Cốt truyện MapleStory tiếp tục được mở rộng sau khi Maple Alliance tiêu diệt Black Mage – tuy nhiên mọi thứ vẫn đi đúng theo những gì Black Mage mong muốn… Cernium thuộc Grandis – khẩn cầu sự trợ giúp của Maple Alliance nhằm bảo vệ Holy City… Sứ mệnh của bạn là bảo vệ Cernium và tìm ra Kẻ được chọn. Bên cạnh mạch truyện tiếp diễn, bạn sẽ được trải nghiệm revamp của Masteria và New Leaf City (bỏ prequest Gollux, farm thôi :v). Bên cạnh đó là nerf revamp Jett.  Các event holiday mừng Noel và Năm mới cũng được tổ chức bao hoành tráng, tiếp tục Maple Relay kiếm Maple Point, hay đơn giản là login 5 ngày lấy 1 set đồ cash ông/bà già Noel vĩnh viễn mặc cho ấm, à có cả event Cash Inventory Transfer nữa nhé~

NEW UPDATES

Masteria & New Leaf City Revamp

Yêu cầu: Level 150+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2+)

 • Cập nhật cốt truyện của Masteria và New Leaf City với những nhiệm vụ mới và sắp xếp lại nhiệm vụ cho hợp lý hơn.
 • Khám phá những điểm mới trong lịch sử của Masteria và New Leaf City và nhận thưởng hấp dẫn.
 • Đọc chi tiết thay đổi ở phần bên dưới.
Masteria
 • Thêm vào chuỗi nhiệm vụ mở đầu cho Masteria, bắt đầu từ level 150. Nhận quest 'Hungry for Adventure?' ở icon bóng đèn bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Level đề cử làm chuỗi nhiệm là 150 – 180.
 • Các nội dung sau được xóa bỏ khỏi Masteria:
  • Demon Refuge trong bản đồ Tynerum
  • Chuỗi pre-quest Gollux.
  • Chế tạo đồ qua hệ thống ITCG.
 • Sau update, bạn có thể vào Gollux bằng Dimensional Mirror.
 • Phần lớn các món đồ chế tạo thông qua ITCG sẽ được bán trong Mo’s Coin Shop trong Phantom Forest. Và sang năm sau mới vào được Phantom Forest nhé.
New Leaf City
 • Các nhiệm vụ ở NLC sẽ thưởng NLC Commemorative Coins, sử dụng để mua đồ đặc trưng cho NLC.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ ở đây để nhận:
  • Krakian Chaser medal: STR/DEX/INT/LUK +9, Attack Power +1, MaxHP/MaxMP +400, Defense + 200.
  • Special Glory Bonanza Box (1 lần/world), hạn sử dụng 20/01/20 lúc 6:59AM (giờ VN). Xem chi tiết tại đây.
 • NPC Spindle là chủ tiệm của New Leaf City Coin Shop.
  • Shop bán các loại Accessory của NLC và nhiều thứ khác.
 • NPC Miki từ nay sẽ chỉ bán những món thông thường như những General Store khác. Xóa bỏ các item đặc thù NLC sau:
  • Thief Elixir
  • Archer Elixir
  • Ginseng Root
  • Sorcerer Elixir
  • Barbarian Elixir
  • Grilled Cheese
  • Supreme Pizza
  • Waffle
  • Cherry Pie
  • Mapleade
  • Gingle Ale
  • Mana Bull
  • Honster
 • Xóa bỏ các NPC sau:
  • Kyle, T-1337, Jack Masque, Adonis, Stirgeman, Pico, NLC Ticket Gate
Masteria Through Time
 • Điều chỉnh level có thể thực hiện chuỗi blockbuster Masteria Through Time từ 33 lên 160.
 • Các nhân vật đang làm dở blockbuster trước đó vẫn có thể làm tiếp.
Jett Skill Revamp
 • Ôi đứa con ghẻ của GMS lại được revamp tiếp, cơ mà có gì đó ko ổn... #MakeJettGreatAgainWHEN
 • Khi Jett mới chuyển nghề lần 4, một bóng đèn sẽ hiện trên đầu của nhân vật, cho phép hoàn thành nhiệm vụ The Call of Maple World’s Goddess. Sau đó bạn sẽ nhận được skill Maple Warrior.
 • Dưới đây là chi tiết thay đổi về skill của Jett.

1st Job

 • Starline One: Từ nay tiêu tốn MP. Xóa bỏ hiệu ứng tăng Damage sau khi học Starline Two/Three/Four. Số mục tiêu tối đa giảm từ 8 về 6.
 • Blaster Barrage: Điều chỉnh lại Damage.
 • Space Walk: Xóa bỏ hành động thi triển kỹ năng của nhân vật.
 • Vortex Jump: Skill bị xóa bỏ.
 • Seasoned Hunter: Xóa bỏ hiệu ứng tăng Max Movement Speed. Thêm hiệu ứng Attack Power +20 và Jump +20. Speed buff tăng từ 20 lên 40.
 • Galactic Might: Xóa bỏ hiệu ứng tăng Max HP và Defense. Max Level tăng từ 15 lên 20.
  • Max Level: MP Tiêu tốn: 35, Attack Speed: +2, Duy trì: 180 giây.

2nd Job

 • Starline Two: Số lần tấn công tăng từ 2 to 3. Xóa bỏ hiệu ứng tăng Damage sau khi học Starline Three/Four. Xóa bỏ hiệu ứng Knockback, Cooldown, và yêu cầu học skill. Thời gian gây Stun (choáng) tăng từ 1 giây to 3 giây. Tỷ lệ gây Stun tăng từ 5% to 50%.
 • Stellar Impact: Xóa bỏ hiệu ứng làm rung lắc màn hình. Cooldown: 8 giây. MP Tiêu tốn thay đổi từ 14 to 65. Damage thay đổi từ 200% to 300%.
 • Vortex Cross: Damage giảm từ 130% to 100%. Số mục tiêu tối đa giảm từ 8 to 6. Chỉnh sửa độ trễ sau khi sử dụng skill.
 • Bounty Chaser: Thêm yêu cầu học skill Gun Mastery trước khi học skill này.
 • Volt Barrage: Skill bị xóa bỏ.
 • Gun Mastery: Max Level tăng từ 15 to 20.
 • Cosmic Shield: Xóa bỏ Defense. Khả năng kháng Knockback tăng từ 20% to 50%. Max Level giảm từ 15 to 14.

3rd Job

 • Starline Three: MP Tiêu tốn giảm từ 75 to 45. Số lần tấn công tăng từ 3 to 4. Xóa bỏ hiệu ứng tăng Damage sau khi học Starline Four. Chỉnh sửa độ trễ khi sử dụng skill.
 • Falling Stars: MP Tiêu tốn tăng từ 25 to 95. Số mục tiêu tối đa giảm từ 10 to 6. Damage tăng từ 170% to 350%. Số lần tấn công tăng từ 2 to 5. Cooldown tăng từ 3 giây to 10 giây. Xóa bỏ tính năng giữ phím skill để tấn công liên tục.
 • Cosmic Upheaval: Xóa bỏ hiệu ứng rung lắc màn hình. Cooldown: 3 giây. Chỉnh sửa độ trễ khi sử dụng skill.
 • Slipstream Suit: Thời gian Duy trì tăng từ 150 giây to 180 giây. Final Damage giảm từ 22% to 20%.
 • Spatial Shift: Thêm yêu cầu học skill Votex Cross lên level 5 trước khi học skill này. Chỉnh sửa độ trễ của skill. Damage giảm từ 160% to 140%. Số lần tấn công giảm từ 3 to 2.
 • Clairvoyant: Max Level giảm từ 20 to 14.

