v.213 – 15th Anniversary: Pixel Party Patch Notes

Sinh nhật GMS 15 tuổi, chời má game gì thọ thế, và GMS vẫn phát triển phành phạch dù cho Korona-chan có đang ra sức bảo vệ Earth-chan \ :v / Hai-lai của đợt update này bao gồm update Sửa lại hệ thống Familiarchuỗi event mừng sinh nhật – Pixel Event. Ngoài ra còn có Burning Event, 2x EXP & Drop, Spell Trace Fever và pity event cho cựu GMS2ers … nhiều lắm có gần 14,000 chữ thôi nên đọc tiếp xem sao nha.

UPDATE MỚI

Hệ thống Familiar mới

Xem hệ thống Familiar được viết cụ thể và chi tiết tại đây nha.

Gollux chuyển khẩu
 • Làm mới sugar daddy cao to đen hôi của Maplers.
 • Cốt truyện của Gollux được nhập với cốt truyện Masteria.
 • Gollux chuyển nhà từ Tynerum sang Phantom Forest.
 • Bạn vẫn có thể vào Gollux bình thường, không nhất thiết phải làm chuỗi nhiệm vụ Phantom Forest.
 • Level tối thiểu để nhận quest ‘[Gollux] The Cracks of Corruption’ được điều chỉnh lên level 180.
 • Tăng lượng tổng HP của Gollux.
 • Thay đổi về nhiệm vụ:
  • Yêu cầu của nhiệm vụ [Gollux] The Cleansing
  • Medal thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển thành Phantom Forest Guardian
  • Lượng Fragile Heart Tree nhận được từ quest [Gollux] The Face of Fear giảm xuống còn 1 cái/ngày.
 • Xóa bỏ các nhiệm vụ sau:
  • [Gollux] The Smart Way
  • [Gollux] The Rewarding Way
  • [Gollux] The Tough Way
  • [Gollux] The Hard Way
 • Thay đổi cách thức hoạt động của Fallen Gollux Key. Nhân vật sẽ được đưa đến Gollux: Head ngay sau khi sử dụng.
 • Thay đổi Advanced Gollux Coin và Gollux Penny.
  • Bạn sẽ không thể sử dụng Advanced Gollux Coin và Gollux Penny hiện tại.
  • Bạn có thể đổi lấy Coin mới tương ứng trong Shop của Randolph và Lucia.
 • Thay đổi cho Gollux Sapphire Piercing Potion và Gollux Ruby Dominance Potion.
 • Xóa bỏ các item sau trong shop NPC:
  • Randolf
   • Scroll for Armor for ATT 90%
   • Scroll for Armor for Magic ATT 90%
   • Scroll for Armor for STR 90%
   • Scroll for Armor for INT 90%
   • Scroll for Armor for DEX 90%
   • Scroll for Armor for LUK 90%
   • Scroll for Accessory for ATT 90%
   • Scroll for Accessory for Magic ATT 90%
   • Scroll for Accessory for STR 90%
   • Scroll for Accessory for INT 90%
   • Scroll for Accessory for DEX 90%
   • Scroll for Accessory for LUK 90%
   • Fallen Gollux Key
   • Scroll for Armor for STR 60%
   • Scroll for Armor for INT 60%
   • Scroll for Armor for DEX 60%
   • Scroll for Armor for LUK 60%
   • Scroll for Accessory for STR 60%
   • Scroll for Accessory for INT 60%
   • Scroll for Accessory for DEX 60%
   • Scroll for Accessory for LUK 60%
   • Scroll for One-Handed Weapon for ATT 60%
   • Scroll for One-Handed Weapon for Magic ATT 60%
   • Scroll for Two-Handed Weapon for ATT 60%
   • Scroll for Two-Handed Weapon for Magic ATT 60%
   • Potential Scroll
   • Equip Enhancement Scroll
   • Master's Coupon
   • Advanced Equip Enhancement Scroll
   • Advanced Potential Scroll
   • Chaos Scroll 60%
   • Red Star Potion
  • Lucia
   • Recipe các loại
   • Pure Clean Slate Scroll 1%
 • Randolph NPC Shop bán các item sau: (làm mới vào 7:00 AM thứ Tư mỗi tuần (giờ VN))
  • Gollux Penny (x10): 10 Old Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Premium Hair Wax: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Premium Carrot Juice: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Snake Bone Soup: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Extra-Strength Hand Sanitizer: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Cafe Latte: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Premium Cologne: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Suspicious Mineral Pouch: 50 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Suspicious Herb Pouch: 50 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Basic Item Crystal: 3 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Intermediate Item Crystal: 5 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Advanced Item Crystal: 10 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Superior Item Crystal: 15 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Gollux Sapphire Piercing Potion: 50 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 3 cái/tuần.
  • Gollux Ruby Dominance Potion: 50 Gollux Pennies. Giới hạn mua: 3 cái/tuần.
  • Android (M) Recipe: 15 Gollux Pennies.
  • Android (F) Recipe: 15 Gollux Pennies.
  • Iron Heart Recipe: 15 Gollux Pennies.
  • Gold Heart Recipe: 15 Gollux Pennies.
 • Lucia NPC Shop bán các item sau: (làm mới vào 7:00 AM thứ Tư mỗi tuần (giờ VN))
  • Advanced Gollux Coin (x10): 10 Old Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 10 cái/tuần.
  • Cracked Gollux Earrings: 100 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Solid Gollux Earrings: 250 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Reinforced Gollux Earrings: 450 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Superior Gollux Earrings: 700 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Cracked Gollux Ring: 100 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Solid Gollux Ring: 250 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Reinforced Gollux Ring: 450 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Superior Gollux Ring: 700 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Cracked Gollux Pendant: 100 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Solid Gollux Pendant: 250 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Reinforced Gollux Pendant: 450 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Superior Gollux Pendant: 700 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Cracked Gollux Belt: 100 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Solid Gollux Belt: 250 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Reinforced Gollux Belt: 450 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Superior Gollux Belt: 700 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 1 cái/tuần.
  • Basic Gollux Scroll: 20 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 7 cái/tuần.
  • Advanced Gollux Scroll: 40 Advanced Gollux Coins. Giới hạn mua: 7 cái/tuần.
  • Deluxe Android (M) Recipe: 20 Advanced Gollux Coins.
  • Deluxe Android (F) Recipe: 20 Advanced Gollux Coins.
  • Garnet Heart Recipe: 20 Advanced Gollux Coins.
  • Crystal Heart Recipe: 20 Advanced Gollux Coins.
  • Small Gollux Chair: 200 Advanced Gollux Coins.
  • Large Gollux Chair: 200 Advanced Gollux Coins.
 • Sau khi đập vỡ đầu Gollux, một thương nhân sẽ xuất hiện và bán Shadowknight Coins cùng 5 item ngẫu nhiên khác.
 • Cooldown sử dụng potion trong Gollux Head giảm từ 60 giây về 15 giây.
 • Điều chỉnh hình dạng của quái vật trong Gollux (trừ Gollux).
 • Xóa bỏ các item sau khỏi danh sách đồ có thể rơi từ quái vật trong Gollux và Inventory của người chơi:
  • Gollux's Head Teleport Rock
  • Gollux's Left Shoulder Teleport Rock
  • Gollux's Right Shoulder Teleport Rock
 • Gollux level 1 và level 2 sẽ rớt Gollux Penny.
 • Gollux level 3 và level 4 sẽ rớt Advanced Gollux Coin.
 • Thêm Gollux Earrings và Rings vào danh sách đồ Gollux có thể rớt.
  • Gollux level 3 và level 4 sẽ không drop Gollux Rings và Pendants.
Thay đổi về tính năng game
 • Thay đổi nhiệm vụ hàng ngày ở Masteria.
  • Người chơi nhận thêm 2 Shadowknight Coins khi tiêu diệt boss vùng.
 • Xóa bỏ Recipe đồ Sengoku Era khỏi Ranmaru Normal và Hard.
 • Thêm trang bị level 120 vào Normal Ranmaru.
 • Tăng tỷ lệ rơi vũ khi Sengoku Era khi hạ gục Hard Ranmaru.
Thay đổi về hệ thống
 • Bộ nhập PIC được chuyển thành dạng bàn phím máy tính.
  • Cài đặt PIC mới:
   • Nếu bạn đã cài PIC trước v.213, bạn sẽ phải dùng PIC này để tạo PIC mới. Nếu bạn quên, vào link này để reset PIC.
   • Bạn có thể nhập PIC bằng bàn phím vật lý với ký tự đặc biệt. Bạn phải dùng chuột để click vào ký tự chữ và số thông thường để nhập.
   • Bạn có thể sử dụng ký tự hoa/thường là chữ, số, và ký tự đặc biệt. Bạn không thể dùng PIC quá đơn giản.
   • Sau khi nhập lại PIC mới lần thứ 2, PIC này sẽ được sử dụng để đăng nhập bạn vào lần tới.
  • Reset PIC sau update v.213:
   • Click vào nút ‘Reset PIC’ trong màn hình chọn nhân vật.
   • Nếu bạn quên PIC, click ‘Reset 2nd Password’ và thực hiện reset trên trang chủ của Nexon.
 • Account Nexon sẽ chịu 7 ngày cách ly giới hạn sau lần đầu tiên đăng nhập vào MapleStory với những hạn chế sau:
  • Không thể giao dịch với người chơi khác.
  • Không thể mua/bán item trong Auction House.
  • Không thể vứt đồ hay mesos.
  • Vẫn có thể mua/bán item từ NPC, có thể chuyển đồ và mesos vào Storage.
  • Các hạn chế trên tách biệt với Hạn chế về NX Credit.
 • Game sẽ tự động thoát nếu người chơi không chọn World trong 20 phút.
Sửa lỗi (đợt này có dịch nhá hihi)
 • Sửa lỗi damage không thay đổi dù cho có thay đổi level của Mu Lung Dojo Scarecrow.
 • Sửa lỗi không thể qua tầng 38 của Tower of Oz.
 • Sửa lỗi Wild Hunter bị ngắt kết nối sau khi triệu hồi Gray Jaguar.
 • Sửa lỗi dịch thuật của quest ‘Please Catch Eleanor’s Pet’, ‘Rough Climb’.
 • Sửa lỗi sai hình ảnh và tên của Male Thief, The Boss, Gryphon Warrior, Loony Sheep, Blood Jiangshi.
 • Sửa lỗi Sweetwater Tattoo che mất Resolved Face.
 • Sửa lỗi không thể nhận lại Emblem nếu không đủ mesos.
 • Sửa lỗi Elite Monster không xuất hiện ở Malaysia.
 • Sửa lỗi điều hướng hoạt động không chính xác ở Edelstein.
 • Sửa lỗi phần mô tả của Tiger Knuckle Paw.
 • Sửa lỗi Lulu Spinel giải thích sai về việc gấp đôi lượng mesos vào ngày cuối cùng trong chuỗi 7 ngày đợi.
 • Sửa lỗi rớt đồ của class khác khi chơi Hoyoung ở Reboot.
 • Sửa lỗi người chơi ở Bỉ không thể mua Skin Coupon trong Cash Shop.
 • Sửa lỗi chuỗi nhiệm vụ favor của Threads of Fate không có phần thưởng.
 • Sửa lỗi xuất hiện lỗi khi sử dụng Wedding Ring Coupon.
 • Sửa lỗi Programmer Simon không liệt kê tất cả item có trong Flag Race.
 • Sửa lỗi không thể vứt bỏ Jiangshi Eradication Talisman sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Sửa lỗi damage skin không hiện damage.
 • Sửa lỗi không thể hoàn thành Maintaining Warning Sign.
 • Sửa lỗi không xuất hiện nhiệm vụ '[Threads of Fate] Greetings from Zipangu'.
 • Sửa lỗi set Tsukuyomi hiển thị hiệu ứng set không đúng.
 • Sửa lỗi người chơi bị kẹt ở Cavern of Pain.
 • Sửa lỗi không thể thay đổi màu tóc của Angelic Buster và Zero nếu nhân vật kia (trạng thái dress-up/bình thường của AB và Alpha/Beta của Zero) đang có kiểu tóc trong event crossover.
 • Sửa lỗi không thể nhận mesos từ Maple Tour nếu nhân vật đăng ký bị xóa bỏ.
 • Sửa lỗi chính tả ở 1.5x EXP Ticket.
 • Sửa lỗi phần mô tả của một số nhiệm vụ Gollux.
 • Sửa lỗi skill Wings of Glory của Illium vẫn hiển thị hiệu ứng dù cho nhân vật đã rơi mộ.
 • Sửa lỗi cutscene xuất hiện khi vào Crimsonwood Keep.
 • Sửa lỗi quái vật ko hiển thị tên và HP khi trúng đòn trong Maple Tour.
 • Sửa lỗi phần mô tả của Bebe Box.
 • Sửa lỗi Maple Tour level 105 có quái vật level 124 ở Final Stage.
 • Sửa lỗi Maple Tour level 140 có quái vật level 162 ở Final Stage.
 • Sửa lỗi nút Dimensional Mirror không có tác dụng ở Aquarium.
 • Sửa lỗi không thể vào Maple Tour khi đổi tên nhân vật.
 • Sửa lỗi liệt kê những item đã hết HSD nhưng không biến mất ở mục Expiring Soon trước khi thoát game.
 • Sửa lỗi Raven’s Wing sử dụng sai hiệu ứng hành động.
 • Sửa lỗi chính tả ở Maple Tour.
 • Sửa lỗi chính tả trong phần mô tả của Nurse Pretty, Cutie Bunny Hat, skill Umbral Brand II và Radiant Orb II của Illium, và Epic Potential Scroll
Lỗi đã phát hiện nhưng chưa sửa
 • Các Familiar sau bị sai tên:
  • Gleam Eyes có tên là Pie Monster
  • Skull Reaper có tên là Jack-o-Lantern
  • Fatal Scythe có tên là Wicked Witch of the Right-side

