v.204 – LINE FRIENDS X MapleStory Patch Notes

Thời gian thấm thoát trôi đi, ấy thế mà GMS cũng được 14 tuổi vào tháng 5 tới đây rồi đó! Cùng tổ chức mừng sinh nhật game với vô vàn event: giúp Pink Bean thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh, du hí ở Hội chợ Sinh nhật lần 14, hay chỉ đơn giản là… cày Coin. Đợt này cũng có sự hợp tác với LINE FRIENDS nên event liên quan cũng khá nhiều nhé!

A Surplus of Snapshots (24/4 (sau bảo trì) ~ 21/5)

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên (Zero phải hoàn thành xong Chapter 2).

 • Cùng gặp gỡ những người bạn đến từ app LINE bằng cách nhận quest 'The LINE FRIENDS characters have come to visit Maple World!'.
 • Yêu cầu của nhiệm vụ này là chụp hình ở khắp nơi trong Maple World giúp NPC CONY!
 • Nhận quest '[LINE FRIENDS] Worth a Thousand Words' ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • NPC CONY sẽ đưa cho bạn item InstaCam để chụp hình. Mỗi lần sử dụng cách nhau 5 phút.
 • CONY muốn bạn chụp cho cô ấy 3 bức hình mỗi ngày về:
  • Người nổi tiếng.
  • Một địa danh.
  • Một con quái vật có tiếng.
 • Với mỗi bức hình, bạn sẽ được thưởng tương ứng như sau:

Phn thưởng:

Ảnh của Người nổi tiếng:

 • LINE FRIENDS Stickers: Có tổng cộng 10 stickers. Bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một cái.
 • LINE FRIENDS Coins (x10): Nếu đã có đủ bộ 10 stickers, bạn sẽ nhận được phần thưởng này.

Ảnh của Một địa danh:

 • LINE FRIENDS Coins (x10): Không thể giao dịch.

Ảnh của Một con quái vật có tiếng:

 • LINE FRIENDS Gift Box. Mở ra nhận được:
  • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch. 
  • Một trong các item dưới đây:
   • Hyper Teleport Rock (1 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 3x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x Item Drop Rate Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • BROWN Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • CONY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • SALLY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • JAMES Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LEONARD Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x5): Không thể giao dịch.

Khi thu thập đủ 10 LINE FRIENDS stickers, bạn sẽ nhận được Medal sau:

 • LINE FRIENDS Bestie: Medal. Grants STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +3, MaxHP/MaxMP +500. Stats có HSD 28 ngày.
Souvenir Collection (24/4 (sau bảo trì) ~ 21/5)

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên (Zero phải hoàn thành xong Chapter 2).

 • Giúp NPC CONY thu thập vật phẩm vào dịp này!
 • Nhận quest '[LINE FRIENDS] A Suitcase Full of Souvenirs' ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Có tổng cộng 14 items cần thu thập, bạn chỉ có thể đưa về cho NPC CONY 1 item mỗi ngày.
 • Nếu bạn không tìm được item, hãy đến hỏi NPC Cassandra. Cô ta sẽ đưa cho bạn item mà CONY cần, đổi lại bạn sẽ phải đưa Maple World Leaf cho ả.
 • Lưu ý: Nếu bạn tìm được item và vứt nó ra ngoài, bạn sẽ phải hủy quest và nhận lại, nếu muốn tìm lại item đã vứt ra từ quái vật.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 1 LINE FRIENDS Gift Box!

Phn thưởng:

 • LINE FRIENDS Gift Box. Mở ra nhận được:
  • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch. 
  • Một trong các item dưới đây:
   • Hyper Teleport Rock (1 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 3x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x Item Drop Rate Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • BROWN Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • CONY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • SALLY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • JAMES Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LEONARD Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x5): Không thể giao dịch.

Khi thu thập đủ 14 items, bạn sẽ nhận được Title sau:

 • CONY's Gofer: Title. STR/DEX/INT/LUK +15. HSD: 28 ngày.
Proactive Peacekeeping (24/4 (sau bảo trì) ~ 21/5)

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên (Zero phải hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhiệm vụ săn quái vật bảo vệ LINE FRIENDS!
 • Nhận quest ‘[LINE FRIENDS] Danger is SO Last Week’ ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Tiêu diệt 500 quái vật trong tầm level (±20 level so với nhân vật) để hoàn thành nhiêm vụ.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 1 LINE FRIENDS Gift Box!

Phn thưởng:

 • LINE FRIENDS Gift Box. Mở ra nhận được:
  • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch. 
  • Một trong các item dưới đây:
   • Hyper Teleport Rock (1 Day) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 3x EXP Buff Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • 2x Item Drop Rate Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • BROWN Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • CONY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • SALLY Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • JAMES Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LEONARD Atmospheric Effect: Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • LINE FRIENDS Coins (x5): Không thể giao dịch.
   • Mysterious Meso Pouch (x5): Không thể giao dịch.
LINE FRIENDS Coin Shop (24/4 (sau bảo trì) ~ 21/5)

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên (Zero phải hoàn thành xong Chapter 2).

 • Hoàn thành các nhiệm vụ sự kiện LINE FRIENDS để nhận LINE FRIENDS Coins.
 • Dùng Coin này để mua item trong LINE FRIENDS Coin Shop, tọa lạc ở các town lớn.

Phn thưởng:

 • Eternal Rebirth Flame: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 40 coins]
 • Epic Potential Scroll 100%: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 40 coins]
 • Bonus Potential Scroll 50%: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 3. [Giá: 25 coins]
 • Perfect Potential Stamp: Không thể giao dịch. Vĩnh viễn. Giới hạn: 3. [Giá: 10 coins]
 • Pure Clean Slate Scroll 10%: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 10. [Giá: 10 coins]
 • Experience Nodestone: Không thể giao dịch. Vĩnh viễn. Giới hạn: 1. [Giá: 80 coins]
 • Nodestone: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 10. [Giá: 10 coins]
 • Trait Boost Potion: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 40 coins]
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: Không thể giao dịch. HSD: 1 ngày. Giới hạn: 1/ngày. [Giá: 10 coins]
 • Prepared Pendant of the Spirit (14 Day): Không thể giao dịch. Giới hạn: 1. [Giá: 40 coins]
 • Pendant Slot Coupon (30 Day): Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 20 coins]
 • Permanent LINE FRIENDS Sticker Coupon: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 10. [Giá: 50 coins] Sử dụng để nhận một Sticker ngẫu nhiên.
 • Boppin’ LINE FRIENDS Truck Mount Coupon: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 150 coins] Thú cưỡi từ Coupon này có HSD 90 ngày.
 • MOON Scooter Mount Coupon: Không thể giao dịch. HSD: 10 ngày. Giới hạn: 1. [Giá: 300 coins] Thú cưỡi từ Coupon này sử dụng được Vĩnh viễn.
 • Chillin’ with LINE FRIENDS Bench: Không thể giao dịch. Vĩnh viễn. Giới hạn: 1. [Giá: 200 coins]

14TH ANNIVERSARY EVENTS

14th Street Celebrity (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nào cùng đến tham gia ăn uống, đi shopping, chơi game ở 14th Street Fair bằng cách nhận Q ‘[14th Street] Maple 14th Street Fair Festivities’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn sẽ nhận được 14th Street Fairgoer title khi bạn hoàn thành Q. Stat của title sẽ tăng lên khi bạn lên level Street Celeb (Max lv30).
 • Hoàn thành các nhiệm vụ của 14th Street Celeb Status để nhận 14th Street Celeb medal.

Phần thưởng

 • 14th Street Fairgoer: Title. Không thể giao dịch, Stat sẽ biến mất vào 7:00 sáng 12/6 (giờ VN). Lượng Stat sẽ cộng tương đương với level Street Celeb của bạn đang có. STR/DEX/INT/LUK +Celeb Status, MaxHP/MaxMP +(Celeb Status x 50), Weapon ATT/Magic ATT +Celeb Status, +Celeb Status% damage when attacking monsters, +Celeb Status% Boss Damage, Ignore Defense +Celeb Status%.

Hoàn thành tất cả các Q để nhận medal sau:

 • 14th Street Celeb: Medal. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK + 14, MaxHP/MaxMP +750, Weapon ATT/Magic ATT +7.

