UPDATE MỚI

Thay đổi về nội dung game
 • Hết event Burning World nên xóa bỏ Burning World trong màn hình chọn World.
 • Xóa bỏ hệ thống câu cá. Xóa bỏ toàn bộ hệ thống này, bao gồm:
  • Map
  • NPC
  • Quest
  • Các item liên quan sẽ được xóa bỏ khỏi Inventory và Storage:
   • Worm
   • Shrimp
   • Spirit Bait
   • Dreamy Bait
   • Deep Sea Bait
   • Spirit Fishin' Hole Quest Reset Ticket
   • Dreamy Fishin' Hole Quest Reset Ticket
   • Deep Sea Fishin' Hole Quest Reset Ticket
   • Bait Bag Expansion Coupon
   • Spirit Ring
   • Blue Essence
   • Spirit Fish Fillet
   • Spirit Kindling
   • Dreamy Pendant
   • Pink Essence
   • Dreamy Fish Fillet
   • Fishing Bag Expansion Coupon
   • Deep Sea Belt
   • Orange Essence
   • Deep Sea Fish Scale
   • Bug
   • Crucian Carp
   • Carp
   • Tuna
   • Cutlassfish
   • Mackerel
   • Eel
   • Halibut
   • Bass
   • Sailfish
   • Whitebait
   • Salmon
   • Spirit Mineral
   • Spirit Powder
   • Spirit Fish
   • Spirit Tree Branches
   • Dreamy Mineral
   • Dreamy Leaf
   • Dreamy Fish
   • Mysterious Piece of Paper
   • Live Snake
   • Acquire Ripped Scrolls
   • Deep Sea Fish
   • Deep Sea Flower
   • Fishing Material Bag
   • Spirit Fishin' Hole Reward Pouch
   • Dreamy Fishin' Hole Reward Pouch
   • Deep Sea Fishin' Hole Reward Pouch
   • Loot Random Box
   • Competition Random Box
   • Fishing Coin
   • Fishing Contest Coin
   • Fishing Coin x10 Coupon
   • Fishing Coin x50 Coupon
   • Fishing Coin x100 Coupon
Thay đổi về hệ thống
 • Số lượng kênh (channel) của world Bera giảm xuống còn 20.
  • Số kênh của world Reboot NA vẫn tạm thời giữ ở mức 30.
Sửa lỗi game
 • Sửa lỗi khác giá nạp tiêu Balanced Fury ở một vài shop.
 • Sửa lỗi không hiển thị số lượng Violet Cube còn lại trên UI sử dụng cube.
 • Sửa lỗi có thể knock-back Chaos Pink Bean.
 • Sửa lỗi sai damage của skill Pulverizer và Droping Music Notes trong Chaos Pink Bean.
 • Sửa lỗi không có âm thanh khi Will (Normal) sử dụng skill tấn công.
 • Sửa lỗi sai câu thoại của Timeroid.
 • Sửa lỗi thiếu skill Retro Rockets của người chơi nhân vật Jett.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng Potion Pot ở một vài khu vực nhất định.
 • Sửa lỗi skill Chaos Lock của Demon Slayer tiêu tốn nhiều Demon Fury hơn như trong phần mô tả của skill.
 • Sửa lỗi Kanna không thể mở rương thưởng trong Root Abyss khi skill Spirit’s Domain vẫn đang còn hiệu lực.
 • Sửa lỗi Kanna tạo nhiều vòng hiệu ứng của skill Liberated Spirit Circle khi dùng chung với Vanquisher’s Charm.
 • Sửa lỗi UI Megaphone sai số lượng ký tự tối đa.
 • Sửa lỗi sai stat Abnormal Status Resistance trong skill Enduring Spirit của Mihile.
 • Sửa lỗi skill Yorozu’s Wisdom có tác dụng lên boss.
 • Sửa lỗi một số người chơi không thể biến thành nhân vật đúng như yêu cầu khi sử dụng Special Metamorph Potion trong Hieizan.
 • Sửa lỗi skill Gravity Crush của Jett kết thúc sớm hơn bình thường.
 • Sửa lỗi kẹt thông báo khi sử dụng Bebe’s Familiar Box sau khi đã nhận tất cả mọi item.
 • Sửa lỗi skill Weapon Aura có thể gây disconnect khi sử dụng lúc đi boss.
 • Sửa lỗi không đưa người chơi vào Cash Shop khi click vào nút “Add Slots +” trong Storage.
 • Sửa lỗi Runes xuất hiện ở Vanished Village.
 • Sửa lỗi thay đổi phím tấn công trong quest giới thiệu nhân vật.
 • Sửa lỗi skill Smokescreen của Shadower không tăng Critical Damage lên mục tiêu.
 • Sửa lỗi hiển thị:
  • Sai giới tính của item Crystal Dew Coupon.
  • Sai chính tả trong skill Dark Harmony của Night Lord.
  • Dòng thông báo trong Friend Story hiện xuyên suốt video mở đầu cho chuỗi nhiệm vụ.
  • Sai hình ảnh khi Familiar của Dorothy sử dụng một số hành động.
  • Sai khung thoại của Jay khi đạt level 200.
  • Sai tên nhà thiết kế của item Utter Embarrassment.
  • Damage chuyển thành số âm trong Battle Analysis.
  • Xóa bỏ thông tin về Lie Detector và PC Cafe trong danh sách MapleTips.
  • (hem dịch nữa)
  • Fixed an issue where there was untranslated text in High Priest John's speech bubbles.
  • Fixed an issue where having the 'Use Short Tooltips' option would not show the correct preview when using a Return Scroll.
  • Fixed an issue where there was untranslated text in Chief Tatamo's response when player did not have enough Mesos.
  • Fixed an issue where entered text in the Auction House would be cut off at the bottom.
  • Fixed an issue where the White Whale pet used incorrect dialogue when it was full or hungry.
  • Fixed an issue where there was untranslated text in Fluffy Slippers' item description.
  • Fixed an issue where Pretty Pony Carousel had incorrect description.
  • Fixed an issue where skills with Slot Enhancement Effect text would cause text to overlap in their description.
  • Fixed an issue where error message from opening too many bag-type items was confusing.
  • Fixed an issue where the Maple Guide's pop-up was referencing the incorrect quest when reaching Lv. 50.
  • Fixed an issue where Maple Administrator's message for claiming all items was grammatically incorrect.
  • Fixed an issue where Lauren, the Android Beautician, references Sapphire as an eye color choice when it should be Emerald.
  • Fixed an issue where Beginner's Guide was missing information and also contained a blank page.
  • Fixed an issue where the Planetarium for Two Promise Ring effect could be obscured by some objects and structures.
  • Fixed an issue where Yorozu was not visible to some players in Mushroom Shrine.
  • Fixed an issue where sign names in the Forest of Dead Trees were incorrect.
  • Fixed an issue where there was untranslated text when talking with Ronnie.
  • Fixed an issue where Teru Bozu chair's name was inconsistent.
  • Fixed an issue where Kinesis's Natural Genius tooltip description in Legion was inconsistent with other stat increase information.
  • Fixed an issue where there was untranslated text upon entering Story Mode Gloom.
  • Fixed an issue where the pop-up message for expiring pets was formatted incorrectly.
Lỗi đã phát hiện
 • Đối với Reboot, phần thưởng cho quest “Defeat Akechi Mitsuhide 15 times” trong Sengoku Scroll hiện thị là Incredible Chaos Scroll of Goodness 60% thay vì Mysterious Meso Pouch. Tuy nhiên khi nhận thưởng, bạn vẫn sẽ nhận được đúng lượng Mysterious Meso Pouch như bình thường.
 • Khi người chơi nhận thưởng từ Sengoku Scroll nhưng lại chọn “No”, nút “CLAIM” sẽ ngưng hoạt động. Thoát khỏi UI Sengoku Scroll rồi mở lại để sửa lỗi này.
 • Một số khung thoại trong event Sengoku hiển thị sai nhân vật.
 • Khi tạo nhân vật, nút “Create Character” hiển thị sai thành “Character Creation”.

