v.216 – Astral Blessings Patch Notes

Big bad filler update ̄へ ̄ cày coin truyền thống và nghe nói fairy bros cho hàng cũng ngon phết (~ ̄▽ ̄)~. À còn có thêm vụ Star Force no boom đến 15 stars (đồ thường) và 8 stars (đồ Superior) nữa nhá.

UPDATE MỚI

Thay đổi về content game

 • Từ nay bạn có thể truy cập vào các hướng dẫn trên web bằng UI Maple Guide trong game.
  • Click vào nút dấu chấm hỏi ở góc trên bên phải UI để xem hướng dẫn.

 • Đổi giờ tăng mesos trong Ursus (Ursus Golden Time):
  • 1:00 AM – 3:00 AM (giờ VN)
  • 8:00 AM – 10:00 AM (giờ VN)

 • Bạn sẽ chỉ gây tối đa 100 damage lên những quái vật nhận sát thương cố định (trừ Mikagami) trong Princess No.

 • Thêm một số Familiar cho các vùng: Moonbridge, Labyrinth of Suffering, và Limina.
  • Thêm Familiar Card vào danh sách đồ rớt của các quái vật sau:
   • Ancestion
   • Transcendion
   • Ascendion
   • Foreberion
   • Embrion
   • Entangled Fragment
   • Faith Fragment
   • Dark Miscreation
   • Dark Construct
   • Despairing Wing
   • Silent Knight
   • Silent Scout
   • Silent Rogue
   • Silent Watchman
   • Silent Assassin
   • Despairing Soul
   • Despairing Prisoner
   • Soot Beast
   • Soot Talon
   • Soot Slug
   • Soot Core
   • Crushing Glare
   • Burst Glare
  • Thêm các Familiar Badge sau:
   • Void Badge: Magic ATT +1%, Magic ATT +2
   • Labyrinth Badge: STR/DEX/INT/LUK +1%, Damage +1%
   • Apocalypse Badge: Weapon ATT +1%, Weapon ATT +2

 

 • Điều chỉnh tỷ lệ rơi của Master Craftsman’s Cube và Meister’s Cube.
  • Tỷ lệ rơi được điều chỉnh theo độ khó của boss ở tất cả world.
 • Cube Fragments không còn rơi nữa.
  • Bạn vẫn có thể sử dụng Cube Fragments của mình.

 • Tạm khóa các nhiệm vụ thưởng Reward Points sau:
  • [Maple Rewards] Alishar Annihilation and Golden Glory Quest
  • [Maple Rewards] Frankenroid Annihilation and Golden Glory
  • [Maple Rewards] Lord Pirate Annihilation and Golden Glory
  • [Maple Rewards] Pianus (right side) Annihilation and Golden Glory
  • [Maple Rewards] Pianus (left side) Annihilation and Golden Glory
Thay đổi về hệ thống
 • Thêm hiệu ứng âm thanh khi nhập phím mũi tên kích hoạt Rune.
 • Attack Speed của skill Iron Fan Gale và Consuming Flames của Hoyoung sẽ không còn vượt quá mức 2, điều chỉnh lại phần mô tả skill về thay đổi này.
 • Medal sẽ không còn chữ “Title” hay “Title Challenge” trong tên nữa.
 • Thay đổi phần mô tả thời gian giới hạn của các item:
  • “Runs From” thành “Available Starting”
  • “Purchasable Runs Until” thành “Purchasable Until”
Sửa lỗi game
 • Sửa lỗi đôi khi không thêm người vào blacklist được.
 • Sửa lỗi phần nhập tin nhắn của loa Loveholic Messenger không kéo xuống khi viết tin nhắn.
 • Sửa lỗi không hiển thị stat của Core Aura trong phần Available Link Skill.
 • Sửa lỗi không thể bỏ trace (nổ do đập Star Force) của set Masteria Legacy vào Enhancement UI.
 • Sửa lỗi xúc tu của Grossso Polpo không hiện ra nếu nó bị tiêu diệt quá nhanh.
 • Sửa lỗi skill Meow Card của Beast Tamer khóa việc sử dụng các skill khác và item.
 • Sửa lỗi chuyển nghề lần 2 của Illium bắt buộc người chơi phải đợi đồng hồ biến mất mới có thể qua map khác.