PIXEL PARTY – Chuỗi event mừng sinh nhật GMS lần thứ 15!

Mega Burning Project (22/04 (sau bảo trì) – 19/05)

 • Yêu cầu: Nhân vật tạo trong thời gian diễn ra event. Những char tạo trước event này sẽ không thể Burn được. Level 33+ mới nhận được Box. Không áp dụng cho Zero.
 • Đối với Illium, bạn phải hoàn thành chuỗi Q ở Asylum để tránh tình trạng nhân vật không thể chuyển nghề lần 2.

 • Tạo nhân vật mới và thông báo như trên sẽ hiện ra. Chọn Yes để chuyển nhân vật thành Burning Character.
 • Thay vì mỗi lần lên chỉ có 1 level, lần này bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa. (Vd: Bạn đang ở Level 100 thay vì lên cấp sẽ là Lv101, bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa là lv103). Và Event này chỉ có tác dụng đối với những char < Lv150.
 • Vào character đã được Burn ở màn hình chọn nhân vật, sau đó nhận Quest [Adventure] 1+2 Level Up! Mega Burning Project! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình, bạn sẽ nhận thưởng!

 • Phần thưởng:
  • Lv30 Weapon Box: Chỉ mở ra được khi đạt level 30. Bao gồm những món equip level 30 thuộc nhánh nghề của bạn.
  • Mysterious Cryptic Chest: Mở ra bạn sẽ được 1 pet ốc sên (Snail). HSD: 5 tiếng, có khả năng loot item và meso. Không thể hồi sinh. Không thể đưa vào cash shop.
  • Legendary Cryptic Chest: Chỉ mở ra được khi đạt level 100. Bao gồm:
   • Mastery Box (x8): Untradeable.
   • Frozen Hat: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +23 MaxHP/MaxMP +270, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +293. Slots: 10.
   • Frozen Cape: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense: +180, Speed +9, Jump +5. Slots: 7.
   • Frozen Suit: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense: +315. Slots: 10.
   • Frozen Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được:
    • Frozen Weapon: Untradeable. Req. Lv: 100. Stat tùy thuộc vào nghề của bạn.
   • Frozen Secondary Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được:
    • Frozen Secondary Weapon: (ứng với nghề của bạn) Untradeable. Req. Lv: 100.
  • Keep on Burning: Chỉ mở ra được khi đạt level 130. Trong Box có Title Keep on Burning. Không thể giao dịch. HSD: 14 ngày. Lv130. All Stat +10, MaxHP/MP + 400, Weapon/Magic ATT +10, Boss ATT +10%, IED +10% (Ignore Enemy Defense).
Anniversary Bonus Giveaway (23/04 – 13/05)
Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Sương sương cũng sinh nhật 15 tuổi của MaintenanceStory rồi à quên MapleStory \ :v / Hòa cùng niềm vui sinh nhật là những món quà đi kèm lấp la lấp lánh lung linh lồng lộn.
 • Quà sẽ được chuyển đến account từ 7:00 AM 23/4 đến 6:00 AM 14/5 (giờ VN).  Sử dụng Anniversary Gift Box để nhận EXP và Drop Coupons hàng ngày.
 • Phần thưởng từ Anniversary Gift Box chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Anniversary Gift Box: Có thể bỏ vào Storage. Hết HSD vào 6:59 AM 14/5 (giờ VN). Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
  • 1.5x EXP Coupon (30 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • 2x Drop Coupon (15 min) (x2): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
Anniversary 2x EXP & Drop Event

Nhân 2 lượng EXP và tỷ lệ rơi đồ theo thời gian bên dưới.

