Black Mage đã bị tiêu diệt! Cùng hòa chung không khí mừng chiến thắng vĩ đại này với hàng loạt các event, xen lẫn các event mừng năm mới Kỷ Hợi. Nói đến năm con heo thì Nexon cũng không quên cho chúng ta một chuỗi event liên quan tới trang trại heo của Utah: Utah’s Farm Event. Cùng đọc tiếp xem có gì hay không nhé!

CONTENT MỚI

Tenebris Available Permanently

Yêu cầu:  Điều kiện để vào các khu vực Moonbridge, Labyrinth of Suffering, và Limina, ở Arcane River như sau:

 • Moonbridge: Lv. 245 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Esfera: Origin Sea.
 • Labyrinth of Suffering: Lv. 250 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Moonbridge.
 • Limina: Lv. 255 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Labyrinth of Suffering.

3 khu vực cuối cùng ở Tenebris (Moonbridge, Labyrinth of Suffering, Limina) sẽ được mở trở lại.

Boss mới: Gloom

 • Yêu cầu: Lv245 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Moonbridge.
 • Số lượng: 1~6 người.
 • Có thể chết: 5 mạng
 • Hoàn thành mỗi tuần 1 lần, chỉ có thể tham gia 1 lần/ngày.
 • Phần thưởng: Crystal, Medal of Honor, Occult Cube, ...

Boss mới: Verus Hilla

 • Yêu cầu: Lv255 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Labyrinth of Suffering, trước khi đánh boss bạn cần đi đến Labyrinth Core.
 • Số lượng: 1~6 người.
 • Có thể chết: 5 mạng
 • Hoàn thành mỗi tuần 1 lần, chỉ có thể tham gia 1 lần/ngày.
 • Phần thưởng:
  • Verus Hilla’s Soul Shard
  • Verus Hilla’s Soul (Beefy, Swift, Clever, Fortuitous, Flashy, Potent, Radiant, Hearty, Magnificent)
 • Magnificent Verus Hilla Soul khi ép vào vũ khí sẽ cho ngẫu nhiên 1 trong các thuộc tính sau:
  • ATT +3%,
  • Magic ATT +3%,
  • STR/DEX/INT/LUK +5%,
  • MaxHP + 2000,
  • Critical Rate +12%,
  • Ignore DEF +7%,
  • Boss ATT +7%,
  • All Skill Level +2

Boss mới: Guard Captain Darknell

 • Yêu cầu: Lv245 trở lên và đã hoàn thành Storyline ở Moonbridge.
 • Số lượng: 1~6 người.
 • Có thể chết: 5 mạng
 • Hoàn thành mỗi tuần 1 lần, chỉ có thể tham gia 1 lần/ngày.
 • Phần thưởng:
  • Guard Captain Darknell’s Soul Shard
  • Guard Captain Darknell’s Soul (Beefy, Swift, Clever, Fortuitous, Flashy, Potent, Radiant, Hearty, Magnificent)
 • Magnificent Guard Captain Darknell Soul khi ép vào vũ khí sẽ cho ngẫu nhiên 1 trong các thuộc tính sau:
  • ATT +3%,
  • Magic ATT +3%,
  • STR/DEX/INT/LUK +5%,
  • MaxHP + 2000,
  • Critical Rate +12%,
  • Ignore DEF +7%,
  • Boss ATT +7%,
  • All Skill Level +2

Boss mới: Black Mage

 • Yêu cầu: Hoàn thành Storyline ở Limina.
 • Bạn cần Fragment of Destiny để tham gia đánh boss. Để chế tạo, bạn cần những nguyên liệu sau:
  • Spark of Determination: Nhận được từ nhiệm vụ hàng ngày ở Tenebris hoặc đánh bại Gloom hoặc Darknell
  • Shadow of Annihilation: Nhận được khi đánh bại Verus Hilla
 • Số lượng: 1~6 người
 • Hoàn thành 1 lần/tháng, chỉ có thể tham gia 1 lần/ngày.

Nhiệm vụ hàng ngày đã được thêm vào các khu vực của Tenebris, bạn cần hoàn thành Storyline ở mỗi vùng để nhận nhiệm vụ hàng ngày ở vùng đó (3 vùng = 3 nhiệm vụ).

New Genesis Weapons

Yêu cầu: Lv. 225 trở lên và đã chuyển job 5.

 • Tiêu diệt Black Mage để nhận được Genesis weapon.
 • Bạn cần hoàn thành Storyline ở Limina để nhận Q kiếm Genesis weapon ở icon bóng đèn bên trái màn hình.
 • Bạn sẽ nhận được Sealed Genesis Weapon Box, khi mở bạn sẽ nhận được weapon tùy vào nghề của nhân vật bạn đang chơi.
 • Bạn bắt buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ (đánh bại các Commander (tay sai) của Black Mage với những điều kiện khác nhau) để đổi lấy Genesis Weapon hoàn chỉnh.
 • Khi tiêu diệt các Commander (trừ Von Leon), bạn cần tiêu diệt Black Mage's Afterimage tổng cộng 8 lần để lấy vật phẩm rớt từ nó.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bạn sẽ được nhận 1 Genesis Weapon hoàn chỉnh (đối với Zero thì nhận được Genesis Essence, dùng để nâng cấp lên Lapis/Lazuli Type 10).
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể có 1 Genesis weapon trong túi, và weapon không thể giao dịch.
 • Genesis Weapon hoàn chỉnh sẽ có các chỉ số sau đây:
  • Đã được ép full 15% Spell Trace (stats sẽ tùy thuộc vào nghề của nhân vật bạn đang chơi)
  • 22 Star Force
  • Unique Potential
  • Epic Bonus Potential
  • Không thể sử dụng Star Force hay bất cứ cuộn giấy nào lên weapon.
  • Zero có thể chọn chuyển stats cũ lên weapon mới (bao gồm Potential và Bonus Potential)
 • Khi đeo Genesis weapon, bạn sẽ có 2 skill mới dưới đây:
  • Tanadian Ruin: When the attack hits, sức mạnh của sự hủy diệt sẽ được kích hoạt và tăng cho nhân vật 15% Final Damage trong vòng 30 giây. Cooldown: 90 giây.
  • Aeonian Rise: Sử dụng sức mạnh của sự tác tạo để trở nên bất tử trong vòng 12 giây. Khi skill vừa kết thúc, kích hoạt Genesis Force gây sát thương 1,500% lên 12 quái vật 7 lần. Sử dụng skill lần nữa để kết thúc. Cooldown: 180 giây.
 • Nếu bạn làm mất một trong các vật phẩm liên quan đến Genesis weapon (sealed Genesis weapon, Genesis weapon, Genesis Essence) trong giai đoạn làm Q, thì bạn phải làm lại Q từ đầu.
Level Cap Increase
 • Level cap được tăng lên Lv. 275.
 • V Matrix max slots tăng lên.
 • Bạn sẽ nhận được Symbol of Brilliant Honor chair khi đạt LV275.
 • Hyper Stat Points chỉ tăng điểm đến Lv. 250.
 • [Updated January 23 at 10:07 AM PST] Đối với 4-hour và 1-day 2x EXP coupon, chỉ có thể sử dụng đối với nhân vật dưới lv250.

