Filler update, nói chung không có gì ngon lắm để tăng Damage. Ngoài việc update buff hầu hết các job về khoản Critical Damage và Final Damage, event Halloween cho đồ Cash vĩnh viễn, và event cho Custom Chair, Custom Effect thì chả có gì ngon :v

UPDATE MỚI

Fairy Bros Daily Gift
Skill Updates
Boss Updates
Will (Normal Mode)

CÁC UPDATE KHÁC

Captain Vaga Closed
Singapore Closed
Một số thay đổi khác
Bug Fixes (chưa dịch)

HALLOWEEN EVENTS

Ghoulbusters (17/10 ~ 31/10)
Ghoulbusters Coin Shop (17/10 ~ 11/11)
Halloween Hot Week 1 (29/10 ~ 4/11)

THÊM CÁC EVENT MỚI

Infinite Pawsibilities (4/10 (sau bảo trì) ~ 24/10)
Sunny Sunday Perk (7/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 - 4/11 - 11/11)
#Maple Hashtag (24/10 ~ 6/11)
Help the Toben Hair Hero (24/10 ~ 6/11)
Hasty Hunting (31/10 - 6/11 & 7/11 - 13/11)

BLACK MAGE PRE-EVENTS

Black Mage Hot Week 1 (5/11 ~ 13/11)

Spell Trace Fever – 2x EXP&DROP Event

2x EXP & Drop Event (31/10 ~ 01/11)
Spell Trace Fever (27/10 ~ 29/10)

From Kinn & zBlackwing with <3