V.211 – Mechanical Utopia Patch Notes

Một update mới lại về, hứa hẹn nhảy Jump Quest sml với chuỗi event Mechanical Hearts Season 3, một số thay đổi / sửa lỗi hệ thống, và chuỗi event Extravagameza – vẫn là cày Coin hihi.

UPDATE MỚI

Thay đổi về Hệ thống
 • Jett Skills
  • Planet Buster: độ trễ khi sử dụng kĩ năng giảm từ 1080ms xuống 780ms.
  • Gravity Crush: Tăng sức mạnh, khoảng cách đánh, thời gian, thêm maximum additional damage (? Jett nào dịch hộ pon với :joy:)
   • Cooldown sẽ có hiệu lực sau khi sử dụng Gravity Crush.
 • Phantom Forest
  • Những hiệu ứng Sanity được hiệu chỉnh lại:
   • Giảm hiệu ứng rung lắc màn hình.
   • Thời gian xuất hiện hiệu ứng làm nhòe màn hình được nới rộng ra (lâu xuất hiện hơn)
   • Tăng thêm thời gian duy trì hiệu ứng khói đen.
 • Character Selection UI ở v.207 Worlds Unite sẽ được loại bỏ.
 • Số lượng nhân vật có thể xóa hàng ngày giảm xuống 5 nhân vật/ngày.
 • Số lượng nhân vật có thể tạo hàng ngày tăng lên 10.
Sửa một số lỗi game quan trọng
 • Sửa lỗi MapleStory không thoát hoàn toàn mà chạy ngầm trong máy, phải mở Task Manager để xóa hoàn toàn.
 • Sửa lỗi không thể xóa Demon Refuge Teleport Scroll khỏi hòm đồ.
 • Sửa lỗi không thể extract Fan của Kanna bằng profession Smithing.
 • Sửa lỗi người chơi phải kéo xuống dưới cùng đoạn hội thoại với Riman để có thể chuyển tiếp.
 • Sửa lỗi một số món đồ Cash vĩnh viễn không có lựa chọn xóa vật phẩm.
 • Sửa lỗi Pathfinder không thể trang bị đồ Cash Red Rose Umbrella và Shockwave lên Ancient Bow.
 • Sửa lỗi Angelic Buster không thể trang bị đồ Sunshine Pan lên Soul Shooter.
 • Sửa lỗi hiển thị các món đồ cash: Gatekeeper Tailcoat, Cape Uniform (M), Cape Uniform (F), Heart Fur Coat , Trendy Denim Jacket, Yellow Chick Clothes (M) và Yellow Chick Clothes (F).
 • Quái vật Flamekeeper Siana không còn tự hủy nữa.
 • Sửa lỗi thông tin trên Lireni's Wish không hiển thị set đồ.
 • Sửa lỗi thông tin trên King Pepe Slide Chair, Arcane River Express Pass Guide, Enneth, Quit Game UI, Crusader Codex Familiar, Nageling, Trendy Denim Jacket,...
 • Sửa lỗi không mua được Friendship Ring với NX Credit nếu bạn không có đủ lượng NX Prepaid.
 • Sửa lỗi mob triệu hồi bởi Gollux di chuyển ra xa đầu Gollux thay vì tông vào nó.
 • Sửa lỗi màu mắt của style Hilla face, Aster's face, Amber's face.
 • Sửa lỗi vẫn nhận được buff tăng HP khi chơi minigame Shrelephant tại Monad.
 • Sửa lỗi không sử dụng được Masteria Grandmaster Accessory Exclusive Enhancement Scroll và Legacy of Light/Dark Exclusive Enhancement Scroll
 • Sửa một số đoạn hội thoại của NPC ở khúc cuối chuỗi nhiệm vụ Masteria, để giải thích rõ hơn về nhân dạng thật sự của "ai đó".
 • Sửa lỗi hiển thị sai hình ảnh minh họa cho phần thưởng của nhiệm vụ 'Leader of the Corrupted Knights' và 'Inscrutable' trong Phantom Forest.