Thời gian: (giờ VN)

 • 3:00 PM ~ 6:00 PM ngày 9/5 (3 tiếng)
 • 1:00 AM ~ 4:00 AM ngày 10/5 (3 tiếng)
 • 9:00 AM ~ 12:00 PM ngày 10/5 (3 tiếng)
Honorary Pixel Hero (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Hãy cầm lấy chiếc vé quay về thời tuổi thơ dữ dội cùng Count Stan trong Pixel Kingdom!
 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình để nhận Honorary Pixel Hero Rank và Pixel Cape Coupon (Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Chỉ có thể nhận vật phẩm 1 lần/World.)
 • Người chơi sẽ bắt đầu ở 1-Star Hero và có thể nâng cấp lên 5-Star Hero. Mỗi Honorary Pixel Hero Rank sẽ được mở khóa vào một ngày nhất định được liệt kê bên dưới. Người chơi chỉ có thể nâng cấp rank 1 lần/ngày.
 • Khi một rank mới được mở, người chơi có thể sử dụng Pixel Coins để nâng cấp lên rank mới bằng cách “bà tám” với Count Stan ở Pixel Kingdom map.
 • Mỗi lần nâng cấp rank, bạn sẽ nhận được Honorary Hero Reward. Một số vật phẩm sẽ được mở khóa trong Pixel Coin Shop, tăng cường kĩ năng Might of the Honorary Hero, và tăng lượng Pixel Coin có thể thu thập hàng ngày.
 • Honorary Pixel Hero Rank được chia sẻ cho toàn bộ các nhân vật trong cùng World (Tips: Farm Pixel Coins ở các Mule, sau đó dùng Mule để nâng cấp Rank, còn main character thì để dành Pixel Coins để mua đồ trong Pixel Coin Shop).
 • Để nâng cấp lên 5-Star Hero, nhân vật dùng để nâng cấp rank đó phải có Pixel Sword, Pixel Helm, Pixel Armor, và Pixel Cape trong hòm đồ. Nếu người chơi nhận những phần quà này ở những nhân vật khác nhau, thì người chơi phải mua đủ số vật phẩm trên trong Pixel Coin Shop để nâng cấp.
  • Sau khi nâng cấp lên 5-Star Hero, 4 vật phẩm trên sẽ chuyển thành Pixel Hero Sword, Pixel Hero Helm, Pixel Hero Armor, và Pixel Hero Cape.
 • Kĩ năng Might of the Honorary Hero sẽ biến mất vào 6:59 AM ngày 10/6.

Honorary Pixel Hero Rank:

 • 1-Star Hero: Mở khóa vào 22/4/2020 (sau bảo trì)
  • Số Pixel Coins giới hạn hàng ngày: 100
 • 2-Star Hero: Mở khóa vào 22/4/2020 (sau bảo trì)
  • Chi phí nâng cấp: 300 Pixel Coins
  • Số Pixel Coins giới hạn hàng ngày: 150
  • Might of the Honorary Hero Skill: Weapon ATT/Magic ATT +5, Damage against normal monsters +5%, Damage against Boss monsters +5%, Ignore Defense +5%, Critical Rate +5%, STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP +500.
 • 3-Star Hero: Mở khóa vào 6/5/2020 lúc 7:00AM giờ VN
  • Chi phí nâng cấp: 500 Pixel Coins
  • Số Pixel Coins giới hạn hàng ngày: 200
  • Might of the Honorary Hero Skill: Weapon ATT/Magic ATT +10, Damage against normal monsters +10%, Damage against Boss monsters +10%, Ignore Defense +10%, Critical Rate +10%, STR/DEX/INT/LUK +20, MaxHP +1,000.
 • 4-Star Hero: Mở khóa vào 13/5/2020 lúc 7:00AM giờ VN
  • Chi phí nâng cấp: 700 Pixel Coins
  • Số Pixel Coins giới hạn hàng ngày: 300
  • Might of the Honorary Hero Skill: Weapon ATT/Magic ATT +15, Damage against normal monsters +15%, Damage against Boss monsters +15%, Ignore Defense +15%, Critical Rate +15%, STR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP +1,500.
 • 5-Star Hero: Mở khóa vào 20/5/2020 lúc 7:00AM giờ VN
  • Chi phí nâng cấp: 1,000 Pixel Coins
  • Nhân vật dùng để nâng cấp phải có Pixel Sword, Pixel Helm, Pixel Armor, và Pixel Cape trong hòm đồ.
  • Số Pixel Coins giới hạn hàng ngày: 500
  • Might of the Honorary Hero Skill: Weapon ATT/Magic ATT +20, Damage against normal monsters +20%, Damage against Boss monsters +20%, Ignore Defense +20%, Critical Rate +20%, STR/DEX/INT/LUK +40, MaxHP +2,000.

Phần thưởng khi nâng cấp Rank:

 • 1-Star Hero
  • Pixel Cape Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Cape: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
 • 2-Star Hero
  • Pixel Armor Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Armor: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Honorary Hero Reward I: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Storm Growth Potion (x2): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (30 min) (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • 3-Star Hero
  • Pixel Helm Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Helm: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Honorary Hero Reward II: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Storm Growth Potion (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Nodestone (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Arcane Symbol Selection Coupon (x20): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Special Medal of Honor (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (30 min) (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • 4-Star Hero
  • Pixel Sword Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Honorary Hero Reward III: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Storm Growth Potion (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (30 min) (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Red Cube (x5): HSD: 7 ngày. Có thể cho vào Cash Shop.
   • Bonus Occult Cube (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
   • Bonus Potential Scroll 100%: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
   • Epic Potential Scroll 100%: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
   • Epic Potential Scroll 100% (x2): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. (Chỉ Reboot World.)
   • Master Craftsman's Cube (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • 5-Star Hero
  • Pixel Hero Sword Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Sword: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Pixel Hero Helm Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Helm: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Pixel Hero Armor Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Armor: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Pixel Hero Cape Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Cape: Không thể giao dịch. Có thể cho vào Cash Shop.
  • Honorary Hero Reward IV: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
   • Typhoon Growth Potion: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Storm Growth Potion (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Eternal Rebirth Flame (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 3x EXP Coupon (30 min) (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.

Pixel Odyssey (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Nhân vật phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Hoàn thành các nhiệm vụ để nhận Pixel Hero Medal!
 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Pixel Odyssey’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình .
 • Có 5 loại nhiệm vụ dưới đây:
  • Challenge of the Worthy
  • Challenge of Valor
  • Challenge of Leisure
  • Challenge of Luck
  • Challenge of Tactics
 • Đối với nhiệm vụ Challenge of Luck, bạn cần tham gia những mini game sau đây để hoàn thành nhiệm vụ: Monster Pyramid, Pixel Reverse Battle, Pixel Supernatural Yut, Pixel One Card, Pixel Up and Up, Pixel Coconut Season, Pixel Rock-Paper-Scissors, và The Legends Return! Star Hustle.
  • Chơi xong mini-games bất kì sẽ được tính vào nhiệm vụ (không được out ra giữa chừng).
 • Đối với nhiệm vụ Challenge of Tactics, bạn phải nhận nhiệm vụ sau khi đạt đủ số Pixel Coins giới hạn hàng ngày để hoàn thành.

Phần thưởng:

 • Pixel Hero Medal: STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP/MaxMP +750, Weapon ATT & Magic ATT +7.
 • Pixel Coins

Loại nhiệm vụ và yêu cầu hoàn thành:

 • Challenge of the Worthy
  • Mission 1: Nâng cấp lên 1-Star Hero
  • Mission 2: Nâng cấp lên 2-Star Hero
  • Mission 3: Nâng cấp lên 3-Star Hero
  • Mission 4: Nâng cấp lên 4-Star Hero
  • Mission 5: Nâng cấp lên 5-Star Hero
 • Challenge of Valor
  • Mission 1: Hoàn thành Lord Pixrog và nhận thưởng 2 lần
  • Mission 2: Hoàn thành Lord Pixrog và nhận thưởng 4 lần
  • Mission 3: Hoàn thành Lord Pixrog và nhận thưởng 6 lần
  • Mission 4: Hoàn thành Lord Pixrog và nhận thưởng 10 lần
  • Mission 5: Hoàn thành Lord Pixrog và nhận thưởng 14 lần
 • Challenge of Leisure
  • Mission 1: Sử dụng 1,500 Pixel Coins ở Pixel Coin Shop
  • Mission 2: Sử dụng 3,000 Pixel Coins ở Pixel Coin Shop
  • Mission 3: Sử dụng 4,500 Pixel Coins ở Pixel Coin Shop
  • Mission 4: Sử dụng 6,000 Pixel Coins ở Pixel Coin Shop
  • Mission 5: Sử dụng 7,500 Pixel Coins ở Pixel Coin Shop
 • Challenge of Luck
  • Mission 1: Chơi mini-game trong event Pixel Party 25 lần
  • Mission 2: Chơi mini-game trong event Pixel Party 50 lần
  • Mission 3: Chơi mini-game trong event Pixel Party 75 lần
  • Mission 4: Chơi mini-game trong event Pixel Party 100 lần
  • Mission 5: Chơi mini-game trong event Pixel Party 125 lần
 • Challenge of Tactics
  • Mission 1: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày 2 lần
  • Mission 2: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày 4 lần
  • Mission 3: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày 6 lần
  • Mission 4: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày 10 lần
  • Mission 5: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày 14 lần

