BIG CMN UPDATE!! Đây là đợt update mà tất cả Maplers trong Maple World (và cả sự trợ giúp của thế giới khác) hợp sức lại chống thế lực tà ác nhất từ trước đến nay: Black Mage! Hòa mình và chuỗi nhiệm vụ tăng cường sức mạnh và lòng kiên định của Maple Alliance để có đủ khả năng chiến thắng Black Mage – mối đe dọa với Maple World. Chuỗi nhiệm vụ này chỉ xảy ra 1 lần duy nhất, như là một biến cố lớn trong lịch sử Maple, nên tranh thủ tham gia kẻo lỡ nhé! Phần thưởng thì khỏi nói, quá nhiều, quá ngon 😉

UPDATE MỚI

Maple Alliance Outpost
 • Bắt đầu: 14/11/2018 (sau bảo trì)
 • Kết thúc: The Black Mage’s Demise

 • Yêu cầu: Lv. 61+
 • Trận chiến với Black Mage chính thức bắt đầu!
 • Nhận Quest [Black Mage] Destiny Awaits để bắt đầu.
 • Nhận Quest [Black Mage] Resolution và hoàn thành nó, bạn sẽ trở thành thành viên của Alliance và có thể vào map Outpost.
 • Thành viên Alliance phải thu thập Determination để tăng sức mạnh cho Alliance, đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt Black Mage.
 • [Black Mage] Resolution chỉ có thể hoàn thành 1 lần mỗi world. Trạng thái hoàn tất của quest được chia sẻ cho tất cả nhân vật trong world.
 • [Black Mage] Outpost Gathering là quest được hoàn thành ngay sau quest Resolution. Ở các nhân vật khác trong world thì phải nhận quest này để hoàn thành.
Determination Gauge

Khái quát hệ thống điểm Determination:

 • Hoàn thành các nhiệm vụ của Maple Alliance để tích lũy Determination.

 • Góp Determination bằng cách vào map Maple Alliance Outpost và đưa cho Spark of Determination.
 • Góp càng nhiều Determination, Alliance Rank của bạn sẽ càng tăng.
 • Góp 100 Determination, bạn sẽ được thưởng 1 Alliance Medal.
 • Góp 10,000 Determination sẽ được thưởng thêm 10 Alliance Medals nữa.
 • Dùng Medals để mua đồ ở shop Alliance Supply Depot.

 • Cách thu thập Determination:
  • Hoàn thành Defense Missions
  • Tiêu diệt Elite Monsters
  • Tiêu diệt Messengers of Darkness
  • Tiêu diệt Living Chains
 • Mỗi người chơi chỉ có thể nhận tối đa:
  • 10,000 Determination mỗi ngày trước khi Tenebris Expedition bắt đầu
  • 50,000 Determination mỗi ngày sau khi Tenebris Expidition bắt đầu.
World Gauge
 • Bắt đầu: Tenebris Expedition
 • Kết thúc: The Black Mage’s Demise

 • Khi góp Determination, bạn sẽ góp phần tăng Tổng tích lũy Determination của tất cả các World.
 • Bạn có thể xem tiến trình tích lũy ở thanh UI World Gauge trên màn hình (giữa, phía trên), hoặc xem ở Goddess Statue.
 • Khi World Gauge đầy, Bảo ngọc của Goddess Statue sẽ sáng lên. Có tổng cộng 4 Bảo ngọc cho mỗi Goddess Statue. Khi tất cả bảo ngọc được kích hoạt, mạch truyện sẽ chuyển sang một chương mới!
 • Khi sang chương mới, khu vực Tenebris sẽ mở rộng thêm, và bạn sẽ không thể vào khu vực trước đó nữa.
 • Hệ thống cũng sẽ thêm các Alliance Rank mới khi bảo ngọc được thắp sáng.
Alliance Rank
 • Ứng với mỗi Bảo ngọc được thắp sáng là một Alliance Rank mới.
 • Người chơi bắt đầu ở rank Warrior, và có thể lên Rank tối đa 12 lần: Guardian I-IV, Hero I-IV, Legend I-IV.
 • Người chơi chỉ có thể lên Rank khi Alliance Rank đó đã được mở.
 • Đưa Alliance Medal cho Neinheart để lên Rank:
  • Warrior → Guardian I: 300 Alliance Medals
  • Guardian I → Guardian II: 150 Alliance Medals
  • Guardian II → Guardian III: 150 Alliance Medals
  • Guardian III → Guardian IV: 600 Alliance Medals
  • Guardian IV → Hero I600 Alliance Medals
  • Hero I → Hero II: 300 Alliance Medals
  • Hero II → Hero III: 450 Alliance Medals
  • Hero III → Hero IV: 1200 Alliance Medals
  • Hero IV → Legend I: 1000 Alliance Medals
  • Legend I → Legend II: 700 Alliance Medals
  • Legend II → Legend III: 900 Alliance Medals
  • Legend III → Legend IV: 2000 Alliance Medals
 • Khi lên Rank, người chơi sẽ có thể:
  • Tăng Alliance Skill cho mình từ NPC Grendel the Really Old trong map Outpost
  • Mua được đồ mới từ Beldar – Alliance Supply Depot.
 • Alliance Rank/Skill/Supply Depot sẽ duy trì cho tới khi Black Mage bị tiêu diệt và sau đó một khoảng thời gian.
 • Khi lên Rank, người chơi cũng sẽ nhận được Empress’s Gift ứng với Rank đó. Chỉ có thể nhận Empress’s Gift 1 lần mỗi world. HSD: 10 ngày, có thể bỏ vào Storage.
  • Empress's Gift: Guardian I
   • Alliance Teleport Scroll x50 Coupon (Không thể giao dịch)
   • Non-Reboot: Tenebris Expedition Ring Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Reboot: Reboot Tenebris Expedition Ring (Stage 1) Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift : Guardian II
   • Nodestone x10 (Không thể giao dịch, vĩnh viễn)
   • 2X EXP Coupon (15 min) x3 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress's Gift: Guardian III
   • Arcane Symbol Selector Coupon x10 (Không thể giao dịch)
   • 2X EXP Coupon (15 min) x3 (Không thể giao dịch)
  • Empress's Gift: Guardian IV
   • Guardian Medal of Honor (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Non-Reboot: Tenebris Expedition Ring Enhancement Scroll (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Reboot: Reboot Tenebris Expedition Ring (Stage 2) Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Alliance Mesos Support Box (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Maple Alliance Equipment Box (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày):
    • Maple Alliance Hat Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
    • Maple Alliance Suit Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
    • Maple Alliance Cape Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
    • Maple Alliance Flag Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Hero I
   • Alliance Teleport Scroll x50 Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Master Craftsman’s Cube x3 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Hero II
   • Nodestone x10 (Không thể giao dịch, Vĩnh viễn)
   • 2X EXP Coupon(15 min) (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Hero III
   • Arcane Symbol Selector Coupon x20 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • 2x EXP Coupon (15 min) (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Hero IV
   • Alliance Mesos Support Box II (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Alliance Maple Points Support Box (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Hero Medal of Honor (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Non-Reboot: Tenebris Expedition Ring Enhancement Scroll (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Reboot: Reboot Tenebris Expedition Ring (Stage 3) Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Legend I
   • Alliance Teleport Scroll x50 Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Meister’s Cube x3 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Legend II
   • Nodestone x10 (Không thể giao dịch, Vĩnh viễn)
   • 3x EXP Coupon (15 min) x3 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Legend III
   • Arcane Symbol Selector Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • 3x EXP Coupon (15 min) x3 (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
  • Empress’s Gift: Legend IV
   • Alliance Mesos Support Box III (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Alliance Maple Point Support Box II (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Legendary Medal of Honor (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Non-Reboot: Tenebris Expedition Ring Enhancement Scroll (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
   • Reboot: Reboot Tenebris Expedition Ring (Stage 4) Coupon (Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày)
Alliance Skills

 • Có 3 loại Alliance skills: Content skills, Stat skills, và Goddess Statue skills.
  • Content Skills: tăng bằng điểm Skill nhận từ Grendel the Really Old.
  • Stat Skills: tự động lên điểm khi lên Rank và nói với Grendel the Really Old.
  • Goddess Statue Skills: tự động lên điểm khi Goddess Statue thay đổi và nói với Grendel the Really Old.
 • Hệ thống Skill Tree – những skill sau yêu cầu phải học các skill trước đó.
 • Có thể reset Alliance Skill một lần mỗi ngày mỗi Rank.
 • Danh sách skill như dưới đây.