MECHANICAL HEARTS

Mechanical Hearts: The Great Escape (29/01 (sau bảo trì) – 25/02)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Mechanical Hearts đã bước vào mùa thứ 3 với sự xuất hiện của 2 khách mời đặc biệt là Aloraroid và Skyroid!
 • Khám phá câu truyện ở khu tầng hầm của nhà máy sau khi tập đoàn Aspire sụp đổ.
 • Nhận Q ‘[Mechanical Hearts 3] The Strange Video’ ở Mechanical Hearts icon trong icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Hoàn thành nhiệm vụ trên để nhận Aspire Memory Chips (dùng để mua vật phẩm từ NPC Khun ở Aspire Hideout map).
 • Khi hoàn thành Mechanical Hearts mùa 3, bạn sẽ nhận được More Human than Human: Title. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK + 15, MaxHP + 1000, Damage against normal monsters +5%.
 • Nếu bạn chưa tham gia các đợt event trước, bạn sẽ có lựa chọn hoàn thành event đợt 1 và 2 sau khi hoàn thành story ở đợt 3 này. Những nhiệm vụ đã hoàn thành ở 2 đợt event trước sẽ bị reset, bạn có thể làm lại những nhiệm vụ này để nhận phần thưởng, và bạn không cần phải giải cứu lại các Wondroid mà bạn đã chơi JQ trước đó (ác mộng :v ). Và các Wondroid bạn đã lôi đầu về Hideout thì bạn vẫn mua được bình thường mà không cần làm JQ lại (trừ các con nào chưa cứu ở đợt trước và đợt này).
 • Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ Season 1 và 2, bạn sẽ nhận được Aspire Commemorative Coins (sử dụng để mua đồ từ NPC Alec ở Aspire Hideout map).
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ ở Season 2, bạn sẽ nhận được Living Proof: Medal. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +14, MaxHP/MaxMP +1200, Weapon ATT/Magic ATT +8, Defense +120.
 • Lượt mua vật phẩm trong Mechanical Hearts Seasons Coin Shop ở SS1 và 2 sẽ được reset.
 • Sau khi event kết thúc, tất cả Aspire Memory ChipsAspire Commemorative Coins sẽ bị xóa.

Mechanical Hearts Season 3 Coin Shop, bao gồm:

 • Glimmering Wondroid Heart: 1500 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP +500, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Wondroid Heart: 400 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP +200, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Aster-oid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Rhearoid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Katroid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Anastasioid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Roxxyroid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Apolloid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Jaxoid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Sarimroid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Adam Wondroid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Eve Wondroid: 1000 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Aloraroid: 1200 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Android comes with buff and remote shop functions. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Skyroid: 1200 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Android comes with buff and remote shop functions. Người chơi phải hoàn thành hết 3 Season để mua vật phẩm này.
 • Wondroid Audio Modules: 900 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP +200, Weapon ATT/Magic ATT +2. Người chơi phải hoàn thành hết 3 Season để mua vật phẩm này.
 • A.I. Destroyer: 800 Chips. Medal. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần.  STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +1000, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense +100. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Scion Effect: 600 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Item from the coupon is Không thể giao dịch. Người chơi phải hoàn thành hết 3 Season để mua vật phẩm này.
 • Error Message Damage Skin: 900 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Người chơi phải hoàn thành hết 3 Season để mua vật phẩm này.
 • Glitch Damage Skin: 900 Chips. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.
 • Scion’s Invitation: 1100 Chips. Chair. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Người chơi phải hoàn thành hết 3 Season để mua vật phẩm này. Một BGM sẽ phát khi sử dụng ghế này.
 • A Wondroidful Life: 1000 Chips. Chair. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này. Một BGM sẽ phát khi sử dụng ghế này.
 • Unlicensed Operator: 900 Chips. Chair. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ ở SS3 để có thể mua vật phẩm này.