CÁC UPDATE KHÁC

Achievement Updates
 • Một số Achievements bị khóa trước đây đã được mở lại:
  • Achievement related to Combo Kills
  • Achievement related to mesos earned
  • Achievement related to obtaining rings
  • Achievement related to defeating monsters
  • Achievement related to defeating bosses
 • Một số Achievement mới được thêm vào.
  • Path Opener
  • A Light in the Labyrinth
  • Defying Destiny
  • [Genesis Weapon] What the Black Mage Left Behind
  • [Genesis Weapon] Traces of Von Leon the Lion King
  • [Genesis Weapon] Traces of Arkarium, the Guardian of Time
  • [Genesis Weapon] Traces of the Tyrant Magnus
  • [Genesis Weapon] Traces of a Lotus, the Wing Master
  • [Genesis Weapon] Traces of Damien, the Sword of Destruction
  • [Genesis Weapon] Traces of Will, the King of Spiders
  • [Genesis Weapon] Traces of the Keeper of Nightmares
  • [Genesis Weapon] Traces of Verus Hilla the Red Witch
  • [Area Exploration] Moonbridge
  • [Area Exploration] Labyrinth of Suffering
  • [Area Exploration] Limina
  • [Level Up] I'm Lv. 255!
  • [Level Up] I'm Lv. 260!
  • [Level Up] I'm Lv. 265!
  • [Level Up] I'm Lv. 270!
  • [Level Up] I'm Lv. 275!
  • Legend of Legends II
  • [Will] Mirror Breaker
  • [Will] Natural Enemy of Spiders
  • [Will] Spider Extermination
  • [Gloom] Into the Fog
  • [Gloom] Embrace Oblivion
  • [Gloom] The Bigger They Are
  • [Verus Hilla] Red Witch Hunter
  • [Verus Hilla] Return to Nature, Hilla
  • [Verus Hilla] Ashes to Ashes, Dust to Dust
  • [Verus Hilla] I Was His Favorite
  • [Darknell] Daknell? Darknell!
  • [Darknell] Fight With Honor!
  • [Darknell] No Mercy for Those That Follow!
  • [Black Mage] Finale
  • [Black Mage] Savior of The Transcendent
  • [Black Mage] Black Mage! I, the Foolish Moth, Stand Before You!
  • [Black Mage] History Repeats Itself
  • [Black Mage] To Empress Cygnus!
  • [Black Mage] Guardian of Liberty
  • [Black Mage] True Freedom
  • [Black Mage] The Final Victor
  • [Black Mage] Long Road to Revenge
  • [Black Mage] Genesis Badge, You're Mine!
Skill Updates
 • Thay đổi về skill 'Arcane Aim' của nhánh Magician.
  • Điều kiện kích hoạt được làm lại để làm giảm quá tải cho server.  Sự thay đổi này sẽ không làm thay đổi nhiều đến skill Arcane Aim trước đó xét về mặt hiệu năng.
  • Số lần tấn công phải thực hiện để kích hoạt skill được xóa bỏ, số lần cộng gộp sẽ tăng thêm 1 cho mỗi lần sử dụng skill tấn công.
  • Tỷ lệ cộng gộp thành công tăng từ 50% lên 80% (xét ở skill level 30)
  • Thời gian duy trì được hiển thị ở phần mô tả skill.
 • Thay đổi về skill 'Call of the Hunter'.
  • Sử dụng chỉ số ATT của nhân vật thay vì của quái vật.
  • Sát thương tăng tỷ lệ thuận với level của quái vật.
  • Thời gian duy trì tăng từ 20 giây lên 60 giây, cooldown tăng từ 10 giây lên 30 giây.
  • Chỉ có thể triệu hồi tối đa 1 quái vật.
 • Thay đổi skill 'Equinox Divide' của Dawn Warrior sao cho skill này chỉ có thể được sử dụng trong trạng thái Soul Eclipse.
 • Khi Battle Mage triệu hồi 'Grim Harvest', nhân vật phải di chuyển xa hơn nữa (khỏi Grim Harvest) thì skill mới tự động di chuyển đến vị trí hiện tại của nhân vật.
 • Cách tính cooldown của skill 'Full Metal Barrage' (Mechanic) được thay đổi: tính từ lúc kích hoạt skill.
 • Thay đổi skill 'Psychic Shockwave' (Kinesis): chỉ có thể tạo tối đa 1 'Micro Black Hole' khi sử dụng skill này.
 • Fix lỗi skill:
  • Fix lỗi có thể sử dụng Transform Potion khi đang thi triển kỹ năng.
  • Fix lỗi Heroes có thể sử dụng 'Combo Fury' (kèm bấm nút xuống) trong các map hạn chế kỹ năng di chuyển.
  • Fix lỗi có thể loại bỏ hành động thi triển kỹ năng của skill 'Bullet Blast' (Blaster) khi sử dụng chung với một số kỹ năng khác.
  • Fix lỗi không tiêu tốn HP khi Kinesis sử dụng 'Psychic Shockwave' với 'Mana Overload' được kích hoạt.
  • Fix lỗi chỉ một vài đòn tấn công phát ra âm thanh khi thi triển kỹ năng tấn công.
  • Fix lỗi cộng dồn buff tăng sát thương khi các nhân vật nhánh Thief sử dụng skill 'Last Resort' (job 5).
  • Fix lỗi không cộng dồn buff tăng sát thương khi skill 'Arcane Aim' (Explorer Magician) tăng số lần cộng gộp.
Other Changes
 • Khi săn Elite Monsters, Messenger of Darkness sẽ xuất hiện và một thông báo sẽ hiện lên màn hình để báo cho người chơi gần đó. Messenger of Darkness sẽ có nhiều HP và EXP hơn Elite Monsters.
  • AbsoLab Essence sẽ có tỉ lệ rơi ngẫu nhiên khi tiêu diệt Hard Damien và Hard Lotus.
  • Arcane Umbra Essence sẽ có tỉ lệ rơi ngẫu nhiên khi tiêu diệt Hard Lucid và Hard Will.
 • Ursus Golden Opportunity sẽ trở lại trong thời gian từ 8:00 PM - 10:00 PM UTC.
 • Ambition EXP và WP nhận được khi đánh Boss sẽ tăng lên tùy vào độ khó.
 • Trong Pollo and Fritto's Bounty Hunting, bạn có thể sử dụng các skill thay vì chỉ sử dụng được những skill di chuyển ở Exit Map.
 • EXP nhận được từ Inferno Wolf sẽ được thay đổi dựa vào lượng EXP nơi mà bạn đang train. Tăng lợi ích khi train vượt cấp.
 • Hiệu ứng trang bị Cash của Angelic Buster sẽ hiển thị ở cả 2 trạng thái Normal và Dress Up.
 • Thay đổi về Haven, Deserted Camp, Arcane River, và Haven Maple Guide:
  • Level giới hạn để sử dụng Maple Guide là 20 level (vd: Điều kiện để đi đến Haven ở Maple Guide là Lv190, nếu bạn không hoàn thành Q để lấy stamp của vùng này thì đến Lv211 thì bạn không thể sử dụng Maple Guide để đi đến đây nữa, tương tự đối với những vùng khác)
  • Stamp Maple Guide cho các vùng Vanishing Journey, Chu Chu Island, Lachelein, và Arcana sẽ được chuyển thành hoàn thành Storyline.
 • Stamp Maple Guide cho Hungry Muto sẽ được nhận khi săn một lượng monsters ở Easy Mode và Hard Mode.
 • Nhiệm vụ Summon đến Mushking sẽ không thể bỏ Q để nhận lại, và bạn không thể vứt Mushking's Summons.
 • Khi bạn nhặt Meso ở Reboot world, Meso sẽ chia đều cho các người chơi trong party và chỉ những người chơi ở cùng 1 map mới được nhận.
 • Thay đổi về cách chia Meso cho người chơi trong party ở Reboot.
 • Thêm vào một số vật phẩm và scroll không thể sử dụng chung với Item Guard.
 • Thay đổi về Medal Fusion: Fusion chỉ được sử dụng khi hai Medal có cùng chung đặc tính như giao dịch được hoặc không thể giao dịch. (Vd: Chỉ fuse được khi 2 Medal đó có thể giao dịch, còn 1 Medal giao dịch được và 1 cái không thể giao dịch thì không thể fuse)
 • Skill “Blink” sẽ không thể được sử dụng trong Dream Defender nữa.
 • Sửa lỗi giảm sát thương trong trạng thái Last Resort Stage 2 do tăng một lượng Defense lúc nhân vật trúng damage theo %HP.
 • Hyper skill “Double Down – Saving Grace” được sửa lại cho đúng với mô tả của nó: khi không kích hoạt được Double Down (tung xúc xắc được 1), sẽ có khả năng bỏ qua cooldown và lần tới kích hoạt sẽ được ít nhất số 4 hoặc hơn.
 • Hyper Skill 'Double Down - Enhance' không đúng với phần mô tả và đã sửa lỗi bỏ qua cooldown với một xác xuất khi Double Down không kích hoạt didn't activate. Sửa lỗi skill và tăng cơ hội roll ra 4, 5, 6 của skill Roll of the Dice.
 • Sửa lỗi Q 'Quest Specialist' có thể làm lại nhiều lần. Nếu làm mất Medal của Q “Quest Specialist”, người chơi có thể nhận lại Medal thông qua Medal UI.
 • Màu theo dải của tóc sẽ được giữ nguyên khi đội mũ.
 • Nhiệm vụ hàng ngày ở Tenebris khi nhận từ NPC Belva sẽ không thay đổi khi nói chuyện với NPC hay không đồng ý nhận Q. Nhiệm vụ hàng ngày sẽ biến mất khi qua 7h sáng ngày hôm sau.
 • Khi người chơi nói chuyện với NPC Belva để nhận nhiệm vụ hàng ngày cho khu vực Labyrinth of Suffering hay Limina mà chưa hoàn thành chuỗi nhiệm vụ mở đầu ở đây, NPC này sẽ báo với bạn là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể xem mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở 2 khu vực này hay chưa trong Maple Guide.
 • Thay đổi trạng thái bất thường gây ra bởi Barbed Glare (được triệu hồi bởi Gloom) khi phát nổ, thành Blind (mù).
 • Những scroll có thể sử dụng trên Shoulder sẽ hiển thị trên Tooltip.
 • Sửa lỗi hiển thị số lần sử dụng đối với Special Medals of Honor của nhân vật.
 • Thay đổi về spawn rate và platform ở một số map của Lachelein.
 • Sửa lỗi không kiểm tra người chơi đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Papulatus khi sử dụng Boss Matchmaking đến.
 • Thông báo cho Q 'A Boy and A Girl' ở Morass sẽ được làm rõ ràng hơn cho người chơi dễ nhận biết.
 • Thêm vào một số Monster ở Esfera: Origin Sea và Tenebris vào Monster Collection.
 • Những skill tăng spawn rate ở một số map sẽ không thể sử dụng, và sẽ có thông báo ở Chat Box.
Bug Fixes (too lazy no trans)
 • Fixing an issue where the mount skill wasn't being activated when Zero Beta equipped a cape that had a mount skill set effect.
 • Fixing an issue where Scorpion dropped the Cat's Eye quest item.
 • Fixing an issue where the Surveillance Tower would appear in other maps while progressing through Black Heaven Inside: Repair.
 • Fixing an issue where swords would drop regardless of monster level when hunting monsters with Zero.
 • Fixing an issue where the Journey of Destiny UI would display when exiting the Cash Shop.
 • Fixing an issue in Dream Defender where the "Shadow Flash" and "Greater Dark Servant" skills weren't being properly cast from the lowest point in non-central rooms, and an issue where the character couldn't charge while on the Sylvidia mount.
 • Fixing an issue in Dream Defender where the Battle Mage's "Grim Harvest" wouldn't follow when moving to a different room.
