Đợt update kèm theo 19 tiếng bảo trì này chủ yếu là về đợt gộp World bự nhất từ trước tới giờ.  Ngoài ra thì hầu như không có gì mới mẻ, kể cả events đợt này. Chỉ đáng lưu ý là event Làm đẹp ngẫu nhiên (Special Beauty Coupon) đã trở lại và update thêm Hair và Face mới. Tiện đây khoe các bạn đợt chơi event làm đẹp hồi nào pon tham gia:

WORLDS UNITE – GỘP WORLD

Chi tiết các bạn xem ở bài viết trong link này nhé.

EVENT DÀNH RIÊNG CHO WORLD ĐƯỢC GỘP

Yêu cầu chung: Các event trong mục này chỉ dành cho nhân vật ở 2 World mới hình thành sau khi gộp Worlds: AuroraElysium

EXP & Drop Event (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)
Mega Burning Event (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)
Meso Support Event (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)
Legion Event (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)
World Commemorative Title (28/8 (sau bảo trì))
Other World Merge Events (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)

CÁC EVENT KHÁC

Random Beauty Coupon Event (28/8 (sau bảo trì) ~ 17/9)
King of Crowns (4/9 ~ 17/9)
Sunny Sunday (1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9)
I Haven't Done Anything (18/9 - 1/10)
Hot Week (23/9 ~ 29/9)
Spell Trace Fever Time (27/9 ~ 29/9)
Adventure Coin Shop (12/6 ~ 8/9)

CÁC THAY ĐỔI KHÁC

Lỗi được khắc phục
Lỗi chưa khắc phục
Thay đổi khác