V.203 – Arcade Adventures Patch Notes

Update này toàn là event, xoay quanh Retro Event, Coin shop lần này sử dụng Retro Coins, và shop có khá là nhiều Ring \ :v / Filler update, tranh thủ cày mớ event này nhé :))

RETRO WORLD EVENTS

Promote the Game! (6/3 (sau bảo trì) ~ 12/3)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Hỗ trợ GM Jun quảng bá sự kiện khai trương Retro World. Quảng cáo bằng Retro World Promo Coupon sẽ giúp bạn nhận được Retro Coins.
 • Nhận Q [Retro World] Promote the Game! ở icon 8-bit bên trong icon hình ngôi sao bên trái màn hình, và bạn cần săn quái vật trong khoảng level (± 20 Lv) để thu thập Retro World Promotion Coupon.
 • Bạn có thể nhận tối đa 40 coupons mỗi ngày.

Phần thưởng:

 • Retro World Promotion Coupon: Khi sử dụng, bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau:
  • Retro Points x500
  • Một món trang bị Maple Anniversary ngẫu nhiên.
Chief’s Special Potion (6/3 (sau bảo trì) ~ 26/3)

 • Nói chuyện với NPC Emeric ở Retro World map và nhận Q [Retro World] Chiefs Special Potion, sau đó bạn cần mua 3 loại Retro World Potion theo yêu cầu.

Phần thưởng:

 • Retro World Purple Potion: 50 Retro Coins. Giới hạn: 1 mỗi tuần. Chỉ có thể giao dịch trong account. Sử dụng để tăng 1 level của nhân vật trong khoảng Lv. 100 - 199.
 • Retro World Orange Potion: 30 Retro Coins. Giới hạn: 2 mỗi tuần. Chỉ có thể giao dịch trong account. Sử dụng để tăng 1 level của nhân vật trong khoảng Lv. 100 - 179.
 • Retro World Red Potion: 10 Retro Coins. Giới hạn: 3 mỗi tuần. Chỉ có thể giao dịch trong account. Sử dụng để tăng 1 level của nhân vật trong khoảng Lv. 100 - 159.
Mercenary’s Jump Training (6/3 (sau bảo trì) ~ 9/4)

 • NPC Gunnolf đã được thuê bởi những người dân làng nhằm mục đích tiêu diệt Demon King. Tuy nhiên, anh ta không thể đi đến tòa tháp vì anh ta mắc chứng sợ đám đông. Gunnolf sẽ dạy bạn những tuyệt kĩ của anh ta để giúp bạn đánh bại Demon King.
 • Nói chuyện với NPC Gunnolf ở Retro World map và nhận Q [Retro World] Mercenarys Jump Training để đi vào Jump Training Area.
 • Đây là nhiệm vụ Jump Quest, và bạn chỉ cần vô và nhảy cho tới đích \ :v /
 • Mục tiêu của Jump Quest là bạn phải đi tới đích trong vòng 60 giây.
 • Bạn có thể nhận Retro Coins bằng cách thu thập coins trong map (xuất hiện ngẫu nhiên trong map).
 • Bạn sẽ nhận được title “Retro World Champion Jumper” khi bạn đạt được đủ 20,000 Retro Points từ Mercenary’s Jump Training Area.

Phần thưởng:

 • Retro World Champion Jumper: Title. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK +5, Jump +15.
 • Retro Coins
Magician’s Dodge Training (6/3 (sau bảo trì) ~ 9/4)

 • NPC Photios không thể đánh bại Demon King bời vì anh ta mắc chứng sợ ánh sáng. Thay vào đó, anh ta sẽ sử dụng MAGIC để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc chiến với Demon King.
 • Nhận Q [Retro World] Magicians Dodge Training bằng cách nói chuyện với NPC Photios ở Retro World map để đi vào Magician’s Dodge Training Area.
 • Nhiệm vụ của bạn là né những cục lửa bay từ các hướng trong map trong vòng 2 phút (Bạn có 5 mạng, nếu bạn chạm đúng 5 lần thì bạn sẽ bị văng ra ngoài). Bạn chỉ có thể vào Magician’s Dodge Training Area 2 lần/ngày.
 • Retro Coins sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong map, bao gồm 2 loại là Gold (100) và Silver (50).
 • Bạn sẽ nhận được title “Retro World Champion Dodger” khi bạn đạt đủ 20,000 points từ Magician’s Dodge Training Area.

