Đợt này tâm điểm là Bộ Skill Job 5 thứ 3, 2x EXP kéo dài từ giờ cho đến năm mới (khung giờ nhất định), phần còn lại chủ yếu là Determination, Determination, và Determination nhé.

NEW CONTENT

Labyrinth of Suffering
Boss: Verus Hilla
Corrupted Warrior
Determination Plunderer
Limina
Aura of Life
Dark Ravine
Boss: Guard Captain Darknell
Boss: Black Mage

UPDATE MỚI

Bộ skill nghề 5 thứ 3
A Better Maple
Other Changes
Bug Fix (không dịch)

MAPLE ALLIANCE EVENTS

Defense Mission: Flame Bird Support
Defense Mission: Twilight Defense
Defense Mission: Cleansing Light
Defense Mission: Battle at Sea
Determination Unleashed
Defense Mission: Remembering the Journey

HOLIDAY EVENTS

Shining Santa Box (12/12 (sau bảo trì) ~ 25/12)
2x EXP & Drop (12/12 (sau bảo trì) ~ 31/12)
Christmas Sweetstravaganza Gift (19/12 ~ 1/1)
Christmas Bounce (19/12 ~ 1/1)
Christmas Cake Boss (19/12 ~ 1/1)
Holiday Hot Week (24/12 ~ 1/1)
New Year's Countdown (31/12 - 31/12)

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Beast Tamer Character Creation (12/12 (sau bảo trì) ~ 22/1)
December Big Spender Event (12/12 (sau bảo trì) ~ 31/12)
Hot Time (15/12 ~ 15/12)
Sunny Sunday Perk (16/12 & 23/12 & 30/12 & 06/01 & 13/01 & 20/01)
Maple Relay 2 (19/12 ~ 22/1)
Hot Week 2 (14/1 ~ 20/1)

Bài viết gồm khoảng 4,500 chữ (không tính phần bug fix và phần skill job 5 (chưa thêm chưa tính)) và tốn khoảng 4h để hoàn tất.

Dưới sự hợp tác dịch của PonPon#0478Kinn9#7870

Happy Mapling~

zBlackwing