UPDATE MỚI

Zipangu Revamp

Showa Town

 • Showa Town được thêm vào Maple Guides.
 • Mục nhiệm vụ của Showa Town được thêm vào.
 • BGM ‘Hana’ sẽ được phát ở Near the Hideout (Beautiful Sky) sau khi tiêu diệt Yakuza Boss.
 • Merchant Doran sẽ bán Ginger Ales.
 • Nhiệm vụ
  • Nhiệm vụ ‘Welcome to Showa Town!’ được thêm vào icon bóng đèn màu trắng ở bên trái màn hình để đưa bạn đến Showa Town khi đạt Lv. 160.
  • Các nhiệm vụ dưới đây được thêm vào:
   • Creature Research (Easy)
   • Creature Research (Hard)
   • Creature Research (Combat)
   • Pipopa's Investigation
   • Pipopa's Secret Assignment
   • Pipopa's Secret Assignment 2
   • Investigating Fire Raccoon Finance
   • Fire Raccoon Finance Auditor
   • Ueriba's Endless Challenge
   • Keeper of the Peace
   • Umi the Entrepreneur - Cucumber Health Food
   • Umi the Entrepreneur - Cucumber Dessert
   • The Dish of the Day
   • Team Poni Chai
   • Umi and Fire Raccoon Finance
   • Pipopa's Case Notes
   • Marble Gifts from Grako
   • Use the Showa Postbox
  • Nhiệm vụ hàng ngày ‘Help Showa Town’ được thêm vào.
  • Nhiệm vụ hàng tuần ‘Showa Town Helper’ được thêm vào.
  • Nhiệm vụ Showa Town đã hoàn thành trước đó sẽ bị reset cho tất cả người chơi.
 • Quái vật
  • Tỉ lệ xuất hiện quái vật trong map được điều chỉnh lại.
  • Điều chỉnh lại level của quái vật.
   • MaxHP/MaxMP, Attack Power, Damage, và EXP được điều chỉnh lại.
  • Yakuza Underboss sẽ xuất hiện mỗi 10 phút.
 • Yakuza Boss
  • Bạn có thể tham gia bằng party tối đa 6 người.
  • Giới hạn lượt vào 1 lần/ngày được thêm vào.
  • Các chiêu thức tấn công của Yakuza Boss được điều chỉnh lại.
  • Phần thưởng từ Yakuza Boss được điều chỉnh lại.
   • Vật phẩm dưới đây sẽ bị loại bỏ:
    • Zhu-Ge-Liang Wand
   • Thêm vào các vật phẩm dưới đây:
    • Terminus Defender
    • White Magic Cape
    • Black Magic Cape
    • Fire Raccoon Finance's Double Ledger
    • Potential Scroll
    • Advanced Intelligence Pill I Recipe
    • Advanced Intelligence Pill II Recipe
    • Advanced Dexterity Pill X Recipe
    • Advanced Dexterity Pill IX Recipe
    • Advanced Dexterity Pill VIII Recipe
    • Advanced Dexterity Pill VII Recipe
    • Advanced Dexterity Pill VI Recipe
    • Advanced Dexterity Pill V Recipe
    • Advanced Dexterity Pill IV Recipe
    • Advanced Dexterity Pill III Recipe
    • Wooden Top
    • Hwabi Throwing-Stars
    • Showa Town Damage Skin
    • Fire Raccoon Damage Skin
    • Intense Power Crystal
    • Threads of Fate Closeness +7
   • Chỉ duy nhất 1 Terminus weapon rớt ra:.
    • Tỉ lệ rơi ra Terminus weapon được tăng lên.
 • Điều chỉnh Life Content và Additions
  • Hot Spring
   • Tốc độ phục hồi được tăng lên trong Hot Springs.
   • The Secret Spa
    • Level của Silver Slime tăng lên.
    • Thời gian giới hạn người chơi có thể đứng trong map được điều chỉnh thành 30 phút.
   • Những vật phẩm dưới đây được thêm vào Momoyo shop ở Locker Room (M):
    • Banana Milk: 500 mesos. Đưa bạn về Six Path Crossway.
    • Melon Milk: 500 mesos. Đưa bạn về Leafre.
    • Showa Grandpa Outfit Coupon: 3,000,000 mesos. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Showa Grandpa Outfit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể mua khi hoàn thành nhiệm vụ ‘Fire Raccoon Finance Auditor’.
   • Những vật phẩm dưới đây được thêm vào Momoyo shop ở Locker Room (F):
    • Banana Milk: 500 mesos. Đưa bạn về Six Path Crossway.
    • Melon Milk: 500 mesos. Đưa bạn về Leafre.
    • Showa Grandma Hair Towel Coupon: 2,000,000 mesos. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận a Showa Grandma Hair Towel: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể mua khi hoàn thành nhiệm vụ ‘Fire Raccoon Finance Auditor’.
    • Showa Grandma Outfit Coupon: 3,000,000 mesos. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận a Showa Grandma Outfit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể mua khi hoàn thành nhiệm vụ ‘Fire Raccoon Finance Auditor’.

   • Hoàn thành achievement ‘Heatstroke’ để nhận Bathhouse Maniac.
  • Cat Butler
   • Bạn có thể nhận được các loại thực phẩm sau bằng cách mua từ General Store hoặc nhặt từ các quái vật ở Showa Town:
    • Apple
    • Meat
    • Egg
    • Roasted Chestnut
    • Sweet Potato
    • Fish Cakes
    • Corn Stick
    • Peach
    • Green Apple
    • Pet Food
   • Khi bạn đã có 1 trong những món trên trong túi, bạn có thể cho Fraidy Cat ăn.
   • Bạn có thể cho ăn 10 lần liên tục, mỗi lần cho ăn bạn sẽ nhận được một lượng trait.
    • Lượng trait nhận được sẽ tùy vào số lượng thức ăn mà bạn cho Fraidy Cat.
    • Loại trait sẽ phụ thuộc bào loại thức ăn mà bạn cho Fraidy Cat.
   • Bạn có thể cho ăn 50 lần/ngày/nhân vật.
   • Hoàn thành ‘Cat Mom’ achievement để nhận Scroll for Pet Equip. for ATT 100% or Scroll for Pet Equip. for M. ATT 100%.
  • Case Notes
   • Case Notes sẽ rơi ra từ quái vật trong khoảng level của nhân vật (± 20 levels).
   • Bạn có thể thu thập tối đa 10 Case Notes/ngày/nhân vật.
   • Bạn có thể đổi Case Notes lấy EXP thông qua Pipopa.
    • Bạn sẽ nhận được 1% EXP tùy vào level của nhân vật. Và nhận được một lượng EXP nhất định cho nhân vật có Lv. 200 trở lên.
   • Hoàn thành ‘Closing the Case’ achievement để nhận Antique TV Chair
  • Collecting Marbles
   • Nói chuyện với NPC Grako để nhận 1 trong các loại ngọc sau 1 lần/ngày/nhân vật:
    • Red Marble Buff: STR +5 trong 30 phút.
    • Blue Marble Buff: INT +5 trong 30 phút.
    • Green Marble Buff: DEX +5 trong 30 phút.
    • Yellow Marble Buff: LUK+5 trong 30 phút.
    • Glass Marble Buff: MaxHP/MaxMP +10% trong 30 phút.
    • Polished Wooden Marble Buff: Defense +200 trong 30 phút.
    • Plastic Marble Effect: Magic ATT +5 trong 30 phút.
    • Heavy Iron Marble Buff: Weapon ATT +5 trong 30 phút.
    • Coarse Marble Buff: STR +10, LUK +10 trong 30 phút.
    • Shiny Jewel Marble Buff: INT +10, DEX +10 trong 30 phút.
    • Peerless Marble Buff: STR/DEX/LUK/INT +30, Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 30 phút.
   • Những buffs này sẽ không kết hợp được với các buff khác cùng loại.
   • Hoàn thành ‘Marbles Glimmering in the Sun’ achievement để nhận Glass Marble
  • Ride the Trolley
   • Bạn có thể lái chiếc Trolley để đến với vùng ngoại ô của Showa Town.
   • Có thể sử dụng Trolley 5 lần/ngày/nhân vật.
  • Handwritten Letter
   • Khi bạn gửi thư tay, bạn sẽ không thể gửi nữa cho đến khi bạn nhận được phản hồi. Thời gian nhận phản hồi là sau 24 giờ sau khi bạn gửi.
    • Bạn có thể nhận phản hồi 4 lần 1 lúc.
   • Có thể gửi thư ở mỗi nhân vật.
   • Hoàn thành ‘Letters from Showa’ achievement để nhận Missive Chair
 • Những Showa Town Achievements được thêm vào:
  • Bathhouse Deep Cleaning
  • Bathhouse-bound Spirit
  • Heatstroke
   • Reward: Bathhouse Maniac: Không thể giao dịch.
  • A Friend to the Cat
  • Cat Mom
   • Phần thưởng: Bạn sẽ nhận được một trong những vật phẩm dưới đây dựa vào nghề của nhân vật:
    • Scroll for Pet Equip. for M. ATT 100%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • Scroll for Pet Equip. for ATT 100%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Pipopa's Assistant
  • Hot on the Trail
  • Closing the Case
   • Reward: Antique TV Chair: Không thể giao dịch.
  • Colorful Marble Collection
  • Marbles Glimmering in the Sun
   • Reward: Glass Marble: Bullet. Req. Lv. 160. Không thể giao dịch. Attack Power +25.
  • Trolley Lover
  • Showa Memorabilia Master
  • Letters from Showa
   • Reward: Missive Chair: Không thể giao dịch. Bạn có thể viết stt để hiển thị lên chair.