SENGOKU RETURNS: THE ASURA CRISIS

The Asura Crisis (07/10 (sau bảo trì) – 10/11)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Công chúa Sakuno thay mặt các chiến binh Sengoku mời bạn tham gia chiến dịch ngăn chặn âm mưu triệu hồi Vua Quỷ (Demon King) của Oda Nobunaga!
 • Nhận quest ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’ ở icon Sengoku Era trong icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
  • Nếu tham gia event bằng Hayato hay Kanna, event sẽ hiển thị khung thoại riêng cho bạn!
 • Khi trả quest, bạn sẽ nhận được skill “Dawn’s Bloom”. Tăng level cho skill này bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari trong Momijigaoka.
  • Bạn cần có Sengoku Ki để tăng level cho skill. Nhận Sengoku Ki bằng cách tham gia event Sengoku Scroll.
 • Bạn cũng sẽ nhận được Sengoku Supply Pack khi hoàn thành nhiệm vụ tuần!
  • Thời gian mở nhiệm vụ tuần:
   • Tuần 1: 7/10 (sau bảo trì)
   • Tuần 2: 14/10 7:00 AM (giờ VN)
   • Tuần 3: 21/10 7:00 AM (giờ VN)
  • Phần thưởng tuần chỉ nhận được 1 lần/world. Không tính vào lượng Sengoku Supply Pack hàng ngày.
  • Bạn chỉ có thể nhận thưởng tuần trong tuần diễn ra nhiệm vụ đó. Vậy nên hãy nhận thưởng trước khi sang tuần mới nhé.
 • Khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ tuần, bạn sẽ nhận được title Brave Warrior of Dawn: Không thể giao dịch, STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP +1000.

