V.212 – MapleStory X ISEKAI QUARTET Patch Notes

UPDATE MỚI

Maple Tour
Yêu cầu: Lv. 105+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Maple Tour – nói nôm na là Monster Park để kiếm Mesos, a lot of Mesos.
 • Tham gia Maple Tour bằng cách nói chuyện với MNN Broadcast Station Shuttle Bus Stop ở Henesys, Leafre, Nameless Town, hoặc sử dụng Dimensional Mirror.
 • Vào portal tương ứng với level của bạn để bắt đầu phó bản.
 • Sau khi bắt đầu, bạn sẽ chỉ có thể tham gia Maple Tour bằng nhân vật hiện tại cho đến khi nhận hết số Mesos kiếm được. Tức là các nhân vật khác trong acc sẽ không được tham gia cho đến khi nhân vật hiện tại xong xuôi.
 • Bạn có thể vào Maple Tour 7 lần/ngày/world.
  • 2 lần đầu: miễn phí vào cổng.
  • 5 lần sau: sử dụng Maple Tour VIP Pass hoặc trả 300 Maple Points.
 • Phó bản có tổng cộng 6 vòng chơi và bạn phải hoàn thành trong 10 phút.
 • Khi hoàn thành phó bản, bạn sẽ tích lũy thêm Mesos và nhận được Maple Tour Coin.
 • Bạn sẽ nhận được tất cả Mesos tích lũy khi làm phó bản mỗi ngày sau 7 ngày tính từ lúc hoàn thành phó bản đầu tiên. Lượng mesos nhận được sẽ tính theo level hiện tại của nhân vật.
  • Cứ tưởng tượng như bạn làm việc và được phát lương sau mỗi 7 ngày í.
 • Nếu nhận mesos trước thời gian trên, bạn sẽ chỉ nhận được nửa lượng mesos đó.
  • Để nhận trước, bạn chọn Payday Advance.
  • Sau khi nhận, bạn có thể tham gia phó bản ở một nhân vật khác.
 • Nếu vào phó bản có level thấp hơn tầm level nhân vật, bạn sẽ chỉ nhận được một phần trong số mesos thưởng.
 • Phó bản không có EXP.
 • Bạn có thể sử dụng Maple Tour Coins để mua đồ trong shop Travel Bag ở map MNN Broadcast Station.

Phần thưởng:

 • Mesos
 • Maple Tour Coin: Không thể giao dịch.

Coin shop Travel Bag:

 • Meso Piggy Bank: 140 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 28 ngày. Bạn có thể nhận 50 mil mesos mỗi ngày, tối đa 1 bil mesos. Nhân vật không thể có cùng lúc 2 item loại này trong túi.
 • Star Force 5-Star Enhancement Scroll Coupon: 70 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng sẽ nhận được Star Force 5-Star Enhancement Scroll: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Spell Trace (x100): 5 Coins.
 • Lulu’s EXP Box: 1 Coin. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận được một lượng EXP ngẫu nhiên tính theo level nhân vật.
 • Power Elixir (x100): 1 Coin. Không thể giao dịch.
 • Meso-Raining Chair: 50 Coins. Giới hạn mua: 1 cái/nhân vật. Không thể giao dịch. Sau khi điền vào lượng Mesos bạn muốn chi trả, bạn sẽ rớt 1,000 mesos mỗi 3 giây. Lượng mesos bạn rớt ra ngoài sẽ được ghi nhận (vĩnh viễn) và hiển thị lên Chair. Bạn có thể chi trả lên đến 999,999,999 Mesos khi dùng ghế này.
 • Golden Meso Tree Chair: 7 Coins. Giới hạn mua: 1 cái/nhân vật. Không thể giao dịch. Người chơi phải chi trả 999,999,999 mesos bằng cách sử dụng Meso-Raining Chair mới có thể mua Chair này.
Mu Lung Dojo Expansion
Yêu cầu: Lv. 105+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Số tầng có thể leo Mu Lung Dojo tăng từ 63 lên 80!
 • 17 tầng mới – boss mới – thử thách mới đang chờ đón bạn \ :v /
 • Bảng xếp hạng Dojo sẽ được sửa lại như sau:
  • Novice: Lv. 105 - 200
  • Master: Lv. 201+
 • Lượng Dojo Point cũng được chỉnh sửa lại như sau:
  • Top 5%
   • Novice: 10,000 Points
   • Master: 21,000 Points
  • Top 6 - 10%
   • Novice: 9,000 Points
   • Master: 20,000 Points
  • Top 11 - 20%
   • Novice: 8,000 Points
   • Master: 18,000 Points
  • Top 21 - 30%
   • Novice: 7,000 Points
   • Master: 16,000 Points
  • Top 31 - 40%
   • Novice: 6,000 Points
   • Master: 13,000 Points
  • Top 41 - 50%
   • Novice: 5,000 Points
   • Master: 12,000 Points
  • Top 51 - 70%
   • Master: 10,000 Points
 • Người chơi đạng hạng 1 của nghề sẽ nhận được Mu Gong-Certified Wellness Tonic (EXP) x2 vào lần reset Dojo kế tiếp.
 • Nhân vật sử dụng Open Advancement (chuyển nghề tự do) sẽ bị xóa xếp hạng của nghề trước đó.
 • Xóa bỏ nhiệm vụ trao thưởng. Từ nay bạn phải nói chuyện với So Gong ở Mu Lung Dojo Hall để nhận thưởng.
 • Những Achievement sau được chuyển qua mục Memories:
  • Goooo-ing up! Next stop, Targa!
  • Goooo-ing up! Next stop, Dragon Rider!
  • Goooo-ing up! Next stop, Cygnus Family!
  • Goooo-ing up! Next stop, Mu Gong’s Pupils!
  • Goooo-ing up! Next stop, Mu Gong!
 • Thêm Achievement mới cho Mu Lung Dojo:
  • Goooo-ing up! Next stop, Pink Bean!
  • Goooo-ing up! Next stop, Cygnus!
  • Goooo-ing up! Next stop, Lotus!
  • Goooo-ing up! Next stop, Mu Gong’s Pupils!
  • Goooo-ing up! Next stop, Mu Gong!
 • Thêm Mu Lung Dojo Atrium – sảnh Dojo, là map trước khi bạn vào tầng 1.
 • Tất cả buff sẽ bị xóa bỏ khi bạn vào sảnh này.
 • Bạn có thể sử dụng Buff và Potion trong sảnh. Thời gian duy trì của các buff này sẽ tính sau 30 giây.
 • Bạn sẽ chỉ đấu với boss tính từ tầng 30 trở lên, không còn creep nữa.
 • Tăng hiệu quả sử dụng của Unity  Traning Center cho nhân vật level 201+
 • Lượng Dojo Point tối đa có thể tích lũy tăng lên 500,000.
 • Xóa bỏ các item sau khỏi shop Dojo:
  • So Gong's Gloves
  • Expert's Gloves
  • Expert's Apprentice Gloves
  • So Gong's Gloves
  • Expert's Gloves
  • Expert's Apprentice Gloves
  • Mu Lung Dojo Unidentified Gloves Box
  • Mu Lung Dojo Unidentified Belt Box
 • Thay đổi hình thức của Mu Lung Dojo Damage Skin. Thay đổi này có tác dụng lên cả skin cũ.
 • Các món đồ hàng tuần sẽ được làm mới vào Thứ 2, 7:00 AM (giờ VN).

Shop Dojo Points:

 • Pendant of the Spirit: 3,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Không thể kéo dài HSD.
 • Mu Lung Dojo EXP Coupon: 2,000 Points. Giới hạn mua: 10 cái/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Tăng 2x EXP trong 3 phút sau khi sử dụng.
 • Unity Training Center Entrance Charm (30 minutes): 600 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (1 hour): 1,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (3 hour): 2,700 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (6 hour): 4,800 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (9 hour): 6,300 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (12 hour): 7,200 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Unity Training Center Entrance Charm (24 hour): 12,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Bonus Potential Scroll 50%: 21,000 Points. Giới hạn mua: 1 cái/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Non-Reboot worlds only.)
 • Powerful Rebirth Flame: 9,000 Points. Giới hạn mua: 1 cái/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Epic Potential Scroll: 15,000 Points. Giới hạn mua: 1 cái/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Prototype Soul Enchanter: 1,000 Points. Không thể giao dịch.
 • Spell Trace (x100): 800 Points.
 • Unidentified Traits Growth Box: 1,500 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Mu Gong's Honor EXP Guarantee: 5,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Special Medal of Honor: 6,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Mu Lung Dojo Damage Skin: 70,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Mu Lung Dojo Conquer Damage Skin: 199,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Mini Mu Lung Dojo Chair: 99,000 Points. Không thể giao dịch.
 • Mu Lung Scarecrow Chair: 99,000 Points. Không thể giao dịch.
 • Mu Lung Dojo Conquer Chair: 199,000 Points. Không thể giao dịch. Chair này sẽ hiển thị số tầng cao nhất trong Dojo mà bạn đã hoàn thành.
 • Mu Gong's Training Chair: 9,900 Points. Không thể giao dịch. Sau khi điền vào lượng Mesos bạn muốn chi trả, bạn sẽ rớt 1 Dojo Point mỗi 10 giây.
 • Mu Lung Dojo Unidentified Accessory Box: 2,000 Points. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận một Apprentice Sage Accessory ngẫu nhiên. Món đồ này có potential ngẫu nhiên và có HSD 7 ngày.
 • Scarecrow Summoning Sack: 2,500 Points. Không thể giao dịch. Triệu hồi Oak scarecrow có 100% defense.
 • Scarecrow Summoning Sack: 2,500 Points. Không thể giao dịch. Triệu hồi Straw scarecrow có 25% defense.
Ghost Park Ranked Mode
Yêu cầu: Lv. 125+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2+). Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 2.

 • Ghost Park nay đã cho phép bạn leo Rank!
 • Bạn có thể vào Ghost Park bằng Dimensional Mirror.
 • Trước khi vào chơi (bằng portal bên phải), bạn sẽ được chọn chế độ chơi: Normal Mode hay là Ranked Mode.
 • Sau khi vào, bạn sẽ nhận được buff của Lv. 21 Ghost Park Charm Enhancement và xóa tất cả các buff khác đang có.
 • Bạn chỉ có thể vào Ghost Park Ranked Mode một mình, và không có trong party nào cả.
 • Bạn sẽ kết thúc cuộc chơi khi nhân vật rơi mộ, hoặc vượt quá 20 phút. Thời gian sinh tồn sẽ được ghi nhận trên bảng xếp hạng nghề.
 • Ghost Park Ranked Mode xếp hạng nhân vật theo nghề.
 • Nhân vật sử dụng Open Advancement sẽ bị xóa thành tích.
 • Xếp hạng tuần sẽ được tính vào 6:30 – 7:30 sáng thứ 2 (giờ VN). Bạn sẽ không thể vào Ranked Mode, xem bảng xếp hạng, hay nhận thưởng trong thời gian này.
 • Người chơi đạt hạng nhất, nhì, và ba (theo nghề) sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt thông qua Spiegelmann trong Ghost Park.
 • Người chơi đạt hạng nhất (theo nghề) sẽ được “tạc tượng” NPC trong suốt tuần tiếp theo. Người chơi khác sẽ nhìn thấy tượng của người đạt hạng nhất tương ứng với nghề của nhân vật đang sử dụng.
 • Thêm Achievement mới:
  • [Ghost Park] Silent as a Ghost
  • [Ghost Park] Ghost Busting Hero
  • [Ghost Park] Spooking the Specters
 • Thêm thông tin Achievement cho Normal Mode:
  • [Ghost Park] Basic Soul Guardian: Tiêu diệt 1,000 con ma trong Ghost Park Normal Mode
  • [Ghost Park] Intermediate Soul Guardian: Tiêu diệt 10,000 con ma trong Ghost Park Normal Mode
  • [Ghost Park] Advanced Soul Guardian: Tiêu diệt 100,000 con ma trong Ghost Park Normal Mode
 • Thay đổi tên và thông tin của nhiệm vụ lấy Medal trong Ghost Park.
  • [Ghost Park] Ghost Park Normal Mode Challenge
  • [Ghost Park] Ghost Park Normal Mode Super Challenge
  • [Ghost Park] Normal Mode Survival Challenge
 • Người chơi sẽ không bị sát thương bởi hiệu ứng của Wrath, Slot, hay Jealousy Charm khi đang trong trạng thái bất tử.
 • Người chơi không thể sử dụng Dark Sight để hóa giải đòn tấn công của Banshee, và Banshee sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bất thường.
 • Người chơi sẽ không thể sử dụng skill hồi sinh trong Ghost Park.
 • Người chơi không mất EXP khi chết trong Ranked Mode.
 • Không có giới hạn lượt vào cho Ranked Mode.