Pixel Roller Rink (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Lối vào Pixel Roller Rink nằm ở Pixel Kingdom map.
 • Bạn phải có Rollerskating Chair trong túi để vào map. Nói chuyện với NPC Enterprising Granny ở Pixel Kingdom để mua.
 • Khi tham gia Pixel Roller Rink, sử dụng Rollerskating Chair để thu thập Pixel Power! Với mỗi 100 Pixel Power, bạn sẽ nhận được 1 Pixel Coin.
 • Nếu bạn đã đạt giới hạn Pixel Coin hàng ngày, thì bạn không thể nhận thêm nữa.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Sauna (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Nhân vật phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Thư giãn tâm trí và thưởng thức cái nóng tại Pixel Sauna!
 • Lối vào Pixel Sauna nằm ở Pixel Kingdom map.
 • Có 6 platforms bên trong Pixel Sauna. Mỗi platform sẽ cho các trait khác nhau khi đứng lên.
  • Yellow: Diligence
  • Red: Ambition
  • Green: Empathy
  • Pink: Charm
  • Blue: Willpower
  • Purple: Insight
 • Khi nhân vật đứng lên 1 trong 6 platform trên, thì sẽ nhận được lượng trait tương ứng với màu của platform.
 • Bạn có thể nhận 500 points/trait/ngày.
 • Nếu đứng ở chỗ có hiệu ứng màu trắng thì bạn sẽ nhận được EXP (8h/ngày).
  • Nhân vật có Lv. 105 trở lên mới có thể nhận EXP.
 • Bạn có thể nhận được ưu đãi cho Star Force Enhancement khi đứng trong Pixel Sauna! Khi sử dụng Star Force trong Pixel Sauna map, trang bị sẽ được bảo vệ khỏi bị nổ đến 15 Stars. Safeguard không áp dụng cho đồ Superior.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Trait Points
Lord Pixrog (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Nhân vật phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Bạn có một nhiệm vụ cao cả đó là chống lại sự tàn phá Pixel Kingdom của Lord Pixrog.
 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Lord Pixrog’ bằng cách nói chuyện với NPC Count Stan hoặc icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận Q, bạn có thể chiến đấu với Lord Pixrog bằng cách đi vào cổng Lord Pixrog’s Hideout nằm ở phía bên phải của Pixel Kingdom.
 • Nhiệm vụ của bạn là gây càng nhiều sát thương lên Lord Pixrog và Mini Pixrogs trog vòng 2 phút.
 • Mini-game sẽ kết thúc sau khi hết 2 phút hoặc người chơi đã đạt đủ 1,200 points.
 • Bạn sẽ nhận được 1 Pixel Coin với mỗi 10 points bạn nhận được từ Lord Pixrog.
 • Nếu bạn không hài lòng với số Coins đó, bạn có thể chọn không nhận phần thưởng và có thể chơi lại để lấy kết quả cao hơn (Max 120 Coins).
 • Pixel Coins nhận từ Lord Pixrog không tính vào lượng Coin có thể nhận hàng ngày.
 • Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần/World/ngày.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Monster Busters (22/04 (sau bảo trì) – 28/04)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril.

 • Accept ‘[Pixel Party] Monster Busters’ bằng cách nói chuyện với NPC Priestess Cassandra hoặc ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận được kĩ năng ‘Monster Busters’.
 • Săn quái vật trong khoảng level (±20 level) để thu thập Pixel Power. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng Pixel Monster Stage ở map.
 • Bạn phải tiêu diệt quái vật xuất hiện trong Pixel Monster Stage để nhận Pixel Power và EXP.
 • Có 3 Stage với các quái vật khác nhau:
  • Pixel Iron Hog: Nếu bạn bị tấn công bởi Pixel Iron Hog, thời gian của stage đó sẽ giảm đi 5 giây.
  • Pixel Mushmom: Pixel Mushmom không thể bị tiêu diệt, tuy nhiên bạn có thể nhảy lên để tránh tấn công của Mushmom và nhận 2x Pixel Power.
  • Pixel Jr. Necki: Pixel Jr. Necki có khả năng né tránh cao (đánh toàn miss ấy :v ).
 • Quái vật từ Pixel Monster Stage chỉ có thể bị tiêu diệt bởi người kích hoạt. Stage sẽ biến mất nếu người chơi chuyển map.
 • Nếu bạn đạt giới hạn Coin hàng ngày, thì Pixel Monster Stage sẽ không xuất hiện nữa cho đến 7:00AM giờ VN ngày kế tiếp.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
 • EXP
Pixel Warriors (29/04 – 12/05)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril.

 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Pixel Warriors’ bằng cách nói chuyện với NPC Priestess Cassandra hoặc ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận kĩ năng ‘Pixel Warriors’.
 • Săn quái vật trong khoảng level (±20 level) để thu thập Pixel Power. Pixel Warriors sẽ xuất hiện và tấn công các quái vật trong map.
 • Có 3 levels đối với kĩ năng Pixel Warriors. Kĩ năng sẽ được nâng cấp khi bạn thu thập đủ Pixel Power yêu cầu và một Pixel Warrior mới sẽ xuất hiện.
  • Lv. 1: Magician
  • Lv. 2: Magician và Pirate
  • Lv. 3: Magician, Pirate, và Warrior
 • Khi Pixel Warriors xuất hiện, bạn sẽ nhận được EXP buff và 500 Pixel Power. EXP buff có thể sử dụng chung với các loại kĩ năng và coupon khác (Holy Symbol, x1.5 Coupon, x2 Coupon,….)
 • Pixel Warriors sẽ ngừng tấn công khi bạn chuyển map, kênh.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, Pixel Warriors sẽ biến mất và không thể thu thập thêm Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • EXP buff
 • Pixel Coins
Silverbristle Goes Hog Wild! (13/05 – 26/05)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Run! Silverbristle’ bằng cách nói chuyện với NPC Priestess Cassandra hoặc ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận kĩ năng ‘Summon Silverbristle’.
 • Săn quái vật trong khoảng level (±20 level) để thu thập Pixel Power và tăng năng lượng cho Silverbristle.
 • Khi Silverbristle đầy, sử dụng kĩ năng Summon Silverbristle để nhảy lên Silverbristle và tấn công quái vật trong vòng 30 giây.
  • Một số nghề sẽ không thể sử dụng Silverbristle khi đang ở trạng thái biến hình hoặc đang sử dụng một mount khác.
  • Nếu bạn đi đến map có quái vật không nằm trong khoảng level của bạn, trong trường hợp Silverbristle đang đầy, thì Silverbristle sẽ bị reset.
  • Nếu bạn không sử dụng Silverbristle trong 60 giây, năng lượng sẽ bị reset.
 • Khi bạn đang ở trên Silverbristle, sử dụng các nút mũi tên để di chuyển và nút tấn công để tiêu diệt quái vật.
 • Khi đang cưỡi Silverbristle, bạn sẽ nhận được 500 Pixel Power và Silverbristle’s Aid buff.
 • Silverbristle và Silverbristle’s Aid buff sẽ biến mất khi bạn chuyển map, kênh.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn sẽ không thể sử dụng kĩ năng Summon Silverbristle nữa.