 • Bạn cũng sẽ nhận được thêm phần thưởng tùy thuộc vào số lượng Sengoku Supply Pack được mở vào ngày hôm đó:
  • Mở 5 Sengoku Supply Packs: Nodestone: Có thể bỏ vào Storage.
  • Mở 10 Sengoku Supply Packs: Arcane Symbol Selector: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày
  • Mở 20 Sengoku Supply Packs: Powerful Rebirth Flame: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Mở 25 Sengoku Supply Packs: Nodestone: Có thể bỏ vào Storage.
  • Mở 30 Sengoku Supply Packs:
   • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Exquisite Sushi: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng khi nhân vật đạt level 100 – 179 sẽ tăng 1 level. Nhân vật level từ 180 trở lên sẽ không sử dụng được item này.
 • Bạn có thể nhận được tối đa 30 Sengoku Supply Packs/ngày/world.
  • Sengoku Supply Pack: Sử dụng để nhận ngẫu nhiên một trong các item sau:
   • Master Craftsman's Cube: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Mysterious Meso Pouch: Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x2): Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x3): Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x5): Không thể giao dịch.
   • 500 Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Spell Trace (x50~1,000)
   • Clean Slate Scroll 10%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Server thường)
   • Mysterious Meso Pouch (x10): Không thể giao dịch. (Chỉ Reboot.)
   • Advanced Hunter's Honor Medal: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Intermediate Hunter's Honor Medal: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Basic Hunter's Honor Medal: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Premium Hair Wax (x10): Không thể giao dịch.
   • Premium Carrot Juice (x10): Không thể giao dịch.
   • Snake Bone Soup (x10): Không thể giao dịch.
   • Extra-Strength Hand Sanitizer (x10): Không thể giao dịch.
   • Cafe Latte (x10): Không thể giao dịch.
   • Premium Cologne (x10): Không thể giao dịch.
   • Triangular Sushi (plum) (x500): Hồi 20% MaxHP khi sử dụng.
   • Triangular Sushi (salmon) (x300): Hồi 30% MaxHP khi sử dụng.
   • Triangular Sushi (bonito) (x300): Hồi 40% MaxHP khi sử dụng.
   • Triangular Sushi (pollack) (x200): Hồi 50% MaxHP khi sử dụng.
   • Triangular Sushi (mushroom) (x200): Hồi 60% MaxHP khi sử dụng.
   • Mushroom Miso Ramen (x200): Hồi 80% MaxHP khi sử dụng.
   • Takoyaki (jumbo) (x5): Tăng Attack Power +8 trong 10 phút.
   • Yakisoba (x2) (x5): Tăng Magic ATT +10 trong 10 phút. Phần “(x2)” trong tên chỉ là để đó cho vui thôi nhé.
   • Power Elixir x500 Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (15 min): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 2x Drop Rate Buff (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

Phần thưởng tuần: Phần thưởng nhận được từ mục này sẽ không tính vào lượng Sengoku Supply Pack có thể nhận mỗi ngày.

 • Tuần 1
  • Sengoku Supply Pack (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Tuần 2
  • Sengoku Supply Pack (x20): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Tuần 3
  • Sengoku Supply Pack (x30): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

Dawn’s Bloom Skill:

 • Dawn's Bloom: Seedling I: STR/DEX/INT/LUK +20, MaxHP +1000, Damage +20%.
 • Dawn's Bloom: Seedling II: STR/DEX/INT/LUK +20, MaxHP +1000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +5.
 • Dawn's Bloom: Sprout I: STR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP +2000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +10, Ignore Defense +5%.
 • Dawn's Bloom: Sprout II: STR/DEX/INT/LUK +40, MaxHP +2000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +10, Ignore Defense +5%, Critical Rate +10%.
 • Dawn's Bloom: Bud I: STR/DEX/INT/LUK +60, MaxHP +3000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +20, Ignore Defense +10%, Critical Rate +20%.
 • Dawn's Bloom: Bud II: STR/DEX/INT/LUK +60, MaxHP +3000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +30, Ignore Defense +10%, Critical Rate +30%.
 • Dawn's Bloom: Blossom I: STR/DEX/INT/LUK +80, MaxHP +4000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +30, Ignore Defense +20%, Critical Rate +30%, Boss Damage +20%.
 • Dawn's Bloom: Blossom II: STR/DEX/INT/LUK +80, MaxHP +4000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +30, Ignore Defense +30%, Critical Rate +30%, Boss Damage +20%.
 • Dawn's Bloom: Full Bloom I: STR/DEX/INT/LUK +100, MaxHP +5000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +30, Ignore Defense +30%, Critical Rate +30%, Boss Damage +30%, Critical Damage + 7%.
 • Dawn's Bloom: Full Bloom II: STR/DEX/INT/LUK +100, MaxHP +5000, Damage +30%, Weapon ATT/Magic ATT +30, Ignore Defense +30%, Critical Rate +30%, Boss Damage +30%, Critical Damage + 10%.
Sengoku Scroll (07/10 (sau bảo trì) – 10/11)
Yêu cầu: Lv. 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’.

 • Nhận Q ‘[The Asura Crisis] Permanent Record’ từ icon Sengoku Era trong icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Bạn có thể mở Sengoku Scroll UI bằng cách nhận Q ‘[The Asura Crisis] Sengoku Scroll’.
 • Sengoku Scroll sẽ hiển thị thông tin cho mỗi nhiệm vụ của event và phần thưởng tương ứng khi hoàn thành.
 • Mỗi khoảng trống của scroll (cuộn giấy) sẽ có màu khác nhau và bạn có thể mở các khoảng trống đó bằng cách hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu.
 • Nhiệm vụ trong Sengoku Scroll UI sẽ được chia sẻ toàn bộ cho các nhân vật trong cùng World.
 • Khi bạn nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom, stat của kĩ năng Dawn’s Bloom sẽ tăng lên sau mỗi lần nâng cấp.
 • Dùng Mark of the Silver Wolf Coins để chế trang bị trong tương lai. Hiện tại vẫn chưa có trang bị trong event này.

Nhiệm vụ và phần thưởng:

 • Ambush the Oda
  • Tiêu diệt Oda Mechanical Warriors 30 lần
   • Pendant of the Spirit (7 Day): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Tiêu diệt Oda Mecha Ninjas 40 lần
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
  • Tiêu diệt Oda Mecha Ninjas 100 lần
   • Damage Skin Extraction Coupon: Có thể bỏ vào Storage.
  • Tham gia Hidden Mana Shrine 20 lần
   • Selective 8 Slot Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 40 ngày.
  • Tham gia Hidden Mana Shrine 45 lần
   • Motonari Clan Cavalry: Chair. Có thể bỏ vào Storage.