 • Boom Up Event
  • Nhận Q ‘Special Investigation Period’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
  • Nhận Q hàng tuần 'Showa Town Helper' để tham gia và nhận phần thưởng
   • Nhiệm vụ sẽ xuất hiện sau bảo trì ngày 10/3/2021 và biến mất sau ngày 20/4/2021 vào 6:59 AM giờ Việt Nam.
  • Hoàn thành nhiệm vụ để nhận Storm Growth Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Phần thưởng chỉ có thể nhận ở nhân vật có level dưới 200.
  • Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần/tuần/World.

Ninja Castle

 • Ninja Castle được thay chuyển thành dungeon cho người chơi có Lv. 170 - 175.
 • Nhiệm vụ ‘[Ninja Castle] Rumors from the Castle’ được thêm vào icon bóng đèn màu trắng bên trái màn hình để đưa bạn đến Ninja Castle khi đạt Lv. 170.
 • Ninja Castle được thêm vào Maple Guides.
 • Merchant Ashirazu bị loại bỏ.
 • Ninja Castle được chuyển thành Dungeon (giống PQ):
  • Bạn có thể tham gia bằng party tối đa 3 người.
  • Giới hạn lượt vào 3 lần/ngày được thêm vào.
  • Thêm vào thời gian 30 phút cooldown khi vượt mê cung và tiêu diệt boss.
  • Số lượt chết 5 lần được thêm vào.
 • Bạn sẽ nhận được EXP khi hoàn thành mỗi tầng của Ninja Castle.
 • Một vài chức năng được thêm vào để giúp người chơi vượt mê cung.
 • Nếu bạn vượt qua mê cung trước 10 phút, thời gian giới hạn sẽ reset về 30 phút.
  • Daimyo sẽ tiến hóa lên Stage 3: Frenzied Gigatoad.
 • Nếu bạn vượt qua mê cung sau 10 phút, thời gian giới hạn sẽ reset về 15 phút.
  • Daimyo sẽ tiến hóa lên Stage 2: Gigatoad.
 • Người chơi sẽ nhận được Gigatoad EXP khi hoàn thành tầng 1, 2 và boss.
 • Phần thưởng từ Gigatoad được điều chỉnh lại.
  • Các vật phẩm sau được thêm vào:
   • Terminus Weapon
   • Terminus Defender
   • Confusion Fragment
   • Mr. Toad: Pet. HSD: 30 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
   • Ninja Castle Damage Skin: Damage skin có thể giao dịch khi extract ra.
   • Intense Power Crystal
  • Những vật phẩm sau được loại bỏ:
   • Meister's Cube
   • Imperial weapons
   • Elemental Wand 5
   • Elemental Wand 7
   • Elemental Wand 8
   • Elemental Staff 5
   • Elemental Staff 6
   • Elemental Staff 7
   • Elemental Staff 8
   • Shining Dragon Rod
   • Legendary Dragon Mace
   • Sharp Arrow for Crossbow
   • Sharp Arrow for Bow
   • Dragon weapons
   • Moonshadow Katara
   • Blood Dagger
   • Blue Dragon Shield
   • Twisted Time
   • Twilight’s Dew
   • Reindeer Milk
   • Triangular Sushi(mushroom)
   • All-cure Tonic
   • Golden Hammer 100%
   • Mastery Book 30
   • Mastery Book 20
   • Legendary Armor Shard (Takeda Clan)
   • Legendary Weapon Shard (Takeda Clan)
   • Legendary Armor Shard (Mouri Clan)
   • Legendary Weapon Shard (Mouri Clan)
   • Legendary Armor Shard (Uesugi Clan)
   • Legendary Weapon Shard (Uesugi Clan)
   • Legend Maple Buckle
   • Legends Maple Cloak
   • Legend Maple Beret
   • Legend Maple Uniform
   • Legend Maple Shoulder
   • Legend Maple Gloves
   • Legend Maple Shoes
   • Grand Maple Amethysian Gold Cap
   • Grand Maple Amethysian Shoes
   • Grand Maple Amethysian Tattoo
   • Grand Maple Amethysian Star Cloak
   • Grand Maple Amethysian Suit
   • Mesos
 • Frenzied Gigatoad rơi ra các phần thưởng sau:
  • Terminus Weapon
  • Terminus Defender
  • Gigatoad Soul Shard
  • Chaos Scroll 60%
  • Clean Slate Scroll 1%
  • Resistance Potion Recipe
  • Cleansing Potion Recipe
  • Invincibility Potion Recipe
  • EXP Accumulation Potion Recipe
  • Wealth Acquisition Potion Recipe
  • Superior Fortitude Potion Recipe
  • Legendary Fortitude Potion Recipe
  • Silver Potential Stamp
  • Gold Potential Stamp
  • Mr. Toad: Pet. HSD: 30 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
  • Ninja Castle Damage Skin: Damage skin có thể giao dịch khi extract ra.
  • Gold Toad: Sử dụng để đổi vật phẩm ở NPC Princess Suzume.

