Đợt này tâm điểm là Bộ Skill Job 5 thứ 3, 2x EXP kéo dài từ giờ cho đến năm mới (khung giờ nhất định), phần còn lại chủ yếu là Determination, Determination, và Determination nhé.

NEW CONTENT

Labyrinth of Suffering
 • Yêu cầu: Level 200+ và hoàn thành chuyển nghề lần 5
 • Sau khi Expedition vượt qua Moonbridge, Labyrinth of Suffering sẽ được mở ra, và bạn sẽ không còn vào được Moonbridge nữa!
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ [Alliance Mission] Expedition Mission - Into the Labyrinth, nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Expedition Mission – Labyrinth of Suffering từ Athena Pierce để bắt đầu các nhiệm vụ tại đây.
 • Tương tự ở Moonbridge, mỗi ngày, bạn sẽ được giao cho 3 nhiệm vụ để làm, mỗi nhiệm vụ hoàn thành bạn sẽ nhận được 10,000 Determination.
 • Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 1 box Alliance Drops – chứa Nodestone và Rare Treasure Chest.
 • Đặc điểm của Labyrinth of Suferring:
  • Vào bằng Party từ 1 – 6 thành viên.
  • Khi vào, các thành viên trong Party sẽ bị chia ra ở khắp nơi trong Mê cung, bạn vẫn có thể gặp lại họ và làm chung quest với nhau.
  • Mỗi người chơi sẽ nhận được 3 Spirit Stones, ứng với 3 lần rơi mộ trong này. Mất hết Spirit Stone tức là bạn đã thất bại.
  • Để thoát khỏi Mê cung, bạn phải tìm và phá hủy Labyrinth Core.
Boss: Verus Hilla
 • Yêu cầu: hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Verus Hilla sẽ xuất hiện sau khi Expedition vượt qua được Labyrinth of Suffering.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Mê cung, bạn sẽ được trải nghiệm Labyrinth Storyline và Verus Hilla đang đợi bạn ở Labyrinth of Suffering Deep Core.
 • Vào đánh Verus Hilla với Party từ 1 – 6 thành viên.
 • Có thể vào 1 lần/ngày, và tiêu diệt Verus Hilla 1 lần/tuần.
Corrupted Warrior
 • Yêu cầu: hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Corrupted Warriors sẽ xuất hiện ở các map khi Labyrinth of Suffering được mở.
 • Khi đánh Elite Monster, Corrupted Warrrior sẽ xuất hiện và tấn công bạn.
 • Mỗi đợt sẽ xuất hiện 30 Corrupted Warriors, tiêu diệt sẽ nhận được nhiều EXP và một lượng Determination.
 • Nếu không tiêu diệt Corrupted Warrior trong thời gian giới hạn, chúng sẽ biến mất.
Determination Plunderer
 • Yêu cầu: hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Determination Plunderer sẽ xuất hiện ở các map sau khi hoàn tất Labyrinth of Suffering.
 • Khi sử dụng Rune hoặc Bait, Determination Plunderer sẽ xuất hiện.
 • Determination Plunderer sẽ bay vòng quanh nhân vật, tấn công nó sẽ rớt Determination.
 • Nếu không tiêu diệt Determination Plunderer trong thời gian giới hạn, nó sẽ biến mất.
Limina
 • Yêu cầu: Level 200+ và hoàn thành chuyển nghề lần 5