Phần thưởng:

 • Retro World Champion Dodger: Title. Không thể giao dịch. ATT/Magic ATT +2, Movement Speed +15.
 • Retro Coins
Demon King’s Tower (6/3 (sau bảo trì) ~ 9/4)

 • Bạn bắt buộc phải hoàn thành 2 Q Retro World Champion Dodger và Retro World Champion Jumper để có thể đi đến Demon King’s Tower.
 • Nhận Q [Retro World] Eliminate the Demon King để đi chuyển đến Demon King’s Tower.
 • Bạn phải vượt qua 4 vòng và tiêu diệt Demon King để hoàn thành. Mỗi vòng sẽ có 5 tầng, và bạn phải đi đến tầng 21 để đối đầu với Demon King.
 • Bạn cần phải đi lên tầng 21 và tiêu diệt Demon King và không để mất hết mạng. Nếu hết mạng, bạn sẽ bị đá đít về Retro World map \ :v /.
 • Bạn có thể thu thập Retro Coins bằng cách tiêu diệt quái vật hay mở hộp kho báu trong Demon King’s Tower.
 • Bạn sẽ nhận được Retro Hero medal khi bạn đánh bại Demon King.

Phần thưởng:

 • Retro Hero: Medal. Không thể giao dịch. Stat sẽ có HSD là 30 ngày. Stats: STR/DEX/INT/LUK +5. MaxHP/MaxMP + 500. Tăng thêm STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP/MaxMP + 500, ATT/Magic ATT +10, +15% Damage khi đánh Boss.
 • Retro Coins
Eliminate Bug Monsters! (13/3 ~ 26/3)

 • Nhận Q [Retro World] Eliminate Bug Monsters! và săn 40 Bug xuất hiện ngẫu nhiên trong map có quái vật nằm trong khoảng level.
 • Hoàn thành Q để nhận Retro World Coin Box.

Phần thưởng:

 • Retro World Coin Box: HSD: 1 ngày. Mở để nhận:
  • Retro Coins (x30)
Retro Reach (27/3 ~ 9/4)

Yêu cầu: Lv100 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)

 • Nhận Q [Retro World] Retro Reach Open! ở icon 8 bit hình chữ R bên trong icon ngôi sao. NPC Photios sẽ hướng dẫn bạn đến Retro Reach portal trong Retro World map.
 • Trả 5 Retro Coins để triệu hồi 500 Monsters.
 • Nói chuyện với NPC Photios để thay đổi level và loại quái vật đã được triệu hồi.
 • Dưới đây là lượng Monsters mà bạn có thể triệu hồi mỗi ngày (tùy vào level):
  • Lv. 100 - 119: 500 Monsters
  • Lv. 120 - 139: 1,500 Monsters
  • Lv. 140 - 159: 2,000 Monsters
  • Lv. 160 - 179: 2,500 Monsters
  • Lv. 180 - 199: 2,500 Monsters
  • Lv. 200 + : 3,000 Monsters
 • Bạn sẽ nhận được lượng EXP là 120% cho mỗi quái vật trong Retro Reach map mà bạn đã triệu hồi.
 • Tối đa 10 người chơi trong map, và bạn chỉ nhìn thấy quái vật của bạn và ngược lại.
 • Những kĩ năng tăng tốc độ xuất hiện quái vật như Kishin, Monolith (Frenzy Totem) sẽ không thể sử dụng trong map này.
Call of the Goddess (27/3 ~ 9/4)

 • Nhận Q [Retro World] Call of the Goddess ở icon 8-bit hình chữ R ở trong icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
 • Bạn sẽ nhận được kĩ năng Call of the Goddess khi nhận Q.
 • Bạn cần thu thập Goddesss energy rơi ra từ quái vật trong khoảng level để có thể sử dụng kỹ năng này. Hiệu ứng của kĩ năng sẽ tùy thuộc vào lượng Goddess’s energy mà bạn đã thu thập.
 • Sử dụng kĩ năng Call of the Goddess để nhận 300 Retro Points. Bạn có thể nhận thêm 15 points cho mỗi quái vật bạn tiêu diệt (tối đa 225 points).
 • Bạn sẽ nhận thêm 50% EXP khi tiêu diệt quái vật bằng kỹ năng Call of the Goddess.