 • Chỉ dẫn ‘Collect Golden Toad’ tạm thời được thêm vào icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn có thể đổi Gold Toads lấy các vật phẩm dưới đây bằng cách nói chuyện với NPC Princess Suzume ở Zipangu: Inside the Castle Gate map:
  • Headgear: 15 Gold Toads. Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày.
  • Coat: 10 Gold Toads. Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày.
  • Shoes: 10 Gold Toads. Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày.
  • Toad Damage Skin (30 Days): 5 Gold Toads. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: 30 ngày.
  • Fusion Anvil Coupon: 7 Gold Toads. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Fusion Anvil: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Vật phẩm có thể quy đổi 1 lần/World đến hết April 20/4/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.

Hieizan Temple

 • Chuỗi nhiệm vụ Hayato và Kanna roleplay sẽ được loại bỏ.
  • Các nhiệm vụ dưới đây sẽ được loại bỏ:
   • Sad Little Boy
   • The Lost Alliance 1
   • The Lost Alliance 2
   • Fill the Red Jar
   • Fill the Yellow Jar
   • Fill the Blue Jar
   • Jars at Rest 1
   • Jars at Rest 2
   • Chasing the Boy
   • The Reunion 1
   • The Reunion 2
   • Ritual to Summon the Demon King
   • The End of Princess No
 • Người chơi đang làm nhiệm vụ Hayato hoặc Kanna's Role-play sẽ được reset nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ để nhận kĩ năng 'Will of the 5 Planets' được làm đơn giản.
  • Nhiệm vụ ‘The Five Planet's Willpower (Tues)’ sẽ không còn giới hạn đối với nhân vật Hayato.
 • Princess No
  • Roleplay mode để nhận Hieizan Temple Key được loại bỏ.
  • Lượt chọn Roleplay mode và Hieizan Temple Key được loại bỏ khỏi đoạn hội thoại của Ayame.
  • Bạn không cần phải có Hieizan Temple Key để vào Princess No (Normal).
  • Princess No sẽ rơi ra 1 trong những vật phẩm dưới đây khi bị tiêu diệt:
   • Hayato’s Treasure
   • Kanna’s Treasure
   • Ayame’s Treasure
  • Princess No có tỉ lệ rơi ra Legendary Familiar Card.

Mushroom Shrine

 • Closeness Reduction
  • Closeness sẽ bị giảm hàng tuần vào mỗi 7:00 AM thứ hai giờ Việt Nam.
   • 70+ closeness: Giảm 15 points.
   • 50 ~ 69 closeness: Giảm 10 points.
   • Dưới 50 closeness: Giảm 5 points.
 • Gifts
  • Gifts được thay đổi từ ngày sang tuần.
   • Gifts có thể hoàn thành 7 lần/tuần ở bất kể ngày nào.
 • Conversation
  • Bạn sẽ nhận được 2 closeness khi hoàn thành Conversation.
  • Conversation có thể hoàn thành mỗi 30 phút.
 • Favor
  • Bạn sẽ nhận được 1 closeness khi hoàn thành nhiệm vụ.
Content Changes
 • Jett’s Job Medals
  • Bạn có thể nhận Medal của Jett thông qua bóng đèn trắng bên trái màn hình khi đạt đến level nhất định.
  • Các nhân vật Jett đã hoàn thành các lần chuyển nghề sẽ nhận được Medals thông qua bóng đèn màu trắng bên trái màn hình.
  • Medal bao gồm:
   • The Crashed Alien: Req. Lv. 10. Không thể giao dịch. Grants MaxHP +100. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
   • With Strength Renewed: Req. Lv. 30. Không thể giao dịch. Grants MaxHP +150. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
   • A Ready Hunter: Req. Lv. 60. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +200. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
   • Awakened Jett: Req. Lv. 100. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP +250. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
 • Màn hình tạo nhân vật Kanna được thay đổi.
System Changes
 • Pink Bean (Chaos)
  • Các đòn tấn công Pink Pulverizer và Dropping Music Notes ở Phase 2 và 3 được thay đổi giống với Phase 1.
  • Các kĩ năng Rex the Wise, Hugin, và Mini Bean được thay đổi.
 • Arkarium (Normal)
  • Arkarium’s Defense được tăng lên.
  • Netherworld Monks không còn phản lại Weapon Attack. HP và Weapon Defense tăng lên.
  • Dark Reflection’s HP tăng lên.
 • Chỉ số của Susano-o's Energy Chain thay đổi thành STR +60 và DEX +60.
Bug Fixes
 • Sửa lỗi kĩ năng Gravity Crush không gây đúng lượng sát thương.
 • Sửa lỗi kĩ năng Cub Cavalry không xuất hiện Cavalry trong Lucid (Hard) Phase 3.
 • Sửa lỗi gây văng game khi trang bị một vật phẩm không phải Totem vào Totem UI.
 • Sửa lỗi Beast Tamer và Blaster's keybindings bị reset khi đăng nhập/đổi kênh/….
 • Sửa lỗi kĩ năng Perfect Shot bị biến mất khi người chơi chết bởi Akechi Mitsuhide's counterattack.
 • Sửa lỗi không thể trang bị Totems khi nhấp đôi chuột vào Totem.
 • Sửa lỗi Commerci voyages rơi Sweetwater Weapon (M) ở Reboot World.

---

Lỗi dưới đây là lỗi hiển thị / chính tả nên ko dịch nha

 • Fixed the issue where certain unit damage skins had Korean unit indicators.
 • Fixed the issue where Dragon's Fire Damage Skin description tooltip was missing an image.
 • Fixed the issue where Heroes Evan Damage Skin had a visual bug with critical damage.
 • Fixed the issue where Armory map had missing art/graphics assets.
 • Fixed the issue where Arabian Hat, Arabian Outfit, and Arabian Shoes description tooltips didn’t reference 2021 New Year.
 • Fixed the issue where players who ranked in Dream Defender did not appear on Lachelein Main Street map.
 • Fixed the issue where the set item slot for Totems was listed incorrectly.
 • Fixed the issue where Heroes of Meow Pet skills had incorrect description.
 • Fixed the issue where Baby Blue could not be searched in the Auction House.
 • Fixed the issue where Gold Richie was placed behind Shiro in the Free Market.
 • Fixed the issue where Lotus (Hard) displayed an inaccurate message when the player already entered for the day.
 • Fixed the issue where Kino Konoko's Book had untranslated text.
 • Fixed the issue where Alliance invitation UI buttons were appearing above the text.
 • Fixed the issue where item usage confirmation on equipment had nouns inverted.
 • Fixed the issue where Utgard Bow had an extra space between displayed text.
 • Fixed the issue where the Nine-Tailed Fury description contained extra letters.
 • Fixed the issue where Squire Pancho Sanza was missing from the Haven map.
 • Fixed the issue where Magic Lamp Chair misplaced the character face.
Lỗi đã phát hiện
 • Chữ của nhiệm vụ Haste Plus tràn ra khỏi viền UI.
 • Người chơi không thể chơi event The Legends Return! vì không thể tự động vào nhóm.