Warrior

 • [Stat Skill] Power of the Alliance : Normal Monster Damage
 • [Support Skill] Profession Novice
 • [Support Skill] Farmers' Lessons
 • [Support Skill] Alliance's Resolve

Guardian

 • [Goddess Statue Skill] Goddess's Blessing
 • [Goddess Statue Skill] Goddess's Grace
 • [Goddess Statue Skill] Goddess's Protection
 • [Stat Skill] Basics of the Alliance I
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Critical Rate
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Boss Damage
 • [Support Skill] Party Quest Expert I
 • [Support Skill] Party Quest Expert II
 • [Support Skill] Party Quest Expert III
 • [Support Skill] Party Quest Expert IV
 • [Support Skill] Boss Monster Expert: Local Hero
 • [Support Skill] Worena's Faith: Local Hero
 • [Support Skill] Collector's Faith: Local Hero
 • [Support Skill] Rona's Faith
 • [Support Skill] Simia's Faith
 • [Support Skill] Alliance's Resolve Enhancement I
 • [Support Skill] Fritto's Faith
 • [Support Skill] Pollo's Faith

Hero

 • [Stat Skill] Basics of the Alliance II
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Buff Duration
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Critical Damage
 • [Support Skill] Cross World Party Quest Expert I
 • [Support Skill] Cross World Party Quest Expert II
 • [Support Skill] Boss Monster Expert: Otherworldly Existence
 • [Support Skill] Worena's Faith: Otherworldly Existence
 • [Support Skill] Collector's Faith: Otherworldly Existence
 • [Support Skill] Boss Monster Expert: Existence of the Abyss
 • [Support Skill] Worena's Faith: Existence of the Abyss
 • [Support Skill] Collector's Faith: Abyssal Existence
 • [Support Skill] Ms. Appropriation's Faith
 • [Support Skill] One-Eye's Faith
 • [Support Skill] Alchetto's Faith
 • [Support Skill] Mr. Flopsy's Faith
 • [Support Skill] Rock Spirit's Faith
 • [Support Skill] So Gong's Faith
 • [Support Skill] Farm Management Expert
 • [Support Skill] Monster Combination Expert
 • [Support Skill] Special Monster Combination Expert
 • [Support Skill] Kritias Expert
 • [Support Skill] Levian's Faith
 • [Support Skill] Alliance's Resolve Enhancement II

Legend

 • [Stat Skill] Basics of the Alliance III
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Attack Power & Magic ATT
 • [Stat Skill] Power of the Alliance: Ignore DEF
 • [Support Skill] Jean’s Faith
 • [Support Skill] Ollie’s Faith
 • [Support Skill] Boss Monster Expert: Commander I
 • [Support Skill] Boss Monster Expert: Commander II
 • [Support Skill] Worena’s Faith: Commander I
 • [Support Skill] Collector’s Faith: Commander I
 • [Support Skill] Collector’s Faith: Commander II
 • [Support Skill] Tower of Oz Expert
 • [Support Skill] Alicia’s Faith
 • [Support Skill] Ursus Expert
 • [Support Skill] Masarayu’s Faith
 • [Support Skill] Monster Park Expert
 • [Support Skill] Spiegelmann’s Faith
 • [Support Skill] Profession Expert
 • [Support Skill] Harvesting/Mining Expert
 • [Support Skill] Equipment Production Expert
 • [Support Skill] Monster Biology Expert I
 • [Support Skill] Monster Biology Expert II
 • [Support Skill] Monster Biology Expert III
 • [Support Skill] Monster Exploration Expert
 • [Support Skill] Alliance's Resolve Enhancement III
Alliance Support

 • Khi tiêu diệt Elite Monster, một thành viên của Alliance sẽ tới và hỗ trợ bạn trong dạng Phi thuyền chiến, Pháo chiến, hoặc Bộ binh.
 • Kiểu hỗ trợ là ngẫu nhiên, và mỗi đợt kéo dài 30 giây.
Messenger of Darkness
 • Cứ mỗi 5 Elite Monster bị tiêu diệt trong map, một quái vật đặc biệt sẽ xuất hiện: Messenger of Darkness.
 • Quái vật này khi bị tiêu diệt sẽ rớt 400 Determination!
 • Messenger of Darkness cũng là Elite Monster, nên khi tiêu diệt chúng, bạn vẫn sẽ nhận được Alliance Support.
Living Chains
 • Khi tiêu diệt 11 Elite Monsters, toàn bộ map sẽ bị quấn quanh bởi Dây xích sống của Black Mage: Living Chain.
 • Living Chain sẽ xuất hiện trong 10 phút và thông báo sẽ hiện lên trên màn hình để người chơi khác tới trợ giúp! Người chơi cũng có thể kiểm tra bản đồ để biết ở đâu có Living Chain (giống Elite Boss)
 • Living Chain khi bị tiêu diệt sẽ rớt 900 Determination, và bạn nhận được buff +50% EXP trong 10 phút.
 • Người chơi chỉ có thể thu thập tối đa 4,500 Determination mỗi ngày từ Living Chain.
Moonbridge

Yêu cầu: 5th Job Advancement (Lv. 200+)  và hoàn thành quest [Black Mage] Outpost Gathering.

 • Người chơi bắt đầu Tenebris Expedition bằng cách mở icon Maple Alliance phía bên trái màn hình và chọn [Black Mage] Neinheart’s Call.
 • Các chương truyện sẽ được mở tùy thuộc vào tiến trình thu thập Determination.
 • Trạng thái hoàn thành của Tenebris Expedition được chia sẻ với tất cả nhân vật trong World.
 • Sẽ có Expedition Mission – Alliance Mission, phần thưởng là Determination, Mesos, Nodestone, ...
 • Bạn chỉ có thể nhìn thấy tối đa 10 người chơi trong 1 map của Tenebris, và bạn chỉ có thể thấy quái vật của mình xuất hiện trong map (không thấy quái vật của người khác).
 • Ai cũng có thể nhìn thấy Elite Boss, nhưng chúng sẽ không xuất hiện với Elite Monster như bình thường, và không có màn thưởng.
 • Không thể tạo Party. Tuy nhiên bạn vẫn có thể nhận Party Buff từ người chơi khác trong map.
 • Trong Tenebris, Rune, Hoa cỏ, Quặng đá đều không xuất hiện, không có Burning Field, không rớt item. Bù vào đó thì sẽ có những ưu đãi riêng giúp người chơi có thêm EXP.
 • Map có giới hạn 1 giờ khi săn quái, sau 1 giờ, săn quái sẽ không cho EXP nữa.
 • Bạn có thể tham gia tấn công ở map cuối cùng không giới hạn, với điều kiện là đang làm quest [Alliance Mission] Expedition Mission - Within the Grant.

UPDATE KHÁC

Skill Updates

Arch Mage(Ice, Lightning)

 • Lightning Orb: Cooldown tăng từ 60 giây lên 75 giây.
 • Bolt Barrage: Cooldown tăng từ 30 giây lên 45 giây.

Bishop

 • Holy Magic Shell-Cooldown Cutter: chuyển thành Holy Magic Shell-Enhance.
 • Holy Magic Shell-Enhance: Tăng khả năng giảm Damage thêm 5% cho Holly Magic Shell
 • Benediction: Ở level 25, lượng Final Damage tối đa giảm từ 75% về 40%, nhưng Final Damage được tăng 100%. Lượng INT yêu cầu để có thêm 1% Final Damage tăng từ 1500 lên 2500.

Night Lord

 • Assassin's Mark: Skill nhận thêm Attack Power từ phi tiêu.
 • Night Lord's Mark: Skill nhận thêm Attack Power từ phi tiêu.

Shadower

 • Trickblade: Cooldown tăng từ 10 giây lên 14 giây.