Loại nhiệm vụ và yêu cầu:

Event Số sao Yêu cầu hoàn thành
Big Bang Store 1 Tiêu diệt 3,000 14th Street Coins ở Big Bang Store
2 Sử dụng kĩ năng Big Bang Attack để nhận 10,000 14th Street Points
3 Sử dụng kĩ năng Big Bang Attack 100 lần
Chaos Pink Bean Theater 1 Nói chuyện với Pink Bean khi bạn có Pink Bean’s Popcorn Power buff
2 Hoàn thành 3 kịch bản phim
3 Hoàn thành kịch bản phim 1 và 2 sắp chiếu
Legends Tower 62 1 Nhận 1,500 Legendary Maple Tree Leaves
2 Đạt level 10
3 Bay được 500,000 mét
Renegade Fitness 1 Nhận EXP 5,000 trong Renegade Fitness Gym
2 Chọn một Trainee trong event Renegade Personal Training
3 Giúp Trainee đạt Lv.190 hoặc tăng level 50 lần
Tempest Arcade 1 Chơi Reverse Battle, Monsteropoly, One Card 15 lần mỗi game.
2 Chơi tất cả các nhân vật trong The Legends Return! 3 lần mỗi nhân vật
3 Chơi The Legends Return! 30 lần
Restaurant RED 1 Mua Revolutionary Steak, Exquisite Sushi, và Delightful Dimsum 1 lần
2 Săn 15 Hidden Monsters
3 Nhận phần thưởng Maplin Star Grub 300 lần
Cafe Rising Heroes 1 Nhận Guild Tea Time EXP Coupon 3 lần
2 Hoàn thành các vòng của Round-We-Go 150 lần
3 Đạt 30,000 14th Street Points từ Round-We-Go
FIREPOWER Mega Burning 1 Đăng nhập vào 1 nhân vật có Burning
2 Đạt Lv.130 với nhân vật có Burning
3 Đạt Lv.150 với nhân vật có Burning
Club V 1 Đạt 15,000 14th Street Points từ Club V
2 Hoàn thành 500 vòng ở Dance Battle V
3 Đạt 100,000 14th Street Points từ Dance Battle V
Override Fashion 1 Đeo tất cả các trang bị 14th Anniversary Equipments
2 Nhận 100 Override Fashion Coupons
3 Nhận 200 Override Fashion Coupons
NOVA Planetarium 1 Chơi Star Force với trang bị Lv. 100 trở lên
2 Triệu hồi Monster trong Sub-Zero Hunt 3 ngày liên tiếp
3 Triệu hồi 15,000 monsters trong Sub-Zero Hunt
Ark Museum 1 Đạt 500 points của mỗi trait ở Ark Museum trước khi qua ngày mới
2 Nhận phần thưởng Art Retrieval Daily Reward 1 lần
3 Thu thập 150 mảnh Spiegelmann’s Artwork
Becoming a Celeb! (22/5 ~ 11/6)
 • Nhận Q ‘[14th Street Celeb] Becoming a 14th Street Celeb!’ trong icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
 • Săn Monsters trong khoảng level của bạn (± 20lv) để thu thập 14th Street Celeb Passes. Bạn có thể thu thập 100 14th Street Celeb Passes một nhân vật/ngày.
 • Sử dụng 14th Street Celeb Passes để hoàn thành những yêu cầu của những event 14th Street đã kết thúc.
 • Bạn không thể sử dụng 14th Street Celeb Passes để hoàn thành những event 14th Street đang diễn ra.

Phần thưởng

 • 14th Street Celeb Pass: Sử dụng để hoàn thành những yêu cầu nhiệm vụ của 14th Street Celeb như sau:
  • Override Fashion
   • Đạt 100 Override Fashion Coupons: 1 14th Street Celeb Pass = 1 Override Fashion Coupon.
   • Đạt 200 Override Fashion Coupons: 1 14th Street Celeb Pass = 1 Override Fashion Coupon.
  • Restaurant RED Maplelin Star Grub
   • Săn Hidden Monster 15 times: 5 14th Street Celeb Pass = 1 Hidden Monster.
   • Nhận Maplelin Star Grub! Reward 300 lần: 1.5 14th Street Celeb Pass = 1 phần thưởng.
  • FIREPOWER Mega Burning
   • Đạt Lv. 130: 1 14th Street Celeb Pass = 1 level.
   • Đạt Lv. 150: 1 14th Street Celeb Pass = 1 level.
  • NOVA Planetarium Sub-Zero Hunt
   • Triệu hồi Monster 3 ngày liên tiếp: 1 14th Street Celeb Pass = 1 ngày.
   • Triệu hồi 15,000 Monsters hoặc hơn: 1 14th Street Celeb Pass = 75 monsters.
Movie Star Pink Bean Creation (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)
 • Cùng nhập vai vào nhân vật Pink Bean và viết lên những câu chuyện của bạn vào những bộ phim tuyệt vời nhất xứ sở Maple World. Bạn cần phải làm tất cả mọi việc, nhưng điều làm bạn không thích đó là biến thành hạt đậu hồng mập địt (cute mà phải ko \ :v / )
 • Nói chuyện với NPC Pink Bean ở 14th Street map và nhận Q ‘[14th Street] Create a Pink Bean Character’ để tạo nhân vật Pink Bean.
 • Pink Bean sẽ cho bạn phần thưởng mỗi khi bạn hoàn thành một kịch bản phim. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ từ Pink Bean’s Movie Script để nhận phần thưởng.
 • Bạn có thể chế ngự được những kĩ năng độc đáo của Pink Bean, bao gồm Pink Bean’s Scooter và Twilight of Gods.
 • Pink Bean thuộc nhánh Warrior và Stat chính là STR.
 • Khi Pink Bean đạt Lv. 100, bạn sẽ nhận một Pink Bean Gift Box cho một nhân vật không phải Pink Bean trong account.
 • Có một vài giới hạn cho nhân vật Pink Bean như sau:
  • Không thể giao dịch với nhân vật khác.
  • Không thể sử dụng Storage, không thể nhặt item người khác drop ra.
  • Không thể sử dụng Cash Shop hay nhận đồ Cash.
  • Có thể nhận Reward Points từ quest nhưng không thể chuyển vào Cash Shop.
  • Không thể nhận Bonus EXP khi chung nhóm với các nhân vật thông thường khác. Có thể nhận Bonus EXP nếu chung nhóm với các nhân vật Pink Bean.
  • Không thể sử dụng một số tính năng/hệ thống trong game, bao gồm:
   • Làm đám cưới.
   • Tạo Guild hay làm chủ Guild. Tuy nhiên vẫn có thể vào Guild.
   • Học Profession.
   • Tham gia Black Heaven, Heroes of Maple.
   • Tham gia vào chuỗi quest Heliseum.
   • Sử dụng SP Reset Scroll, Owl of Phúterva, Mastery Book, Job Advancement Coin.
   • Nhận quà từ icon hộp quà bên trái màn hình, bao gồm Hot Time, Hot Day, Hot Week.
   • Chuyển nghề 5 hay sử dụng Nodestone.
   • Tính vào Legion System.
 • Elite Monster sẽ xuất hiện trong hình dáng Maplers bị điều khiển bởi Black Bean nếu bạn chơi nhân vật Pink Bean, còn những nhân vật không phải Pink Bean thì Elite Monster sẽ có hình dạng bình thường.
 • Bạn có thể tạo nhân vật Pink Bean trong thời gian diễn ra event. Sau khi hết event, nhân vật và tất cả vật phẩm nằm trong túi Pink Bean sẽ bị xóa toàn bộ.
 • Phần thưởng từ Pink Bean thì không thể giao dịch và chỉ được trao cho nhân vật Pink Bean. Còn phần thưởng dành cho nhân vật khác trong account thì có thể nhận được bằng một nhân vật không phải là Pink Bean
 • Phần thưởng cho nhân vật khác trong account khi hoàn thành nhiệm vụ từ Pink Bean thì có thể nhận cho đến 6:59 sáng 27/6 giờ VN.
 • Bạn chỉ có thể nhận thưởng cho nhân vật Pink Bean và các nhận vật khác Pink Bean một lần duy nhất cho mỗi World trong thời gian diễn ra event.

Phần thưởng

 • Yummy Meat (x100): Không thể giao dịch.
 • Chroma Bean Pet Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Mở để nhận:
  • Chroma Bean: HSD: 50 ngày.
 • Pet Naphútg Coupon Exchange Ticket: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Pet Food (x500)

Phần thưởng từ Pink Bean Gift Box:

 • Pink Bean’s Buddy: Medal. Không thể giao dịch, Stat biến mất sau 30 ngày. STR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP/MaxMP +2000, Weapon ATT/Magic ATT +10.
 • Permanent Pink Bean Transformation Potion: Không thể giao dịch.
 • Character Slot Expansion Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Pink Bean Trait Boost Potion: Không thể giao dịch. HSD: 7 ngày.

