UPDATE MỚI

Content Changes
 • Android Shop
  • Cho phép nạp (recharge) Throwing Stars và các loại item thuộc dạng Arrow (mũi tên)
  • Thêm các item sau vào shop:
   • Red Potion
   • Orange Potion
   • Blue Potion
   • Dexterity Potion
   • Speed Potion
   • Magic Potion
   • Warrior Potion
   • Sniper Potion
   • Unagi
   • Silver Scissors of Karma
   • Pet Food
   • Subi Throwing-Stars
   • Bullets
  • Xóa các item sau khỏi shop:
   • Speed Pill
   • Warrior Pill
   • Magic Pill
   • Dexterity Pill
 • Xóa bỏ nhân vật quá lâu không đăng nhập
  • Nhân vật thỏa các điều kiện sau sẽ bị cho vào hàng chờ xóa vĩnh viễn:
   • Level từ 61 trở xuống.
   • Account không đăng nhập từ 15/12/2016.
   • Không phải là Guild Leader, Alliance Leaders, hoặc có đồ Cash chưa nhận lại (reclaim) trong Auction House.
  • Các nhân vật trong hàng chờ xóa vĩnh viễn sẽ bị xóa hoàn toàn vào đợt bảo trì dự kiến diễn ra vào 9/6/2021.
   • Đồ Cash trên nhân vật bị xóa bởi đợt này sẽ được chuyển vào Cash Shop Inventory. Bạn vẫn có thể lấy ra xài ở nhân vật chia sẻ chung hòm đồ cash với nhân vật bị xóa, trong cùng account, cùng 1 world.
  • Để không bị xóa nhân vật nào, bạn chỉ cần login vào account của mình 1 lần trước đợt update game vào tháng 6 này.
Bug Fixes
Đa phần là lỗi chính tả và hiển thị nên pon ko dịch nha

 • Fixed the issue where a platform graphic in Henesys was longer than the actual platform.
 • Fixed the issue where the ‘[MONAD: The First Omen] A Reason to Fight' quest could not be restarted if a player leaves.
 • Fixed the issue where Commerci Republic rewards appeared for Ninja Castle in the Maple Guide.
 • Fixed the issue where the Night Ghost Guide skill description was not clear.
 • Fixed the issue where the error message text overflows out of the UI when the player attempts to use a Golden Hammer when two have been already used.
 • Fixed the issue where Gravity Crush skill had no cooldown if a player moves map before the skill is over.
 • Fixed the issue where the 'Fungi Fever' quest acceptance text says "here in mushroom shrine".
 • Fixed the issue where Showa post box letter dialogue incorrectly said "30" characters.
 • Fixed the issue where Glass Marble could not be recharged via merchants.
 • Fixed the issue where Upgrading Zakum Armor quest could not be completed.
 • Fixed the issue where some text strings still refer to the Hayato and Kanna roleplay in Hieizan Temple.
 • Fixed the issue where two different items displayed the same text for 'Swift Crimson Queen Soul'.
 • Fixed the issue where Aran Legends could not deal damage when using basic attack with a Pole-arm.
 • Fixed the issue where the Corrupted Veilstone Familiar’s icon art was outdated.
 • Fixed the issue where Sherbet did not display a description tooltip when hovered over in the equipment inventory.
 • Fixed the issue where pets did not trigger the ‘Wonderful Pet Owner’ quest upon reaching 1,400 closeness.
 • Fixed the issue where the Free Market portal in Showa Street Market did not work.
 • Fixed the issue where the Tiny Nose Face was missing from characters that had it prior to the v.221 update.
 • Fixed the issue where Beast Tamer ears were experiencing graphical issues.
 • Fixed the issue where Beast Tamer ears were detaching from the character while on Henesys map.
 • Fixed the issue where the Silver Wolf weapon effect was displayed on the Character Select Screen even when a cash weapon was equipped.
 • Fixed the issue where Mist Eruption skill text underlaps the skill requirement.
 • Fixed the issue where Twenty Hair clipped through most hats when the character is lying down.
 • Fixed the issue where Champ Charge skill was unable to be used with the corresponding hotkey.
 • Fixed the issue where Shoes of Life visual effect could not be toggled off for Zero's Beta character.
 • Fixed the issue where the Expand Inventory button was missing on the Storage UI.
 • Fixed the issue where Leaf Plane NPC was missing from the Pantheon map.
 • Fixed the issue where the Gray Cat Hood item clipped through the Calabash Pipe item.
 • Fixed the issue where the Showa Handwritten Letter date was displayed incorrectly when no letters have been sent.
 • Fixed the issue where Blue Macaron Shoes caused a black V line to appear while gliding.
 • Fixed the issue where Hwabi Throwing-Stars cannot be recharged using Wonkyroid items.
 • Fixed the issue where respawning during Princess No boss battle may move the character to the instance of another party.
 • Fixed the issue where Tatsu had been removed from the Ninja Castle map.
 • Fixed the issue where it was difficult to complete the Cursed Badge due to the Corrupted Veilstone Familiars sharing the same name and art.
 • Fixed the issue where the friend’s character login message had a spacing error.
 • Fixed the issue where the game client would crash when selecting any ‘Cake vs Pie’ type quests in the Completed section of the quest log.
 • Fixed the issue where the Quick Move button was missing in Momijigaoka.
 • Fixed the untranslated text that appears during the Esfera cutscene.
 • Fixed the typos in the tooltip descriptions of the Pirate Blessing Link Skill.
Known Issues
 • Người chơi có thể không nhận được medal (đã fix) Maple Cafe khi đổi medal cũ thông qua Maple Admin.
 • Người chơi có thể nhận thông báo không đủ NX khi mua đồ free trong [Timely Thread Shop], mặc cho đồ đúng là free thật.

Dưới là lỗi chính tả và hiển thị, ko dịch lun.

 • [Updated April 21] The Sweet 16 Coin graphic that flashes when obtaining them displays 17 rather than 16.
 • [Updated April 21] The description tooltip for Hotel Tour Chair and Hotel Shuttle Chairs may be misleading that players can obtain EXP or Sweet 16 Points anywhere outside Hotel Maple when it indicates a specific Outside Hotel map.
 • [Updated April 21] Maple Infinity Pool dialogue 'I'd like to enter the <Maple Infinity Pool>' option is missing a word.

