Cốt truyện MapleStory tiếp tục được mở rộng sau khi Maple Alliance tiêu diệt Black Mage – tuy nhiên mọi thứ vẫn đi đúng theo những gì Black Mage mong muốn… Cernium thuộc Grandis – khẩn cầu sự trợ giúp của Maple Alliance nhằm bảo vệ Holy City… Sứ mệnh của bạn là bảo vệ Cernium và tìm ra Kẻ được chọn. Bên cạnh mạch truyện tiếp diễn, bạn sẽ được trải nghiệm revamp của Masteria và New Leaf City (bỏ prequest Gollux, farm thôi :v). Bên cạnh đó là nerf revamp Jett.  Các event holiday mừng Noel và Năm mới cũng được tổ chức bao hoành tráng, tiếp tục Maple Relay kiếm Maple Point, hay đơn giản là login 5 ngày lấy 1 set đồ cash ông/bà già Noel vĩnh viễn mặc cho ấm, à có cả event Cash Inventory Transfer nữa nhé~

NEW UPDATES

Masteria & New Leaf City Revamp
Masteria
New Leaf City
Masteria Through Time
Jett Skill Revamp
Content Changes
System Changes
Bug Fixes
Known Issues

GLORY EVENTS

Cernium (Phần 1: 18/12 (sau bảo trì) - 28/1 || Phần 2: 01/1 - 28/1)
Glory Guard Rank
Glory 2x EXP & Drop (25/12 - 26/12)
Glory Guard Sugar Time (28/12 ~ 28/12)
The Chosen One (Phần 1: 8/1 - 28/1 || Phần 2: 15/1 - 28/1)
Glory Coin Bonanza (10/1 - 19/1)
Basic Mission: Nerota’s Relics (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Basic Mission: Clash on the Waves (18/12 (sau bảo trì) - 7/1)
Basic Mission: The Spisan’s Request (1/1 - 14/1)
Basic Mission: Sea Assault (8/1 - 28/1)
Basic Mission: Investigate the Ancient Gods’ Power (15/1 - 28/1)
Elite Mission: Battle at the Ocean Bluff (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)
Elite Mission: Cernium Ramparts (1/1 - 28/1)
Elite Mission: Champion of Cernium (8/1 - 28/1)
Elite Mission: Clear Out the Ebonstar Soldiers (15/1 - 28/1)
Challenge Mission: Operation Siege Tank Annihilation (8/1 - 28/1)
Alliance Supply Depot

HOLIDAY EVENTS

Camila’s Bakery (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Scrumptious Cake Decorations (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Sugar Cookie Blitz (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Semi-Sweet Choco Chip Slime (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Camila's Baked Goods (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Baker’s Delight Outfits (18/12 (sau bảo trì) - 31/12)
Countdown (31/12 - 1/1)

CÁC EVENT KHÁC

Hoyoung Level-Up Event (18/12 (sau bảo trì) ~ 21/1)
Maple Relay
Beast Tamer Creation Event (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)
Zero Creation Event (18/12 (sau bảo trì) - 28/1)
Spell Trace Fever Time (27/12 ~ 29/12)
Sunny Sunday (22/12 | 29/12 | 5/1 | 12/1 | 19/1 | 26/1)
Cash Inventory Transfer Event (8/1 (sau bảo trì) - 15/1 (trước bảo trì))

Brought to you with ♥ by PonPon & Kinn

zBlackwing