Phần thưởng:

 • 1st Rank
  • Master Exorcist: Title. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP/MaxMP + 750, Weapon ATT/Magic ATT +7, Boss Damage +5%. Stats có HSD: 7 ngày.
  • Master Exorcist Chair: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Hiện thị số lần đạt hạng nhất theo nghề.
  • Master Exorcist Emblem: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 2nd Rank
  • Veteran Exorcist Emblem: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 3rd Rank
  • Junior Exorcist Emblem: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Cân bằng Job
Tất cả nghề

 • [Skill hồi phục theo thời gian]: Nhận được buff từ Potential hoặc Monster Skill tăng khả năng hồi phục.
 • [Skill giảm sát thương khi trúng đòn]: Cụm từ Giảm sát thương khi trúng đòn được thống nhất thành Hit Damage Reduction.
 • [Skill bất tử]: Sửa lỗi hiệu ứng bị hủy bỏ khi có nhiều hiệu ứng bất tử được áp dụng cùng lúc.
 • [Skill triệu hồi]: Từ nay có thể nạp Soul Weapon.
 • [Skill bay]: Sửa lỗi không thể sử dụng được ở cuối map.
 • [Skill Rush]: Sửa lỗi rớt xuống dưới khi skill chạm tới phần rìa chỗ đứng (platform).
 • [Skill phải học trước đó]: không thể bị reset nếu các skill cao cấp hơn (yêu cầu skill này) chưa thỏa mãn yêu cầu tối thiểu.
 • [Link Skill]: Sửa lỗi chuyển Link Skill vào nửa đêm sẽ nghiến luôn lượt chuyển đổi ngày tiếp theo.
 • [Linked skills]: Sửa lỗi không thể sử dụng potion khi đang dùng đòn tấn công kết nối với vị trí đặt potion và lượng potion nhất định.

 Tất cả Warriors

 • [Weapon Aura]: Aura Wave chuyển thành sát thương cố định. Lv. 25, Aura Wave sẽ tấn công mỗi 6 giây và gây 1000% damage 6 lần.

Tất cả Bowmen

 • [Guided Arrow]: Sửa lỗi không thể xóa bỏ buff bằng click phải chuột lên icon góc trên.

Tất cả Thieves

 • [Dark Sight skills]: Có thể loot và sử dụng Hyper Teleport Rock khi trong trạng thái Dark Sight. Được bảo vệ bởi Buff Freezer.

Tất cả Pirates

 • [Loaded Dice]: Khi sử dụng Roll of the Dice mà đã học Double Down, tỷ lệ 3 con xúc sắc xuất hiện 3 mặt giống nhau giảm đi 50%. Sửa lỗi kích hoạt skill ở bàn phím số khi đang sử dụng để chọn mặt cho Loaded Dice.

Tất cả Explorers

 • [Link Skill]: Sửa lỗi hiển thị Current Skill Level cao hơn Level thật của skill.
 • [Ultimate Explorer skills]: Nhận được buff Mastery.

Hero

 • [Combo Fury]: Nếu sử dụng cùng với phím mũi tên xuống, skill sẽ di chuyển tới mục tiêu chuẩn hơn. Tầm đánh giảm 15%.
 • [Puncture]: Tầm đánh tăng thêm 80%. Số mục tiêu tối đa tăng từ 6 lên 8 và số lần tấn công tăng từ 3 lên 4.

Paladin

 • [Shield Mastery]: Mô tả skill được cập nhật, nói rõ nhân vật vẫn sẽ nhận được buff khi trang bị Rosary.
 • [Heaven's Hammer]: Tầm đánh tăng thêm 21%.
 • [Threaten - Opportunity]: Phần số được xóa bỏ khỏi icon của skill.

Dark Knight

 • [Hex of the Evil Eye]: Magic ATT tăng thêm một lượng bằng với Weapon ATT. Thành viên nhóm nhận được một nửa lượng buff.
 • [Sacrifice]: Chỉnh sửa phần mô tả skill, nói rõ cooldown sẽ giảm khi Evil Eye tấn công trong thời gian Sacrifice hoạt động.

Arch Mage (Ice, Lightning)

 • [Ice Age]: Hiệu ứng đóng băng mặt đất sẽ hiển thị phía trước quái vật.
 • [Bolt Barrage]: Lượng Final Damage giảm đi khi tấn công liên tục một quái vật với tia sét sẽ giảm từ 10% xuống 5%.
 • [Spirit of Snow]: Lv. 25, Damage tấn công một mục tiêu duy nhất tăng từ 1400% lên 1700%.

Bishop

 • [Holy Fountain]: Sửa lỗi không hiển thị hiệu ứng của Holy Fountain khi sử dụng skill ở vị trí có Burning Conduit (Blaze Wizard). Sửa lỗi buff hồi phục đôi khi không có tác dụng.
 • [Big Bang]: Lượng giảm Defense sẽ được hiển thị ở phần mô tả skill.

Bow Master

 • [Hookshot]: Di chuyển tới vị trí mục tiêu chuẩn xác hơn và Tầm đánh giảm xuống 15%.
 • [Enchanted Quiver]: Sửa lỗi mũi tên tinh thần không tấn công khi khóa mục tiêu.
 • [Gritty Gust]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 7%.

Marksman

 • [Hookshot]: Di chuyển tới vị trí mục tiêu chuẩn xác hơn và Tầm đánh giảm xuống 15%.
 • [Surge Bolt]:
  • Sửa lỗi thông báo skill đang cooldown hiện ra liên tục khi Concentrate đang hoạt động.
  • Sửa lỗi bắn ra thêm 1 mũi tên lúc thả phím skill ra khi Concentrate vừa đạt thời gian duy trì tối đa. Khi tiếp tục nhấn giữ phím skill sau khi Concentrate đạt thời gian duy trì tối đa, skill Concentrate tiếp theo sẽ được kích hoạt sau đó 1 giây.
  • Sửa lỗi không thể tấn công khi đường truyền mạng không ổn định. Sửa lỗi người chơi không nhìn thấy hiệu ứng skill này.

Pathfinder

 • [Cardinal Deluge]: Sửa lỗi đôi khi chỉ kích hoạt được 1 skill khi cho skill này vào macro với Cardinal Burst
 • [Cardinal Burst]: Sửa lỗi đôi khi chỉ kích hoạt được 1 skill khi cho skill này vào macro với Cardinal Deluge.
 • [Bountiful Deluge]: Sửa lỗi Magic Arrow tìm đến mục tiêu mặc dù nó chưa xuất hiện.
 • [Cursebound Endurance]: Sửa lỗi kháng trạng thái bất thường của skill không có tác dụng với skill Dark Tornado của boss Cygnus.
 • [Bountiful Burst]: Sửa lỗi Magic Arrow tìm đến mục tiêu mặc dù nó chưa xuất hiện
 • [Advanced Cardinal Force]: Cự ly tấn công của Cardinal Burst giảm xuống 5%.
 • [Ancient Astra]: Sửa lỗi có thể sử dụng skill này khi nhân vật đang leo.
 • [Nova Blast]: Sửa lỗi hiệu ứng tăng Final Damage tỷ lệ với lượng Relic Gauge sử dụng không có tác dụng.
 • [Obsidian Barrier]: Sửa lỗi hủy bỏ skill đang sử dụng khi kích hoạt skill này.

Tất cả Explorer Thieves

 • [Shadow Walker]: Được bảo vệ bởi Buff Freezer.

Night Lord

 • [Throwing Star Barrage]: Sửa góc tấn công nhỏ lại.
 • [Shurrikane]: Sát thương từ Shurrikane sẽ không xóa bỏ Dark Sight nữa.

Shadower

 • [Shield Mastery]: Mô tả skill được cập nhật, nói rõ nhân vật vẫn sẽ nhận được buff khi trang bị Dagger Scabbard.
 • [Meso Explosion]: Sửa lỗi đồng Mesos xuất hiện trên trời, thay vì ở vị trí bị kích nổ.
 • [Assassinate]: Khi tấn công nhiều mục tiêu, skill sẽ debuff những kẻ thù đang dính hiệu ứng Wounded trước.
 • [Shadow Veil]: Sửa lỗi không thể sử dụng skill khi cooldown được reset và đã được kích hoạt.
 • [Sonic Blow]: Lv. 25, Damage tăng từ 865% lên 1000%.

Dual Blade

 • [Asura]: Sửa lỗi chuyển động của nhân vật vẫn tiếp tục một lúc dù cho skill đã kết thúc
 • [Blades of Destiny]: Lv. 25, Damage tăng từ 1200% lên 1500%.

Buccaneer

 • [Lord of the Deep]: Không còn sử dụng được ở những map cấm dùng skill này nữa.

Corsair

 • [Brain Scrambler]: Số lần tấn công tăng từ 10 lên 12 và Ignore Defense tăng từ 40% lên 60%.
 • [Whaler's Potion]: Xóa bỏ khả năng tăng MaxHP khi sử dụng. Sửa lỗi buff tăng Ignore Defense thay vì Hit Damage Reduction
 • [Bullet Barrage]: Rơi xuống nước vùng Torrent Zone sẽ xóa bỏ skill này.

Cannoneer

 • [The Nuclear Option]: Lv. 25, Damage phát nổ tăng từ 2000% lên 2400%.

Mihile

 • [Weightless Heart]: Tăng cự ly di chuyển.
 • [Radiant Cross]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 7%.
 • [Charging Light]: Tầm đánh tăng thêm 18% và Cooldown giảm từ 20 xuống 15 giây.

Blaze Wizard

 • [Liberated Magic]: Final Damage tăng từ 25% lên 30%.
 • [Final Orbital Flame]: Damage khi tấn công quái vật bình thường tăng từ 15% lên 30%.
 • [Burning Conduit]: Sửa lỗi không hiển thị hiệu ứng kỹ năng khi sử dụng ở chỗ đang có Holy Fountain của Bishop
 • [Pure Magic]: Magic ATT tăng từ 10 lên 20.
 • [Inferno Sphere]: Đòn tấn công xuất hiện sớm hơn. Sửa lỗi nhân vật đôi khi không thể di chuyển lúc skill này kết thúc.

Wind Archer

 • [Song of Heaven]: Sửa lỗi không kéo dây cung khi sử dụng skill.
 • [Howling Gale]: Tiêu tốn 1 Wind Energy khi sử dụng. Tiêu tốn toàn bộ Wind Energy khi sử dụng và bấm phím mũi tên xuống. Sửa lỗi khi dùng 1 stack làm biến mất tất cả stack còn lại.

Night Walker

 • [Shadow Bat]: Cơ hội tấn công của Shadow Bat tăng từ 35% lên 50%.
 • [Bat Affinity I]: Cơ hội tấn công của Shadow Bat tăng từ 5% lên 20%.
 • [Bat Affinity III]: Cơ hội tấn công của Shadow Bat tăng từ 5% lên 30%.
 • [Dominion]: Điều chỉnh lại vị trí hiệu ứng skill.
 • [Greater Dark Servant]: Lv. 25, Damage của phân thân cuối cùng tăng từ 45% lên 50%.

Thunder Breaker

 • [Annihilate]: Số lần tấn công cố định thành 7, không còn phụ thuộc vào Lightning Charge.
 • [Thunder God]: Mô tả skill nêu rõ không bị ảnh hưởng bởi Combat Orders.
 • [Primal Bolt]: Thời gian duy trì giảm từ 90 xuống 30 giây và Cooldown giảm từ 180 xuống 120 giây. Thêm buff ngăn tiêu tốn Lightning Charge trong khoảng thời gian duy trì. Nếu sử dụng Gale trong khi Primal Bolt được kích hoạt, thời gian duy trì sẽ chỉ được reset khi thời gian của buff tăng Damage còn ít hơn 30 giây.
 • [Phalanx Charge]: Có thể thay đổi hướng tấn công bằng skill kết nối.

Tất cả Heroes

 • [Freud's Wisdom]: Sửa lỗi chỉ nhận lượng cooldown tối thiểu nếu log out và log in trước khi skill này đạt lượng stack tối đa.

Aran

 • [Maha's Fury]: Có thể sử dụng mà không cần đến Maha's Domain.
 • [Fenrir Crash]: Sửa lỗi có thể sử dụng khi trang bị Skill Node và Beyond Blade chưa đạt tối đa.

Evan

 • [Magic Debris]: Sửa lỗi Mana Overload ngốn MP ngay cả khi Magic Debris không tấn công ai cả.
 • [Ludicrous Speed]: Sửa lỗi hiển thị level skill có thêm (+1).

Mercedes

 • [Elemental Knights]: Sửa lỗi Spirit được triệu hồi ra teleport liên tục sau khi sử dụng Rune of Might.
 • [Defense Break]: Boss Damage và Critical Damage tăng từ 15% lên 20%.
 • [Spirit of Elluel]: Sửa lỗi phân thân không kích hoạt Rolling Moonsault.