 • Tham gia Hidden Mana Shrine 60 lần
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x20): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Tiêu diệt hoàn toàn Hidden Mana Shrine 15 lần
  • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
 • Tiêu diệt hoàn toàn Hidden Mana Shrine 30 lần
  • Chaos Circulator: Có thể bỏ vào Storage.
 • Hoàn thành tất cả nhiệm vụ:
  • [Ambush the Oda] Completion Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
   • Sengoku Cavalry Captain: Chair. Có thể bỏ vào Storage.
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.

 • Assault Fort Asura
  • Hoàn thành Yokai Advance 4 lần
   • Nodestone (x8): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành Yokai Advance 8 lần
   • Sengoku War Horse Mount (90 Day) Coupon: Có thể bỏ vào Storage. Mount nhận được từ coupon có HSD: 90 ngày.
  • Hoàn thành Yokai Advance 12 lần
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
  • Tiêu diệt 15,000 quái vật trong Yokai Advance
   • Motonari’s Spirit: Cape. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Tham gia Eliminate the Oda Forces 7 lần
  • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
   • Uesugi's Ambition: Cape. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Meister’s Cube x10 Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Meister’s Cube (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.

 • Tham gia Eliminate the Oda Forces 14 lần
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x30): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Tham gia Eliminate the Oda Forces 20 lần
  • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
   • Uesugi Clan Cavalry: Chair. Có thể bỏ vào Storage.
   • Meister’s Cube x10 Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Meister’s Cube (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.

 • Đạt tới vòng 30 trong Eliminate the Oda Forces
  • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
 • Tham gia Mana Battle 30 lần
  • Takeda Clan Cavalry: Chair. Có thể bỏ vào Storage.

 • Chiến thắng Mana Battle 6 lần
  • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
 • Chiến thắng Mana Battle 15 lần
  • Takeda’s Determination: Cape. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Đạt 100% Mana trong Mana Battle
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Hoàn thành tất cả nhiệm vụ Assault Fort Asura
  • [Assault Fort Asura] Completion Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
   • Fort Asura Demolisher: Medal. Không thể giao dịch. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +8, Weapon ATT/Weapon ATT +5, MaxHP/MaxMP +1500.
   • Arcane Symbol Selector Coupon (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.

 • Ngăn chặn Akechi Mitsuhide
  • Hoàn thành Boss Battle Phase 1 lần
   • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
    • Mark of the Silver Wolf: Không thể giao dịch.
    • Epic Potential Scroll 50%: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Hoàn thành Boss Battle Phase 5 lần
   • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
    • Mark of the Silver Wolf (x3): Không thể giao dịch.
    • Gold Potential Stamp: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 40 ngày.
  • Hoàn thành Boss Battle Phase 10 lần
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
  • Đánh bại Akechi Mitsuhide 3 lần
   • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
    • Mark of the Silver Wolf: Không thể giao dịch.
    • Selective 8 Slot Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 40 ngày. Không bao gồm Storage slot.
  • Đánh bại Akechi Mitsuhide 6 lần
   • Sengoku Ki: Không thể giao dịch. Sử dụng để nâng cấp kĩ năng Dawn’s Bloom bằng cách nói chuyện với Mouri Motonari ở Momijigaoka.
  • Đánh bại Akechi Mitsuhide 9 lần
   • Sengoku Scroll Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
    • Mark of the Silver Wolf (x3): Không thể giao dịch.
    • Master Craftsman’s Cube (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Đánh bại Akechi Mitsuhide 12 lần
   • Arcane Symbol Selector Coupon (x20): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Đánh bại Akechi Mitsuhide 15 lần
   • (Non-Reboot worlds) Incredible Chaos Scroll of Goodness 60% (x30): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • (Reboot world) Mysterious Meso Pouch (x60): Có thể bỏ vào Storage.
  • Hoàn thành Stop Akechi Mitsuhide Goals
   • [Stop Akechi Mitsuhide] Completion Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng dưới đây:
    • Mitsuhide Damage Skin: Có thể bỏ vào Storage.
    • Experience Nodestone (x7): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.

 • Hoàn thành tất cả nhiệm vụ Sengoku Scroll Goals
  • Sengoku Royal Guard: Chair. Có thể bỏ vào Storage.
  • Permanent Sengoku War Horse Mount Coupon: Có thể bỏ vào Storage.

Ambush the Oda (07/10 (sau bảo trì) – 10/11)
 • Oda soldiers đang xuất hiện khắp mọi ngõ ngách của Maple World, bạn phải ngăn chặn trước khi chúng hành động.
 • Có 3 nhiệm vụ hàng ngày khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được 100 Maple Reward Points, EXP, và Sengoku Supply Pack
  • Những nhiệm vụ dưới đây chỉ có thể hoàn thành 1 lần/nhân vật/ngày:
   • [The Asura Crisis] Mechanical Menace
   • [The Asura Crisis] Attack of Mecha Ninjas
  • Nhiệm vụ dưới đây chỉ có thể hoàn thành 1/lần/ngày/World:
   • [The Asura Crisis] Hidden Mana Shrines

