Một big update mới lại ập đến GMS cùng vô vàn đợt bảo trì với nhiều tính năng mới, cải thiện các tính năng sẵn có, sự kiện với những phần thưởng hấp dẫn: Bonus Stat (Additional Option) thay thế cho Nebulite; Những câu truyện mới được thêm vào như Captain Vaga (lối chơi ASDW và dùng chuột để tấn công); Các sự kiện giúp kiếm Ark Coin để mua đồ trong Ark Coin Shop (có Chaos Ring, một loại ring đặc biệt cho phép thay đổi stat và potential!) vân vân mây mây, nói chung là ngon.

UPDATE MỚI

V Care

Nhiệm vụ hàng ngày: Vanishing Journey, Hungry Muto, Dream Defender, và Spirit Savior

 • Số lượng nhiệm vụ hàng ngày phải hoàn thành ở Vanishing Journey sẽ giảm xuống 1 cho mỗi vùng mà bạn hoàn thành Storyline Arcane River.
  • Nếu bạn hoàn thành Storyline ở Chu Chu Island, bạn cần làm 4 Quests để nhận Arcane Symbol.
  • Nếu bạn hoàn thành Storyline ở Lachelein, bạn cần làm 3 Quests để nhận Arcane Symbol.
  • Nếu bạn hoàn thành Storyline ở Arcana, bạn cần làm 2 Quests để nhận Arcane Symbol.
  • Nếu bạn hoàn thành Storyline ở Morass, bạn cần làm 1 Quest để nhận Arcane Symbol.

 

 • Bạn có thể nhận phần thưởng tùy thuộc vào kỉ lục cao nhất mà bạn hoàn thành trong ngày đó, nhưng bạn phải hoàn thành storyline ở Arcane River.
  • Hungry Muto: Bạn có thể nhận Arcane Symbols mà không tham gia
   • 1 lần nếu bạn hoàn thành Storyline ở Lachelein, và
   • 2 lần nếu bạn hoàn thành Storyline ở Arcana.
  • Dream Defender: Bạn có thể nhận Arcane Symbols mà không tham gia
   • 1 lần nếu bạn hoàn thành Storyline ở Arcana, và
   • 2 lần nếu bạn hoàn thành Storyline ở Morass.
  • Spirit Savior:  Bạn có thể nhận Arcane Symbols mà không tham gia
   • 1 lần nếu bạn hoàn thành Storyline ở Morass.

Kritias

 • Số nhiệm vụ hàng ngày được giảm từ 5 xuống 3.
 • Tổng số lượng Anti-magic nhận được trong ngày sẽ giữ nguyên.

Haven

 • Số lượng nhiệm vụ hàng ngày cho Diffusion-Line Energy Core (Grade A) được giảm từ 5 xuống 3.
 • Các nhiệm vụ được giao sẽ dễ hơn trước:
  • [Black Heaven Deck: Collection] Tỉ lệ rơi ra của Steel Drill được tăng lên.
  • [Black Heaven Deck: Defense] Số lượng Demolishizer cần tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày giảm từ 12 xuống 8.
  • EXP khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày được tăng lên.
  • Level của Monsters của vùng thay đổi từ Lv. 200-230 xuống Lv. 200-219.
  • Nhiệm vụ giúp đỡ Dummie NPC được giảm từ 3 xuống 2.

Dark World Tree

 • Số lượng Monster cần tiêu diệt để hoàn thành Quest 'Cleansing of the Lower Dark World Tree' được giảm từ 300 xuống 100.
 • Hoàn thành Quest ở đây sẽ thưởng EXP, trước đây thì không.
 • Level của Monsters của vùng thay đổi từ Lv. 210-230 xuống Lv. 210-219.
 • Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ hằng ngày, phần thưởng sẽ được trao ngay lập tức. Trước đó phải nhận thông qua một quest khác.