HOTEL MAPLE EVENTS

Hotel Maple: VIP Membership (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên).

 • Đợt sinh nhật MS 16 tuổi sắp tới đây, Gold Richie khai trương Hotel Maple để cùng Maplers mừng game sang tuổi mới!
 • Nhận Quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Khi hoàn thành quest, bạn sẽ nhận được các phúc lợi sau:
  • VIP CLASSIC rank.
  • VIP Skill trong bảng skill, phần Beginner.
  • Quyền sử dụng VIP Membership Card trong icon VIP của icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Khi thu thập đủ 100 [Sweet 16 Point], bạn sẽ nhận được 1 [Sweet 16 Coin]
 • Bạn có thể nhận tối đa 300 coins/ngày/nhân vật.

VIP Membership Rank

 • Bạn bắt đầu từ rank VIP CLASSIC và lên rank cho tới rank cuối cùng: VIP PRESTIGE.
 • Sử dụng VIP Membership Card để mua VIP Membership Point mỗi ngày với giá 200 coins.
  • Mọi nhân vật trong world có chung một nguồn VIP Membership Points.
  • Chỉ có thể mua VIP Membership Point 1 lần/ngày. Số lần mua có thể tăng lên khi diễn ra event Sunny Sunday Perk.
  • Bạn sẽ nhận được 1 VIP Skill Point và 1 VIP Coupon khi mua 1 VIP Membership Point.
   • Dùng VIP Skill Point để tăng level cho VIP Skill.
   • Dùng VIP Coupon để mua đồ trong Hotel Maple: VIP Coupon Book.
 • Khi đạt một lượng VIP Membership Point nhất định, rank của bạn sẽ được tự động tăng lên. Khi lên rank, bạn cũng nhận được thêm phần thưởng!
VIP ELITE VIP PREMIUM VIP PRESTIGE
Yêu cầu Thu thập 5 VIP Membership Point Thu thập 15 VIP Membership Point Thu thập 35 VIP Membership Point
Phần thưởng lên rank Experience Nodestone: Có thể bỏ vào Storage. Arcane Symbol Selector x100 Coupon: Có thể bỏ vào Storage, coupon có HSD đến 6:59AM 9/6/2021 (giờ VN). Mở để nhận Arcane Symbol Selector Coupon (x100): Untradeable, HSD: 7 ngày. Typhoon Growth Potion: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Nhân vật phải đạt level tối thiểu là 200 để có thể dùng item này. Nhân vật level 200-239: sử dụng sẽ tăng 1 level. Nhân vật level 240+: nhận một lượng lớn EXP.

Hotel Maple VIP Member: Medal. Untradeable. STR/DEX/INT/LUK +16, MaxHP/MaxMP +850, Weapon ATT/Magic ATT +7. Sau khi nhận sẽ được đưa vào Medal Collection.

Quyền vào Hotel Maple: Maple Infinity Pool 1  lần/ngày/world 2 lần/ngày/world 3 lần/ngày/world
 • Nhận thưởng lên rank trong UI VIP Membership. Mở UI này bằng cách click vào icon VIP trong icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Medal Hotel Maple VIP Member sẽ được nhận ở Quest ‘[Hotel Maple] Hotel Maple VIP Member’ trong icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Các shop trong Hotel Maple cũng sẽ mở dần khi bạn lên rank, cho phép mua thêm nhiều đồ hơn.

VIP Skills

 • Với mỗi lần mua VIP Membership Point, bạn sẽ nhận được 1 VIP Skill Point.
 • Dùng VIP Skill Point để tăng level cho VIP Skill (tối đa level 3). Mỗi level của skill sẽ yêu cầu một lượng VIP Skill Point khác nhau:
  • Lv. 1: 1 VIP Skill Point
  • Lv. 2: 2 VIP Skill Points
  • Lv. 3: 3 VIP Skill Points
  • -> Cần 6 VIP Skill Points để nâng 1 skill lên level 3.
 • Mọi nhân vật trong world đều có chung bộ VIP Skills.
 • VIP Skills sẽ biến mất vào 6:59AM 9/6/2021 (giờ VN).
VIP Skills Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3
Attack Power & Magic ATT +5 +10 +20
STR/DEX/INT/LUK,
MaxHP/MaxMP
+20,
+1000
+30,
+1500
+40,
+2000
DEF Ignored +10% +20% +30%
Normal Monster Damage +10% +20% +30%
Boss Damage +10% +20% +30%
Buff Duration +5% +10% +20%
Critical Rate +5% +10% +20%
Arcane Power +20 +30 +40
Bonus EXP khi tiêu diệt quái vật bình thường +3% +6% +10%
Hotel Maple: Maple Infinity Pool (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level 141 đến 199 (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ and have VIP ELITE rank or above.

 • Bơi dưới trời sao và lên level tại Maple Infinity Pool!
 • Giới hạn level: 141 – 199.
 • Lưu ý: Maple Infinity Pool sẽ chỉ mở cho nhân vật đạt rank từ VIP Elite trở lên.
 • Bạn sẽ nhận thêm số lần tham gia khi lên rank.
  • VIP ELITE: 1 lần/ngày/world.
  • VIP PREMIUM: 2 lần/ngày/world.
  • VIP PRESTIGE: 3 lần/ngày/world.
 • Nói chuyện với NPC Ms. Appropriation trong map Hotel Rooftop để vào Maple Infinity Pool.
 • Bạn sẽ phải trả 100 Sweet 16 Coin cho mỗi lần vào Maple Infinity Pool.
 • Khi vào hồ bơi, bạn sẽ được chọn 1 trong 3 làn bơi với các item giúp bạn bơi xa hơn.
 • Sau khi chọn làn bơi, bạn sẽ bơi tự động và lên tối đa 10 level, tùy thuộc vào level hiện tại và số item bạn lấy được khi bơi.
 • Level tối đa có thể lên ở trong này là 200.
 • Nói chuyện với NPC Ms. Appropriation để xem các mục tỷ lệ của event này.
Hotel Maple: Maple Punch King (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Ralphio trong map Hotel Rooftop để vào Maple Punch King.
 • Mục tiêu của bạn là tiêu diệt càng nhiều Flying Sandbag càng tốt. Bạn sẽ nhận điểm tùy vào số lượng quái bị tiêu diệt trong 2 phút.
 • Có tổng cộng 10 màn chơi, khi tiêu diệt hết Flying Sandbag và Maple Plunch King trong map, bạn sẽ được tự động qua màn chơi tiếp theo.
 • Trò chơi kết thúc khi bạn nhận đủ 1,200 điểm, hay hết thời gian.
 • Bạn sẽ nhận được 1 Sweet 16 Coin với mỗi 10 điểm đạt được.
 • Nếu không hài lòng với kết quả đạt được, bạn có thể chọn “exit without receiving rewards” để thoát ra và chơi lại từ đầu.
 • Bạn sẽ nhận được thêm Sweet 16 Coin nếu lập kỷ lục mới.
 • Bạn chỉ nhận thưởng 1 lần/ngày/world.
 • Coin thưởng từ event này không tính vào lượng coin giới hạn mỗi ngày.
Hotel Maple: One Card (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Little Richie trong map Hotel Rooftop để chơi game One Card!