Mechanical Hearts Seasons 1 và 2 Coin Shop:

 • Glimmering Wondroid Heart: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INK/LUK +10, MaxHP +500, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Wondroid Heart: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP +200, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Aster-oid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Aster để mua vật phẩm này.
 • Rhearoid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Rhea để mua vật phẩm này.
 • Katroid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Kat để mua vật phẩm này.
 • Anastasioid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Anastasia để mua vật phẩm này.
 • Roxxyroid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Roxxy để mua vật phẩm này.
 • Apolloid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Apollo để mua vật phẩm này.
 • Jaxoid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Jax để mua vật phẩm này.
 • Sarimroid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải giải cứu Sarim để mua vật phẩm này.
 • Adam Wondroid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải xem qua kí ức của Adam để mua vật phẩm này.
 • Eve Wondroid: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper 1 lần. Bạn phải xem qua kí ức của Eve để mua vật phẩm này.
 • Aster’s Bon Bon Ribbon: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Aster để mua vật phẩm này.
 • Rhea's Classical Dream: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Rhea để mua vật phẩm này.
 • Kat's Magic Kit: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Kat để mua vật phẩm này.
 • Anastasia's Royal Serenade: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Anastasia để mua vật phẩm này.
 • Roxxy's Full Moon Rhapsody: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Roxxy để mua vật phẩm này.
 • Apollo's Steampunk Look: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Apollo để mua vật phẩm này.
 • Jax's Sonata Tuxedo: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Jax để mua vật phẩm này.
 • Sarim's Midnight Show: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải giải cứu Sarim để mua vật phẩm này.
 • Adam's Aspire Personal Assistant Suit: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải xem qua kí ức của Adam để mua vật phẩm này.
 • Eve's Aspire Personal Assistant Suit: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Vật phẩm nhận từ Coupon sẽ Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày. Bạn phải xem qua kí ức của Eve để mua vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Belt: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +150. Bạn phải giải cứu ít nhất 1 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Pendant: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INT/LUK +16, MaxHP/MaxMP +500, Weapon ATT/Magic ATT +7. Bạn phải giải cứu ít nhất 4 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Badge: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INT/LUK +11, MaxHP/MaxMP +200, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +100. Bạn phải giải cứu ít nhất 8 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Glimmering Mechanical Heart Shoulder: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 120.  STR/DEX/INT/LUK +11, Weapon ATT/Magic ATT +5, Defense +150.
 • Mechanical Heart Belt: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +150, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +50. Bạn phải giải cứu ít nhất 1 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Pendant: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +11, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +3. Bạn phải giải cứu ít nhất 4 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Badge: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +70. Bạn phải giải cứu ít nhất 8 Wondroid để mua vật phẩm này.
 • Mechanical Heart Shoulder: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper. Req. Lv. 50.  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +70.
 • Aspire Industries Damage Skin: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • For Display Purposes Only Chair: 900 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Aspire VIP Area Pass: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Bạn phải giải cứu ít nhất 1 Wondroid để mua vật phẩm này. Bạn có thể sử dụng vật phẩm này để giải cứu Anastasia.
 • Power Elixir x100 Coupon: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 40 Coins. Giới hạn lượt mua: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • AP Reset Scroll: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • SP Reset Scroll: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Trait Growth Potion: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Mastery Book 20: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Mastery Book 30: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Job Advancement Coin: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 600 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • 40 Slot Chair Bag: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • 40 Slot Soul Bag: 700 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

EXTRAVAGAMEZA!