Phần thưởng:

 • Silverbristle’s Aid: 2x EXP trong 30 giây.
 • Pixel Coins
Papyrus of Luck (27/05 – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Papyrus of Luck’ bằng cách nói chuyện với NPC Priestess Cassandra hoặc ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận kĩ năng ‘Papyrus of Luck’ .
 • Săn quái vật trong khoảng level (±20 level) để thu thập Pixel Power. Bạn sẽ nhận được những con số ma thuật để làm ra công thức của Papyrus.
 • Khi bạn thu thập 3 số, bạn có 5 giây để sử dụng nút ‘Interact/Harvest’ để thay đổi số vị trí ngẫu nhiên của số đó.
 • Khi công thức hoàn thành, bạn sẽ nhận được 1,500 Pixel Power và EXP tùy thuộc vào số được tính ra từ công thức bạn vừa làm.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn sẽ không thể nhận thêm Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • EXP
 • Pixel Coins
The Legends Return! Star Hustle (22/04 (sau bảo trì) – 19/05)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q [Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Nhận quest ‘[Pixel Party] The Legends Return! Star Hustle’ ở icon event phía bên trái màn hình. NPC Knight Kemdi ghi danh cho bạn.
 • Nói chuyện với NPC Cynapse để kết nối bạn với những người chơi còn lại. Bạn phải cầm 1 món vũ khí bất kỳ để có thể kết nối.
 • Các vị anh hùng của Maple tiến vào đấu trường ảo và chiến đấu tại đó! PvP phiên bản MapleStory!
 • Bạn sẽ chọn một trong số các anh hùng sẵn có, mỗi anh hùng có 6 skills khác nhau. Bạn có thể đổi nhân vật trong khi chơi bằng cách nói chuyện với NPC Avatar Converter. Khi đổi nhân vật, điểm stat bạn cộng trước đó sẽ reset, lượng gold dùng để cộng stat được hoàn trả.
 • Khi vào trận đấu, bạn sẽ đánh nhau với 4 người chơi khác. Mục tiêu là điểm Star Bead càng nhiều càng tốt.
 • Cứ mỗi 1 phút, bạn sẽ nhận được EXP, Gold, và có thể lên tới level 10
 • Trong đấu trường, Star Bead sẽ xuất hiện, khi chạm vào bạn sẽ nhận điểm và phục hồi một lượng HP/MP. Khi chết, bạn sẽ mất một ít điểm, số điểm này chuyển thành Star Bead và đối thủ có thể lụm được. Vậy nên giết càng nhiều người chơi thì càng được nhiều điểm. Điểm càng cao bạn sẽ được thưởng càng nhiều.
 • Nếu cả hai người chơi có cùng số Star Beads, người nào đạt được số điểm đó sớm hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
 • Người chơi cũng nhận được Pixel Point phụ thuộc vào thứ hạng của mình.
 • Nếu không di chuyển (afk), bạn sẽ không nhận được phần thưởng và phải đợi 10 phút mới được chơi tiếp. Nếu thoát giữa trận, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nào cả.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Monster Pyramid (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Bạn có thể vào cổng Monster Pyramid nằm kế bên NPC Knight Kemdi bên trái của Pixel Kingdom map.
 • Khi vào cổng, bạn sẽ đợi ở sảnh cho đến khi có 2 người chơi khác tham gia.
 • Có tổng cộng 36 khối quái vật, bao gồm 7 con trong 5 loại quái vật thường và 1 con đặc biệt.
 • Mỗi người chơi được nhận 12 quái vật. Đến lượt của bạn, bạn có thể chọn 1 quái vật và xếp lên pyramid (kim tự tháp).
 • Bạn có thể đặt bất cứ quái vật nào ở tầng đầu tiên. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xếp chồng cùng loại quái vật ở tầng kế tiếp và các tầng kế tiếp cũng theo qui luật (VD: Tầng 1 bạn xếp con Slime vào chỗ nào đó, thì tầng 2 đúng chỗ đó phải xếp con Slime, và tương tự các tầng kế tiếp).
 • Quái vật nhiệm màu có thể được xếp và đặt bất cứ chỗ nào trong các tầng của pyramid. Tuy nhiên, bạn không thể xếp bất cứ quái vật thường nào lên đầu con nhiệm màu này.
 • Bạn sẽ nhận được Points cho mỗi quái vật mà bạn xếp lên.
 • Có tổng cộng 3 vòng chơi. Vòng chơi sẽ kết thúc khi một trong 3 người chơi đã sử dụng toàn bộ quái vật để xếp lên pyramid (kim tự tháp), hoặc pyramid không còn chỗ nào để xếp thêm.
 • Sau 3 vòng, Ranks sẽ được quyết định vào tổng số Points mà 3 người chơi đạt được.
 • Nếu có 2 người chơi có cùng số Points khi kết thúc trận, người chơi nào đạt điểm đầu tiên sẽ được tính thứ hạng cao hơn.
 • Nếu bạn để quá thời gian trong lượt của bạn, Knight Kemdi sẽ thay bạn đặt quái vật vào pyramid.
 • Nếu Knight Kemdi hỗ trợ bạn đặt 3 lần, bạn sẽ bị phạt vì sự lười biếng và phần thưởng biến mất \ :v / . Sau khi bị phạt thì bạn không thể tham gia trong 15 phút tiếp theo.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Maximum Impulse (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Cùng vượt lên chính mình à không vượt chướng ngại vật cùng với Silverbristle để dành phần thưởng xúc xích!
 • Bạn có thể vào Maximum Impulse bằng portal nằm cạnh Knight Kemdi phía bên trái của Pixel Kingdom map.
 • Mục tiêu của bạn là cưỡi chiếc Silverbristle né chướng ngại vật bằng cách nhảy qua nhảy lại bằng nút mũi tên.
 • Bạn đi càng xa, thì số Pixel Power sẽ càng tăng.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Wavy Watchtower (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Thử tài kiên nhẫn và độ nhạy của tay, chân để xây dựng một tòa tháp đồng hồ siêu to khổng lồ!
 • Bạn có thể vào cổng Wavy Watchtower gần NPC Knight Kemdi phía bên trái Pixel Kingdom map.
 • Bạn sẽ bắt đầu vỏn vẹn với 1 cái móng nhà, những cục bê tông cốt thép sẽ đu đưa qua lại. Hãy khéo léo bấm nút SpaceBar và xếp những cục bê tông này vào đúng chỗ, nhớ xếp cho đều nhé, xếp không đều nó bảo mình rút ruột công trình \ :v / .
 • Nếu bạn xếp không đều các tầng với nhau, thì những phần thừa ra sẽ rơi xuống, và tòa tháp bạn xây sẽ càng nhỏ lại về sau, và đương nhiên là sẽ càng khó canh đều.
 • Bạn sẽ nhận được Boost of Pixel Power cho mỗi 10 tầng bạn xây thành công. Xây càng cao càng nhiều Pixel Power.
 • Game sẽ kết thúc nếu bạn quăng rớt cục bê tông đang đu đưa ra ngoài hoặc hết 5 phút.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Reverse Battle (29/04 – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

Yêu cầu: Lv 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cần có 2 người để bắt đầu game. Vào portal Reverse Battle gần NPC Knight Kemdi phía bên trái Pixel Kingdom map.
 • Game này giống như chơi cờ Othello (Cờ Lật).
 • Bạn chỉ có thể đặt quân cờ của mình ở cạnh quân cờ của đối thủ. Những ô phát sáng là nơi bạn có thể đặt cờ.
 • Bạn sẽ thắng khi giảm HP của đối thủ xuống 0 trong 15 phút. Nếu bàn cờ hết chỗ, người chiến thắng là người còn nhiều HP nhất.
 • Mỗi lượt chơi đều có giới hạn thời gian. Nếu hết giờ, hệ thống sẽ tự động lật cờ cho bạn.
 • Nếu hệ thống lật tự động 3 lần, bạn sẽ không nhận được thưởng và bị phạt.
 • Khi bị phạt, bạn sẽ phải đợi 15 phút mới được chơi tiếp.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Up and Up (22/04 (sau bảo trì) – 05/05)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Vào mỗi mốc thời gian 15 phút, 45 phút mỗi giờ, bạn sẽ nhận được lá thư trên đầu. Nhấp vào để đến map .
 • Số lượng người chơi yêu cầu ít nhất 10 người để bắt đầu game.
 • Có tổng cộng 5 vòng chơi.
 • Mục tiêu của bạn là vượt chướng ngại vật và chọn những cánh cổng đúng để đi đến đích nhanh nhất. Khi đến đích, bạn sẽ được ghi danh vào bảng vàng.
 • Lượng Pixel Power sẽ dựa vào rank ở cuối game.
 • Nếu bạn không đi đến đích, thì bạn sẽ nhận được lượng Pixel Power dựa trên độ cao bạn đạt được.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Coconut Season (06/05 – 19/05)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Bạn sẽ nhận được thư vào phút thứ 15 và 45 mỗi giờ.
 • Số lượng người chơi yêu cầu ít nhất 10 người để bắt đầu.
 • Bạn phải trang bị một vũ khí để tham gia. Tốc độ, nhảy, tốc độ tấn công, khoảng cách đánh sẽ bị giới hạn ở mức qui định.
 • Khi vào game, tất cả người chơi sẽ chia thành hai đội là đỏ và xanh.
 • Khi game bắt đầu, nhanh chóng vắt giò lên chạy đi hái dừa, nhấn nút tấn công để chặt dừa.
 • Với mỗi trái dừa hái được, bạn sẽ nhận được Coconut Points. Golden Coconuts (dừa dát vàng) sẽ cho nhiều Coconut Points hơn dừa thường.
 • Khi đang đi hái dừa, bạn phải dè chừng mấy con cua Clang và Lorang. Né nó ra không thì nó kẹp cho cho tím tay. Và bạn sẽ bị mất Coconut Points khi bị kẹp.
 • Đội nào hái được nhiều hơn thì đội đó thắng. Trong trường hợp cả hai đội có số điểm bằng nhau, đội nào được điểm đầu tiên thì đội đó thắng.
 • Bạn sẽ nhận được Pixel Power dựa vào thứ hạng của trong bảng xếp hạng. Đội thắng sẽ nhận thêm 1.5x Pixel Power.
 • Nếu bạn không đi hái dừa trong một khoảng thời gian nhất định thì bạn sẽ bị đá ra khỏi game và sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Nếu rời khỏi cuộc chơi giữa chừng, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Rock-Paper-Scissors (20/05 – 09/06)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q [Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril.