gameplay

Trò chơi này khá phức tạp nhưng là trò vui nhất trong tất cả các trò chơi :D. Khi mới vào, bạn sẽ được phát cho 7 lá bài. Nhiệm vụ của bạn là làm sao đó, dùng mưu mẹo, troll bằng bài,… để không còn cầm lá bài nào trong tay thì sẽ là người thắng cuộc.

Do là có khá nhiều lá bài và công năng khác nhau nên Pon sẽ hệ thống lại cho các bạn dễ chơi, dễ hiểu :D.

Giới thiệu các quân bài:

 • Chất của bài: Có 4 chất tương ứng với 4 màu: Xanh biển, Xanh lá, Đỏ, và Vàng.
 • Các quân bài số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Đây là những lá bài thông thường, không có khả năng đặc biệt.
 • attack cards Các quân bài tấn công: Là những quân bài có hình Cung tên, Súng lục, Ngọn lửa, và Thanh kiếm. Dùng để tấn công người chơi khác, người nào bị tấn công sẽ phải rút lên tay số bài tương ứng với số ngọn lửa trên bàn bài.
 • magic cardsCác quân bài hiệu ứng: Có các hiệu ứng: Đổi chất - CHANGE (đổi chất bài từ chất này sang chất khác. Ví dụ: từ Xanh lá qua đỏ), Đánh thêm 1 lá - ONE MORE (Đánh thêm 1 lá bài nữa), Nhảy lượt - JUMP (khi sử dụng lá bài này, lượt của người tiếp theo sẽ bị bỏ qua),  và Đảo chiều - GO BACK (đổi ngược chiều đi của các lượt đánh bài)
 • Các quân bài Cygnus Knights:
  • Mihile Mihile – Màu vàng: Ngăn chặn đòn tấn công vào mình.
  • Oz Blaze Wizard – Màu đỏ: Thêm 5 ngọn lửa lên bàn bài để tấn công người kế tiếp.
  • WA Wind Archer – Màu xanh lá: Bỏ toàn bộ lá bài xanh lá ra khỏi tay của các người chơi.
  • Hawkeye Thunder Breaker – Màu xanh biển: Thêm 2 lá vào tay của các người chơi khác.
  • eckhart Night Walker – Màu tím: Bỏ qua lượt bài của mình. Có thể đánh lá bài này ra mà không cần đúng chất.

Luật chơi:

 • Để có thể đánh bài, bạn cần đánh 1 lá trong tay mà có cùng chất hoặc cùng loại bài. Ví dụ: Trên bàn có con 6 ĐỎ thì bạn phải đánh con 6 trong tay hoặc con có chất ĐỎ. Ngoài ra hệ thống sẽ tự động tô sáng những lá bài nào bạn có thể đánh nên yên tâm nha.
 • Nếu không đánh được bài, bạn phải rút 1 lá từ bộ bài.
 • Nếu bị tấn công, bạn có thể phòng thủ bằng lá Mihile hoặc sử dụng 1 lá tấn công khác có sức mạnh bằng hoặc hơn lá đó.
 • Nếu trên tay có 17 lá thì đồng nghĩa với việc bạn thua trò này rồi đó :3.
 • Nếu bỏ 3 lượt hoặc hơn, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Như đã nói lúc nãy, Nếu trong tay không còn lá nào thì bạn là người thắng cuộc.
 • Trò chơi sẽ kết thúc khi có người về nhất. Thứ hạng Nhì, Ba, Bét sẽ dựa vào số bài trên tay. Người còn ít bài nhất sẽ về Nhì, Nhiều bài thứ hai sẽ về Ba, và ai giữ nhiều bài nhất sẽ về Bét :v.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Sweet 16 Coins.
Hotel Maple: Monster Pyramid (19/05 – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Little Richie trong map Hotel Rooftop để chơi game Monster Pyramid!
 • Khi vào cổng, bạn sẽ đợi ở sảnh cho đến khi có 2 người chơi khác tham gia.
 • Có tổng cộng 36 khối quái vật, bao gồm 7 con trong 5 loại quái vật thường và 1 con đặc biệt.
 • Mỗi người chơi được nhận 12 quái vật. Đến lượt của bạn, bạn có thể chọn 1 quái vật và xếp lên pyramid (kim tự tháp).
 • Bạn có thể đặt bất cứ quái vật nào ở tầng đầu tiên. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xếp chồng cùng loại quái vật ở tầng kế tiếp và các tầng kế tiếp cũng theo qui luật (VD: Tầng 1 bạn xếp con Slime vào chỗ nào đó, thì tầng 2 đúng chỗ đó phải xếp con Slime, và tương tự các tầng kế tiếp).
 • Quái vật nhiệm màu có thể được xếp và đặt bất cứ chỗ nào trong các tầng của pyramid. Tuy nhiên, bạn không thể xếp bất cứ quái vật thường nào lên đầu con nhiệm màu này.
 • Bạn sẽ nhận được Points cho mỗi quái vật mà bạn xếp lên.
 • Có tổng cộng 3 vòng chơi. Vòng chơi sẽ kết thúc khi một trong 3 người chơi đã sử dụng toàn bộ quái vật để xếp lên pyramid (kim tự tháp), hoặc pyramid không còn chỗ nào để xếp thêm.
 • Sau 3 vòng, Ranks sẽ được quyết định vào tổng số Points mà 3 người chơi đạt được.
 • Nếu có 2 người chơi có cùng số Points khi kết thúc trận, người chơi nào đạt điểm đầu tiên sẽ được tính thứ hạng cao hơn.
 • Nếu bạn để quá thời gian trong lượt của bạn, hệ thống sẽ thay bạn đặt quái vật vào pyramid.
 • Nếu nhờ hệ thống hỗ trợ 3 lần, bạn sẽ bị phạt vì sự lười biếng và phần thưởng biến mất \ :v / . Sau khi bị phạt thì bạn không thể tham gia trong 15 phút tiếp theo.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Sweet 16 Coin.
VIP Hunter Club: Neon Mushroom Watch (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ and have VIP CLASSIC or VIP ELITE rank.