Phantom

 • [Luck of the Draw]: Skill sẽ đảm bảo 100% tấn công quái vật có nhiều HP nhất. Xóa bỏ buff HP Boost từ Red Cross. Sửa lỗi không thể nhận buff Red Cross khi Phantom nhận được buff từ Luck of the Draw sau khi sử dụng skill.
 • [Ace in the Hole]: Có thể sử dụng skill một lần nữa sau khi kích hoạt để xóa bỏ phong ấn ngay lập tức. Lv. 25, Damage tăng từ 2000% lên 2400% khi xóa bỏ phong ấn. Sửa lỗi phong ấn bị xóa bỏ khi nhấp phím kỹ năng liên tục sau khi sử dụng Ace in the Hole. Thi triển đòn tấn công thứ 2 khi đang dùng đòn tấn công giữ phím.
 • [Phantom's Mark]: Số lần tấn công bằng Mille Aiguilles để nhận 1 Master Thief Mark tăng từ 5 lên 7. Tempest tăng Master Thief Mark, 7 lần = 1 Mark.

Shade

 • [Spirit Frenzy]: Số lần tấn công tăng từ 3 lên 5 và Damage giảm từ 75% xuống 45%.
 • [Soul Splitter]: Lượng Final Damage lên phân ảnh giảm từ 50% xuống 20%. Sát thương lên quái vật cố định – không thể phân ảnh được thay đổi từ +25% Damage thành +20% Final Damage.
 • [Spirit Bond 4]: Thêm buff tăng Final Damage thêm 15%.
 • [Spirit Bond Max]: Final Damage của Spirit Frenzy thi triển bởi Shade và Spirit Guardian tăng từ 600% lên 700%.

Luminous

 • [Split]: Không ảnh hưởng đến các skill thông thường nữa.
 • [Shadow Shell]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 33%.
 • [Dusk Guard]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 25%.
 • [Photic Meditation]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 33%.
 • [Reflection]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 9%.
 • [Apocalypse]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 25%.
 • [Morning Star]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 20% và Số lần tấn công tăng từ 1 lên 2 khi mục tiêu bị đẩy lùi.
 • [Dark Crescendo]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 44%.
 • [Arcane Pitch]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 33%.

Tất cả Demons

 • [Dark Winds]: Thêm tính năng khóa khả năng lướt (glide). Sau khi khóa lướt, bạn có thể sử dụng phím nhảy để thi triển Double Jump.

Demon Slayer

 • [Spirit of Rage]: Tiêu tốn HP giảm từ 15% xuống 10%, Số lần tấn công liên tiếp tăng từ 9 lên 12, và Số lần tấn công kết thúc tăng từ 12 lên 15.

Demon Avenger

 • [Blood Pact]: Thêm khả năng giảm lượng HP tiêu tốn của skill Job 1 đến 4 đi 90% nếu nhân vật bị ảnh hưởng bởi trạng thái ngăn phục hồi HP.
 • [Demonic Blast]: Phản ánh chân thực hơn về thời gian tích tụ của skill.
  • Sửa lỗi không thể kích hoạt khi đang dùng Shield Charge.
  • Sửa lỗi ngốn HP nhiều lần một lúc khi đang tích tụ.
  • Sửa lỗi Infernal Exceed kích hoạt Demonic Blast ngay sau khi sử dụng.
  • Sửa lỗi hiệu ứng bị lặp lại khi dùng skill liên tục.
  • Sửa lỗi nhân vật không thể làm gì khi đang tích tụ và bị biến hình.

Blaster

 • [Bobbing/Weaving]: Sửa lỗi phím Space/phím số/ phím Fn được cài đặt làm phím nhảy, khi đang dùng skill này và bấm phím nhảy, mà chế độ nhập liệu đang là tiếng Hàn Quốc, nhân vật sẽ nhảy thay vì ngưng tấn công.

Battle Mage

 • [Combat Teleport]: Sửa lỗi crash game khi sử dụng skill này liên tục từ trái sang phải ở một vài tình huống nhất định.
 • [Battle Master]: Xóa bỏ khả năng tăng Damage. Thêm khả năng tăng Final Damage thêm 10%.
 • [Weakening Aura]: Sau khi xóa bỏ Weakening Aura, thời gian duy trì debuff tăng từ 15 lên 20 giây.
 • [Condemnation]: Sửa lỗi cho skill này vào macro và xài sẽ làm biến mất thần chết tí hon hiện tại và triệu hồi 1 con mới. Sửa lỗi skill không tấn công cánh cổng ở tầng 47 trong Tower of Oz

Wild Hunter

 • [Capture]: Một vài quái vật sẽ không bị bắt bằng skill này nữa.
 • [Crossbow Expert]: Critical Damage tăng từ 8% lên 20%.
 • [Extended Magazine]: Final Damage tăng từ 15% lên 20%.
 • [Primal Fury]: Số lần tấn công tăng từ 6 lên 12 và Số lần tấn công của đòn cuối cùng tăng từ 12 lên 15. Lv. 25, Damage của đòn cuối cùng tăng từ 3000% lên 3600%.
 • [Primal Grenade]: Sửa lỗi làm Wild Arrow Blast tàng hình, hay nhìn như đang bắn ngược ở góc nhìn của các người chơi khác. Sửa lỗi hiển thị không bình thường khi sử dụng liên tục ở một vài tình huống nhất định

Xenon

 • [Pinpoint Salvo]: Sửa lỗi không thể dùng skill này khi đang thi triển Omega Blaster.
 • [Triangulation]: Sửa lỗi đôi khi không thể kích hoạt, hoặc kích hoạt liền một lúc sau khi thi triển Omega Blaster thay vì kích hoạt khi đang thi triển Omega Blaster
 • [Omega Blaster]: Sửa lỗi hiển thị hiệu ứng skill khi đang ở trong map đặc biệt không cho phép nhìn thấy hiệu ứng skill của các nhân vật khác.
 • [Hypogram Field: Fusion]:
  • Sửa lỗi số lượng tên lửa bắn ra bằng Aegis System không tăng lên khi Xenon đang trong vùng Hypogram Field: Fusion.
  • Sửa lỗi không thể sử dụng potion khi Xenon đang ở trong vùng Hypogram Field: Fusion.
  • Sửa lỗi Hypogram Field: Fusion nhận được buff tăng thời gian duy trì.

Mechanic

 • [Humanoid Mech / Tank Mech]: Chiều cao nhân vật có thể trúng đòn khi đang ngồi được giảm xuống 40%.
 • [Mechanic Dash]: Không hiển thị thông báo cooldown khi sử dụng skill liên tục.
 • [Support Unit: H-EX]: Lượng giảm Defense giảm từ 20% xuống 10% và có tác dụng lên cả Boss. HP Auto Recovery thay đổi từ 20% lượng HP cơ bản thành 8% lượng HP tối đa, và không hồi phục ngay lập tức khi đặt skill.
 • [Overclock]: Final Damage tăng từ 15% lên 20%.
 • [Heavy Salvo Plus]: Sửa lỗi có thể sử dụng skill khi đang leo.
 • [Robot Mastery]: Sửa lỗi nhân vật tăng Damage cùng với Final Damage của robot. Damage của Robo Launcher RM7 tăng từ 90% lên 135%, và Final Damage tăng từ 70% lên 105%.
 • [Mech Cannonade]: Lv. 25, số lần tấn công tăng từ 10 lên 11 và Số Homing Beacons tăng từ 6 lên 7. Khi skill kết thúc, áp dụng chuẩn xác hơn lượng thời gian Homing Beacon không thể sử dụng.

Kaiser

 • [Iron Will]: Thêm buff tăng Damage dựa theo lượng Morph Gauge. Khả năng tăng HP giảm từ 15% xuống 10%. Thay đổi này chỉ áp dụng cho Iron Will của Kaiser (Link skill vẫn như cũ)
 • [Final Form]: Chiều cao nhân vật có thể trúng đòn khi đang ngồi được giảm xuống 30%.
 • [Bladefall]: Thêm khả năng reset cooldown của Draco Surge khi lửa gây ra sát thương và cho phép nhân vật thi triển Draco Surge tối đa 3 lần mà không bị cooldown. Buff này chỉ được kích hoạt khi Bladefall đang cooldown.
  • Sửa lỗi tất cả các cột lửa đều có khả năng reset cooldown của Draco Surge.
  • Sửa lỗi không gây ra sát thương khi nhân vật sử dụng skill -> vào Final Form -> cột lửa sát thương.

Cadena

 • [Chain Arts: Beatdown]: Sửa lỗi nhân vật đôi khi có thể sử dụng Chain Arts: Pursuit khi đang dùng skill này. Sửa lỗi skill không gây sát thương.
 • [Chain Arts: Reign of Chains]: Sửa lỗi âm thanh skill và nhân vật không thể di chuyển sau khi dùng skill này.
 • [Chain Arts: Pursuit]: Phần mô tả của skill ghi rõ skill này có 0.2 giây cooldown.
 • [Chain Arts: Void Strike]: Sửa lỗi không hiện hiệu ứng kết thúc skill.

Angelic Buster

 • [Trinity]: Passive Final Damage buff giảm từ 15% xuống 10%.
 • [Sparkle Burst]: Sửa lỗi không gây sát thương cho Hilla khi bị bỏ lồng.
 • [Mighty Mascot]: Khi đang sử dụng Shiny Bubble Breath, skill này sẽ được kích hoạt theo hướng của nhân vật. Sửa lỗi không thể dùng Shiny Bubble Breath khi nhân vật chuyển map/kênh sau khi sử dụng Shiny Bubble Breath của Mighty Mascot.
 • [Supreme Supernova]: Sửa lỗi không dùng được skill khi được reset cooldown.

Zero

 • [Spin Driver]: Sửa lỗi cài Spin Driver lên phím Space/phím số/phím Fn, mà chế độ nhập liệu đang là tiếng Hàn Quốc, nhân vật kích hoạt thêm cả Blade Tempest.
 • [Transcendent Rhinne's Prayer]: Blade Tempest và Advanced Blade Tempest sẽ không nhận được buff Final Damage 1 lần của skill này.
 • [Twin Blades of Time]: Kích hoạt đòn tấn công Co-op 3 lần. Damage giảm từ 4800% xuống 1800%.
  • Sửa lỗi đôi khi không thể kích hoạt skill và không nhìn thấy được.
  • Sửa lỗi số lần tấn công cao hơn mô tả skill.
  • Sửa lỗi không kích hoạt được Twin Blades of Time nếu sử dụng ngay sau khi chuyển map.
  • Sửa lỗi không bị cooldown khi nhân vật vào Mu Lung Dojo.

Kinesis

 • [Psychic Grab]: Sửa lỗi có thể sử dụng skill này khi nhân vật đang leo.
 • [Ultimate - Trainwreck]: Lượng Psychic Point tiêu tốn giảm từ 20 slots xuống 15 slots.
 • [Ultimate - Psychic Shot]: Thêm khả năng giảm Defense.
 • [Awakening]: Final Damage tăng từ 20% lên 25%.
 • [Mental Tempest]: Tăng Psychic Points ngay lập tức sau khi sử dụng.
 • [Psychic Grab - Steel Skin]: Sửa lỗi đôi khi skill này không được kích hoạt.
 • [Psychic Tornado]: Khi ném vật thể, 3 vụ nổ sẽ xuất hiện.
 • [Ultimate - Psychic Shockwave]: Phục hồi 1 Psychic Point khi tấn công lên Boss. Không thay đổi lượng Psychic Point hồi phục bởi Micro Black Hole

Illium

 • [Exclusive Spell]: Sửa lỗi thiếu hiệu ứng âm thanh skill.
 • [Radiant Javelin I]: Skill sẽ chỉ bay đi bay lại giữa Crystals và nhân vật.
 • [Ex]: Sửa lỗi không gây sát thương.
 • [Crystal Battery]: Thêm UI để hiển thị rõ hơn lượng tích lũy của Crystal.
 • [Machina]: Sửa lỗi đôi khi không được triệu hồi ngay sau khi Crystal Skill – Deus biến mất.
 • [Crystal Skill - Wings of Glory]: Thời gian thi triển Winged Javelin giảm xuống 25%. Thêm buff cho Winged Javelin: tăng 10% Final Damage cho mỗi quái vật khi Số mục tiêu tối đa lớn hơn số quái vật hiện tại, tối đa 40%. Có thể sử dụng Erda Nova khi đang kích hoạt skill này.
  • Sửa lỗi hiển thị những mảnh Javelin từ Winged Javelin không bình thường ở màn hình người chơi khác.
  • Sửa lỗi hiệu ứng Wings of Glory vẫn hiển thị khi vào cutscene.
 • [Radiant Javelin II]: Damage tăng thêm 75%. Damage của Winged Javelin tăng từ 150% lên 165%. Các mảnh Javelin cũng nhận được buff tăng Damage khi tấn công quái vật bình thường. Yêu cầu Lucent Brand II đạt tối thiểu Lv.10 để có thể học được skill này.
 • [Radiant Orb II]: Damage tăng thêm 250%. Damage của Radiant Javelin sau khi sử dụng giảm từ 30% xuống 15%.
 • [Longinus Spear]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 24% và thêm tăng Damage lên Boss thêm 20%. Số lần tấn công tăng từ 7 lên 8. Damage tăng từ 900% lên 950%.
 • [Crystal Skill - Deus]: Sửa lỗi không gây sát thương.
 • [Javelin - Reinforce]: Javelin và mảnh Javelin từ Winged Javelin [Crystal Skill - Wings of Glory] đều nhận được buff.
 • [Javelin - Boss Rush]: Javelin và mảnh Javelin từ Winged Javelin [Crystal Skill - Wings of Glory] đều nhận được buff
 • [Crystal Ignition]: Tự động kích hoạt Reaction – Spectral Blast khi đang trong Wings of Glory. Sửa lỗi không bị giới hạn bởi Max Movement Speed.
 • [Reaction - Spectral Blast]: Sửa lỗi hiển thị level skill có thêm (+1).
 • [Crystalline Spirit]: Damage tăng thêm khi sử dụng Crystalline Spirit trong Wings of Glory tăng từ 22% lên 30%.