Nhiệm vụ và Phần thưởng

Tên nhiệm vụ Scene Yêu cầu Phần thưởng cho PB Phần thưởng cho nhân vật khác
Leveling Pink Bean

A Moving, Cophútg-of-Level Drama

Scene 1 Đạt Lv. 100 Boss Accessory Random Box (x3): Không thể giao dịch. Pink Bean Caretaker: Title. Không thể giao dịch, Stats biến mất sau 14 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +5, maxHP/maxMP +1000.
Scene 2 Đạt Lv.150 Unique Fafnir Weapon Box: Không thể giao dịch. Pink Bean Damage Skin Coupon: Giao dịch một lần trong account. HSD: 30 ngày.
Scene 3 Đạt Lv. 200 Super Megaphone (x5) Unique Chaos Pink Bean Mark Coupon: Giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
Looney Bean: Rage Rumble

Action/Drama

Scene 1  300 Combo Kills Power Elixir (x20) Squishy Pink Label Ring Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
Scene 2 Săn 999 Monsters Lionheart Armor Box: Không thể giao dịch. Pink Bean Partner Mount (30 Day) Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Mount có HSD: 30 ngày.
Scene 3 Tiêu diệt 1 Elite Boss Chroma Bean Pet Coupon: Coupon có HSD: 7 ngày. Pet có HSD: 50 ngày. Yo-yo Master: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. STR/DEX/INT/LUK +50
Pink Beany Place

Melodrama/Romance

Scene 1 Điểm danh trong 3 ngày Legendary Hero Potion (x10) Otherworld Traveler: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon DEF/Magic DEF +300
Scene 2 Treo game 3 giờ 1.5x EXP (30 phút) Coupon: Coupon có HSD: 30 ngày. Pink Bean Face Accessory: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày
Scene 3 Đăng nhập vào game vào cuối tuần 2 lần 1.5x EXP (30 phút) Coupon (x2): Coupon có HSD: 30 ngày. Meister’s Cube Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
Pink Bean the Magnificent

Comedy/Drama

Scene 1 Thu thập 1 million mesos 4 million Mesos Spell Trace (x500)
Scene 2 Sử dụng thành công Spell Trace 30 lần Spell Trace (x1500) Non-Reboot: Spell Trace (x500)

Reboot: Powerful Rebirth Flame Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Vật phẩm sau khi mở thì không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.

Scene 3 Sử dụng Star Force thành công 50 lần Chroma Bean Pet Coupon: HSD: 50 ngày. Coupon có HSD: 7 ngày. Rich and Chubby: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. Weapon ATT/Magic ATT +15
Monster

Crime/Detective

Scene 1 Tiêu diệt Normal Zakum Occult Cube (x30) Powerful Rebirth Flame Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Vật phẩm sau khi mở thì không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Scene 2 Đánh bại Easy Horntail Master Craftsman’s Cube (x5): HSD: 30 ngày. Pink Bean the Dragon Slayer: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. +20% Boss Damage
Scene 3 Tiêu diệt Normal Pink Bean Meister’s Cube (x5): HSD: 30 ngày. Pink Bean Soul Box: Giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
Ossyria

Adventure/Drama

Scene 1 Nhận Beginner Explorer Title VIP Teleport Rock (x5) 1.5 EXP (30 phút) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày
Scene 2 Nhận Minar Forest Explorer Title 1.5x EXP (30 phút) Coupon: Coupon có HSD: 30 ngày. Pink Grills: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. Speed +20, Weapon ATT/Magic ATT +10
Scene 3 Nhận the One Who’s Touched the Sky Title Legendary Hero Potion (x10) 1.5 EXP (30 phút) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày
Overwhelphútg Pinkness

Mystery

Scene 1 Nói chuyện với Stan, Gendel, và Alcaster Power Elixir (x20) Special Medal of Honor: Giao dịch trong account, HSD: 30 ngày
Scene 2 Thêm 10 Friends Pink Power Buff Coupon (x3): Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 20 phút Special Medal of Honor: Giao dịch trong account, HSD: 30 ngày
Scene 3 Đạt 30 Fame Eternal Rebirth Flames (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Pinkish Idol: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. Ignore DEF +10%
Pink Bean: Undercover Monster

Spy/Hero

Scene 1 Đạt Lv.10 Ambition Spell Trace (x1000) Doe-Eyed: Title. Không thể giao dịch, Stats sẽ biến mất sau 14 ngày. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +10
Scene 2 Đạt Lv.10 Diligence Spell Trace (x1000) Extra-Strength Hand Sanitizer (x10): Không thể giao dịch.
Scene 3 Đạt Lv.10 Charm Spell Trace (x1000) Premium Cologne (x10): Không thể giao dịch.
Upcophútg Film 1 Scene 1 ??? Pink Power Buff Coupon (x3): Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 20 phút Power Elixir (x100): Không thể giao dịch
Scene 2 ??? Power Elixirs (x50) Pink Bean Balloon (30 Day) Mount Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Mount có HSD: 30 ngày.
Scene 3 ??? Power Elixirs (x50) Eternal Rebirth Flame Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Vật phẩm sau khi mở thì không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Upcophútg Film 2 Scene 1 ??? Permanent Pink Balloon Mount Special Medal of Honor: Giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
Scene 2 ??? Eternal Rebirth Flame (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. 1.5x EXP (30 phút) Coupon (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Scene 3 ??? 1.5x EXP (30 phút) Coupon (x2): Coupon có HSD: 30 ngày. Pom Pom Pink Bean Chair Coupon: Coupon chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày. Chair không thể giao dịch.

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên để nhận:

 • Holy Pink Beanity: Title. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +5, +10% Boss Damage.
CHAOS Pink Bean Theater (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cùng đi đến rạp phim Chaos Pink Bean để nhận được Pink Bean’s Popcorn Power Buff! Lối vào rạp phim nằm ở Maple 14th Street Fair map kế bên NPC Pink Bean.
 • Pink Bean’s Popcorn Power Buff cộng dồn với các buff tăng EXP khác.
 • Hiệu ứng của buff sẽ biến mất nếu thoát game.
 • Bạn sẽ nhận được Pink Bean’s Popcorn Power Buff ở phút thứ 15 mỗi giờ.

Phần thưởng

 • Pink Bean’s Popcorn Power Buff:  1.15x EXP trong 30 phút.
Club V (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cùng tham gia Club V để nhận 14th Street Points! Lối vào Club V nằm ở Maple 14th Street Fair map bên cạnh NPC Wave.
 • Bạn bắt buộc phải có Club V Dance Chair trong túi để có thể vào map. Nói chuyện với NPC Yeti ở Maple 14th Street Fair map để mua Club V Dance Chair từ Big Bang Store.
 • Khi bạn vào Club V, bạn chỉ cần nhấp đôi vào Club V Dance Chair và đứng xem nhân vật của bạn đứng múa cột à không múa quạt (\ :v /) xong nhận 14th Street Coins.
 • Mỗi Club V Dance Chair sẽ có một điệu múa khác nhau.
 • Nếu bạn đã nhận đủ số 14th Street Coins hàng ngày thì bạn sẽ không thể nhận thêm nữa.
Dance Battle V (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Wave và nhận Q ‘[14th Street] Dance Battle V’ để thi múa quạt với Fritto.
 • Mục tiêu của game là nhớ những động tác múa của Fritto và sau đó bạn cần thực hiện theo thứ tự những động tác đó. Sau khi NPC thực hiện xong, bạn bấm những nút mũi tên trên bàn phím để làm lại động tác của NPC theo thứ tự.
 • Bạn cần phải bắt chước những động tác múa quạt của NPC trong thời gian qui định.
 • Có tổng cộng 15 vòng và bạn có thể nhận 14th Street Points cho mỗi vòng bạn hoàn thành. Nếu bạn thất bại thì bạn sẽ không nhận được Points cho vòng đó.
 • Bạn không thể nhận thêm 14th Street Points nếu bạn đã đạt đủ lượng 14th Street Coins hàng ngày.
 • Không có giới hạn lượt chơi Dance Battle V.

Phần thưởng

 • 14th Street Coins
Override Fashion (24/4 (sau bảo trì) ~ 7/5)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nói chuyện với NPC Checkers và nhận Q ‘[14th Street] Override Fashion Marketing’ để giúp Checkers gầy dựng cửa hàng Override Fashion.
 • Săn Monsters trong khoảng level để thu thập Override Fashion Coupons. Bạn chỉ có thể nhặt 40 Override Fashion Coupons/ngày.
 • Nếu bạn đã nhận đủ số 14th Street Coins hàng ngày thì bạn sẽ không thể nhận thêm nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận Maple Anniversary Equipment từ việc thu thập Override Fashion Coupons.
 • Nếu Equip Tab đầy thì Override Fashion Coupons sẽ rơi ra lại trên bãi Monster. Bạn có thể nhặt lại khi bạn vứt/bán vài món trong Equip Tab.
 • Khi thu thập Override Fashion Coupons, bạn có thể trở thành Override Fashion VIP và Override Fashion Manager để có thể mua những món đồ thời trang đặt biệt. Override Fashion nằm ở Maple 14th Street Fair map, và nhấp vào Mannequins để mua vật phẩm.