 • Nhận Quest ’[Hotel Maple] VIP Hunter Club: Neon Mushroom Watch’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với Swanson located trong map Hotel Maple.
 • Lưu ý: Chỉ người chơi có rank VIP CLASSIC và VIP ELITE mới được tham gia.
 • Khi hoàn thành quest, bạn sẽ nhận được skill ‘Neon Mushroom Watch’.
 • Săn quái vật trong khoảng level của nhân vật (± 20 level) bằng skill Neon Mushroom Watch để thu thập Neon Mushroom.
 • Bạn sẽ nhận được Sweet 16 Coin cho mỗi lần thu thập Neon Mushroom. Những loại Neon Mushroom khác nhau sẽ cho số lượng Sweet 16 Coin khác nhau.
 • Skill Neon Mushroom Watch sẽ không khả dụng trong các trường hợp sau:
  • Map không có quái vật trong khoảng level nhân vật.
  • Các map đặc biệt như Mirror World, map cốt truyện,...
  • Sau khi đạt lượng coin tối đa trong ngày.
VIP Hunter Club: 7-Star Catered Buffet (21/04 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ and have VIP PREMIUM rank.

 • Nhận quest ’[Hotel Maple] VIP Hunter Club: 7-Star Catered Buffet’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Swanson trong map Hotel Maple.
 • Lưu ý: Chỉ người chơi có rank VIP PREMIUM mới được tham gia.
 • Sau khi hoàn thành Quest, bạn sẽ được đổi skill Neon Mushroom Watch lấy skill ‘7-Star Catered Buffet’.
 • Săn quái vật trong khoảng level của nhân vật (± 20 level) bằng skill 7-Star Catered Buffet để thu thập Sweet 16 Point.
 • Khi tiêu diệt được một lượng quái vật nhất định, Swanson sẽ xuất hiện và triệu hồi 7-Star Buffet Foods. Tấn công những món đồ ăn này để nhận thêm Sweet 16 Points.
 • Skill 7-Star Catered Buffet sẽ không khả dụng trong các trường hợp sau:
  • Map không có quái vật trong khoảng level nhân vật.
  • Các map đặc biệt như Mirror World, map cốt truyện,...
  • Sau khi đạt lượng coin tối đa trong ngày.
VIP Hunter Club: Special Therapy (19/05 – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ and have VIP PRESTIGE rank.

 • Nhận Quest ’[Hotel Maple] VIP Hunter Club: Special Therapy’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Swanson trong map Hotel Maple.
 • Lưu ý: Chỉ người chơi có rank VIP PRESTIGE mới được tham gia.
 • Sau khi hoàn thành Quest, bạn sẽ được đổi skill 7-Star Catered Buffet lấy skill ‘Special Therapy’.
 • Săn quái vật trong khoảng level của nhân vật (± 20 level) bằng Special Therapy để làm đầy ống Candle Gauge phía bên phải màn hình. Bạn sẽ nhận được Sweet 16 Point mỗi khi Candle Gauge tăng lên.
 • Khi đầy Candle Gauge, hiệu ứng Therapy Time sẽ kích hoạt và tấn công quái vật ở xung quanh. Bạn nhận thêm Sweet 16 Point sau mỗi lần hiệu ứng tấn công.
 • When the Candle Gauge is full, a Therapy Time will start and attack nearby monsters. You will obtain Sweet 16 Points with each attack.
 • Skill Special Therapy sẽ không khả dụng trong các trường hợp sau:
  • Map không có quái vật trong khoảng level nhân vật.
  • Các map đặc biệt như Mirror World, map cốt truyện,...
  • Sau khi đạt lượng coin tối đa trong ngày.
Hotel Maple: Member Services (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Nicole trong map Hotel Maple vào shop coin event!
 • Bạn cần Sweet 16 Coin để mua đồ từ shop.
 • Tùy vào Rank hiện tại mà bạn có thể mua được thêm đồ trong shop.
 • Giới hạn mua của item trong shop được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong world.

VIP CLASSIC

 • Powerful Rebirth Flame: 100 Coins. 5 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Master Craftsman's Cube: 100 Coins. 15 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Bonus Occult Cube: 100 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Epic Potential Scroll 50%: 150 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Golden Hammer 100%: 60 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Innocence Scroll 60%: 50 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Gold Potential Stamp: 20 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 30 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Coins. 5 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Nodestone: 70 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.

VIP ELITE

 • Eternal Rebirth Flame: 300 Coins. 5 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Meister's Cube: 150 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Scroll for Pet Equip. for ATT 100%: 700 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Scroll for Pet Equip. for M. ATT 100%: 700 Coins. 10 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Mysterious Nodestone Box: 230 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận tối thiểu 2 Nodestone: Untradeable.