Ark

 • [Specter State]: Sửa lỗi Spectra UI trùng lên Energy UI của Hoyoung.
 • [Exclusive Spell]: Sửa lỗi thiếu hiệu ứng âm thanh.
 • [Abyssal Charge Drive]: Boss Damage buff từ Abyssal Buff tăng từ 20% lên 30%.

Hoyoung

 • [Talisman Energy]: Sửa lỗi Energy UI trùng lên Spectra UI của Ark. Sửa lỗi reset trạng thái Talisman khi thoát khỏi Cash Shop.
 • [Humanity: As-You-Will Fan]: Thi triển skill nhanh hơn 33% so với trước đây. Tổng thời gian thi triển không đổi.
 • [Talisman: Evil-Sealing Gourd]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 29%.
 • [Scroll Energy]: Energy tối đa giảm từ 100 xuống 90 và lượng Energy hồi phục khi thi triển Talisman skill giảm từ 35 xuống 30.
 • [Heaven: Iron Fan Gale]: Sửa lỗi độ cao khi nhảy bị thay đổi khi nhảy từ đất lên.
 • [Earth: Stone Tremor]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 33%. Sửa lỗi có thể sử dụng skill khi đang nhảy xuống.
 • [Stone Tremor (True)]: Sửa lỗi Hoyoung có thể rơi xuống khi sử dụng skill trên chỗ đứng hình vuông. Nếu không có chỗ đứng nào ở vị trí nhân vật di chuyển tới, bạn sẽ được đưa tới chỗ đứng gần nhất trong khoảng cách nhất định.
 • [Talisman: Seeking Ghost Flame]: Có thể dùng skill này trên không. Sửa lỗi không tấn công các bức tượng trong Pink Bean.
 • [Attainment]: Buff tăng Damage của Humanity: As-You-Will Fan tăng từ 130% lên 180%. Buff tăng Damage của Ground-Shattering Wave skills tăng từ 85% lên 90%.
 • [Humanity: Gold-Banded Cudgel]: Thời gian thi triển skill giảm xuống 29%. Damage của đòn thứ nhất tăng từ 200% lên 260%. Thêm buff tăng Boss Damage thêm 30%. Có thể nhận được Talisman Energy và thi triển đòn tấn công tam giới với đòn cuối cùng ngay cả khi đòn đầu tiên hụt mục tiêu.
 • [Thousand-Ton Stone]: Damage giảm từ 365% xuống 275%. Chỉ có thể sử dụng Heaven: Iron Fan Gale và Heaven: Consuming Flames sau khi thi triểnđòn tấn công trước đó. Sửa lỗi đôi khi skill được kích hoạt 2 lần. Sửa lỗi sử dụng skill Heaven kích hoạt True Version. Sửa lỗi hiện thông báo lỗi khi bấm phím kỹ năng trên chỗ đứng.
 • [Talisman: Warp Gate]: Khi sử dụng skill với phím mũi tên lên và cánh cổng đã có trước, cánh cổng đó sẽ biến mất và nhân vật tạo 1 cánh cổng mới.
 • [Enlightenment]: Buff tăng Damage của Humanity: As-You-Will Fan tăng từ 190% lên 275%, Buff tăng Damage của Talisman: Evil-Sealing Gourd tăng từ 320% lên 550%, Buff tăng Damage của Ground-Shattering Wave skills tăng từ 150% lên 215%, và Buff tăng Damage của Stone Tremor skills tăng từ 130% lên 230%.
 • [Sage: Tai Yu's Miracle Tonic]: Xóa bỏ khả năng tăng Final Damage. Lượng Talisman Energy tích tụ tăng từ 30 lên 35. Lượng Scroll Energy tích tụ tăng từ 20 lên 30.
 • [Blessing of Grandis]: Lv. 25, tỷ lệ tích tụ Talisman và Scroll Energy tăng từ 37% lên 70%.
 • [Sage: Wrath of Gods]: Số lần tấn công của Advent of Gods tăng từ 12 lên 15.
 • [Sage: Clone Rampage]: Lv. 25, thời gian duy trì thay đổi từ 37 giây (tùy level) thành 30 giây cố định bất kể level.

Jett

 • [Starline One]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Starline Two]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Vortex Cross]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Starline Three]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Falling Stars]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Spatial Shift]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.
 • [Maple Warrior]: Khi vừa nhận được skill, Master Level sẽ là 10.
 • [Allied Fury]: Thời gian thi triển skill được giảm cho phù hợp với hiệu ứng thi triển.