Phần thưởng:

 • Override Fashion Coupon: Bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau:
  • 14th Street Coins (x5)
  • Random Maple Anniversary Equipment

Mannequin Shop:

1st - 8th Fashion Sale Mannequin
 • 1st Anniversary Weapon Selection Box: 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • 2nd Anniversary Weapon Selection Box: 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • 4th Anniversary Weapon Selection Box: 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Maple Hat (Basic): 15 Coins. Không thể giao dịch. MaxHP/MaxMP +5, DEF +15.
 • Maple Hat (Level 1): 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP/MaxMP +10, DEF +20.
 • Maple Hat (Level 2): 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP/MaxMP +12, DEF +35.
 • Maple Hat (Level 3): 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, MaxHP/MaxMP +15, DEF +50.
 • Maple Hat (Level 4): 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +17, DEF +57.
 • Maple Earrings: 15 Coins. Không thể giao dịch. MaxHP/MaxMP +15.
 • Maple Cape (Level 1): 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +5.
 • Maple Cape (Level 2): 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +8, Speed +5, Jump +2.
 • Maple Cape (Level 3): 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +23, Speed +10, Jump +5.
 • Maple Leaf (STR): 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR +5.
 • Maple Leaf (DEX): 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. DEX +5.
 • Maple Leaf (INT): 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. INT +5.
 • Maple Leaf (LUK): 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. LUK +5.
 • Maple Earrings: 15 Coins. Không thể giao dịch. MaxHP/MaxMP + 25.
 • 6th Anniversary Pyrope Weapon Selection Box: 15 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Maple Gage: 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +10.
 • Blue Maple Bandana: 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +17.
 • White Maple Bandana: 15 Coins. Không thể giao dịch. DEF +37, Jump +7.
 • Maple Pendent: 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +1, DEF +30.
 • Maple Pyrope Magic Pendant: 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +2, MaxMP +7%, DEF +70.
 • Maple Pyrope Power Pendant: 15 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP +7%, DEF +70.
 • 7th Anniversary Beryl Weapon Selection Box: 30 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • 7th Anniversary Crimson Maple Weapon Selection Box: 30 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Beryl Maple Beret: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +57.
 • Beryl Maple Prep Uniform: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, DEF +104.
 • Beryl Maple Shoes: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +32.
 • Beryl Maple Gloves: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +21.
 • Beryl Maple Cloak: 30 Coins. Không thể giao dịch. MaxHP/MaxMP +50, DEF +16.
 • Beryl Maple Buckle: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +1, DEF +32.
 • Beryl Maple Shoulder: 30 Coins. Không thể giao dịch. Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +16.
 • Crimson Maple Beret: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +75.
 • Crimson Maple Prep Uniform: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP/MaxMP +50, DEF +131.
 • Crimson Maple Shoes: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +45, Speed +2, Jump +1.
 • Crimson Maple Gloves: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +30, DEF +32.
 • Crimson Maple Cloak: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +1, DEF +21.
 • Crimson Maple Buckle: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, MaxHP/MaxMP +50, DEF +54.
 • Crimson Maple Shoulder: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +26.
 • 8th Anniversary Amethysian Weapon Selection Box: 30 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Maple Amethysian Gold Cap: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +86, Speed +2, Jump +1.
 • Maple Amethysian Suit: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +6, MaxHP/MaxMP +50, DEF +141.
 • Maple Amethysian Tattoo: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, MaxHP/MaxMP +50, DEF +35.
 • Maple Amethysian Shoes: 30 Coins. Không thể giao dịch.STR/DEX/INT/LUK +4, DEF +51, Speed + 2, Jump +1.
 • Maple Amethysian Start Cloak: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +1, DEF +30.
 • Maple Amethysian Shoulder: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +29.
 • Maple Amethysian Belt: 30 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +50, DEF +64.
9th - 11th Fashion Sale Mannequin
 • 9th Anniversary Pearl Maple Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Pearl Maple Hat: 50 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +100.
 • Pearl Maple Gum: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +5, DEF +10.
 • Pearl Maple Suit: 50 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +155.
 • Pearl Maple Cape: 50 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP/MaxMP +50, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +40.
 • Pearl Maple Pendant: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +8, DEF +100.
 • Pearl Maple Buckle: 100 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +20.
 • 9th Anniversary Onyx Maple Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • 9th Anniversary Onyx Maple Secondary Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch.
 • Onyx Maple Hat: 150 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +23, MaxHP/MaxMP +270, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +293.
 • Onyx Maple Gum: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +5, DEF +39.
 • Onyx Maple Suit: 150 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +315.
 • Onyx Maple Cape: 150 Coins. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +7, DEF +180, Speed +9. Jump +5.
 • Onyx Maple Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +3, DEF +100.
 • Onyx Maple Buckle: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +22, Weapon ATT/Magic ATT +10, DEF +46.
 • Onyx Maple Ring: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +3.
 • 10th Anniversary Maple Saint Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch trong account, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • Maple Saint Cap: 150 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +24, MaxHP/MaxMP +280, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +300.
 • Maple Saint Gum: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +6, DEF +45.
 • Maple Saint Suit: 150 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +28, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +320.
 • Maple Saint Cape: 150 Coins. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +8, Weapon ATT/Magic ATT +8, DEF +190, Speed +10, Jump +6.
 • Maple Saint Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch trong account một lần. STR/DEX/INT/LUK +21, Weapon ATT/Magic ATT +4, DEF +110.
 • 11th Anniversary Treasure Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch trong account, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • 11th Anniversary Treasure Secondary Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch trong account, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • Maple Treasure Cap: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +25, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +300.
 • Maple Treasure Shoes: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +15, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +85, Speed +10, Jump +10.
 • Maple Treasure Suit: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +30, Weapon ATT/Magic ATT +2, DEF +300.
 • Maple Treasure Gloves: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +12, Weapon ATT/Magic ATT +3.
 • Maple Treasure Cape: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +150.
 • Maple Treasure Epaulette: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +3.
 • Maple Treasure Bubble: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +6, DEF +50.
 • Maple Treasure Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +5, DEF +100.
 • Maple Treasure Belt: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +25, Weapon ATT/Magic ATT +10.
12th - 14th Fashion Sale Mannequin
 • Maple Noble Rod Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn và không thể cho vào Cash Shop. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  Weapon ATT/Magic ATT +3.
 • Maple Noble Crown Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn và không thể cho vào Cash Shop. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Noble Suit Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn và không thể cho vào Cash Shop. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Noble Cape Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn và không thể cho vào Cash Shop. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Noble Shoes Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn và không thể cho vào Cash Shop. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Galaxy Laser Gun Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày. Weapon ATT/Magic ATT +3.
 • Maple Galaxy Helmet Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày. STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Galaxy Space Suit Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày. STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Galaxy Cape Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn. Stats sẽ biến mất sau 30 ngày.  STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP +50.
 • Maple Gumshoe’s Tablet Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn.
 • Maple Gumshoe’s Fedora Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn.
 • Maple Gumshoe’s Coat Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn.
 • Maple Gumshoe’s File Fairy Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn.
 • Maple Gumshoe’s Gumshoes Coupon: 200 Coins. Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày. Đồ Cash vĩnh viễn.
Special Fashion Sale Mannequin
 • Tempest Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • Tempest Feather Hat: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +107.
 • Tempest Hooded Robe: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +8, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +161.
 • Tempest Gloves: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +58.
 • Tempest Shoes: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +58, Speed +4, Jump +2.
 • Tempest Cape: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +46.
 • Tempest Epaulet: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +3, DEF +35.
 • Tempest Belt: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, DEF +86.
 • Tempest Earrings: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +35.
 • Tempest Ring: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +2.
 • Tempest Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +50.
 • Tempest Glasses: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1.
 • Pinnacle Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • Pinnacle Hat: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +107.
 • Pinnacle Earring: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +35.
 • Pinnacle Suit: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +8, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +161.
 • Pinnacle Gloves: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +44.
 • Pinnacle Shoes: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +58, Speed +4, Jump +2.
 • Pinnacle Cape: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +3, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +46.
 • Pinnacle Epaulette: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +3, DEF +35.
 • Pinnacle Belt: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, DEF +86.
 • Pinnacle Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +5, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +50.
 • Pinnacle Ring: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +6, Weapon ATT/Magic ATT +2.
 • Revolution Weapon Box: 50 Coins. Không thể giao dịch,HSD: 10 ngày. Weapon có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị.
 • Revolution Hat: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +24, MaxHP +600, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +250.
 • Revolution Suit: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +28, MaxHP +700, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +200.
 • Revolution Shoes: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP +250, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +80, Speed +10, Jump +10.
 • Revolution Gloves: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +12, MaxHP +300, Weapon ATT/Magic ATT +3, DEF +50.
 • Revolution Cape: 150 Coins. Có thể giao dịch, Không thể giao dịch khi trang bị. STR/DEX/INT/LUK +7, MaxHP +175, Weapon ATT/Magic ATT +1, DEF +100.
 • Revolution Pendant: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, DEF +90.
 • Revolution Belt: 150 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +3, DEF +50.
FIREPOWER Mega Burning (8/5 ~ 28/5)

 • Lưu ý: Không thay đổi thời gian trên máy tính, để tránh tình trạng không tạo được Burning Character, hoặc xóa Burning Char và không tại lại được.
 • Yêu cầu: Những char tạo trong event này. Những char tạo trước event này sẽ không thể Burn được. Level 33+ mới nhận được Box.

 • Tạo nhân vật mới và thông báo như trên sẽ hiện ra. Chọn Yes để chuyển nhân vật thành Burning Character.
 • Thay vì mỗi lần lên chỉ có 1 level, lần này bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa. (Vd: Bạn đang ở Level 100 thay vì lên cấp sẽ là Lv101, bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa là lv103). Và Event này chỉ có tác dụng đối với những char < Lv150.
 • Vào character đã được Burn ở màn hình chọn nhân vật, sau đó nhận Quest 1+2 Level Up! Mega Burning Project! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình, bạn sẽ nhận thưởng!