 • Sau khi Expedition vượt qua Labyrinth of Suffering và tiêu diệt Verus Hilla, khu vực Limia sẽ được mở, và Labyrinth of Suffering sẽ không còn vào được nữa.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ [Alliance Mission] Expedition Mission – Limina, nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Expedition Mission - Toward the Black Mage từ Athena Pierce để tiếp tục hành trình tiến tới Black Mage!
 • Tương tự ở Moonbridge, mỗi ngày, bạn sẽ được giao cho 3 nhiệm vụ để làm, mỗi nhiệm vụ hoàn thành bạn sẽ nhận được 10,000 Determination.
 • Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 1 box Alliance Drops – chứa Nodestone và Rare Treasure Chest.
Aura of Life
 • Yêu cầu: hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Aura of Life sẽ xuất hiện trong map khi khu vực Limia được mở
 • Khi tiêu diệt quái vật trong tầm level (±20 so với level nhân vật), Aura of Life sẽ xuất hiện.
 • Khi được bao quanh bởi Aura of Life, bạn sẽ được buff ATT và M.ATT, và khi tiêu diệt quái vật, bạn sẽ nhận được Determination.
 • Aura of Life sẽ biến mất khi hết thời gian duy trì, hoặc khi bạn nhận đủ 500 Determination.
Dark Ravine
 • Yêu cầu: Level 200+, hoàn thành chuyển nghề lần 5 và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Portal dẫn đến Dark Ravine sẽ xuất hiện trong map sau khi hoàn thành khu vực Limia.
 • Khi tiêu diệt quái vật trong tầm level (±20 so với level nhân vật), Portal (Cổng dịch chuyển) đến Dark Ravine sẽ xuất hiện.
 • Bạn sẽ được đưa đến 1 map đặc biệt, tại đây bạn có thể tấn công cội nguồn của Oversized Baddie trong 30 giây.
 • Khi vào map, bạn sẽ nhận được buff tăng ATT và M.ATT. Một số skill sẽ có cooldown giảm xuống còn 5 giây. Tuy nhiên, những nhân vật đủ mạnh sẽ không được nhận buff.
 • Tùy vào lượng damage gây cho quái vật trong này, bạn sẽ được thưởng Determination.
 • Có thể vào Dark Ravine tối đa 5 lần/ngày.
Boss: Guard Captain Darknell
 • Yêu cầu: Level 200+, hoàn thành chuyển nghề lần 5 và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Chiến dịch tiêu diệt Guard Captain Darknell và các đồ đệ Elite Boss sẽ được tiến hành sau khi hoàn thành khu vực Limia.
 • Nói chuyện với Athena Pierce để nhận Expedition Mission tấn công Guard Captain Darknell và gây sát thương nhiều nhất có thể.
Boss: Black Mage
 • Yêu cầu: Level 200+, hoàn thành chuyển nghề lần 5 và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Trận chiến định mệnh với Black Mage sẽ bắt đầu sau khi chạm đến đỉnh của khu vực Limia.
 • Nhận các nhiệm vụ [Alliance Mission] Special Mission - The Black Mage 1 hoặc [Alliance Mission] Special Mission - The Black Mage 2 từ Athena Pierce.
 • Mục tiêu của nhiệm vụ là gây ra một lượng sát thương lên Black Mage, hoặc Sinh tồn!
 • Bạn chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ vào một khoảng thời gian cụ thể trong ngày.
 • Black Mage là boss thế giới, nên lượng sát thương của tất cả Maplers chính là lượng HP mà hắn mất đi!
 • Bạn sẽ không được tham gia nếu đã đạt tối đa lượng Determination trong ngày.