 • Fixing an issue where HP would decrease when moving maps with Roll of the Dice's 3rd buff effect.
 • Fixing an issue where "Finisher - Hunter's Prey" didn't activate properly if used right after "Combat Step."
 • Fixing an issue where explosion damage didn't apply properly when an Ark character used "Abyssal Recall" in midair.
 • Fixing an issue where objects left by "Shadow Flash," "Distortion Bomb," "Hunting Assistant Unit," and "Drill Salvo" remained if the caster left the map when there were no other characters present.
 • Fixing an issue where cooldowns weren't being reduced on characters with Monsters that reduce Cooldowns in Monster Life.
 • Fixing an issue where the Expedition Captain of an 18-player Ursus Expedition could enter alone if not in a party.
 • Fixing an issue where unavailable skills appeared as if they could be used when the "Righteously Indignant" skill was activated in Ursus.
 • Fixing a problem where the Maple Guide stamp could not be obtained once the Vanishing Journey story quest was complete.
 • Fixing an issue where some of the motions of [Red Florence Hair] had different colors while wearing a hat.
 • Fixing an issue where the black hole would be removed when Kinesis's Psychic Shockwave was used consecutively with key down.
 • Fixing an issue where Zero could remove the Sanctuary that's already created when in a state where Shadow Flash cannot be used due to Rune of Might, Transformation Potion, or other effects.
 • Fixing an issue where the new Marksman's Perfect Shot damage wasn't applied.
 • Fixing an issue where the client intermittently closed when Kinesis knocked up monsters and cast "Ultimate - Psychic Shockwave."
 • Fixing an issue where some characters' Mu Lung ranks were displayed incorrectly.
 • Fixing an issue where when battling with Ursus, the battle would not end when all the participating characters were Near Dead.
 • Fixing an issue where a part of the notification after eliminating Elite Monsters would not show up properly on the screen.
 • Fixing an issue where the Vampire effect would kick in even when the player wasn't hit by the skill effect during the Hilla fight.
 • Fixing an issue so that the spirit recovery at Verus Hilla's alter can be activated with the key for harvesting.
 • Fixing an issue where MP could not be recovered at Mu Lung Dojo.
 • Fixing an issue where players intermittently could not move to the next region through the Lake of Oblivion in Vanishing Journey.
 • Fixing an issue where the last stone of the five Seal Stone would not activate when moved with the "Blink" skill during the Luminous tutorial.
 • Fixing an issue where the notice about the amount of EXP being distributed did not match the actual amount of EXP that was distributed for some of Zero's quests.
 • Fixing an issue where Esfera's Greetings quest could be abandoned.
 • Fixing an issue where the party member's Avoidability wouldn't increase when Ark's Charge Spell Amplifier and Gust Buff were stacked.
 • Fixing an issue where Blaze Wizard's 3rd job skill "Liberated Magic" displayed a different damage increase from the actual damage increase amount.
 • Fixing an issue where Evan's "Dragon Fury" skill effect would still apply even though the MP ratio activation standard was not met.
 • Fixing an issue where the client would close intermittently when the Cannoneer would use the "ICBM" skill.
 • Fixing an issue where the Arch Mage (Fire, Poison)'s "Fervent Drain" skill effect would not get applied to monsters in flight.
 • Fixing an issue where the sound for Wild Hunter's "Hunting Assistant Unit" skill would continue to play even once the skill had ended.
 • Fixing an issue where the 5th job skill "True Spirit Claw" would activate when Shade's Spirit Flow was used.
 • Fixing an issue where after using Shade's Spirit Frenzy, players were unable to use Spirit Incarnation.
 • Fixing an issue where the client would close intermittently when Cadena would use the "Summon Brick" skill.
 • Fixing an issue where the monsters summoned by Wild Hunter's Call of the Hunter would receive the debuff skill and Rune of Destruction effects from other characters.
 • Fixing an issue where the monsters summoned by Wild Hunter's Call of the Hunter could attack NPC Pollo.
 • Fixing an issue where a notification saying that there's not enough MP would appear when Zero tried to use Shadow Flash while low on Time Force.
 • Fixing an issue where if you moved maps while the Mechanic's "Full Metal Barrage" was in use, the Invincible effect would be maintained until the next time the skill was used.
 • Fixing an issue where the client would close intermittently when Ark would break through the wall after using "Unstoppable Impulse" or "Tenacious Instinct."
 • Fixing an issue where the "Venom Burst" skill's additional attack wouldn't inflict damage when used in the air.
 • Fixing an issue where Aran's "Fenrir Crash" skill would activate abnormally when used while entering Ursus.
 • Fixing an issue in some maps where when a second skill was used, a message wouldn't pop up letting players know that it was a map where the skill couldn't be used.Fixing an issue where the Arcane Symbol's icon overlapped when the Item Guard was used on an Arcane Symbol that had Arcane Catalyst used on it.Fixing an issue where a confirmation window would not pop-up when attempting to equip an untradeable item by dragging it to a slot that already has an item equipped.
  • Thunder Breaker: Ascension
  • Dual Blade: Blade Ascension
  • Xenon: Diagonal Chase
  • Wild Hunter: White Heat Rush
  • Mercedes: While riding Sylvidia, dash attack upwards
 • Fixing an issue where the page number of the Wishlist page would display oddly at the Auction House if there weren't any items listed.
 • Fixing an issue where the pet rank would not display in the Auction House purchase tab.
 • Fixing an issue where during Kaiser's basic attacks, specific UI such as the inventory, stats, and equip would not open.
 • Fixing an issue where the applicable UI button would be deactivated when Zero would use an SP Reset Scroll.
 • Fixing an issue where if the attempt to trade Noble Ifia's Ring failed, the material item could disappear.
 • Fixing an issue where Mercedes' shadow wouldn't display certain actions even when she had the shadow style applied.
 • Fixing an issue where the whispers would not go through intermittently.
 • Fixing an issue where the Cubimal Friends (Cube Puppy, Cube Kitty, Cube Hamster) would use circular characters.
 • Fixing an issue where even if pet equipment still had available upgrade counts, scrolls could not be used on it if it had a Pet Equip Stat Transfer Scroll used on it.
 • Fixing an issue where even if a non-equipment item description mentioned that Scissors of Karma could be used on it, they would not work.
 • Fixing an issue where the Black-hearted Earrings pet equipment would not disappear even after getting destroyed during an enhancement attempt.
 • Fixing an issue where the game would lag intermittently after selling many items and then clicking Claim All.
 • Fixing an issue where a notification message would not pop-up to let players know that when attempting to change the appearance of an android with an Item Guard applied, they need to remove the Item Guard before being able to make changes.
 • Fixing an issue where when harvesting/mining, the game would still harvest even when the player failed to hit the directional key.
 • Fixing an issue where the Glitteroid coupon didn’t match the android's name.
 • Fixing an issue where multiple permanent mount item names were inconsistent.
 • Fixing an issue where chair descriptions had no highlighted text for recovery information.
 • Fixing an issue where the Scoreboard and Disco effects were missing descriptions.
 • Fixing an issue where Damien’s normal and powered up form familiars had the same name.
 • Fixing an issue where the female Non-plussed Face had an incorrect color for the Hazel eye color.
 • Fixing an issue where Verus Hilla’s familiar did not play its attack animation properly.
 • Fixing an issue where Aran received Sweetwater Spear from Commerci Voyages.
 • Fixing an issue where friendly mobs were taking damage too quickly.
 • Fixing an issue where using ‘Summon Mr. Flopsy’ would end Dream Defender prematurely.
 • Fixing an issue where Glitteroid had a Korean voice-over.
 • Fixing an issue where the Tenebris Expedition Ring Exclusive Bonus Occult Cube had an incorrect description.
 • Fixing an issue where the Santa Boots had an incorrect name.
 • Fixing an issue where Necro Damien would stop following after attacking monsters.
 • Fixing an issue where the Determination Ring wasn’t granting a 50% EXP bonus to party members.
 • Fixing an issue where Necro Lotus and Necro Damien Familiar didn’t have background images.
 • Fixing an issue where the Scoreboard effect would flip when facing the right.
 • Fixing an issue where the Dusk Viper Venom item had an incorrect description.
 • Fixing an issue where the Elite Boss voice-over was in Korean.
 • Fixing an issue where climbing the Burning Guard Post ladder in Monad would crash the game.

