V.212 – MapleStory X ISEKAI QUARTET Patch Notes

UPDATE MỚI

Maple Tour
Mu Lung Dojo Expansion
Ghost Park Ranked Mode
Cân bằng Job
Thay đổi về tính năng game
Thay đổi về hệ thống
Bug Fixes
Lỗi chưa sửa

MAPLESTORY X ISEKAI QUARTET EVENTS

Daily Requests (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)
Field Trips (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)
Isekai Match (11/03 (sau bảo trì) – 07/04)

GOBLIN FULL MOON NIGHT MARKET EVENTS

Bauble’s Jewelry Shop (25/03 – 21/04)
Smithy’s Forge (25/03 – 21/04)
Stitch’s Boutique (25/03 – 21/04)
Sweepy’s General Store (25/03 – 21/04)
Dok & Kaebi’s Magic Batons (25/03 – 21/04)
Phan’s Goblin Baton (25/03 – 21/04)
Goblin Fireworks (25/03 – 21/04)
Meso-Raining Goblin Cloud (25/03 – 21/04)
Zzoblin’s Dream Emporium (25/03 – 21/04)
Blessing of the Goblin Statue (25/03 – 21/04)

CÁC EVENT KHÁC

Sunny Sunday (15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 19/4)
Spell Trace Fever Time (17/04 – 19/04)

From Kinn & Pon with ❤

zBlackwing

1 Comment

  1. Pon ơi cái Maple Tour VIP Pass sau khi mua và mở ra lấy coupon thì có thể trade qua account khác qua Cash Shop Inventory được nha!
    Cái này rất lợi để mule cày dồn tiền cho main.

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2020 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑

Lên trên