Divine Intelligence (12/02 – 25/02)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Vào phút thứ 15 của mỗi giờ, trên đầu nhân vật sẽ hiện ra 1 lá thư. Click vào để tham gia event, thử khả năng hiểu biết của bạn về MapleStory.
 • Phải có ít nhất 3 người chơi thì game mới có thể bắt đầu.
 • Nếu bị loại khỏi cuộc chơi, bạn vẫn có thể tham gia cổ vũ những người chơi còn lại. Chọn ra 1 người chơi vẫn còn trên sân, nếu người đó trả lời đúng câu hỏi, bạn sẽ nhận được 1 phần điểm mà họ nhận được. Người bạn cổ vũ cũng nhận được thêm điểm, tùy thuộc vào số người chơi cùng cổ vũ người chơi đó. Cả nhà cùng vui!
 • Có tổng cộng 10 câu hỏi về các loại quái vật trong MapleStory. Di chuyển qua trái hoặc phải để đưa ra câu trả lời của mình (A hoặc B).
 • Không giới hạn lượt tham gia
 • Nếu bạn nhảm với Gym Cat ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Divine Intelligence Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Divine Intelligence Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
High Noon Gunslinger (12/02 – 25/02)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với Game Master Jun ở Extravagameza Event Hall để vào High Noon Gunslinger. Khi đã đủ 4 người chơi, bạn sẽ được đưa đến map và game sẽ bắt đầu.
 • Khi game bắt đầu, bạn có 10 giây để:
  • Xác định hướng mà bạn muốn đi (trái, phải, dưới, hoặc đứng im) và
  • Chọn platform để bắn hạ mục tiêu.
 • Chọn hướng đi và mục tiêu càng nhanh, bạn sẽ càng dễ được hành động trước. 1 hiệu ứng sẽ xuất hiện trên đầu nhân vật hiển thị thứ tự lượt hành động của 4 người tham gia trong vòng đó.
 • Người chiến thắng là người cuối cùng còn đứng trong map!
 • Nếu bạn là người bắn đầu tiên và bạn bắn rớt đối phương thì nó sẽ mất 1 lượt bắn.
 • Bạn có thể tham gia High Noon Gunslinger 10 lần/ngày/World. Bạn có thể reset lượt chơi 1 lần/ngày bằng cách sử dụng Extravagameza Coins.
 • Nếu bạn đứng nhảm với Game Master Jun ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được High Noon Gunslinger Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • High Noon Gunslinger Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
Snowdrift Lodge Downhill Battle (12/02 – 25/02)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Vào phút thứ 45 của mỗi giờ, trên đầu nhân vật sẽ hiện ra 1 lá thư. Click vào để tham gia.
 • Bạn sẽ cùng tham gia với 2 người chơi khác trong game này.
 • Mục tiêu là luồng lái chiếc Snowmobile Mount, vượt chướng ngại vật và nhanh tay nhặt vật phẩm trước đối phương.
 • Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển nhanh hơn hoặc chậm hơn.
 • Game sẽ kết thúc khi hết thời gian.
 • Không giới hạn lượt tham gia.
 • Nếu bạn nhảm với Sylvia ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Downhill Battle Badge. 