 • Thời gian bắt đầu: vào phút 15 và 45 mỗi giờ.
 • Nhấp chuột vào lá thư trên đầu để vào Event (nhớ là đứng ở nơi teleport đến được thì mới có thể nhận thư nhé).
 • Bạn sẽ chơi Oẳn tù tì với Kemdi!
 • Mỗi lần chơi sẽ có 3 vòng.
 • Mỗi vòng sẽ có 9 ván Oẳn tù tì.
 • Bạn phải chọn Kéo, Búa, hoặc Bao trong vòng 3 giây. Bạn sẽ bị xử thua nếu không chọn.
 • Bạn bắt đầu ở Tầng 1 của game. Khi thắng, bạn sẽ lên 1 tầng. Khi thua, bạn giảm 1 tầng. Khi hòa, bạn không di chuyển.
 • Khi hết vòng, bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng với Tầng đang đứng.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Skies (13/05 – 09/06)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Để tham gia trò chơi, bạn đi vào portal Pixel Skies gần NPC Knight Kemdi phía bên trái Pixel Kingdom map.
 • Mục tiêu là bạn bay xa nhất có thể và ăn các vật thể trên trời để nhận Sky Points và tăng thêm độ cao.
 • Chạy lướt tới bằng cách nhấp phím mũi tên → 2 lần. Sau đó nhảy lên, rồi bung dù bằng cách bấm phím Space.
 • Dù bay hoạt động tương tự skill bay của Demon Avenger/Demon Slayer
 • Nhận Sky PointsPixel Power khi bạn ăn Pollen và Rainbow Pollen.
 • Sky Points được sử dụng để nâng cấp Flying Level khi bạn đạt đủ số điểm. Một số hiệu ứng sẽ được mở khi bạn vừa đạt được Flying Level mới.
 • Bạn có thể nhận thêm Pixel Power và Sky Points khi bay được một khoảng cách nhất định.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Lượng Pixel Power khi bạn ăn các vật thể (chưa confirm):

 • Pollen - 3 Pixel Power.
 • Tailwind - Tăng độ cao.
 • Rainbow Pollen - 30 Pixel Power.
 • Golden Tailwind - Tăng độ cao.

Khoảng cách (chưa confirm):

 • 5,000 m  - 13 Sky Points và Pixel Power.
 • 10,000 m - 50 Sky Points và Pixel Power.
 • 20,000 m - 200 Sky Points và Pixel Power.
 • 30,000 m - 450 Sky Points và Pixel Power.
 • 40,000 m - 800 Sky Points và Pixel Power.
 • 50,000 m - 1,250 Sky Points và Pixel Power.

Flying Level (chưa confirm):

 • Level đầu không có các Effect Bonus.
 • Đạt 500 Tổng lượng Sky Points: Lượng Sky Points nhận được từ Pollen tăng từ 3 lên 4.
 • Đạt 1,000 Tổng lượng Sky Points: Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống.
 • Đạt 2,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 4,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 8,000 Tổng lượng Sky Points: Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống, có thể sử dụng Booster.
 • Đạt 12,000 Tổng lượng Sky Points: Lượng Sky Points nhận được từ Rainbow Pollen tăng từ 30 lên 40.
 • Đạt 16,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 20,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 25,000 Tổng lượng Sky Points: Lượng Sky Points nhận được từ Pollen tăng từ 4 lên 5.
 • Đạt 30,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 35,000 Tổng lượng Sky Points:Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống, tăng sức mạnh của Booster.
 • Đạt 50,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 60,000 Tổng lượng Sky Points:  Lượng Sky Points nhận được từ Rainbow Pollen tăng từ 40 lên 50.
 • Đạt 70,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.

Pixel Supernatural Yut (13/05 – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

Supernatural Yut là phiên bản cải tiến của Yut Wars. Luật chơi tương tự - Ai về đủ 4 con là thắng. Nhưng khi bắt đầu bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 quyền hỗ trợ và 1 quyền chơi khăm. Sử dụng 2 quyền này và tính toán hợp lý nhất và giành chiến thắng!

Sau đây là cách chơi Yut Wars:

Trò này khá là giống trò cờ cá ngựa ở Việt Nam. Để tham gia trò chơi, bạn đi vào portal Pixel Supernatural Yut gần NPC Knight Kemdi phía bên trái Pixel Kingdom map. Đợi một chút để hệ thống tìm đối thủ, khi thấy, bấm OK để được vào game.

yut play

Tại đây, bạn bấm CAST YUT để tung "xúc sắc". Và đây là một số luật cơ bản:

 • Số mặt ngửa tương ứng với số bước mà bạn có thể đi.
  • Nếu tung được 4 mặt ngửa (YUT), bạn sẽ được đi 4 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung được 5 mặt úp (MO), bạn sẽ được đi 5 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung hỏng (NAK), bạn sẽ bị mất lượt
  • Nếu tung được mặt ngửa có dấu X (BACK DO), bạn sẽ đi ngược lại 1 bước.
 • Tại các ô mũi tên trên bàn chơi, nếu quân cờ của bạn dừng ở đây thì sau đó nó sẽ đi tiếp theo chiều mũi tên.
 • Nếu "đá" được cờ đối phương, bạn sẽ được đi tiếp.
 • Nếu quân cờ của bạn chồng lên nhau, thì khi di chuyển, chúng sẽ đồng loạt di chuyển.
 • Bạn thắng nếu đưa cả 4 quân cờ về đích (FINISH)

yut win

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel One Card (27/05 – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

gameplay

Trò chơi này khá phức tạp nhưng là trò vui nhất trong tất cả các trò chơi :D. Khi mới vào, bạn sẽ được phát cho 7 lá bài. Nhiệm vụ của bạn là làm sao đó, dùng mưu mẹo, troll bằng bài,… để không còn cầm lá bài nào trong tay thì sẽ là người thắng cuộc.

Do là có khá nhiều lá bài và công năng khác nhau nên Pon sẽ hệ thống lại cho các bạn dễ chơi, dễ hiểu :D.

Giới thiệu các quân bài:

 • Chất của bài: Có 4 chất tương ứng với 4 màu: Xanh biển, Xanh lá, Đỏ, và Vàng.
 • Các quân bài số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Đây là những lá bài thông thường, không có khả năng đặc biệt.
 • attack cards Các quân bài tấn công: Là những quân bài có hình Cung tên, Súng lục, Ngọn lửa, và Thanh kiếm. Dùng để tấn công người chơi khác, người nào bị tấn công sẽ phải rút lên tay số bài tương ứng với số ngọn lửa trên bàn bài.
 • magic cardsCác quân bài hiệu ứng: Có các hiệu ứng: Đổi chất - CHANGE (đổi chất bài từ chất này sang chất khác. Ví dụ: từ Xanh lá qua đỏ), Đánh thêm 1 lá - ONE MORE (Đánh thêm 1 lá bài nữa), Nhảy lượt - JUMP (khi sử dụng lá bài này, lượt của người tiếp theo sẽ bị bỏ qua),  và Đảo chiều - GO BACK (đổi ngược chiều đi của các lượt đánh bài)
 • Các quân bài Cygnus Knights:
  • Mihile Mihile – Màu vàng: Ngăn chặn đòn tấn công vào mình.
  • Oz Blaze Wizard – Màu đỏ: Thêm 5 ngọn lửa lên bàn bài để tấn công người kế tiếp.
  • WA Wind Archer – Màu xanh lá: Bỏ toàn bộ lá bài xanh lá ra khỏi tay của các người chơi.
  • Hawkeye Thunder Breaker – Màu xanh biển: Thêm 2 lá vào tay của các người chơi khác.
  • eckhart Night Walker – Màu tím: Bỏ qua lượt bài của mình. Có thể đánh lá bài này ra mà không cần đúng chất.

