Vào đợt bảo trì ngày 27/8/2019 (giờ server), GMS sẽ tiến hành đợt gộp World (cái mà mọi người hay gọi là server) – Worlds Unite – lớn nhất từ trước đến nay! Trong bài này, Pon sẽ nói về những thay đổi và lưu ý nổi bật về Worlds Unite để bạn có thể chuẩn bị trước khi nó diễn ra nhé.

Màn hình chọn World

Sau update, màn hình chọn World ở server NA (Bắc Mỹ) sẽ chỉ còn 5 Worlds: Scania, Bera, Aurora, Elysium, và Reboot.

2 Worlds mới là AuraElysium thực chất là kết quả của việc gom 15 Worlds cũ lại. Các Worlds cũ được chia ra như sau:

 • Aurora: Windia, Mardia, Yellonde, Bellocan, Chaos, Kradia, và Nova (7).

 • Elysium: Broa, Khaini, Galicia, Renegades, Arcania, Zenith, El Nido, và Demethos (8).
Nhân vật

Tất cả Worlds đều được tăng số slot nhân vật tối đa lên 50.

Nếu sau khi gộp mà tổng số nhân vật trong World mới vượt quá 50, thì bạn sẽ phải mở một UI đặc biệt để chọn nhân vật hiển thị trong 50 slot có sẵn.

 • UI này sẽ chỉ tồn tại đến 01/2020.
 • Sau khi UI này mất đi nếu bạn không sử dụng UI này để chọn 50 nhân vật, 50 nhân vật có level cao nhất sẽ chiếm 50 slot hiển thị, và bạn  phải xóa nhân vật trong 50 slot hiển thị để các nhân vật quá slot hiện ra.
 • Nếu hiện tại bạn ước tính account có hơn 50 slot sau khi gộp, thì nên xóa nhân vật trước để khỏi rắc rối, nhớ lấy đồ trong nhân vật ra trước khi xóa nhé.

Nếu còn Character Slot mua trong Cash Shop sau khi gộp server, bạn sẽ được bồi thường một lượng Maple Points tương đương với giá của Character Slot.

Số lượng nhân vật có thể xóa trong ngày được tăng từ 5 lên 10, thời gian áp dụng từ sau update gộp world cho đến 01/2020.

Dữ liệu game của account

 • Legion:
  • LAB Server Legion Block được bảo toàn, không mất đi.
  • Legion Block (UI xếp hình) sẽ được reset và bạn phải xếp lại từ đầu -> Nên chụp hình Legion Block hiện tại của bạn lại để khỏi mắc công mò mẫm xếp lại từ đầu.

 • Maple Rewards Shop sẽ tạm thời đóng cửa vào 27/8/2019 và mở lại vào 01/9/2019 -> Mua gì mua lẹ đi nhé :3

 • Link Skill: Link skill được reset, bạn sẽ phải áp dụng lại link skill lên nhân vật sau update.

 • Monster Collection: World nào có nhiều dữ liệu Monster Collection nhất sẽ được chuyển qua World mới. Nếu bạn muốn thay đổi cái này, vui lòng liên hệ với CSKH của Nexon NA.
 • Dữ liệu nhiệm vụ và thành tích: sẽ được gộp vào với nhau, tuy nhiên thì có thể sẽ không chuyển hết hoàn toàn được, do sự phức tạp của cấu trúc dữ liệu ở phía máy chủ.
Hòm đồ

 • Storage - Thủ kho:
  • Mesos: Chứa được tối đa 29,999,999,999 mesos.
  • Lượng Mesos vượt quá giới hạn sẽ được chuyển thành Coins và gửi vào hộp quà bên trái màn hình sau update.
  • Số slot trong kho sẽ được gộp lại từ các World, lên đến tối đa là 128 slots.
  • Những item vượt quá slot trong kho sẽ bị ẩn đi cho đến khi bạn lấy đồ từ kho ra ngoài.
 • Cash Inventory - Kho đồ Cash:
  • Nếu bạn có hơn 4,000 item trong kho đồ Cash, những item vượt quá slot sẽ bị ẩn đi cho đến khi bạn lấy đồ từ kho ra ngoài.
 • Auction House:
  • Nếu vượt quá số slot tối đa trong mục Buy and Sell, bạn sẽ phải lấy đồ trong này ra để có thể thấy các item bị ẩn đi.
  • Đồng thời bạn sẽ bị cấm mua bán cho đến khi không còn item nào bị ẩn nữa.
Guild và Alliance

 • Các Guild/Alliance có trùng tên sẽ "được" thêm một vài ký tự để tránh trùng lặp.
 • Chủ Guild/Alliance khi login vào sau update này sẽ nhận được thông báo và đổi tên Guild/Alliance ngay trong thông báo này.
 • Nếu chủ Guild/Alliance không còn chơi game nữa, bạn nên tìm cách liên hệ với chủ Guild/Alliance trước, sắp xếp thế nào đó, nếu không ổn thỏa thì hãy nhờ đến CSKH của Nexon NA nhé.
 • Bạn sẽ không thể tạo Guild/Alliance trong khoảng thời gian từ 28/8 ~ 8/9/2019.
Ranking

 • Các bảng xếp hạng hầu hết sẽ được reset: Mulung Dojo, Dream Defender, và Legion. Bảng xếp hạng sẽ bắt đầu lại vào tuần ngay sau update.
 • World Ranking của nhân vật và guild sẽ được tính lại dựa trên thông tin nhân vật và guild sau khi gộp.

From PonPon with ♥

zBlackwing