ALLIANCE EVENTS

Fresh Start (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q 'Fresh Start' ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Neinheart ở các town như  Henesys, Leafre, và Nameless Town.
 • Săn monster trong khoảng level để thu thập (± 20 level) Maple World's Energy (200 mỗi ngày).
 • Mang Maple World's Energy đến Peaceful Maple Tree ở Henesys, Leafre, hay Nameless Town để đổi lấy Alliance Medal.

Phần thưởng:

 • Tỉ lệ qui đổi: 1 Alliance Medal =  1 Maple World's Energy.
 • Khi bạn đổi đủ 200 Maple World's Energy trong ngày, bạn sẽ nhận được Arboreal Blessings buff (tăng 30% EXP trong 30’). Bạn chỉ có thể nhận Arboreal Blessings buff một lần/ngày.
Alliance Victory Appreciation Gift (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/2)

Yêu cầu: Những nhân vật đã tham gia Maple Alliance (nhận được Alliance Rank) trước 23/01.

 • Black Mage đã bị tiêu diệt! Để chúc mừng cho sự kiện này, bạn sẽ nhận được những phần thưởng hấn dẫn. Để nhận thưởng bạn cần hoàn thành Q 'Alliance Appreciation Gift' ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Neinheart ở Henesys, Leafre, hay Nameless Town.
 • Alliance Appreciation Gift chỉ có thể nhận một lần duy nhất.
 • Bạn sẽ nhận được Alliance Appreciation Gift Box và Alliance Appreciation title. Vật phẩm bạn được nhận sẽ tùy thuộc vào Rank Alliance của nhân vật đã hoàn thành Q trên.
 • Tùy vào Rank Alliance mà bạn đạt được trong suốt event, bạn sẽ nhận được từ 1 đến 5 Alliance Appreciation Gift Boxes. Bạn vẫn có thể nhận được các box ở Rank thấp hơn (vd: bạn đạt được rank 4 thì bạn vẫn sẽ nhận được box của rank 1, 2, 3).
 • Bạn có thể di chuyển các phần thưởng trên thông qua storage.

Alliance Appreciation Gift Boxes, bao gồm:

 • Warrior Rank: Alliance's Warrior Appreciation Gift. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Bitty Cygnus Pet Package
  • Goddess's Blessing Coupon: Sử dụng để nhận được hiệu ứng Goddess's Blessing (nằm trong Cash Tab).
  • Royal Face Coupon Ticket
  • Royal Hair Coupon Ticket
  • Selective 8 Slot Coupon (x4)
  • Character Slot Expansion Coupon
 • Guardian I rank trở lên: Alliance's Guardian Appreciation Gift. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Prepared Spirit Pendant Coupon: HSD: 14 ngày.
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x20)
  • 3x EXP Coupon (15 min) (x5)
  • Alliance Medal (x50)
 • Hero I rank trở lên: Alliance's Hero Appreciation Gift. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Alliance Boost Potion I
  • Storm Growth Potion
  • Trait Boost Potion
  • Special Medal of Honor (x3)
  • Alliance Medal (x150)
 • Legend I rank trở lên: Alliance's Legend Appreciation Gift. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Eternal Rebirth Flame
  • Master Craftsman's Cube (x3)
  • Labyrinth Nodestone Box
  • Determination Ring Coupon: Có thể di chuyển trong account thông qua storage.HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Determination Ring: HSD: 30 ngày. Tăng EXP khi tham gia party.
  • Alliance Medal (x250)
 • Legend IV rank: Alliance's Paragon Appreciation Gift. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Alliance Final Boost Potion
  • Chaos Circulator
  • Black Rebirth Flame
  • Star Force 13-Star Enhancement
  • Alliance Medal (x350)

Bạn sẽ có cơ hội nhận them các phần thưởng sau đây (cơ hội cực thấp \ :v /):

 • Legendary AbsoLab Equipment Full Package
 • Master Label 4 Hair Coupon (Selectable)
 • Star Buddies Package
 • Unique Potential Scroll 100%
 • Petal Skin Tone Coupon (Selectable)
 • Star Planet Damage Skin
 • 100,000 Maple Points Coupon
 • 500,000 Maple Points Coupon

Alliance Appreciation Title:

 • Bạn sẽ nhận được title tùy thuộc vào Rank Alliance bạn đã đạt được trong event. Stats sẽ biến mất vào 22/2 lúc 7h sáng giờ VN.
  • Warrior Rank: Warrior of the Alliance title
  • Guardian I - IV Rank: Guardian of the Alliance title
  • Hero I - IV Rank: Hero of the Alliance title
  • Legend I - III Rank: Legend of the Alliance title
  • Legend IV Rank: Paragon of the Alliance title
Determination Exchange (23/1 (sau bảo trì) ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nếu bạn còn lượng Determination mà chưa kịp đổi, thì bạn vẫn có thể đổi cho đến hết 12/2/2019. Bạn có thể đổi Determination ở NPC Admin.
Alliance Supply Depot Extended (23/1 (sau bảo trì) ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • The Maple Alliance Supply Depot sẽ mở cho đến hết 12/2/2019.
 • Để mở shop bạn cần nói chuyện với NPC Beldar gần Peaceful Maple Tree.
 • Bạn chỉ có thể mua những vật phẩm tùy vào Rank Alliance mà bạn đã đạt được trong event (Không thể nâng Rank, và những vật phầm bạn có thể mua sẽ được quyết định bởi Alliance Rank của bạn, và bạn phải nâng Rank trước bảo trì ngày 23/1/2019 để có thể mua thêm vật phẩm ở các Rank cao hơn trong shop).

EVENT NĂM MỚI

Daily Gift (30/1 ~ 6/2)

Yêu cầu: Lv 33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[New Year's] Happy New Cheers' ở icon ngôi sao bên phải màn hình. Khi nhận Q một icon hình cuốn lịch sẽ xuất hiện với tiêu đề "The Daily New Year Gift!"
 • Nhận Q và săn 200 monsters trong khoảng level để nhận thưởng.
  • Ngày 1 - Daily New Year Gift x1
  • Ngày 2 - Daily New Year Gift x2
  • Ngày 3 - Daily New Year Gift x3
  • Ngày 4 - Daily New Year Gift x4
  • Ngày 5 - Daily New Year Gift x5
  • Ngày 6 - Daily New Year Gift x6
  • Ngày 7 - Daily New Year Gift x7

Phần thưởng:

 • Daily New Year Gift: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • 2x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon 2x EXP (15’).
  • Power Up Buff (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Weapon ATT/Magic ATT +30 Buff (15’).
Golden Pig Gift (30/1 ~ 6/2)

Yêu cầu: Lv 33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[New Year's] Golden Pig Gift' ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn cần đăng nhập vào game để tham gia event này, và chỉ có thể tham gia một lần duy nhất ở mỗi World.

Phần thưởng:

 • Golden Pig New Year Gift: Có thể di chuyển trong account, HSD: 7 ngày. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Golden Oink-Oink Beanie Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Golden Oink-Oink Beanie Hat.
  • New Years Chair: Không thể giao dịch. Phục hồi 50 HP/MP mỗi 10s.
Gold Richie’s Lunar New Year Party (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Yoria ở các town như Henesys, Leafre, hay Nameless Town. Hoặc bấm vào icon New Year event bên trái màn hình và nhận Q ‘[Lunar New Year] Surprises and Celebration!’.
 • Nói chuyện với NPC Gold Richie hoặc icon New Year event bên trái màn hình và nhận Q '[Lunar New Year] Gold Richie's Soiree!'.
 • Ngồi lên Lunar New Year for One Chair ở trong event map EXP. (Chair có thể mua ở Hong Bao Coin Shop).
Party Guest Kidnapping (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Lunar New Year] Kidnapped Revelers’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Nhận Q '[Lunar New Year Mission] Reveler Rescue" từ NPC Suha hay từ icon Lunar New Year để tham gia (Giới hạn lượt chơi: 5 lần/ngày).
 • Khi di chuyển đến event map, bạn cần tìm và giải cứu Imprisoned Soldier.
 • Sau khi giải cứu tất cả các Soldiers, bạn cần đánh bại Nyen!
 • Để tiêu diệt Nyen, bạn cần sử dụng các Fireworks gần boss để gây sát thương lên nó.