The Return of the Oda

 • Khi Elite Monster xuất hiện, Oda Mecha Warrior sẽ xuất hiện theo.
 • Khi kích hoạt Rune hoặc Lure, 4 Oda Mecha Ninja sẽ xuất hiện trên map.
 • Khi bạn tiêu diệt, chúng sẽ rớt ra phần thưởng, bao gồm Oda Mecha Warrior Mana và Oda Mecha Ninja Mana (sử dụng cho Sengoku Scroll)

Hidden Mana Shrines

 • Người chơi phải hoàn thành Q ‘Ayame's Investigation’.
 • Khi bạn đang train trên map có quái vật nằm trong khoảng level của nhân vật, một cánh cổng sẽ xuất hiện để vào Hidden Mana Shrine.
 • Mục tiêu của bạn là gây sát thương càng nhiều lên Oda Mana Shrine trong thời gian cho phép (giống Inferno Wolf).
 • Bạn sẽ nhận được Sengoku Supply Packs tương đương với lượng sát thương bạn gây ra cho kẻ thù.
 • Bạn có thể vào Hidden Mana Shrines 3 lần/ngày/World.
Yokai Advance (14/10 – 10/11)
Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’.

 • Nhận Q ‘[The Asura Crisis] Yokai Advance’ từ icon Sengoku Era trong icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Tsuchimikado Haruaki ở Momijigaoka.
 • Trong Yokai Advance map, bạn sẽ được cưỡi Sengoku War Horse và chỉ có thể sử dụng nút nhảy và các nút điều hướng (trái, phải, lên, xuống), và 3 kĩ năng dưới đây:
  • Kamaitachi: Kamaitachi xuất hiện và tấn công quái vật. Cooldown: 2 giây.
 • Kappa Charge: Kappa Yokai xuất kích, tích nộ và tấn công kẻ thù. Cooldown: 3 giây.
  • Lord of Night: Tengu xuất hiện, tấn công và gây choáng quái kẻ thù. Cooldown: 30 giây.
 • Khi đi săn, Yokai sẽ xuất hiện. Bạn cần nhấp vào Yokai để giải cứu và bạn sẽ nhận được EXP
 • Bạn có thể giải cứu Yokai 3 lần/nhân vật/ngày.
 • Số lượng quái vật có thể tiêu diệt hàng ngày:
  • Lv. 100 - 119: 250 quái vật
  • Lv. 120 - 144: 500 quái vật
  • Lv. 145 - 169: 750 quái vật
  • Lv. 170 - 194: 1,000 quái vật
  • Lv. 195 - 219: 1,250 quái vật
  • Lv. 220 trở lên: 1,500 quái vật
 • Bạn sẽ nhận được thêm 120% Bonus EXP khi săn quái vật tron Yokai Advance map.
 • Tối đa 10 người chơi trong một map. Không thể vào khi bạn đang trong party.
 • Những kĩ năng tăng số lượng quái vật (Kishin, Frenzy Totem, Wild Totem) sẽ không có tác dụng trong event này.
 • Bạn có thể tham gia Yokai Advance 1 lần/ngày/World. Không giới hạn lượt vào nhưng một khi một trong những nhân vật của bạn đã tham gia, thì chỉ có nhân vật đó có thể tham gia trong ngày đó.
  • Nếu bạn không tiêu diệt đủ số lượng quái vật tùy mức level ở trên, bạn có thể thoát ra và tham gia lại bằng nhân vật đó trong ngày.
 • Khi tiêu diệt toàn bộ quái vật cho phép, bạn sẽ nhận được phần thưởng.
 • Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần/ngày/World.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Sengoku Supply Pack (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Mana Battle (14/10 – 10/11)
Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’.

 • Nhận Q ‘[The Asura Crisis] Mana Battle’ từ icon Sengoku Era trong icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Takeda Shingen ở Momijigaoka.
 • Bạn sẽ nhận được thư mời xuất hiện trên đầu nhân vật vào phút thứ 45 mỗi giờ. Nhấp vào lá thư để vào Mana Battle.
 • Mana Battle cần ít nhất 1 người tham gia và tối đa 4 người. Bạn sẽ được bắt team với các người chơi khác.
 • Mục tiêu của bạn là tiêu diêt những tên lính Oda và lấy Mana của chúng trong thời gian cho phép.
 • Đội bạn và đối thủ sẽ có lượng Mana cân bằng khi trận chiến bắt đầu.
  • Mana của đội bạn sẽ tăng lên khi bạn tiêu diệt Oda soldiers.
  • Mana của Oda soldiers sẽ tăng lên mỗi giây dựa vào số lượng người chơi trong đội bạn. Tổ đội càng nhìu người, Mana của Oda soldiers sẽ tăng càng nhanh.
 • Mỗi lần bạn tiêu diệt đủ 100 Oda soldiers, Princess No’s Four Heavenly Kings sẽ xuất hiện. Bạn sẽ nhận được thêm Mana khi bạn tiêu diệt.
 • Trận chiến sẽ kết thúc nếu một bên chiếm hết cây Mana hoặc hết giờ.
 • Bạn sẽ nhận được một lượng Sengoku Supply Packs tùy vào mức độ hoàn thành của tổ đội.
 • Bạn có thể tham gia Mana Battle 3 lần/ngày/World.

Phần thưởng:

 • Sengoku Supply Pack: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Eliminate Oda Forces (14/10 – 10/11)

Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’.