UPDATE MỚI

Bộ skill nghề 5 thứ 3
 • Do có một vài bất đồng về dữ liệu trên update notes của GMS (đã được xác nhận và fix sớm vào ngày mai), nên Pon tạm thời chưa dịch chỗ này nhé.
A Better Maple
 • Commerci Boss sẽ drop đồ đúng cho nghề của bạn khi ở Reboot.
 • Commerci Union Voyage Boss sẽ drop đồ đúng cho nghề của bạn khi ở Reboot.
Other Changes
 • Khi chết trong Ranmaru và Princess No, bạn sẽ không còn mất EXP nữa.
 • Skill của Blaster: Ballistic Hurricane sẽ không còn giữ combo training ở trạng thái cuối khi đòn tất công hụt hoàn toàn.
 • Khi chuyển nghề 5, bạn sẽ nhận được tất cả Skill Node cho nghề, kể cả Skill Node mới.
 • Những nhân vật đã lên nghề 5 sẽ nhận được Skill Node mới khi hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] A New Power.
Bug Fix (không dịch)
 • Fixing an issue where the Condensed Supernova Dust confirmation message wasn’t formatted.
 • Fixing an issue where the Stellar Cosmic Dust Solidifier confirmation message wasn’t formatted.
 • Fixing an issue where multiple chairs had wrong formatting in the description.
 • Fixing an issue where the Gathering of Heroes Money Box description had incorrect formatting.
 • Fixing an issue where the Gathering of Heroes Rare Item Box description had incorrect formatting.
 • Fixing an issue where Gathering of Heroes Beauty Box description had incorrect formatting.
 • Fixing an issue where Gathering of Heroes Pet Box description had incorrect formatting.
 • Fixing an issue where the Altered Fate skill blocked re-spawning in the Lucid fight.
 • Fixing an issue where the locked slot in the Damage Skin UI contained incorrect information.
 • Fixing an issue where the Mushroom Chair’s animation was clipping the player's character.
 • Fixing an issue where the Subway to New Leaf City wasn’t functioning.
 • Fixing an issue where linking the Arcane Symbol in chat wouldn't show the correct EXP.
 • Fixing an issue where the Frenzy Totem icon was off-center.
 • Fixing an issue where Notifiers would move up and down when hiding.
 • Fixing an issue where the Friendship Forever Chair had an incorrect description.
 • Fixing an issue where the grammar on the description for the Togetherness EXP Potion was incorrect.
 • Fixing an issue where the Inferno Wolf and Bounty Hunter portals would appear in Gollux’s Head.
 • Fixing an issue where the Dual Blade’s 5th job tab would overlap with the text for Skill Points.
 • Fixing an issue where the description for Sparklie was incorrect.
 • Fixing an issue where the description for the Stellar Cosmic Dust Solidifier was incorrect.
 • Fixing an issue where Stumpy's text was displaying incorrectly.
 • Fixing an issue where two different Male Faces were called Cartoon Face. One of them will now be called Toony Face.
 • Fixing an issue where the Starry Night Face was called Starlight Falling Face.
 • Fixing an issue where the "Claudine’s Friend" quest had untranslated text in the tutorial button.
 • Fixing an issue where Sanctuary’s world map was named incorrectly.
 • Fixing an issue where Mole King’s entrance text was untranslated.
 • Fixing an issue where Heathcliff's Armor had an incorrect name.
 • Fixing an issue where the daily quest "Collect 50 Atus Shells" was missing information in quest log.
 • Fixing an issue where Evan’s quest "Releasing the Free Spirits" could not be completed.
 • Fixing an issue where the Inferno Wolf Den would appear during Ranmaru and other boss fights.
 • Fixing an issue where the Damien Hair (Male) couldn’t be saved to the Salon.
 • Fixing an issue where the Damien Hair wasn't displaying its name.

