Black Mage đã bị tiêu diệt! Cùng hòa chung không khí mừng chiến thắng vĩ đại này với hàng loạt các event, xen lẫn các event mừng năm mới Kỷ Hợi. Nói đến năm con heo thì Nexon cũng không quên cho chúng ta một chuỗi event liên quan tới trang trại heo của Utah: Utah’s Farm Event. Cùng đọc tiếp xem có gì hay không nhé!

CONTENT MỚI

Tenebris Available Permanently
New Genesis Weapons
Level Cap Increase

CÁC UPDATE KHÁC

Achievement Updates
Skill Updates
Other Changes
Bug Fixes (too lazy no trans)

ALLIANCE EVENTS

Fresh Start (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/2)
Alliance Victory Appreciation Gift (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/2)
Determination Exchange (23/1 (sau bảo trì) ~ 12/2)
Alliance Supply Depot Extended (23/1 (sau bảo trì) ~ 12/2)

EVENT NĂM MỚI

Daily Gift (30/1 ~ 6/2)
Golden Pig Gift (30/1 ~ 6/2)
Gold Richie’s Lunar New Year Party (30/1 ~ 12/2)
Party Guest Kidnapping (30/1 ~ 12/2)
Video Message (30/1 ~ 12/2)
Fresh Dumplings (30/1 ~ 12/2)
8-Blessing Ring (30/1 ~ 12/2)
Reclaim Fireworks (30/1 ~ 12/2)
Hong Bao Shop (30/1 ~ 12/2)

UTAH’S FARM EVENTS

Auntie Anna's Amber Waves (6/2 ~ 5/3)
Gustav's Cattle Ranch (6/2 ~ 5/3)
Extreme Combine (6/2 ~ 5/3)
Cluck, Cluck, Bean Reverse (6/2 ~ 5/3)
Jewel Craft Ring (6/2 ~ 5/3)
My Farm Diary (6/2 ~ 5/3)
Utah's Bountiful Harvest (6/2 ~ 15/2)
Utah's Bumper Crop Gift (9/2 ~ 11/2)
Fruitful Bounty (6/2 ~ 19/3)
Utah’s Coin Shop (6/2 ~ 5/3)
Super Lucky Pig (20/2 ~ 5/3)

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Zero Character Creation (23/1 (sau bảo trì) ~ 5/3)
Sunny Sunday Perk (27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2)
Dark Lords of Darkness (13/2 ~ 5/3)
Choco Onslaught (13/2 ~ 5/3)
Spell Trace Fever Time (23/2 ~ 25/2)
Cash Inventory Transfer Event (28/2 (sau bảo trì) ~ 6/3 (trước bảo trì))

From Kinn9 with <3 (lần này Pon chỉ edit thôi, hắn dịch gần hết, tầm 96.69% ấy)

zBlackwing