Legion

 • Tăng tỷ lệ xuất hiện Golden Wyvern

Nhiệm vụ mới

 • Investigation Findings 1 : Lv. 200, Rona (Nameless Town)
 • Investigation Findings 2 : Lv. 200, Rona (Nameless Town)
 • Investigation Findings 3 : Lv. 200, Rona (Nameless Town)
 • Investigation Findings 4 : Lv. 200, Rona (Nameless Town)
 • Food in Abundance 1 : Lv. 210, Simia (Chu Chu Island)
 • Food in Abundance 2 : Lv. 210, Simia (Chu Chu Island)
 • The Nightmare Continues 1 : Lv. 220, Mr. Flopsy the Dreamweaver (Lachelein)
 • The Nightmare Continues 2 : Lv. 220, Mr. Flopsy the Dreamweaver (Lachelein)
 • Stay Safe, Friends 1 : Lv. 225, Escaped Rock Spirit (Arcana)

Cải thiện hệ thống V Matrix

 • Thêm hệ thống Matrix Point:
  • Khi lên cấp sau khi chuyển nghề lần 5, bạn sẽ được thưởng Matrix Point.
  • Matrix Point dùng để nâng cấp các Node Slot.
  • Mỗi Node Slot có thể nâng cấp tối đa 5 lần.
  • Khi trang bị Node vào Node Slot được nâng cấp. Level của Node sẽ tăng ứng với số lần nâng cấp của Node Slot.
  • Special Node sẽ không tăng level trong hệ thống này.
  • Max level của Node tăng lên 30.
  • Có thể reset Matrix Point bằng 1,000,000 mesos.
 • Trong lần update này, tất cả Node đang sử dụng sẽ được gỡ xuống.
 • Có thể dùng Mesos để mở trước tối đa 2 Node Slots.
  • Ví dụ: Nếu bạn đang ở lv 225 và muốn có được Node Slot ở lv 230, bạn chỉ cần bỏ khoảng 180m mesos để mở trước Node Slot này.
 • Khi dùng Node đã tăng level làm Node nguyên liệu, tăng level cho một Node khác, bạn sẽ không mất đi một phần Node EXP nữa.

Hệ thống mới: Arcane Catalyst

 • Sử dụng hệ thống này cho phép bạn chuyển Arcane Symbol qua các nhân vật khác trong cùng 1 World.
 • Bạn có thể dùng item Arcane Catalyst để chuyển Arcanse Symbol sang trạng thái bất ổn (Unstable State).
  • Arcane Catalyst có thể mua với giá 300 Legion Coins ở Legion Coin Shop.
  • Reboot World không bán Arcane Catalyst.
 • Khi chuyển sang trạng thái bất ổn, Arcanse Symbol sẽ không sử dụng được, trở về level 1, và giảm 20% lượng EXP.
 • Click đôi chuột vào Arcane Symbol bất ổn để chuyển nó về trạng thái bình thường.
 • Để có thể chuyển Arcane Symbol về trạng thái bình thường, bạn phải:
  • Hoàn thành Storyline nhận Symbol ở vùng tương ứng của Arcane River, và
  • Gỡ Arcane Symbol cùng loại xuống.
 • Khi chuyển về trạng thái bình thường:
  • Arcane Symbol sẽ tăng level bằng với lượng EXP ở trạng thái bất ổn.
  • Bạn sẽ phải trả tất cả số mesos dùng để tăng Arcane Symbol lên level đó.

Thay đổi điều kiện chuyển Job 5

 • Bỏ hẳn thời gian chờ kích hoạt 3 Arcane Stone. Arcane Stone sẽ tự kích hoạt khi bạn tăng đủ 500M EXP cho nó.
 • Để có thể chuyển nghề lần 5, bạn phải có ít nhất 10 Star trên Vũ khí, và tổng cộng 100 Star trên set đồ đang mặc.