MAPLE ALLIANCE EVENTS

Defense Mission: Flame Bird Support
 • Nhiệm vụ này bắt đầu từ khi mở khu vực Labyrinth of Suffering đến khi vượt qua khu vực này.
 • Yêu cầu: Lv. 61+ và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Nhận nhiệm vụ [Alliance Support] Defense Mission: Flame Bird Support từ icon hình lá cờ đỏ bên trái hoặc Athena Pierce.
 • Triệu hồi Flame Bird bằng cách click chuột phải vào skill Summon the Flame Bird skill tại map có quái vật ở tầm level của bạn (± 20 level).
 • Khi tiêu diệt quái vật với Flame Bird ở bên cạnh, Flame Bird sẽ drop Flame Bird’s Determination. Nhặt Flame Bird’s Determination bạn sẽ được Determination, Flame Bird’s Energy, và EXP.
 • Khi đạt tới một mức độ nhất định, bạn có thể click vào skill 1 lần nữa để cưỡi Flame Bird và tấn công quái vật (một số skill sẽ không thể sử dụng khi đang cưỡi Flame Bird)
 • Sau khi nhận được một lượng EXP, Flame Bird sẽ “lên level”, có tổng cộng 4 level. Level càng cao, thời gian triệu hồi, tốc độ, ... càng nhiều.
 • Khi đạt tối đa Determination trong ngày, bạn sẽ không thể triệu hồi Flame Bird nữa.
 • Flame Bird không thể được triệu hồi ở một số khu vực, trong đó có Tenebris.
 • Flame Bird không thể gây sát thương lên Boss và một số quái vật khác.
Defense Mission: Twilight Defense
 • Nhiệm vụ này bắt đầu từ khi mở khu vực Labyrinth of Suffering đến khi vượt qua khu vực này.
 • Yêu cầu: Lv. 61+ và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Defense Mission: Twilight Defense từ icon hình lá cờ đỏ bên trái hoặc Athena Pierce.
 • Twilight Defense là nhiệm vụ mà bạn phải vào nhóm 2 – 4 người chơi và cùng nhau dùng pháo để bảo vệ tường thành khỏi những đợt quái vật tiến công.
 • Tạo 1 party, trưởng nhóm nói chuyện với NPC Mike để bắt đầu.
 • Cả nhóm sẽ có 3 bức tường thành để bảo vệ.
 • Mỗi bức tường sẽ có giá trị là 400 Shared Siege Defense Points, tổng cộng là 1,200 Points.
 • Khi dập tắt một đợt tấn công, một phần Shared Points sẽ chuyển thành Personal Points, phần còn lại được chia ra cho tất cả thành viên trong nhóm giữ chung.
 • Lượng Determination nhận được sau mỗi lần tham gia tùy vào lượng Siege Defense Points bạn nhận được.
 • Khẩu pháo bạn sử dụng để phòng thủ cũng có 4 level, lên level bằng Siege Defense Points. Level pháo càng cao, sát thương và độ rộng pháo nổ càng lớn.
 • Thu thập tối đa 10,000 Siege Defense Points mỗi ngày.
 • Ván chơi kết thúc khi boss Giant Omen bị tiêu diệt, hoặc cả 3 bức tường bị phá vỡ.
 • Thời gian chờ chơi ván tiếp theo là 3 phút, tính từ lúc vào của ván hiện tại.
 • Shinzou wo sasageyo!
Defense Mission: Cleansing Light
 • Nhiệm vụ này bắt đầu từ khi mở khu vực Limina cho đến khi Black Mage bị tiêu diệt.
 • Yêu cầu: Lv. 61+ và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Defense Mission: Cleansing Light từ icon hình lá cờ đỏ bên trái hoặc Athena Pierce.
 • Bạn nhận được Cleansing Light khi nhận quest.
 • Kích hoạt Cleansing Light bằng cách click chuột phải vào map có quái vật ở tầm level của mình (±20 level).
 • Khi tiêu diệt quái trong map này, Cleansing Light có thể sẽ được kích hoạt.
 • Khi Cleansing Light được kích hoạt, một bộ đếm ngược thời gian sẽ hiện ở trên đầu nhân vật. Khi hết thời gian, một luồng sáng tỏa ra, cho bạn Determination và tấn công các mục tiêu ở xung quanh.
 • Quái vật bị tiêu diệt bởi luồng sáng sẽ cho bạn thêm Determination.
 • Khi đạt tối đa Determination trong ngày, Cleansing Light sẽ không kích hoạt được nữa.
 • Không thể kích hoạt Cleansing Light ở một số map, trong đó có Tenebris.
Defense Mission: Battle at Sea
 • Nhiệm vụ này bắt đầu từ khi mở khu vực Limina cho đến khi Black Mage bị tiêu diệt.
 • Yêu cầu: Lv. 61+ và hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering
 • Nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Defense Mission: Battle at Sea từ icon hình lá cờ đỏ bên trái hoặc Athena Pierce.
 • Battle at Sea là nhiệm vụ yêu cầu bạn dùng tàu chiến để tiêu diệt quái vật trong thời gian cho phép.
 • Nói chuyện với NPC Olaf Waiting Area để bắt đầu.
 • Khi ván chơi bắt đầu, bạn sẽ được giao cho một con tàu và thủy thủ đoàn tùy vào Captain Rank của mình.
 • Tiêu diệt quái vật và nhận Naval Battle Points Gold Coins.
 • Khi kết thúc ván chơi, bạn có thể đổi Naval Battle Points lấy Determination với tỷ lệ 100:1.
 • Gold Coins được dùng để nâng cấp hoặc thuê thủy thủ đoàn phù hợp với ván chơi. Cứu các thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong ván chơi cũng giúp bạn nâng cấp hoặc thuê thủy thủ đoàn.
 • Ván chơi kết thúc khi bạn thu thập được 1,000,000 Naval Battle Points hoặc hết thời gian.
 • Captain Rank có 4 hạng, hạng được tự động nâng lên tùy vào tổng số Naval Battle Points bạn nhận được. Hạng càng cao, tốc độ và cấp độ của thủy thủ đoàn càng tăng.
 • Có thể thu thập tối đa 1,000,000 Naval Battle Points mỗi ngày.
Determination Unleashed
 • Nhiệm vụ này bắt đầu khi trận chiến với Black Mage được tiến hành.
 • Yêu cầu: Lv. 61+
 • Nhận nhiệm vụ [Determination Unleashed] Collective Determination.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ ở các thành phố/thị trấn khác nhau và nhận Determination.
 • Hoàn thành tối thiểu 5 khu vực để hoàn thành nhiệm vụ trên. Các nhiệm vụ bao gồm kích hoạt Rune, tiêu diệt Elite Monsters, đạt Combo Kill, ...
 • Có thể hoàn thành nhiệm vụ Collective Determination 1 lần/ngày.