4th Job

 • Starline Four: Skill bị xóa bỏ.
 • Starforce Salvo: Xóa bỏ yêu cầu học skill. Có thể sử dụng skill trên không.
 • Backup Beatdown: MP Tiêu tốn tăng từ 9 to 12. Số mục tiêu tối đa giảm từ 8 to 5. Damage tăng từ 250% to 300%. Số lần tấn công tăng từ 2 to 3. Attack Damage sau level 20 tăng từ 840% to 1200%. Thêm Cooldown: 60 giây. Có thể sử dụng skill trên không.
 • Planet Buster: MP Tiêu tốn tăng từ 40 to 50. Số mục tiêu tối đa giảm từ 10 to 6. Damage giảm từ 1150% to 470%. Xóa bỏ Cooldown.
 • Starfall: MP Tiêu tốn tăng từ 500 to 650. Cooldown giảm từ 50 giây to 30 giây.
 • Maple Warrior: Xóa bỏ hành động thi triển kỹ năng.
 • Gravity Booster: Hiệu ứng tăng Boss Damage chuyển từ thụ động thành chủ động (phải buff). Xóa bỏ khả năng buff cho toàn nhóm.
 • Strikeforce Showdown: Damage tăng từ 420% to 450%. Max Level tăng từ 5 to 10.
 • Giga Blaster: Thay đổi yêu cầu học skill thành học Gun Mastery đến level 20.
 • Jett Supreme Enhancement: Buff vĩnh viễn Attack Power và Final Damage. Max Level 30.
  • Max Level: Attack Power: +30, Final Damage: +10%.

Hyper Skill

Passive

 • Planet Buster - Critical Chance: Critical Rate +20% chuyển thành Damage +20%.

Active

 • Singularity Shock: Damage tăng từ 1000% to 1500%. Thêm 80% khả năng gây Stun trong 3 giây. Chỉnh sửa đòn cuối cùng: tấn công 10 mục tiêu với 500% damage x5 lần. Cooldown tăng từ 7 giây to 30 giây. Xóa bỏ Final Attack Damage.
 • Rising Cosmos: Xóa bỏ khả năng tăng giới hạn Damage tối đa.
 • Bionic Resilience: MaxHP giảm từ 50% to 40%.

5th Job Node Changes

 • Các node cho Starline One, Starline Two, Starline Three, và Starline Four được gộp lại thành 1 loại node duy nhất – Starline One.
 • Vortex Jump Node Boost chuyển thành Starline Two.
 • Turret Deployment Node Boost chuyển thành Starline Three.
Content Changes
 • Xóa bỏ Theme Dungeon: Blackgate.
  • Sau update, bạn vẫn có thể tìm đồ Blackgate ở Phantom Forest (mở ở update kế tiếp).
 • Xóa bỏ Theme Dungeon: Alien Base, và một số quest liên quan.
System Changes
 • Giới hạn mua đồ trong Maple Rewards Shop purchase sẽ được áp dụng theo vùng.
Bug Fixes
 • Sửa lỗi xóa chuỗi nhiệm vụ ở Malaysia. Các nhiệm vụ được khôi phục với tiến trình như trước đây.
 • Sửa lỗi chính tả của Fury Totem Coupon
 • Sửa lỗi tên không đồng bộ của Wolf Underling Famliar.
 • Sửa lỗi tên không đồng bộ của Sky Lantern Chair.
 • Sửa lỗi thiếu lồng tiếng ở đoạn thoại cuối cùng trong quest [Convergence] True Form.
Known Issues
 • Premium Surprise Style Box Coupon Voucher nhận từ even Maple Relay bị sai tên. Tên sai là Royal Style Coupon Voucher, nhưng khi sử dụng vẫn sẽ nhận được đúng item – Premium Surprise Style Box.

GLORY EVENTS

Cernium (Phần 1: 18/12 (sau bảo trì) - 28/1 || Phần 2: 01/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard và đã hoàn thành chuỗi Q Aftermath và Convergence.

 • Hoàng tử của Cernium – Carlisle đề nghị nhận được sự hỗ trợ của Maple Alliance trong việc bảo vệ Holy City khỏi mối đe dọa gần kề.
 • Cernium’s Prince Carlisle requests assistance from the Maple Alliance to protect the Holy City from an emerging threat.
 • Nhận quest ‘[Cernium] A Traveler from Beyond the Sea’ ở icon event Glory bên trái màn hình đối với Phần 1 của chuỗi nhiệm vụ Cernium. Glory Guard Rank của nhân vật phải đạt từ Sentinel trở lên.
 • Nhận quest ‘[Cernium] Delicious Candy’ ở icon event Glory bên trái màn hình đối với Phần 1 của chuỗi nhiệm vụ Cernium. Glory Guard Rank của nhân vật phải đạt từ Guardian trở lên.
 • Theo lời kể, một Transcendent đang gây chiến tranh tại Grandis và Cernium trở thành một điểm nóng và rất nguy hiểm.
 • Nữ hoàng Cygnus khẩn cầu bạn giúp đỡ Cernium bằng sức mạnh của mình, đồng thời khám phá bí ẩn về những Cổ Thần đang trú ngụ trong Holy City.
 • Hãy dùng sức mạnh của bản thân và đem về bình yên cho vùng đất này. Thám hiểm và tìm hiểu về bề dày lịch sử của Cernium, bạn sẽ có thêm những người đồng hành mới!
Glory Guard Rank
Glory 2x EXP & Drop (25/12 - 26/12)

Nhân 2 lượng EXP và tỷ lệ rơi đồ theo thời gian bên dưới.

Thời gian: (giờ VN)

 • 3:00 PM ~ 6:00 PM ngày 25/12 (3 tiếng)
 • 1:00 AM ~ 4:00 AM ngày 26/12 (3 tiếng)
 • 9:00 AM ~ 12:00 PM ngày 26/12 (3 tiếng)
Glory Guard Sugar Time (28/12 ~ 28/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói ngắn gọn là bạn vào treo game, khi treo game ở mốc 30/60/90/120 phút (không tính thời gian bạn bị d/c) thì bạn sẽ nhận được quà.
 • Event bắt đầu từ 7:00 sáng và kết thúc vào 6:59 sáng hôm sau giờ VN.
 • Nhận Q [Glory] Join Glory Guard Sugar Time! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Một khi nhận cả 4 phần thưởng, bạn có thể lặp lại tối đa 5 lần nữa để nhận tổng cộng 20 phần thưởng.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần ở mỗi account, và phần thưởng có thể nhận ở bất cứ nhân vật nào trong account.
 • Glory Guard Sugar Boxes phải được mở trước 8:00AM 29/12/2019 (giờ VN)

Phần thưởng:

 • 30 phút:
  • Glory Coin Coupon (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 60 phút:
  • Glory Coin Coupon (x10): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • 2x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 90 phút:
  • Glory Coin Coupon (x20): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 120 phút:
  • Glory Guard Sugar Box: Không thể giao dịch. Mở để nhận 500 Maple Reward Points hoặc nếu bạn may mắn thì bạn còn nhận được 1 trong những con hàng dưới đây:
   • 5,000 Maple Points
   • 10,000 Maple Points
   • 100,000 Maple Points
   • 300 million mesos
   • 1 billion mesos
   • 5 billion mesos
   • 10 billion mesos
  • Glory Guard Sugar Coin Box: Không thể giao dịch. Mở để nhận
   • Lần 1, Glory Coin (x20): Không thể giao dịch.
   • Lần 2, Glory Coin (x40): Không thể giao dịch.
   • Lần 3, Glory Coin (x60): Không thể giao dịch.
   • Lần 4, Glory Coin (x80): Không thể giao dịch.
   • Lần 5, Glory Coin (x100): Không thể giao dịch.
  • 2x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
The Chosen One (Phần 1: 8/1 - 28/1 || Phần 2: 15/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard và hoàn thành chuỗi Q Aftermath, Convergence, và Cernium.