Thay đổi về Elite Boss, Pollo & Fritto

 • Lượng EXP và HP của quái vật được triệu hồi được thay đổi sao cho phù hợp với nơi Elite Boss, Portal đi vào Pollo & Fritto xuất hiện.
 • Số lượng quái vật xuất hiện và tốc độ xuất hiện tăng lên ở Pollo Protect the Town và Pollo Guard.

 • Thêm nhiệm vụ mới: Pollo Cacth the Stormwing.
  • Trong 1 map toàn là quái vật, bạn phải bắt Stormwing.
  • Bắt được Stormwing sẽ tăng thời gian ở trong map, cho phép bạn tiêu diệt thêm quái vật.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng Pollo and Fritto Entry Ticket ở các map có quái vật trong tầm level của mình. Level của quái vật xuất hiện sẽ bằng với quái vật có level cao nhất trong map.

Hỗ trợ nhận Arcane Symbol khi quá sức

 • Các nhiệm vụ thưởng Arcane Symbol sẽ đảm bảo bạn chắc chắn nhận được lượng Arcane Symbol tối thiểu.
 • Hungry Muto sẽ có Easy Mode.
  • Bạn sẽ nhận được 1 Arcane Symbol bất kể thời gian hoàn thành.

 • Tùy vào Tầng mà bạn thua trong Dream Defender, người chơi đạt hạng nhất trong Dream Defender sẽ cho bạn thêm Dream Coins:
  • 5 Coins nếu hoàn thành tầng 3 / 13 / 23
  • 4 Coins nếu hoàn thành tầng 4 / 5 / 14 / 15 / 24 / 25
  • 3 Coins nếu hoàn thành tầng 6 / 16 / 26
  • 2 Coins nếu hoàn thành tầng 7 / 8 / 17 / 18 / 27 / 28
  • 1 Coin nếu hoàn thành tầng 9 / 19 / 29

 • Nếu hoàn thành Spirit Savior 3 lần trong ngày, bạn sẽ nhận thêm Spirit Coin tùy thuộc vào số Coin nhận được:
  • 2 Coins nếu bạn nhận được tổng cộng 1 – 3 Coins trong ngày.
  • 1 Coin nếu bạn nhận được tổng cộng 4 – 8 Coins trong ngày.

 Ark Innocence Scroll

 • Khả năng: Nếu thành công, reset tất cả các stat trên đồ, trừ Potential, số Star Force, và Bonus Stat.
 • Trả 10,000 Spell Trace để sử dụng Ark Innocence Scroll trong Equipment Enhancement.

 Cải thiện map Hidden Hunting Zone ở Vanishing Journey

 • Bố trí map của map Hidden Lakeshore, Hidden Fire Zone, và Hidden Cave được thay đổi
 • Quái vật trong map xuất hiện nhanh hơn.

Cải thiện Torrent Zone Lure

 • Điều kiện xuất hiện và Thời gian duy trì buff của Lure được thay đổi cho giống với Rune.
 • Lure cũng sẽ chịu tác dụng của skill Rune Persistence (Link Skill của Evan).

Monster Park Vanishing Journey

 • Thêm Stage Vanishing Journey vào Monster Park Advanced Dungeon.
 • Lượng EXP nhận được nhiều hơn các stage trước đó.
 • Chỉ có thể vào Stage này sau khi hoàn thành quest '[Vanishing Journey] Arcane Symbol: Vanishing Journey'.

Burning Fields sau bảo trì

 • Burning Field sau khi server được bảo trì sẽ tự động tăng Stage Level lên tối đa 10.

Thông báo xuất hiện khi tiêu diệt quái vật ở ngoài tầm level nhân vật

 • Khi tiêu diệt quái vật ở ngoài tầm level nhân vật, bạn sẽ nhận được một thông báo hiển thị ở giữa màn hình, rằng lượng EXP và Drop rate sẽ giảm đáng kể.
Grand Athenaeum: Shadow Alchemist

Yêu cầu: Lv. 100 trở lên.

