Update này giới thiệu một nghề mới: Pathfinder! Tuy nhiên thì 26/6 mới chơi được, nhưng vào game thì nhớ tạo Pathfinder ngay đi nhé (tạo được rồi), để đến 26/6 còn nhận quà free! Bên cạnh nghề mới, update này cũng đem lại chuỗi hàng tá (update to gấp khoảng 2-5 lần so với các update khác) các thay đổi về tính năng và hệ thống game, nổi bật là những thay đổi về Job. Kanna được thay đổi rất lớn! Và kể đến chuỗi event Adventure Island (vẫn là thu thập Điểm và Coin – truyền cmn thống), Tera Burning Project. Và một Theme Dungeon mới: the Secret Forest of Elodin!

NGHỀ MỚI – PATHFINDER

Giới thiệu về Pathfinder
Pathfinder Skills
Pathfinder Pre-Creation Event (12/6 (sau bảo trì) - 25/6)

UPDATE MỚI

Theme Dungeon: Secret Forest of Elodin (12/6 (sau bảo trì))
Thay đổi về Skills của các Job
Kanna Class Revamp (12/6 (sau bảo trì))
Hayato Skill Revamp (12/6 (sau bảo trì))
Hayato & Kanna Quest Revamp (12/6 (sau bảo trì))
Fury Totem (12/6 (sau bảo trì))
Erda Spectrum (12/6 (sau bảo trì))
Bug Fixes (không dịch)

UPDATE TÍNH NĂNG

Thay đổi về Job Quest
Thay đổi cho Theme Dungeon Lv. 30 - 59
Thay đổi cho Quest và Field Lv. 140 - 200
Thay đổi cho Daily Quest
Thay đổi về Boss
Di chuyển tới Mushroom Shrine
Thay đổi cho Reboot World
Các thay đổi khác

CÁC THAY ĐỔI VỀ HỆ THỐNG GAME

Equipment Enhancement
Hyper Stats
Star Force Field
Arcane Power Field
Legion
Các thay đổi về Hệ thống khác

ADVENTURE ISLAND EVENTS

Adventure Island (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)
Adventure Tier (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)
Adventure Pre-Registration (12/6 (sau bảo trì) ~ 25/6)
Adventure Canteen (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)
Adventure Prep (12/6 ~ 27/8)
Adventure: The Legends Return! (12/6 (sau bảo trì) ~ 2/7)
Adventure Bingo (12/6 (sau bảo trì) - 18/6 và 3/7 - 9/7)
Adventure Rock-Paper-Scissors (19/6 - 25/6 và 10/7 - 16/7)
Adventure Decoder (26/6 - 2/7 và 17/7 - 23/7)
Reverse Battle (12/6 (sau bảo trì) - 18/6 và 3/7 ~ 9/7)
One Card (19/6 - 25/6 và 10/7 - 16/7)
Monsteropoly (26/6 - 2/7 và 17/7 - 23/7)
Adventure Maplerunner (12/6 (sau bảo trì) - 27/8)
Adventure Step Up (26/6 ~ 27/8)
Adventure Sugar Time (7:00AM 29/6 - 6:59AM 30/6)
Brawlosseum (3/7 - 23/7)
Adventure Coin Shop (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)

CÁC EVENT KHÁC

Tera Burning Event (12/6 (sau bảo trì) ~ 23/7)
Hayato & Kanna Revamp Event (12/6 (sau bảo trì) to 23/7)
Sengoku Era Revamp Celebration Gift (12/6 (sau bảo trì) - 23/7)
Zero Creation Event (12/6 ~ 27/8)
3x EXP & Drop Event (15/6)
Saturday 2x EXP & Drop Events (22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7)
Sunny Sundays (16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7)

Approx. 23,000 words Translated by zBlackwing & Kinn9 w/ ♥

Some skill icons are linked to orangemushroom.net website. Thanks Max for getting the icons!