 • Trong nhiệm vụ lần này, bạn phải tìm ra “Kẻ được chọn” có thể cầm thanh kiếm Holy Sword Azor để tiêu diệt bọn xâm lược.
 • Nhận Q ‘[The Chosen One] Burning Sky’ ở Glory bên trái màn hình để bắt đầu chương 1 của “The Chosen One”. Người chơi phải đạt Master rank để bắt đầu.
 • Nhận Q ‘[The Chosen One] End of an Alliance’ ở icon Glory bên trái màn hình để bắt đầu chương 2 của “The Chosen One”. Người chơi phải đạt Commander rank để bắt đầu.
 • Kẻ nào sẽ là “Người được chọn”? Bạn và Maple Alliance có thể quay trở lại với Maple World hay không? Hãy cùng khám phá chương cuối cùng của câu chuyện “Chosen One” và những tàn dư còn lại sau trận chiến ở Cernium!
Glory Coin Bonanza (10/1 - 19/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải đạt Guardian rank trở lên.

 • Để bày tỏ lòng thành đối với Glory Guards, nay Maple Alliance sẽ cho thưởng thêm cho những đóng góp của bạn khi hoàn thành Elite Missions.
 • Nhận Q ‘[Glory] Glory Coin Bonanza’ ở icon Glory hoặc nói chuyện với NPC Edea ở Maple Alliance Outpost
 • Hoàn thành Elite Missions bạn nhận được, sau khi hoàn thành bạn vào Glory Coin Bonanza UI và nhấn nút ‘Complete’ để nhận quà.
 • Hoàn thành càng nhiều Elite Mission thì số lượng Glory Bonanza Boxes bạn có thể nhận càng nhiều.
 • Q sẽ reset vào ngày kế tiếp nếu bạn không hoàn thành.
 • Vào ngày Jackpot (xổ số trúng gió) từ 7:00 AM 17/01 đến 6:59 AM 20/01 (giờ VN), bạn sẽ nhận được Special Glory Bonanza Box thay vì Glory Bonanza Box.
 • Nếu bạn tham gia đủ 10 ngày , bạn sẽ nhận được Perfect Glory Bonanza Box.
 • Elite Mission sẽ chỉ tính ở mỗi World, không chia sẻ các World khác.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Glory Bonanza Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 3 ngày. Hoàn thành một Elite Mission để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Glory Coin (x100): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Special Glory Bonanza Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 3 ngày. Hoàn thành một Elite Mission vào ngày Jackpot để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Glory Coin (x200): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Bạn còn có cơ hội rút thăm trúng gió với một trong những giải thưởng dưới đây:
   • Glory Coin (x300): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x400): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x500): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x1,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x2,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x3,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x4,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x5,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x10,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Glory Coin (x15,000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Perfect Glory Bonanza Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 3 ngày. Tham gia đủ 10 ngày để nhận phần thưởng dưới đây:
  • Glory Coin (x2000): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
Basic Mission: Nerota’s Relics (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Cùng tham gia đội khảo cổ để truy tìm tung tích của những cổ vật bị đánh mất của Nerota.
 • Nhận Q ‘[Glory] Basic Mission: Nerota’s Relics’ ở icon Glory hoặc nói chuyện với NPC Neinheart ở Maple Alliance Outpost map.
 • Khi bạn ở map có Monster nằm trong khoảng Lv (±20 Lv), Priest of Nerota sẽ xuất hiện và đi theo bạn, đợi bạn đánh và nó sẽ nhặt cổ vật.
 • Khi tìm đủ số cổ vật cần thiết, những cổ vật đó sẽ xuất hiện ở map bạn đang đứng. Bạn cần đi đến chỗ đó và nhấn nút “NPC Chat/Harvest” để nhận Nerota’s Power.
 • Cổ vật sẽ được hiển thị trên mini-map bên trái trên cùng của màn hình (chắc giống với Rune ._.).

Phần thưởng:

 • Nerota’s Power: Bạn sẽ nhận được 1 trong những buff sau theo thứ tự:
  • Blessing: Blessing Orb xuất hiện trong 1 phút và thưởng Glory Points khi chạm vào.
  • EXP: +100% EXP khi đánh quái trong 2 phút.
  • Protection: Buff hỗ trợ tấn công mục tiêu xung quanh mỗi 10 giây trong 1 phút.
Basic Mission: Clash on the Waves (18/12 (sau bảo trì) - 7/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Bạn được giao nhiệm vụ là tiêu diệt đội quân của tộc Flora gần khu vực Mu Lung Garden.
 • Nhận Q ‘[Glory] Basic Mission: Clash on the Waves’ ở icon Glory hoặc nói chuyện với NPC Kyrin ở Maple Alliance Outpost.
 • Leo lên chiếc bè bé bé xinh xinh và thả trôi theo dòng nước để ngắm cảnh à không (ngắm cảnh nó bắn chết \ :v /), Bạn phải tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt bằng mọi thứ bạn có được với khẩu hiệu “Còn cái lai quần cũng đánh”.
 • Sử dụng các nút ‘W, A, S, D’ để di chuyển chiếc bè.
 • Ban đầu, bạn sẽ được trang bị một cây cung, nhấp chuột trái để bắn.
 • Ăn các Weapon Boxes để lấy ngẫu nhiên các loại vũ khí khác nhau. Tuy nhiên, vũ khí sẽ biến mất nếu bạn sử dụng hết đạn hoặc bạn bị dính poop (phân) của kẻ thù.
 • Khi ăn Ammo Upgrade, số lượng đạn bắn ra sẽ tăng lên. Áp dụng lên tất cả các loại vũ khí và số đạn bắn ra tối đa là 3. Và Ammo Upgrade sẽ biến mất nếu bạn bị dính hit.
 • Với mỗi quân địch bạn tiêu diệt, bạn sẽ nhận được lượng Glory Points nhất định.
 • Mission sẽ kết thúc khi bạn đi đến đích, nếu bạn tiêu diệt hơn 150 soldiers trước khi kết thúc, bạn sẽ nhận thêm Glory Points.

Phần thưởng:

 • Glory Coins
Basic Mission: The Spisan’s Request (1/1 - 14/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Spisan đi du học đến Maple World để tìm hiểu thêm về công nghệ bí cmn mật của Maple Alliance!
 • Nhận Q ‘[Glory] Basic Mission: The Spisan’s Request’ ở icon Glory hoặc nói chuyện với NPC Checky ở Maple Alliance Outpost map.
 • Sau khi nhận Q, bạn sẽ nhận được kĩ năng Exploding Robot: Kaboom Bomber ở tab Beginner.
 • Khi đi vào map có quái vật nằm trong khoảng Lv của bạn (±20 Lv), kĩ năng này sẽ tự động kích hoạt. Tiêu diệt Monsters để nhận Glory Points và nạp năng lượng cho kĩ năng.
 • Khi nạp đủ năng lượng, Flames (lửa) sẽ xuất hiện xung quanh Kaboom Bomber, và khi bạn sử dụng bất cứ kĩ năng nào khác thì nó sẽ tấn công theo bạn. Bạn sẽ nhận được 2,000 Glory Points khi kích hoạt Kaboom Bomber.
 • Sau khi sử dụng, bạn phải chờ 60s để sử dụng tiếp Kaboom Bomber.
 • Sau khi sử dụng 7 lần, Kaboom Bomber sẽ được nâng cấp lên với những kĩ năng mới.
 • Kaboom Bomber sẽ biến mất hoặc không thể sử dụng nếu bạn đã đủ số Glory Coins mà bạn có thể nhận hàng ngày.