Kanna

 • [Shikigami Haunting]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Ghost Yaksha Trainee]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Shikigami Haunting 2]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Ghost Yaksha Brother]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Shikigami Haunting 3]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Ghost Yaksha Lieutenant]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Shikigami Haunting 4]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
 • [Ghost Yaksha Boss]: Giảm Cự ly tấn công để đồng bộ với kích thước của hiệu ứng skill.
Thay đổi về tính năng game
 • Làm mới các map ở Malaysia.
  • Quái vật ở đây sẽ có nhiều Max HP và EXP hơn so với quái vật ở chung tầm level.
  • Giảm lượng mesos rớt ra từ một số quái vật.
  • Hoàn thành quest sẽ nhận được nhiều EXP và mesos hơn.
  • Xóa bỏ NPC Adol ở Entrance to the Spooky World.
  • Xóa bỏ nhiệm vụ ‘Off to the Fantasy Theme Park’. Người chơi sẽ không còn vào được Spooky World nữa.
  • Xóa bỏ boss Scarlion và Targa.
 • Masteria Phantom Forest được điều chỉnh lại.
  • Sanity có thể sử dụng 5 lần/ngày.
  • Số lượng Monster trên map được tăng lên.
  • Tốc độ xuất hiện của Krakian Spirit sẽ nhanh hơn.
  • Tốc độ rượt của mấy con ma bay lòng vòng sẽ chậm lại.
  • Bạn sẽ nhận thêm 2 Shadowknight Coins khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ hàng ngày.
  • 1 Shadowknight Coin sẽ rơi ra khi bạn tiêu diệt một Elite Monster. Và 5 Shadowknight Coins khi tiêu diệt 5 Elite Monster mỗi ngày ở Phantom Forest.
  • Những vật phẩm rơi ra từ Elite Monster:
   • Cubic Blade
   • Cubic Chaos Blade
   • Unrelenting Flame
   • Forever Unrelenting Flame
   • Powerful Rebirth Flame
   • Eternal Rebirth Flame
  • Những vật phẩm được loại bỏ khỏi Mo’s Coin Shop:
   • Warrior Elixir
   • Wizard Elixir
  • Một thông báo sẽ xuất hiện nếu người chơi không thể vào Crimsonwood Keep.
  • Tùy chỉnh lại số lượng monster đối với Q ‘[Wanted] Logging Work’.
 • Ursus UI được thêm vào.
  • Ursus UI mới sẽ hiển thị điểm tổ đội, số lượng potions có thể sử dụng, số lượng thanh viên tham gia, và số lần người chơi có thể giải cứu đồng đội khác.
  • Trong thời gian 2x Ursus Time, sẽ có một UI xuất hiện trên cùng của map với thông báo. UI này cũng sẽ hiển thị lượng mesos lúc không có 2x và khi có 2x. UI sẽ không hiển thị khi ở mức 0 mesos.
 • Gate to the Future được làm lại.
  • Nếu người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối ở Henesys Ruins, Cygnus Stronghold, và Twilight Perion, tất cả nhiệm vụ đúng với khu vực đó sẽ tự động hoàn thành.
   • Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, những Q thuộc mỗi vùng sẽ được reset trước khi hoàn thành.
  • Gate to the Future 1 - Henesys Ruins
   • Loại bỏ các Q sau:
    • Anne's Request 2
    • Guardian of the Town 2
    • Gathering Food 2
   • Đường đi sẽ thay đổi phụ thuộc vào level của monster ở bãi và cốt truyện.
   • Thay đổi yêu cầu nhiệm vụ để tránh phải đi săn số lượng monster bằng nhau ở các Q.
  • Gate to the Future 2 - Future Ereve
   • Yêu cầu chuỗi nhiệm vụ được loại bỏ cho Q ‘Scouting the Stronghold’.
   • Tăng 40% EXP khi hoàn thành.
   • Q ‘Lost Emblem’ sẽ bị khóa.
  • Gate to the Future 3-1 - Knight Stronghold
   • Loại bỏ các Q sau:
    • Stronghold Assault 2
    • Stronghold Assault 3
    • Stronghold Assault 4
    • Knight Hunting 2
    • Knight Hunting 3
    • Knight Hunting 4
    • Knight Hunting 5
   • Level tối thiểu để tham gia Normal Cygnus chuyển từ Lv. 170 xuống Lv. 165.
   • Nhiệm vụ để vào Normal Cygnus sẽ không thay đổi.
   • Thay đổi yêu cầu nhiệm vụ để tránh phải đi săn số lượng monster bằng nhau ở các Q.
  • Gate to the Future 3-2 - The Fallen Empress
   • Nhiệm vụ để bắt đầu Q được thay đổi thành Lv. 165.
  • Gate to the Future 4 - Twilight Perion
   • Loại bỏ các Q sau:
    • The Fight Once Fought 2
    • The Fight Once Fought 3
   • Thay đổi yêu cầu nhiệm vụ để tránh phải đi săn số lượng monster bằng nhau ở các Q.
 • Maple Chat được làm lại.
  • Maple Chat UI được làm lại với các thay đổi sau:
   • Các nút: Thông tin nhân vật, Whisper, Fame, Add Friend, và Report sẽ hiển thị khi nhấp chuột phải vào nhân vật.
   • Loại bỏ nút Mini-game menu và Emote.
   • Loại bỏ 5 hình nền có thể chọn từ bên trái ở trên của Maple Chat.
   • Thay đổi vị trí nút Friend Invite button khi hình ảnh ‘+’ xuất hiện trên một ô trống không có nhân vật.
   • Thay đổi cách hiển thị mặt nhân vật từ vuông sang tròn.
   • Màu bong bóng chat sẽ hiển thị thông tin đúng với màu của cửa sổ nhân vật đó.
   • Các tips và thông báo sẽ hiển thị riêng ở giữa từng bong bóng chat thay vì thông qua NPC Eileen.
  • Chức năng “Help” được thêm vào.
  • Weekly Maple Star và chức năng chat ngẫu nhiên được loại bỏ.
  • NPC Eileen sẽ được loại bỏ.
  • Người chơi sẽ không còn nhận được Q ‘The love flows with Maple Chat!’.
  • Q ‘[Boss Matchmaking List] Fight Together!’ sẽ được hướng dẫn bởi NPC Maple Administrator.
 • Chaos Scrolls từ Advanced Hunter Pouch được thay thế bằng Powerful Rebirth Flame.
 • Chaos Scroll of Goodness từ Super Advanced Hunter Pouch được thay thế bằng Eternal Rebirth Flame.
 • Mr. Newname và Shaoqing sẽ được loại bỏ khỏi Event Hall map.
 • Một platform sẽ được thêm vào phía cùng bên trái trong the Night Snowfield of the Flag Race.
 • Thay đổi cấu trúc map Ellinel Fairy Academy's Above the Lake 3.
 • Bạn có thể vào Knight Areas mà không cần Cygnus Knight Emblem, nếu đã hoàn thành Q '[Knight Stronghold] Piercing Defenses'.
Thay đổi về hệ thống
 • Hệ thống làm đẹp được làm lại.
  • Người chơi còn sở hữu các Coupon dưới đây trong inventory sẽ được trả lại  bằng Maple Points:
   • Hair Style Coupon (REG)
   • Hair Style Coupon (VIP)
   • Face Coupon (REG)
   • Face Coupon (VIP)
  • Các coupons sẽ được thêm vào Cash Shop:
   • Hair Choice Coupon
   • Face Choice Coupon
  • Coupon Hair ở mỗi Town sẽ chuyển thành Hair Choice Coupon.
  • Coupon Face ở mỗi Town sẽ chuyển thành Face Choice Coupon.
  • Hair coupons, hair dye coupons, face coupons, skin coupons, và lenses có thể sử dụng bằng cách nhấp đôi vào Coupon nằm trong Inventory.
   • Để tạo kiểu cho Android (Face, Hair,…), bạn cần nói chuyện với NPC Lauren the Android Beautician ở Henesys Hair Salon.
  • Khi nhấp vào NPC Big Headward hoặc NPC Nurse Pretty từ Quick Move menu, họ sẽ giải thích cách sử dụng Beauty Coupons.
  • Khi nhấp đôi vào Hair và Face coupons, một thông báo sẽ hiện ra để người chơi có thể xác nhận có muốn thay đổi kiểu hay không hoặc phải lưu kiểu Hair, Face hiện tại vào Beauty Salon.
  • Khi sử dụng Coupons, UI đi với tên vật phẩm và hình trước/sau sẽ được hiển thị.
 • Thêm và loại bỏ một số chat commands.
  • Các chat commands sau được thêm vào:
   • /say, /s, /local: có chức năng giống như /all command.
   • /p: có chức năng giống với /party command.
   • /invite: có chức năng giống như /partyinvite command. Nếu nhập tên nhân vật cùng với command, Party UI sẽ được hiển thị.
   • /g: có chức năng giống với /guild command.
   • /ginvite: có chức năng giống với /guildinvite command. Phải nhập tên nhân vật cùng với command.
   • /a, /ally, /allies: có chức năng giống với /alliance command.
   • /b, /friend, /f: có chức năng giống với /buddy command.
   • /gr: có chức năng giống với /group command. Nhập tên Group cùng với command để thiết lập nhóm.
   • /w, /t: có chức năng giống với /whisper command. Nếu không nhập tên nhân vật cùng với command, UI để chọn người để whisper (thì thầm) sẽ được hiển thị. Nếu nhập tên nhân vật cùng với command, người để whisper sẽ được gán vào nhân vật đó.
   • /reply, /r: Sử dung những command này để gán một người hay whisper gần đây nhất.
   • /mchat, /chat, /c: Sử dụng những command này để mở Maple Chat. Nếu nhập tên nhân vật cùng với command, nhân vật đó sẽ được mời vào Maple Chat. Bạn có thể nhập 5 tên nhân vật.
   • /commands: Sử dụng command để tìm danh sách các commands có thể sử dụng trong chat.
  • Các command sau sẽ được loại bỏ:
   • /partyinfo, /guildinfo, /leaveguild, /guildexpel
 • Nút bật cửa sổ chat bên ngoài được thêm vào bên dưới cửa sổ chat. Nút này chỉ có thể sử dụng khi chơi ở chế độ window mode.
 • Một công cụ mô tả được thêm vào nút chức năng bên dưới cửa sổ chat.
 • Một tin nhắn thông báo sẽ hiển thị khi người chơi chat ở nơi mà Friend Chat và Guild Chat không cho phép.
 • Thay đổi màu chat cho Guild Chat để dễ nhận biết hơn..
 • Blacklist được làm lại với các thay đổi sau:
  • Hình ảnh thông báo Blacklist được thêm vào Blacklist UI
  • Nhân vật cùng tên sẽ không thể thêm vào Buddy List và Blacklist.
  • Người chơi không thể thêm bạn bè và thêm các nhân vật của bạn bè vào Blacklist cùng lúc.
  • Nếu một nhân vật bị người chơi cho vào Blacklist thì tất cả những nhân vật thuộc account đó sẽ không thể thêm bạn được.
   • Nếu đã thêm vào cả hai Buddy List và Blacklist, nhân vậy đó sẽ được loại bỏ khỏi Blacklist.
  • Người chơi không thể thêm người chơi cùng Guild vào Guild Blacklist.
   • Nếu Guild hiện tại của người chơi đã thêm vào Blacklist, Guild sẽ được loại bỏ khỏi Blacklist.
 • Party leaders sẽ được hiển thị rõ ràng hơn trong Party UI.
 • Megaphone và Super Megaphone sẽ không hiển thị đối với các nhân vật nhỏ hơn Lv. 33.
 • Yêu cầu để mở khóa Monad Mission Board được tùy chỉnh lại, nếu một nhân vật đã hoàn thành Monad, tất cả nhân vật trong account sẽ được mở khóa.
 • Mô tả “Level restriction” được thêm vào tooltip của EXP coupons.
 • Thay đổi ảnh minh họa khi tạo nhân vật Cygnus Knights’.
 • Kinesis có thể sử dụng Kinetic Step mà không cần trang bị vũ khí hoặc vũ khí phụ.
 • Hiệu ứng Hoyoung's Nimbus Cloud sẽ hiển thị trên đầu của nhân vật.
 • Nguyền ấn (Brand) của Boss Damien sẽ được xóa hết khi rời khỏi map boss.
 • “Unique Equip Item” sẽ được thêm vào mô tả của Kin Ring.
 • Số lượng Scroll Slot có thể phục hồi sẽ không hiển thị trong Pet equipment tooltip.
 • Hiệu ứng Debuff trên monsters sẽ không ảnh hưởng bởi tùy chỉnh độ trong suốt của skills.
 • Sửa lỗi tắt Client khi sử dụng nhảy lên với Rope Lift cùng lúc.
 • Hero's Echo không thể sử dụng khi Empress's Prayer đang được kích hoạt, và không thể nhận được hiệu ứng của Hero's Echo từ các nhân vật khác.
 • Thông báo hệ thống cho lượng EXP tăng từ kĩ năng Roll of the Dice sẽ hiển thị icon riêng biệt như Holy Symbol.
 • Độ trễ của Ambassador Scythe khi Battle Mage sử dụng Aura Scythe được thay đổi giống với Finishing Blow.
 • Hạn sử dụng của đồ Cash sẽ hiển thị đến phút.
 • Các kĩ năng sẽ không thể sử dụng bằng cách nhấp đôi trong Skill Window khi đang ở trạng thái Follow.
 • Nếu độ trong suốt của kĩ năng của những nhân vật khác bằng 0, hiệu ứng âm thanh sẽ chuyển thành im lặng.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng Portal khi sử dụng một kĩ năng Teleport.
 • Thay đổi mô tả skill Punisher (Arch Mage F/P): Damage giảm theo thời gian -> Final Damage giảm theo thời gian.
 • Khi một trong những kĩ năng Cardinal Force được sử dụng trước Pathfinder's Relic Charge II, cooldowns của tất cả các kĩ năng Ancient Force/Enchant Force giảm xuống, trừ những kĩ năng thuộc 5th Job Advancement.
 • Tất cả các trang phục Empress mà bạn có trong túi sẽ biến mất khi hoàn thành Q 'Dress to Impress' trong Grand Athenaeum Ep 2's Empress In Training.
 • Từ nay bạn sẽ có thể nhận Q ‘[Knight Stronghold] Utah’s Protection’ mà không nhất thiết phải hoàn thành Q ‘[Henesys Ruins] Utah’s Request’
 • Thông báo khi hoàn thành điểm danh trong Fairy Bros' Golden Giveaway Attendance.
 • Thông báo 'This can't be used right now' sẽ được hiển thị khi Transformation Potion được sử dụng trong khi Transformation Potion khác đang sử dụng.
 • Thông báo hướng dẫn khi trang bị pet mới và thông báo khi pet về chui về túi (do không cho ăn) được thêm vào.
 • Loại bỏ ô trống trong bong bóng chat của Hedgehog.
 • Nếu không đủ NX Prepaid để mua đồ trong Cash Shop, người dùng sẽ được chuyển hướng qua website.
 • Noblesse face sẽ không di chuyển miệng của nhân vật khi nháy mắt.
 • Hiệu ứng của Blue Dragon pet sẽ không còn hiển thị đằng sau Androids khi cả hai được trang bị.
 • Oura Shogun's Summoned Eel sẽ không hiển thị trong trạng thái bị tấn công.
 • Cập nhật thời gian hiển thị của một số đoạn hội thoại trong Labyrinth.
 • Violet cubes có thể sử dụng khi Appraisal Magnifying Glass nằm trong túi.
 • Tên vật phẩm 'Polar Cub Pet Equipment' đổi thành 'Arctic Skies'.
 • Thay đổi tên của Advanced Equip Enhancement Scroll thành 'Pure Equip Enhancement Scroll'.
Bug Fixes

Tham gia nhóm dịch phần này tại đây.