EVENT MỚI

Maple Cafe on a Spring Day (24/03 – 20/04)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Maple Cafe on a Spring Day] Hitting the Ground Running’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi luyên thuyên xong, bạn có thể mở UI ở Q ‘[Maple Cafe on a Spring Day] Entering the Cafe’ trong icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Có tổng cộng 8 đứa pha chế và mỗi đứa có nhiệm vụ riêng cho bạn.
 • Bạn có thể nhận nhiệm vụ từ 3 đứa pha chế cùng lúc. Bạn có thể chọn lại mấy đứa pha chế bằng cách nhấn chọn 1 lần nữa trong UI.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Chat Points cho đứa pha chế mà đã giao nhiệm vụ cho bạn.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ có số lần làm nhất định dựa trên lượng Chat Points nhận được khi hoàn thành.
  • Cayne: 20 lần
  • Kenshin: 8 lần
  • Shingen: 10 lần
  • Alika: 8 lần
  • Gillie: 8 lần
  • Haruaki: 6 lần
  • Becky: 5 lần
  • Dr. Jang: 5 lần
 • Bạn có thể nhận tối đa 500 Chat Points cho mỗi đứa pha chế/ngày. Tổng cộng là 4,000 Chat Points/ngày.
 • Rapport của mỗi đứa pha chế sẽ thăng cấp khi đạt đủ lượng Chat Points của mỗi đứa. bạn có thể nâng cấp lên Rapport 15 với mỗi đứa pha chế.
  • Rapport 1: 400 Chat Points
  • Rapport 2: 400 Chat Points
  • Rapport 3: 500 Chat Points
  • Rapport 4: 500 Chat Points
  • Rapport 5: 500 Chat Points
  • Rapport 6: 600 Chat Points
  • Rapport 7: 600 Chat Points
  • Rapport 8: 700 Chat Points
  • Rapport 9: 700 Chat Points
  • Rapport 10: 700 Chat Points
  • Rapport 11: 800 Chat Points
  • Rapport 12: 900 Chat Points
  • Rapport 13: 900 Chat Points
  • Rapport 14: 900 Chat Points
  • Rapport 15: 1,000 Chat Points
 • Pit-a-Pat Pass
  • Các quyền lợi khi có Pit-a-Pat Pass:
   • Tăng 50% lượng Chat point giới hạn
   • Tăng 50% lượng Chat points khi hoàn thành nhiệm vụ
   • Nhận thêm những phần thưởng đặc biệt
  • Bạn có thể mua Pit-a-Pat Package từ Cash Shop hoặc event UI để nhận Pit-a-Pat Pass Coupon, My Beating Heart Hat, My Beating Heart Cape, và My Beating Heart Outfit (Có thể cho vào Cash Shop).
  • Pit-a-Pat Pass có thể mua và áp dụng cho 1 nhân vật.
 • Phần thưởng sẽ được mở cho mỗi 5 Rapports.
 • Maple Cafe on a Spring Day event chỉ có thể hoàn thành 1 lần/nhân vật.

Phần thưởng:

 • Rapport 5
  • 2x EXP Coupon (15 min) (x2): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 10
  • Spell Trace (x500): Có thể giao dịch.
 • Rapport 15
  • Special Medal of Honor: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 20
  • Nodestone (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 25
  • Event Ring Exclusive Cube: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 30
  • Spell Trace (x1,000): Có thể giao dịch.
 • Rapport 35
  • Nodestone (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 40
  • Mysterious Meso Pouch (x30): Không thể giao dịch.
 • Rapport 45
  • Selective 8 Slot Coupon (x2): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 50
  • Event Ring Exclusive Cube (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 55
  • Arcane Symbol Selection Coupon (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 60
  • Special Medal of Honor (x2): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 65
  • Powerful Rebirth Flame: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 70
  • Event Ring Exclusive Cube: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 75
  • Eternal Rebirth Flame: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 80
  • Nodestone (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 85
  • Arcane Symbol Selection Coupon (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 90
  • Event Ring Exclusive Cube: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 95
  • Arcane Symbol Selection Coupon (x15): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 100
  • Nodestone (x15): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 105
  • Black Rebirth Flame: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 110
  • Arcane Symbol Selection Coupon (x50): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 115
  • Experience Nodestone (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Rapport 120
  • Nodestone (x50): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

Phần thưởng từ Pit-a-Pat Pass:

 • Rapport 5
  • Pit-a-Pat Heart Effect (30 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Pit-a-Pat Heart Effect: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 10
  • My Beating Heart Cape Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận My Beating Heart Cape: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 15
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 20
  • Loveholic Megaphone Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Loveholic Megaphone: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 25
  • My Beating Heart Weapon Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận My Beating Heart Weapon: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 30
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 35
  • Shared Pet Food x2 Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Shared Pet Food (x2): Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 40
  • Maple Cafe on a Spring Day Chat Ring Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Maple Cafe on a Spring Day Chat Ring: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 45
  • Pet Naming Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Pet Name Tag: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 50
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 55
  • Maple Cafe on a Spring Day Label Ring Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Maple Cafe on a Spring Day Label Ring: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 60
  • Loveholic Megaphone Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Loveholic Megaphone: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 65
  • Strawberry Pastry Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Strawberry Pastry: Face accessory. Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 70
  • Maple Cafe on a Spring Day Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Damage skin có thể giao dịch khi extract ra.
 • Rapport 75
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 80
  • Shared Pet Food x2 Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Shared Pet Food (x2): Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 85
  • Maple Cafe on a Spring Day Chair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Maple Cafe on a Spring Day Chair: Có thể giao dịch.
 • Rapport 90
  • Pet Naming Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Pet Name Tag: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 95
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 100
  • Maple Cafe on a Spring Day Manager Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Maple Cafe on a Spring Day Manager: Title. Grants STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP/MaxMP +500, Weapon ATT/Magic ATT +10, DEF Ignored +5%, Boss Damage +5%.
 • Rapport 105
  • Loveholic Megaphone Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Loveholic Megaphone: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
 • Rapport 110
  • Lucid Chat Emoticon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Rapport 115
  • 100 Maple Reward Points (x5): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Rapport 120
  • Lovely Memories From the Maple Cafe Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Lovely Memories From the Maple Cafe: Medal. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +1000, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +150, DEF Ignored +10%. Stat có HSD: 30 ngày STR/DEX/INT/LUK +20, MaxHP/MaxMP +1000, Weapon ATT/Magic ATT +20, Defense +200, Boss Damage +10%. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.

Mechanical Hearts (31/03 – 20/04)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Mechanical Hearts] The Wonderful Wondroid’ để mở Season 1 và ‘[Mechanical Hearts 3] The Strange Video’ để mở Season 3 ở icon Mechanical Hearts trong icon ngôi sao bên trái màn hình (SS2 chỉ có thể mở khi bạn hoàn thành xong SS1).
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các SS, bạn sẽ nhận được Aspire Commemorative Coins.
 • Khi hoàn thành Season 1, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ hàng ngày cho Aspire Commemorative Coins khi hoàn thành.
  • Bạn có thể mở thêm nhiệm vụ hàng ngày khi hoàn thành Season 3.
 • Season 1&2 Coin Shop và Season 3 Coin Shop được gộp chung. Bạn có thể sử dụng Aspire Commemorative Coins để mua vật phẩm.
 • Tất cả các nhiệm vụ, lượt mua vật phẩm từ shop sẽ được reset.
 • Aspire Commemorative Coins sẽ biến mất khi event kết thúc.
 • Chỉ có thể tham gia Mechanical Hearts một lần/nhân vật.
 • Lượt mua vật phẩm trong Coin Shop được giới hạn ở mỗi nhân vật.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Aspire Commemorative Coins
 • Hoàn thành SS1
  • Wondroid Savior: Medal. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +1,000, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense +100. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
 • Hoàn thành SS2
  • Living Proof: Medal. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK +14, MaxHP/MaxMP +1,200, Weapon ATT/Magic ATT +8, Defense +120. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection.
 • Hoàn thành SS3
  • More Human than Human: Title. Không thể giao dịch. Grants STR/DEX/INT/LUK + 15, MaxHP + 1,000, Damage against normal monsters +5%.