VIP PREMIUM

 • Karma Eternal Rebirth Flame: 200 Coins. 40 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Karma Rejuvenation Flame: 70 Coins. 40 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Karma Meister's Cube: 100 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Karma Bonus Occult Cube: 70 Coins. 20 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Karma Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Coins. 50 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)

VIP PRESTIGE

 • Eternal Rebirth Flame x5 Package: 1,500 Coins. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Eternal Rebirth Flame Coupon (x5): Untradeable, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Eternal Rebirth Flame: Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Powerful Rebirth Flame x5 Package: 500 Coins. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Powerful Rebirth Flame Coupon (x5): Untradeble, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Powerful Rebirth Flame: Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Red Cube x5 Package: 750 Coins. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Red Cube Coupon (x5): Untradeable, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Red Cube: Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Black Cube x5 Package: 1,500 Coins. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Black Cube Coupon (x5): Untradeable, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Black Cube: Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Bonus Potential Cube x5 Package: 1,800 Coins. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Bonus Potential Cube Coupon (x5): Untradeable, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Bonus Potential Cube: Untradeable, HSD: 7 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Nodestone x5 Package: 350 Coins. 5 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Nodestone (x5): Untradeable, HSD: 7 ngày.
Hotel Maple: Personal Shop (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Mason trong map Hotel Maple để vào shop đồ cá nhân!
 • Bạn cần Sweet 16 Coin để mua đồ từ shop.
 • Tùy vào Rank hiện tại mà bạn có thể mua được thêm đồ trong shop.
 • Các item mua theo tuần sẽ được làm mới vào mỗi Thứ 4, lúc 7:00AM (giờ VN).
 • Số lượng mua giới hạn theo từng nhân vật.

VIP CLASSIC

 • 2x EXP Coupon (15 min): 30 Coins. 3 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Coins. 2 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Pendant Slot Coupon (7 Day): 60 Coins. 1 lần mua/tuần. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 50 Coins. 4 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • SP Reset Scroll: 50 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Reboot Meso Pouch: 10 Coins. 10 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server Reboot)
 • Power Elixir x100 Coupon: 5 Coins. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Coins. Untradeable.
 • Mastery Book 30: 20 Coins. Untradeable.
 • Job Advancement Coin: 500 Coins. 1 lần mua. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Monster Life Gem x7 Coupon: 20 Coins. 5 lần mua/tuần. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Infinite Revitalizer: 10 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Mysterious Monsterbloom: 200 Coins. 1 lần mua. Untradeable.

VIP ELITE

 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. 10 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. 10 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.

VIP PREMIUM

 • Labyrinth Arcane Symbol Box: 160 Coins. 5 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để nhận tối thiểu 2 Arcane Symbol Selector Coupon: Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Mysterious Special Medal of Honor Box: 220 Coins. 5 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để nhận tối thiểu 2 Special Medal of Honor: Untradeable, HSD: 10 ngày.

VIP PRESTIGE

 • Arcane Symbol Selector x10 Coupon: 350 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Arcane Symbol Selector Coupon (x10): Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Special Medal of Honor x10 Coupon: 500 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Special Medal of Honor (x10): Untradeable, HSD: 7 ngày.
 • Chaos Circulator: 1,200 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
Hotel Maple: Boutique (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Tofu trong map Hotel Maple để vào shop đồ lưu niệm!
 • Bạn cần Sweet 16 Coin hoặc Mesos để mua đồ từ shop.
 • Tùy vào Rank hiện tại mà bạn có thể mua được thêm đồ trong shop.
 • Bạn có thể mua VIP Ticket với giá rẻ hơn khi đạt rank VIP PREMIUM!
 • Số lượng mua giới hạn theo từng nhân vật.

VIP CLASSIC

 • Hotel Tour Chair: Photographer: 1,700,000 mesos. Untradeable. Chỉ có thể sử dụng bởi nhân vật level từ 105 trở lên. Chair này tăng EXP trong tối đa 8 giờ khi sử dụng ở map Outside Hotel.
 • Hotel Shuttle Chair: Sports Car: 170,000 mesos. Untradeable. Chair này tăng Sweet 16 Point khi sử dụng ở map Outside Hotel.
 • Hotel Shuttle Chair: Premium Limousine: 170,000,000 mesos. Untradeable. Chair này tăng Sweet 16 Point khi sử dụng ở map Outside Hotel.
 • Noble Maple Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để chọn một trong các item sau (Đồ cash, không thể chuyển vào Cash Inventory):
  • Noble Maple Rod
  • Noble Maple Crown
  • Noble Maple Suit
  • Noble Maple Cape
  • Noble Maple Shoes
 • Maple Galaxy Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để chọn một trong các item sau (Đồ cash, có thể chuyển vào Cash Inventory):
  • Maple Galaxy Helmet
  • Maple Galaxy Cape
  • Maple Galaxy Space Suit
  • Maple Galaxy Laser Gun
 • Maple Gumshoe's Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để chọn một trong các item sau (Đồ cash, có thể chuyển vào Cash Inventory):
  • Maple Gumshoe's Tablet
  • Maple Gumshoe's Fedora
  • Maple Gumshoe's Coat
  • Maple Gumshoe's File Fairy
  • Maple Gumshoe's Gumshoes
 • Maple Pixel Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để chọn một trong các item sau (Đồ cash, có thể chuyển vào Cash Inventory):
  • Maple Pixel Cape
  • Maple Pixel Armor
  • Maple Pixel Helm
  • Maple Pixel Sword
 • Maple Pixel Hero Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để chọn một trong các item sau (Đồ cash, có thể chuyển vào Cash Inventory):
  • Maple Pixel Hero Cape
  • Maple Pixel Hero Armor
  • Maple Pixel Hero Helm
  • Maple Pixel Hero Sword

VIP ELITE

 • VIP Ticket: Lilinroid: 200 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Lilinroid Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận:
   • Lilinroid: Untradeable. Android có chức năng mở shop.
   • Lidium Heart: Vĩnh viễn.
 • VIP Ticket: Crystal Gold Damage Skin (Unit): 200 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Crystal Gold Damage Skin: Unit damage skin. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Damage skin vĩnh viễn và có thể giao dịch khi được Extract ra.
 • VIP Ticket: Vacation Outfit Set: 200 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Vacation Outfit Set Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Chọn 1 trong 2 set đồ sau (M là nam, F là nữ):
   • Maple Vacation Outfit Set (M)
    • Maple Vacation Hat (M)
    • Maple Vacation Outfit (M)
    • Maple Vacation Sandals
   • Maple Vacation Outfit Set (F)
    • Maple Vacation Hat (F)
    • Maple Vacation Outfit (F)
    • Maple Vacation Sandals