Luật chơi:

 • Để có thể đánh bài, bạn cần đánh 1 lá trong tay mà có cùng chất hoặc cùng loại bài. Ví dụ: Trên bàn có con 6 ĐỎ thì bạn phải đánh con 6 trong tay hoặc con có chất ĐỎ. Ngoài ra hệ thống sẽ tự động tô sáng những lá bài nào bạn có thể đánh nên yên tâm nha.
 • Nếu không đánh được bài, bạn phải rút 1 lá từ bộ bài.
 • Nếu bị tấn công, bạn có thể phòng thủ bằng lá Mihile hoặc sử dụng 1 lá tấn công khác có sức mạnh bằng hoặc hơn lá đó.
 • Nếu trên tay có 17 lá thì đồng nghĩa với việc bạn thua trò này rồi đó :3.
 • Nếu bỏ 3 lượt hoặc hơn, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Như đã nói lúc nãy, Nếu trong tay không còn lá nào thì bạn là người thắng cuộc.
 • Trò chơi sẽ kết thúc khi có người về nhất. Thứ hạng Nhì, Ba, Bét sẽ dựa vào số bài trên tay. Người còn ít bài nhất sẽ về Nhì, Nhiều bài thứ hai sẽ về Ba, và ai giữ nhiều bài nhất sẽ về Bét :v.
 • Nếu đạt đủ số Coin hàng ngày, bạn vẫn có thể chơi tiếp nhưng sẽ không được nhận Pixel Coins.

Phần thưởng:

 • Pixel Coins
Pixel Coin Express (27/05 – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Nhận Q ‘[Pixel Party] Pixel Coin Express’ bằng cách nói chuyện với NPC Count Stan hoặc icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Nếu bạn đạt đủ số Pixel Coins giới hạn hàng ngày, nhấp vào nút ‘Complete Mission’ trong Pixel Coin Express UI để nhận thêm Pixel Coins.
 • Khi bạn tham gia đủ 10 ngày, bạn sẽ nhận được 1,000 Pixel Coins.
 • Pixel Coins từ Pixel Coin Express không tính vào lượng Coin giới hạn hàng ngày.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/World.

Phần thưởng:

 • Ngày 1 ~ ngày 9: Đạt số Pixel Coins giới hạn hàng ngày để nhận:
  • Pixel Coin (x100)
 • Day 10: Tham gia đủ 10 ngày để nhận:
  • Pixel Coin (x1,000)
Pixel Coin Shop (22/04 (sau bảo trì) – 09/06)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải hoàn thành Q ‘[Pixel Party] Pixel Kingdom in Peril’.

 • Nói chuyện với NPC Enterprising Granny ở Pixel Kingdom map để mở shop.
 • Những vật có giới hạn lượt mua hàng tuần sẽ reset vào thứ 5 lúc 7:00AM giờ VN mỗi tuần.
 • Bạn chỉ có thể mua những vật phẩm ở Rank bạn đang đạt được, những vật phẩm nằm ở Rank cao hơn thì bạn phải nâng cấp lên Rank đó để mua được.

Shop bao gồm:

 • Pixel Starry Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Nine-Tailed Fox Damage Skin: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Basic Damage Skin: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Snowstorm Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Neon Lights Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Aliciaroid Coupon: 5,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Bạn không thể thay đổi ngoại hình của Android. New Gold Heart (30 Day) included.
 • Permanent Pixel Flame Bird Mount Coupon: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Henesys Chair Coupon: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Chair sẽ phát nhạc phiên bản Pixel của Henesys BGM khi ngồi lên.
 • Pixel Sun Chair Coupon: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Starglow Chair Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Bloom of Lucid Coupon: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Star Planet Damage Skin: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Scorching Heat Damage Skin: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Full of Hearts Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Crow Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel 12th Anniversary Maple Leaf Damage Skin: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Damienroid Coupon: 5,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Bạn không thể thay đổi ngoại hình của Android. New Gold Heart (30 Day).
 • Pixel Frozen Tuna Mount Coupon: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel First Maple Tree Coupon: 2,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Ancient Guardian Chair Coupon: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Hall of Maple Warriors Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Pixel Arcana Spirit Tree Chair Coupon: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.

1-Star Hero Rewards:

 • Rollerskating Chair: Novice: 1,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Pixel Cape Coupon: 300 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Cape: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Nodestone: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Golden Hammer 50%: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Pure Clean Slate Scroll 10%: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Innocence Scroll 60%: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • SP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Job Advancement Coin: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock (1 Day) Coupon: 15 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Mastery Book 30: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Power Elixir x100 Coupon: 5 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Infinite Revitalizer: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Monster Life Gem x7 Coupon: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Final Form Main Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Sub Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Color Reset Coupon: 30 Coins. Không thể giao dịch.

2-Star Hero Rewards:

 • Rollerskating Chair: Intermediate: 1,000,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Pixel Armor Coupon: 300 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Armor: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Powerful Rebirth Flame: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 10/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Eternal Rebirth Flame: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 6/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Master Craftsman's Cube: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 10/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 6/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 6/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mega Character Burninator: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/World. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mega Burning sẽ được kích hoạt trong 30 ngày hoặc đến Lv. 150.
 • Cosmos Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Reboot Cosmos Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Cosmos Atom: 60 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Cosmos Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Synergy Ring Coupon: 800 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Synergy Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Vengeful Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Reboot Vengeful Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Vengeful Stone: 60 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Vengeful Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Complete Sylph Ring Coupon: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Reboot Complete Sylph Ring Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Strong Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Dexterous Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Intelligent Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Lucky Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Healthy Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Balanced Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Strong Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Dexterous Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Intelligent Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Lucky Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Healthy Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Balanced Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Pearl Maple Weapon Selection Box: 150 Coins. Không thể giao dịch khi trang bị, HSD: 10 ngày. Không bao gồm Psy-limiter, Arm Cannon, Chain, Lucent Gauntlet, Ancient Bow, và Ritual Fan.
 • Pearl Maple Hat: 50 Coins. Giao dịch 1 lần duy nhất trong account thông qua Storage Keeper.
 • Pearl Maple Gum: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch 1 lần duy nhất trong account thông qua Storage Keeper.
 • Pearl Maple Suit: 50 Coins. Giao dịch 1 lần duy nhất trong account thông qua Storage Keeper.
 • Pearl Maple Cape: 50 Coins. Giao dịch 1 lần duy nhất trong account thông qua Storage Keeper.
 • Pearl Maple Pendant: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch 1 lần duy nhất trong account thông qua Storage Keeper.
 • Pearl Maple Buckle: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Weapon Selection Box: 150 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Onyx Maple Secondary Weapon Selection Box: 150 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Onyx Maple Hat: 150 Coins. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Gum: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Suit: 150 Coins. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Cape: 150 Coins. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Ring: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Onyx Maple Buckle: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1,500 Coins. Không thể giao dịch.
 • 40 Slot Chair Bag: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • 40 Slot Soul Bag: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Mysterious Monsterbloom: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/World. Không thể giao dịch.

3-Star Hero Rewards:

 • Rollerskating Chair: Advanced: 100,000,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Pixel Helm Coupon: 300 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Helm: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Chaos Ring Coupon: 3,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mysterious Nodestone Box: 160 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/World/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Labyrinth Arcane Symbol Box: 160 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/World/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mysterious Trait Boost Potion Box: 600 Coins. Giới hạn lượt mua: 2/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Prepared Pendant of the Spirit (14 Day): 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. Không thể gia hạn.
 • Pendant Slot Coupon (30 Day): 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 12/World. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Noble Maple Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Bạn có thể chọn 1 vật phẩm từ Nobel Maple Set khi sử dụng. Các Stats trên vật phẩm sẽ có HSD và không thể kéo dài thêm.
 • Maple Galaxy Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Bạn có thể chọn 1 vật phẩm từ Maple Galaxy Set khi sử dụng. Các Stats trên vật phẩm sẽ có HSD và không thể kéo dài thêm. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Maple Gumshoe's Outfit Coupon: 200 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Bạn có thể chọn 1 vật phẩm từ Maple Gumshoe’s Set khi sử dụng. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

4-Star Hero Rewards:

 • Rollerskating Chair: Expert: 1,000,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Pixel Sword Coupon: 300 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Sword: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Epic Potential Scroll 100%: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 3/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Bonus Potential Scroll: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 3/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Pure Clean Slate Scroll 100%: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Master Craftsman's Cube x10 Package: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 2/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Perfect Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch.
 • Special Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Golden Hammer 100%: 60 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Innocence Scroll 60%: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Appraisal Magnifying Glass x100 Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)

5-Star Hero Rewards:

 • Pixel Hero Sword Coupon: 1,000 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Sword: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Pixel Hero Helm Coupon: 500 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Helm: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Pixel Hero Armor Coupon: 500 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Armor: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Pixel Hero Cape Coupon: 500 Coins. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pixel Hero Cape: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
 • Eternal Rebirth Flame x10 Package: 2,500 Coins. Giới hạn lượt mua: 2/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Bonus Occult Cube x10 Package: 750 Coins. Giới hạn lượt mua: 3/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.(Chỉ Non-Reboot Worlds.)
 • Black Cube x10 Package: 3,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Star Force 15-Star Enhancement: 5,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Experience Nodestone: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch.
 • Chaos Circulator: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Miracle Circulator Coupon: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.