Phần thưởng:

 • Glory Coins
Basic Mission: Sea Assault (8/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Cùng tham gia trận chiến dưới đại dương với Aquaman bằng chiếc tàu ngầm hình con cá ngựa Aquastallion.
 • Nhận Q ‘[Glory] Basic Mission: Sea Assault’ ở icon Glory hoặc nói chuyện với NPC Checky ở Maple Alliance Outpost.
 • Chọn ‘Participate in Sea Assault’ khi nói chuyện với NPC Checky để đến Aquastallion Training Room. Nói chuyện với NPC Checky để chờ vào nhiệm vụ.
 • Bạn sẽ chơi chung đội với 1 người chơi khác, để bắn lộn với 2 người chơi bên đội kia. Minigame sẽ kết thúc sau 3’.
 • Mục tiêu là đội bạn phải còn nhiều HP hơn đội bên kia để thắng và ngược lại khi kết thúc.
 • Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, và các phím ‘Q, W, E, R’ để sử dụng các kĩ năng dưới đây:
  • Q: Bắn tên lửa.
  • W: Bắn tên lửa Pinboom theo quĩ đạ hình Parabol.
  • E: Bắn tên lửa khi phát nổ sẽ tạo ra một chiếc lưới, nếu người chơi nào bị dính sẽ đứng yên trong vòng vài giây.
  • R: Aquastallion sẽ tạm thời tàng hình trong 1 khoảng thời gian (đồng nghĩa với cooldown lâu).
 • Trong thời gian chơi minigame, nhiều vật phẩm sẽ xuất hiện để giúp bạn trong trò chơi. Ăn những vật phẩm đó để nâng cấp Aquastallion.
 • Nếu bạn hủy Queue sau khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ không thể tham gia trong 10’ tiếp theo.
 • Nếu bạn tham gia đủ 10 ngày, Checky sẽ tặng bạn 1 con Aquastallion Mount.
 • Lượt chơi sẽ được chia sẻ cho các nhân vật trong cùng World.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/World. Nhân vật nào chưa làm nhiệm vụ này cũng có thể nhận được quà, nhưng phải tham gia Glory Guard.

Phần thưởng:

 • Day 10: Hoàn thành Sea Assault mission trong 10 ngày để nhận phần thưởng sau:
  • Aquastallion Mount Selection Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng coupon để chọn 1 trong 3 Mount dưới đây:
   • Permanent Red Aquastallion Mount Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD vĩnh viễn.
   • Permanent Blue Aquastallion Mount Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD vĩnh viễn.
   • Permanent Yellow Aquastallion Mount Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mount nhận được có HSD vĩnh viễn.
Basic Mission: Investigate the Ancient Gods’ Power (15/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Những sự kiện kỳ lạ xuất hiện ở khắp nơi trên Maple World và Grandis. Những sự kiện này có liên quan mật thiết với sức mạnh của các Cổ Thần!
 • Nhận quest ‘[Glory] Basic Mission: Investigate the Ancient Gods’ Power’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Neinheart ở Maple Alliance Outpost.
 • Sau khi nhận quest, bạn sẽ có thêm skill Glory Guard Medal ở bảng skill Beginner.
 • Skill sẽ tự động được kích hoạt khi bạn vào map có quái vật nằm trong khoảng Lv của bạn (±20 Lv). Tiêu diệt quái vật, bạn sẽ nhận được Ancient Gods’ Power.
 • Khi thu thập đủ lượng Ancient Gods’ Power, skill sẽ kích hoạt chế độ Glory Guard’s Brilliance.
 • Khi Glory Guard’s Brilliance được kích hoạt, bạn sẽ nhận được Glory Points. Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận thêm Glory Points khi tiêu diệt quái vật nằm trong khoảng Lv của bạn (±20 Lv).
 • Glory Guard’s Brilliance sẽ biến mất nếu bạn rời khỏi map hoặc tắt skill Glory Guard Medal. Bạn sẽ phải thu thập lại Ancient Gods’ Power từ đầu.
 • Glory Guard’s Brilliance sẽ không được kích hoạt trong map có Elite Boss.
 • Lượng Ancient Gods’ Power được thu thập và duy trì trong Glory Guard Medal, bạn có thể đổi map, đổi kênh, thoát game mà không lo bị mất Power.

Reward:

 • Glory Coins
Elite Mission: Battle at the Ocean Bluff (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Quân đội Ebonstar ẩn nấp chờ phục kích những kẻ muốn đến Cernium từ Ocean Bluff!
 • Nhận quest ‘[Glory] Carrying Out Elite Missions’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Edea ở Maple Alliance Outpost.
 • Bạn sẽ tham gia vào 1 trong 3 chiến tuyến ở Ocean Bluff tùy vào các ngày trong tuần.
 • Nếu thoát khỏi chiến trường lúc đang dở dang, bạn có thể tiếp tục tại vị trí đó khi tham gia lại. Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ thay đổi nếu qua ngày.
 • Tùy vào từng chiến tuyến, bạn có thể gặp thêm tối đa 9 người chơi nữa.
 • Event có thể hoàn thành 1 lần/ngày/nhân vật.

Thwarting the Enemy’s Landing: Các ngày thứ 2/4/6 (7:00 AM giờ VN)

 • Tiêu diệt Ebonstar Bombardiers, lụm bom của bọn chúng, sử dụng bom để tiêu diệt Ebonstar Landing Ships.
 • Nhân vật có thể lụm tối đa 5 quả bom. Số lượng hiển thị phía trên nhân vật.
 • Dùng phím Interact/Harvest để ném bom.
 • Ebonstar Bombardiers xuất hiện riêng cho từng nhân vật, và nhân vật nào cũng thấy Ebonstar Landing Ships trong map.

Aiding the Archers: Các ngày thứ 3/7 (7:00 AM giờ VN)

 • Tiêu diệt Ebonstar Archers và Ebonstar Foot Soldiers và né các mũi tên bắn vào Archer’s Lookout.
 • Khi trúng tên, bạn sẽ bị choáng một lúc. Khi Archer’s Lookout trúng tên, nó sẽ tăng thêm sức mạnh để thực hiện phản đòn. Khi đủ thanh sức mạnh, tất cả Ebonstar Archers sẽ bị tiêu diệt.
 • Ebonstar Foot Soldiers xuất hiện riêng cho từng nhân vật, và nhân vật nào cũng thấy Ebonstar Archers trong map.
 • Số lần tiêu diệt Ebonstar Archer chia sẻ cho mọi thành viên tham gia.

Collecting Sol Flowers: Các ngày thứ 5 và Chủ nhật (7:00 AM giờ VN)

 • Tiêu diệt Ebonstar Foot Soldiers, thu thập dây thừng, dùng để leo núi và hái Sol Flowers.
 • Bạn phải tiêu diệt Ebonstar Foot Soldiers để mở cánh cổng tới dãy núi nơi mà Sol Flowers trổ bông.
 • Sử dụng phím ‘Interact/Harvest’ để di chuyển bằng dây thừng trên vách núi. Sau khi thu thập được 1 Sol Flower, bạn sẽ được đưa về chiến tuyến.
 • Nếu ăn mìn cài trên vách núi, bạn sẽ rớt xuống chân núi ngay lập tức.
 • Ebonstar Foot Soldiers xuất hiện riêng cho từng nhân vật. Nhân vật nào cũng thấy Sol Flower và mìn nổ trong map.