VIP PREMIUM

 • VIP Ticket: Lilinroid: 100 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Lilinroid Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Mở để nhận the following:
   • Lilinroid: Untradeable. Android có chức năng mở shop.
   • Lidium Heart: Vĩnh viễn.
 • VIP Ticket: Crystal Gold Damage Skin (Unit): 100 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Crystal Gold Damage Skin: Unit damage skin. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Damage skin vĩnh viễn và có thể giao dịch khi được Extract ra.
 • VIP Ticket: Vacation Outfit Set: 100 Coins. 1 lần mua/ngày. Untradeable, item biến mất vào 6:59 AM 15/6/2021 (giờ VN). Gom 10 cái và sử dụng để nhận item sau:
  • Vacation Outfit Set Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Chọn 1 trong 2 set đồ sau (M là nam, F là nữ):
   • Maple Vacation Outfit Set (M)
    • Maple Vacation Hat (M)
    • Maple Vacation Outfit (M)
    • Maple Vacation Sandals
   • Maple Vacation Outfit Set (F)
    • Maple Vacation Hat (F)
    • Maple Vacation Outfit (F)
    • Maple Vacation Sandals

VIP PRESTIGE

 • Color Light Damage Skin: 300 Coins. 1. Untradeable, HSD: 10 ngày. Damage skin vĩnh viễn và có thể giao dịch khi được Extract ra.
 • Vacation Selfie Chair: 700 Coins. 1. Untradeable.
 • Permanent Fireworks Mount: 1,500 Coins. 1. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1,500 Coins. Untradeable.
Hotel Maple: Jewelry Shop (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC Lois trong map Hotel Maple để vào shop trang sức!
 • Bạn cần Sweet 16 Coin để mua đồ từ shop.
 • Số lượng mua giới hạn theo từng nhân vật.

VIP CLASSIC

 • Event Ring Exclusive Meister’s Cube: 70 Coins. 100 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Chaos Ring Coupon: 3,500 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Adventure Deep Dark Critical Ring: 3,500 Coins. 1 lần mua. Có thể cho vào Storage 1 lần.
 • Synergy Ring Coupon: 800 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Cosmos Ring Coupon: 10 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Reboot Cosmos Ring Coupon: 1,200 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Reboot world only)
 • Cosmos Atom: 60 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Vengeful Ring Coupon: 10 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Reboot Vengeful Ring Coupon: 1,200 Coins. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Reboot world only)
 • Vengeful Stone: 60 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Complete Sylph Ring Coupon: 500 Coins. 1 lần mua. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Reboot Complete Sylph Ring Coupon: 1,500 Coins. 1 lần mua. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server Reboot)
 • Strong Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Dexterous Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Intelligent Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Lucky Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Healthy Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Balanced Sylph Stone: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Strong Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Dexterous Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Intelligent Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Lucky Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Healthy Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Balanced Sylph Crystal: 100 Coins. 5 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
Hotel Maple: Meso Shop (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ and have VIP PREMIUM rank or above.

 • Nói chuyện với NPC Gold Richie trong map Hotel Maple để vào Meso Shop!
 • Bạn cần Mesos để mua đồ từ shop.
 • Tùy vào Rank hiện tại mà bạn có thể mua được thêm đồ trong shop.
 • Giới hạn mua của item trong shop được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong world.

VIP PREMIUM

 • Angry Hair Salon Chair: 50,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable.
 • Happy Floral Shoe Chair: 50,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable.
 • Permanent Maple Leaf Mount Coupon: 50,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Permanent I'm Late! Mount Coupon: 50,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Arcane Symbol Selector x10 Coupon: 20,000,000 mesos. 3 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để nhận Arcane Symbol Selector Coupon (x10): Untradeble, HSD: 7 ngày.
 • Karma Chaos Scroll of Goodness 60%: 25,000,000 mesos. 50 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Occult Cube: 500,000 mesos. 100 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server Reboot)

VIP PRESTIGE

 • Heroes of Maple Cutout Chair Coupon: 100,000,000 mesos. 6 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày. Mở để chọn 1 trong các Heroes Life-Sized Cutout Chairs (Untradeable):
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Mercedes
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Aran
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Phantom
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Luminous
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Evan
  • Heroes Life-Sized Cutout Chair: Shade
 • Mushroom Land Hammock: 100,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable.
 • Permanent Flower Petal Prop Mount Coupon: 100,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Heart Constellation Mount Coupon: 100,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Karma Eternal Rebirth Flame: 30,000,000 mesos. 40 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Karma Rejuvenation Flame: 10,000,000 mesos. 40 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Karma Eternal Rebirth Flame: 150,000,000 mesos. 40 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server Reboot)
 • Karma Star Force 15-Star Enhancement: 600,000,000 mesos. 1 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Arcane River Droplet Stone: 50,000,000 mesos. 50 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage. (Chỉ có ở server Reboot)
 • Stone Origin Droplet: 50,000,000 mesos. 50 lần mua/world. Có thể bỏ vào Storage. (Chỉ có ở server Reboot)

Hotel Maple: VIP Coupon Book (21/04 (sau bảo trì) – 13/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Nhân vật phải hoàn thành quest ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’.

 • Nói chuyện với NPC VIP Coupon Book trong map Hotel Maple để vào shop VIP Coupon!
 • Bạn cần VIP Coupon để mua đồ từ shop.
 • Bạn sẽ nhận được 1 VIP Coupon sau mỗi lần mua VIP Membership Point.
 • Tất cả nhân vật trong world sẽ sử dụng chung 1 nguồn VIP Coupon.
 • Các item mua theo tuần sẽ được làm mới vào mỗi Thứ 4, lúc 7:00AM (giờ VN).
 • Số lượng mua giới hạn theo từng nhân vật.

