Event x2 lần thứ 2 chào mừng Mutiny Update? Hehe ngắn gọn thôi, và dưới đây là lịch diễn ra event (giờ Việt Nam nha!) ~

  • 04:00AM ~ 08:00AM Chủ nhật, 19.8.2012
  • 04:00AM ~ 08:00AM Thứ hai, 20.8.2012

p/s: Sắp hết hè rồi T^T