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Downhill Battle Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
Sunshower's Sweet Sounds (12/02 – 25/02)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với Sunshower ở Extravagameza Event Hall to begin the game.
 • Sunshower’s Sweet Sounds chỉ đơn giản là bạn chỉ cần nhớ những nốt nhạc nào đã vang lên và đánh theo y hệt vậy là xong \ :v / .
 • Có tổng cộng 4 vòng và bạn có thể nghe lại một lần mỗi vòng để đánh các nốt nhạc theo thứ tự chính xác.
 • Nếu bạn đánh sai nốt thì bạn phải chơi lại từ đầu.
 • Khi bạn hoàn thành 4 vòng, bạn sẽ được tham gia vào vòng thử thách “Challenge Mode”. Bạn chỉ có thể vào vòng này khi hoàn thành hết 4 vòng.
 • Ở Challenge Mode, bạn sẽ tiếp tục vòng chơi với các nốt nhạc được thêm vào ở mỗi vòng.
 • Ở Challenge Mode, bạn chỉ có thể nghe qua những nốt nhạc đã đánh một lần duy nhất, nếu đánh sai thì bạn sẽ bị đá đít ra khỏi game \ :v / . Không có phần thưởng khi bạn tham gia Challenge Mode.
 • Bạn có thể nhận phần thưởng từ Sunshower’s Sweet Sounds 1 lần/ngày.
 • Nếu bạn nhảm với Sunshower ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Sweet Sounds Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Sweet Sounds Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
Spot the Difference (26/02 – 10/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Vào phút thứ 15 của mỗi giờ sẽ có lá thư xuất hiện trên đầu nhân vật (Bạn cần đứng ở Town hoặc nơi có thể di chuyển được đến event map), nhấp vào lá thư để di chuyển đến event map
 • 3 người chơi cần tìm ra các điểm khác biệt giữa 2 hình xuất hiện trên màn hình. Tổng cộng có 5 vòng chơi và mỗi vòng sẽ hoàn thành khi tất cả người chơi tìm ra những điểm khác biệt.
 • Bạn có thể nhận được Points khi tìm ra điểm khác biệt hoặc hoàn thành vòng đó với tổ đội.
 • Khi bắt đầu game, người chơi sẽ nhận 2 mạng. Khi trả lời sai, bạn sẽ mất 1 mạng. Khi hết mạng, bạn sẽ không thể tiếp tục chơi vòng đó nữa.
 • Life points (Mạng) sẽ hồi lại khi hoàn thành 1 vòng. Người chơi chỉ có thể có 2 mạng.
 • Game sẽ kết thúc sau khi hoàn thành 5 vòng, hoặc hết thời gian, hoặc tất cả người chơi hết mạng.
 • Không giới hạn lượt tham gia.
 • Nếu bạn nhảm với Spiegelmann ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Spot the Difference Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Spot the Difference Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
Crazy Splash (26/02 – 10/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Chắc các bạn còn nhớ game Boom Online một thời (tuổi thơ dữ dội), nay NX xin giới thiệu Boom Online phiên bản Maple với tên vô cùng fancy “Crazy Splash”!
 • Nói chuyện với NPC Hero Bazzi ở Extravagameza Event Hall để vào phòng chờ.
 • Nhấp vào NPC Hero Bazzi để tham gia, khi đủ 5 người chơi thì game sẽ bắt đầu.
 • Cách chơi giống như Boom Online, bạn phải làm cho đối phương sặc cmn nước. Làm cho đối thủ sặc nước càng nhiều, đồng nghĩa với thứ hạng cao hơn.
 • Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nút Space Bar (nút cách) để đặt boom.
 • Khi đối phương bị dính boom, bạn có thể chạy lại chạm sương sương để giết đối thủ. Người chơi nào bị sặc nước sẽ hồi sinh sau 3 giây.
 • Khi boom nổ trúng mấy cục đá trên map, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vật phẩm để tăng cường sức mạng cho nhân vật.
 • Có 3 loại vật phẩm dưới đây:
  • Roller Skates: Tăng tốc độ cho nhân vật.
  • Balloon Boost: Tăng số lượng bóng nước mà bạn có thể đặt trên map.
  • Cascade: Tăng độ dài khi nổ của bóng nước.
 • Không giới hạn lượt tham gia.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
30-Player Dice (26/02 – 10/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Vào phút thứ 45 của mỗi giờ sẽ có lá thư xuất hiện trên đầu nhân vật, nhấp vào để đi đến map.
 • Yêu cầu ít nhất phải có 5 người chơi.
 • Tất cả người chơi sẽ tung 2 xúc xắc, và ai có số điểm cao nhất sẽ thắng.
 • Sẽ có 5 vòng, và phần thưởng sẽ phụ thuộc vào thứ hạng.
 • Không giới hạn lượt tham gia.
 • Nếu bạn nhảm với Dice Master Jun ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Dice Master Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Dice Master Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
MMF Limbo Rhythm (26/02 – 10/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với Maggie and Joe ở Extravagameza Event Hall để vào game.
 • Sẽ có 5 show khác nhau bao gồm: HenesysTemple of TimeAriantKerning City, và Sleepywood. Và bạn phải luyện sự nhanh nhạy bằng cách “Vượt lên chính mình” trong 1’30s và việc đó chỉ là “Né, né và né” :v
 • Bạn có 10 mạng khi tham gia.
 • Bạn có thể tham gia MMF Limbo Rhythm 5 lần/ngày.
 • Nếu bạn nhảm với Joe and Maggie ở Extravagameza Event Hall, bạn sẽ nhận được Rhythm Limbo Badge.