Buccaneer

 • Lord of the Deep: Khi tấn công, lượng Energy tiêu tốn thay đổi từ 100 khi đầy, 110 khi chưa đầy thành 85 không kể trạng thái. Lượng Energy tiêu tốn giảm đi khi tấn công boss tăng từ 60% lên 70%. Thêm một thay đổi là skill tiêu tốn 60 Energy mỗi giây dù có tấn công hay không.

Wind Archer

 • Spiraling Vortex: Tầm tấn công của mũi tên theo hướng lên trên và xuống dưới tăng gấp 15 lần.

Night Walker

 • Greater Dark Servant: Level 25, số lần thay đổi vị trí của bóng đen tăng từ 1 lên 3. Cooldown 0.5 giây sau mỗi lần đổi vị trí hoặc khi mới triệu hồi bóng đen.

Aran

 • Maha's Carnage: Skill có thể tăng Combo.

Mercedes

 • Sylvidia's Flight: Buff Final Damage của skill này sẽ tăng đồng thời khi đang sử dụng Spirit of Elluel.

All Resistance

 • Infiltrate: Khi đệ tử của bạn tấn công, skill này sẽ bị hóa giải.

Blaster

 • Charge Mastery: Bullet sẽ không được nạp tự động khi sử dụng skill Charge trên không trung.
 • Ballistic Hurricane: Combo Training sẽ được giữ số cộng gộp tối đa khi sử dụng skill này.

Mechanic

 • Tank Mech: Critical Rate giảm từ 50% về 30%.
 • Overclock: thêm hiệu ứng Critical Rate +20%.
 • Homing Beacon Research: Level của skill cần được học trước: Advanced Homing Beacon tăng từ 10 lên 15.

Kaiser

 • Advanced Tempest Blades: Tầm bay của những thanh kiếm được mở rộng thêm 25% so với trước đây.
 • Nova Guardians: Khi sử dụng skill trong trạng thái Final Form, động tác thi triển skill được thống nhất, không còn thay đổi tùy vào màu sắc nữa.
 • Bladefall: Tầm bay của những thanh kiếm được mở rộng thêm 25% so với trước đây.

Angelic Buster

 • Sparkle Burst: Tùy vào trạng thái của Orb mà nhận được 6 – 10 giây bất tử, thay vì cố định 10 giây như trước đây.
 • Superstar Spotlight: Đèn cao áp sẽ được đặt dựa trên độ phân giải 1366*768.

Zero

 • Advanced Rolling Assault: tầm đánh của lưỡi kiếm được điều chỉnh cho phù hợp với hiệu ứng kiếm chém.
 • Twin Blades of Time: Level 25, số lần tấn công của đòn thứ nhất và thứ ba bởi Beta tăng từ 4 lên 8 lần, Damage giảm từ 3500%, 6500% về 1750%, 3250%.

Illium

 • Crystal Ignition: Level 25, số lần tán công tăng từ 3 lên 4 lần.