 • Fixed an issue where some characters would not receive the Lord Pirate Hat Fragment after completing the Lord Pirate party quest.
 • Fixed an issue where the shield skills were unable to block damage in a state where recovery is prevented.
 • Fixed an issue where the throwing star effect fired by Assassin's Mark would be shown as different throwing stars when the equipped throwing stars were changed after Night Lord used Shadow Stars.
 • Fixed an issue where Blaze Wizard could not take any action when boss Cygnus's transformation ended if hit by the transformation while using Inferno Sphere.
 • Fixed an issue where, when Phantom is moved immediately after using Shroud Walk, directional arrows would occasionally display the directions that Shroud Walk could not move towards.
 • Fixed an issue where the wing effect was maintained at the end of Demon Awakening when Demon Slayer rode a mount while having used Demon Awakening.
 • Fixed an issue where the position of the Power Transfer effect would move beyond the character when Angelic Buster used certain skills while having used Power Transfer.
 • Fixed an issue where the previously used skill would be triggered automatically when Zero landed after hanging while using a link skill.
 • Fixed an issue where Zero could not use Blade Tempest or Throwing Weapon to stack Doubletime.
 • Fixed an issue where damage would not be applied when the cooldown for Illium's Reaction skills were reset.
 • Fixed an issue where items could not be discarded while Illium was using Crystal Skill: Resonance.
 • Fixed an issue where sometimes the damage for Abyss Guard activated by Ark's Endless Agony would not increase in proportion to the key-down time.
 • Fixed an issue where sometimes the client would close when Hoyoung used Sage: Dream of Shangri-La.
 • Fixed an issue where Hoyoung could not use Nimbus Cloud in maps such as Ardentmill.
 • Fixed an issue where Hoyoung was able to move after being hit by boss Cygnus's whirlwind pattern if certain skills were used afterward.
 • Fixed an issue where the numerical damage display would not appear as normal when damage over time effect skills were used on boss Zakum's arm.
 • Fixed an issue where boss Damien's World Tree pattern effect would not disappear occasionally.
 • Fixed an issue in boss Damien where the Invincibility state was ignored and pushed back when casting World Tree pattern effect.
 • Fixed an issue where Normal Lucid's Magic DEF rate was lower than that of the Weapon DEF rate.
 • Fixed an issue where the usage count for Scissors of Karma was not granted to items that a Rebirth Flame had been used on.
 • Fixed some unnatural Noble Maple Cape motions.
 • Fixed the unnatural facial positioning for Polearm Warrior Face's 'Gasp' emote.
 • Fixed how the character's legs were displayed beyond the chair when sitting on the Christmas Stocking Chair.
 • Fixed the elevated Critical effect positioning of the Glory Guard Damage Skin.
 • Fixed Potential Scroll names to fit the 'Potential Scroll' format.
 • Fixed an issue where some Potential Scroll icons were incorrect.
 • Fixed an issue where the guild leader's name would be displayed in the chat window when the Guild Megaphone skill was used.
 • Fixed how the level of equipment dropped in the field would not match certain jobs or certain content.
 • Fixed an issue where the client would close when clicking a button after moving fields while the V Matrix UI notification window was open.
 • Fixed an issue where client would close when logging in with a character with fewer chat tabs after the number of chat tabs was increased.
 • Fixed an issue where sometimes the gameplay window would become inactive after it was minimized using the taskbar icon when playing in window mode on Windows 10.
 • Fixed an issue where you were incorrectly moved to Ariant when attempting to move to Nihal Desert through the Maple Guide.
 • Fixed an issue of Lure-related descriptions remaining for Rune-related achievements.
 • Fixed an issue where the Magic Library exploration of '[Area Exploration] Ellinia' would sometimes not be achieved depending on the quest progress status when Luminous visits the Magic Library.
 • Fixed an issue where the sounds of some monsters appearing on Floor 7 of the Tower of Oz were inaudible.
 • Fixed an issue in Erda Spectrum where sometimes the Erda would not materialize.
 • Fixed an issue where Lord Pirate Hat could not be traded when the daily entry count for Party Quest Lord Pirate was exceeded.
 • Fixed an issue where Wonny in Edelstein would intermittently not be displayed on the Mini Map.
 • Fixed an issue of the Sunny Sunday perk 'Increase the number of Elite Monsters summoned while hunting to 2' not being applied in Theme Dungeons Ellinel Fairy Academy, Gold Beach, Riena Strait, Secret Forest of Elodin.
 • Fixed an issue where the Limina story quest would not proceed in the cutscene map after Darknell was eliminated.
 • Fixed an issue where if the attack counts between the Shockwave activated from Weapon Aura and the skill that activated the Shockwave differed, the Shockwave's damage would not be applied.
 • Fixed an issue where continuously using Phalanx Charge would crash the client.
 • Fixed an issue where the damage increase buff displayed on the buff window after Hero uses Worldreaver would disappear very quickly.
 • Fixed an issue where Shadower's Sonic Blow would be canceled when chosen from the list in the left notifier while using skill.
 • Fixed an issue where the seal would sometimes be lifted if the skill key is consecutively hit after using Phantom's Ace in the Hole.
 • Fixed an issue where Hoyoung's clones activated with Talisman: Clone would be activated even when attacks weren't successful.
 • Fixed an issue where sometimes skills obtained from equipment Potential would not be acquired immediately upon equipping the equipment.
 • Fixed an issue where the firing cycle of Aura Wave generated by all Warriors' 5th job skill, Weapon Aura, was decreased from 6 to 5 seconds, and the firing cycle was reset when moving maps.
 • Fixed an issue where Arch Mage (Ice, Lightning) was able to use Lightning Orb without having equipped a weapon.
 • Fixed an issue where Raven could not be resummoned when Pathfinder moved to another map after using Raven Tempest.
 • Fixed an issue where the range for finding monsters with Evan's Earth Breath would be applied differently from the attack range.
 • Fixed an issue in boss Zakum where attacks would be concentrated on the arm when Phantom used Luck of the Draw.
 • Fixed an issue where Advanced Blessing could not be used if Phantom did not steal Bless.
 • Fixed an issue where the Sacrosanctity buff was not shown in the buff window if Phantom used Final Cut while Sacrosanctity was active.
 • Fixed an issue where Shade was frozen in place if Spirit Incarnation was used and then canceled.
 • Fixed an issue where Kinesis was able to use Psychic Charger without a weapon equipped.
 • Fixed an issue of the attack count of Illium's Winged Javelin being applied 3 times.
 • Fixed the issues where Wings of Glory was canceled and Erda Nova could not be used during Wings of Glory if Illium entered the quest cutscene while Wings of Glory was active, and where the screen effect remained when resurrecting after death.
 • Fixed an issue where Boost Node effect would not be applied to Ark's Scarlet Charge Drive and its generated flames.
 • Fixed an issue where Hoyoung's True skills and Talisman: Evil-Sealing Gourd would cancel other skill actions.
 • Fixed an issue where if Hoyoung was resurrected after dying while using a skill with a macro, the macro skill kept being used.
 • Fixed an issue in boss Zakum where sometimes the flame pattern on the ground would not end even after the floating platform disappeared.
 • Fixed an issue in boss Lucid Phase 2 where sometimes souls would be generated in areas that couldn't be reached by attacks when Shade used Soul Splitter.
 • Fixed an issue in boss Lucid Phase 2 where sometimes the Blade pattern would not inflict damage.
 • Fixed an issue where sometimes Potential stats would be transferred as random stats when the Transfer Hammer was used on equipment with Potential obtained through Red Cubes or Black Cubes.
 • Fixed an issue where sometimes the hotkey shortcut key could not be changed.
 • Fixed an issue where input would not work normally when the Alt key and = key were pressed at the same time.
 • Fixed an issue with the World Map where the world the current character was in and maps in other worlds could not be searched.
 • Fixed an issue where the Tower of Oz 2nd Floor Seal Breaker Card description said 23rd Floor.
 • Fixed an issue in the Tower of Oz 36th Floor where Night Walker's Shadow Dodge, Shade's Back Step, and Zero's Burst Step could be used to attack monsters.
 • Fixed an issue where you couldn't climb up the platform when upward-moving skills such as upwards jump, flying skills, etc. were used immediately after downwards jump.
 • Fixed an issue where, after a skill is assigned to a hotkey and the skill level is reset to 0 using SP Reset, etc., when the hotkey is used while riding a mount, a message that it cannot be used while riding a mount was displayed.
 • Fixed an issue where key input would fail when the same buff with a different duration was registered to Pet Auto-buff.
 • Fixed an issue where using skills that pull monsters closer would occasionally move them farther away instead.
 • Fixed an issue where changes would not disappear if the background or background music was changed in some bosses or if a character was resurrected after dying while using a skill that adds effects.
 • Fixed an issue where if Shadower is attacked after becoming invincible using Assassinate with Trickblade, they would not receive damage but would be pushed back.
 • Fixed an issue where the invincibility buff was not shown in the buff window after Dual Blade uses Final Cut.
 • Fixed an issue where Evan using Teleport and Return! after using Earth Breath would change Earth Breath's attack range.
 • Fixed an issue where, if Phantom steals and uses an On/Off skill and then the skill is changed in the Loadout, the On/Off skill would not be removed.
 • Fixed an issue with Shade's Fox Trot where it would sometimes fail to travel when used in the direction of monsters.
 • Fixed an issue where the Moonbeam skill cooldown would be reset when Shade uses Buff Freezer to resurrect after dying while Moonbeam was summoned using Spirit Bond Max.
 • Fixed an issue where the screen would momentarily start blinking after Luminous's light/dark gauge reached a certain level.
 • Fixed an issue with Luminous's Baptism of Light and Darkness where sometimes non-boss enemies would be attacked first.
 • Fixed an issue where if Wild Hunter is afflicted with Transformation and Petrification abnormal statuses while not mounted on a Jaguar, and then they are removed, Wild Hunter would automatically mount the Jaguar.
 • Fixed an issue where Wild Hunter's Summon Jaguar, Swipe, and Sonic Roar skill descriptions regarding the damage increased per character level were shown as 'increased by 2% per level.'
 • Fixed an issue where sometimes Wild Hunter could not use Jaguar Storm to re-summon Jaguar at the Mu Lung Dojo.
 • Fixed an issue where sometimes chair and mount color would change depending on Mechanic's Mech color.
 • Fixed an issue where Zero's Time Distortion could not be used to cancel Zombify for the Chaos Queen.
 • Fixed an issue where Illium was unable to glide when resurrected using Buff Freezer after dying while Wings of Glory was active.
 • Fixed an issue where sometimes screen effects would not disappear when Illium was resurrected using Buff Freezer after dying while Wings of Glory was active.
 • Fixed an issue where the left and right attack range did not match up when Illium used Winged Javelin while Wings of Glory was active.
 • Fixed an issue in boss Pierre where sometimes damage would not be applied when Incapacitate was removed after Ark used Blissful Restraint.
 • Fixed an issue where using certain controls after Hoyoung used Heaven: Iron Fan Gale would cancel the skill action and enable the use of other skills such as As-You-Will Fan, etc.
 • Fixed an issue where the Attack Power increased through Hoyoung's Ritual Fan Mastery and Advanced Ritual Fan Mastery would not stack.
 • Fixed an issue where consecutive activation of Roar triggered by Hoyoung's Scroll: Tiger of Songyu would increase its cooldown.
 • Fixed an issue where Hoyoung could not use Thousand-Ton Stone when using skills other than Heaven: Iron Fan Gale or Heaven: Consuming Flames.
 • Fixed an issue where effects would disappear in the middle of the Moonwalk skill action.
 • Fixed an issue in World Map Search where inaccessible maps or multiple identical maps would be searched.
 • Fixed an issue where moving channels while on the Cave Within the Cave map would move you to another map.
 • Fixed an issue where Rose Garden daily quest points could not be obtained in the Rose Garden's Star Force Field.
 • Fixed an issue where the volume would intermittently get abnormally louder while the Kerning Tower quest was in progress.
 • Fixed an issue in front of the Black Heaven Main Computer where sometimes the screen would go beyond the character's location.
 • Fixed an issue where Piece of Memory items would be used even if the player is not in the process of executing the '[Twilight Perion] Piece of Memory' quest.
 • Fixed an issue in Chu Chu Island's Mottled Forest 1 map where only certain trees would be floating in space.
 • Fixed an issue where exit portals in Elluel (which can be reached by Shade while executing the 'Even If You Forget Me' quest) were not displayed on the Mini Map.
 • Fixed an issue where Illium could not execute Knight Stronghold quests.
 • Fixed an issue where a message regarding Yggdrasil would be displayed in the equipment tooltip of Reboot world.
 • Fixed an issue in the Tower of Oz 36th Floor where certain movement skills would attack monsters.
 • Fixed an issue where the description for the Blacklist was cut off.
 • Fixed an issue with using Sengoku Force, Assemble! during the boss Gollux fight.
 • Fixed an audio issue with Sengoku Force, Assemble! during the boss Lucid fight.
 • Fixed an issue with the Microyeti Horn when hanging from ropes.
 • Fixed an issue with the Sweet Chocolate Dessert Suit disappearing when logging out.
 • Fixed an issue with earrings clipping through hoods and hats.
 • Fixed an issue with Luna Crystal keys not being tradable in the Auction House.
 • Fixed an issue with Hitokiri Strike not granting invincibility.
 • Fixed an issue with the Hitokiri Strike buff not affecting the character stats window.
 • Fixed an issue that prevented Beast Tamer characters from completing the '[Orbis] Helping the Orbis Locals' quest.
 • Fixed an issue with the Zombie Ring no longer appearing.
 • Fixed an issue where Roberia would not recognize Kanna characters as Magicians.
 • Fixed an issue with using the "Sweetness" expression while the Phantom Face style was equipped.
 • Fixed an issue where Decent Hyper Body text and functionality did not match for some characters.
 • Fixed an issue with the Medal 'A.I. Destroyer' not being marked as completed in the Medal's Menu.
 • Fixed an issue with the 'Support Protocol' skill not appearing when a pet buff was also active.
 • Fixed an issue where the client would crash when equipping an item from the Star Force Enhancement screen.
 • Fixed an issue with damage over time effects bypassing the capped damage on Princess No monsters.
 • Fixed an issue where EXP multiplier coupons would sometimes give bonus EXP to Lv. 250 characters.
 • Fixed an issue where the Terminus Ritual Fan had the incorrect primary stat.
 • Fixed a visual issue where players would see a white square in the Hallows Disco Chairs.
 • Fixed an issue with the Janus Sword appearing behind Zero characters.
 • Fixed an issue with the Auction House not returning results for the Lantern of Oblivion.
 • Fixed a crashing issue when searching for 'Masteria' on the world map.
 • Fixed an issue with the White Chat Quote Ring showing a transparent background.
 • Fixed an issue with the Bright Future Chair not showing the joint animation when used together.
 • Fixed an issue where damage skins would occasionally not display a prompt on changing skins.
 • Fixed an issue where the color of Kaiser's hands would be incorrect for some cutscene poses.
 • Fixed an issue where pets could not loot while Hoyoung was using the Out of Sight skill.
 • Fixed an issue with the I.AM.ROBOT monster giving the incorrect amount of experience.
 • Fixed an issue where Dark Sight could be used during the Shrelephant Rider! mini-game.
 • Fixed an issue where Petite Penguin Hat (M) was clipping with some hairstyles.
 • Fixed a text issue with the Ancient Korean Bow not listing that it can only be equipped over a Bow in its description.
 • Fixed a text issue where the words "black sun" were not being capitalized in 'On the Offensive' quest acceptance dialogue.
 • Fixed a text issue with the item description of "For display purposes only".
 • Fixed a text issue with Mystery Mixed Eye Color Coupon description not notifying players that the color is applied upon use.
 • Fixed a text issue with Master Crafter Maru "quest incomplete" text listing inaccurate quest requirements.
 • Fixed a text issue with Illium's Crystalline Bulwark skill description stating incorrect invulnerability for Illium and the party members.
 • Fixed a text issue with the date format for the temporary chat ban pop-up window.
 • Fixed a text issue with Crimsonheart Castle in the Dimensional Mirror.
 • Fixed a text issue with Spaced Out Gal/Guy faces missing names in the Salon UI.
 • Fixed a text issue with Equip Enhancement Scrolls not clearly indicating which scrolls have destruction chances.
 • Fixed a text issue with the Grand Athenaeum episode titles having inconsistent punctuation.
 • Fixed a text issue with the Monster Farm quest 'Oh no! Paolo!' incorrectly instructing the players to build a Floral Gazebo instead of a Bushy Gazebo.
 • Fixed a text issue with the 'Mystery Colorblend Eye Color Coupon' incorrectly shown as 'Mystery Mixed Eye Color Coupon'.
 • Fixed a text issue with the Talking Tree being referred to Dr. Bruce with female pronouns during the quest 'Royal Errands'.
 • Fixed a text issue with Winston being referred to Dr. Bruce with female pronouns during the quest 'Bruce's Teacher'.
 • Fixed an untranslated text issue when a character or party member has already completed Magnus boss fight and attempts to enter again.
 • Fixed an untranslated text issue in Mu Lung Dojo's rank reward guide.
 • Fixed an untranslated text issue when swapping out Esfera daily quests.
 • Fixed an untranslated text issue in Pathfinder's 'Futile Struggle' quest.
 • Fixed an untranslated text issue in One-Eye's dialogue when the character's inventory is full.
 • Fixed an untranslated text issue in Initial Excavation Area for low level characters.
Lỗi chưa sửa
 • Lỗi khi sử dụng Beauty Coupon mới, một thông báo sẽ hiện ra rằng bạn đang đổi style và chưa lưu vào Beauty Salon. Thông báo này vẫn sẽ tiếp tục hiện ra ngay cả khi bạn đã lưu vào Salon rồi.