Phần thưởng:

 • Extravagameza Coins
 • Rhythm Limbo Badge:  STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1.
Extravagameza Coin Shop (12/02 – 10/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với Kemdi at Extravagameza Event Hall để sử dụng Extravagameza Coins. Tỉ lệ qui đổi 100 Extravagameza Points = 1 Extravagameza Coins.
 • Mỗi ngày bạn có thể nhận 20,000 Extravagameza Points (= 200 Coins).
 • Những vật phẩm có thể mua hàng tuần sẽ được reset lượt mua vào 7:00AM T5 (giờ VN).

Shop bao gồm:

 • Extravagameza Stage Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Extravagameza Damage Skin Coupon: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Extravagameza Chat Ring Coupon: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Extravagameza Label Ring Coupon: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Eternal Rebirth Flame: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 3 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Powerful Rebirth Flame: 80 Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/World. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 7. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Nodestone: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 10/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 20/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Occult Cube: 5 Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Bonus Occult Cube: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch. (Chỉ Non-Reboot World.)
 • Special Bonus Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Chỉ Non-Reboot World.)
 • Master Craftsman’s Cube: 70 Coins. Giới hạn lượt mua: 10 lần/World. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Meister’s Cube: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/World. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Maple Music Festival Earrings: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. Vật phẩm có set bonus với Maple Music Festival Ring và Maple Music Festival Chain.
 • Maple Music Festival Ring: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. Vật phẩm có set bonus với Maple Music Festival Earrings và Maple Music Festival Chain.
 • Maple Music Festival Chain: 200 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. Vật phẩm có set bonus với Maple Music Festival Earrings và Maple Music Festival Ring.
 • Final Form Main Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Sub Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Color Reset Coupon: 30 Coins. Không thể giao dịch.
 • Permanent Cruising with Cloudie Mount Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mount nhận từ Coupon có HSD vĩnh viễn.
 • Nature’s Friends Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Vật phẩm nhận từ Coupon có HSD vĩnh viễn.
 • Rainbow Xylophone Chair: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • MMF Picture Chair Random Box: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. Mở để nhận 1 trong 5 Show Picture Chairs.
 • DJ JM Chat Ring Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • DJ JM Label Ring Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Snowmobile Mount Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mount nhận từ Coupon có HSD vĩnh viễn.
 • Frigid Ice Damage Skin: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • High Noon Damage Skin: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • MMF DJ Pia Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • MMF Sand Bandits Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • MMF DJ JM Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • MMF DJ Pink Bean Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • MMF Sleepy Brothers Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Wooden Hot Tub Chair: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Smarty Pants Assessment Chair: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Quickdraw Chair: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Magnificent Portrait Chair: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Ramblings of a Genius Coupon: 1500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Vật phẩm nhận được từ Coupon có HSD vĩnh viễn.
 • SP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Tradeable.
 • Mastery Book 30: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Tradeable.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Selective 8 Slot Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 12 lần/World. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Job Advancement Coin: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Gym Cat’s Gift Buff Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận Gym Cat’s Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.  Weapon ATT +30 and Magic ATT +30 cho mỗi người trong map trong 30 phút.
 • Ursie’s Gift Buff Coupon: 50 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận Ursie’s Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.  EXP +50% cho mỗi người trong map trong 30 phút.
 • Iron Rabbit’s Gift Buff Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận Iron Rabbit’s Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.  Weapon ATT +50, Magic ATT +50 cho mỗi người trong map trong 30 phút.
 • Flicker’s Gift Buff Coupon: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận Flicker’s Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.  EXP +50% cho mỗi người trong map trong 30 phút.
 • 3x EXP Coupon: 35 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 10 Slot Chair Bag: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch sau khi sử dụng.
 • Monster Park REBORN Coupon: 30 Coins. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 1 ngày.