Alec’s Coin Shop:

 • Glimmering Wondroid Heart: 1,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Req. Lv. 120. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP +500, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Wondroid Heart: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Req. Lv. 50. Grants STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP +200, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Aster-oid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Aster để mở khóa vật phẩm này.
 • Rhearoid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Rhea để mở khóa vật phẩm này.
 • Katroid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Kat để mở khóa vật phẩm này.
 • Anastasioid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Anastasia để mở khóa vật phẩm này.
 • Roxxyroid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Roxxy để mở khóa vật phẩm này.
 • Apolloid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Apollo để mở khóa vật phẩm này.
 • Jaxoid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Jax để mở khóa vật phẩm này.
 • Sarimroid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải giải cứu thành công Sarim để mở khóa vật phẩm này.
 • Adam Wondroid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ Adam's memories để mở khóa vật phẩm này.
 • Eve Wondroid: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ Eve's memories để mở khóa vật phẩm này.
 • Aloraroid: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Android có thể mở shop và Attack Power +5 cho các người chơi trong cùng map. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này. Aloraroid chỉ có thể trang bị Wondroid Heart và Glimmering Wondroid Heart.
 • Skyroid: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Android có thể mở shop và Attack Power +5 cho các người chơi trong cùng map. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 cả 3 season để mở khóa vật phẩm này. Skyroid chỉ có thể trang bị Wondroid Heart và Glimmering Wondroid Heart.
 • Aster’s Bon Bon Ribbon (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Aster’s Bon Bon Ribbon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Aster để mở khóa vật phẩm này.
 • Rhea's Classical Dream (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Rhea's Classical Dream: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Rhea để mở khóa vật phẩm này.
 • Kat's Magic Kit (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Kat's Magic Kit: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Kat để mở khóa vật phẩm này.
 • Anastasia's Royal Serenade (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Anastasia's Royal Serenade: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Anastasia để mở khóa vật phẩm này.
 • Roxxy's Full Moon Rhapsody (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Roxxy's Full Moon Rhapsody: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Roxxy để mở khóa vật phẩm này.
 • Apollo's Steampunk Look (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Apollo's Steampunk Look: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Apollo để mở khóa vật phẩm này.
 • Jax's Sonata Tuxedo (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Jax's Sonata Tuxedo: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Jax để mở khóa vật phẩm này.
 • Sarim's Midnight Show (30 day) Exchange Ticket: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Sarim's Midnight Show: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải giải cứu thành công Sarim để mở khóa vật phẩm này.
 • Adam's Aspire Personal Assistant Suit (30 day) Coupon: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Adam's Aspire Personal Assistant Suit: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ Adam's memories để mở khóa vật phẩm này.
 • Eve's Aspire Personal Assistant Suit (30 day) Coupon: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Eve's Aspire Personal Assistant Suit: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ Eve's memories để mở khóa vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Belt: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 120. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +150. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 1 lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Pendant: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 120. Grants STR/DEX/INT/LUK +16, MaxHP/MaxMP +500, Weapon ATT/Magic ATT +7. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 4 lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Badge: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 120. Grants STR/DEX/INT/LUK +11, MaxHP/MaxMP +200, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +100. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 8 lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Shoulder: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 120. Grants STR/DEX/INT/LUK +11, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +150.
 • Mechanical Heart Belt: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 50. Grants STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +150, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +50. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất một lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Pendant: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 50. Grants STR/DEX/INT/LUK +11, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +3. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 4 lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Badge: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 50. Grants STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +70. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 8 lần để mở khóa vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Shoulder: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Req. Lv. 50. Grants STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +70.
 • Scion Effect: 600 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Sử dụng Coupon để nhận Scion Effect: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • A.I. Destroyer: 800 Coins. Medal. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper một lần duy nhất. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +1,000, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense +100. Medal sẽ được thêm vào Medal Collection. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • Wondroid Audio Modules: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Grants STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP/MaxMP +200, Weapon ATT/Magic ATT +2. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.

Khun’s Coin Shop:

 • Aspire VIP Area Pass: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Bạn phải hoàn thành Rescue Mode ít nhất 1 lần để mở khóa vật phẩm này. Bạn có thể giải cứu Anastasia bằng vé này.
 • Aspire Industries Damage Skin: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. Damage skin is Có thể giao dịch once extracted.
 • Glitch Damage Skin: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • Error Message Damage Skin: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • For Display Purposes Only Chair: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Can't Live Without You: 1,100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS2 để mở khóa vật phẩm này.
 • A Wondroidful Life: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. BGM sẽ phát khi ngồi lên. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • Scion’s Invitation: 1,100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. BGM sẽ phát khi ngồi lên. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • Unlicensed Operator: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở SS3 để mở khóa vật phẩm này.
 • Power Elixir x100 Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 5 daily. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 40 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 daily. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • AP Reset Scroll: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • SP Reset Scroll: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Trait Growth Potion: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Nodestone: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Mastery Book 20: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Mastery Book 30: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Job Advancement Coin: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 600 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • 40 Slot Chair Bag: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • 40 Slot Soul Bag: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

CÁC EVENT KHÁC

The Legends Return! (10/03 (sau bảo trì) – 06/04)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[The Legends Return!] The Legends Return!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi vào sảnh chờ, nói chuyện với NPC Cynapse để chọn 1 trong 2 mode là Battle Mode hoặc Practice Mode.
  • Battle Mode: Choảng nhau với người chơi khác để lấy điểm.
  • Practice Mode: Tham gia 1 mình để choảng nhau với mấy con NPC. Bạn sẽ không nhận được điểm khi vào Practice Mode.
 • Bạn phải trang bị một vũ khí khi tham gia.
 • Buffs sẽ biến mất khi vào trận.
 • Khi chờ vào trận, bạn sẽ được xếp chung đội với 2 người chơi khác. Và nhiệm vụ của bạn là tán sml đội bên kia để giành chiến thắng.
 • Bạn sẽ được lựa chọn 1 nhân vật, mỗi nhân vật sẽ có những kĩ năng khác nhau.
 • Khi bạn tiêu diệt quái vật trên map hoặc tiễn một đồng đội bên đội kia về trời, bạn sẽ nhận được EXP, Gold và Level tối đa người chơi đạt được là 15.
  • Khi lên cấp, bạn sẽ nhận được các đặc quyền sau:
   • Có thêm nhiều kĩ năng
   • Tăng sát thương
   • Tăng HP/MP
  • Khi bạn nâng cấp stat, bạn sẽ nhận được lợi ích sau:
   • Tăng Critical Rate
   • Tăng sát thương
   • Tăng HP/MP
   • Tăng Attack Speed, Speed, Jump
   • Tăng lượng phục hồi HP/MP
 • Khi bạn tham gia đủ 5 lần, bạn sẽ có tên trong bảng vàng.
 • Rankings sẽ được tính cho toàn bộ các World. Điểm sẽ được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong account.
 • IGN của nhân vật mà bạn chơi cuối cùng sẽ được hiển thị trong bảng xếp hạng.
 • Thứ hạng sẽ được xác định dựa trên các trường hợp sau nếu các người chơi có cùng số điểm:
  • Có số lần thắng nhiều nhất
  • Có số lần thua ít hơ
  • Nhận được số điểm có liên quan đến thứ hạng đầu tiên
 • Khi bạn thắng đủ số lần theo quy định, bạn sẽ nhận được Cumulative Victory Rewards cho mỗi hạng mục bạn đã hoàn thành. Bạn có thể nhận phần thưởng thông qua Q ‘[The Legends Return!]
 • Nhận Your Cumulative Victory Reward!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
  • Cumulative Victory Rewards có thể nhận đến 6/4/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
 • Có thêm phần thưởng nếu bạn đạt thứ hạng từ 7000 trở lên. Thứ hạng càng cao, quà bạn nhận được sẽ càng ngon.
 • Ranking Rewards chỉ có thể nhận 1 lần/account.
 • Ranking Rewards sẽ được gửi đến người chơi vào bản update v.222 vào 21/4/2021. Và phần thưởng có thể nhận đến 4/5/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
 • Nếu bạn không chấp nhận vào trận trong khi chờ queue và trong khi tham gia trận mà bạn không tấn công/di chuyển trong một khoảng thời gian, bạn sẽ không thể tham gia game hay mở UI trong vòng 30 phút và được tính là thua cuộc.