MAPLESTORY X ISEKAI QUARTET EVENTS

Daily Requests (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)
Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Một mùa crossover mới lại cập bến GMS: Maple World x ISEKAI QUARTET
 • Giúp đỡ các vị anh hùng đến từ OVERLORDKONOSUBA -God's blessing on this wonderful world!Re:ZERO -Starting Life in Another World- và Saga of Tanya the Evil với những bước chân đầu tiên đến với MapleStory.
 • Nhận Q ‘[ISEKAI QUARTET] New Friends!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình. Bạn sẽ di chuyển đến Maple Leaf High School map.
 • Các nhân vật ISEKAI QUARTET sẽ cho bạn 3 nhiệm vụ hàng ngày. Bạn có thể nhận Q theo thứ tự tùy chọn; Tuy nhiên, bạn không thể nhận hơn 1 nhiệm vụ hàng ngày cùng một lúc.
 • Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được Isekai Friends Gift Box.
 • Nếu Q bạn nhận trong ngày mà không hoàn thành, Q sẽ bị reset khi qua ngày mới (7h VN ngày tiếp theo).

Phần thưởng:

 • Isekai Friends Gift Box: Mở để nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây:
  • Hyper Teleport Rock (1 day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 2x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • Hair Wax (x2): Không thể giao dịch.
  • Carrot Juice (x2): Không thể giao dịch.
  • Snake Soup (x2): Không thể giao dịch.
  • Hand Sanitizer (x2): Không thể giao dịch.
  • Cup of Coffee (x2): Không thể giao dịch.
  • Cologne (x2): Không thể giao dịch.
  • Spell Trace (x100)
  • Mysterious Meso Pouch (x3): Không thể giao dịch.
  • Nodestone: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper.
Field Trips (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)
Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Hoàn thành tất cả 3 nhiệm vụ hàng ngày để nhận được một nhiệm vụ đặc biệt từ NPC Roswaal.
 • Nhiệm vụ này thay đổi theo tuần trong suốt thời gian diễn ra event.
  • Week 1 - 2: Beach Day
  • Week 3: Sweet Skies
  • Week 4: Test of Courage
 • Bạn sẽ nhận được EXP và dấu điểm danh khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Vào lần điểm danh thứ 5, 10, 15, và 20, bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Phần thưởng:

 • Day 5: Đủ lần 5 điểm danh, bạn sẽ nhận được các phần thưởng dưới đây:
  • 3x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Isekai Friends Gift Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • ISEKAI QUARTET Totem: Bạn sẽ nhận được 1 trong các Totem dưới đây:
   • Kazuma Totem, Ains Totem, Subaru Totem, Tanya Totem: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +7.
 • Day 10: Đủ lần 10 điểm danh, bạn sẽ nhận được các phần thưởng dưới đây:
  • 3x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Isekai Friends Gift Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • ISEKAI QUARTET Totem: Bạn sẽ nhận được 1 trong các Totem dưới đây:
   • Kazuma Totem, Ains Totem, Subaru Totem, Tanya Totem: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +7.
  • ISEKAI QUARTET Chair (Saga of Tanya the Evil): Không thể giao dịch.
 • Day 15: Đủ lần 15 điểm danh, bạn sẽ nhận được các phần thưởng dưới đây:
  • 3x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Isekai Friends Gift Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • ISEKAI QUARTET Totem: Bạn sẽ nhận được 1 trong các Totem dưới đây:
   • Kazuma Totem, Ains Totem, Subaru Totem, Tanya Totem: Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +7.
  • HSD: vĩnh viễn ISEKAI QUARTET Friends Mount: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Day 20: Đủ lần 20 điểm danh, bạn sẽ nhận được các phần thưởng dưới đây:
  • 3x EXP Coupon (15 min) (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Isekai Friends Gift Box (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • ISEKAI QUARTET Totem Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để chọn 1 trong các Totem dưới đây:
   • Kazuma Totem, Ains Totem, Subaru Totem, Tanya Totem: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +7.
  • ISEKAI QUARTET Medal: Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +5, MaxHP/MaxMP + 1000.
Isekai Match (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)
Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Đơn giản là bạn chỉ cần lật bài sau cho hai thẻ bài giống nhau thì bạn sẽ nhận được quà :3
 • Nói chuyện với NPC Roswaal ở Maple Leaf High School để chơi Isekai Match.
 • Sau 3 lần chơi đầu tiên, bạn có thể chơi mini-game này mỗi 30’ nhưng bắt buộc bạn phải treo game trong thời gian này (không tính thời gian bạn tắt game, và treo 30’ = 1 lượt chơi). Thời gian treo game được chia sẻ cho toàn bộ nhân vật trong cùng World.
 • Trước khi chơi, bạn phải có ít nhất 1 ô trống trong Use inventory.
 • Khi game bắt đầu, 12 lá bài úp sẽ xuất hiện và chúng sẽ lật lại một lần cho bạn nhìn sương sương, sau đó chúng sẽ lật úp lại và trò chơi đỏ đen bắt đầu.
 • Luật chơi:
  • Nếu bạn chọn đúng 2 lá bài giống nhau, 2 lá đó sẽ lật ngửa lại.
  • Nếu bạn lật 2 lá bài không giống nhau, 2 lá đã chọn đó sẽ lật úp lại và bạn mất một lượt.
 • Bạn có tổng cộng có 3 lượt cho mỗi lần chơi. Nếu bạn mất hết lượt chơi trong lần chơi đó, bạn sẽ bị đá đít ra ngoài và phải treo game trong 30’ để có thể chơi tiếp. (Tips: chụp màn hình máy tính khi bắt đầu game, hay lấy đt chụp hình lại \ :v / )
 • Nếu bạn chọn đúng hết, bạn sẽ nhận được Mr. Roswaal’s Gift Box!
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 3 lần/ngày. Bạn sẽ không thể chơi tiếp Isekai Match nếu bạn đã nhận phần thưởng lần 3 trong ngày.

Phần thưởng:

 • Mr. Roswaal’s Gift Box: Mở để nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây:
  • 2x EXP Coupon (30 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • 2x Drop Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Hair Wax (x5): Không thể giao dịch.
  • Carrot Juice (x5): Không thể giao dịch.
  • Snake Soup (x5): Không thể giao dịch.
  • Hand Sanitizer (x5): Không thể giao dịch.
  • Cup of Coffee (x5): Không thể giao dịch.
  • Cologne (x5): Không thể giao dịch.
  • Kazuma Totem: Không thể giao dịch khi trang bị, HSD: 10 ngày.
  • Ains Totem: Không thể giao dịch khi trang bị, HSD: 10 ngày.
  • Subaru Totem: Không thể giao dịch khi trang bị, HSD: 10 ngày.
  • Tanya Totem: Không thể giao dịch khi trang bị, HSD: 10 ngày.
  • Master Craftsman’s Cube (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Spell Trace (x300)
  • Mysterious Meso Pouch (x3): Không thể giao dịch.
  • Nodestone: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper.

GOBLIN FULL MOON NIGHT MARKET EVENTS

Bauble’s Jewelry Shop (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Những thương gia Goblin (yêu tinh) sẽ tổ chức chợ phiên tại Maple World! Hãy đến và gom những món hàng phiên bản giới hạn nào!
 • Nhận Q ‘Goblin Full Moon Night Market is now open!’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Nói chuyện với NPC Bauble ở Goblin Full Moon Night Market map để mở Bauble’s Jewelry Shop.
 • Bạn có thể sử dụng Goblin Coins để mua vật phẩm trong Bauble’s Jewelry Shop.

Shop bao gồm:

 • Full Moon Goblin Cube: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Cube chỉ có thể sử dụng lên các Event Ring.
 • Jewel Crafting Ring: 10 Coins. Không thể giao dịch.
 • Magical Jewel Box: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 10 lần/ngày. Không thể giao dịch. Vật phẩm hết hạn vào 6:59AM 23/4 (giờ VN).
 • Synergy Ring Coupon: 800 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Cosmos Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Reboot Cosmos Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Cosmos Atom: 60 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Vengeful Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Reboot Vengeful Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Vengeful Stone: 60 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
Smithy’s Forge (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Smithy ở Goblin Full Moon Night Market map để mở Smithy’s Forge.
 • Bạn có thể sử dụng Goblin Coins để mua vật phẩm từ Smithy’s Forge.

Shop bao gồm:

 • Full Moon Eternal Rebirth Flame Pouch: 1,000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Eternal Rebirth Flame (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Full Moon Powerful Rebirth Flame Pouch: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 2 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Powerful Rebirth Flame (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Full Moon Epic Potential Scroll 50% Pouch: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Epic Potential Scroll 50% Scroll (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Full Moon Bonus Potential Scroll 50% Pouch: 750 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Bonus Potential Scroll 50% (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Full Moon Master Craftsman's Cube Pouch: 350 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Master Craftsman’s Cube (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Full Moon Bonus Occult Cube Pouch: 375 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Bonus Occult Cube (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Full Moon Pure Clean Slate Scroll 10% Pouch: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 4 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Pure Clean Slate Scroll 10% (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.(Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Full Moon Nodestone Pouch: 250 Coins. Giới hạn lượt mua: 2 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Nodestone (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Full Moon Arcane Symbol Selection Pouch: 250 Coins. Giới hạn lượt mua: 2 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Arcane Symbol Selection Coupon (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Goblin Nodestone Pouch: 100 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận ngẫu nhiên lượng Nodestone: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Goblin Arcane Symbol Selection Pouch: 100 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận ngẫu nhiên một lượng Arcane Symbols: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Stitch’s Boutique (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Stitch ở Goblin Full Moon Night Market map để mở Stitch’s Boutique.
 • Các loại Full Moon Tickets chỉ có thể mua 1 lần/ngày.
 • Bạn phải mua 10 Full Moon Ticket cùng loại để đổi lấy vật phẩm đúng với vé mà bạn có.
 • Nếu bạn có 10 Full Moon Ticket cùng lại trong túi, bạn sẽ không thể mua thêm vé cùng loại đó nữa.
 • Bạn có thể sử dụng Goblin Coins để mua vật phẩm từ Stitch’s Boutique.

Shop bao gồm:

 • Full Moon Ticket: Moniroid: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch. Vật phẩm hết hạn vào 6:59AM 23/4 (giờ VN). Sử dụng 10 vé để nhận Coupon sau:
  • Moniroid Coupon: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày. Sử dụng Coupon để nhận:
   • Moniroid: Không thể giao dịch.
   • Lidium Heart: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn.
 • Full Moon Ticket: My Marvelous Moon Chair: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch. Vật phẩm hết hạn vào 6:59AM 23/4 (giờ VN). Sử dụng 10 vé để nhận Coupon sau:
  • My Marvelous Moon Chair Coupon: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày. Sử dụng Coupon để nhận:
   • My Marvelous Moon Chair: Không thể giao dịch. Màu mặt của nhân vật sẽ chuyển sang màu vàng khi ngồi lên Chair.
 • Full Moon Ticket: Haechi Mount: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch. Vật phẩm hết hạn vào 6:59AM 23/4 (giờ VN). Sử dụng 10 vé để nhận Coupon sau:
  • Permanent Haechi Mount Coupon: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày. Nhân vật có level cao nhất trong cùng World sẽ đi chung với nhân vật đang sử dụng Mount.
 • Full Moon Ticket: Damage Skin Extraction Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch. Vật phẩm hết hạn vào 6:59AM 23/4 (giờ VN). Sử dụng 10 vé để nhận Coupon sau:
  • Damage Skin Extraction Coupon: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày.
Sweepy’s General Store (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Sweepy ở Goblin Full Moon Night Market map để mở Sweepy’s General Store.
 • Bạn có thể sử dụng Full Moon Buckwheat Jelly để mua vật phẩm từ Sweepy’s General Store. Để biết thêm chi tiết cách nhận Full Moon Buckwheat Jelly, nhấp vào đây!