Other Changes

 • Giảm trễ động tác thi triển cho skill Nova Guardians khi Kaiser đang trong trạng thái Final Form.
 • Giảm trễ động tác thi triển skill Inferno Breath của Kaiser.
 • Skill Deploy Crystal khi sử dụng với phím mũi tên lên, Crystal sẽ được teleport ngay lập tức đến thay vì bay từ từ đến.
 • Angelic Buster sẽ không còn bị hỏi trang bị pet ở trạng thái nào khi thả pet ra nữa.
 • Tầm tấn công của các skill Final Attack sẽ bằng với skill kích hoạt nó.
Leveling Up Revamp
 • Thay đổi level nhận Hyper Skill Point:
  • Passive: 140, 150, 165, 180, và 190.
  • Active: 140, 160, và 190.
 • Thay đổi ở vùng Vanishing Journey:
  • Giảm tỷ lệ drop của Nodestone trong vùng Vanishing Journey đi 20% để giảm tình trạng người chơi level cao farm ở đây (?? 😀 ??).
  • Thêm nhiệm vụ tuần [Weekly Quest] Diligent Research Reward: Hoàn thành nhiệm vụ [Daily Quest] Vanishing Journey Research 2 lần trong tuần để nhận 3 Nodestones.
 • Thay đổi về Honor EXP và Inner Ability:
  • Tất cả Inner Ability sẽ được mở khi hoàn thành nhiệm vụ mở Ability ở level 50.
  • Quái vật có level dưới 50 sẽ không còn drop Medal of Honor nữa.
  • Người chơi sẽ không còn được nhận thưởng là Honor EXP khi lên level dưới level 50 nữa.
 • Thay đổi về EXP lên level:
  • Tổng EXP yêu cầu để lên level từ 200 đến 220 được giảm đi 25%.
 • Thay đổi về cách lên level:
  • Lượng EXP nhận được từ các quest level 100 – 200 được tăng đáng kể nhằm khuyến khích người chơi làm Quest lên level.
  • Số lượng quái vật tối đa ở một số map được tăng lên để farm dễ dàng hơn.
 • Thay đổi về Master Book nhận được từ Quest:
  • Tổng lượng Mastery Book nhận được khi làm quest tăng từ 13 lên 16.
  • Những class không dùng tới Mastery Book có thể chọn nhận Spell Trace.
  • Dưới đây là những nơi có thể nhận Mastery Book khi hoàn thành quest:
   • Dimensional Library: 3
   • Lion King’s Castle: 2
   • Fantastic Theme Park: 2
   • Silent Crusade Chapter 3: 2
   • Korean Folk Town: 2
   • Root Abyss: 1
   • Crimsonwood: 2
   • Golden Temple: 2
 • Maple Guide update:
  • Thêm các vùng Perion, Sleepywood, Ludibrium, El Nath, Mu Lung, Henesys Ruins, và Twilight Perion. Người chơi sẽ nhận được dấu Stamp khi hoàn thành quest ở các vùng này.
  • Aquarium, Henesys Ruins, Twilight Perion, và Haven từ giờ sẽ được xem là thành phố/thị trấn chính thức, nên việc nhận Stamp cho Maple Guide cũng thay đổi.
  • Yêu cầu để nhận được Stamp sẽ ghi rõ trên UI Maple Guide.
 • Thay đổi Monster Park:
  • Thêm mức độ khó 210 – 219, quái vật ở vùng Chu Chu Island.
  • Người chơi phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở Chu Chu Island để mở mức độ khó này.
 • Cách thức nhận phần thưởng từ Grand Athenaeum được thay đổi:
  • Thay vì nhận thưởng mesos từ việc hoàn thành mỗi chapter từ 1 đến 3, bạn sẽ nhận phần thưởng khi hoàn thành 3 chapters từ 1 đến 5.
  • Sau khi hoàn thành, bạn nhận thưởng thông qua quest.
 • Thay đổi khác:
  • Khi chết ở Lord Balrog và Horntail sẽ không còn mất EXP nữa.
  • Các boss Dodo, Lilynouch, và Lyka sẽ xuất hiện nhanh hơn, và xuất hiện ngay cả khi map đã đầy quái vật.
  • Nhân vật sẽ nhận được 1 Return Scroll khi hoàn tất chuyển nghề lần 1.
  • UI Transfer Hammer sẽ hiển thị rõ ràng item nào không thể sử dụng được tính năng này. Click chọn để xem lý do.
  • Set đồ Muspell và Pensalir được thay đổi về Set Bonus: thêm 2 – 8% Damage khi tấn công quái vật bình thường.
  • Level yêu cầu để nhận nhiệm vụ ở Mu Lung và Herb Town thay đổi thành 135. Quái vật ở khu vực xung quanh cũng được tăng lên 10 level để phù hợp với yêu cầu trên.
A Better Maple
 • Bảng skill được làm rộng ra, cho phép nhìn thấy nhiều skill hơn.
 • Từ giờ bạn có thể xem Damage Skin ở UI Damage Skin Storage dễ dàng hơn.
 • Burning Field sau bảo trì sẽ đạt Stage 5 – 10 tùy chỗ.
 • Chia ra icon nhiệm vụ hàng ngày/tuần:
  • Bạn có thể mở/tắt thông báo nhiệm vụ hàng ngày ở cửa sổ Quest → Available.
  • Thông báo nhiệm vụ hàng ngày (daily quest) chỉ xuất hiện khi bạn có nhiệm vụ hàng ngày để làm.
  • Khi icon daily quest xuất hiện, bạn vẫn có thể xem các quest bị xóa khỏi mục thông báo.
  • Thông báo daily quest ở Kritias không thể bị xóa.
 • Các nhiệm vụ mang tính chất thông tin/hướng dẫn được thay đổi:
  • Chữ hiển thị có màu xanh biển và icon hướng dẫn phía sau.
  • Được đặt ở đầu danh sách các nhiệm vụ có sẵn.
 • Di chuyển giữa các lục địa trở nên dễ dàng hơn:
  • Không còn thời gian chờ tàu.
  • Thời gian di chuyển được rút ngắn lại.
 • Khi tham gia nhảy Chicken Dance với Fritto, bạn chỉ cần hoàn thành 10 lần combo phím thay vì 20 như trước đây.
 • Cải thiện hiển thị khi vào các cutscene:
  • Title, Medal, Label, Pet, Android sẽ được ẩn đi.
  • Không nghe âm thanh thông báo nữa.
 • Vị trí của một số vũ khí 2 tay được thay đổi để không che mặt nhân vật. Tuy nhiên, chuyển động của các vũ khí này vẫn sẽ như cũ.
 • Các vũ khí 2 tay cũng được thêm hiệu ứng chuyển động khi leo dây, leo thang. Không áp dụng cho vũ khí Cash. Vũ khí ảnh hưởng:
  • Two-handed Sword
  • Two-Handed Axe
  • Two-Handed Blunt Weapon
  • Crossbow
 • Tùy chọn hệ thống mới:
  • Thêm tùy chọn từ chối lời mời kết bạn vào tab Conversation & Invite.
  • Thêm tùy chọn vào Game tab, cho phép bạn ẩn hay hiện Avatar trên Megaphone.
  • Hiệu ứng âm thanh skill (Skill SFX) và Hiệu ứng âm thanh thông thường (normal SFX) được tách biệt ra, giúp bạn có thêm lựa chọn tùy chỉnh.
  • Thêm phím tắt Mute. Bấm 1 phát tất cả câm lặng.
 • Thêm phím tắt giúp bắt đầu/ngưng phân tích khi sử dụng Battle Analysis. Có thể dùng phím này để mở UI, nhưng không thể tắt UI.
 • Thêm tính năng Item Link ở mục chat, click nút Item link và chọn item để show hàng. Từ giờ bạn có thể show con hàng của mình trên khung chat mà không tốn phí nữa rồi!
 • Bạn có thể tìm nhanh giá thị trường trong Auction House → tab Price.
 • Bạn có thể gỡ Hotkey bằng cách click đôi chuột vào nó trong Hot Key Settings.
 • Vị trí khởi đầu trong Spirit Savior được thay đổi.
 • Với những item có hạn sử dụng còn không quá 24 giờ, một icon đồng hồ sẽ được đính kèm lên chúng.
 • Tăng số lượng item/slot 9,000 cho các item sau:
  • Magic Powder (brown)
  • Magic Powder (white)
  • Magic Powder (blue)
  • Magic Powder (green)
  • Magic Powder (yellow)
  • Magic Powder (purple)
  • Magic Powder (red)
  • Magic Powder (black)
  • Mighty Jewel Powder
  • Lucky Jewel Powder
  • Wise Jewel Powder
  • Agile Jewel Powder
 • Với các quest yêu cầu bắt quái vật, bạn sẽ không cần phải giảm HP của chúng xuống nữa. Có thể bắt ngay lập tức.
 • Độ khó để nhận Rage Expression thông qua quest được giảm đi. Khi đang làm quest này, bạn có thể di chuyển nhanh tới ổ của Crimson Balrog thông qua NPC Sunny – map Orbis Station.
 • Reward System UI được đổi tên thành Gift Drop. Bạn có thể xem Gift Drop bằng icon hộp quà bên trái màn hình.
 • Thêm Guild Skill: Point Accrual.
  • Skill cho phép thành viên Guild nhận Reward Points khi online. Max level: 4
  • Bạn nhận RP lúc nhận được Guild Contribution Points.
 • Nâng cấp hệ thống thông báo của Meso Market để cung cấp thông tin chi tiết hơn khi nhận Mesos/Maple Points và khi giao dịch thất bại.
 • Xóa bỏ dòng thông báo Princess No đã bị đánh bại.
 • Từ giờ có thể drop Fishing Material Bag. Nhận lại Fishing Material Bag ở NPC Corkie – map Angler’s Rest
Thay đổi khác
 • Nhiệm vụ hàng ngày – Esfera: Origin Sea.
  • Nhận nhiệm vụ ở NPC Ollie.
  • Có tổng cộng 3 Quests, phần thưởng mỗi Quest: Arcane Symbol: Esfera x2.
  • Khi hoàn thành cả 3 Quest, bạn sẽ nhận thêm Arcane Symbol: Esfera x2.
 • Khi hoàn thành cốt truyện Esfera: Origin Sea, bạn sẽ nhận thêm các ưu đãi sau:
  • Spirit Savior: Tự động hoàn tất được nâng lên đến 2 lần/ngày.
  • Morass: Daily Quests giảm đi 1 Quest/ngày, số lượng Arcane Symbol nhận được không thay đổi.
 • Công thức tính Damage của Demon Avenger trong Ursus được thay đổi, Damage tăng 3 lần so với trước.
 • Khi vào Boss Chaos Papulatus, nếu thoát, bạn sẽ phải đợi 30 phút mới được vào tiếp.
 • Thêm dòng thông tin về trạng thái không thể sử dụng vào Innocence Scroll và Ark Innocence Scroll trong tính năng Equipment Enhancement.
 • Pet sẽ không còn lông nhông trong Flag Race nữa.
 • Đổi mới cách thức tính Drop Rate:
  • Potential: tối đa 300%
  • Skills, Abilities, Reboot drop rate, Wealth Acquisition Potion: không giới hạn
  • Item sử dụng (khác Wealth Potion) và Sự kiện: tối đa 100%
 • Giờ vàng Ursus sẽ được chuyển thành 10:00 AM – 10:00 PM (UTC) trong mùa đông.
 • Thêm thông báo khi Pendant Slot chuẩn bị hết hạn.
 • Để cải thiện server, những Achievement sau sẽ có bộ đếm bị giới hạn lại:
  • Achievement liên quan đến Combo Kill
  • Achievement liên quan đến Mesos nhặt được
  • Achievement liên quan đến Việc nhận được Rings
  • Achievement liên quan đến Tiệu điệt quái vật
 • Xóa bỏ Total Ranking và World Ranking ở màn hình chọn nhân vật.
 • Xóa bỏ tính năng Wishlist ở cửa sổ Character Information.
 • Thông báo tham gia Kritias Invasion sẽ không hiện ra khi tham gia 1 số phó bản nhất định.
 • Để giảm thiểu tình trạng quá tải server, Auction House được thêm 1 giây delay khi người dùng Register, Cancel, Purchase, và Receive item/mesos.
 • Những món đồ mở rộng slot trong Cash Shop được đổi tên mới.
Display Resolution Changes
 • Game từ nay sẽ hỗ trợ độ phân giải 1280*720.
 • Có thể chỉnh về độ phân giải này trong chế độ Cửa sổ, nếu đang ở chế độ Toàn màn hình, bạn chỉ có thể chỉnh về nếu màn hình cho phép.
 • Beta Test cho độ phân giải Full HD (1920 * 1200) chính thức bắt đầu:
  • Bạn có thể chỉnh chế độ Full HD này nếu màn hình hỗ trợ độ phân giải Full HD hoặc hơn.
  • Trong giai đoạn Beta Test, có thể sẽ có lỗi phát sinh. Nếu gặp lỗi, hãy đổi về độ phân giải HD 1366*768 để chơi game tiếp.
Bug Fixes
 • Fixed issue where the Fishing Material Bag could not be removed from the inventory.
 • Fixed issue where the Maple Rewards UI would sometimes appear behind the mini-map in the top left corner when switching channels or entering/exiting the Cash Shop.
 • Fixed text issue with the 5th Job Pirate skill "Loaded Dice."
 • Fixed a graphics issue with Pearl Maple Arm Cannon where it appeared to be detached from the character arm.
 • Fixed an issue where some 2x EXP Coupons had text errors.
 • Fixed an issue where the quest "Nell's Proposal" had text errors.
 • Fixed an issue where the Can't Live Without You Chair's second image was invisible.
 • Fixed an issue where "[Maple Rewards] Krexel Annihilation" quest was still appearing, even though with the removal of Singapore, this quest can no longer be completed.
 • Fixed an issue where Carte Rose Finale Cards would not consistently appear on the ground.
 • Fixed an issue where the Cat Mug Random Chair was occasionally invisible.
 • Fixed an issue where the Mu Lung Dojo shop had text errors.
 • Fixed an issue with the Bed Head Coupon not displaying a gender specification.
 • Fixed an issue where there was some untranslated text in the Tower of OZ Lobby Witch Shop.
 • Fixed an issue where there was some untranslated text in the Luminous introduction.
 • True Arachnid Reflection will not attack when Dark Sight is activated and properly attack when Shadow Walker is activated.
 • Fixed issue where the Marksman's Bolt Surplus being applied to Erda Nova.
 • Fixed the issue where you could not re-summon if you moved to a different map after using Wild Hunter's Jaguar Storm or Kaiser's Nova Guardians.
 • Fixed issue where Mechanic's Homing Beacon could not be used sometimes.
 • Fixed issue where Kaiser's skill VO didn't play when using some skills while jumping or in Final Form.
 • Fixed issue where Fusion Anvil was applicable to some secondary weapons. For items that already have a Fusion Anvil used on them, the item will be reset to its original appearance and the Fusion Anvil will be sent to your Gift Drop.
 • The Alliance Master can only withdraw from the Alliance only after the position has been transferred. For Alliances with no Masters available at the moment, one of the Guild Masters will be selected to take the position.
 • Fixed the issue where the average level could be displayed lower than it is for guilds with members that either logged in with invisible login or logged in and disconnected.
 • Fixed issue where players were able to buy Arcane Umbra Essence in the Reboot World.
 • Fixed an issue where Dusk Essence and Brilliant Dusk Essence were not being dropped from Mysterious Veins and Mysterious Legendary Veins.
 • Fixed an issue where players would appear online when using guild search even when they are using invisible login.
 • Fixed an issue where NPC is not summoned or quest is not properly completed when you enter some boss contents while gaining EXP as a Training character.
 • Fixed an issue where the Rune of Thunder would not attack after changing channels.
 • Fixed an issue where the locations for Weapon Seller and Armor Seller on the Nautilus were switched.
 • Fixed the error of a pop-up message saying you cannot transfer displays in the Transfer Hammer UI, when you try transferring the same equipment as what you have currently equipped.
 • Fixed issue where the buy button in the Ursus Shop had disappeared.
 • Fixed issue where the client would close in Ursus entry/exit map.
 • Fixed issue where the game would start in 800*600 resolution, not the resolution you set.
 • Fixed issue where the Damage increase was not applied when Mercedes uses Spirit of Elluel while using Sylvidia's Flight.
 • Fixed the issue where the Bolt Surplus was not applied to the Marksman's Perfect Shot and Split Arrow.
 • Fixed the issue where Critical Rate was applied as 50% when Mechanic is in Tank Mech state.
 • Fixed the issue where Zero couldn't learn Shadow Rain at Lv. 160. For characters that cannot learn the skill, it is planned to be restored so that they will automatically learn the skill.
 • Fixed issue where players were unable to complete Act 4 and 5 of the Grand Athenaeum normally when their inventory didn't have enough space.
 • Fixed issue where the quest “Rise from Ruins” was reset when reconnecting.
 • Fixed issue where normal progress in Haven Story Quest was not possible.
 • Fixed issue where Trifling Wind of Wind Archer kept activating in Helpers from the Blue Sky.
 • Fixed the sound issue where the Dark Knight’s Evil Eye Shock skill was not heard.
 • Fixed the issue where the location of the Haven: Patrol quest was shown incorrectly.
 • Fixed issue of the client forcefully closing when using Dragon Rider's Flying Skill.
 • Fixed issue where using the Capture Mode while in Blind Abnormal Status allowed players to ignore the Abnormal Status.
 • Fixed the issue where the players weren’t able to move when the buff is right-clicked and removed while Paladin is using Grand Guardian.
 • Fixed the issue where only a portion of the Special Monkey Sidekicks would be re-summoned when the Cannoneer moves to a different channel after using the skill.
 • Fixed the issue where the Blaze Wizard’s Inferno Sphere skill would not end at times.
 • Fixed the issue where the Wind Archer’s whirlwind created from Gale Barrier would attack the Sleepytime Music Box in Dream Defender.
 • Fixed the issue where Aran could not move until the Shock Wave from using Fenrir Crash disappeared while under Adrenaline Rush.
 • Fixed the issue where cooldown was sometimes not applied after Zero moves using Shadow Flash.
 • Fixed the issue where the client forcefully closed when entering the Legion Raid with Evan and Dual Blade as Assigned Members.
 • Fixed the error where the weapon was being displayed while mounting as Ark.
 • Fixed issue where the wings were being shown when Illium, Angelic Buster, Kaiser and Demon are mounting.
 • Fixed issue where the reward selection window would appear when using Golden Apple Slices while having less than 10 in possession.
 • Fixed the issue where Dark Sight would deactivate when moving to a different map after use.
 • Fixed issue where the Hero could charge the combo orb using Tear in Space that is activated after using Instinctual Combo.
 • Fixed issue where the Flaming Arrow, activated by Bow Master after using Quiver Barrage, attacks a non-targetable enemy or an area without enemies.
 • Fixed issue where the Throwing Stars, activated by Night Lord using the Dark Lord’s Omen, could not attack some enemies or would attack enemies that can only be attacked with Regular Attack.
 • Fixed issue where the effects disappeared when the Dawn Warrior, after using Soul Eclipse, moves a far distance at once using the Hidden Portal or other methods.
 • Fixed the issue of Night Walker’s Shadow Spear effect not being displayed properly.
 • Improved Aran’s Final Blow usage when using it as a command after using Fenrir Crash.
 • Fixed issue where the Evan's Elemental Radiance attack count doubled for some monsters.
 • Fixed issue where the Phantom's Mark by Phantom looked like it disappeared on the enemy that was it was marked with when using Pouvoir Emprunte.
 • Fixed the error where Luminous’ Transverse Affinities didn't do damage to some monsters.
 • Fixed issue where the Wild Hunter was not be able to move while using Primal Grade.
 • Fixed issue where Zero’s damage wasn't applied when reusing the skill in a location far away from the sacred grounds that was created using Shadow Flash.
 • Fixed so that the current Mix Dye information would show in the results window together when you use a Royal Hair Coupon with a character that has Mix Dye hair applied.
Known Issues
 • Có một lỗi khiến video cutscene trong game không hoạt động đồng bộ với tất cả người chơi. Thế nên tất cả video sẽ chơi nhưng không có tiếng. Để đó fix sau