Phần thưởng:

 • Retro Coins
Retro World Coin Shop (6/3 (sau bảo trì) ~ 16/4)

 • Nói chuyện với NPC Goddess Statue trong Retro World map. Tham gia những event trong Retro World để nhận Retro Points! Với mỗi 100 Retro Points mà bạn thu thập, bạn sẽ tự động nhận được 1 Retro Coin.
 • Bạn chỉ có thể thu thập 20,000 Retro Points mỗi ngày (200 Retro Coins/ngày), và gấp đôi vào Sunny Sunday perks.
 • Sử dụng Retro Coins để mua vật phẩm từ Retro World Coin Shop thông qua NPC Goddess Statue.

Shop bao gồm:

 • Pivotal Adventure Ring: 1500 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ được giao dịch thông qua storage 1 lần duy nhất.
 • Synergy Ring Coupon: 800 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Synergy Ring Cube: 30 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Chỉ có thể sử dụng lên Synergy Ring.
 • Complete Sylph Ring Coupon: 500 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Reboot Complete Sylph Ring Coupon: 1500 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 10 ngày. (Chỉ Reboot World)
 • Strong Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR + 4, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Dexterous Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. DEX +4, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Intelligent Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. INT +4, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Lucky Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. LUK +4, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Healthy Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. MaxHP +4, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Balanced Sylph Stone: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +2, ATT +1, DEF + 15. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Strong Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR +4, Magic ATT +1. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Dexterous Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. DEX +4, Magic ATT +1. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Intelligent Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. INT +4, Magic ATT +1. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Lucky Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Healthy Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. LUK +4, Magic ATT +1. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Balanced Sylph Crystal: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. STR/DEX/INT/LUK +2, Magic ATT +1. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Eternal Rebirth Flame: 200 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Powerful Rebirth Flame: 80 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%:  100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Clean Slate Scroll 10%: 30 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Bonus Occult Cube: 90 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Special Medal of Honor: 70 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • SP Reset Scroll: 50 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • AP Reset Scroll: 50 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Occult Cube: 5 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Gold Potential Stamp: 20 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Special Potential Stamp: 30 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Innocence Scroll 60%: 50 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Golden Hammer 50%: 30 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
 • Nodestone: 50 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 20 mỗi tuần. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1500 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch.
 • 8-Bit Damage Skin: 350 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Remnant of the Goddess Damage Skin: 200 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 10 ngày.
 • Gilded Damage Skin: 200 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 10 ngày.
 • Avaracias Blessing: 400 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Maple Celebrity Chair: 700 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • I, Snowman Chair: 300 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Permanent Flying Whale Mount Coupon: 400 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Permanent Baby Snipe Mount Coupon: 400 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Trait Boost Potion: 300 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Job Advancement Coin: 300 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 10 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1 daily. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Mastery Book 20: 10 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Tradeable.
 • Mastery Book 30: 20 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 10. Tradeable.
 • Power Elixir Coupon (x100): 5 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 5 lần/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: 20 Retro Coins. Giới hạn lượt mua: 1 daily. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.