Phần thưởng cho các nhiệm vụ/khu vực:

 • Collective Determination: 1,500 Determination
 • Fairy Academy Determination: 450 Determination
 • Gold Beach Determination: 50 Determination
 • Riena Strait Determination: 225 Determination
 • Monstrous Determination: 900 Determination
 • Perion Warrior Determination: 600 Determination
 • Kerning City's Determination: 300 Determination
 • Momijigaokan Determination: 150 Determination
Defense Mission: Remembering the Journey
 • Nhiệm vụ này bắt đầu sau khi Black Mage bị tiêu diệt.
 • Yêu cầu: Lv. 61+, hoàn thành nhiệm vụ [Black Mage] Outpost Gathering và tham gia Maple Alliance.
 • Nhận nhiệm vụ [Alliance Mission] Remembering the Journey.
 • Bạn nhận được skill Remembering the Journey sau khi nhận nhiệm vụ.
 • Kích hoạt skill này bằng cách click chuột phải vào map với quái vật ở tầm level của mình (±20 level).
 • Khi tiêu diệt quái vật và skill được kích hoạt, bạn có thể sẽ nhận được DeterminationPeaceful Maple Leaf.
 • Khi thu thập được một lượng Peaceful Maple Leaf nhất định, bạn kích hoạt skill một lần nữa để kích hoạt một trong các skill sau:
  • Scattered Determination
  • Save the Soldiers
  • Ride the Flame Bird
  • Maple Tree of Peace
 • Các skill trên được kích hoạt, bạn sẽ nhận thêm Determination. Các skill này cũng cho bạn thêm Determination tùy vào mỗi skill.
 • Khi đạt tối đa lượng Determination trong ngày, Remembering the Journey sẽ không thể kích hoạt.
 • Bạn không thể kích hoạt skill này ở một vài khu vực, trong đó có Tenebris.

HOLIDAY EVENTS

Shining Santa Box (12/12 (sau bảo trì) ~ 25/12)
 • Shining Santa Box sẽ rơi ra khi săn quái vật trong khoảng level (±20 level).

Phần thưởng:

 • Khi mở Shining Santa Box, bạn sẽ nhận được một trong các phần quà sau đây:
  • Alliance Medals (x1 - x5). Mỗi ngày chỉ có thể nhận 10 Alliance Medals. Không thể giao dịch.
  • Rudolph's Red Nose: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Req. Lv: 10, STR/DEX/INT/LUK +2, Weapon ATT/Magic ATT +2, Upgrades +5.
  • Rudolph's Red Nose Bandage 60%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Dùng để tăng chỉ số cho Rudolph's Red Nose: STR/DEX/INT/LUK +2, Tỉ lệ thành công: 60%.
  • Magic Christmas Stocking: Chỉ cần nhấp chuột và cho em này ăn những item và equipment trong khoảng level của bạn, khi nào đủ đầy cây thì ngồi chờ để nhận thưởng (nhớ mở UI Item Pot để nhận (tối đa 3 Socks có thể sử dụng cùng lúc)).
  • Lv. 1 Merry Christmas: Weapon ATT/Magic ATT +10 trong 30 phút.
  • Lv. 2 Merry Christmas: Weapon ATT/Magic ATT +15 trong 30 phút.
  • Gingerbread Man Cookie (x10): Không thể giao dịch, phục hồi 3000 HP.
  • Gingerbread Woman Cookie (x10): Không thể giao dịch, phục hồi 3000 MP.
  • Power Elixir (x10)
  • Cold Winter Energy Buff:  Weapon ATT/Magic ATT +20 trong 30 phút.
  • Enjoyable Winter Buff: Tăng 1.5 EXP khi săn quái vật trong 30 phút.
  • Lucky Winter Buff: Tăng 2x tỉ lệ rơi vật phẩm trong 30 phút.
  • Santa Sled Mount 7-Day Coupon
2x EXP & Drop (12/12 (sau bảo trì) ~ 31/12)
 • 13/12/2018
  • Giờ VN: 10:00 AM - 10:30 AM | 4:00 PM - 4:30 PM | 10:00 PM - 10:30 PM
 • 14/12/2018 - 31/12/2018
  • Giờ VN: 4:00 AM - 4:30 AM | 10:00 AM - 10:30 AM | 4:00 PM - 4:30 PM | 10:00 PM - 10:30 PM
 • 01/01/2019
  • Giờ VN: 4:00 AM - 4:30 AM
Christmas Sweetstravaganza Gift (19/12 ~ 1/1)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận quest '[Christmas] Christmas Sweetstravaganza Login!' ở icon bên trái màn hình hoặc từ NPC Metal Bucket Snowman.
 • Mỗi ngày bạn chỉ có thể nhận quà một lần duy nhất ở mỗi World.
 • Sẽ có phần quà đặc biệt khi bạn đăng nhập vào 24/12/2018.
 • Trang phục Christmas và Chairs sẽ được cho vào túi và không thể giao dịch.