Phần thưởng:

 • Nyen Drop Box: Không thể giao dịch. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Hong Bao (x20): Không thể giao dịch
  • Bạn sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
   • Power Elixir (x10): Không thể giao dịch
   • Spell Trace (x10)
   • 2x EXP Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Sử dụng để nhận 2x EXP Coupon (15’).
  • Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng dưới đây: (Giới hạn: 1 món/nhân vật)
   • Nyen’s Hat Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Nyen’s Hat.
   • Nyen’s Hat: Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +6
   • Nyen Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Dancing Lion Mount (15 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Dancing Lion Mount
   • Dancing Lion Mount: DEF: +10, Speed: 170, Jump: 120, HSD: 15 ngày
  • Phần thưởng khi hoàn thành thêm Q:
   • "[Lunar New Year Mission] A Constant Flow of Guests!": Giải cứu 88 Soldiers. Phần thưởng Hong Bao (x200).
   • "[Lunar New Year Mission] Peaceful Party": Đánh bại Vengeful Nyen 8 lần. Phần thưởng Hong Bao (x200).
Video Message (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Lunar New Year] Lunar New Year Video Message Project’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận nhiệm vụ “Video Message”.
 • Hoàn thành ở mức 5/10/14 để nhận thêm các phần thưởng hấp cmn dẫn.

Phần thưởng:

 • Hàng ngày:
  • Hong Bao (x30)
 • Hoàn thành 5 lần:
  • Hyper Teleport Rock: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • Hong Bao (x50)
 • Hoàn thành 10 lần:
  • New Year Message Damage Skin: Không thể giao dịch.
  • Hong Bao (x150)
 • Hoàn thành 14 lần:
  • Touching Video Message Chair
  • Hong Bao (x300)
Fresh Dumplings (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Lunar New Year] Fresh Dumplings’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn chỉ có thể nhận Hot ‘n’ Ready Dumpling một lần/ngày.
 • Bạn có thể nhận Buff 2 lần/ngày.
 • Tặng quà 10 lần cho người chơi khác thì bạn sẽ nhận được Alliance Medals.

Phần thưởng:

 • Hot ‘n’ Ready Dumpling: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận Dumpling Power! (15 min) EXP: +100%, Weapon ATT/Magic ATT: +15.
 • Nhấp chuột phải vào người chơi khác để chia sẻ dumpling power. Khi bạn chia sẽ, bạn sẽ nhận được Duo Dumpling Power! (30 min) EXP: +100%, Weapon ATT/Magic ATT: +30.
 • Chia sẻ 10 lần, bạn sẽ nhận được Alliance Medal (x50)
8-Blessing Ring (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Lunar New Year] 8-Blessing Ring Fortune’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Săn monsters trong khoảng level để thu thập No-Blessing Charms.
 • Thu thập 88 No-Blessing Charms để hoàn thành Q và bạn sẽ nhận được 8-Blessing Ring.
 • Khi hoàn thành Q thêm lần nữa thì bạn sẽ nhận được 8-Blessing Charm (Tất cả các World trừ Reboot). Ở Reboot World, bạn sẽ nhận được Mysterious Meso Pouch.
 • 8-Blessing Charm được sử dụng để nâng cấp 8-Blessing Ring.
 • Nếu bạn lỡ tay vứt 8-Blessing Ring, thì bạn có thể nói chuyện với NPC Cassandra để nhận lại.
 • Bạn chỉ có thể hoàn thành Q 1 lần/ngày.

Phần thưởng:

 • 8-Blessing Ring
 • Non-Reboot Worlds: 8-Blessing Charm
 • Reboot World: Mysterious Meso Pouch
Reclaim Fireworks (30/1 ~ 12/2)

Yêu cầu: Lv 33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tiêu diệt Lunar New Year Firework Boxes ở Henesys và Leafre để nhận quà.

Phần thưởng:

 • Normal Fireworks Box
 • Floral Fireworks Box
 • New Year's Blessings Fireworks Box
 • Lunar New Year Fireworks Mask
Hong Bao Shop (30/1 ~ 12/2)

Shop bao gồm:

 • New Year Golden Piggy Chat Ring (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  10 Hong Bao.
 • New Year Golden Piggy Label Ring (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  10 Hong Bao.
 • New Year Message Atmospheric Effect Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 10.  30 Hong Bao.
 • New Year Message Megaphone Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 10.  100 Hong Bao.
 • New Year Golden Piggy Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  200 Hong Bao.
 • Floating Golden Piggy Cape Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  250 Hong Bao.
 • New Year Party People Effect Ring Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  250 Hong Bao.
 • Lunar New Year for One Chair: Không thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 1.  200 Hong Bao.
 • New Year’s Feast Chair: Không thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 1.  1,000 Hong Bao.
 • New Year Photo Protagonist Wig (F) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  50 Hong Bao.
 • New Year Photo Protagonist Wig (M) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  50 Hong Bao.
 • Movie Protagonist Wig (F) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  300 Hong Bao.
 • Movie Protagonist Wig (M) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  300 Hong Bao.
 • Forever Young Dress (F) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1. 450 Hong Bao.
 • Forever Young Outfit (M) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  450 Hong Bao.
 • Lunar Festivities Outfit (F) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  250 Hong Bao.
 • Lunar Festivities Outfit (M) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  250 Hong Bao.
 • Lunar Festivities Headpiece (F) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  100 Hong Bao.
 • Lunar Festivities Hat (M) (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  100 Hong Bao.
 • Lion Outfit (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  200 Hong Bao.
 • 8-Blessing Charm: Chỉ có ở non-Reboot World. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 5.  30 Hong Bao.
 • Lunar New Year Basic Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 3.  50 Hong Bao.
 • Lunar New Year Intermediate Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 3.  70 Hong Bao.
 • Lunar New Year Advanced Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 3.  100 Hong Bao.
 • Lunar New Year High Quality Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 2.  140 Hong Bao.
 • Lunar New Year Special Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  200 Hong Bao.
 • 8-Blessing Ring Coupon: Chỉ có ở Reboot World. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1.  1,300 Hong Bao.

UTAH’S FARM EVENTS

Auntie Anna's Amber Waves (6/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Auntie Anna trong các map Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm.
 • Bạn cần giữ an toàn cho Amber Waves khỏi côn trùng và những mối đe dọa.
 • Mỗi mối đe dọa sẽ thay đổi mỗi ngày. Bạn cần làm những việc sau để nhận Utah Points:
  • Nhổ cỏ.
  • Để sét đánh trúng.
  • Đánh hình nộm.
  • Dập lửa.

Phần thưởng:

 • Bạn có thể nhận được EXP trong 30’ khi săn quái vật ở Auntie Anna's Amber Waves. Bạn cũng sẽ nhận thêm 120% EXP đối với mỗi quái vật bị tiêu diệt.
 • Utah Coins
Gustav's Cattle Ranch (6/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Gustav trong map Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm để nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] Gustav's Cattle Ranch'.
 • Bạn cần tiêu diệt những con sói hôn dữ để bảo vệ đàn cừu.
 • Những con sói sẽ xuất hiện riêng biệt đối với mỗi nhân vật (vd: bạn không thể nhìn thấy quái vật của người khác và ngược lại).
 • Những skill party buff ở trong map sẽ được chia sẻ cho tất cả nhân vật trong map.
 • Số lượng sói bạn cần tiêu diệt và lượng Coins sẽ thay đổi tùy vào level nhân vật.
  • Lv. 61 - 99: Tiêu diệt 20 con sói và nhận 10 Utah Coins
  • Lv. 100 - 119: Tiêu diệt 30 con sói và nhận 20 Utah Coins
  • Lv. 120 - 139: Tiêu diệt 40 con sói và nhận 30 Utah Coins
  • Lv. 140 - 159: Tiêu diệt 50 con sói và nhận 40 Utah Coins
  • Lv. 160 - 179: Tiêu diệt 60 con sói và nhận 50 Utah Coins
  • Lv. 180 - 199: Tiêu diệt 70 con sói và nhận 60 Utah Coins
  • Lv. 200 - 209: Tiêu diệt 80 con sói và nhận 70 Utah Coins
  • Lv. 210 - 219: Tiêu diệt 90 con sói và nhận 80 Utah Coins
  • Lv. 220 - 224: Tiêu diệt 100 con sói và nhận 90 Utah Coins
  • Lv. 225 - 275: Tiêu diệt 110 con sói và nhận 100 Utah Coins
 • Một Golden Bell sẽ xuất hiện ở Cattle Ranch trong khoảng thời gian nhất định. Rung chuông để kích hoạt skill đặt biệt để tiêu diệt đám sói. Để kích hoạt, bạn cần chạy lại chỗ Golden Bell xuất hiện.
 • Bạn chỉ có thể nhận Q Cattle Ranch 1 lần/ngày ở mỗi World, nhân vật nào đã nhận   Q có thể vào map Cattle Ranch mọi thời điểm và số lượng sói bạn tiêu diệt vẫn sẽ giữ nguyên khi game reset.

