V.209 – Glory: Strengthened Alliances Patch Notes

Sau cuộc chiến với Black Mage, Maple World bước sang một trang sử mới… đây ko phải là giờ lịch sử nha :v Đợt update này bao bự, đem đến cho bạn một nhân vật mới: Hoyoung! Bên cạnh đó là những skill job 5 mới. Explorer có Link Skill! Event thì ngập mặt và đây là mùa để level với Tera Burninggom Maple Points (nghe đâu 60k tổng cộng)! Chạy chung đợt update này là chuỗi event Glory, vẫn là cày Coin và Shop Coin… bao cổ điển \ :v /

NGHỀ MỚI – HOYOUNG

Hoyoung (4/12)
Hoyoung Skills

UPDATE MỚI

Skill Job 5 mới
Better Maple
Giảm EXP, Arcane River Dailies, Explorer Link Skill
Thay đổi về tính năng game
Thay đổi hệ thống game
Bug Fixes (chưa dịch xong huhu)

GLORY EVENTS

Aftermath (20/11 (sau bảo trì) - 28/1)
Glory Pre-registration (20/11 (sau bảo trì) - 3/12)
Glory Guard Rank (20/11 (sau bảo trì) - 28/1)
Drill Hall (4/12 - 28/1)
Glory 2x EXP & Drop
Convergence (4/12th - 28/1)
Basic Mission: Neinheart's Request (20/11 (sau bảo trì) - 3/12)
Basic Mission: Shattered Dimensions (4/12 - 17/12)
Basic Mission: Unstable Barrier (4/12 - 17/12)
Challenge Mission: Enchanted Golem Training Grounds (4/12 - 7/1)
Daily Mission: Investigating Anomalies (4/12 - 28/1)
Alliance Supply Depot (4/12 - 28/1)

CÁC EVENT KHÁC

Tera Burning (20/11 (sau bảo trì) - 28/1)
Extreme Breakthrough (20/11 (sau bảo trì) - 17/12)
Maple Relay (20/11 (sau bảo trì) - 24/12)
Spell Trace Fever Time (22/11 ~ 24/11)
Sunny Sunday (24/11 | 1/12 | 8/12 | 15/12)

Bài viết gồm hơn 15,300 chữ được mang đến cho các bạn bằng ♥ từ Kinn và Pon~

zBlackwing

2 Comments

  1. Đỉnh quá thanks 2 bạn nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2020 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑

Lên trên