VIP CLASSIC

 • Reboot Meso Pouch x10: 4 Coupons. 5 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server Reboot)
 • Special Medal of Honor: 3 Coupons. 3 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 3 Coupons. 3 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Golden Hammer 100%: 2 Coupons. 5 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Innocence Scroll 60%: 2 Coupons. 3 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • SP Reset Scroll: 2 Coupons. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 2 Coupons. 1 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 2 Coupons. 5 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • 2x EXP Coupon (15 min): 1 Coupon. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 1 Coupon. 3 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Special Bonus Potential Stamp: 1 Coupon. 3 lần mua. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 1 Coupon. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 1 Coupon. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Power Elixir x500 Coupon: 1 Coupon. Untradeable, HSD: 10 ngày.
 • Mastery Book 20: 1 Coupon. 10 lần mua. Tradeable.
 • Mastery Book 30: 1 Coupon. 10 lần mua. Tradeable.
 • Monster Life Gem x7 Coupon: 1 Coupon. 5 lần mua/tuần. Untradeable, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở server thường)
 • Infinite Revitalizer: 1 Coupon. 1 lần mua/ngày. Untradeable, HSD: 10 ngày.
My Kidult Day (17/05 – 19/05)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên). Characters that completed the ‘[Hotel Maple] Super Luxury Vacation!’ quest.

 • Nhận Quest ‘[My Kidult Day] Wish Fulfillment’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Little Richie trong map Hotel Maple.
 • Bạn sẽ đi tìm các món ăn mà Little Richie thích hồi còn bé.
 • Little Richie sẽ gợi ý về món ăn đó, việc của bạn là tìm và đưa cho hắn ta, và nhớ mua VIP Membership Point trong ngày trước.
  • Có 2 nhiệm vụ, và có thể hoàn thành bởi các nhân vật khác nhau trong world.
 • Nhiệm vụ ẩn! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn để nhận Master of 16 Billion Mesos Chair!
  • Chỉ có thể bắt đầu bởi nhân vật đã thỏa yêu cầu của event này.
  • Chỉ có thể hoàn thành 1 lần/world, và phải hoàn thành trước 6:59AM ngày 14/6 (giờ VN).
 • Bạn chỉ có thể hoàn thành My Kidult Day 1 lần/world.

Rewards:

 • Sweet 16 Coin x300 Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Permanent Kidult Shopping Mount Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Hidden Mission Reward
  • Master of 16 Billion Mesos Chair Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Master of 16 Billion Mesos Chair: Untradeable. Chair vĩnh viễn.

CÁC EVENT KHÁC

The Legends Return! Ranking Rewards (21/04 (sau bảo trì) – 04/05)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên) và đạt rank ít nhất 7,000 trong event The Legends Return (V.221).

 • Tới giờ trao thưởng thứ hạng cho event The Legends Return! (V.221) rồi~
 • Nếu đạt rank từ 7,000 trở lên trong event, bạn sẽ được nhận thưởng hạng, bằng cách nhận Quest ‘[The Legends Return!] Claim Your Ranking Rewards!’ ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Thứ hạng được sắp xếp theo các điều kiện dưới đây với ưu tiên giảm dần:
  • Nhiều điểm nhất
  • Nhiều lần thắng nhất
  • Ít lần thua nhất
  • Đạt điểm vào thời gian sớm nhất
 • Hạn chót để nhận thưởng vào 6:59AM ngày 5/5/2021 (giờ VN).
 • Có thể nhận thưởng tối đa 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Cumulative Victory Rewards: Bạn có thể nhận phần thưởng tùy vào số lượt bạn hoàn thành/account. Phần thưởng có thể nhận cho đến April 6/4/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
  • Thắng 10 lần
   • Pollo and Fritto Entry Ticket (x20): Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. Có thể nhận tickets ở các nhân vật trong account thông qua Q ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
  • Thắng 50 lần
   • Permanent Inferno Wolf Mount Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD vĩnh viễn.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Manji
   • Manji Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Manji Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Mike
   • Mike Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mike Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Dark Lord
   • Dark Lord Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Dark Lord Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Grendel the Really Old
   • Grendel the Really Old Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Grendel the Really Old Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Mu Gong
   • Mu Gong Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mu Gong Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Athena Pierce
   • Athena Pierce Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Athena Pierce Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Moonbeam
   • Moonbeam Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Moonbeam Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Ryude
   • Ryude Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Ryude Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Wonky
   • Wonky Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Wonky Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Pollo & Fritto
   • Pollo Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Pollo Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Fritto Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Fritto Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.

 • Phần thưởng theo thứ hạng: Phần thưởng sẽ dựa vào thứ hạng mà bạn đạt được và phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/account. Phần thưởng sẽ được gửi đến người chơi sau bảo trì ngày 21/4/2021 và có thể nhận cho đến 4/5/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam:
  • Rank 1
   • 100,000 Maple Point Coupon (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 2 - 10
   • 100,000 Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 11 - 100
   • 50,000 Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 101 - 300
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Diamond: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +20%, Arcane Power +40, Star Force +30.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 301 - 3,000
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Gold: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +15%, Arcane Power +30, Star Force +30.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 3,001 - 7,000
   • 2021 <The Legends Return!> Silver: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +10%, Arcane Power +20, Star Force +20.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.

Fairy Bros’ Golden Giveaway (03/02 (sau bảo trì) – 08/06)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên).

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Golden Giveaway] The Bros are Back’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, nhấp vào icon Fairy Bros ở icon ngôi sao bên trái màn hình để mở  UI.
 • Lượt điểm danh sẽ được tính khi bạn nhấp vào nút “Check-in” sau khi treo game đúng 1 giờ. Thời gian chỉ được tính khi bạn đăng nhập vào một nhân vật có Lv. 101 trở lên.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi điểm danh đủ mỗi 9 lần.
 • Vào ngày cuối tuần (T7, CN), bạn sẽ nhận được 2 lượt điểm danh.
 • Nếu bạn bỏ lỡ lượt điểm danh, bạn có thể mua Golden Pass bằng Maple Points.
  • Golden Pass cho bạn 1 lượt điểm danh còn thiếu với giá 3,000 Maple Points.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng Golden Pass để điểm danh những ngày bạn đã bỏ trước đó, không thể sử dụng để điểm danh sau ngày hiện tại.
 • Số lượt sử dụng Golden Passes sẽ hiển thị trong Fairy Bros’ Golden Giveaway UI.
 • Fairy Bros’ Golden Giveaway Rewards chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Day 9
  • Lil Wonky Pet Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận những vật phẩm dưới đây:
   • Lil Wonky: Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
   • Lil Wonky’s Leaf: Pet equipment. Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn.