Rewards:

 • EXP
 • Mesos
 • Glory Coins
Elite Mission: Cernium Ramparts (1/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard và Rank Master trở lên.

 • Quân đội Flora đang cố gắng phá hủy Cernium Ramparts!
 • Nhận quest ‘[Glory] Carrying Out Elite Missions’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Edea ở Maple Alliance Outpost.
 • Bạn sẽ tham gia vào 1 trong 3 chiến tuyến ở Cernium Ramparts tùy vào các ngày trong tuần.
 • Nếu thoát khỏi chiến trường lúc đang dở dang, bạn có thể tiếp tục tại vị trí đó khi tham gia lại. Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ thay đổi nếu qua ngày.
 • Tùy vào từng chiến tuyến, bạn có thể gặp thêm tối đa 2 – 3 người chơi nữa.
 • Event có thể hoàn thành 1 lần/ngày/nhân vật.

Operation Lightning Rod: Các ngày thứ 2/4/6 (7:00 AM giờ VN)

 • Bảo vệ Cernium Ramparts khỏi sấm điện của kẻ địch. Thu thập năng lượng để kích hoạt Protective Shield.
 • Protective Shield phải nạp ít nhất 100% năng lượng mới chống được đòn tấn công của dịch. Tiêu diệt Flora Soldiers để thu thập năng lượng. Dùng phím ‘Interact/Harvest’ để nạp năng lượng cho Protective Shield.
 • Tiêu diệt Spirit of Fire tấn công Protective Shield nếu bạn không muốn lá chắn bị giảm năng lượng.

Operation Clipped Wing: Các ngày thứ 3/7 (7:00 AM giờ VN)

 • Tiêu diệt the Giant Monster Gull đang hoành hành tại Cernium Ramparts.
 • Bạn chỉ có thể tấn công Giant Monster Gull trên không bằng Crossbow (nỏ). Kích hoạt Crossbow bằng cách bấm phím ‘Interact/Harvest’.
 • Khi Giant Monster Gull còn ít hơn 50% HP, nó sẽ rớt xuống đất, và bạn có thể tấn công trực diện nó.
 • Tiêu diệt con quái này trước khi nó bỏ chạy!
 • Số lần tiêu diệt Giant Monster Gull chia sẻ cho mọi thành viên tham gia.

Operation Siegebreaker: Các ngày thứ 5 và Chủ nhật (7:00 AM giờ VN)

 • Bảo vệ Cernium Ramparts bằng cách phá Magi-bombs mà kẻ địch gài.
 • Tiêu diệt kẻ địch và thu thập mìn càng nhiều càng tốt, trước khi chúng tấn công bạn.
 • Khi bị tấn công, di chuyển xuống phía dưới các khẩu cannon (thần công) để né đòn. Sử dụng phím ‘Interact/Harvest’ để ném những quả mìn bạn thu thập được về phía kẻ thù.
 • Dùng chuột ngắm tâm khẩu thần công vào Magi-bomb. Click để bắn.

Rewards:

 • EXP
 • Mesos
 • Glory Coins
Elite Mission: Champion of Cernium (8/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard và Rank Commander trở lên.

 • Nhận quest ‘[Glory] Carrying Out Elite Missions’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Edea ở Maple Alliance Outpost.
 • Bạn sẽ tham gia vào 1 trong 3 chiến tuyến ở Champion of Cernium tùy vào các ngày trong tuần.
 • Nếu thoát khỏi chiến trường lúc đang dở dang, bạn có thể tiếp tục tại vị trí đó khi tham gia lại. Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ thay đổi nếu qua ngày.
 • Tùy vào từng chiến tuyến, bạn có thể gặp thêm tối đa 9 người chơi nữa.
 • Event có thể hoàn thành 1 lần/ngày/nhân vật.

Rescuing Cernium Knights: Các ngày thứ 2/4/6 (7:00 AM giờ VN)

 • Giải cứu Cernium Knights đang mắc kẹt trong các đòn tấn công của quân đội High Flora ở Ocean Bluff.
 • Bạn phải tiêu diệt High Flora Soldiers để Edea niệm chú dịch chuyển các Knights về nơi an toàn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái các Knights bằng Magical Map.
 • Tiêu diệt High Flora Assassins hoặc High Flora Magicians càng sớm càng tốt.

Eliminating High Flora Scouts: Các ngày thứ 3/7 (7:00 AM giờ VN)

 • Tìm và tiêu diệt High Flora Scouts trong khi né các ngọn đèn tuần tra.
 • Bạn phải tiêu diệt Spirit of Fire để tìm ra hành tung của tên do thám.
 • Khi phát hiện ra tên do thám, sử dụng phím ‘Interact/Harvest’ để thu hút sự chú ý của đèn tuần tra. Dụ chúng tới gần tên do thám để đưa hắn ra ánh sáng.
 • Khi tên do thám lộ mặt, bạn có thể tấn công hắn. Tiêu diệt đủ số do thám và hoàn thành nhiệm vụ!
 • Nếu bạn bị bắt bởi đèn tuần tra, tất cả các tên do thám sẽ chạy mất dép.

Securing the Ancient Tomes: Các ngày thứ 5 và Chủ nhật (7:00 AM giờ VN)

 • Hộ tống Edea trên đường vận chuyển những quyển sách quan trọng từ Restricted Section của Royal Library.
 • Bạn phải tiêu diệt các con ma xuất hiện trong thư viện và hút sinh khí của chúng, giúp Edea có thời gian lấy sách.
 • Khi Edea bắt đầu di chuyển những cuốn sách, quái vật Cursed Ancient Tome sẽ xuất hiện. Nếu để nó tấn công Edea, các cuốn sách sẽ biến mất.
 • Sử dụng phím ‘Interact/Harvest’ để sử dụng sinh khí và kích hoạt một lá chắn bảo vệ Edea.
 • Bảo vệ Edea để cô ấy có thể đi đến đích an toàn, bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Rewards:

 • EXP
 • Mesos
 • Glory Coins
Elite Mission: Clear Out the Ebonstar Soldiers (15/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard và Rank Justicar trở lên.

 • Ngăn chặn các đợt tấn công Cernium của quân đoàn Ebonstar!
 • Nhận quest ‘[Glory] Carrying Out Elite Missions’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Edea ở Maple Alliance Outpost.
 • Bạn sẽ tham gia vào 1 trong 2 nhiệm vụ tiêu diệt quân đoàn Ebonstar tùy vào các ngày trong tuần.
 • Nếu thoát khỏi chiến trường lúc đang dở dang, bạn có thể tiếp tục tại vị trí đó khi tham gia lại. Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ thay đổi nếu qua ngày.
 • Tùy vào từng chiến tuyến, bạn có thể gặp thêm tối đa 9 người chơi nữa.
 • Event có thể hoàn thành 1 lần/ngày/nhân vật..

Rescuing Cernium Residents: Các ngày thứ 2/4/5/7 (7:00 AM giờ VN)

 • Giải cứu cư dân Cernium và né các đòn tấn công của Ebonstar Magicians.
 • Sử dụng phím ‘Interact/Harvest’ để giải cứu các cư dân Cernium ở các vị trí trong bản đồ. Họ sẽ nối đuôi  và đi theo nhân vật, bạn có thể mang theo tối đa 7 người.
 • Nếu trúng đòn của Ebonstar Magician, bạn sẽ mất một người.
 • Để giải cứu thành công các cư dân này, bạn phải bảo vệ họ cho tới khi cổng dịch chuyển được kích hoạt, chạm vào cổng dịch chuyển sẽ khiến nó biến mất, ngay cả khi bạn không cứu được 1 ai cả.
 • Chỉ có 1 cổng dịch chuyển xuất hiện cùng lúc, và sẽ biến mất khi bạn cứu hết mọi cư dân trong map.