MAPLE ALLIANCE EVENTS

Gathering of Heroes (14/11 ~ 28/11 | nhận thưởng: 06/12 ~ 20/12)

Thời gian diễn ra event: 14/11/2018 (sau bảo trì) - 7h sáng ngày 28/11/2018
Thời gian trao quà: 6/12/2018 12:00 AM – 7h sáng ngày 20/12/2018

 • Nhấp vào icon Maple Alliance Notifier nằm ở bên trái màn hình và nhận quest [Black Mage] Destiny Awaits và hoàn thành cho đến quest [Black Mage] Resolution. Khi hoàn thành, bạn sẽ đạt tiêu chuẩn để nhận quà event này.
 • Đăng nhập vào thời Thời gian trao quà trong World bạn đã hoàn thành quest trên sẽ cho phép bạn làm một quest với phần thưởng là 4 Gathering of Heroes Box.
 • Tuy nhiên, mỗi Gathering of Heroes Box chỉ được một lần duy nhất ở mỗi account. (Kể cả khi bạn tham gia event này ở các World khác nhau).
 • Gathering of Heroes Boxes có thể bỏ vào Storage.
 • Ngoài các phần thưởng chắc chắn nhận được, người chơi sẽ còn có cơ hội nhận thêm những phần thưởng hấp dẫn khác.