Các lỗi chính tả / hiển thị (không dịch)

 • Fixed an issue where there was a typo in prompt to use the Extreme Growth Potion.
 • Fixed an issue where the Rocky Mountain Hunter had an incorrect tag.
 • Fixed an issue where there was a typo in Azalin's dialogue within the '[Labyrinth of Suffering] Traces in the Endless Labyrinth' quest.
 • Fixed an issue where there was a typo in Masteria - Blockbuster Act 3 cut scene.
 • Fixed an issue where Moco was appearing incorrectly during a Labyrinth of Suffering cut scene.
 • Fixed an issue where multiple Gollux Familiar icons had mismatched art compared to Gollux.
 • Fixed an issue where Adele's Perfection and Ascent skill description used incorrect skill names.
 • Fixed an issue where newly obtained items from Premium Surprise Style Boxes will have incorrect text for "IT'S A GIFT FROM".
 • Fixed an issue where 'Lovable Locks' hair was using an incorrect name, 'Mina Hair
 • Fixed an issue where the Ristonia Musician Easter egg combinations were not working.
 • Fixed an issue where the Transparent Shield item had an incorrect description.
 • Fixed an issue where the White-Robed Warrior Weapon would sometimes show previously equipped weapon during attack animations.
 • Fixed an issue where text was getting cut off in the Message Board UI.
 • Fixed an issue where the Giant Blackheart Familiar was displaying the incorrect rank.
 • Fixed an issue where long hair styles would clip through the Purrfect White Tiger Pajama Hood.
 • Fixed an issue where the Arcana Spirit Savior Arcane River Pass acceptance text was displaying incorrect information in the first dialogue.
 • Fixed an issue where Familiar Potentials with different values had identical text descriptions.
 • Fixed an issue where Pixel Pick Royal Coupons had incorrect tags in the Cash Shop.
 • Fixed an issue where the Coco and Corrupted Bastille Familiars shared a name.
 • Fixed an issue where the 'Onwards, to Masteria' quest log had incorrect description.
 • Fixed an issue where quests were categorized under Cross Hunter instead of Silent Crusade.
 • Fixed an issue where limited timed events in the Maple Achievements were using the incorrect date format.
Lỗi đã phát hiện (chưa fix)
 • Sau khi hoàn thành sự kiện The Fire Thief, thay vì hiển thị số điểm, bạn sẽ thấy hiển thị là “Celestial Points”. Người chơi vẫn sẽ nhận đúng số Celestial Points theo kết quả.

CELESTIAL FESTIVAL

Celestial Festival (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv. 61 and above (Zero characters must have completed up to Chapter 2).

 • Nào cùng bay với Celestial Festival!
 • Dark Prince và đồng bọn rủ bạn chơi bay để ăn mừng sự kiện nhật thực, nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn~
 • Nhận nhiệm vụ [Celestial] Enter the World of Night trong icon Celestial Festival trong icon ngôi sao bên trái màn hình. Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ được chuyển đến map Festival Venue
 • Trong này, nhận nhiệm vụ [Celestial] The Festival Begins ở NPC Dark Prince.
 • Bạn có thể nhận tối đa 100 Celestial Points / ngày / world.
Celestial Rank (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2+). Nhân vật phải hoàn thành quest [Celestial] Enter the World of Night

 • Nhận nhiệm vụ [Celestial] Festival Etiquette trong icon Celestial Festival trong icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn sẽ bắt đầu với Celestial Rank C và cày event lên tới Celestial Rank S.
 • Mọi nhân vật trong world sẽ có chung một Celestial Rank.
 • Celestial Rank sẽ được mở theo thời gian. Bạn tăng Celestial Rank bằng cách thu thập đủ số Celestial Points theo yêu cầu.
 • Khi lên rank, bạn sẽ nhận thêm Celestial Rank skill, những skill này được cộng gộp với skill của rank trước đó.
 • Ngoài ra, bạn còn nhận được thưởng lên rank nữa.
 • Khi một Celestial Rank được mở, bạn có thể nói chuyện với NPC Muhammad trong Festival Venue để lên rank.