Ending the Ebonstar Infiltration: Các ngày thứ 3/6 và Chủ nhật (7:00 AM giờ VN)

 • Tiêu diệt Ebonstar Soldiers và phá hủy cổng dịch chuyển của chúng bằng súng đại bác.
 • Tiêu diệt Ebonstar Soldiers để nhặt đạn thần công và sử dụng chúng để phá hủy các cổng dịch chuyển.
 • Bạn có thể nhặt tối đa 5 đầu đạn. Số lượng cụ thể hiển thị trên đầu nhân vật.
 • Sử dụng súng đại bác ở phía bên trái map, chỉnh góc bắn và khai hỏa. Bạn có thể bắn tối đa cùng lúc 3 đầu đạn cho mỗi khẩu đại bác. Nếu có 5, bạn sẽ bắn 3 ở một khẩu, và bắn 2 ở khẩu khác.

Rewards:

 • EXP
 • Mesos
 • Glory Coins
Challenge Mission: Operation Siege Tank Annihilation (8/1 - 28/1)

Yêu cầu: Lv101 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2). Người chơi phải tham gia Glory Guard.

 • Quân đoàn Flora mang một món vũ khí khủng để phá các bức tường thành củaCernium!
 • Nhận quest ‘[Glory] Challenge Mission: Operation Siege Tank Annihilation’ ở icon Glory phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Hawkeye ở Maple Alliance Outpost.
 • Khi nhận quest, bạn sẽ được dịch chuyển đến Operation Siege Tank Annihilation Entrance. Đi qua cánh cổng bên phải để bắt đầu nhiệm vụ.
 • Tiêu diệt cỗ máy chiến tranh đó và tiêu diệt Flora Soldiers.
 • Bạn sẽ trải qua 10 đợt tấn công, kéo dài 2 phút.

Reward:

 • Glory Coins
Alliance Supply Depot

HOLIDAY EVENTS

Camila’s Bakery (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • PADORU PADORU ~
 • Nhận quest ‘[Jolly Holiday] Visit Camila’s Bakery!’ ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình. Để bắt đầu quẩy với chuỗi sự kiện Noel 2019 / Năm mới 2020 nhé!
Scrumptious Cake Decorations (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
 • Trang trí bánh kem bơ và ngồi lên tác phẩm của mình như 1 chiếc ghế! Cũng may đây là game nên ko có tai họa gì xảy ra hihi.
 • Nhận quest ‘[Cake] Scrumptious Cake Decorations’ ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Sau khi nhận quest, bạn sẽ được đưa cho một cái ghế Butter Cake: Không thể giao dịch, HSD 7:00 AM 1/1/2020. Ngồi lên ghế để xem mình trang trí đến đâu rồi nhé!
 • Tiêu diệt quái vật trong tầm level (± 20 level) để thu thập Cake Mix! Bạn có thể thu thập tối đa 100 Cake Mix/ngày. Sử dụng item này để nâng cấp Butter Cake.
 • Khi Butter Cake lên level, nó sẽ có thêm tầng để bạn trang trí.
 • Tiêu diệt Elite Monster để nhận Cake Decoration ngẫu nhiên. Bạn cũng sẽ được Camila tặng Cake Decoration nếu thu thập đủ 100 Cake Mix/ngày.
 • Cake Decoration dùng để trang trí Butter Cake.
 • Click quest [Cake] Frosting Finesse ở icon ngôi sao để bắt đầu trang trí.
 • Khi Butter Cake đạt level 6 (max), và bạn thấy hài lòng với phần trang trí của mình, hãy tìm đến Camila để nhận phiên bản vĩnh viễn của chair này.
 • Bạn vẫn có thể tiếp tục trang trí bánh ở level 6 dù là phiên bản có HSD hay vĩnh viễn, và có thể đổi 100 Cake Mix lấy 1 Cake Duration.
 • Quest có thể hoàn thành 1 lần/nhân vật.

Reward:

 • Butter Cake: Chair. Không thể giao dịch.
Sugar Cookie Blitz (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Trang trí ghế rồi, giờ tới lượt Damage Skin!
 • Nhận quest ‘[Sugar Cookie] Sugar Cookie Blitz’ ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Thu thập Sugar Cookies để cá nhân hóa Damage Skin dành cho riêng bạn.
 • Vào mỗi phút thứ 15 của mỗi giờ, Sugar Cookie Blitz sẽ xuất hiện ở Henesys, Leafre, và Nameless Town, giáng xuống một cơn mưa Sugar Cookies, việc của bạn là hứng thôi.
 • Bạn có thể thu thập 5 Sugar Cookies/ngày
 • Click ‘[Sugar Cookie] Color Me My Damage Skin’ ở icon ngôi sao và bắt đầu trang trí Damage Skin của bạn.
 • Click ‘[Sugar Cookie] Sugar Cookie Damage Skin‘ ở icon ngôi sao để nhận Sugar Cookie Damage Skin khi bạn cảm thấy hài lòng với cách trang trí của mình!

Reward:

 • Sugar Cookie Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Semi-Sweet Choco Chip Slime (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cưỡi lên Choco Chip Slime và gom càng nhiều chocolate đặc biệt của Camila càng tốt!
 • Nhận quest ‘[Chocolate] Semi-Sweet Choco Chip Slime’ ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Đây là một mini-game, bạn sẽ cưỡi Choco Chip Slime và bật nhảy càng cao càng tốt.
 • Vào phút thứ 45 của mỗi giờ, click vào thư mời phía trên nhân vật để bắt đầu mini-game.
 • Cưỡi Slime và nhảy liên tục trong 5 giây, tăng khả năng nhảy cao thêm 10%.
 • Bạn sẽ có thể thu thập Semi-Sweet Chocolate, mesos, Cake Decorations, và Cake Mix khi đang nhảy nhót.
 • Thu thập 150 Semi-Sweet Chocolates để đổi lấy Choco Chip Slime Mount!
 • Nếu bạn không nhận thưởng ở map cuối, bạn có thể tham gia một lần nữa.
 • Người chơi có thể tham gia event 1 lần/ngày.

Reward:

 • Choco Chip Slime Mount Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở coupon nhận Thú cưỡi vĩnh viễn.
Camila's Baked Goods (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Giờ ăn đến rồi, bánh kem, bánh quy, chocolate dư dả, nên nhớ ăn mỗi ngày nhé!
 • Hoàn thành cả 3 nhiệm vụ sự kiện Scrumptious Cake Decorations, Sugar Cookie Blitz, và Semi-Sweet Choco Chip Slime và bạn sẽ nhận quà bao ngọt ngào mỗi ngày – Sweet Gift!
  • Nhiệm vụ hàng ngày: Thu thập các item sau:
   • 100 Cake Mix từ event Scrumptious Cake Decorations
   • 5 Sugar Cookies từ event Sugar Cookie Blitz
   • 30 Semi-Sweet Chocolate từ event Semi-Sweet Choco Chip Slime
 • Bạn sẽ nhận thêm 1 Special Gift cho mỗi 2 lần hoàn thành nhiệm vụ trên (tất cả 5 Special Gifts)!
 • Nhận thưởng 1 lần/world.