Gathering of Heroes Pet Box:

 • Lil Neiny Pet Package: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Mở để nhận:
  • Lil Neiny Pet: HSD: 90 ngày.
  • Alliance Military Strategy Book
 • Bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong những món quà sau:
  • Premium Water of Life x3 Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Sử dụng coupon để nhận Premium Water of Life (x3)
  • White Duck Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận White Duck pet. HSD: 90 ngày.
  • Skunk Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Skunk pet. HSD: 90 ngày.
  • Harp Seal Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Harp Seal pet. HSD: 90 ngày.
  • Von Soup Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Von Soup pet. HSD: 90 ngày.
  • Ice Knight Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Ice Knight pet. HSD: 90 ngày.
  • Heroes of Maple Pet Bundle 1:
   • Lil Evan Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Evan pet vĩnh viễn.
   • Lil Aran Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Aran pet vĩnh viễn.
   • Lil Phanton Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Phantom pet vĩnh viễn.
  • Heroes of Maple Pet Bundle 2:
   • Lil Luminous Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Luminous pet vĩnh viễn.
   • Lil Mercedes Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Mercedes pet vĩnh viễn.
   • Lil Shade Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Lil Shade pet vĩnh viễn.
  • Triple Jr. Commander Pets Full Package:
   • Jr. Orchid Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Jr. Orchid pet.
   • Jr. Hilla Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Jr. Hilla pet.
   • Jr. Von Leon Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Jr. Von Leon pet.
  • Triple Lucid Pets Full Package:
   • Ebony Lucid Coupon: Sử dụng coupon để nhận Ebony Lucid Pet.
   • Powder Lucid Coupon: Sử dụng coupon để nhận Powder Lucid Pet.
   • Rose Lucid Coupon: Sử dụng coupon để nhận Rose Lucid Pet.
  • Wonderberry Black Label 1 Package
   • Forest Dori Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Forest Dori Pet.
   • Forest Dari Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Forest Dari Pet.
   • Forest Finca Pet Coupon: Sử dụng coupon để nhận Forest Finca Pet.

Gathering of Heroes Rare Item Box:

 • Shinsoo Damage Skin: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 3 ngày.
 • White Spear Chair: Không thể giao dịch.
 • 3x EXP Coupon (15 phút) (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 3 ngày.
 • Bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong những món quà sau:
  • Bonus Occult Cube (x20): Không thể giao dịch.
  • Nodestone (x200)
  • Magnificent Will Soul
  • Unique Potential Scroll 100%
  • Sun Chair
  • Lucidroid: Không thể giao dịch sau khi đeo lên người.
  • Legendary Dominator Pendant Coupon: Sử dụng coupon để nhận Legendary Dominator Pendant: Không thể giao dịch.
  • Legendary Papulatus Mark Coupon: Sử dụng coupon để nhận Legendary Papulatus Mark: Không thể giao dịch khi đeo lên người.
  • Permanent Jeweled Bird Mount Coupon
  • 100% 20-Star Enhancement (Lv. 160)
  • Legendary Absolab Equipment Full Package: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày. Mở để nhận trang bị Legendary Absolab cho nghề bạn đang giữ package này. Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.

Gathering of Heroes Beauty Box:

 • Royal Face Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Royal Hair Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
 • Bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong những món quà sau:
  • Hair Color VIP Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
  • Skin Care Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày.
  • Grand Cascade Hair Coupon (F)
  • Round Hair Coupon (M)
  • Pure Bob Cut Hair Coupon (F)
  • Miro Hair Coupon (M)
  • Mina Hair Coupon (F)
  • Chess Hair Coupon (M)
  • Lady Blair Hair Coupon (F)
  • Bangin Boyband Hair Coupon (M)
  • Bling Mysterie Hair Coupon (F)
  • Master Label 4 Hair Coupon: Sử dụng coupon để nhận Toth Hair Coupon (M) hoặc Vella Hair Coupon (F).

Gathering of Heroes Money Box:

 • 2000 Maple Reward Points: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
 • Bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong những món quà sau:
  • 3 Gaga Coins (300 triệu mesos): Không thể giao dịch.
  • 5 Gaga Coins (500 triệu mesos): Không thể giao dịch.
  • 5 Inkwell Coins (1 tỉ mesos): Không thể giao dịch.
  • 25 Inkwell Coins (5 tỉ mesos): Không thể giao dịch.
  • 50 Inkwell Coins (10 tỉ mesos): Không thể giao dịch.
  • 3K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 30K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 50K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 100K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 500K Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
  • 1M Maple Point Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
Defense Mission: Scattered Determination

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên.

 • Những nhân vật đã hoàn thành quest, [Black Mage] Outpost Gathering! và tham gia Maple Alliance sẽ được tham gia vào Defense Mission. Nhận quest [Alliance Mission] Defense Mission - Scattered Determination ở icon bên trái màn hình hoặc NPC Athena Pierce ở map Outpost.

 • Bạn có thể đặt Determination Ember ở map có quái vật trong khoảng level.
 • Khi Determination Ember được kích hoạt, bạn có thể săn quái vật trong vòng 10 phút để nhặt 3 loại Determination Fragments.
 • Khi lượng Determination Fragments yêu cầu đã đủ, bạn cần quay về chỗ đặt Determination Ember trong thời gian giới hạn để chuyển Determination. Sau khi chuyển sẽ gây ra vụ nổ gây sát thương cho quái vật gần đó và cho phép bạn nhận thêm Determination.
 • Bạn có thê chuyển Determination 10 tlần. Lượng Determination yêu cầu mỗi lần sẽ khác nhau.
 • Determination Ember sẽ tự động biến mất nếu bạn rời khỏi nơi bạn đặt nó hoặc tắt game, nhưng bạn có thể đặt nó lại chỗ khác nếu bạn chưa đạt lượng Determination giới hạn mỗi ngày.
 • Thời gian chờ giữa mỗi lần đặt Ember là 5 phút.
 • Nếu mất Determination Ember, bạn có thể nhận lại bằng việc nhận quest [Alliance Mission] Determination Ember Reissue.
Defense Mission: Save the Soldiers

Bắt đầu: giai đoạn Tenebris Expedition

Kết thúc: khi Alliance vượt qua Moonbridge

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên.

 • Những nhân vật đã hoàn thành quest, [Black Mage] Outpost Gathering! và tham gia vào Maple Alliance sẽ được tham gia vào Defense Mission. Nhập quest [Alliance Mission] Defense Mission - Save the Soldiers ở icon bên trái màn hình hoặc NPC Athena Pierce ở Outpost.
 • Khi vật phẩm Signal Flare nhận từ NPC Athena Pierce được sử dụng, Captured Soldiers sẽ xuất hiện trong vòng 10 trong lúc bạn đang săn quái vật.
 • Captured Soldiers sẽ biến mất nếu họ không được giải cứu trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Nếu Captured Soldiers được giải cứu trước khi biến mất, bạn sẽ nhận được Determination, Soldiers sẽ hỗ trợ bạn trong một khoảng thời gian.
 • Với mỗi nhiệm vụ giải cứu, bạn có thể giải cứu tối đa 20 Soldiers.
 • Nếu bạn rời khỏi map khi sử dụng Signal Flare, Captured Soldiers sẽ biến mất.
 • Bạn có thể làm quest này nhiều lần cho đến khi đặt lượng Determination giới hạn mỗi ngày.
 • Thời gian chờ giữa mỗi lần sử dụng Signal Flare là 5 phút.
 • Signal Flare sẽ biến mất khi bạn văng khỏi game hay tắt game, bạn có thể nhận lại bằng cách nhận quest [Alliance Mission] Defense Mission - Captured Soldiers. Nếu lỡ tay vứt đi thì bạn có thể nhận lại thông qua [Alliance Mission] Signal Flare Reissue quest.
Defense Mission: Help from Above

Bắt đầu: giai đoạn Tenebris Expedition

Kết thúc: khi Alliance vượt qua Moonbridge

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên.