Phần thưởng:

 • Utah Coins
Extreme Combine (6/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Comborghini trong map Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm.
 • Trong mini-game này, bạn sẽ được cấp cho 1 chiếc xe và điều bạn cần làm là né những con bù nhìn trên đường bằng cách nhấn nút di chuyển trái phải.
 • Đường đi càng xa, bạn sẽ nhận thêm Utah Points.

Phần thưởng:

 • Utah Coins
Cluck, Cluck, Bean Reverse (6/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Garden Variety Bean trong map Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm để tham gia.
 • Cần có 2 người để bắt đầu game.
 • Game này giống như chơi cờ Othello (Cờ Lật) nhưng thay vì quân trắng/đen, thì đây là quân Slime/Pink Bean. Người chơi quân Slime sẽ đi trước.
 • Bạn chỉ có thể đặt quân cờ của mình ở cạnh quân cờ của đối thủ. Những ô phát sáng là nơi bạn có thể đặt cờ.
 • Bạn sẽ thắng khi giảm HP của đối thủ xuống 0 trong 15 phút. Nếu bàn cờ hết chỗ, người chiến thắng là người còn nhiều HP nhất.
 • Bạn có thể nhận Utah Points bằng việc gây tổn hại lên HP của đối thủ.
 • Bạn có thể nhận thêm Utah Points khi kết thúc ván cờ. (Thua = 500 points, Thắng = 1,000 points, Hòa = 750 points)
 • Nếu bạn không đặt cờ trong khoảng thời gian quy định, thì game sẽ tự động làm việc đó cho bạn (nó đặt đâu thì ko biết \ :v /). Và nếu để nó đặt 3 lần hoặc hơn thì bạn sẽ ko nhận được Utah Points, kể cả khi hết ván cờ.
 • Nếu bạn thoát khỏi ván cờ giữa chừng thì bạn ko thể tham gia trong vòng 15’ tới.

Phần thưởng:

 • Utah Coins
Jewel Craft Ring (6/2 ~ 5/3)
 • Yêu cầu lv 61 trở lên
 • NPC Wee Moon Bunny sẽ xuất hiện trong town, mua Magical Jewel Box (10 Utah's Coins) và Jewel Crafting Ring (10 Utah's Coins) từ NPC (tab SPECIAL) để chế tạo Ring.
 • Mở Magical Jewel Box bạn sẽ nhận được 1 viên Jewel hạng C (thường), B (hiếm), hoặc A (rất hiếm).
 • Ring có 4 Rank tăng dần: C - B - A - S.
 • Để tăng Rank cho Jewel, bạn vào Event Hall và gặp NPC Magic Jeweler's Mortar để gộp 2 Jewel cùng Rank bất kỳ lại để có cơ hội lên rank với tỷ lệ thành công như sau:
  • C - > B: 70% thành công.
  • B - > A: 50% thành công.
  • A - > S: 30% thành công.
 • Để Craft ring, bạn cũng gặp NPC Magical Mortar Bunny và đặt Jewel Crafting Ring ở 1 bên và viên Jewel bạn muốn craft vào bên còn lại, bấm OK là xong.
 • Các loại Ring bao gồm:
  • strong-ring Strong Ring (rank C-S)
  • lucky-ring Lucky Ring (rank C-S)
  • keen-ring Keen Ring (rank C-S)
  • nimble-ring Nimble Ring (rank C-S)

master-ring-ss

 • Click vào NPC Wee Moon Bunny đứng cạnh cái Mortar, chọn dòng đầu tiên, đưa cho nó 20m Meso để kết hợp 4 rings (Ring rank S, không phân biệt loại nào) trên và nhận Master Ring (rank SS)
  •  Master Ring: Req. Lv: 120,  STR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP/MaxMP +3000, Weapon ATT/Magic ATT +20.
My Farm Diary (6/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] My Farm Diary' ở icon bên trái màn hình.
 • Hoàn thành Q để nhận thưởng. Mỗi phần thưởng của mỗi nhiệm vụ chỉ có thể nhận một lần duy nhất ở mỗi World.

Mission Types and Acquired Rewards:

 • Utah's Farm Life – Đạt được 100,000 Utah Points từ Utah event để nhận:
  • Cluck, Cluck, Bean Farm Life: Title. Stat sẽ biến mất vào 20/3/2019 Weapon ATT/Magic ATT +20, +20% damage khi tấn công quái vật thông thường, +20% DB, Ignore Defense +20%, Critical Rate +20%, Arcane Power +30.
 • Auntie Anna's Amber Waves – Đạt được 50,000 Utah Points từ Amber Waves event để nhận:
  • Utah Coins (x100)
 • Extreme Combine – Đạt được 50,000 Utah Points từ Extreme Combine event để nhận
  • Utah Coins (x100)
 • Cluck, Cluck, Bean Reverse Battle – Đạt được 50,000 Utah Points từ Cluck, Cluck, Bean Reverse Battle event để nhận:
  • Utah Coins (x100)
 • Fruitful Bounty – Đạt được 50,000 or more Utah Points từ Fruitful Bounty event, để nhận:
  • Utah Coins (x100)
 • Lucky the Super Pig – Đạt được 50,000 Utah Points từ Super Lucky Pig event để nhận:
  • Utah Coins (x100)
Utah's Bountiful Harvest (6/2 ~ 15/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] Utah's Bountiful Harvest' từ icon ngôi sao bên trái màn hình và nhận tiếp Q săn monsters ở icon hình tờ lịch.
 • Bạn cần săn 200 monsters trong khoảng level để hoàn thành Q và nhận Bountiful Harvest Gift Box của ngày đó. Chỉ có thể hoàn thành 1 lần/ngày.

Phần thưởng:

 • Bountiful Harvest Gift Box: Có thể di chuyển trong account thông qua storage (HSD: 1 ngày). Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • 2x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Lunar Delight: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 15’.
  • Utah Coin Coupon (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Utah's Bumper Crop Gift (9/2 ~ 11/2)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] Utah's Bumper Crop Gift' và hoàn thành để nhận Cluck, Cluck, Bean Festival Box.

Phần thưởng:

 • Cluck, Cluck, Bean Festival Box: Có thể di chuyển trong account thông qua storage. HSD: 7 ngày. Khi mở bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • Cluckhead Coupon: Có thể di chuyển trong account thông qua storage. HSD: 7 ngày.
  • Cluckbottom Coupon: Có thể di chuyển trong account thông qua storage. HSD: 7 ngày.
  • Cluck, Cluck, Bean Coupon: Có thể di chuyển trong account thông qua storage. HSD: 7 ngày.
  • Utah Coin Coupon (x100): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Fruitful Bounty (6/2 ~ 19/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] Fruitful Bounty' ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoăc nói chuyện với NPC Utah ở map Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm.
 • Bạn sẽ nhận một Fruit Basket (giỏ trái cây) khi nhận Q. Bạn có thể đặt Fruit Basket ở bất cứ nơi nào trong map (tất nhiên là chỗ đứng được \ :v / ) có monsters nằm trong khoảng level.
 • Khi bạn đặt Fruit Basket ở map, bạn sẽ thấy số lượng táo, lê, nho, hồng bạn cần thu thập phía trên màn hình. Bạn cần tiêu diệt monster để thu thập đủ số lượng trái cây cần thiết.
 • Khi thu thập đủ số lượng, bạn cần chạy lại chỗ bạn đã đặt cái giỏ trái cây để gửi hang.
 • Khi bạn nhặt được 1 quả hồng, tất cả trái cây cho một round sẽ được lắp đầy và chuyển qua round tiếp theo.
 • Khi bạn chuyển đủ số trái cây, thì giỏ trái cây sẽ nổ cái bủm ý lộn bùm \ :v / và bạn sẽ nhận được Utah Points.
 • Khi bạn hoàn thành 10 rounds, Fruit Basket sẽ biến mất. Bạn có thể tiếp tục đặt nó ở map cho đến khi đạt được giới hạn Utah Points mỗi ngày (15000).
 • Fruit Basket được đặt trong map sẽ biến mất nếu bạn chuyển map và thời gian hồi là 5 phút.

Phần thưởng:

 • Utah Coins
Utah’s Coin Shop (6/2 ~ 5/3)

 • Nói chuyện với NPC Camila trong Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm map. Tham gia vào Utah's Farm events để nhận Utah Points. Bạn sẽ được nhận thêm 1 Utah Coin cho mỗi 100 Utah Points.
 • Mỗi ngày bạn có thể nhận tối đa 15,000 Utah Points mỗi ngày và có thể nhận thêm 100 Utah Coins bằng việc tham gia Gustav's Cattle Ranch event.
 • Utah Coins được sử dụng để mua vật phẩm từ Utah's Coin Shop, để mở shop bạn cần nói chuyện với NPC Camila.