Phần thưởng:

 • Cumulative Victory Rewards: Bạn có thể nhận phần thưởng tùy vào số lượt bạn hoàn thành/account. Phần thưởng có thể nhận cho đến April 6/4/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
  • Thắng 10 lần
   • Pollo and Fritto Entry Ticket (x20): Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. Có thể nhận tickets ở các nhân vật trong account thông qua Q ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
  • Thắng 50 lần
   • Permanent Inferno Wolf Mount Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD vĩnh viễn.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Manji
   • Manji Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Manji Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Mike
   • Mike Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mike Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Dark Lord
   • Dark Lord Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Dark Lord Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Grendel the Really Old
   • Grendel the Really Old Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Grendel the Really Old Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Mu Gong
   • Mu Gong Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mu Gong Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Athena Pierce
   • Athena Pierce Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Athena Pierce Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Moonbeam
   • Moonbeam Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Moonbeam Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Ryude
   • Ryude Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Ryude Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Wonky
   • Wonky Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Wonky Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Thắng 30 lần bằng nhân vật Pollo & Fritto
   • Pollo Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Pollo Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Fritto Mask Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Fritto Mask: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.

 • Phần thưởng theo thứ hạng: Phần thưởng sẽ dựa vào thứ hạng mà bạn đạt được và phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/account. Phần thưởng sẽ được gửi đến người chơi sau bảo trì ngày 21/4/2021 và có thể nhận cho đến 4/5/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam:
  • Rank 1
   • 100,000 Maple Point Coupon (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 2 - 10
   • 100,000 Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 11 - 100
   • 50,000 Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Legend: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +30%, Arcane Power +50, Star Force +30. Title hiển thị thứ hạng mà bạn đạt được trong The Legends Return.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 101 - 300
   • Hologram Laser Sword Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Laser Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Diamond: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +20%, Arcane Power +40, Star Force +30.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 301 - 3,000
   • Hologram Hairpin Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hologram Hairpin: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
   • 2021 <The Legends Return!> Gold: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +15%, Arcane Power +30, Star Force +30.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Rank 3,001 - 7,000
   • 2021 <The Legends Return!> Silver: Title. Có thể giao dịch qua Storage Keeper. Stat có HSD: 14 ngày EXP +10%, Arcane Power +20, Star Force +20.
   • Returned Legend Damage Skin (Ver.3): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.

Haste Plus (10/03 (sau bảo trì) – 23/03)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Mấy bợn đã chuẩn bị sml cho event này chưa! Chưa thì chúng ta cùng nhau sml nhé \ :v /
 • Nhận Q ‘[Hasty Hunting Plus] Hasty Hunting!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau đây:
  • Elite monsters, Runes xuất hiện nhanh hơn.
  • Thời gian cooldown của Rune giảm từ 15 phút xuống 10 phút.
  • X2 EXP khi ăn Rune.
  • Lượng Surprise Mission tăng từ 3 lên 6.
  • Pollo and Fritto xuất hiện thường xuyên hơn.
  • X1.5 EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Boss Party Buff tăng từ 10% lên 30%.
 • Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày (daily missions) để mở phần thưởng. Bạn có thể làm daily missions không cần theo thứ tự, nhưng phần thưởng sẽ nhận theo thứ tự từ hộp đầu tiên.
 • Daily Missions bao gồm:
  • Săn 999 quái vật trong khoảng level.
  • Săn 20 Elite monsters.
  • Hoàn thành Pollo and Fritto 3 lần.
  • Tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Kích hoạt Runes 5 lần.
  • Hoàn thành 1 Surprise Mission.
 • Mỗi hộp phần thưởng sẽ cho bạn một Hasty Hunting Booster khi mở. Khi nhận được, bạn có thể sử dụng bằng cách nhấp vào nút ‘START’ trong Haste Event UI.
  • Hasty Hunting Booster sẽ triệu hồi Burning Fire.
  • Hasty Hunting Booster sẽ không thể sử dụng trong các trường hợp dưới đây:
   • Quái vật trong map không nằm trong khoảng level của nhân vật (± 20 level).
   • Khi Elite Boss Monster xuất hiện trong map bạn đang đứng.
   • Nếu bạn hoặc người chơi khác trong đã sử dụng Hasty Hunting Booster.
   • Khi bạn đang trong story mode.
 • Lượt sử dụng Hasty Hunting Booster sẽ reset vào 7h sáng giờ VN mỗi ngày.
 • Nhiệm vụ tuần sẽ được mở khi bạn hoàn thành 6 nhiệm vụ hàng ngày và ít nhất phải một hộp phần thưởng được mở trong tuần đó.
 • Nhiệm vụ ngày và tuần được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong cùng World.
 • Phần thưởng ngày và tuần chỉ có thể nhận 1 lần/World.
  • Phần thưởng tuần chỉ có thể nhận trong tuần mà bạn nhận (Vd: tuần 1 thì bạn có thể nhận quà trong tuần đó, nếu để qua tuần 2 thì ban sẽ không nhận được quà từ tuần 1 nữa). Bạn phải nhận phần thưởng của tuần 1 trước 6:59 AM giờ VN 10/11/2020.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Phần thưởng hàng ngày
  • Hasty Hunting Box: Mở để nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây:
   • Advanced Hunter’s Honor Medal (x1~5): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • Arcane Symbol Selection Coupon (x1~30): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • Nodestone (x1~15): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (15 min) (x1~2): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • Master Craftsman’s Cube: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • Bonus Occult Cube: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
   • Meister’s Cube: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • Event Ring Exclusive Meister’s Cube (x1~5): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Phần thưởng từ nhiệm vụ ẩn (Hidden Mission Rewards)
  • Sunset Scooter Chair Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Sunset Scooter Chair: Không thể giao dịch.
  • Autumn Sunset Damage Skin: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin từ coupon có HSD: vĩnh viễn và có thể giao dịch khi extract ra.
  • Haste Title Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hasty is Tasty: Title. Không thể giao dịch, stats có HSD đến 21/4/2021 lúc 7:00 AM giờ Việt Nam. STR/DEX/INT/LUK +50, MaxHP/MaxMP +2500, Weapon ATT/Magic ATT +20, Boss Damage +30%, Ignore Defense +30%.