Celestial Rank

 • Celestial Rank C: mở vào 26/8 (sau bảo trì)
  • Skills: STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Buff cho Celestial Event:
   • Celestial Surge: cộng thêm 2% EXP sau mỗi lần buff.
   • The Umbra: Duy trì 30 phút, nhận thêm 110% EXP.
   • Unending Night: nhận gấp đôi số phần thưởng khi hoàn thành Arcane River dailies.
 • Celestial Rank B: mở vào 26/8 (sau bảo trì)
  • Yêu cầu lên Rank: Có tối thiểu 600 Celestial Points.
  • Skills: STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Buff cho Celestial Event:
   • Celestial Surge: cộng thêm 3% EXP sau mỗi lần buff.
   • The Umbra: Duy trì 35 phút, nhận thêm 120% EXP.
   • Unending Night: nhận gấp đôi số phần thưởng khi hoàn thành Arcane River dailies và Nodestone (x5).
 • Celestial Rank A: Mở vào 7:00 AM 2/9 (giờ VN)
  • Yêu cầu lên Rank: Có tối thiểu 1,200 Celestial Points.
  • Skills: STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Buff cho Celestial Event:
   • Celestial Surge: cộng thêm 4% EXP sau mỗi lần buff.
   • The Umbra: Duy trì 40 phút, nhận thêm 130% EXP.
   • Unending Night: nhận gấp đôi số phần thưởng khi hoàn thành Arcane River dailies và Nodestone (x10).
 • Celestial Rank S: Mở vào 7:00 AM 9/9 (giờ VN)
  • Yêu cầu lên Rank: Có tối thiểu 2,200 Celestial Points.
  • Skills: STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Buff cho Celestial Event:
   • Celestial Surge: cộng thêm 5% EXP sau mỗi lần buff.
   • The Umbra: Duy trì 45 phút, nhận thêm 140% EXP.
   • Unending Night: nhận gấp ba lần số phần thưởng khi hoàn thành Arcane River dailies và Nodestone (x10).

Phần thưởng lên Rank

 • Celestial Rank B: Lên rank này, bạn sẽ nhận được những thứ sau:
  • Mega Character Burninator: Có thể bỏ vào Storge, HSD: 14 ngày. Không thể sử dụng cho Adele hay Zero. Sử dụng để cho nhân vật hiệu ứng Mega Burning (lên 1 level, được thêm 2 level, cho tới 150) trong 30 ngày.
 • Celestial Rank A: Lên rank để có thể tham gia vào:
  • Sanctuary of Stars
   • Khi nâng star cho đồ bằng Star Force trong Sanctuary of Stars, các trang bị, kể cả Masteria Legacy Accessories, sẽ được bảo vệ không boom lên đến 15 stars.
   • Trang bị Superior (vd: Tyrant) được bảo vệ đến 8 stars.
   • Trang bị chỉ được bảo vệ khi sử dụng Star Force Enhancement UI.
 • Celestial Rank S: Lên rank này, bạn sẽ nhận được những thứ sau:
  • World thường: Equipment Transfer
   • Bạn có thể chuyển một trang bị từ nhân vật này sang nhân vật khác trong cùng world.
   • Hình dáng và chỉ số của trang bị sẽ được điều chỉnh lại cho nhân vật nhận.
   • Bạn có thể chuyển các trang bị sau:
    • Fafnir Weapon
    • AbsoLab Weapon (trừ AbsoLab Weapon không thể enhance)
    • Lv. 100 Secondary Weapon (trừ secondary của Hayato và Dual Blade)
    • Gold Emblems
   • Bạn có thể chuyển một trang bị trong UI Equipment Transfer, bằng cách extract (?) và chuyển nó vào Storage.
    • Nếu trang bị có dòng “Cannot be traded when equipped”, nó sẽ chuyển thành Untradeable.
   • Chỉ có thể chuyển trang bị một lần/world.
   • Nếu nhân vật nhận trang bị không lấy nó ra trong thời gian diễn ra event, nó sẽ biến mất.
  • Reboot World: Unique Potential Scroll 100%: Untradeable, HSD: 14 ngày.
 • Thưởng thêm: Có tối thiểu 3,000 Celestial Points để nhận những thứ sau:
  • Mount Transfer
   • Bạn có thể chọn 1 mount (thú cưỡi) skill để tách ra khỏi nhân vật hiện tại và chuyển qua một nhân vật khác trong cùng world.
   • Chuyển mount bằng UI Mount Skill Transfer.
   • Sau khi tách mount, bạn sẽ nhận được một Mount Skill Transfer Certificate (có thể bỏ vào Storage). Chuyển item này qua nhân vật muốn nhận mount, sử dụng để lấy mount.
   • Chỉ có thể chuyển mount một lần/world.
   • Không thể chuyển một số mount đặc thù cho Job.
  • Light of the Eclipse: Title. Untradeable. STR/DEX/INT/LUK +30, Weapon ATT/Weapon ATT +10, MaxHP/MaxMP +1500. Stats sẽ biến mất sau 6:59AM ngày 23/10 (giờ VN).