 • Phần thưởng:
  • Lv30 Equipment Box: Chỉ mở ra được khi đạt level 30. Bao gồm những món equip level 30 thuộc nhánh nghề của bạn.
  • Mysterious Cryptic Chest: Mở ra bạn sẽ được 1 pet ốc sên (Snail). HSD: 5 tiếng, có khả năng loot item và meso. Không thể hồi sinh. Không thể đưa vào cash shop.
  • Legendary Cryptic Chest: Chỉ mở ra được khi đạt level 100. Bao gồm:
   • Frozen Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được các item sau:
    • Frozen Hat: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +23 MaxHP/MaxMP +270, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +293. Slots: 10.
    • Frozen Cape: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense: +180, Speed +9, Jump +5. Slots: 7.
    • Frozen Suit: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense: +315. Slots: 10.
    • Frozen Weapon: Untradeable. Req. Lv: 100. Stat tùy thuộc vào nghề của bạn.
   • Frozen Secondary Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được Secondary Weapon tương ứng với nghề của bạn.
   • Mastery Book 20 x3
   • Mastery Book 30 x3
  • Keep on Burning: Chỉ mở ra được khi đạt level 130. Trong Box có Title Keep on Burning. Không thể giao dịch. HSD: 14 ngày. Lv130. All Stat +10, MaxHP/MP + 400, Weapon/Magic ATT +10, Boss ATT +10%, IED +10% (Ignore Enemy Defense).
NOVA Planetarium (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Đến với NOVA Planetarium để nhận ưu đãi từ Star Force Enhancement. Lối vào NOVA Planetarium nằm ở Maple 14th Street Fair map bên cạnh NPC Pam.
 • Trong NOVA Planetarium map, Bạn có thể bảo vệ equipment khỏi bị boom bằng chức năng Safeguard cho đến 15 stars. Safeguard không áp dụng cho đồ Superior.
 • Bạn có thể nhận 14th Street Points cho mỗi 50,000 mesos sử dụng để chơi Star Force.

Phần thưởng

 • 14th Street Coins
Sub Zero Hunt: (8/5 ~ 21/5)

Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[14th Street] Mysterious Planet’ ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn có thể di chuyển đến Sub-Zero Hunt map bằng cách nói chuyện với spaceship nằm ở NOVA Planetarium trong Maple 14th Street Fair map!
 • Bạn cần 5 14th Street Coins để triệu hồi 500 Monsters.
 • Nói chuyện với NPC Frappe để thay đổi level và loại Monster đã được triệu hồi ở map.
 • Lượng Monster có thể triệu hồi mỗi ngày:
  • Lv. 100 - 119: 500 monsters
  • Lv. 120 - 139: 1,000 monsters
  • Lv. 140 - 159: 1,500 monsters
  • Lv. 160 - 179: 2,000 monsters
  • Lv. 180 - 199: 2,500 monsters
  • Lv. 200+: 3,000 monsters
 • Bạn sẽ nhận được 120% EXP khi săn Monsters trong Sub-Zero Hunt map.
 • Map chứa tối đa 10 người chơi và buff party được chia sẻ cho mọi người trong map, và bạn chỉ nhìn thấy Monsters bạn đã triệu hồi.
 • Lượng Monster bạn đã tiêu diệt sẽ được giữ nguyên khi thoát game, và sẽ giữ nguyên sau khi server reset lúc 7h sáng giờ VN nếu bạn không săn hết.

Phần thưởng:

 • EXP
Restaurant RED (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Vào Restaurant RED để mua những món ăn bao ngon! Lối vào nơi này có thể tìm thấy ở Maple 14th Street Fair map, gần NPC Tangyoon.
 • Giới hạn số lần mua được tính theo World, không phải theo nhân vật.
 • Các item trong này sẽ được reset mỗi 7:00 sáng Thứ 5 (giờ VN), trong thời gian diễn ra event.

Phn thưởng:

 • Revolutionary Steak: 50 Coins. Giới hạn: 1/tuần. Có thể cho vào Storage, HSD: 1 ngày. Sử dụng trong tầm Lv. 100 - 199 để lên level ngay lập tức.
 • Exquisite Sushi: 30 Coins. Giới hạn: 1/tuần. Có thể cho vào Storage, HSD: 1 ngày. Sử dụng trong tầm Lv. 100 - 179 để lên level ngay lập tức.
 • Delightful Dimsum: 10 Coins. Giới hạn: 3/tuần. Có thể cho vào Storage, HSD: 1 ngày. Sử dụng trong tầm Lv. 100 - 159 để lên level ngay lập tức.
Restaurant RED Maplelin Star Grub (8/5 ~ 21/5)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhận quest ‘[14th Street] Maplelin Star Grub!’ và ‘[14th Street] Retrieve the Maplelin Star Dishes’ trong icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Tiêu diệt Maplelin Star Dish đôi khi xuất hiện khi bạn đánh quái trong tầm level (±20 level so với nhân vật).
 • Bạn sẽ nhận phần thưởng khi tiêu diệt đủ 10 Maplelin Star Dish.
 • Có 3 loại Maplelin Star Dish (kèm phần thưởng):
  • Steak: EXP
  • Sushi: Mesos
  • Dimsum: 14th Street Points (600/lần, 1500 ở lần thứ 10, 3000 ở lần thứ 20)
 • Phần thưởng của mỗi loại có thể được nhận tối đa 20 lần/ngày/nhân vật.
 • Phần thưởng sẽ được cộng dồn và nhận gộp cùng lúc cho tiện. Phần thưởng không nhận sẽ biến mất nếu qua ngày.
 • Quái vật đặc biệt sẽ không xuất hiện nếu bạn đã đạt giới hạn phần thưởng.

Phn thưởng:

 • EXP
 • Mesos
 • 14th Street Coins
Tempest Arcade (8/5 ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Vào Tempest Arcade để chơi các game ở Star Planet trước đây!
 • Games: Monsteropoly, One Card, Reverse Battle, và The Legends Return!
Monsteropoly

Thực chất game này rất giống Cờ tỷ phú, nhưng là phiên bản của MapleStory. Bạn sẽ cùng 2 người chơi khác chơi cho tới khi nào Heart của 2 trong 3 người thành 0 hoặc hết thời gian. Heart giống như số tiền bạn có để chơi cờ tỷ phú vậy :D, à đừng quên là mỗi ngày chỉ chơi được 10 lần thôi nhé.

gameplay 2

Bạn tung xúc xắc và di chuyển đến các vị trí, có các loại vị trí là:

 • Quái vật: Bạn sẽ dùng số Heart để "mua" quái vật này, ai đi vào ô này sẽ phải "nộp" heart cho bạn và ngược lại, nếu đi vào ô của người khác thì bạn cũng phải "nộp". Sẽ nói rõ hơn ở phần dưới.
 • Bình máu trắng: Hồi phục 100 Heart cho bạn.
 • Quả bom: Lấy của bạn 200 Heart.
 • Các ô ?: Bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các quyền sau:
  • Block an Attack Once: Đi vào ô của người khác không phải nộp tiền 1 lần.
  • Enhance a Monster: Nâng cấp cho ô quái vật của bạn (Tốn Heart).
  • Seduce a Monster: Chiếm lấy ô quái vật của người khác (Tốn Heart).
  • Move Anywhere: Đi tới một vị trí bạn chọn.
 • Ô khởi đầu: Mỗi khi đi qua ô này, bạn sẽ được hồi 100 Heart.

Quái vật trên bàn cờ có giá trị riêng, bạn phải dùng Heart để "mua" nó. Bất cứ ai đạp lên ô của người khác sẽ phải "nộp" heart VÀ được quyền chiếm ô đó rồi nâng cấp thêm 1 lần (tốn Heart, nếu không đủ Heart hệ thống sẽ tự động bỏ qua lựa chọn này). Mỗi quái vật có thể nâng cấp 3 lần (tương ứng 3 sao). Quái vật 3 sao sẽ không bị chiếm bởi người chơi khác. Riêng Moon Bunny sau khi "mua" lần đầu sẽ mặc định được 3 sao... và ai ôm phải nó sẽ rất "ấm" đó :v.

Người chơi được cho là thua cuộc nếu số Heart chạm mức 0. Nếu thời gian hết mà vẫn chưa phân thắng bại thì thứ hạng sẽ phụ thuộc vào ô tổng điểm (dưới ô Heart). Ai điểm cao nhất sẽ là người về nhất, cao nhì sẽ về nhì, người còn lại về bét.

One Card

One Card

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Fortune – One Card và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

gameplay

Trò chơi này khá phức tạp nhưng là trò vui nhất trong tất cả các trò chơi :D. Khi mới vào, bạn sẽ được phát cho 7 lá bài. Nhiệm vụ của bạn là làm sao đó, dùng mưu mẹo, troll bằng bài,… để không còn cầm lá bài nào trong tay thì sẽ là người thắng cuộc.

Do là có khá nhiều lá bài và công năng khác nhau nên Pon sẽ hệ thống lại cho các bạn dễ chơi, dễ hiểu :D.