Camila’s Flower Festival (24/03 – 06/04)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Flower Festival] Planting the Seeds’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Camila.
 • Bạn có nhiệm vụ thu thập Sparkling Petals rơi ra từ quái vật trong khoảng level (± 20 levels). Chỉ có thể hoàn thành 1 lần/ngày/World.
 • Khi bạn thu thập đủ số Sparkling Petals trong ngày, bạn có thể đổi lấy Flower Bookmark bằng cách nói chuyện với NPC Camila.
 • Bạn có thể sử dụng Flower Bookmarks để đổi vật phẩm ở Flower Bookmark Goods Store thông qua Q ‘[Flower Festival] Flower Bookmark Goods Store’ nằm ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sparkling Petals và Flower Bookmarks được chia sẻ cho toàn bộ các nhân vật trong cùng World.
 • Chỉ có thể tham gia Camila’s Flower Festival event 1 lần/World.

Shop bao gồm:

 • Green-Thumb Gardener Coupon: 4 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Green-Thumb Gardener: Outfit. Không thể giao dịch.
 • Floral Basket Coupon: 4 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Floral Basket: Weapon cover. Không thể giao dịch.
 • Spring Dandelion Coupon: 3 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Spring Dandelion: Hat. Không thể giao dịch.

 • Mystery Colorblend Eye Color Coupon: 3 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mystery Colorblend Eye Color: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Victoria Island Flower Crown Box Coupon: 2 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Victoria Island Flower Crown Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở hộp để nhận một trong các vật phẩm dưới đây (Có thể cho vào Cash Shop):
  • Henesys Floral Crown: Không thể giao dịch.
  • Lith Harbor Floral Crown: Không thể giao dịch.
  • Perion Floral Crown: Không thể giao dịch.
  • Ellinia Floral Crown: Không thể giao dịch.
  • Kerning City Floral Crown: Không thể giao dịch.
  • Nautilus Floral Crown: Không thể giao dịch.

 • Regular Hair Color Coupon: 2 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Hair Color Coupon (REG): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Special Medal of Honor: 2 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Nodestone (x3): 2 Flower Bookmarks. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Arcane Symbol Selection Coupon (x4): 1 Flower Bookmark. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • 2x EXP Coupon (15 min) (x4): 1 Flower Bookmark. Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
Toben Hair Hero’s Special Training (07/04 – 20/04)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Special Training] Toben Hair Hero's Special Training’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Toben Hair Hero.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận được kĩ năng ‘Special Training’.
  • Stat của kĩ năng Special Training sẽ dựa vào các bài học mà bạn đã hoàn thành.
  • Kĩ năng Special Training sẽ biến mất vào 4/5/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
 • Nhận Q ‘[Special Training] Finding Memories with Toben Hair Hero’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Toben Hair Hero.
  • Có tổng cộng 10 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ mở vào 7h sáng giờ Việt Nam mỗi ngày.
  • Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nếu đã được mở.
  • Chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần/World.
 • Khi hoàn thành hết các nhiệm vụ hàng ngày, bạn có thể thu thập Shard of Recollection rơi ra từ các quái vật nằm trong khoảng level của nhân vật (± 20 levels).
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được chọn một NPC memory mong muốn.
  • Bên cạnh nhiệm vụ, bạn có thể đổi 20 Shard of Recollection để lấy một “memory” của 1 NPC.
  • Bạn có thể thu thập 100 Shard of Recollection/ngày.
 • Khi bạn nhận được một NPC memory, bạn có thể nhấp vào nút ‘Take Lesson’ của NPC đó để đổi lấy bài học.
  • Những bài học sẽ có hiệu lực đến 20/4/2021 lúc 6:59 AM giờ Việt Nam.
 • NPC stat sẽ được thêm vào kĩ năng Special Training khi bạn đã học bài học của NPC đó. Level cao nhất của mỗi stat là Lv. 4.
NPC Stats Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv.4
Chief Stan Weapon ATT/Magic ATT +5 +10 +15 +20
Mrs. Ming Ming STR/DEX/INT/LUK +10 +20 +30 +40
Blackbull MaxHP/MaxMP +500 +1,000 +1,500 +2,000
Manji DEF Ignored +5 +10 +20 +30
Vikin Normal Monster Damage +5 +10 +20 +30
John Boss Damage +5 +10 +20 +30
Jane Doe Buff Duration +5 +10 +15 +20
Mr. Pickall Critical Rate +5 +10 +15 +20
Arwen Arcane Power +10 +20 +30 +40
Wing Bonus EXP when defeating normal monster 2.50% 5.00% 7.50% 10.00%
 • Shard of Recollection items, Special Training skill, và nhiệm vụ hàng ngày được chia sẻ cho toàn bộ các nhân vật trong cùng World.
 • Phần thưởng từ Special Training chỉ có thể nhận 1 lần/World.

Phần thưởng:

 • Special Training Skill
 • Special Training Rewards
  • Hoàn thành 2 lần
   • Special Medal of Honor: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành 4 lần
   • Arcane Symbol Selector Coupon (x30): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành 6 lần
   • Trait Boost Potion: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành 8 lần
   • Nodestone (x10): Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành 10 lần
   • Special Training Chair Coupon: Có thể giao dịch qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Special Training Chair: Không thể giao dịch.

Fairy Bros’ Golden Giveaway

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Golden Giveaway] The Bros are Back’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, nhấp vào icon Fairy Bros ở icon ngôi sao bên trái màn hình để mở  UI.
 • Lượt điểm danh sẽ được tính khi bạn nhấp vào nút “Check-in” sau khi treo game đúng 1 giờ. Thời gian chỉ được tính khi bạn đăng nhập vào một nhân vật có Lv. 101 trở lên.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi điểm danh đủ mỗi 9 lần.
 • Vào ngày cuối tuần (T7, CN), bạn sẽ nhận được 2 lượt điểm danh.
 • Nếu bạn bỏ lỡ lượt điểm danh, bạn có thể mua Golden Pass bằng Maple Points.
  • Golden Pass cho bạn 1 lượt điểm danh còn thiếu với giá 3,000 Maple Points.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng Golden Pass để điểm danh những ngày bạn đã bỏ trước đó, không thể sử dụng để điểm danh sau ngày hiện tại.
 • Số lượt sử dụng Golden Passes sẽ hiển thị trong Fairy Bros’ Golden Giveaway UI.
 • Fairy Bros’ Golden Giveaway Rewards chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Day 9
  • Lil Wonky Pet Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận những vật phẩm dưới đây:
   • Lil Wonky: Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
   • Lil Wonky’s Leaf: Pet equipment. Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn.

 • Day 18
  • Pixel Pick Face Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Pixel Pick Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Pixel Pick face styles có ở đây -> here.
 • Day 27
  • Pixel Pick Hair Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Pixel Pick Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Pixel Pick hair styles có ở đây -> here.
 • Day 36
  • Custom Title Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Custom Title: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng ở đây -> here.

 • Day 45
  • Fairy Bros’ Damage Skin Selection Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Day 54
  • Thunder Duck Mount: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD: vĩnh viễn và có chức năng như Hyper Teleport Rock trong 90 ngày (Cooldown: 30 phút/mỗi lần sử dụng (không thể reset cooldown bằng skills)).