Shop bao gồm:

 • Jewel Craft Ring
 • Magical Jewel Box
 • Synergy Ring Coupon
 • Synergy Ring Cube
 • Bonus Occult Cube x10 Package: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 10 Bonus Occult Cubes (Không thể giao dịch).
 • Eternal Rebirth Flame x10 Package: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 10 coupons (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày).
 • Pure Clean Slate Scroll 10% x10 Package: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 10 coupons (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày).
 • Master Craftsman's Cube x10 Package: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 10 coupons (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày).
 • Black Cube Coupon
 • Red Cube Coupon
 • Powerful Rebirth Flame
 • Epic Potential Scroll 50%
 • Special Medal of Honor
 • SP Reset Scroll
 • AP Reset Scroll
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%
 • Occult Cube
 • Gold Potential Stamp
 • Special Potential Stamp
 • Innocence Scroll 60%
 • Golden Hammer 50%
 • Bonus Potential Scroll 50%
 • Typhoon Growth Potion: Sử dụng để tăng 1 level trong khoảng 200 – 239. Nếu nhân vật có level trên 240 thì sẽ nhận được một lượng EXP khá lớn.
 • Nodestone
 • Experience Nodestone
 • Arcane Symbol Selector Coupon
 • Harvest Random Damage Skin Box
 • Harvest Damage Skin
 • Forest Tranquility Chair: Stump
 • Forest Tranquility Chair: Table
 • Forest Tranquility Chair: Cabin
 • Window on the Farm Chair
 • Forest Sanctuary Chair
 • Permanent Tractor Mount Coupon
 • Permanent Chick Mount Coupon
 • Permanent Moon and Stars Mount Coupon
 • Permanent Wee Moon Bunny Mount Coupon
 • Cluckhead Coupon
 • Cluckbottom Coupon
 • Cluck, Cluck, Bean Coupon
 • Damage Skin Extraction Coupon
 • Damage Skin Slot Expansion Coupon
 • Selective 8 Slot Coupon
 • Trait Boost Potion
 • Job Advancement Coin
 • Character Slot Expansion Coupon
 • Hyper Teleport Rock (1 Day) Coupon
 • Mastery Book 20
 • Mastery Book 30
 • Power Elixir x100 Coupon
 • Pollo and Fritto Entry Ticket

Super Lucky Pig (20/2 ~ 5/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q '[Cluck, Cluck, Bean] Super Lucky Pig' ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Utah ở Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm map.
 • Bạn sẽ nhận được skill 'Super Lucky Pig' khi nhận Q.
 • Sử dụng skill 'Super Lucky Pig' trong map có monster nằm trong khoảng level của bạn để triệu hồi Lucky, và săn monsters để nạp năng lượng.
 • Nếu bạn nạp đầy cây năng lượng cho Lucky, skill của Lucky sẽ được kích hoạt và gây sát thương lên monster trong map và bạn sẽ nhận được Utah Points.

Phần thưởng:

 • Utah Coins

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Zero Character Creation (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/3)
 • Trong khoảng thời gian này bạn có thể tạo nhân vật Zero để trải nghiệm!
 • Yêu cầu: Trong account bạn phải có ít nhất 1 nhân vật level 100 trở lên thì mới có thể tạo được Zero.
 • Zero không thể tạo ở Reboot World.
Sunny Sunday Perk (27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2)
 • Tuần 1 – 27/1/2019
  • [Tất cả các World] Giảm 30% khi sử dụng Star Force (trừ đồ Superior).
  • [Non-Reboot Worlds] Giảm 50% lượng Spell Trace khi sử dụng.
  • [Reboot World]2x Drop Event ở Reboot EU và NA
  • [Tất cả các World] Giảm 50% lượng Honor EXP khi reset Ability
  • [Tất cả các World] Tăng 5 lần cơ hội nhận được Magnificent Soul khi đổi 10 Soul Shards
 • Tuần 2 – 3/2/2019
  • [Tất cả các World] Gấp đôi lượng Arcane Symbol khi làm Q ở Arcane River
  • [Tất cả các World] X3 lượng EXP khi sử dụng Runes
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng Maple World’s Energy từ monsters
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi giới hạn Maple World’s Energy mà bạn có thể nhận được hàng ngày
 • Tuần 3 – 10/2/2019
  • [Tất cả các World] Arcane Symbol x5 Selector Coupon (x4): Có thể di chuyển trong account thông qua storage; HSD: 14 ngày.
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng Coins khi mua vật phẩm trong Utah's Coin Shop.
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng Utah Points từ các event liên quan
 • Tuần 4 -  17/2/2019
  • [Tất cả các World] Tăng 50% lượng EXP khi chơi Monster Park
  • [Tất cả các World] x7 lượng Coin khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Legion.
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng Utah Points từ các event liên quan
 • Tuần 5 - 24/2/2019
  • [Tất cả các World] Tỉ lệ thành công là 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5/10/15 (ngoại trừ đồ Tyrant).
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng Utah Points từ các event liên quan
 • Tuần 6 - 3/32019
  • [Tất cả các World] Giảm 50% lượng Meso khi soi Potential.
  • [Non-Reboot Worlds] Giảm 50% lượng Spell Trace khi sử dụng
  • [Reboot World] 2x Drop Event ở Reboot EU và NA
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng Coins khi mua vật phẩm từ Utah’s Coin Shop.
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng Utah Points từ các event liên quan
Dark Lords of Darkness (13/2 ~ 5/3)
 • Yêu cầu lv 33+

etc-accesssories

 • Giúp Dark Lords of Darkness tìm lại các món đồ bị mất bằng cách tiêu diệt quái vật ở tầm level của mình.
 • Sau khi có được 4 món ETC ở trên, click chọn icon hình ngôi sao sẽ thấy 4 sub-Quest là:
  • Dark Destroyer - Kill 300 quái vật ở tầm level;
  • Dark Assassin - Thu thập 30 mũi tên;
  • Dark Intruder - Thu thập 10 chìa khóa;
  • Dark Ringmaster - Treo máy trong 30 phút.

cash-accessories

 • Hoàn thành 4 sub-Quest để nhận lại các món Accessories đồ Cash với chỉ số của mỗi món như sau: STR/DEX/INT/LUK +12, ATT/M.ATT +6, HSD 1 ngày
 • Thu thập đủ 4 món đồ Cash Accessories này và để chúng ở Item Inventory, tab EQUIP, Quest Dark Lords of Darkness sẽ hoàn thành, phần thưởng là x10 Dark Rack

dark-rack

 • Mở Dark Rack sẽ nhận được các loại Totems, gồm Copper, Silver, Gold và mạnh nhất là Dark Totem:
  • Copper Doom Totem: STR +9
  • Silver Doom Totem: STR +18, Weapon ATT/Magic ATT +5
  • Gold Doom Totem: STR +27, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Dark Doom Totem: STR +36, Weapon ATT/Magic ATT +15
  • Copper Avenger Totem: DEX +9
  • Silver Avenger Totem: DEX +18, Weapon ATT/Magic ATT +5
  • Gold Avenger Totem: DEX +27, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Dark Avenger Totem: DEX +36, Weapon ATT/Magic ATT +15
  • Copper Hellia Totem: LUK +9
  • Silver Hellia Totem: LUK +18, Weapon ATT/Magic ATT +5
  • Gold Hellia Totem: LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Dark Hellia Totem: LUK +36, Weapon ATT/Magic ATT +15
  • Copper Grin Totem: INT +9
  • Silver Grin Totem: INT +18, Weapon ATT/Magic ATT +5
  • Gold Grin Totem: INT +27, Weapon ATT/Magic ATT +10
  • Dark Grin Totem: INT +36, Weapon ATT/Magic ATT +15
Choco Onslaught (13/2 ~ 5/3)

 • Yêu cầu: lv61 trở lên (Zero hoàn thành Chapter 2).
 • Nhận Quest [Choco Onslaught] Enter the Chocopocalypse ở icon hình ngôi sao.

 • Sau đó icon hộp quà trái tim chocolate sẽ hiện ra. Tại đây có các lựa chọn:
  • Choco-tastic Event Guide: Hướng dẫn in-game cho event. Bạn có thể xem hướng dẫn bằng tiếng Việt mà Pon trình bày ở bên dưới 🙂
  • Choco Mission Improbable: Danh sách nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ xuyên suốt event. Chi tiết xem bên dưới luôn nhé 😛
  • Creating a Choco-killer: Nhận Quest này bạn sẽ được Cassandra cho 1 Choco Syringe.
  • The Dark Chocolate Master: Nhận Quest này, Cassandra sẽ cho bạn 3 Golden Choco Tickets.

Sweetheart Choco

 • Tiêu diệt quái vật ở tầm level sẽ drop Sweetheart Choco.