Giới thiệu các quân bài:

 • Chất của bài: Có 4 chất tương ứng với 4 màu: Xanh biển, Xanh lá, Đỏ, và Vàng.
 • Các quân bài số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Đây là những lá bài thông thường, không có khả năng đặc biệt.
 • attack cards Các quân bài tấn công: Là những quân bài có hình Cung tên, Súng lục, Ngọn lửa, và Thanh kiếm. Dùng để tấn công người chơi khác, người nào bị tấn công sẽ phải rút lên tay số bài tương ứng với số ngọn lửa trên bàn bài.
 • magic cardsCác quân bài hiệu ứng: Có các hiệu ứng: Đổi chất - CHANGE (đổi chất bài từ chất này sang chất khác. Ví dụ: từ Xanh lá qua đỏ), Đánh thêm 1 lá - ONE MORE (Đánh thêm 1 lá bài nữa), Nhảy lượt - JUMP (khi sử dụng lá bài này, lượt của người tiếp theo sẽ bị bỏ qua),  và Đảo chiều - GO BACK (đổi ngược chiều đi của các lượt đánh bài)
 • Các quân bài Cygnus Knights:
  • Mihile Mihile – Màu vàng: Ngăn chặn đòn tấn công vào mình.
  • Oz Blaze Wizard – Màu đỏ: Thêm 5 ngọn lửa lên bàn bài để tấn công người kế tiếp.
  • WA Wind Archer – Màu xanh lá: Bỏ toàn bộ lá bài xanh lá ra khỏi tay của các người chơi.
  • Hawkeye Thunder Breaker – Màu xanh biển: Thêm 2 lá vào tay của các người chơi khác.
  • eckhart Night Walker – Màu tím: Bỏ qua lượt bài của mình. Có thể đánh lá bài này ra mà không cần đúng chất.

Luật chơi:

 • Để có thể đánh bài, bạn cần đánh 1 lá trong tay mà có cùng chất hoặc cùng loại bài. Ví dụ: Trên bàn có con 6 ĐỎ thì bạn phải đánh con 6 trong tay hoặc con có chất ĐỎ. Ngoài ra hệ thống sẽ tự động tô sáng những lá bài nào bạn có thể đánh nên yên tâm nha.
 • Nếu không đánh được bài, bạn phải rút 1 lá từ bộ bài.
 • Nếu bị tấn công, bạn có thể phòng thủ bằng lá Mihile hoặc sử dụng 1 lá tấn công khác có sức mạnh bằng hoặc hơn lá đó.
 • Nếu trên tay có 17 lá thì đồng nghĩa với việc bạn thua trò này rồi đó :3.
 • Như đã nói lúc nãy, Nếu trong tay không còn lá nào thì bạn là người thắng cuộc.
 • Trò chơi sẽ kết thúc khi có người về nhất. Thứ hạng Nhì, Ba, Bét sẽ dựa vào số bài trên tay. Người còn ít bài nhất sẽ về Nhì, Nhiều bài thứ hai sẽ về Ba, và ai giữ nhiều bài nhất sẽ về Bét :v.
Reverse Battle

 • Cần có 2 người để bắt đầu game.
 • Game này giống như chơi cờ Othello (Cờ Lật) nhưng thay vì quân trắng/đen, thì đây là quân Slime/Pink Bean. Người chơi quân Slime sẽ đi trước.
 • Bạn chỉ có thể đặt quân cờ của mình ở cạnh quân cờ của đối thủ. Những ô phát sáng là nơi bạn có thể đặt cờ.
 • Bạn sẽ thắng khi giảm HP của đối thủ xuống 0 trong 15 phút. Nếu bàn cờ hết chỗ, người chiến thắng là người còn nhiều HP nhất.
 • Bạn sẽ không nhận được 14th Street Points nếu bỏ lượt. Bỏ lỡ 1 lượt coi như mất phần thưởng luôn.
 • Bạn sẽ tự động văng khỏi game nếu bỏ 3 lượt.
 • Bạn sẽ bị phạt chờ 15 phút mới được chơi game này tiếp, nếu thoát game sớm, hay bị văng khỏi game do bỏ lượt.
The Legends Return!

 • Nhận quest ‘[14th Street] The Legends Return!’ ở icon event phía bên trái màn hình. NPC Kemdi ghi danh cho bạn.
 • Nói chuyện với NPC Cynapse  để kết nối bạn với những người chơi còn lại. Bạn phải cầm 1 món vũ khí bất kỳ để có thể kết nối.
 • Các vị anh hùng của Maple tiến vào đấu trường ảo và chiến đấu tại đó! PvP phiên bản MapleStory!
 • Người chơi sẽ chia ra 2 đội: xanh và đỏ. Mỗi đội có tối đa 3 người chơi. Cả 2 đội sẽ farm quái để tăng level, và cuối cùng là bay vào đập nhau, đội nào còn sống sẽ là đội chiến thắng!
 • Bạn có thể vào bằng cách lập party, nhưng sẽ không có phần thưởng nào nếu tham gia bằng cách này.
 • Bạn giết càng nhiều người chơi thì càng được nhiều điểm. Điểm càng cao bạn sẽ được thưởng càng nhiều.
 • Nếu quit khi đang giữa trận, bạn sẽ phải đợi 10 phút để có thể chơi tiếp.

Phn thưởng:

 • 14th Street Coins
14th Street Big Bang Attack (22/5 ~ 4/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhận nhiệm vụ ‘[14th Street] Big Bang Attack! Can you handle it?’ từ NPC Toben Hair Hero, đứng ở gần Big Bang Store trong Maple 14th Street Fair map.
 • Khi nhận nhiêm vụ, bạn sẽ nhận được skill ‘Big Bang Attack’.
 • Bạn có thể tụ năng lượng cho Big Bang Attack bằng cách tiêu diệt quái vật trong tầm level (±20 level so với nhân vật).
 • Sử dụng Big Bang Attack để nhận 300 14th Street Points. Bạn cũng nhận thêm 15 Points cho mỗi quái vật bị tiêu diệt khi sử dụng Big Bang Attack.
 • Nhận thêm 50% EXP khi tiêu diệt quái vật bằng Big Bang Attack.

Phn thưởng:

 • 14th Street Coins
Renegade Fitness (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cu: Lv.105 tr lên (Zero phi hoàn thành Chapter 2).

 • Vào Renegade Fitness để nhận EXP! Lối vào có thể tìm thấy ở Maple 14th Street Fair map, gần NPC So Gong.
 • Nhận EXP theo level của nhân vật bằng cách đứng trong đây.
 • Bạn chỉ có thể nhận EXP ở khu vực này tối đa 8 tiếng/ngày.

Phn thưởng:

 • EXP
Renegade Personal Training (22/5 ~ 11/6)

Yêu cu: Lv.105 tr lên (Zero phi hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận nhiệm vụ ‘[14th Street] Renegade Personal Training’ từ NPC So Gong ở phía trước Renegade Fitness.
 • Bạn có thể chọn một coach (người định hướng) và một trainee (học viên) để nhận được các hỗ trợ đặc biệt.
 • Nhân vật hiện tại sẽ trở thành Coach. Sau đó bạn chọn một nhân vật khác trong account làm Trainee.
 • Trainee phải có level từ 105 đến 190 và không cao hơn level của Coach.
 • Hãy chọn thật kỹ, vì bạn chỉ có thể chọn 1 lần trong World, và không thể thay đổi lựa chọn của mình!
 • Zero và Pink Bean không thể trở thành Trainee.
 • Khi tiêu diệt quái vật trong tầm level (±20 level so với nhân vật) ở nhân vật làm Coach, nhân vật làm Trainee cũng nhận được một phần EXP.
 • Phải đăng nhập vào Trainee để nhận lượng EXP này. Nếu không nhận, chúng sẽ biến mất khi event kết thúc.
 • Mối liên kết Coach – Trainee sẽ biến mất khi Trainee đạt level 190, hoặc cao hơn level của Coach.
 • Khi Trainee lên 190, bạn sẽ nhận được Title sau:

Phn thưởng:

 • Personal Training Completionist: Title. Không thể giao dịch, stats có HSD 30 ngày. Weapon ATT/Magic ATT +5, 15% EXP.
Cafe Rising Heroes (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Vào Cafe Rising Heroes để nhận EXP Coupons! Lối vào nơi này có thể tìm thấy ở Maple 14th Street Fair map, gần NPC Eileen.
 • Bạn phải tạo một party với 3+ thành viên guild, trong cùng map và ở cùng kênh, để vào được Cafe Rising Heroes và nhận EXP Coupons.
 • Trưởng party sau đó có thể vào, và các thành viên cũng vào được theo.
 • Nhận EXP Coupon khi ra khỏi Cafe Rising Heroes 1 lần/ngày.
 • Không giới hạn số lần vào Cafe Rising Heroes.