CÁC UPDATE KHÁC

Bug Fixes (hơ hơ hem dịch)
 • Fixing an issue with Name Change and VIP Coupons that were unable to be purchased by Belgium players.
 • Fixing an issue with the Commerci Union Voyage triggering an incorrect quest.
 • Fixing a description issue with Demon Pets that included an Auto-Buff skill when it shouldn’t have.
 • Fixing an issue with the Quái vật Cat hat not being visible during some attack animations.
 • Fixing an issue where the Ciel Hair would trigger a Masterwork Quest.
 • Fixing an issue where the Foggy Elodie Hair would trigger a Masterwork Quest.
 • Fixing an issue where characters Lv. 251+ couldn’t participate in the Amoria Party Quest.
 • Fixing an issue with the "Shadow of Chaos" quest where players couldn’t progress.
 • Fixing an issue where descriptions were not highlighted properly for several chairs HP and MP recovery info.
 • Fixing an issue where gender tags were missing from Seraphim Suit coupons.
 • Fixing an issue where gender tags were missing from Shadow Warrior’s Tunic coupons.
 • Fixing an issue with the Alien Visitor party where Possible Rewards were missing from the Dimension Mirrors UI.
 • Fixing an issue where the Treasures of Eluna Damage Skin had an untranslated name and description.
 • Fixing an issue with the Rampant Cyborg Soul Collection Section being called "CQ57".
 • Fixing a text cut-off issue with Balrog Soul in the Soul Collection UI.
 • Fixing a naming issue with the Special Resources Hyper Stat.
 • Fixing an issue where a Face Coupon had an inaccurate description.
 • Fixing an issue with a pop-up that would appear asking if you wanted to return to Boat Quay Town.
 • Fixing an issue with the Ring of Torment display.
 • Fixing an issue where the Black Rebirth Flame had an inaccurate description.
 • Fixing multiple text formatting issues with the name and description for mount items found in Andersens Box.
 • Fixing a text spacing issue with items that have "KeyConfig."
 • Fixing a text color issue when summoning Pink Bearcat.
 • Fixing a text clipping issue when previewing the Lovely Damage Skin.
 • Fixing a typo in the completion dialogue for each of the Moonbridge daily quests.
 • Fixing an incorrect text headline when re-entering the Labyrinth during the "Growing" quest.
 • Fixing a graphic issue with the Strawberry Cake Word Bubble Ring.
Các thay đổi khác

 • Thông báo khi thoát game sẽ bao gồm thêm những phần thưởng mà bạn chưa nhận như Legion, Quái vật Collection Exploration, Guild, Mu Lung Dojo Points, và MVP Rewards.
 • Từ nay trở đi, bạn cần đạt tối thiểu Level 61, và account phải đạt tối thiểu 3 ngày tuổi để sử dụng các tính năng sau: Meso Market, Auction House, Gửi quà trong Cash Shop.
 • The Fairy Bros Daily Gift Calendar sẽ tăng lên 28 ngày thay vì 21 ngày như trước đó, bắt đầu từ tháng 4 sẽ tăng.
 • Xóa bỏ thông báo thu thập dữ liệu và tab MISC trong Options.

THEME DUNGEON MỚI: DETECTIVE RAVE

Theme Dungeon (6/3 (sau bảo trì))

Yêu cầu: Lv175 trở lên.

Dungeon mới: Detective Rave’s Case Notes.

 • Cùng với Detective Rave tham gia vào cuộc phiêu lưu để khám phá bí mật của Savage Terminal!
 • Nhận Q [Detective Rave’s Case Notes] Free Luxury Tour! ở icon hình bóng đèn bên trái màn hình. Khi nhận Q bạn sẽ được di chuyển đến Savage Terminal.
 • Hoàn thành chuỗi Q Detective Rave’s Case Notes Theme Dungeon để nhận Detective Rave’s Honorary Assistant medal.

Phần thưởng:

 • Detective Rave’s Honorary Assistant: Medal. Không thể giao dịch. STR/DEX/INT/LUK + 9, MaxHP/MaxMP + 200, ATT/Magic ATT + 1, Defense +200.
Detective Rave Open Celebration Event (6/3 (sau bảo trì) ~ 2/4)

Yêu cầu: Lv175 trở lên.

 • Nhận Q [Detective Rave’s Case Notes] A Quick Gift ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
 • Hoàn thành chuỗi Q Detective Rave’s Case Notes trong suốt thời gian diễn ra event để nhận phần thưởng đặc biệt (chỉ được nhận 1 lần).

Phần thưởng:

 • Sea Lantern 13 Chair

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Peplock Holmes Detective Office (10/4 ~ 23/4)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Peplock Holmes – một thám tử tài ba tự phong, sẽ vén bức màn bí ẩn của các vụ án với Yettson. Hãy đến với Peplock Holmes Detective Office để bàn luận kĩ hơn với Peplock Holmes.
 • Nhận Q Peplock Holmes ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình, hoặc thông qua NPC Peplock Holmes ở Henesys, Leafre, và Nameless Town.
 • Nhận Q [Peplock Holmes] Peplock Holmes Detective Office và săn quái vật nằm trong khoảng level. Quái vật sẽ rơi ra Detective Office Pass.
 • Khi bạn thu thập đủ 200 Detective Office Passes, bạn có thể bắt đầu Q của mỗi Episode ở icon hình ngôi sao hoặc thông qua NPC Peplock Holmes.
 • Có tổng cộng 13 episodes, và mỗi episode sẽ có một nhiệm vụ riêng biệt.
 • Mỗi episode mới sẽ được mở mỗi ngày vào 7:00h sáng (giờ VN) trong thời gian diễn ra event.
 • Nếu bạn chưa hoàn thành những episode trước, bạn có thể tiếp tục làm episode mới mở mà không cần phải hoàn thành episode cũ.

