Tiếp nối phần thứ 2 của update Pathfinder, bạn sẽ được tham gia event Immortal Gorgons, chinh phục Theme Dungeon mới – Partem Ruins. Đợt update này GMS cũng làm mới lại Beast Tamer và Jett, hy vọng những thay đổi này sẽ giúp 2 class này bớt … phế. Các event cũ mà ngon trong đợt này cũng có: Maplehood Watch, Double Mega Burning Project (tạo 2 char burn), Sugar Time,… tha hồ cày cuốc nhé~

UPDATE MỚI

Theme Dungeon: Partem Ruins (24/7 (sau bảo trì))
Beast Tamer Skill Updates (24/7 (sau bảo trì))
Jett Skill Updates (24/7 (sau bảo trì))

THAY ĐỔI MỚI

Thay đổi tính năng
Thay đổi hệ thống
Sửa lỗi

ADVENTURE ISLAND EVENTS

Adventure Tier (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)
Adventure Sugar Time (27/7 | 24/8)
Supernatural Yut (24/7 (sau bảo trì) - 30/7 | 7/8 - 13/8 | 21/8 - 27/8)
When Golden Pigs Fly (24/7 (sau bảo trì) - 30/7 | 7/8 - 13/8 | 21/8 - 27/8)
Reverse Battle (31/7 - 6/8)
Ancient Ruins Party Quest (31/7 - 27/8)
Adventure Bingo (31/7 - 6/8)
Adventure Rock-Paper-Scissors (14/8 - 20/8)
One Card (14/8 - 20/8)
Adventurer Appreciation Gift (14/8 - 27/8)
Adventure EXP Pouch (14/8 - 27/8)

CÁC EVENT KHÁC

Hero Squad: Immortal Gorgons (24/7 (sau bảo trì) - 21/8)
Double Mega Burning Project (24/7 (sau bảo trì) ~ 27/8)
Beast Tamer Creation Event (24/7 (sau bảo trì) - 27/8)
Party Point Merchant Coin Shop (24/7 (sau bảo trì) - 27/8)
Sunny Sundays (28/7 ~ 28/74/8 ~ 4/811/8 ~ 11/818/8 ~ 18/825/8 ~ 25/8)
Maplehood Watch (14/8 - 26/8)
Spell Trace Fever Time (16/8 ~ 18/8)

Approx. 7,600 words Translated by zBlackwing & Kinn9 w/ ♥