Phn thưởng:

 • 2x EXP Coupon (30 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận 2x EXP trong 30 phút.
Round-We-Go Cafe Rising Heroes! (22/5 ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhận nhiệm vụ ‘[14th Street] Round-We-Go Cafe Rising Heroes!’ từ NPC Eileen, đứng ở phía trước Cafe Rising Heroes.
 • Để chiến thắng mini-game này, bạn cần phải giữ thăng bằng cho chiếc ly ở trên khay đựng mà không để các hạt bẩn rơi vào. Dùng chuột để di chuyển thanh gỗ chống chiếc khay.
 • Có tất cả 10 vòng. Để qua vòng, bạn cần phải tránh tất cả các hạt bụi bẩn rơi vào ly.
 • Không có giới hạn số lần chơi cho mini-game này.
 • Qua càng nhiều vòng, bạn sẽ càng nhận được nhiều 14th Street Points.

Phn thưởng:

 • 14th Street Coins
Legends Tower 62 (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Vào Legends Tower 62 để nhận Honor EXP! Lối vào Legends Tower 62 có thể tìm thấy ở Maple 14th Street Fair map, gần với NPC Grizzle.
 • Nhận Honor EXP bằng cách loot những Legendary Maple Tree Leaf trên đất.
 • Mỗi 5 phút sẽ có 72 chiếc lá rớt xuống.
 • Bạn có thể sẽ phải thoát ra rồi vào lại Tower 62 để thấy được những chiếc lá đã rớt.

Phn thưởng:

 • Honor EXP
14th Street Sky (29/5 ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhận nhiệm vụ ‘[14th Street] 14th Street Sky’ từ NPC Grizzle, ở trước Legend Tower 62.
 • Bay càng xa càng tốt! Càng nhận được nhiều Street Points.
 • Khi bay, bạn sẽ thấy nhiều item có thể lấy được. Hãy lấy chúng để thấy sự khác biệt.
 • Không có giới hạn số lần chơi mini-game này.

Phn thưởng:

 • 14th Street Coins
Ark Museum (24/4 (sau bảo trì) ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Vào Ark Museum để nhận Trait Points! Bạn có thể tìm thấy Ark Museum ở Maple 14th Street Fair, gần NPC Spiegelmann.
 • Có 6 bức vẽ trong bảo tàng, mỗi bức vẽ sẽ tăng cho bạn một loại Trait nhất định.
 • Khi đứng gần một bức vẽ, bạn sẽ nhận được một loại Trait từ bức vẽ đó.
 • Bạn có thể nhận tối đa 500/ngày cho mỗi loại Trait.
Finding Spiegelmann's Art (29/5 ~ 11/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

 • Nhận quest ‘[14th Street] Spiegelmann’s Art Retrieval’ từ NPC Spiegelmann, NPC này đứng trước Ark Museum.
 • Tiêu diệt quái vật trong tầm level (±20 level so với nhân vật) để thu thập Spiegelmann’s Artwork.
 • Mỗi ngày có thể thu thập tối đa 100 Spiegelmann’s Artwork/nhân vật.
 • Nhận thưởng hoàn thành nhiệm vụ chỉ một lần/ngày/world.
 • Nếu đã đạt giới hạn nhận coin trong ngày, bạn sẽ không nhận được 14th Street Coins trong phần thưởng nữa.

Phn thưởng:

 • Spiegelmann’s Artwork: Tự động nhận được:
  • 14th Street Coins (x2)
 • Daily Reward: Tùy chọn một trong các phần thưởng sau:
  • 3x EXP Coupon (15 min): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • Nodestone: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Arcane Symbol Selector Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • 14th Street Coin Coupon (x30): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • 100 Maple Reward Points (x2): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
  • Spell Trace (x2000): Có thể giao dịch.
  • Occult Cube (x30): Có thể giao dịch.
Sunny Sunday (28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6)

Yêu cu: Lv. 61 tr lên (Zero phi hoàn thành xong Chapter 2).

Đăng nhập vào mỗi Chủ nhật để hưởng ưu đãi cuối tuần!

 • Tuần 1 – 28/4/2019
  • Nhận Arcane Symbol x5 Selector Coupon (x4): Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
  • Nhân đôi tỷ lệ thu thập thành công quái vật vào Monster Collection.
  • Nhận Monster Collection Mysterious Monsterbloom (x3): Không thể giao dịch.
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tun 2 – 5/5/2019
  • Giảm giá 50% khi mở potential hoặc reset bằng Cube.
  • Giảm giá 30% trong Anniversary Coin Shop.
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tun 3 – 12/5/2019
  • Miễn phí triệu hồi quái vật trong Sub-Zero Hunt.
  • Giảm 50% khi nâng cấp đồ bằng Spell Trace (Server thường)
  • 2x Drop ở Server Reboot
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tun 4 – 19/5/2019
  • Giảm 30% khi nâng cấp đồ bằng Star Force.
  • Nhận Restaurant RED’s Revolutionary Steak: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Nhận Restaurant RED’s Exquisite Sushi: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Nhận Restaurant RED’s Delightful Dimsum (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tun 5 – 26/5/2019
  • Nhận 2x phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày ở vùng Arcane River.
  • Nhận 2x EXP từ Pollo và Fritto Bounty Hunting.
  • Nhận 2x EXP khi tham gia Inferno Wolf hunt.
  • Giảm giá 30% trong Anniversary Coin Shop.
  • Nhân đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Nhân đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tun 6 – 2/6/2019
  • Tăng gấp 5 lần khả năng nhận Magnificent Soul khi đổi Soul Shard.
  • Nhận 5x Honor EXP khi loot Honor Medal.
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
 • Tuần 7 – 9/6/2019
  • Giảm giá 30% trong Anniversary Coin Shop.
  • Nhận gấp đôi lượng 14th Street Points từ event Sinh nhật.
  • Tăng gấp đôi giới hạn 14th Street Points nhận được.
Big Bang Store
 • NPC Yeti ở Maple 14th Street Fair sẽ mở Coin Shop bán đồ cho đợt event Sinh nhật MapleStory lần này.
 • Tham gia vào các event liên quan để nhận 14th Street Points.
 • Quy đổi ra 14th Street Coin = 100 14th Street Points.
 • Mỗi ngày bạn có thể nhận tối đa 20,000 14th Street Points (gấp đôi vào Sunny Sunday Perks), tương đương 200 Coins/ngày.
 • Một số item trong shop sẽ được reset số lần mua vào mỗi 7:00 sáng Thứ 5 mỗi tuần (giờ VN) trong thời gian diễn ra sự kiện.
Big Bang Store 1 (24/4 (sau bảo trì) ~ 21/5)
 • Pivotal Adventure Ring: 1,500 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage.
 • Cosmos Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Reboot Cosmos Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Reboot)
 • Cosmos Atom: 60 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Cosmos Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Complete Sylph Ring Coupon: 500 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Reboot Complete Sylph Ring Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Reboot)
 • Strong Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR + 4, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Dexterous Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. DEX +4, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Intelligent Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. INT +4, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Lucky Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. LUK +4, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Healthy Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. MaxHP +4, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Balanced Sylph Stone: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +2, ATT +1, DEF + 15. (chỉ có ở Server thường)
 • Strong Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR +4, Magic ATT +1. (chỉ có ở Server thường)
 • Dexterous Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. DEX +4, Magic ATT +1. (chỉ có ở Server thường)
 • Intelligent Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. INT +4, Magic ATT +1. (chỉ có ở Server thường)
 • Lucky Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (chỉ có ở Server thường)
 • Healthy Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. LUK +4, Magic ATT +1. (chỉ có ở Server thường)
 • Balanced Sylph Crystal: 100 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +2, Magic ATT +1. (chỉ có ở Server thường)
 • 14th Anniversary Bonus Occult Cube Package: 900 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Bonus Occult Cubes. (Chỉ có ở Server thường)
 • 14th Anniversary Eternal Rebirth Flame Package: 4,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Eternal Rebirth Flames.
 • 14th Anniversary Clean Slate Scroll 10% Package: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Clean Slate Scroll 10%. (Chỉ có ở Server thường)
 • 14th Anniversary Master Craftsman’s Cube Package: 1,400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Master Craftsman’s Cubes.
 • Powerful Rebirth Flame: 80 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%: 100 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Clean Slate Scroll 10%: 30 Coins. Giới hạn: 20. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Master Craftsman’s Cube: 70 Coins. Giới hạn: 5. Có thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • SP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Occult Cube: 5 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 20 Coins. Giới hạn: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Innocence Scroll 60%: 50 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Golden Hammer 50%: 30 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Nodestone: 50 Coins. Giới hạn: 10/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. Giới hạn: 20/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Random Monster Park Days-of-the-Week Box: 40 Coins. Giới hạn: 20/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Club V Dance Chair: Warm-Up: 1,500 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Bounce: 15,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Step: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Groove: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Wave: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Master: 1,500,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Sugaroid: 2,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch.
 • Random Job Damage Skin Box I: 80 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Monster Damage Skin: 300 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • 14th Street Local Chair: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • DJ Booth Chair: 1,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Hall of Maple Warriors: 1,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Fame Rank Chair: 800 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Chu Chu Island Chair: 400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Bloom of Lucid: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Permanent 14th Street Tour Bus Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Wind Spirit Mount Coupon: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Glow-in-the-Dark Star Mount Coupon: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Monster Hot Air Balloon Mount Coupon: 250 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Job Advancement Coin: 300 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Coins. Giới hạn: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Coins. Giới hạn: 10. Có thể giao dịch.
 • Mastery Book 30: 20 Coins. Giới hạn: 10. Có thể giao dịch.
 • Power Elixir Coupon (x100): 5 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Coins. Giới hạn: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
Big Bang Store 2 (22/5 ~ 11/6)
 • Chaos Ring: 3,500 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Synergy Ring Coupon: 800 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Synergy Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Chỉ có thể sử dụng lên Synergy Ring.
 • Vengeful Ring Coupon: 10 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Reboot Vengeful Ring Coupon: 1,200 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Reboot)
 • Vengeful Stone: 60 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Vengeful Ring Cube: 30 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • 14th Anniversary Bonus Occult Cube Package: 900 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Bonus Occult Cubes. (Chỉ có ở Server thường)
 • 14th Anniversary Eternal Rebirth Flame Package: 4,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Eternal Rebirth Flames.
 • 14th Anniversary Clean Slate Scroll 10% Package: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Clean Slate Scroll 10%. (Chỉ có ở Server thường)
 • 14th Anniversary Master Craftsman’s Cube Package: 1,400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận 15 Master Craftsman’s Cubes.
 • Powerful Rebirth Flame: 80 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%: 100 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Clean Slate Scroll 10%: 30 Coins. Giới hạn: 20. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Master Craftsman’s Cube: 70 Coins. Giới hạn: 5. Có thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Medal of Honor: 70 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • SP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Occult Cube: 5 Coins. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 20 Coins. Giới hạn: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 30 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Innocence Scroll 60%: 50 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Golden Hammer 50%: 30 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Chỉ có ở Server thường)
 • Nodestone: 50 Coins. Giới hạn: 10/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Coins. Giới hạn: 20/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Random Monster Park Days-of-the-Week Box: 40 Coins. Giới hạn: 20/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Club V Dance Chair: Warm-Up: 1,500 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Bounce: 15,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Step: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Groove: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Wave: 150,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Club V Dance Chair: Master: 1,500,000,000 Mesos. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch. Không giảm giá vào Sunny Sunday. Bạn có thể mua 1 với nhân vật Pink Bean, và 1 với các nhân vật còn lại.
 • Sugaroid: 2,000 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1,500 Coins. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch.
 • Random Job Damage Skin Box II: 80 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • 14th Street Tourist Chair: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Maple Celebrity Chair: 700 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Starglow Chair: 700 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Tree of Memory Chair: 400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Fountain Fun Chair: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Arcana Spirit Tree Chair: 600 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Permanent Pink Bean Scooter Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Best Friend Ballooncycle Mount Coupon: 800 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Flying Fish Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Baby Snipe Mount Coupon: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Job Advancement Coin: 300 Coins. Giới hạn: 1. Có thể cho vào Storage, HSD: 10 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Coins. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Coins. Giới hạn: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Coins. Giới hạn: 10. Có thể giao dịch.
 • Mastery Book 30: 20 Coins. Giới hạn: 10. Có thể giao dịch.
 • Power Elixir Coupon (x100): 5 Coins. Giới hạn: 5/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Coins. Giới hạn: 1/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
 • Monster Life Gem Coupon (x7): 20 Coins. Giới hạn: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Monster Life Gem Coupon (x7) with HSD: 7 ngày is given when used. (Chỉ có ở Server thường)
 • Superior Monster Incubator Coupon: 20 Coins. Giới hạn: 7. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Sử dụng để nhận Superior Monster Incubator. (Chỉ có ở Server thường)
 • Final Form Main Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Sub Color Change Coupon: 50 Coins. Không thể giao dịch.
 • Final Form Color Reset Coupon: 30 Coins. Không thể giao dịch.