Celestial Skills (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2+). Nhân vật phải hoàn thành quest [Celestial] Enter the World of Night

 • Nhận nhiệm vụ [Celestial] Festival Etiquette trong icon Celestial Festival trong icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Nói chuyện với NPC Muhamad trong Festival Venue để đổi 300 Celestial Points lấy 1 Celestial Skill Point.
 • Bạn có thể có tối đa 12 Celestial Skill Points.
 • Celestial Rank Skill nhận được từ việc lên rank sẽ tự động lên level, bạn không cần phải cộng chúng bằng Celestial Skill Points.
 • Sử dụng Celestial Skill Point thông qua một UI đặc biệt, mở bằng cách (1) nói chuyện với Muhamad, (2) click vào Celestial Skill trong tab Beginner của bảng Skill nhân vật, hoặc (3) click vào nút Celestial Skill trong UI event.
 • Bạn có 3 hạng mục skill để cộng điểm vào. Sau khi cộng điểm, map Celestial Festival cũng sẽ thay đổi theo!
  • Sight
   • 2-3 Skills: Tăng nhẹ hiệu ứng pháo bông và đèn đóm.
   • 4 Skills: Tăng một lượng lớn hiệu ứng pháo bông và đèn đóm.
  • Spectators
   • 2-3 Skills: Tăng nhẹ số lượng NPC trong background.
   • 4 Skills: Tăng một lượng lớn số lượng NPC trong background.
  • Setting
   • 2-3 Skills: Tăng nhẹ số lượng trang trí background.
   • 4 Skills: Tăng một lượng lớn số lượng trang trí background.
 • Dưới đây là danh sách các daily quest của Arcane River:
  • [Daily Quest] Vanishing Journey Research
  • [Daily Quest] Chu Chu's Finest Cuisine
  • [Daily Quest] A Night's Peace in Lachelein
  • [Daily Quest] Peace in Arcana
  • [Daily Quest] Save the Morass
  • [Daily Quest] Esfera Research Orders
 • Celestial Skills sẽ biến mất sau khi event kết thúc.

Celestial Skills:

 • Sight
  • Festival's Intrigue: Rank C: Giảm lượng Combo Kill tạo Combo Kill Orb xuống còn 45.
  • Festival's Intrigue: Rank B: EXP Rune: +100%.
  • Festival's Intrigue: Rank A: Giảm lượng Combo Kill tạo Combo Kill Orb xuống còn 40.
  • Festival's Intrigue: Rank S: Combo Kill Orb EXP +100%.
  • Festival's Intrigue: Pollo & Fritto: 2x EXP nhận từ việc tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • Festival's Intrigue: Inferno Wolf: 2x EXP nhận từ việc tham gia Inferno Wolf hunt.
  • Festival's Intrigue: Elite Bosses: 2x Elite Boss phần thưởng từ mở chest.
 • Spectators
  • Festival's Exhilaration: Rank C: 5% EXP khi tiêu diệt quái vật.
  • Festival's Exhilaration: Rank B: 5% EXP khi tiêu diệt quái vật. (Cộng gộp với hiệu ứng ở rank trước đó.)
  • Festival's Exhilaration: Rank A: 5% EXP khi tiêu diệt quái vật. (Cộng gộp với hiệu ứng ở rank trước đós.)
  • Festival's Exhilaration: Rank S: 10% EXP khi tiêu diệt quái vật. (Cộng gộp với hiệu ứng ở rank trước đós.)
  • Festival's Exhilaration: Elite Monsters: Triệu hồi thêm Elite Monster khi đi train.
  • Festival's Exhilaration: Monster Slayer: Damage lên quái vật thường: +30%.
  • Festival's Exhilaration: Buff Duration: Thời gian duy trì buff: +15%.
 • Setting
  • Festival's Splendor: Rank C: Nhận thêm 1 Arcane Symbol khi hoàn thành daily quest ở Arcane River.
  • Festival's Splendor: Rank B: Nhận thêm 1 Arcane Symbol khi hoàn thành daily quest ở Arcane River. (Cộng gộp với hiệu ứng ở rank trước đó.)
  • Festival's Splendor: Rank A: Nhận thêm 1 Arcane Symbol khi hoàn thành daily quest ở Arcane River. (Cộng gộp với hiệu ứng ở rank trước đós.)
  • Festival's Splendor: Rank S: Nhận các item sau một lần/nhân vật sau 7:00 AM Thứ Tư mỗi tuần bằng cách nói chuyện với NPC Muhamad trong Festival Venue:
   • Empress Reset Ticket: Untradeable.
   • Hard Magnus Reset Ticket: Untradeable.
   • Chaos Von Bon Reset Ticket: Untradeable.
   • Chaos Pierre Reset Ticket: Untradeable.
   • Chaos Crimson Queen Reset Ticket: Untradeable.
   • Chaos Vellum Reset Ticket: Untradeable.
  • Festival's Splendor: Boss Attack Power: Khi đánh boss, Attack Power: +30%.
  • Festival's Splendor: Monster Park: 2x EXP khi hoàn thành Monster Park.
Celestial Main Events (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Celestial] Enter the World of Night’.