 • Nhận Q ’Eliminate the Oda Forces’ ở icon Sengoku Era trong icon ngôi sao bên trái màn hình. Sau đó nói chuyện với NPC Kenshin để bắt đầu.
 • Bạn phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong mỗi vòng. Có tổng cộng 30 vòng.
 • Bạn có 5 phút để hoàn thành 30 vòng, và khi hoàn thành mỗi vòng, bạn sẽ được cộng thêm thời gian.
 • Mỗi khi hoàn thành 5 vòng, bạn sẽ được chọn 1 trong 3 Sengoku Warrior Bonus buffs. Buff bạn chọn sẽ biến mất sau khi bạn hoàn thành vòng chơi bạn nhận được buff.
 • Các loại quái vật khác nhau sẽ xuất hiện để tăng độ khó của các vòng chơi.
 • Eliminate Oda Forces sẽ kết thúc sau khi bạn quét sạch vòng 30, hết giờ, hoặc nhân vật bạn bị vả bay màu.
 • Khi thoát ra, bạn sẽ nhận phần thưởng tương đương với số vòng mà bạn đã hoàn thành.
 • Nếu bạn không hài lòng với kết quả, bạn có thể thử lại cho đến khi bạn nhận phần thưởng.
 • Bạn sẽ nhận thêm EXP vào các ngày chủ nhật.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/ngày/World.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Sengoku Supply Pack: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Stop Akechi Mitsuhide (21/10 – 10/11)
Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[The Asura Crisis] Back to Momijigaoka’.

 • Nhận Q ‘Akechi Mitsuhide’ ở icon Sengoku Era trong icon ngôi sao bên trái màn hình. Sau đó nói chuyện với NPC Mitsuhide để bắt đầu choảng nhau xem đứa nào nhập viện trước.
 • Bạn phải vả sml Akechi Mitsuhide để ngăn chặn hắn ta. Có tổng cộng 2 vòng và độ khó của trận chiến sẽ được tính theo level của nhân vật.
 • Không giới hạn lượt vào, tuy nhiên bạn sẽ không thể vào nếu bạn đã nhận phần thưởng ngày đó.
 • Bạn sẽ nhận được Sengoku Supply Pack và lượng EXP dựa trên mức HP của boss mà bạn đã táng nó sml. Boss mất càng nhiều HP, phần thưởng bạn nhận sẽ tăng lên (kiểu choảng nhau mà rớt phụ tùng trong người ra ấy \ :v / ).
 • Bạn có thể tiêu diệt Mitsuhide và nhận phần thưởng 1 lần/ngày/World.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Sengoku Supply Pack: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

CÁC EVENT KHÁC

Return to Prendergast Mansion (21/10 – 03/11)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Halloween] Return to Prendergast Mansion 2020’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Có tổng cộng 5 chương truyện và mỗi chương sẽ được mở vào 7h sáng giờ VN bắt đầu từ 25/10/2020.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể hoàn thành 1 lần.
 • Khi hoàn thành mỗi chương, nhận Q ‘[Halloween] Rewards for Prendergast Mansion’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để nhận phần thưởng.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/nhân vật.
 • Nếu bạn chưa hoàn thành chương trước đó, thì bạn có thể vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra event.

Phần thưởng:

 • Episode 1
  • Bạn có thể chọn 1 trong các Damage Skin dưới đây:
   • Zombie Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Halloween Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Halloween Night Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

 • Episode 2
  • Permanent Halloween Ghost Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

 • Episode 3
   • Sweet Choco Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Sweet Choco Suit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Sweet Choco Shoes: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Soft Whipped Cream: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Soft Cream Dress: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Soft Cream Shoes: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Episode 4
  • Bạn có thể chọn 1 trong các vật phẩm dưới đây:
   • Hallowkitty’s Witch Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Hallowkitty’s Neon Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Episode 5
  • Haunted Mansion Chair: Không thể giao dịch.