Phần thưởng:

 • Login vào game nhận thưởng ngày đầu tiên:
  • Santa Hat: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Santa Gloves: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Santa Costume (M): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Santa Costume (F): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Red Santa Boots (M): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Red Santa Boots (F): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Christmas Gift: HSD: 7 ngày. Mở để nhận:
   • Alliance Medal (x10): Không thể giao dịch.
   • 2x EXP Coupon (15 min): HSD: 7 ngày.
 • Các ngày tiếp theo:
  • Christmas Gift: HSD: 7 ngày. Mở để nhận:
   • Alliance Medal (x10): Không thể giao dịch.
   • 2x EXP Coupon (15 min): HSD: 7 ngày.
 • 7:00 sáng 24/12/2018 (giờ VN):
  • Christmas Stocking Chair: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Christmas Bounce (19/12 ~ 1/1)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)

 • Sẽ có một lá thư xuất hiện trên đầu bạn ở phút thứ 30 mỗi giờ (nhớ đứng ở Town).
 • Bạn sẽ có 40 giây để sử dụng các platform để nhảy lên lấy vật phẩm trên cao.
 • Map có thể có nhiều người nhưng vật phẩm sẽ hiển thị riêng biệt đối với mỗi người (người khác không thấy vật phẩm của bạn và ngược lại).
 • Bạn có thể tham gia event này 2 lần/ngày ở mỗi nhân vật trong account.

Phần thưởng:

 • Alliance Medal: Có thể nhận lên đến 10 mỗi lần chơi.
 • Mesos: Có thể nhận lên đến 1,000,000 mỗi lần chơi.
 • Spell Trace: Có thể nhận lên đến 300 mỗi lần chơi.
 • Trait Potions: Có thể nhận lên đến 25 vật phẩm tăng 1 trong 6 trait mỗi lần chơi.
Christmas Cake Boss (19/12 ~ 1/1)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)

 • Trong suốt thời gian diễn ra event, Elite Monsters sẽ xuất hiện ngẫu nhiên với hình dạng Christmas Cake.
 • Khi tiêu diệt Christmas Cake sẽ rơi ra phần thưởng giống với Elite Monster và Alliance Medals.
 • Bạn có thể nhận 25 Alliance Medals ở mỗi nhân vật mỗi ngày.
 • Nếu Etc tab đã đầy thì bạn sẽ không thể nhận được Alliance Medals.

Phần thưởng:

 • Phần thưởng giống với Elite Monsters
 • Alliance Medal x5 Coupon
Holiday Hot Week (24/12 ~ 1/1)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành chapter 2)
 • Một ngày được tính từ 7:00 sáng hôm đó đến 6:59 sáng hôm sau (giờ VN)
 • Click vào icon hộp quà phía bên trái màn hình để nhận quà.

Phần thưởng

 • Thứ 2, 24/12
  • Pendant of the Spirit: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 3, 25/12
  • Nodestone: Không thể giao dịch.
 • Thứ 4, 26/12
  • Character Slot Expansion Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 5, 27/12
  • 2x EXP Coupon (30 min) (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Use to receive 2x EXP trong 30 phút.
 • Thứ 6, 28/12
  • Alliance Medal (x50): Không thể giao dịch.
 • Thứ 7, 29/12
  • Selective 8 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Chủ nhật, 30/12
  • 1,000 Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu nhận đủ tất cả các phần quà trong cùng 1 World (không phải World Alliance nhé).
 • Thứ 2, 31/12
  • 2x Drop Coupon (1 hour) (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Use to receive 2x Drop trong 30 phút.
 • Thứ 3, 1/1
  • Hyper Teleport Rock Coupon (7 Days): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
New Year's Countdown (31/12 - 31/12)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2)

 • Cùng đón năm mới trong MapleStory! Chúng ta đang bước dần đến thềm của năm 2019… cùng nhau gửi lời chào tạm biệt năm 2018 và mua những item hấp dẫn trong event này!
 • Nhận quest ‘[Countdown] Together, Good-bye’từ icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình, hoặc nói chuyện với Cassandra trong Event Hall, để được đưa tới map Good-bye Hill.
 • Bạn có thể ra vào map tùy ý, nhưng đừng quên khắc giao thời giữa 2018 và 2019 nhé!
 • Một shop đặc biệt sẽ được mở trong vòng 1 giờ (từ 7:00 AM đến 8:00 AM ngày 01/01/2019, giờ VN) và bán những item siêu đặc biệt với số lượng có hạn!