 • Bạn có thể mở Celestial Festival UI bằng cách nhận Q ‘[Celestial] Celestial Festival Overview’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây để chọn event chính cho tuần:
  • [Celestial] Surging with Power
  • [Celestial] The Longest Night
  • [Celestial] Enter the Umbra
 • Bạn có thể tham gia vào 1 trong 3 event mỗi tuần, bao gồm: Celestial Surge, Unending Night, và The Umbra.
 • Bạn có thể chọn event tuần bằng cách nhận Q ‘[Celestial] Choose Your Adventure’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Event Celestial bạn đã chọn sẽ được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong cùng World.
 • Bạn sẽ không thể thay đổi event cho đến khi hết tuần.
 • Quyền lợi trong mỗi event sẽ khác nhau tùy vào Celestial Rank.
 • Event tuần sẽ reset vào 7:00 AM giờ VN mỗi thứ 4 hàng tuần.

Celestial Surge

 • Khi bạn chọn Celestial Surge làm event chính cho tuần, bạn sẽ nhận được kĩ năng ‘Celestial Surge’ ở Beginner Skill tab.
 • Bạn có thể lắp đầy ống Celestial Surge bằng cách tiêu diệt quái vật trong khoảng level của nhân vật (±20 level). Bạn sẽ nhận được Celestial Points khi kĩ năng được sử dụng.
 • Bạn sẽ nhận được EXP buff khi sử dụng kĩ năng.
 • EXP buff sẽ cộng dồn lên đến 50 lần và hiệu ứng sẽ dựa trên Celestial Rank.
  • Thời gian của EXP buff sẽ được tăng lên sau mỗi lần cộng dồn.
 • Kĩ năng Celestial Surge chỉ có thể sử dụng 50 lần/ngày/World.
 • EXP buff và lượt cộng dồn sẽ được giữ nguyên kể cả khi bạn thoát game.
 • EXP buff sẽ được reset vào 7:00 AM giờ VN ngày kế tiếp.
 • Nếu bạn đã đạt đủ số lượng Points hàng ngày, thì bạn sẽ không nhận được Celestial Points được nữa. Bạn vẫn có thể sử dụng kĩ năng Celestial Surge để nhận EXP buffs.

Unending Night

 • Khi bạn chọn Unending Night làm event chính cho tuần, bạn sẽ nhận được kĩ năng ‘Night Without Day’ ở Beginner Skill tab.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, minigames ở Arcane River, bạn sẽ nhận thêm phần thưởng dựa vào Celestial Rank.
 • Nhiệm vụ hàng ngày ở Arcane River, bao gồm:
  • [Daily Quest] Vanishing Journey Research
  • [Daily Quest] Chu Chu's Finest Cuisine
  • [Daily Quest] A Night's Peace in Lachelein
  • [Daily Quest] Peace in Arcana
  • [Daily Quest] Save the Morass
  • [Daily Quest] Esfera Research Orders
 • Minigames:
  • Erda Spectrum
  • Hungry Muto
  • Dream Defender
  • Spirit Savior
 • Những quyền lợi trên sẽ KHÔNG được áp dụng nếu bạn sử dụng Arcane River Express Pass để hoàn thành.

The Umbra

 • Khi bạn chọn The Umbra để làm event cho tuần đó, bạn sẽ được vào khu vực training của The Umbra map.
 • Bạn có thể nói chuyện với NPC Sibyl hoặc vào cổng bên trái của Festival Venue map để vào The Umbra map.
 • Tối đa 10 người chơi có thể vào map, và buffs sẽ được chia sẻ cho tất cả các người chơi trong map đó (nếu là party buff). Tuy nhiên, quái vật của người chơi nào thì chỉ có người chơi đó nhìn thấy.
 • Khi vào map, quái vật trong khoảng level của nhân vật sẽ xuất hiện, và thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược. Bạn sẽ nhận được EXP khi tiêu diệt quái vật.
 • Celestial Rank càng cao, lượng EXP bạn nhận được và thời gian ở trong map sẽ tăng lên.
 • Các kĩ năng giúp giảm thời gian triệu hồi và tăng số lượng quái vật sẽ không có tác dụng trong Umbra training maps.
 • Sand Rats of Darkness sẽ xuất hiện trong map, bạn sẽ nhận được Celestial Points khi bị tiêu diệt.
 • Celestial Flower sẽ xuất hiện trong map, bạn sẽ nhận được Celestial Power buff khi bị tiêu diệt.
  • Celestial Power: Attack Power/Magic ATT +30 trong 30 giây.
 • Giới hạn lượt vào Umbra: 1 nhân vật/ngày.
The Fire Thief (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Celestial] Enter the World of Night’.