Haste Plus (04/11 – 17/11)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Mấy bợn đã chuẩn bị sml cho event này chưa! Chưa thì chúng ta cùng nhau sml nhé \ :v /
 • Nhận Q ‘[Hasty Hunting Plus] Hasty Hunting!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau đây:
  • Elite monsters, Runes xuất hiện nhanh hơn.
  • Thời gian cooldown của Rune giảm từ 15 phút xuống 10 phút.
  • X2 EXP khi ăn Rune.
  • Lượng Surprise Mission tăng từ 3 lên 6.
  • Pollo and Fritto xuất hiện thường xuyên hơn.
  • X1.5 EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Boss Party Buff tăng từ 10% lên 30%.
 • Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày (daily missions) để mở phần thưởng. Bạn có thể làm daily missions không cần theo thứ tự, nhưng phần thưởng sẽ nhận theo thứ tự từ hộp đầu tiên.
 • Daily Missions bao gồm:
  • Săn 999 quái vật trong khoảng level.
  • Săn 20 Elite monsters.
  • Hoàn thành Pollo and Fritto 3 lần.
  • Tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Kích hoạt Runes 5 lần.
  • Hoàn thành 1 Surprise Mission.
 • Mỗi hộp phần thưởng sẽ cho bạn một Hasty Hunting Booster khi mở. Khi nhận được, bạn có thể sử dụng bằng cách nhấp vào nút ‘START’ trong Haste Event UI.
  • Hasty Hunting Booster sẽ triệu hồi Burning Fire.
  • Hasty Hunting Booster sẽ không thể sử dụng trong các trường hợp dưới đây:
   • Quái vật trong map không nằm trong khoảng level của nhân vật (± 20 level).
   • Khi Elite Boss Monster xuất hiện trong map bạn đang đứng.
   • Nếu bạn hoặc người chơi khác trong đã sử dụng Hasty Hunting Booster.
   • Khi bạn đang trong story mode.
 • Lượt sử dụng Hasty Hunting Booster sẽ reset vào 7h sáng giờ VN mỗi ngày.
 • Nhiệm vụ tuần sẽ được mở khi bạn hoàn thành 6 nhiệm vụ hàng ngày và ít nhất phải một hộp phần thưởng được mở trong tuần đó.
 • Nhiệm vụ ngày và tuần được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong cùng World.
 • Phần thưởng ngày và tuần chỉ có thể nhận 1 lần/World.
  • Phần thưởng tuần chỉ có thể nhận trong tuần mà bạn nhận (Vd: tuần 1 thì bạn có thể nhận quà trong tuần đó, nếu để qua tuần 2 thì ban sẽ không nhận được quà từ tuần 1 nữa). Bạn phải nhận phần thưởng của tuần 1 trước 6:59 AM giờ VN 10/11/2020.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Phần thưởng từ Daily Mission:
  • Hasty Hunting Box: Mở để nhận một trong các vật phẩm dưới đây:
   • Spell Trace (x500): Có thể giao dịch.
   • Advanced Hunter’s Honor Medal: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Arcane Symbol Selection Coupon (x1~5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Nodestone (x1~5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Master Craftsman’s Cube: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Bonus Occult Cube: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. (Server thường)
   • Mysterious Meso Pouch (x30): (Chỉ Reboot.)
   • Meister’s Cube: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Inkwell Coin: Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể nhận một lần mỗi nhân vật/World/account.
 • Phần thưởng tuần:
  • Tuần 1
   • Runner’s High Chair: Không thể giao dịch.
   • Powerful Rebirth Flame: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 14 ngày.
  • Tuần 2
   • Blaze Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
   • Eternal Rebirth Flame: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 14 ngày.
  • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cả 2 tuần
   • Agile and Agitated: Title. Không thể giao dịch, Stat có HSD đến 7h sáng giờ VN ngày. STR/DEX/INT/LUK +50, MaxHP/MaxMP +2500, Weapon ATT/Magic ATT +20, Boss Damage +30%, Ignore Defense +30%.

Fairy Bros' Golden Giveaway (26/08 (sau bảo trì) – 17/11)

Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)..

 • Nhận Q ‘[Golden Giveaway] The Bros are Back’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Trong thời gian diễn ra event, nhấp vào icon Fairy Bros trong icon ngôi sao bên trái màn hình để mở UI.
 • Lượt điểm danh sẽ được tính lúc bạn nhấp vào nút check-in sau khi treo game đủ 1 tiếng. Thời gian sẽ được tính khi bạn đăng nhập ở một nhân vật có Lv. 101 trở lên.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi điểm danh mỗi 9 lần.
 • Bạn sẽ nhận được 2 lượt điểm danh vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
 • Nếu quên điểm danh, bạn có lựa chọn mua Golden Pass để điểm danh những ngày bạn không đăng nhập.
  • Golden Pass giúp bạn điểm danh với giá 3,000 Maple Points/lượt.
  • Mỗi Golden Pass có thể dùng để điểm danh 1 ngày, số ngày có thể điểm danh bằng cách này bằng số ngày quên điểm danh.
 • Số lượng Golden Passes có thể sử dụng sẽ được hiển thị trong Fairy Bros’ Golden Giveaway UI.
 • Phần thưởng từ Fairy Bros’ Golden Giveaway chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Ngày 9
  • Sonara Wave Pet Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Sonara Wave: Không thể giao dịch, HSD: 90 ngày. Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
   • Sonara Wave Wings: Không thể giao dịch.

 • Ngày 18
  • Mystery Colorblend Eye Color Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Mystery Colorblend Eye Color Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Ngày 27
  • Wonky’s Glow-in-the-Dark Leaf Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Wonky’s Glow-in-the-Dark Leaf: Weapon cover. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 36
  • Fairy Bros’ Damage Skin Selection Box: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Ngày 45
  • Permanent Thunder Horse Mount Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.

 • Ngày 54
  • Floating Rock Spirit Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Floating Rock Spirit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 63
  • Fairy Bros’ Chair Selection Box: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn có thể chọn 1 trong các chair dưới đây (Tất cả các chair đều không thể giao dịch):
   • Battle of Light and Lightning
   • My Marvelous Moon Chair
   • Pixel Ancient Guardian chair
   • Throne of Darkness
   • Starglow Chair
   • Hall of Maple Warriors
   • Cinema Starlet Chair
   • Bloom of Lucid
 • Ngày 72
  • Fairy Bros’ Face Selector Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Fairy Bros’ Face Selector Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • Trái qua phải: Puppy Eyes, Brooding Face, Indignant Face, Trickster Grin, Tired Face.

 • Day 81
  • Fairy Bros’ Hair Selector Coupon Voucher: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận:
   • Fairy Bros’ Hair Selector Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • Nam: Trái qua phải: Shaggy Mess Hair, Fresh Tip Hair, Vero Hair, Singer Songwriter Hair, Rock Candy Hair.
    • Nữ: Trái qua phải: Child’s Round Hair, Fresh Tip Hair, Slip Hair, Cadena Bangs, Pathfinder Hair.