CÁC EVENT KHÁC

Fairy Bros' Golden Giveaway (29/01 (sau bảo trì) – 24/03)
Yêu cầu: Lv 101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Trong thời gian diễn ra event, nhấp vào icon Fairy Bros trong icon ngôi sao bên trái màn hình để mở UI.
 • Số lượt điểm danh sẽ +1 khi bạn treo game đủ 1 tiếng (không tính thời gian d/c), và nhân vật treo game phải có Lv101 trở lên.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng sau 9 lần điểm danh.
 • Vào cuối tuần, số lượt điểm danh sẽ tăng lên 2.
 • Nếu bạn bỏ lỡ một ngày nào đó, bạn có thể sử dụng Golden Pass để điểm danh cho ngày bạn không vào game.
 • Golden Pass tốn 3000 Maple Points khi sử dụng. 1 Golden Pass có thể dùng để điểm danh vào các ngày bỏ lỡ trước đó (không thể sử dụng để điểm danh vào các ngày sau ngày hiện tại đã điểm danh).
 • Số lượt sử dụng Golden Passes sẽ hiển thị dưới Fairy Bros’ Golden Giveaway UI.
 • Phần thưởng từ Fairy Bros’ Golden Giveaway chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Day 9: Điểm danh đủ 9 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Lil Wonky Pet Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận phần thưởng sau đây::
   • Lil Wonky Pet: Không thể giao dịch, 90-day duration. Pet duration can be extended by using Water of Life.
   • Lil Wonky’s Leaf: Pet equipment. Không thể giao dịch, permanent.
 • Day 18: Điểm danh đủ 18 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Mystery Mix Dye Coupon Ticket: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Mystery Mix Dye Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Day 27: Điểm danh đủ 27 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Wave’s Glowstick Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Wave’s Glowstick: Không thể giao dịch, HSD: vĩnh viễn.
 • Day 36: Điểm danh đủ 36 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • VIP Royal Beauty Coupon Gift Box: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận phần thưởng sau đây:
   • VIP Royal Hair Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận VIP Royal Hair Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
   • VIP Royal Face Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận VIP Royal Face Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày.
 • Day 45: Điểm danh đủ 45 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Fairy Bros’ Damage Skin Selection Box: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Bạn có thể chọn 1 trong 3 loại Damage Skin sau: Keyboard WarriorBlack Heaven, và Origami!
 • Day 54: Điểm danh đủ 54 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Permanent Thunder Bird Mount Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để nhận the Thunder Bird Mount: vĩnh viễn.
 • Day 63: Điểm danh đủ 63 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Soft or Blushing Petal Skin Coupon: Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Sử dụng Coupon để chọn 1 trong 2 loại dưới đây:
   • Soft Petal Skin Coupon: Không thể giao dịch, vĩnh viễn.
   • Blushing Petal Skin Coupon: Không thể giao dịch, vĩnh viễn.
Sunny Sunday (2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 1/3 | 8/3)
Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 2/2/2020
  • Giảm 30% lượng meso khi sử dụng Star Force. (trừ đồ Superior)
 • Tuần 2 - 9/2/2020
  • Tăng 50% EXP khi hoàn thành Monster Park.
 • Tuần 3 - 16/2/2020
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x20): Có thể giao dịch thông qua Storage Keeper, HSD: 7 ngày. Vật phẩm chỉ có thể nhận một lần/account.
 • Tuần 4 - 23/2/2020
  • 2x cơ hội thêm Monster vào Monster Collection.
  • Mysterious Monsterbloom (x3): Không thể giao dịch. Vật phẩm chỉ có thể nhận một lần/account.
 • Tuần 5 - 1/3/2020
  • Unity Training Center Entrance Charm (12 hours): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Vật phẩm chỉ có thể nhận một lần/account.
 • Tuần 6 - 8/3/2020
  • +100% EXP khi sử dụng Runes.
  • +300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs.
Spell Trace Fever Time (31/01 – 02/02)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 31/1 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 01/2 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 02/2 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

From Kinn (trans) & Pon (clean + edit)  with ❤

zBlackwing

1 Comment

 1. Tiếc quá đợt có event này bị miss :((
  Phải đợi 1 năm nữa mới có tụi android xịn này =(((

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