 • Nhận Q ‘[Celestial] The Fire Thief’ bằng cách nói chuyện với NPC Blackbull ở Festival Venue map để vào Firework Storage map.
 • Bạn sẽ có 2 phút để đánh quái vật trong map, lượng HP bạn gây sát thương lên quái vật sẽ tương đương với số Celestial Points mà bạn sẽ nhận được.
 • Nếu bạn không hài lòng với số Celestial Points đã đạt được, bạn có thể thử lại cho đến khi nào nhận phần thưởng.
 • Celestial Points nhận được từ The Fire Thief sẽ không tính vào số lượng Celestial Points giới hạn hàng ngày.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/ngày/World.

Phần thưởng:

 • Celestial Points
Princess Parade (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Celestial] Enter the World of Night’.

 • Nhận Q ‘[Celestial] Princess Parade’ bằng cách nói chuyện với NPC Head Security Officer ở Festival Venue map.
 • Violetta’s Parade Float sẽ xuất hiện trong Festival Venue map ở phút thứ 30 mỗi giờ.
 • Khi bạn tấn công, Violetta’s Parade Float sẽ rơi ra rincess Parade EXP Orb và Princess Parade Celestial Orb.
 • Bạn có thể sử dụng 30 Princess Parade EXP Orbs/ngày.
 • Bạn có thể sử dụng 30 Princess Parade Celestial Orbs/ngày.
 • Nếu bạn đã đạt đủ số lượng Points hàng ngày, thì bạn sẽ không nhận được Celestial Points được nữa.

Phần thưởng:

 • Princess Parade EXP Orb: EXP dựa trên level của nhân vật khi sử dụng.
 • Princess Parade Celestial Orb: bạn sẽ nhận được Celestial Points khi sử dụng.
Celestial Jackpot (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Celestial] Enter the World of Night’.

 • Nhận Q ‘[Celestial] Celestial Jackpot’ bằng cách nói chuyện với NPC Cassandra ở Festival Venue map.
 • Đây là trò chơi dùng để thử nhân phẩm của bạn
  • Nếu quay ra ô trắng, bạn tạch.
  • Nếu quay ra ô đen, bạn trúng gió à không trúng thưởng \ :v /.
 • Khi bạn thắng, lượng Celestial Points sẽ được cộng dồn. Số Celestial Points nhận được sẽ nhân đôi dựa vào số lần thắng liên tiếp (tối đa 3 lần).
 • Nếu thua, số Celestial Points cộng dồn sẽ bị mất.
 • Sau khi thử nhân phẩm, bạn phải đợi 30’ để thử lại.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/ngày/World.
 • Nếu bạn đáp ứng 1 trong 2 điều kiện dưới đây, bạn sẽ được di chuyển đến một map, ở đó bạn phải tiêu diệt Security Guard và nhận Celestial Points.
  • Thua 3 lần hoặc hơn trong 1 ngày và yêu cầu nhận Celestial Points.
  • Yêu cầu thử nhân phẩm lại sau khi thắng 3 lần liên tiếp, nhưng chưa nhận Celestial Points.
 • Nếu bạn đã đạt đủ số lượng Points hàng ngày, thì bạn sẽ không nhận được Celestial Points được nữa.

Phần thưởng:

 • Celestial Points
Ride the Hot-Air Balloon (26/08 (sau bảo trì) – 22/09)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Celestial] Enter the World of Night’.

 • AFK trên Pink Bean Balloon ở bên trái Festival Venue map để nhận EXP, và Yeti Balloon ở bên phải Festival Venue map để nhận Celestial Points.
 • Nếu bạn đã đạt đủ số lượng Points hàng ngày, thì bạn sẽ không nhận được Celestial Points được nữa.
 • Không giới hạn lượng EXP nhận được từ Pink Bean Balloon.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Celestial Points

BURNING WORLD

World Leap (17/09 (sau bảo trì) – 07/10 (trước bảo trì))
Yêu cầu: Lv. 150 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Chỉ có thể chuyển các nhân vật từ Burning World qua các server thường (trừ Reboot).