 • Những nhân vật đã hoàn thành quest [Black Mage] Outpost Gathering! và tham gia vào Maple Alliance sẽ được tham gia vào Defense Mission. Nhận quest [Alliance Mission] Defense Mission - Help from Above ở icon bên trái màn hình hoặc NPC Athena Pierce ở Outpost.
 • Defense Mission: Help from Above là nhiệm vụ mà 1 đến 4 người chơi hỗ trợ lẫn nhau để phân phát hàng hóa cho các tàu chiến của Alliance.
 • Bạn cần ở trong party để tham gia, nói chuyện với NPC Pilot Irvin để bắt đầu nhiệm vụ.
 • Khi nhiệm vụ bắt đầu, mỗi người chơi sẽ lái một chiếc máy bay tùy theo cấp độ, nhiệm vụ kéo dài trong 5 phút.
 • Bạn có thể lấy hàng hóa bằng cách lướt máy bay vào các hòm đồ nằm dưới đất, nếu bạn liên lạc được với NPC trên tàu bay thì bạn sẽ nhận được Flying Points.
 • Bạn có thể nhận được 1 Determination cho mỗi 10 Flying Points khi bạn thoát khỏi nhiệm vụ sau khi hoàn thành bằng cách nói chuyện với NPC Pilot Irvin.
 • Khi lượng Flying Points đạt mức nhất định, flight level sẽ tăng lên, điều đó cho phép bạn lái những chiếc máy bay xịn hơn.
 • Lượng Enemies bị tiêu diệt được chia sẻ với những người chơi trong nhóm.
 • Mỗi người chơi sẽ nhìn thấy những Supply Boxes trên mặt đất và NPC soldiers khác nhau.
 • Bạn có thể tham gia Defense Mission: Help from Above 5 lần/ngày.
 • Bạn có thể nhận được đến 30,000 Flight Points cho mỗi lần hoàn thành, và giới hạn 100,000 Flying Points mỗi ngày.
Alliance Supply Depot (28/11 ~ 31/01)

Yêu cầu: Lv. 61 trở lên.

 • Tham gia Maple Alliance ở icon bên trái màn hình để đến map Maple Alliance Outpost.
 • Ở Outpost bạn cần tìm NPC Beldar, NPC này sẽ bán các loại vật phẩm khác nhau.
 • Tùy vào Alliance Rank và lượng Alliance Medals, bạn sẽ mua được một số loại vật phẩm khác nhau.
 • Bạn có thể mua các loại vật phẩm ở Alliance Supply Depot tùy thuộc vào Alliance Rank của bạn:

General

 • Powerful Rebirth Flame:  80 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch
 • Eternal Rebirth Flame:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch
 • Master Craftsmans Cube:  70 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch
 • Epic Potential Scroll 50%:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch
 • Gold Potential Stamp:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 7. Không thể giao dịch
 • Bonus Potential Scroll 50%:  150 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Special Potential Stamp:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Golden Hammer 50%:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Clean Slate Scroll 10%:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Innocence Scroll 60%:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Special Medal of Honor:  70 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch
 • SP Reset Scroll:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • AP Reset Scroll:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Trait Boost Potion:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Job Advancement Coin:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Giao dịch trong account.
 • Character Slot Expansion Coupon:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 ngày):  15 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch
 • Mastery Book 20:  10 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10. Có thể giao dịch
 • Mastery Book 30:  20 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10. Có thể giao dịch
 • Power Elixir x100 Coupon:  5 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5 /ngày. Không thể giao dịch

Warrior

 • Mysterious Damage Skin Box:  80 Alliance Medals. Không giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch
 • Nodestone:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch
 • Arcane Symbol Selector Coupon:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch
 • Damage Skin Extraction Coupon:  1500 Alliance Medals. Không giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch
 • 40-Slot Chair Bag:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • 40-Slot Soul Bag:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Pollo and Fritto Entry Ticket:  20 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch
 • Infinite Revitalizer:  10 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 /ngày. Không thể giao dịch
 • Monster Life Gem X7 Coupon:  20 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5 Tuầnly. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Mysterious Monsterbloom:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5 mỗi World. Không thể giao dịch
 • Final Form Main Color Change Coupon:  50 Alliance Medals. Không giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch
 • Final Form Sub Color Change Coupon:  50 Alliance Medals. Không giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch
 • Final Form Color Reset Coupon:  30 Alliance Medals. Không Giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch
 • Andromeda Chair:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Hall of Maple Warriors:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Ostentation Chair:  700 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Flying Fish Mount Coupon (Permanent):  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Permanent Golden Shark Mount Coupon:  400 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch
 • Permanent Summer Water Festival Mount Coupon:  600 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch

Guardian Ranks (I-IV)

Guardian I

 • Alliance Boost Potion I:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Tenebris Expedition Ring Cube:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20 /ngày mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Tenebris Expedition Ring Exclusive Bonus Occult Cube:  40 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20 /ngày mỗi World. Có thể bỏ vào Storage. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Selective 8 Slot Coupon:  50 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 12 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.

Guardian II

 • Prepared Spirit Pendant:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Pendant Slot Coupon (30 ngày):  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Alliance Appraisal Magnifying Glass x100 Coupon:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Goddess Statues Determination Chair:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

Guardian III

 • Nodestone x20 Coupon:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Arcane Symbol Selector x20 Coupon:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Alliance Damage Skin:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

Guardian IV

 • Guardian Medal of Honor:  150 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Experience Nodestone:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Star Force 13-Star Enhancement:  2500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Không thể giao dịch
 • Giant Monster Mount Coupon:  1500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch

Hero Ranks (I-IV)

Hero I

 • Alliance Boost Potion II:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Storm Growth Potion:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 lần mỗi tuần, mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Labyrinth Nodestone Box:  125 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi World (Reset mỗi tuần). Không thể giao dịch.
 • Golden Hammer 100%:  60 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.

Hero II

 • Red Cube Coupon:  120 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Labyrinth Arcane Symbol Box:  125 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi World (Reset mỗi tuần). Không thể giao dịch.
 • Epic Potential Scroll 50%:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch.
 • Labyrinth Chair:  600 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

Hero III

 • Labyrinth Random Damage Skin Box:  100 Alliance Medals. Không Giới hạn lượt mua. Không thể giao dịch.
 • Special Bonus Potential Scroll:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Bonus Occult Cube:  60 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Labyrinth Trait Boost Potion Box:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World (Reset mỗi tuần). Không thể giao dịch.

Hero IV

 • Hero Medal of Honor:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Verus Hillaroid Coupon:  3000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
  • Verus Hillaroid (Không thể giao dịch, permanent)
  • Verus Hilla Hair
  • Verus Hilla Face
  • Verus Outfit
  • New Gold Heart (Không thể giao dịch, HSD: 30 ngày)
 • Blackheart Negative Mount Coupon:  2000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Black Cube Coupon:  250 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Epic Potential Scroll 100%:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch.
 • Perfect Potential Stamp:  30 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 2. Không thể giao dịch.

Legend Ranks (I-IV)

Legend I

 • Alliance Boost Potion III:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Alliance Commander Tiara Coupon:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage.
 • Alliance Commander Cape Coupon:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage.
 • Alliance Commander Suit/Shoes Coupon:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage.
 • Alliance Commander Wing Sword Coupon:  1500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Có thể bỏ vào Storage.
 • Premium Water of Life Coupon:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Alliance Teleport Scroll x50 Coupon:  100 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3 mỗi World. Không thể giao dịch.