Shop bao gồm:

 • Premium Hair Wax: 30,000 mesos.
 • Premium Carrot Juice: 30,000 mesos.
 • Snake Bone Soup: 30,000 mesos.
 • Extra Strength Hard Sanitizer: 30,000 mesos.
 • Café Latte: 30,000 mesos.
 • Premium Cologne: 30,000 mesos.
 • Cherry Chocolate Cupcake: 3,000 mesos.
 • White Candy Cupcake: 5,000 mesos.
 • Strawberry Cupcake: 7,000 mesos.
 • Power Elixir: 20,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 100.
 • All Cure Potion: 15,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 100.
 • Onyx Apple: 1,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Explorer Random Face Coupon: 4,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 1.
 • Explorer Random Hair Coupon: 4,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 1.
 • New Year's 3x EXP Coupon: 2,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 5.
 • Happy New Year! Buff:  Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 15 phút. 500,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 10.
 • Happy New Year! Mount Permanent Coupon: 7,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 1.
 • Happy New Year! Mount 90 Day Coupon: 3,000,000 mesos. Giới hạn lượt mua: 1.

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Beast Tamer Character Creation (12/12 (sau bảo trì) ~ 22/1)
 • Trong thời gian này, bạn có thể tạo nhân vật Beast Tamer.
December Big Spender Event (12/12 (sau bảo trì) ~ 31/12)
 • Sử dụng NX trong Cash Shop trong suốt tháng 12 này để nhận những phần thưởng tuyệt vời. Sử dụng càng nhiều NX, phần thưởng càng cao.
 • Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhận một set phần thưởng tùy vào lượng NX mà bạn đã sử dụng.
 • Phần thưởng sẽ được trao trong đợt bảo trì sau này, bạn có thể nhận quà thông qua icon hình hộp quà bên trái màn hình.
 • Chỉ 1 nhân vật trong account mới có thể nhận phần thưởng.

Phần thưởng:

 • Sử dụng 50,000 NX – 69,999 NX:
  • 3,000 Maple Points
  • Damage Skin Random Box(Ngẫu nhiên một Damage Skin)
 • Sử dụng 70,000 NX – 109,999 NX:
  • 3,000 Maple Points
  • Damage Skin Random Box(Ngẫu nhiên một Damage Skin)
  • 1Tyrant Armor Box (Ngẫu nhiên 1 món Tyrant, không bao gồm Tyrant Gloves)
 • Sử dụng hơn 110,000 NX :
  • 3,000 Maple Points
  • Damage Skin Random Box(Ngẫu nhiên một Damage Skin)
  • 1 Tyrant Armor Box(Ngẫu nhiên 1 món Tyrant, không bao gồm Tyrant Gloves)
  • 1 Fafnir Weapon Box(Ngẫu nhiên một món Fafnir Weapon)
Hot Time (15/12 ~ 15/12)

Yêu cầu: Lv60 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Đăng nhập vào game và nhận quest, sau đó bạn cần săn 300 quái vật trong khoảng level để nhận thưởng.
 • Bạn chỉ có 1 tiếng (6:00 AM – 7:00 AM giờ VN) để nhận quest và hoàn thành để nhận phần thưởng. Bạn cần đăng nhập trước 6:00 AM để có thể nhận được quest này.
 • Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng một lần duy nhất.

Phần thưởng:

 • Những người chơi nhận quest và hoàn thành sẽ chắc chắn nhận được các phần thưởng sau đây:
  • Alliance Medal (x100)
  • Spell Trace (x1,000)
  • Star Force 12-Star Enhancement Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Eternal Rebirth Flame (x3) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Selective 8 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Ngoài các phần thưởng trên, bạn còn có cơ hội nhận được một trong các phần thưởng sau đây (phần thưởng sẽ được trao cho người chơi sau đợt bảo trì):
  • 500,000 Maple Points Coupon
  • Star Force 20-Star Enhancement Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Special Magnificent Soul Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Aliciaroid Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Damienroid Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Violet Cube (x3) Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Unique Potential Scroll 100%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Grin Ring
Sunny Sunday Perk (16/12 & 23/12 & 30/12 & 06/01 & 13/01 & 20/01)
 • Tuần 1 – 16/12/2018
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng Alliance Coins khi mua các vật phẩm từ Alliance Supply Depot.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 2 – 23/12/2018
  • [Tất cả các World] Tỉ lệ thành công 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5, 10, và 15. Lưu ý: Không áp dụng trên đồ Tyrant.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 3 - 30/12/2018
  • [Tất cả các World trừ Reboot] Giảm 30% lượng meso khi sử dụng Star Force (trừ đồ Superior).
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 4 - 6/1/2019
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng Alliance Coins khi mua các vật phẩm từ Alliance Supply Depot.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 5 – 13/1/2019
  • [Tất cả các World] Arcane Symbol x5 Selector Coupon (x4): Có thể giao dịch trong account. HSD: 7 ngày.
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng Alliance Coins khi mua các vật phẩm từ Alliance Supply Depot.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 6 – 20/1/2019
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Arcane Symbols khi hoàn thành các content ở Arcane River.
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng EXP nhận được từ Inferno Wolf.
  • [Tất cả các World] Tăng gấp đôi lượng EXP nhận được từ Fritto Bounty Hunting.
Maple Relay 2 (19/12 ~ 22/1)
 • Yêu cầu: Có thể tham gia ở bất kỳ nhân vật nào trong account, nhưng mỗi account chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.
 • Nhận nhiệm vụ [Black Mage] Maple Relay Event Notice ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.