 • Day 63
  • Wave’s Glowstick Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Wave’s Glowstick: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 72
  • Fairy Bros’ Label/Chat Ring Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn có thể sử dụng coupon để chọn 1 trong những Label/Chat Rings dưới đây:
   • V Label/Chat Rings
    • V Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • V Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Override Label/Chat Rings
    • Override Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Override Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Nova Label/Chat Rings
    • Nova Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Nova Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Ark Label/Chat Rings
    • Ark Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Ark Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Adventure Label/Chat Rings
    • Adventure Label Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Adventure Chat Ring: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 81
  • Counting Bunnies Effect Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Counting Bunnies: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 90
  • Fairy Bros’ Mount Selection Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để chọn 1 trong các mount dưới đây. Mount nhận được có HSD: vĩnh viễn.
   • Permanent Sleighing with Kemdi Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Zilch Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Best Friend Ballooncycle Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pink Bean Scooter Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Source of Darkness Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Giant Monster Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pixel Frozen Tuna Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Permanent Pegasus Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

 • Day 99
  • VIP Royal Hair Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận VIP Royal Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. VIP Royal hair styles có ở đây -> here.
 • Day 108
  • VIP Royal Face Coupon Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận VIP Royal Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. VIP Royal face styles có ở đây -> here.
 • Day 117
  • Custom Mix Dye Coupon: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Day 126
  • Candy Cloud Outfit Set Box: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Mở hộp để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Rainbow Candy: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Candy Syrup: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Syrup Sandals: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Candy Sky: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 135
  • Candy Cloud Voucher: Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để nhận Candy Cloud: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Day 144
  • Forest of Tenacity Damage Skin: Unit Damage Skin. Chỉ có giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Damage skin có HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.

Superior Engraved Gollux Pendant Exchange Extension

Yêu cầu: Tất cả các nhân vật đang trang bị 2 Superior Engraved Gollux Pendant trước bảo trì ngày 18/11/2020.

 • Điều kiện quy đổi:
  • Như đã đề cập trong Maple Memo on November 12, tất cả các người chơi đang trang bị 2 Superior Engraved Gollux Pendant trước bảo trì ngày 18/11/2020 sẽ có thể thực hiện chuyển đổi từ pendant sang belt.
   • Nhân vật bắt buộc phải trang bị 2 Superior Engraved Gollux Pendants trước bảo trì ngày 18/11/2020 để có thể tham gia. Bao gồm cả những nhân vật đang trang bị 2 Superior Engraved Gollux Pendants, mà vẫn chưa đủ bonus của set Gollux. (nói chung là cứ đeo 2 cái Sup pend là có thể đổi từ pend sang belt, không cần phải đeo hết 4 món)
  • Bạn chỉ có thể đổi Superior Engraved Gollux Pendant đang trang bị sang belt sau bảo trì ngày 18/11/2020.
  • Nếu slot pend thứ 2 hết hạn nhưng bạn vẫn còn đeo Superior Engraved Gollux Pendant thì bạn vẫn đủ điều kiện để đổi.
  • Bạn có thể thực hiện qui đổi sau bảo trì ngày 3/12/2020.
 • Cách đổi
  • Nhận Q '[Gollux] Superior Gollux Pendant Exchange!' ở icon ngôi sao bên trái màn hình. Q này giúp bạn yêu cầu qui đổi 1 trong 2 Superior Engraved Gollux Pendant mà bạn đã trang bị trước bảo trì ngày 18/11/2020 thành Superior Engraved Gollux Belt.
   • Pendant mà bạn qui đổi phải nằm trong túi khi thực hiện yêu cầu.
   • Nếu pendant có Potential đặc biệt (%drop, meso,…), một UI sẽ hiển thị chi tiết thông tin.
   • Nhiệm vụ qui đổi chỉ có thể hoàn thành 1 lần/nhân vật.
  • Khi bạn thực hiện yêu cầu, pendant mà bạn qui đổi sẽ biến mất.
  • Q '[Gollux] Superior Gollux Belt Distribution!' sẽ xuất hiện sau khi bạn thực hiện yêu cầu.
   • Bạn có thể nhận Superior Belt ở bất cứ nhân vật nào trong cùng world.
 • Một số điểm khi qui đổi từ Pendant sang Belt:
  • Star Force Enhancement/Bonus Stats/Hammer của pendant sẽ chuyển sang Superior Engraved Gollux Belt.
  • Potentials và Bonus Potentials cũng sẽ được chuyển, ngoại trừ một số dòng Potentials đặc biệt (%drop, meso,..). Nếu Potential của pendant không thể di chuyển sang belt, chỉ rank được chuyển sang và người chơi phải dùng kính lúp để soi (cube lại sml chăng ?).
  • Vì số slot Scroll Enhancements của pendant và belt khác nhau, nên các stats khi chuyển sang sẽ được thay đổi cân bằng đúng theo stat của belt.
  • Belt sẽ không thể giao dịch sau khi trang bị ở non-Reboot worlds (có thể sử dụng PsoK để trade) và không thể giao dịch và Reboot world.

Sunny Sunday (14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 11/4 | 18/4)

Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 14/3/2021
  • 5x tỉ lệ nhận được Magnificent Soul khi quy đổi.
  • 2x phần thưởng từ Haste Plus.
 • Tuần 2 - 21/3/2021
  • Mysterious Monsterbloom (x3): Không thể giao dịch.
  • 2x tỉ lệ thêm Monster vào Monster Collection.
  • 2x phần thưởng từ Haste Plus.
 • Tuần 3 - 28/3/2021
  • Tăng 100% EXP khi sử dụng Runes.
  • Tăng 300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs
 • Tuần 4 - 4/4/2021
  • Giảm 30% lượng meso khi sử dụng Star Force. (trừ đồ Superior)
 • Tuần 5 - 11/4/2021
  • 2x EXP khi tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • 2x EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
 • Tuần 6 - 18/4/2021
  • Tăng 100% EXP khi sử dụng Runes.
  • Tăng 300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs.
Spell Trace Fever Time

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 26/03 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 27/03 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 28/03 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

From Kinn9 & PonPon with ♥

zBlackwing


Danh sách Donor iu vấu~

 • Dịp

Xin cảm ơn các bạn đã góp phần duy trì trang web và tạo động lực cho Kinn và Pon tiếp tục đem đến những bản dịch và hướng dẫn tốt nhất có thể!

Pon sẽ để nickname như này, nếu các donor cần thay đổi thì nhắn cho Pon qua discord hoặc facebook page nhé!


Hỗ trợ nhóm dịch để mang đến cho cộng đồng Maplers Việt Nam những bản dịch update note nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất, đồng thời giúp trang zblackwing.com có thể tồn tại với tốc độ nhanh nhất kể cả khi đứt cáp và không có quảng cáo.

 • MoMo: 0926577690 (TRAN TIN AN)
 • PayPalBank (Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB) : liên hệ: Facebook hoặc Discord: PonPon#4444

Quyền lợi:

 • Nhận role Donor trong server Discord của cộng đồng MS Việt Nam* – vào kênh đặc biệt mà nhóm dịch dùng để trao đổi với nhau về dịch thuật và ngồi chễm chệ ở đầu danh sách thành viên server.
 • Vinh danh tại cuối mỗi bài dịch trong 2 đợt update tiếp theo (nếu muốn).
 • Nhận file dịch *.docx full HD không che để có thể đọc offline nếu cần \ :v /

*Role duy trì 3 tháng tính từ khi donate

Sau khi donate bạn có thể liên hệ trực tiếp với Pon thông qua fanpage hoặc discord (link ở trên) để pon thực hiện trao quyền lợi cho nhé ヾ(•ω•`)o

Xin cảm ơn~