 • Sau bảo trì ngày 17/9/2020, các nhân vật ở Burning World sẽ di chuyển đến Burning Leap Zone, ở đó bạn có thể chuyển các nhân vật này qua các server khác bằng cách nói chuyện với NPC Mover.
 • Các nhân vật sẽ được chuyển sang các World ngay lập tức mà bạn đã chọn, không thể chuyển lại các nhân vật đó lại lần nữa. Cẩn thận việc chọn World để chuyển nhân vật vì một đi sẽ không trở lại.
 • Nhân vật phải đạt đủ Lv. 150 trở lên và Zero phải hoàn thành Chapter 2 để chuyển.
 • Bạn có thể chuyển 6 nhân vật đạt đủ điều kiện trên qua các World khác.
 • Bạn chỉ có thể chuyển các nhân vật qua cùng vùng (vd: NA thì chỉ chuyển cho NA, EU chỉ chuyển cho EU).
 • Bạn có thể chuyển nhân vật Burning qua cùng World hoặc các World khác tùy ý.
 • Bạn có thể di chuyển nhân vật qua một World mà ở World đó không còn slot để tạo nhân vật mới.
 • Trong trường hợp bạn đã đạt mức tối đa số lượng nhân vật được tạo ở một World nào đó, bạn phải xóa một nhân vật để có thể di chuyển nhân vật ở  Burning World đến với World mà bạn chọn.
 • Nếu World bạn chọn di chuyển đến đang trống vài slot, thì một slot sẽ được thay thế bởi nhân vật được di chuyển qua từ Burning World.
 • Nhân vật ở Burning World phải thoát khỏi hoặc giải tán Guild trước khi chuyển.
 • Khi nói chuyện với NPC Mover, bạn sẽ được cho một lựa chọn là giải tán Guild hoặc Alliance (đứa nào về nhà nấy chơi). Bạn có thể thoát Guild trong Guild UI.
 • Trang bị, vật phẩm trong túi và Mesos sẽ được di chuyển theo nhân vật đến World mới.
 • Kĩ năng 'Burning' sẽ bị xóa khi di chuyển qua World mới.
 • Vật phẩm trong Cash Shop, Storage (kho), Auction House, và mail sẽ không đi theo nhân vật được chuyển. Nếu bạn muốn chuyển thì phải đưa hết vật phẩm muốn chuyển vào túi của nhân vật trước khi chuyển.
 • Medals nhận được từ một số content sẽ không thể di chuyển.
 • Slots tạo nhân vật sẽ không thể di chuyển.

CÁC EVENT KHÁC

Fairy Bros' Golden Giveaway (26/08 (sau bảo trì) – 17/11)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)..

 • Nhận Q ‘[Golden Giveaway] The Bros are Back’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, nhấp vào icon Fairy Bros trong icon ngôi sao bên trái màn hình để mở UI.
 • Lượt điểm danh sẽ được tính lúc bạn nhấp vào nút check-in sau khi treo game đủ 1 tiếng. Thời gian sẽ được tính khi bạn đăng nhập ở một nhân vật có Lv. 101 trở lên.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi điểm danh mỗi 9 lần.
 • Bạn sẽ nhận được 2 lượt điểm danh vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
 • Nếu quên điểm danh, bạn có lựa chọn mua Golden Pass để điểm danh những ngày bạn không đăng nhập.
  • Golden Pass giúp bạn điểm danh với giá 3,000 Maple Points/lượt.
  • Mỗi Golden Pass có thể dùng để điểm danh 1 ngày, số ngày có thể điểm danh bằng cách này bằng số ngày quên điểm danh.
 • Số lượng Golden Passes có thể sử dụng sẽ được hiển thị trong Fairy Bros’ Golden Giveaway UI.
 • Phần thưởng từ Fairy Bros’ Golden Giveaway chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Ngày 9
  • Sonara Wave Pet Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Sonara Wave: Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
   • Sonara Wave Wings: Không thể giao dịch.

 • Ngày 18
  • Mystery Colorblend Eye Color Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Mystery Colorblend Eye Color Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Ngày 27
  • Wonky’s Glow-in-the-Dark Leaf Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Wonky’s Glow-in-the-Dark Leaf: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 36
  • Fairy Bros’ Damage Skin Selection Box: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Ngày 45
  • Permanent Thunder Horse Mount Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.

 • Ngày 54
  • Floating Rock Spirit Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Floating Rock Spirit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 63
  • Fairy Bros’ Chair Selection Box: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn có thể chọn 1 trong các chair dưới đây (Tất cả các chair đều không thể giao dịch):
   • Battle of Light and Lightning
   • My Marvelous Moon Chair
   • Pixel Ancient Guardian chair
   • Throne of Darkness
   • Starglow Chair
   • Hall of Maple Warriors
   • Cinema Starlet Chair
   • Bloom of Lucid
 • Ngày 72
  • Fairy Bros’ Face Selector Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Fairy Bros’ Face Selector Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • Trái qua phải: Puppy Eyes, Brooding Face, Indignant Face, Trickster Grin, Tired Face.