 • Day 18
  • Pixel Pick Face Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Pixel Pick Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Pixel Pick face styles có ở đây -> here.
 • Day 27
  • Pixel Pick Hair Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Pixel Pick Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Pixel Pick hair styles có ở đây -> here.
 • Day 36
  • Custom Title Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Custom Title: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng ở đây -> here.

 • Day 45
  • Fairy Bros’ Damage Skin Selection Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Day 54
  • Thunder Duck Mount: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD: vĩnh viễn và có chức năng như Hyper Teleport Rock trong 90 ngày (Cooldown: 30 phút/mỗi lần sử dụng (không thể reset cooldown bằng skills)).

 • Day 63
  • Wave’s Glowstick Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Wave’s Glowstick: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 72
  • Fairy Bros’ Label/Chat Ring Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn có thể sử dụng coupon để chọn 1 trong những Label/Chat Rings dưới đây:
   • V Label/Chat Rings
    • V Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • V Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Override Label/Chat Rings
    • Override Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Override Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Nova Label/Chat Rings
    • Nova Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Nova Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Ark Label/Chat Rings
    • Ark Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Ark Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Adventure Label/Chat Rings
    • Adventure Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Adventure Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 81
  • Counting Bunnies Effect Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Counting Bunnies: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 90
  • Fairy Bros’ Mount Selection Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để chọn 1 trong các mount dưới đây. Mount nhận được có HSD: vĩnh viễn.
   • Permanent Sleighing with Kemdi Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Zilch Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Best Friend Ballooncycle Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pink Bean Scooter Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Source of Darkness Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Giant Monster Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pixel Frozen Tuna Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pegasus Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

 • Day 99
  • VIP Royal Hair Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận VIP Royal Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. VIP Royal hair styles có ở đây -> here.
 • Day 108
  • VIP Royal Face Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận VIP Royal Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. VIP Royal face styles có ở đây -> here.
 • Day 117
  • Custom Mix Dye Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Day 126
  • Candy Cloud Outfit Set Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mở hộp để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Rainbow Candy: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Candy Syrup: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Syrup Sandals: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Candy Sky: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 135
  • Candy Cloud Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Candy Cloud: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 144
  • Forest of Tenacity Damage Skin: Unit Damage Skin. Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin có HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.

Sunny Sunday (25/04 – 25/04)
Yêu cầu: Level từ 101 trở lên (Zero hoàn thành từ Chapter 2 trở lên).

 • Tuần 1 - April 25, 2021
  • Giảm 30% lượng meso khi sử dụng Star Force. (trừ đồ Superior)
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
 • Tuần 2 - May 2, 2021
  • Tăng 100% EXP khi sử dụng Runes.
  • Tăng 300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs.
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
 • Tuần 3 - May 9, 2021
  • 2x EXP khi tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • 2x EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
 • Tuần 4 - May 16, 2021
  • Giảm 50% lượng Spell Trace khi đập đồ. (Chỉ có ở server thường)
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
 • Tuần 5 - May 23, 2021
  • Tăng tỷ lệ thành công lên 100% khi đập Star Force lên star thứ 5, 10, và 15. (Trừ đồ Superior)
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
 • Tuần 6 - May 30, 2021
  • Nhận thêm 50% EXP khi hoàn thành Monster Park.
  • Nhận gấp đôi lượng Sweet 16 Coins từ event.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
  • Tăng gấp đôi lượng VIP Membership Point có thể mua trong ngày.
 • Tuần 7 - June 6, 2021
  • Giảm 50% Honor EXP khi reset Inner Ability.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Sweet 16 Coin hàng ngày.
  • Tăng gấp đôi lượng VIP Membership Point có thể mua trong ngày.
Spell Trace Fever Time (23/4 - 25/4 | 28/5 - 30/5)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 23/04 & 28/5 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 24/04 & 29/5 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 25/04 & 30/5 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
Cash Inventory Transfer Event (02/06 – 09/06 (trước bảo trì))
 • Trong khoảng thời gian này, bạn có thể di chuyển đồ Cash (ngoại trừ EXP Coupons, Potion Pots, Friendship/ Couple Items) qua lại giữa các nhân vật trong account, và chỉ trong cùng 1 World (ví dụ: Bera chỉ chuyển cho Bera được thôi, không chuyển cho Elysium được đâu nhé).
 • Cách chuyển:
  • Vào Cash Shop
  • Cho item vào Cash Shop Inventory
  • Nhấp chuột phải vào món đồ
  • chọn Transfer
  • Chọn nhân vật muốn chuyển
  • Ok, xong. Bạn có thể log vào nhân vật vừa chuyển tới để nhận món đồ trong Cash Shop nhé!

From PonPon with ♥

zBlackwing


Danh sách Donor iu vấu~

 • Dịp

Xin cảm ơn các bạn đã góp phần duy trì trang web và tạo động lực cho Kinn và Pon tiếp tục đem đến những bản dịch và hướng dẫn tốt nhất có thể!

Pon sẽ để nickname như này, nếu các donor cần thay đổi thì nhắn cho Pon qua discord hoặc facebook page nhé!


Hỗ trợ nhóm dịch để mang đến cho cộng đồng Maplers Việt Nam những bản dịch update note nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất, đồng thời giúp trang zblackwing.com có thể tồn tại với tốc độ nhanh nhất kể cả khi đứt cáp và không có quảng cáo.

 • MoMo: 0926577690 (TRAN TIN AN)
 • PayPalBank (Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB) : liên hệ: Facebook hoặc Discord: PonPon#4444

Quyền lợi:

 • Nhận role Donor trong server Discord của cộng đồng MS Việt Nam* – vào kênh đặc biệt mà nhóm dịch dùng để trao đổi với nhau về dịch thuật và ngồi chễm chệ ở đầu danh sách thành viên server.
 • Vinh danh tại cuối mỗi bài dịch trong 2 đợt update tiếp theo (nếu muốn).
 • Nhận file dịch *.docx full HD không che để có thể đọc offline nếu cần \ :v /

*Role duy trì 3 tháng tính từ khi donate

Sau khi donate bạn có thể liên hệ trực tiếp với Pon thông qua fanpage hoặc discord (link ở trên) để pon thực hiện trao quyền lợi cho nhé ヾ(•ω•`)o

Xin cảm ơn~