Shop bao gồm:

 • Innocence Scroll 60%: 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Special Medal of Honor: 3 Jellies. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 4 Jellies. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Gold Potential Stamp: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Golden Hammer 100%: 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
 • Trait Boost Potion: 10 Jellies. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Job Advancement Coin: 10 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày.
 • Mysterious Monsterbloom: 5 Jellies. Giới hạn lượt mua: 5 lần/World. Không thể giao dịch.
 • Character Slot Expansion Coupon: 5 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pendant Slot Coupon (7 Day): 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Reboot Meso Pouch x10 Coupon: 4 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World.)
 • Selective 8 Slot Coupon: 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 12 lần/World. Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Maple Tour VIP Pass: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 3 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Hyper Teleport Rock (1 Day): 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Infinite Revitalizer: 2 Jellies. Giới hạn lượt mua: 1 per day. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Monster Life Gem x7 Coupon: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 5 lần/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Non-Chỉ Reboot World)
 • Mastery Book 30: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Mastery Book 20: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Occult Cube x5 Coupon: 1 Jelly. Giới hạn lượt mua: 1 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Final Form Main Color Change Coupon: 1 Jelly. Không thể giao dịch.
 • Final Form Sub Color Change Coupon: 1 Jelly. Không thể giao dịch.
 • Final Form Color Reset Coupon: 1 Jelly. Không thể giao dịch.
 • Power Elixir x500 Coupon: 1 Jelly. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
Dok & Kaebi’s Magic Batons (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv. 141 ~ 199 (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Dok and Kaebi sẽ sử dụng cây dùi cui ma thuật để đập đầu bạn, à không giúp bạn lên cấp chứ \ :v / !
 • Nói chuyện với NPC Dok and Kaebi ở Goblin Full Moon Night Market map để mở UI Dok & Kaebi’s Magic Batons.
 • Level của nhân vật phải nằm trong khoảng Lv. 141 ~ Lv. 199 để có thể sử dụng Dok & Kaebi’s Magic Batons. Level tối đa mà bạn có thể lên là 200.
 • Tiêu 100 Goblin Coins để sử dụng Dok & Kaebi’s Magic Batons. Bạn sẽ nhận được một lượng level ngẫu nhiên (tối đa 10 level 1 lần sử dụng). Lượng level mà bạn có thể nhận sẽ hiển thị khi nói chuyện với Dok and Kaebi.
 • Bạn có thể sử dụng Dok & Kaebi’s Magic Batons 2 lần/ngày/World.
 • Bạn cũng có thể nhận được Typhoon Growth Potion bằng cách trả 2,000 Goblin Coins cho Dok and Kaebi. Bạn có thể trả góp 200 coins/ngày cho đến khi đủ 2,000 coins để nhận vật phẩm.
 • Typhoon Growth Potion chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất mỗi World.

Phần thưởng:

 • Levels
 • Typhoon Growth Potion: Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Vật phẩm chỉ có thể sử dụng với nhân vật có level từ Lv 200 trở lên. Bạn sẽ nhận được 1 level nếu nhân vật nằm trong khoảng Lv. 200 ~ 239. Từ Lv. 240 trở lên, bạn sẽ nhận được một lượng EXP nhất định.
Phan’s Goblin Baton (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Sử dụng Phan’s Goblin Baton để thu thập Goblin Coins và Full Moon Buckwheat Jelly!
 • Nói chuyện với NPC Phan ở Goblin Full Moon Night Market map để nhận kĩ năng ‘Phan’s Goblin Baton’.
 • Tiêu diệt monsters trong khoảng level (±20 level) bằng kĩ năng Phan’s Goblin Baton để thu thập Goblin Coins. Bạn còn có cơ hội kích hoạt Tada Time.
 • Khi kích hoạt, Tada sẽ xuất hiện và rơi ra Goblin Coins khi bạn tiêu diệt monsters trong khoảng level (±20 levels).
 • Sử dụng kĩ năng ‘Phan’s Goblin Baton’ để thu thập 200 Goblin Coins. Bạn có thể kiểm tra số lượng Goblin Coins trong ETC inventory.
 • Nếu bạn đã nhận đủ 200 Goblin Coins/ngày, bạn không thể nhận thêm được nữa.
 • Khi bạn nhận 200 Gobin Coins bằng kĩ năng ‘Phan’s Goblin Baton’, bạn sẽ nhận được Full Moon Buckwheat Jelly thông qua Q ‘[Goblin Night Market] Full Moon Buckwheat Jelly’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.

Phần thưởng:

 • Goblin Coins
 • Full Moon Buckwheat Jelly
Goblin Fireworks (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Goblin Fireworks Vending Machine ở Goblin Full Moon Night Market map để mua Goblin Fireworks.
 • Goblin Fireworks chỉ có thể sử dụng ở Goblin Full Moon Night Market map.
 • Khi mua Goblin Fireworks và sử dụng, bạn có cơ hội nhận được Goblin Coins hoặc Full Moon’s Magical Energy buff!
 • Goblin Coins nhận được từ Goblin Fireworks sẽ không tính vào số Goblin Coin mà bạn có thể nhận hàng ngày (200 Coins).
 • Bạn có thể sử dụng Goblin Coins để mua vật phẩm từ Goblin Fireworks Vending Machine.

Phần thưởng:

 • Goblin Fireworks: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể vứt vật phẩm. Sử dụng để nhận một trong các phần thưởng dưới đây:
  • Goblin Coin (x1,000)
  • Goblin Coin (x500)
  • Goblin Coin (x100)
  • Goblin Coin (x50)
  • Full Moon’s Magical Energy: Attack Power/Magic ATT +15 for 15 minutes. Buff sẽ tự động áp dụng khi sử dụng Goblin Fireworks. Buff này stack với các Buff khác.
Meso-Raining Goblin Cloud (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Người chơi phải ở non-Reboot Worlds để tham gia. Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Bạn có thể trở thành nhà hảo tâm bằng cách quyên góp mesos cho những người chơi và dành về cho mình một chiếc ghế Master of Mesos Chair!
 • Nhận Q ‘[Goblin Night Market] Meso-Raining Goblin Cloud’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Cloudette ở Henesys, Leafre, và Nameless Town.
 • Bạn phải chi 300 triệu mesos cho mỗi lần sử dụng Meso-Raining Goblin Cloud. 200 triệu mesos sẽ được quăng khắp map.
 • Khi có người chơi sử dụng Mount, sẽ xuất hiện thông báo đến toàn người chơi trong  World. Mount sẽ bắt đầu quăng túi meso sau 30s xuất hiện thông báo.
 • Pet không thể nhặt túi meso rơi ra từ Mount.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhặt được 10 triệu mesos mỗi ngày.
 • Meso-Raining Goblin Cloud chỉ có thể sử dụng ở kênh 17. Và chỉ 1 người chơi có thể sử dụng Mount cùng lúc.
 • Sau khi sử dụng Mount, người chơi sẽ không thể sử dụng tiếp trong vòng 10’ tiếp theo.
 • Khi đang sử dụng Mount, người chơi không thể đổi kênh, vào Cash Shop, Auction House, giao dịch. Người chơi sẽ không thể rời khỏi Mount cho đến khi quăng hết 200 triệu mesos.
 • Người chơi có thể ấn nút Spacebar (nút cách) để ném tiền qua cửa sổ.
 • Không giới hạn lượt sử dụng Mount.
 • Sử dụng Meso-Raining Goblin Cloud 5 lần để nhận Master of Mesos Chair!
 • Master of Mesos Chair chỉ có thể nhận một lần/nhân vật.

Phần thưởng:

 • Master of Mesos Chair: Chair sẽ hiển thị lượng mesos mà bạn đã cầm và ném qua cửa sổ vì cái ghế chết tiệt này.
Zzoblin’s Dream Emporium (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Accept ‘[Goblin Night Market] Zzoblin’s Dream Emporium’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Zzoblin ở Goblin Full Moon Night Market map.
 • Khi nhận Q, một UI Dream Pillow sẽ xuất hiện. Bạn có thể nói chuyện với NPC Zzoblin to để đổi Dreams lấy EXP
 • Dream được chia sẻ cho tất cả các nhân vật trong cùng World. Khi không đăng nhập lượng Dream mà bạn có thể nhận giảm 50%.
 • Bạn có thể nhận EXP bằng cách nhấn vào nút ‘Collect EXP’.
 • Khi bạn mơ mộng đủ 100 tiếng, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ ẩn (Q gì ai biết :v )

Phần thưởng:

 • EXP
Blessing of the Goblin Statue (25/03 – 21/04)
Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Đến Goblin Full Moon Night Market map vào phút thứ 15 và 25 mỗi giờ để nhận được One-Eyed Goblin hoặc Two-Eyed Goblin’s blessing.
 • Khi hiệu ứng được kích hoạt, tất cả các người chơi trong map sẽ nhận được Buff.
 • Bạn sẽ nhận được One-Eyed Goblin Buff vào các giờ chẳng, và Two-Eyed Goblin Buff vào giờ lẻ.
 • Mỗi bức tượng Goblin sẽ cho hiệu ứng Buff khác nhau.

Phần thưởng:

 • One-Eyed Goblin’s Blessing: EXP +15% trong 30 phút.
 • Two-Eyed Goblin’s Blessing: STR/DEX/INT/LUK +15, Weapon ATT/Magic ATT +15, Enemy defense ignored +15%, Boss Damage +15%, MaxHP/MaxMP +1,500 for 30 minutes.

CÁC EVENT KHÁC

Sunny Sunday (15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 19/4)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

Log in on each Sunday during the event period to enjoy various perks.

 • Tuần 1 – 15/3/2020
  • 2x Shadowknight Coins khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở Phantom Forest.
  • Tỉ lệ 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5, 10, 15 ( trừ đồ Superior).
 • Tuần 2 – 22/3/2020
  • 2x Shadowknight Coins khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở Phantom Forest.
  • 3x lượng Surprise Missions
  • Surprise Missions xuất hiện nhanh hơn.
  • 3x EXP khi hoàn thành Surprise Missions.
 • Tuần 3 - 29/3/2020
  • Shadowknight Coin (x10): Không thể giao dịch.
  • Nhận thêm 2 stars khi sử dụng Star Force ở mức <10.
  • 2x Goblin Coins từ Phan’s Goblin Baton.
  • X2 lượng Goblin Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 4 – 5/4/2020
  • Shadowknight Coin (x10): Không thể giao dịch.
  • Tăng 100% EXP từ Runes.
  • Tăng 300% EXP từ Combo Kill Orbs.
  • 2x Goblin Coins từ Phan’s Goblin Baton.
  • X2 lượng Goblin Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 5 – 12/4/2020
  • Shadowknight Coin (x20): Không thể giao dịch.
  • 3x EXP Coupon (15 min) (x5): Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
  • Giảm 50% khi reset Ability.
  • Giảm 50% lượng Spell Trace sử dụng. (Chỉ Non-Reboot Wolrds.)
  • 5x cơ hội nhận được Magnificent Soul khi quy đổi.
  • 2x Goblin Coins từ Phan’s Goblin Baton.
  • X2 lượng Goblin Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 6 – 19/4/2020
  • Shadowknight Coin (x20): Không thể giao dịch.
  • Goblin Fireworks (x10): Có thể giao dịch trong account thông qua Storage Keeper, HSD: 1 ngày.
  • 2x EXP khi tham gia Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • 2x EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Tăng số lượng Elite Monsters xuất hiện (1 -> 2).
  • 2x Goblin Coins từ Phan’s Goblin Baton.
  • X2 lượng Goblin Coins có thể nhận hàng ngày.
Spell Trace Fever Time (17/04 – 19/04)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 17/4 (Thứ 3)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 18/4 (Thứ 4)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 19/4 (Thứ 5)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

From Kinn & Pon with ❤

zBlackwing

1 Comment

 1. Pon ơi cái Maple Tour VIP Pass sau khi mua và mở ra lấy coupon thì có thể trade qua account khác qua Cash Shop Inventory được nha!
  Cái này rất lợi để mule cày dồn tiền cho main.

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2023 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