Hiệu ứng khi nhặt Sweetheart Choco

 • Item này được dùng để bơm vào người thông qua Choco Syringe.
 • Có thể sử dụng Golden Choco Ticket để vào event map thu thập số lượng lớn item này!

Choco Syringe và Choco Power

 • Sử dụng Choco Syringe (ở tab USE) để bơm Sweetheart Choco vào người.

PonPon

 • Nếu bơm đúng liều (thành công), bạn sẽ nhận được buff Choco Power! và tăng Choco Power.

 • Choco Power Level sẽ tăng 20 level khi bạn lấy Combo Orb, có thể vượt 250 nhưng buff effect không tăng thêm nữa. Lấy Combo Orb có khả năng kích hoạt Choco Frenzy nhưng với tỷ lệ rất thấp.

 • Buff này mạnh lên từ từ theo Choco Power Level (tối đa level 250) của bạn, bao gồm:
  • Speed: Max 30
  • Jump: Max 30
  • All Stats: Max 50
  • EXP Bonus: Max +50%
  • Critical Rate: Max +25%
  • Damage: Max +50% +20% (sau bảo trì ngày 09/2 fix xuống 20%)
  • Critical Damage: Max +25% +5% (sau bảo trì ngày 16/2 fix xuống 5%)
  • Ignore Enemy Defense: Max +25%
  • Boss Damage: Max +25% +5% (sau bảo trì ngày 16/2 fix xuống 5%)

 • Buff này không có thời gian duy trì, chết không mất, log-out cũng không mất.
 • Choco Power sẽ trở về Level 0 (mất buff) khi qua ngày (7h sáng giờ VN)
 • Nếu đánh mất Choco Syringe, bạn có thể nhận lại cái khác ở icon hình hộp quà chocolate.

Choco Frenzy

 • Nếu bơm quá liều (thất bại), bạn sẽ bị sốc thuốc, đưa vào trạng thái Choco Frenzy. Bạn sẽ mất 1 lượng Choco Power và phun ra 1 số Sweetheart Choco.
 • Khi có quá nhiều Sweetheart Choco, bạn cũng có thể rơi vào trạng thái Choco Frenzy, phun ra toàn là sô cô la :v

Golden Choco Ticket

 • Bạn có thể tiêu diệt Chocoholic King Slime (Elite Monster event xuất hiện thay cho các Elite Monster khác) để thu thập Golden Choco Tickets.

Khi sử dụng Golden Tickets, bạn sẽ được đưa vào 1 trong 3 map ngẫu nhiên:

 • Choco Crush Map:
  • Bạn cần tiêu diệt càng nhiều quái càng tốt.
  • KenshinKanetsugu sẽ giúp bạn "ăn" sạch lũ Choco Monster trong này
  • Thời gian trong map: 90 giây.
  • Lượng Sweetheart Choco tối đa có thể nhận: 99
  • Damage lên quái vật: 1/line

 • Sweet Sky - Choco Map:
  • Thu thập Sweetheart Choco rơi từ trên trời xuống, và phải tránh mấy cục sắt, tấm gỗ. Nếu trúng phải sắt, gỗ 10 lần bạn sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi.
  • CrowStarling của Silent Crusader sẽ làm màu ở map này
  • Thời gian trong map: 90 giây.
  • Phía dưới của map có lửa cháy, tông vào mất 1% HP.
  • Lượng Sweetheart Choco tối đa có thể nhận: 99

 • Choco Playplace - Choco World: Tiêu diệt Choco-crazed Nue.
  • Boss này đánh RẤT ĐAU và khóa di chuyển của bạn, bấm nhanh 2 phím điều hướng trái phải để thoát khỏi trạng thái bất thường.
  • Thời gian trong map: 30 giây.
  • Damage lên boss: 1,000/line.
  • Đánh boss sẽ drop ra Sweetheart Choco Power Unleashed: bằng 3 Sweetheart Choco.
  • Lượng Sweetheart Choco nhận được phụ thuộc vào lượng Damage lên boss và lượng Sweetheart Choco Power Unleashed bạn thu thập.
  • Lượng Sweetheart Choco tối đa có thể nhận: (?) 99

Nhiệm vụ hằng ngày

 • Xem nhiệm vụ hằng ngày ở icon ngôi sao -> icon hộp chocolate -> Choco-mission Improbable -> Choco-stuffed Daily Mission
 • Danh sách nhiệm vụ hằng ngày:
  • Sử dụng 100 Sweetheart Choco - Thưởng Choco Overload Face Accessory (HSD: 1 ngày. Đồ Cash)
  • Vào trạng thái Choco Frenzy 10 lần - Thưởng Chocolate Rain Atmospheric Effect Coupon
  • Sử dụng 3 Maple Reward event item (?) - Thưởng 2x EXP Coupon (15 phút) x2
  • Tiêu diệt 15 Chocoholic Elite Monster - Thưởng Golden Choco Ticket x2
  • Tiêu diệt 15 quái vật trong Choco World (dùng Golden Ticket để vào) - Thưởng Ability Circulator
  • Đi vào Choco World 5 lần - Thưởng Sweetheart Reward Points Coupon
  • Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên - Thưởng Choco Neutralizer Implant Coupon

Nhiệm vụ xuyên suốt event

 • Xem nhiệm vụ ở icon ngôi sao -> icon hộp chocolate -> Choco-mission Improbable -> Chocotastic Achievement Missions
 • Danh sách nhiệm vụ:
  • Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hằng ngày 15 lần - Thưởng Sweetheart Choco x500 Coupon
  • Sử dụng 1,000 Sweetheart Choco - Thưởng Chocophile (Medal)
  • Đạt Level 250 Choco Power - Thưởng Choco Syringe Chair
  • Vào trạng thái Choco Frenzy 100 lần - Thưởng Chocolate Emissions Expression Coupon
  • Tiêu diệt 300 Chocoholic Elite Monster - Thưởng Sweetheart Choco x200 Coupon
  • Tiêu diệt 100 quái vật ở Choco World - Thưởng Selective 4 Slot Coupon
  • Đi vào Choco World 50 lần - thưởng Choco Crusader (Title)

Item hỗ trợ event (mua bằng Reward Points)

Một số item có thể mua bằng Reward Points trong Cash Shop -> Maple Reward Shop, giúp bạn dễ chơi event này hơn 🙂

 • Choco Digestive Aid: Click đôi chuột để sử dụng. Sử dụng để có 50% cơ hội không dính Choco Frenzy khi sử dụng Choco Syringe. Tác dụng 1 lần.
  • Giá: 20 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 5
 • Choco Insurance: Click đôi chuột để sử dụng. Nếu dính Choco Frenzy, item này sẽ giúp bạn phục hồi 80% lượng Choco Power bị mất. Tác dụng 1 lần và biến mất vào 7:00 sáng giờ VN nếu không sử dụng.
  • Giá: 100 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 1
 • Choco-Neutralizer Implant: Click đôi chuột để sử dụng. Item này cho phép sử dụng tối đa 80 Sweetheart Choco mà không dính phải Choco Frenzy.
  • Giá: 30 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 3
 • Chocolate Rain Atmospheric Effect: Sử dụng item này để tăng 30 Choco Power và 20 ATT/MATT cho toàn bộ người chơi trong map trong 15 phút. Người chơi có thể bị Choco Frenzy.
  • Giá: 20 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 5
 • Matryoshka Choco Gachapon: Click đôi chuột để sử dụng. Sử dụng item này để tăng 10 Choco Power mà không lo bị Choco Frenzy. Có thể nhận tối đa 5 item này khi double click.
  • Giá: 30 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 10
 • Bitter Chocolate: Click đôi chuột để sử dụng item, ngay lập tức đưa nhân vật vào trạng thái Choco Frenzy.
  • Giá: 30 Reward Points
  • HSD: 7 ngày
  • Giới hạn mua mỗi ngày: 3
Spell Trace Fever Time (23/2 ~ 25/2)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 23/2 (Thứ 7)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 24/2 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 25/2 (Thứ 2)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
Cash Inventory Transfer Event (28/2 (sau bảo trì) ~ 6/3 (trước bảo trì))
 • Trong khoảng thời gian này, bạn có thể di chuyển đồ Cash (ngoại trừ EXP Coupons, Potion Pots, Shop Permits/ Hired Merchants, Friendship/ Couple Items) qua lại giữa các nhân vật trong account, và chỉ trong cùng 1 World (ví dụ: Galicia chỉ chuyển cho Galicia được thôi, không chuyển cho Renegades được đâu nhé).
 • Cách chuyển:Vào Cash Shop -> Cho item vào Cash Shop Inventory -> Nhấp chuột phải vào món đồ -> chọn Transfer -> Chọn nhân vật muốn chuyển -> Ok, xong. Bạn có thể log vào nhân vật vừa chuyển tới để nhận món đồ trong Cash Shop nhé!

From Kinn9 with <3 (lần này Pon chỉ edit thôi, hắn dịch gần hết, tầm 96.69% ấy)

zBlackwing