Giới thiệu

Ra mắt tại GMS vào 28/6/2018

Sơ lược cốt truyện
Một số thông tin về Ark

Đặc điểm

Click để xem

Skills

Beginner
1st Job
2nd Job
3rd Job
4th Job
Hyper Skills
Ark 5th Job (ra mắt vào 05/7/2018)