 • Day 81
  • Fairy Bros’ Hair Selector Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Fairy Bros’ Hair Selector Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • Nam: Trái qua phải: Shaggy Mess Hair, Fresh Tip Hair, Vero Hair, Singer Songwriter Hair, Rock Candy Hair.
    • Nữ: Trái qua phải: Child’s Round Hair, Fresh Tip Hair, Slip Hair, Cadena Bangs, Pathfinder Hair.

 • Ngày 90
  • Star Magic Student Set Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn sẽ được chọn 1 trong 2 set dành cho nam hoặc nữ.
   • Star Magic Student’s Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Wizarding Student’s Uniform: Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể trang bị cho nhân vật NAM. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Witching Student’s Uniform: Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể trang bị cho nhân vật NỮ. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Shoes: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Aura: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Cane: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 99
  • Basic Damage Skin: Unit Damage Skin. Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.

I Haven't Done Anything (23/09 – 06/10)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Event cho những kẻ lười biếng đã quay lại và lợi hại hơn xưa!
 • Nhận Q ‘[I Haven’t Done Anything] Mysterious EXP Pouch’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • EXP sẽ được cộng dồn lên đến 12 tiếng khi bạn đăng nhập (treo game). Khi bạn không đăng nhập, lượng EXP tích trữ trong thời gian này sẽ giảm 50% và thời gian sẽ tăng lên 24 tiếng.
 • Bạn có thể nhận EXP bằng cách nhấp vào nút ‘Collect EXP’ ở bất cứ nhân vật nào trong cùng World đã đạt đủ điều kiện tham gia.
 • Lượng EXP được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong account. Tuy nhiên, EXP sẽ được tính dựa theo level của nhân vật bạn muốn nhận.

Phần thưởng:

 • EXP
Sunny Sunday (30/8 | 6/9 | 13/9 | 20/9 | 27/9 | 4/10)

Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 30/8/2020
  • Tỉ lệ thành công 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5, 10, và 15. (Không bao gồm đồ Superior.)
 • Tuần 2 - 6/9/2020
  • 5x cơ hội nhận được Magnificent Soul khi qui đổi 10 Soul Shards.
 • Tuần 3 - 13/9/2020
  • Mysterious Monsterbloom (x3): Không thể giao dịch.
  • 2x cơ hội thêm quái vật vào Monster Collection.
 • Tuần 4 - 20/9/2020
  • 2x EXP khi tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • 2x EXP Khi tham gia đánh Inferno Wolf.
 • Tuần 5 - 27/9/2020
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force.
 • Tuần 6 - 4/10/2020
  • Character Slot Coupon (HSD: 7 ngày).
  • Giảm 50% lượng Spell Trace khi sử dụng. (Chỉ Non-Reboot)
Spell Trace Fever Time (25/09 - 27/09)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 25/9 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 26/9 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 27/9 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

From Kinn9 & PonPon with ❤

zBlackwing


Danh sách Donor iu vấu~

 • Dịp
 • SilverWolf
 • Nguyên
 • Windy

Xin cảm ơn các bạn đã góp phần duy trì trang web và tạo động lực cho Kinn và Pon tiếp tục đem đến những bản dịch và hướng dẫn tốt nhất có thể!

Pon sẽ để nickname như này, nếu các donor cần thay đổi thì nhắn cho Pon qua discord hoặc facebook page nhé!


Hỗ trợ nhóm dịch để mang đến cho cộng đồng Maplers Việt Nam những bản dịch update note nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất, đồng thời giúp trang zblackwing.com có thể tồn tại với tốc độ nhanh nhất kể cả khi đứt cáp và không có quảng cáo.

 • MoMo: 0926577690 (TRAN TIN AN)
 • PayPalBank (Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB) : liên hệ: Facebook hoặc Discord: PonPon#4444

Quyền lợi:

 • Nhận role Donor trong server Discord của cộng đồng MS Việt Nam* – vào kênh đặc biệt mà nhóm dịch dùng để trao đổi với nhau về dịch thuật và ngồi chễm chệ ở đầu danh sách thành viên server.
 • Vinh danh tại cuối mỗi bài dịch trong 2 đợt update tiếp theo (nếu muốn).
 • Nhận file dịch *.docx full HD không che để có thể đọc offline nếu cần \ :v /

*Role duy trì 3 tháng tính từ khi donate

Sau khi donate bạn có thể liên hệ trực tiếp với Pon thông qua fanpage hoặc discord (link ở trên) để pon thực hiện trao quyền lợi cho nhé ヾ(•ω•`)o

Xin cảm ơn~

2 Comments

 1. Pon cho mình hỏi về vụ nhận celestial point tối đa hàng ngày là 100 trong world hay từng char trong world. Vì theo mình đọc trong patch tiếng anh là per character.

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2023 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