Phần thưởng:

 • Episode 1
  • Pendant of the Spirit: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Episode 2
  • Reward Points (x500): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Episode 3
  • Pure Clean Slate Scroll 10%: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
  • Occult Cube (x20): Không thể giao dịch. (Chỉ Reboot World)
 • Episode 4
  • Special Medal of Honor: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Episode 5
  • Golden Hammer 100%: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày. (Tất cả các World (trừ Reboot))
  • Occult Cube (x30): Không thể giao dịch. (Chỉ Reboot World)
 • Episode 6
  • Epic Potential Scroll 100%: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày
 • Episode 7
  • 3x EXP Coupon (15 min) (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để x3 lượng EXP trong 15.
 • Episode 8
  • Bonus Occult Cube (x3): Không thể giao dịch. (Tất cả các World (trừ Reboot))
  • Occult Cube (x50): Không thể giao dịch. (Chỉ Reboot World)
 • Episode 9
  • Detective Yettson and Peplock Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Episode 10
  • Nodestone (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Episode 11
  • Powerful Rebirth Flame: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
 • Episode 12
  • Meisters Cube (x2): Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
 • Episode 13
  • Eternal Rebirth Flame: Không thể giao dịch, HSD: 14 ngày.
Spot the Difference (10/4 ~ 23/4)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q [Event] Spot the Difference with Everyone! ở icon hình kính lúp bên trong icon ngôi sao để tham gia event.
 • Vào phút thứ 15 và 45 mỗi giờ sẽ có lá thư xuất hiện trên đầu nhân vật (Bạn cần đứng ở Town hoặc nơi có thể di chuyển được đến event map), nhấp vào lá thư để di chuyển đến event map. Bạn chỉ có thể tham gia event này 5 lần/ngày/nhân vật.
 • 3 người chơi cần tìm ra các điểm khác biệt giữa 2 hình xuất hiện trên màn hình. Tổng cộng có 5 vòng chơi và mỗi vòng sẽ hoàn thành khi tất cả người chơi tìm ra những điểm khác biệt.
 • Mục tiêu của người chơi là tìm ra nhiều điểm khác biệt nhất và hoàn thành 5 vòng trong thời gian cho phép.
 • Bạn sẽ nhận được points khi tìm ra điểm khác nhau trong 2 hình, và bạn sẽ nhận thêm points khi cả 3 người chơi hoàn thành vòng chơi đó.
 • Bạn có thể sử dụng points để đổi quà thông qua Q [Event] Spot the Rewards ở icon hình kính lúp.
 • Bạn sẽ nhận được Spotting Master medal khi tham gia Spot the Difference 15 lần.

Phần thưởng qui đổi Point:

 • Epic Potential Scroll 50%: 7000 Points. Giới hạn: 1 mỗi ngày. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 2x EXP Coupon (15 min): 3000 Points. Giới hạn: 3 mỗi ngày. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để x2 lượng EXP trong 15.
 • Nodestone: 5000 Points. Giới hạn: 3 mỗi ngày. Chỉ có thể giao dịch trong account.
 • Bonus Occult Cube: 6000 Points. Giới hạn: 10. Không thể giao dịch.
 • Powerful Rebirth Flame: 5000 Points. Giới hạn: 5. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Magnificent Portrait Chair: 15000 Points. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch.
 • Trait Boost Potion: 15000 Points. Giới hạn: 1. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Storm Growth Potion: 15000 Points. Giới hạn: 2. Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 7 ngày.
 • Selective 8 Slot: 7000 Points. Giới hạn: 3. Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Ngoại trừ Storage Room Slot.