Reward:

 • Sweet Gifts: chọn 1 trong các item dưới đây.
  • 2x EXP Coupon (15 min) (x2): Có thể cho vào Storage, HSD: 3 ngày.
  • Nodestone (x2): Có thể cho vào Storage, HSD: 3 ngày.
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x4): Có thể cho vào Storage, HSD: 3 ngày.
 • Special Gift 1: Mở ra nhận được cái item dưới đây.
  • Prepared Pendant of the Spirit: Unique item. Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
  • Special Medal of Honor (x3): Có thể cho vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Special Gift 2: Mở ra nhận được cái item dưới đây.
  • Storm Growth Potion: Có thể cho vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Selective 8 Slot Coupon (x2): Có thể cho vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Special Gift 3: Mở ra nhận được cái item dưới đây.
  • Trait Boost Potion: Có thể cho vào Storage, HSD: 7 ngày.
 • Special Gift 4: Mở ra nhận được cái item dưới đây.
  • Master Craftman’s Cube (x2): Có thể cho vào Storage, HSD: 14 ngày.
  • Experience Nodestone: Không thể giao dịch.
 • Special Gift 5: Mở ra nhận được cái item dưới đây.
  • Bonus Occult Cube (x10): Không thể giao dịch. (non-Reboot worlds only.)
  • Meister’s Cube (x2): Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. (Reboot world only.)
  • Eternal Rebirth Flame: Có thể cho vào Storage, HSD: 14 ngày.
Baker’s Delight Outfits (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Mỗi ngày, Camila sẽ tặng bạn 1 bộ đồ Cash để diện và hưởng ứng không khí mùa lễ~
 • Nhận quest ‘[Jolly Holiday] Baker’s Delight Outfits’ ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Mỗi ngày, bạn sẽ nhận được Baker’s Delight Outfit Coupon (1 Day). Mở ra để nhận được 1 bộ đồ Cash có HSD 1 ngày. Một vài bộ sẽ có thêm stats. Thử hết xem bộ nào đẹp nhất nhé!
 • Vào ngày thứ 5, bạn sẽ nhận được Permanent Baker’s Delight Outfit Coupon và chọn ra bộ đồ mình ưa thích nhất, vĩnh viễn!
 • Nhận thưởng 1 lần/ngày/world.

Rewards:

 • Baker’s Delight Outfit Coupon (1 Day): Có thể cho vào Storage, HSD: 1 ngày. Đồ nhận được từ coupon có HSD: 1 ngày. Mở để chọn 1 trong các bộ đồ phù hợp với giới tính nhân vật:
  • Santa Boy Package (1 Day):
   • Santa Boy Hat: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Boy Overall: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Boy Boots: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Santa Girl Package (1 Day):
   • Santa Girl Hat: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Girl Overall: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Girl Boots: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Santa (M/F) Package (1 Day):
   • Santa Hat: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Gloves: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Costume (M/F): Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Red Santa Boots (M/F): Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Rosy Reindeer Package (1 Day):
   • Reindeer Hat: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Reindeer Suit: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Reindeer Hoodie (M/F) Package (1 Day):
   • Blushing Reindeer Hat: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Reindeer Hoodie (M/F): Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Snowman Package (1 Day):
   • Snowman Mask: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Stat có HSD 1 ngày. STR/DEX/INT/LUK + 25, Weapon ATT/Magic ATT +5. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Snowman Costume: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Snowman Gloves: Cash item. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
 • Permanent Baker’s Delight Outfit Coupon: Có thể cho vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để chọn 1 trong các bộ đồ phù hợp với giới tính nhân vật:
  • Santa Boy Package:
   • Santa Boy Hat: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Boy Overall: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Boy Boots: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Santa Girl Package:
   • Santa Girl Hat: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Girl Overall: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Girl Boots: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Santa (M/F) Package:
   • Santa Hat: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Gloves: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Santa Costume (M/F): Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Red Santa Boots (M/F): Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Rosy Reindeer Package:
   • Reindeer Hat: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Reindeer Suit: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Reindeer Hoodie (M/F) Package:
   • Blushing Reindeer Hat: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Reindeer Hoodie (M/F): Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
  • Snowman Package:
   • Snowman Mask: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Snowman Costume: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Snowman Gloves: Cash item. Không thể giao dịch. Không thể bỏ vào Cash Inventory.
Countdown (31/12 - 1/1)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cùng đón năm mới trong MapleStory! Chúng ta đang bước dần đến thềm của năm 2020… cùng nhau gửi lời chào tạm biệt năm 2019 và mua những item hấp dẫn trong event này!
 • Nhận quest New Years Countdown từ icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình, hoặc nói chuyện với Cassandra trong Event Hall, để được đưa tới map Good-bye Hill.
 • Bạn có thể ra vào map tùy ý, nhưng đừng quên khắc giao thời giữa 2020 và 2019 nhé!
 • Một shop đặc biệt sẽ được mở trong vòng 1 giờ (7:00 AM - 8:00 AM 01/01/2020). và bán những item siêu đặc biệt với số lượng có hạn!

Shop bao gồm:

 • Premium Hair Wax: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Premium Carrot Juice: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Snake Bone Soup: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Extra Strength Hand Sanitizer: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Café Latte: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Premium Cologne: 30,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Cherry Chocolate Cupcake: 3,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • White Candy Cupcake: 5,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Strawberry Cupcake: 7,000 mesos. Không thể giao dịch.
 • Power Elixir: 20,000 mesos. Không thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 100 per character.
 • All Cure Potion: 15,000 mesos. Không thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 100 per character.
 • Onyx Apple: 1,000,000 mesos. Có thể bỏ vào Storage. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi nhân vật.
 • Explorer Random Face Coupon: 4,000,000 mesos. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi nhân vật.
 • Explorer Random Hair Coupon: 4,000,000 mesos. Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi nhân vật.
 • New Year's 3x EXP Coupon: 2,000,000 mesos. Không thể giao dịch, 1-day duration. Giới hạn lượt mua: 5 mỗi nhân vật.
 • Happy New Year!: 500,000 mesos. Có thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi nhân vật. Buff that provides Attack Power and Magic ATT +30 for 15 minutes.
 • Happy New Year! Permanent Coupon: 7,000,000 mesos. Mount. Có thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi nhân vật.
 • Happy New Year! 90 Day Coupon: 3,000,000 mesos. Mount. Có thể giao dịch. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi nhân vật.

CÁC EVENT KHÁC

Hoyoung Level-Up Event (18/12 (sau bảo trì) ~ 21/1)

Yêu cầu: Bạn phải tạo nhân vật HoYoung và chơi đến những Lv nhất định để nhận quà.

 • Khi đạt Lv. 200, nhận Q ‘[Hoyoung Level-Up] Strength for a Sage’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bắt đầu ở Lv. 210, nhân vật Hoyoung bạn chơi sẽ nhận được quà với mỗi 10 level cho đến Lv.250.
 • Những nhân vật Hoyoung tạo trước event này vẫn được tính.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần/account.