EVENTS CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI GMS2

Welcome Event (22/04 (sau bảo trì) – 26/05)
Yêu cầu: Tài khoản phải có ít nhất 1 nhân vật trong MapleStory 2 và nhân vật đó phải tạo trước March 18, 2020.

 • Những người chơi của MapleStory 2 khi tham gia MapleStory sẽ được nhận Maple Welcome Box, box bao gồm: Tria Traveler title và một lượng Maple Reward Points dựa trên số NX đã sử dụng trong MapleStory 2.
 • Nhận Q "Welcome, MS2 Friends!" ở icon ngôi sao bên trái màn hình để nhận thưởng.
 • Nhân vật có Lv. 33 trở lên mới có thể sử dụng phần thưởng.

Phần thưởng:

 • Welcome Gift Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
  • Tria Traveler: Title. Không thể giao dịch. HSD: 30 ngày. STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +5, Boss Damage +5%, Enemy DEF Ignored +5%, MaxHP/MaxMP + 500, Additional EXP +10%.
  • Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn sẽ nhận được Maple Reward Points dựa trên số NX đã sử dụng trong MapleStory 2:
   • 1 - 49,999 MapleStory 2 NX: 1,000 Maple Reward Points
   • 50,000 - 99,999 MapleStory 2 NX: 5,000 Maple Reward Points
   • 100,000 - 299,999 MapleStory 2 NX: 10,000 Maple Reward Points
   • 300,000 - 499,999 MapleStory 2 NX: 30,000 Maple Reward Points
   • 500,000 - 999,999 MapleStory 2 NX: 50,000 Maple Reward Points
   • 1,000,000+ MapleStory 2 NX: 100,000 Maple Reward Points

Maple Relay (22/04 (sau bảo trì) – 26/05)
Yêu cầu:

 1. Có ít nhất một nhân vật trong MapleStory 2 và phải tạo trước 18/3/2020
 2. Hoàn thành Block Buster “Black Heaven”.
 3. Phải đạt được MVP Bronze Rank.
 4. Có ít nhất 150 Star Force.

Chi tiết:

 • Các phần thưởng như Ducky Mount Coupon, VIP Royal Beauty Coupon Ticket, và Maple Welcome Fashion Package, để chào mừng người chơi đến từ MapleStory 2. Những người chơi đạt điều kiện thứ nhất (Có ít nhất một nhân vật trong MapleStory 2 và phải tạo trước 18/3/2020)sẽ được nhận được những phần thưởng trên.
 • Nhận Q ‘’ ở icon Maple Relay nằm trong icon ngôi sao bên trái màn hình. Khi nhận Q, Maple Relay UI sẽ xuất hiện và bắt đầu đếm thời gian.
 • Click vào nút có hình dạng mặt nhân vật để thu nhỏ hoặc đóng UI. Bạn chỉ có thể nhận quà khi UI đang ở chế độ đầy đủ.
 • Phần thưởng có thể nhận khi thanh thời gian chạy đủ vòng tròn và mặt của nhân vật lung linh lấp la lấp lánh lồng lộn.
 • Phần thưởng hàng ngày sẽ được nhận ở các mốc thời gian 30, 60, 120, và 180’. Thời gian chơi game sẽ cộng dồn đến 180’ (không tính thời gian bạn bị d/c).
 • Phần thưởng hàng ngày có thể nhận 4 lần/ngày.
 • Phần thưởng tích lũy sẽ được tính dựa trên số lần nhận phần thưởng ngày.
 • Thời gian được tính cho toàn bộ các nhân vật trong cùng account.
 • Chỉ có thể nhận quà một lần/account.

Phần thưởng:

 • Phần thưởng hàng ngày:
  • 30 phút:
   • Power Elixir x100 Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • 60 phút:
   • Super Megaphone: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • 120 phút:
   • 500 Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • 180 phút:
   • 1,000 Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Phần thưởng tích lũy:
  • 6 Daily Rewards Claimed (Nhận thưởng đủ 6 lần quà hàng ngày)
   • Ducky Pack Box: Có thể Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
    • Ducky: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.Có thể sử dụng Water of Life để hồi sinh.
    • Ducky’s Suave Ribbon: Không thể giao dịch.
    • Ducky Candy Bar: Weapon Skin. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
   • Random Beauty Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Sử dụng để nhận Hair, Face, và Skin ngẫu nhiên.
  • 10 Daily Rewards Claimed (Nhận thưởng đủ 10 lần quà hàng ngày)
   • Mystery Colorblend Eye Color Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
   • Ducky Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Mount có HSD vĩnh viễn khi sử dụng Coupon.
  • 24 Daily Rewards Claimed (Nhận thưởng đủ 24 lần quà hàng ngày)
   • VIP Royal Beauty Coupon Ticket: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Sử dụng để nhận:
    • VIP Royal Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • VIP Royal Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • MapleStory 2 Outfit Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Sử dụng để nhận Set đồ phù hợp với giới tính của nhân vật bạn đang chơi.
    • Tim Outfit Set (M).
     • Tim Wig: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
     • Tim Gentleman Suit (M): Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Momo Outfit Set (F)
     • Momo Wig: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
     • Momo Maid Dress (F): Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
  • 42 Daily Rewards Claimed (Nhận thưởng đủ 42 lần quà hàng ngày)
   • Maple Welcome Damage Skin Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Damage Skin nhận được từ Coupon có HSD vĩnh viễn.
   • Maple Welcome Fashion Package: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Mở để nhận các vật phẩm dưới đây:
    • Sailor Hat: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.
    • Sailor Outfit: Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop. Outfit sẽ đúng với giới tính nhân vật bạn nhận.
    • Ducky Tube: Weapon Skin. Không thể giao dịch. Vật phẩm có thể cho vào Cash Shop.

CÁC EVENTS KHÁC

Sunny Sunday (26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 26/4/2020
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force (không bao gồm đồ Superior).
  • Giảm 50% lượng Spell Trace khi sử dụng (Chỉ Non-Reboot Worlds.)
  • Giảm 50% lượng Honor EXP khi reset Ability.
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 2 - 3/5/2020
  • Giảm 30% lượng Coins khi mua vật phẩm từ Pixel Coin Shop.
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 3 – 10/5/2020
  • Tăng thêm 1 Star khi sử dụng Star Force ở dưới mức 10 Star.
  • 5x cơ hội nhận Magnificent Soul khi quy đổi.
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 4 - 17/5/2020
  • Giảm 30% lượng Coins khi mua vật phẩm từ Pixel Coin Shop.
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 5 - 24/5/2020
  • 2x EXP Coupon (15 min) (x5): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Tỉ lệ thành công 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5, 10, và 15. (Không áp dụng đối với đồ Superior)
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 6 - 31/5/2020
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force (không bao gồm đồ Superior).
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
 • Tuần 7 - 7/6/2020
  • Được nhận tùy chọn 1 trong các Pixel Damage Skins dưới đây: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Pixel Starry Damage Skin
   • Pixel Snowstorm Damage Skin
   • Pixel Neon Lights Damage Skin
   • Pixel Full of Hearts Damage Skin
   • Pixel Crow Damage Skin
   • Pixel 12th Anniversary Maple Leaf Damage Skin
  • Bạn sẽ nhận một lượng Pixel Coins tùy thuộc vào Rank bạn đang đạt được vào ngày này.
   • 1-Star Hero: 100 Pixel Coins
   • 2-Star Hero: 300 Pixel Coins
   • 3-Star Hero: 500 Pixel Coins
   • 4-Star Hero: 700 Pixel Coins
   • 5-Star Hero: 1,000 Pixel Coins
  • Giảm 30% lượng Coins khi mua vật phẩm từ Pixel Coin Shop.
  • X2 lượng Pixel Coins từ events.
  • Tăng gấp đôi giới hạn Pixel Coins.
Spell Trace Fever Time (29/05 – 31/05)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 29/5 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 30/5 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 31/5 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

Sương sương 13,600 chữ được dịch bởi Kinn và Pon with ♥

zBlackwing

1 Comment

 1. Anh Pon sao em choi Legends Return: Star Hustle lai ko dc tinh vao Challenge of Luck. Chi co choi Pixel up and up no moi tinh cho em

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