ADDITIONAL UPDATES

Bug Fixes (hem dịch)
 • Fixing an issue with the Permanent Eclipse Bird Mount and the Permanent Flying Whale Mount coupons not granting mounts.
 • Fixing an issue where NPC Dao would mention incorrect channels for Ravana.
 • Fixing an issue where debug text would appear in Stone Samples for the 'In Progress' Quest Log.
 • Fixing an issue where the 'Carta The Sea Witch' quest log had inaccurate information while In Progress.
 • Fixing a clipping issue in the preview for the Alliance Damage Skin.
 • Fixing a graphical flickering issue with Baby Balrag when bound/stunned.
 • Fixing an issue with the follow-up dialogue when talking to NPC Murgoth.
 • Fixing a misspelling of Ergoth in Murgoth's "Are you a Devil" dialogue.
 • Fixing an issue with Elwin being present when calling the "Pale Student Teacher" as your last Cell Phone call.
 • Fixing an issue where voice overs were inconsistent during the "A Pass For The Worthy" quest for the OX quiz.
 • Fixing a tooltip issue where the Quick Move UI would state the wrong NPC when mousing over the Nurse Pretty icon.
 • Fixing an issue where the Tag Clear item was not available for Belgium players.
 • Fixing a formatting issue in the skill description when equipping the Spirit Ring or the Pendants of Spirit Ring.
 • Fixing an issue where the Permanent Moon and Stars Mount wouldn't register as permanent if previously obtained as 90-days.
 • Fixing untranslated text that would appear when attempting to speak to Prison Guard Ani prematurely when using the portal in Lion King's Castle: Fifth Tower.
 • Fixing a typo in Playtime when viewing the tooltip via mouse-over.
 • Fixing an issue where the Snowlit Hair would appear in the Android Beautician Reg hair rotation.
 • Fixing a functionality issue with the Tiptoe Piggy Mount skill.
 • Fixing a color scheme issue with Dorothy during the Tin Woodman's "Oiling up the Tin" buff.
 • Fixing an End Game UI issue where expired items would display under the "The following will disappear soon" graphic.
 • Fixing an issue where the End Game UI would not display when selecting "Change Character" from the settings menu.
 • Fixing an issue where the debug text was present when observing the quest description for "Dances with Andras!" in Perion.
 • Fixing an issue where the Lie Detector button would incorrectly appear when right-clicking characters.
 • Fixing an issue with the tooltip description for the Throwing Eggs weapon.
 • Fixing an issue with the defeat message that appears when defeating Velderoth in Velderoth's Chambers.
 • Fixing graphical issues with certain actions when using the Vampire Phantom Hat and Cape.
 • Fixing a visibility issue with the Nova Enchanter Staff Weapon while using the Luminous Eclipse, Sunfire, and Equilibrium skills.
 • Fixing a time formatting issue where double digits were displayed as single digits when using items with bonus time.
 • Fixing a title issue with the Alliance Commander Wing Sword where it had "Coupon" in the name.
 • Fixing a description issue where the Princess No-Hime Equipment upgrade coupons still mentioned Nebulites.
 • Fixing a text issue where the description for the Psychic Cluth skill had unnecessary characters.
 • Fixing a text issue where the description for Ultimate - B.P.M. had unnecessary characters.
 • Fixing an issue where the map name for Fantasy Theme World displayed inconsistently.
 • Fixing an issue where the wrong quantity was displayed while viewing the description for the MVP Gold EXP Atmospheric Effect Coupon.
 • Fixing a missing particle FX issue when using the Cobalt Filigree equipment with a Hayato character.
 • Fixing a placeholder image for a hover-over tooltip when viewing the Made Mage familiar item.
 • Fixing a title inconsistency issue between the Cu-Beam Blast pet item description and the in-game buff.
 • Fixing a text cut-off issue when viewing the pop-up after running out of Philosopher's Books.
 • Fixing a text issue by removing CBD (Central Business District) from the Hair style Coupon description.
 • Fixing an incorrect URL when observing the graphic for Trend Zone Metropolis.
 • Fixing an incorrect abbreviation of "Int" (Intelligence) in multiple Familiar Ability descriptions.
 • Players who cleared Demon King's Tower between April 11 and April 15 but couldn't receive their medal and 500 coins will be rewarded with the Retro Hero Medal and 500 14th Anniversary Coins.
Gachapon Ticket Revamp (24/4 (sau bảo trì))
 • Cải tiến hệ thống Gachapon
 • Bạn có thể mua Gachapon Ticket trong Cash Shop ở cả Server Reboot và Server thường.
 • Bạn không phải nói chuyện với NPC để sử dụng Gachapon/Powergacha Ticket nữa.
 • Chỉ cần click đôi chuột vào Ticket là có thể sử dụng ngay!
 • Powergacha Ticket:
  • Nhận quest Getcha Powergacha ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
  • Sử dụng 20 Gachapon Ticket để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Phần thưởng là 1 Powergacha Ticket.
  • Sử dụng Powergacha Ticket như Gachapon Ticket để nhận thưởng!
 • Remote Gachapon Ticket và Andersen’s Box sẽ ngừng bán vô thời hạn.

 

Dưới sự kết hợp của Kinn và Pon, gửi đến bạn Update Notes bao gồm 12,745 chữ này <3

zBlackwing

1 Comment

 1. Pon có update phần secret mission của Pinkbean k? bí quá k biết làm uwu

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