Phần thưởng:

 • Lv. 210
  • Hoyoung Money Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở để nhận 1 trong những phần thưởng dưới đây:
   • Manji Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 million mesos.
   • 1K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 100 million mesos.
   • 10K Maple Point Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin (x10): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận1 billion mesos.
   • 50K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Inkwell Coin (x50): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 billion mesos.
   • 500K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Lv. 220
  • Hoyoung Money Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở để nhận 1 trong những phần thưởng dưới đây:
   • Manji Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 million mesos.
   • 1K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 100 million mesos.
   • 10K Maple Point Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin (x10): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 1 billion mesos.
   • 50K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Inkwell Coin (x50): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 billion mesos.
   • 500K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Lv. 230
  • Arcane Umbra Weapon (Durational) Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Bạn có thể nhận một vũ khí Arcane Umbra cho nhân vật. (Ngoại trừ Zero).
   • Weapon Details: Không thể giao dịch, HSD: 60 ngày. 15 Star Force, Legendary, Damage +12%, Boss Damage +35%, Critical Rate +12%, Spell Trace 30% applied. Có thể trang bị Soul. Có thể reset Bonus Stats. Không thể nâng cấp hoặc reset Potentials.
 • Lv. 240
  • Hoyoung Money Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở để nhận 1 trong những phần thưởng dưới đây:
   • Manji Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 million mesos.
   • 1,000 Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin: Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 100 million mesos.
   • 10000 Maple Point Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gaga Coin (x10): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 1 billion mesos.
   • 50K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Inkwell Coin (x50): Không thể giao dịch. Sử dụng để nhận 10 billion mesos.
   • 500K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Lv. 250
  • Arcane Umbra Weapon (Permanent) Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Bạn có thể nhận một vũ khí Arcane Umbra cho nhân vật. (Ngoại trừ Zero).
   • Weapon Details: Không thể giao dịch. 15 Star Force, Legendary, Damage +12%, Boss Damage +35%, Critical Rate +12%, Spell Trace 30% applied. Có thể trang bị Soul. Có thể reset Bonus Stats. Không thể nâng cấp hoặc reset Potentials.
Maple Relay

Yêu cầu: Account của bạn phải đạt được ít nhất 1 trong 3 điều kiện dưới đây:

 1. Hoàn thành Block Buster “Black Heaven”.
 2. Phải đạt được MVP Bronze Rank.
 3. Có ít nhất 150 Star Force.
 • Nhận Q ‘[Maple Relay] Play with Popoh and Get Login Rewards!’ ở icon Maple Relay nằm trong icon ngôi sao bên trái màn hình. Khi nhận Q, Maple Relay UI sẽ xuất hiện và bắt đầu đếm thời gian.
 • Click vào nút có hình dạng mặt nhân vật để thu nhỏ hoặc đóng UI. Bạn chỉ có thể nhận quà khi UI đang ở chế độ đầy đủ.
 • Phần thưởng có thể nhận khi thanh thời gian chạy đủ vòng tròn và mặt của nhân vật lung linh lấp la lấp lánh lồng lộn.
 • Phần thưởng hàng ngày sẽ được nhận ở các mốc thời gian 30, 60, 120, và 180’. Thời gian chơi game sẽ cộng dồn đến 180’ (không tính thời gian bạn bị d/c).
 • Phần thưởng hàng ngày có thể nhận 4 lần/ngày.
 • Phần thưởng tích lũy sẽ được tính dựa trên số lần nhận phần thưởng ngày.
 • Thời gian được tính cho toàn bộ các nhân vật trong cùng account.
 • Chỉ có thể nhận quà một lần/account.

Phần thưởng:

 • Daily Reward:
  • 30 phút:
   • 100 Maple Reward Points: Không thể giao dịch.
  • 60 phút
   • 100 Maple Maple Reward Points: Không thể giao dịch.
  • 120 phút
   • 500 Reward Points: Không thể giao dịch.
  • 180 phút
   • 1,000 Maple Reward Points: Không thể giao dịch.
 • Cumulative Reward (Phần thưởng tích lũy):
  • 12 Daily Rewards Claimed (Nhận đủ 12 phần thưởng ngày)
   • Premium Surprise Style Box Coupon Voucher: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Premium Surprise Style Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
    • To use the Premium Surprise Style Box, bạn phải vào Cash Shop và quăng quà vào hòm đồ Cash Shop để mở.
  • 32 Daily Rewards Claimed (Nhận đủ 30 phần thưởng ngày)
   • Red Cube Twelve Pack Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận:
    • Red Cube (x12): Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
    • Gold Potential Stamp: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
  • 56 Daily Rewards Claimed (Nhận đủ 56 phần thưởng ngày)
   • Power M-Point Charger Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Sử dụng Coupon để nhận Power M-Point Charger: Không thể giao dịch, HSD: 28 ngày. Nhấp đôi vào vật phẩm để nhận Maple Points hàng ngày.
  • 80 Daily Rewards Claimed (Nhận đủ 80 phần thưởng ngày)
   • Relay Master Growth Potion: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Chỉ có thể sử dụng trong khoảng Lv 101 đến Lv. 239.
   • Relay Master Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày. Mở để nhận 1 trong 2 phần thưởng dưới đây:
    • AbsoLab Weapon Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày.
     • Weapon Details: 17 Star Force, Unique, Damage +9%, Boss Damage +35%, Critical Rate + 10%, Spell Trace 70% applied. Có thể trang bị Soul. Có thể reset Bonus Stats. Không thể nâng cấp và reset Potentials.
    • Dominator Pendant Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 30 ngày.
     • Pendant Details: 15 Star Force, Unique, Potential đúng với Stat chính của nhân vật nhận vật phẩm này. Có thể reset Bonus Stats. Không thể nâng cấp và reset Potentials.
Beast Tamer Creation Event (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)
 • Bạn có thể tạo nhân vật Beast Tamer trong thời gian diễn ra event.
Zero Creation Event (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)
 • Bạn có thể tạo Zero trong thời gian diễn ra event.
 • Bạn phải có ít nhất 1 nhân vật Lv100 để tạo nhân vật Zero.
 • Không thể tạo Zero ở Reboot World.
Spell Trace Fever Time (27/12 ~ 29/12)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công (chỉ áp dụng cho Non-Reboot Worlds):
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 27/12 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 28/12 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 29/12 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
Sunny Sunday (22/12 | 29/12 | 5/1 | 12/1 | 19/1 | 26/1)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 - 22/12/2019
  • Tăng 100% EXP khi sử dụng Rune.
  • Tăng 300% EXP khi ăn Combo Kill Orbs.
  • Gấp đôi lượng Glory Points từ Glory events.
  • Tăng gấp đôi lượng Glory Points hàng ngày.
 • Tuần 2 - 29/12/2019
  • X5 cơ hội nhận được Magnificent Soul khi đổi 10 Soul Shards.
  • Giảm 50% Honor EXP khi sử dụng.
 • Tuần 3 - 5/1/2020
  • Giảm 30% lượng Glory Coins khi sử dụng ở Alliance Supply Depot.
  • Giảm 30% lượng Mesos khi sử dụng SF. (Trừ đồ Superior)
 • Tuần 4 - 12/1/2020
  • X2 EXP khi tham gia Pollo và Fritto.
  • X2 EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • X2 số Elite Monsters khi xuất hiện.
 • Tuần 5 - 19/1/2020
  • Giảm 30% lượng Glory Coins khi sử dụng ở Alliance Supply Depot.
  • Tỉ lệ 100% khi sử dụng SF 5, 10, 15. (Trừ đồ Superior)
 • Tuần 6 - 26/1/2020
  • Gấp 3 phần thưởng khi hoàn thành Operation Siege Tank Annihilation.
  • Gấp đôi lượng Glory Points từ Glory events.
  • Tăng gấp đôi lượng Glory Points hàng ngày.
Cash Inventory Transfer Event (8/1 (sau bảo trì) - 15/1 (trước bảo trì))
 • Trong khoảng thời gian này, bạn có thể di chuyển đồ Cash (ngoại trừ EXP Coupons, Potion Pots, Shop Permits/ Hired Merchants, Friendship/ Couple Items) qua lại giữa các nhân vật trong account, và chỉ trong cùng 1 World (ví dụ: Galicia chỉ chuyển cho Galicia được thôi, không chuyển cho Renegades được đâu nhé).
 • Cách chuyển:Vào Cash Shop -> Cho item vào Cash Shop Inventory -> Nhấp chuột phải vào món đồ -> chọn Transfer -> Chọn nhân vật muốn chuyển -> Ok, xong. Bạn có thể log vào nhân vật vừa chuyển tới để nhận món đồ trong Cash Shop nhé!

Brought to you with ♥ by PonPon & Kinn

zBlackwing