Phần thưởng:

 • Spotting Master: Medal, Không thể giao dịch. Stat sẽ biến mất sau 14 ngày. STR/DEX/INT/LUK +5. MaxHP/MaxMP +500.  STR/DEX/INT/LUK +20, ATT/Magic ATT +20, MaxHP/MaxMP + 3000, +15% Damage to Bosses.
Sunny Sunday Perk (10/3 & 17/3 & 24/3 & 31/3 & 7/4 & 14/4 & 21/4)

Yêu cầu: Lv61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Tuần 1 – 10/3/2019
  • Arcane Symbol x5 Selector Coupon (x4): Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 14 ngày.
  • Nhân đôi cơ hội thêm quái vật vào Monster Collection.
  • Monster Collection Mysterious Monster bloom (x3): Chỉ có thể giao dịch trong account.
  • 2x Retro Coins từ quái vật.
  • Nhân đôi lượng Retro Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 2 - 17/3/2019
  • Giảm 50% lượng Honor khi reset Ability.
  • Giảm 30% lượng Retro Coin khi mua vật phẩm từ Retro World Coin Shop.
  • 2x Retro Coins từ quái vật.
  • Nhân đôi lượng Retro Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 3 - 24/3/2019
  • Nhân đôi lượng Meso khi tham gia Ursus.
  • Tăng thêm 3 lượt vào (tổng 6 lần).
  • Legion Preset Coupon (x2): Chỉ có thể giao dịch trong account, HSD: 30 ngày.
  • 2x Retro Coins từ quái vật.
  • Nhân đôi lượng Retro Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 4 - 31/3/2019
  • 300% EXP từ Combo Kill Orbs.
  • Phần thưởng từ Surprise Missions tăng gấp 3.
  • Tăng 3 lần lượng EXP từ Surprise Missions.
  • Surprise Missions sẽ xuất hiện nhanh hơn.
  • 2x Retro Coins từ quái vật.
  • Nhân đôi lượng Retro Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 5 - 7/4/2019
  • Nhân đôi lượng Arcane Symbol từ các nhiệm vụ hàng ngày ở Arcane River.
  • Nhân đôi lượng EXP từ Pollo and Fritto Bounty Hunting.
  • Nhân đôi lượng EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • Giảm 30% lượng Retro Coin khi mua vật phẩm từ Retro World Coin Shop.
  • 2x Retro Coins từ quái vật.
  • Nhân đôi lượng Retro Coins có thể nhận hàng ngày.
 • Tuần 6 - 14/4/2019
  • Giảm 50% lượng Meso khi soi đồ.
  • Giảm 50% lượng Spell Trace khi sử dụng. (Tất cả các World (trừ Reboot))
  • X2 Drop ở Reboot (EU) và Reboot (NA). (Chỉ Reboot World)
 • Tuần 7 - 21/4/2019
  • X5 cơ hội nhận được Magnificent Soul khi đổi 10 Soul Shards.
  • X5 lượng Honor EXP từ Medal of Honor.
Hot Week (15/4 ~ 21/4)

Yêu cầu:

 • Lv30 trở lên (Zero phải hoàn thành chapter 2)
 • Một ngày được tính từ 7:00 sáng hôm đó đến 6:59 sáng hôm sau (giờ VN)
 • Click vào icon hộp quà phía bên trái màn hình để nhận quà.

Phần thưởng:

 • Thứ 2, 15/4
  • Pendant of the Spirit (7 Days): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 3, 16/4
  • Nodestone: Không thể giao dịch.
 • Thứ 4, 17/4
  • Character Slot Expansion Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 5, 18/4
  • 2x EXP Coupon (30 min) (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để 2x EXP trong 30 phút.
 • Thứ 6, 19/4
  • Special Medal of Honor (x3): Không thể giao dịch.
 • Thứ 7, 20/4
  • Selective 8 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Chủ nhật, 21/4
  • Hyper Teleport Rock Coupon (7 Days): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu nhận đủ tất cả các phần quà trong cùng 1 World (không phải World Alliance nhé).
Spell Trace Fever Time (19/4 - 21/4)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 19/4 (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 20/4 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 21/4 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

From Kinn (trans) & Pon (edit) with <3

p/s: Kinn dịch lên trình vl, đợt này ít phải sửa :3

zBlackwing

2 Comments

 1. Phần thưởng:

  Retro World Promotion Coupon: Khi sử dụng, bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau:
  Retro Points x500
  Một món trang bị Maple Anniversary ngẫu nhiên.
  _______________________________________________________________________________________
  cho mình hỏi mình gom đủ 40 coupon rồi mà làm sao nhận dc thưởng v 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