Legend II

 • Chaos Circulator:  1200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch.
 • Miracle Circulator Coupon:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5. Không thể giao dịch.
 • Special Medal of Honor:  70 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 20. Không thể giao dịch.
 • Throne of Darkness:  1500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

Legend III

 • Eternal Flame of Rebirth:  200 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 10. Không thể giao dịch.
 • Pet Equipment Stat Transfer Scroll:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 3. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Pure Clean Slate Scroll 100%:  300 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5 mỗi World. Không thể giao dịch. Chỉ khả dụng ở Reboot World.
 • Source of Darkness Mount Coupon:  2000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

Legend IV

 • Legendary Medal of Honor:  250 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Final Alliance Growth Potion:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Có thể bỏ vào Storage.
 • Black Rebirth Flame:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 5 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Unique Potential Scroll 100%:  5000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Star Force 15-Star Enhancement:  5000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1 mỗi World. Không thể giao dịch.
 • Alliance Commander Cygnusroid Coupon:  3000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
  • Alliance Commander Cygnusroid (Không thể giao dịch, vĩnh viễn)
  • Alliance Commander Cygnus Hair
  • Alliance Commander Cygnus Face
  • Alliance Commander Cygnus Suit (Android only)
  • Alliance Commander Tiara (Android only)
  • Alliance Commander Cape
  • New Gold Heart (HSD: 30 ngày)
 • Experience Nodestone:  500 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Living Chain Damage Skin:  1000 Alliance Medals. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Tera Burning Project (14/11 ~ 23/1)

 • Lưu ý: Không thay đổi thời gian trên máy tính, để tránh tình trạng không tạo được Burning Character, hoặc xóa Burning Char và không tại lại được.
 • Yêu cầu: Những char tạo mới trong đợt event này mới được tham gia event (ngoại trừ Zero), còn những char tạo trước event này sẽ không thể Burn được.
 • Tạo nhân vật mới và thông báo như trên sẽ hiện ra. Chọn Yes để chuyển nhân vật thành Burning Character.
 • Thay vì mỗi lần lên chỉ có 1 level, lần này bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa. (Vd: Bạn đang ở Level 100 thay vì lên cấp sẽ là Lv101, bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa là lv103). Và kéo dài cho đến khi bạn đạt level 200!
 • Vào character đã được Burn ở màn hình chọn nhân vật, sau đó nhận Quest 1+2 Level Up! Tera Burning Project! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình, bạn sẽ nhận thưởng!
 • Nhân vật trong trạng thái Tera Burning có thể bắt đầu nhiệm vụ chuyển nghề lần 5 mà không cần phải làm các nhiệm vụ khởi đầu!

Phần thưởng:

 • Mysterious Cryptic Chest: Không thể giao dịch. HSD: 7 ngày. Mở để nhận:
  • Snail: 25 giờ sử dụng. Skills: Meso Magnet, Item Pouch.  Không thể bỏ vào Cash Inventory, Không thể hồi sinh với Water of Life.
 • Root Abyss Set Box: Không thể giao dịch. Chỉ có thể mở ở Lv. 150. Mở để nhận:
  • Root Abyss Hat: Không thể giao dịch. HSD: 30 ngày. Req. Lv: 150. Stats sẽ tùy thuộc vào job.
  • Root Abyss Top: Không thể giao dịch. HSD: 30 ngày. Req. Lv: 150. Stats sẽ tùy thuộc vào job.
  • Root Abyss Bottom: Không thể giao dịch. HSD: 30 ngày. Req. Lv: 150. Stats sẽ tùy thuộc vào job.
  • Fafnir Weapon Box: Không thể giao dịch. Req. Lv: 150. Mở để nhận:
   • Epic Fafnir Weapon: Không thể giao dịch. HSD: 30 ngày. Req. Lv: 150. Stats sẽ tùy thuộc vào job.
 • Eternal Flame Title Coupon: Không thể giao dịch. Sử dụng coupon để nhận:
  • Eternal Flame: Title. Không thể giao dịch. HSD: 14 ngày. Chỉ có thể sử dụng sau khi hoàn thành 5th Job Advancement và Quest “A Greater Power Arcane Power”. STR/DEX/INT/LUK +15, Weapon ATT/Magic ATT +15, Boss Damage +10%, Ignore Defense +10%, MaxHP/MaxMP +750, 10% Bonus EXP, Arcane Power +30.
Zero Character Creation (14/11 ~ 22/01)
 • Trong khoảng thời gian này bạn có thể tạo nhân vật Zero để trải nghiệm!
 • Yêu cầu: Trong account bạn phải có ít nhất 1 nhân vật level 100 trở lên thì mới có thể tạo được Zero.
 • Zero không thể tạo ở Reboot World.
Maple Relay (14/11 ~ 18/12)
 • Yêu cầu: Có thể tham gia ở bất kỳ nhân vật nào trong account, nhưng mỗi account chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.
 • Nhận nhiệm vụ [Black Mage] Maple Relay Event Notice ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.

 • Click vào icon Maple Relay để mở UI event Maple Relay
 • Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 4 nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành trong thời gian nhất định:
  • Nhiệm vụ 1: Kích hoạt Rune 2 lần.
   • Vào game tối thiểu 30 phút mới được hoàn thành.
   • Phần thưởng: daily-1  Daily Maple Relay Rewards 30m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Miu Miu Traveling Merchant (1-day) (Non-Reboot), Mysterious Mesos Pouch (x5) (Reboot))
  • Nhiệm vụ 2: Tham gia Portal vào Bounty Hunter Pollo/Fritto 1 lần.
   • Cần đợi 30 phút sau khi nhận Daily V 30m Box.
   • Phần thưởng: daily-2  Daily Maple Relay Rewards 60m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Safety Charm (Non-Reboot), Mysterious Mesos Pouch (x7) (Reboot))
  • Nhiệm vụ 3: Tấn công Elite Boss 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 60m Box.
   • Phần thưởng: daily-3  Daily Maple Relay Rewards 120m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points và 1x Super Megaphone)
  •  Nhiệm vụ 4: Tấn công Inferno Wolf trong Iferno Den 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 120m Box.
   • Phần thưởng: daily-4  Daily Maple Relay Rewards 180m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points 1x Master Craftsman Cube (1-day) và 1x Miracle Circulator)
 • Khi mở được một số Daily box nhất định, bạn sẽ được nhận những hộp quà đặc biệt. Lưu ý là chỉ nhận được 1 lần cho account thôi nhé.
  • Mở 14 box: achieve-1  Maple Relay Rewards Tier 1 Box - chứa 1x Royal Hair Coupon
  • Mở 40 box: achieve-2  Maple Relay Rewards Tier 2 Box - chứa:
   • Server thường: Lil Dark Angel Wings (đồ Cash - Cape, có khả năng bay trong town) và Arcane Symbol Selector Coupon (x15).
   • Reboot: 30x Mysterious Meso Pouch.
  • Mở 80 box: achieve-3 Maple Relay Rewards Tier 3 Box - chứa 10,000 Reward Points và 6x Red Cubes, 1x Gold Potential Stamp Coupon
  • Mở 120 box: achieve-4 Maple Relay Rewards Tier 4 Box - chứa:
   • Absolabs Weapon cho class mở box này (17 stars) hoặc Dominator Pendant (12 stars). Box có thể cho vào Storage. Weapon, Pendant có sẵn Unique potential, không thể giao dịch, không thể sử dụng Transfer Hammer. Nếu bị “bùm” thì không nhận được Equipment Trace nếu sử dụng Star Force.
   • Eternal Rebirth Flame x5 Coupon
Sunny Sunday Perk (18/11 & 25/11 & 02/12 & 09/12)
 • Tuần 1 – 18/11/2018
  • [Tất cả các World] Nhận 20 Arcane Symbols
  • [Tất cả các World] Nhận một Storm Growth Potion, sử dụng để tăng 1 level của nhân vật trong khoảng 100~199.
  • [Tất cả các World] Nhận 4 coupon 2x EXP (15 phút)
 • Tuần 2 – 25/11/2018
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Arcane Symbols từ các quest hàng ngày ở Arcane River (Vanishing Journey, Hungry Muto, Morass).
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Coin khi tham gia Dream Defender và Spirit Savior.
  • [Tất cả các World] Lượng Coin giới hạn nhận được hàng ngày ở Dream Defender và Spirit Savior sẽ được nhân đôi.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng EXP khi tham gia đánh Inferno Wolf.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng EXP khi tham gia from Pollo và Fritto.
 • Tuần 3 –  2/12/2018
  • [Tất cả các World] Giảm 30% lượng coin khi mua vật phẩm ở Alliance Supply Depot.
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance.
 • Tuần 4 - 09/12/2018
  • [Tất cả các World] Giảm 30% khi sử dụng Star Force (trừ đồ Superior).
  • [Tất cả các World] Nhân đôi lượng Determination từ các nhiệm vụ của Maple Alliance. 

Bài viết gồm khoảng 9000 chữ (không tính phần bug fix) và tốn khoảng 8h để hoàn tất.

Dưới sự hợp tác dịch của PonPon#0478Kinn9#7870

Happy Mapling~

zBlackwing

để đây cho nhớ