 • Click vào icon Maple Relay để mở UI event Maple Relay
 • Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 4 nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành trong thời gian nhất định:
  • Nhiệm vụ 1: Kích hoạt Rune 2 lần.
   • Vào game tối thiểu 30 phút mới được hoàn thành.
   • Phần thưởng: daily-1  Daily Maple Relay Rewards 30m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Miu Miu Traveling Merchant (1-day) (Non-Reboot), Mysterious Mesos Pouch (x5) (Reboot))
  • Nhiệm vụ 2: Tham gia Portal vào Bounty Hunter Pollo/Fritto 1 lần.
   • Cần đợi 30 phút sau khi nhận Daily V 30m Box.
   • Phần thưởng: daily-2  Daily Maple Relay Rewards 60m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Safety Charm (Non-Reboot), Mysterious Mesos Pouch (x7) (Reboot))
  • Nhiệm vụ 3: Tấn công Elite Boss 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 60m Box.
   • Phần thưởng: daily-3  Daily Maple Relay Rewards 120m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points và 1x Super Megaphone)
  •  Nhiệm vụ 4: Tấn công Inferno Wolf trong Iferno Den 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 120m Box.
   • Phần thưởng: daily-4  Daily Maple Relay Rewards 180m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points 1x Master Craftsman Cube (1-day) và 1x Miracle Circulator)
 • Khi mở được một số Daily box nhất định, bạn sẽ được nhận những hộp quà đặc biệt. Lưu ý là chỉ nhận được 1 lần cho account thôi nhé.
  • Mở 14 box: achieve-1  Maple Relay Rewards Tier 1 Box - chứa 1x Royal Hair Coupon
  • Mở 40 box: achieve-2  Maple Relay Rewards Tier 2 Box - chứa:
   • Server thường: Lil Dark Angel Wings (đồ Cash - Cape, có khả năng bay trong town) và Arcane Symbol Selector Coupon (x15).
   • Reboot: 30x Mysterious Meso Pouch.
  • Mở 80 box: achieve-3 Maple Relay Rewards Tier 3 Box - chứa 10,000 Reward Points và 6x Red Cubes, 1x Gold Potential Stamp Coupon
  • Mở 120 box: achieve-4 Maple Relay Rewards Tier 4 Box - chứa:
   • Absolabs Weapon cho class mở box này (17 stars) hoặc Dominator Pendant (12 stars). Box có thể cho vào Storage. Weapon, Pendant có sẵn Unique potential, không thể giao dịch, không thể sử dụng Transfer Hammer. Nếu bị “bùm” thì không nhận được Equipment Trace nếu sử dụng Star Force.
   • Eternal Rebirth Flame x5 Coupon
Hot Week 2 (14/1 ~ 20/1)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành chapter 2)
 • Một ngày được tính từ 7:00 sáng hôm đó đến 6:59 sáng hôm sau (giờ VN)
 • Click vào icon hộp quà phía bên trái màn hình để nhận quà.

Phần thưởng

 • Thứ 2, 14/1
  • Spell Trace (x200)
 • Thứ 3, 15/1
  • Special Medal of Honor (x3): Không thể giao dịch.
 • Thứ 4, 16/1
  • Hyper Teleport Rock Coupon (7 Days): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 5, 17/1
  • Mysterious Meso Pouch
 • Thứ 6, 18/1
  • 2x Drop Coupon (1 hour) (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để tăng tỉ lệ rơi vật phẩm lên 2 lần trong vòng 1 giờ.
 • Thứ 7, 19/1
  • Storage Room 4 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Chủ nhật, 20/1
  • Alliance Medal (x50): Không thể giao dịch.
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu nhận đủ tất cả các phần quà trong cùng 1 World (không phải World Alliance nhé).

Bài viết gồm khoảng 4,500 chữ (không tính phần bug fix và phần skill job 5 (chưa thêm chưa tính)) và tốn khoảng 4h để hoàn tất.

Dưới sự hợp tác dịch của PonPon#0478Kinn9#7870

Happy Mapling~

zBlackwing