 • Ngày 90
  • Star Magic Student Set Coupon: Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn sẽ được chọn 1 trong 2 set dành cho nam hoặc nữ.
   • Star Magic Student’s Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Wizarding Student’s Uniform: Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể trang bị cho nhân vật NAM. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Witching Student’s Uniform: Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể trang bị cho nhân vật NỮ. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Shoes: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Aura: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Star Magic Student’s Cane: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

 • Ngày 99
  • Basic Damage Skin: Unit Damage Skin. Chỉ giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.

Sunny Sunday (11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 11/10/2020
  • Giảm 50% lượng Honor EXP khi reset Ability.
 • Tuần 2 - 18/10/2020
  • Tăng 50% EXP khi tham gia Monster Park.
  • X2 phần thưởng từ event Sengoku Returns: The Asura Crisis
   • Yokai Advance: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành (phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong ngày đó (Tham khảo: Yokai Advance)).
   • Mana Battle: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành.
   • Eliminate Oda Forces: X2 Sengoku Supply Pack tương đương với Stage mà bạn hoàn thành.
 • Tuần 3 - 25/10/2020
  • X2 EXP khi tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • X2 EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • +100% EXP khi ăn Runes.
  • +300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs.
  • X2 phần thưởng từ event Sengoku Returns: The Asura Crisis
   • Yokai Advance: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành (phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong ngày đó (Tham khảo: Yokai Advance)).
   • Mana Battle: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành.
   • Eliminate Oda Forces: X2 Sengoku Supply Pack tương đương với Stage mà bạn hoàn thành.
 • Tuần 4 – 1/11/2020
  • Nhận thêm 1 Star khi sử dụng Star Force dưới mức 10* (Vd: 0* -> 2*).
  • X2 phần thưởng từ event Sengoku Returns: The Asura Crisis
   • Yokai Advance: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành (phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong ngày đó (Tham khảo: Yokai Advance)).
   • Mana Battle: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành.
   • Eliminate Oda Forces: X2 Sengoku Supply Pack tương đương với Stage mà bạn hoàn thành.
 • Tuần 5 - 8/11/2020
  • Mysterious Monsterbloom (x3): Không thể giao dịch.
  • X2 tỉ lệ thêm quái vật vào Monster Collection.
  • X2 phần thưởng trong Hasty Hunting Box.
  • X2 phần thưởng từ event Sengoku Returns: The Asura Crisis
   • Yokai Advance: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành (phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong ngày đó (Tham khảo: Yokai Advance)).
   • Mana Battle: X2 Sengoku Supply Pack khi hoàn thành.
   • Eliminate Oda Forces: X2 Sengoku Supply Pack tương đương với Stage mà bạn hoàn thành.
 • Tuần 6 - 15/11/2020
  • X2 phần thưởng trong Hasty Hunting Box.
  • X5 tỉ lệ nhận được Magnificent Soul khi qui đổi 10 Soul Shards.
Spell Trace Fever Time (30/10 – 01/11)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 30/10 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 31/10 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 1/11 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
Cash Inventory Transfer Event (11/11 – 18/11 (trước bảo trì))
 • Trong khoảng thời gian này, bạn có thể di chuyển đồ Cash (ngoại trừ EXP Coupons, Potion Pots, Shop Permits/ Hired Merchants, Friendship/ Couple Items) qua lại giữa các nhân vật trong account, và chỉ trong cùng 1 World (ví dụ: Galicia chỉ chuyển cho Galicia được thôi, không chuyển cho Renegades được đâu nhé).
 • Cách chuyển:Vào Cash Shop -> Cho item vào Cash Shop Inventory -> Nhấp chuột phải vào món đồ -> chọn Transfer -> Chọn nhân vật muốn chuyển -> Ok, xong. Bạn có thể log vào nhân vật vừa chuyển tới để nhận món đồ trong Cash Shop nhé!

From Kinn9 & PonPon with ❤

zBlackwing


Danh sách Donor iu vấu~

 • Dịp
 • SilverWolf
 • Nguyên
 • Windy

Xin cảm ơn các bạn đã góp phần duy trì trang web và tạo động lực cho Kinn và Pon tiếp tục đem đến những bản dịch và hướng dẫn tốt nhất có thể!

Pon sẽ để nickname như này, nếu các donor cần thay đổi thì nhắn cho Pon qua discord hoặc facebook page nhé!


Hỗ trợ nhóm dịch để mang đến cho cộng đồng Maplers Việt Nam những bản dịch update note nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất, đồng thời giúp trang zblackwing.com có thể tồn tại với tốc độ nhanh nhất kể cả khi đứt cáp và không có quảng cáo.

 • MoMo: 0926577690 (TRAN TIN AN)
 • PayPalBank (Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB) : liên hệ: Facebook hoặc Discord: PonPon#4444

Quyền lợi:

 • Nhận role Donor trong server Discord của cộng đồng MS Việt Nam* – vào kênh đặc biệt mà nhóm dịch dùng để trao đổi với nhau về dịch thuật và ngồi chễm chệ ở đầu danh sách thành viên server.
 • Vinh danh tại cuối mỗi bài dịch trong 2 đợt update tiếp theo (nếu muốn).
 • Nhận file dịch *.docx full HD không che để có thể đọc offline nếu cần \ :v /

*Role duy trì 3 tháng tính từ khi donate

Sau khi donate bạn có thể liên hệ trực tiếp với Pon thông qua fanpage hoặc discord (link ở trên) để pon thực hiện trao quyền lợi cho nhé ヾ(•ω•`)o

Xin cảm ơn~