 • Trình làng episode mới của Grand Athenaeum – Episode 5: Shadow Alchemist!
 • Trong episode này, bạn sẽ vào vai Fang, một thành viên của hội Shadow Knight, và gặp Eight (Alpha). Sự kiện trong episode này diễn ra trước storyline của Zero.

Phần thưởng:

 • Shadow Alchemist: Medal. Req. Lv: 100, STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MaxMP +170, Defense +85
 • Handful of Moonlight Chair: Phục hồi 50 HP/MP mỗi 10 giây.
Nhiệm vụ hằng ngày ở Morass

Yêu cầu: Lv. 230 trở lên và hoàn thành Storyline ở Morass

 • Giúp Jean (Flying Fish) giúp đỡ người dân trong thành và duy trì Morass.
 • Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 3 nhiệm vụ từ Jean.
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ thưởng cho bạn 2 Arcane Symbol
 • Hoàn thành cả 3 nhiệm vụ sẽ thưởng thêm 2 Arcane Symbol nữa.
 • Tổng cộng 8 Symbol nếu hoàn thành hết mọi nhiệm vụ.
Esfera: Origin Sea (mở vào 11/7)

Yêu cầu: Lv. 235 trở lên.

 • Cùng khám phá vùng đất mới của Arcane River “Esfera: Origin Sea”.
 • Người chơi Lv.235 trở lên và hoàn thành Storyline ở Morass.
 • Nhận Quest '[Esfera] The Strangers' ở icon bóng đèn bên trái màn hình.
 • Sau sự sụp đổ của Trueffet Square ở Morass, Jean đã thấy một nhóm người lạ đến Morass.
 • Nhóm người này là lực lượng tiếp viện đến từ Alliance. Ollie từ Cygnus Knight, Shubert từ Resistance, và Melangioruiana (còn gọi là Melange) từ vũ trụ Grandis đã đến để giúp bạn khám phá Origin Sea.
 • Nhiều bí ẩn đang chờ bạn ở Origin Sea: Thống lĩnh ranh mãnh – Commander Will, và sự thật đằng sau tham vọng của Black Mage.
 • Hoàn thành Storyline ở Esfera, bạn sẽ nhận được Luminous Throne Chair và Arcane Symbol: Esfera.

Phần thưởng:

 • Luminous Throne: Ghế. Phục hồi 50 HP và 50 MP mỗi 10 giây.
 • Arcane Symbol: Esfera: +30 Arcane Power, +300 stat chính.
Captain Vaga (mở vào 11/7)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên.

 • Cùng tham gia vào chuyến phiêu lưu của Captain Vaga – phần tiền truyện của Stellar Detectives! Nhận Quest '[Captain Vaga] Into the Stars' từ icon ngôi sao bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Sử dụng nút A và D để di chuyển qua trái, phải và nút Space Bar để nhảy.
 • Sử dụng chuột để tấn công (chuột trái để bắn, chuột phải để nạp đạn)
 • Nhận các nhiệm vụ và hoàn thành để nhận Promotion Points, EXP, và Credits! Nhận đủ lượng Points để nâng lên level kế tiếp.
 • Promotion Ranks:
  • Guardian
  • Second Guardian
  • First Guardian
  • Lead Guardian
  • Enforcer
  • Third Enforcer
  • Second Enforcer
  • First Enforcer
  • Lead Enforcer
  • Striker
  • Third Striker
  • Second Striker
  • First Striker
  • Lead Striker
  • Elite
 • Rank càng cao, các vũ khí, trang bị, và kĩ năng bạn sử dụng sẽ có level càng cao, tối đa Lv.3.
 • Bạn có thể hoàn thành tối đa 20 nhiệm vụ mỗi ngày.
 • Sử dụng Credits để nâng cấp trang bị và mua vật phẩm từ Mess Hall. Mỗi vật phẩm mua từ Mess Hall sẽ cho bạn một buff trong 10 phút.
 • Buff bao gồm:
  • Warm Soup - Cho phép bạn vượt giới hạn nhiệm vụ hàng ngày trong vòng 10 phút.
  • Cool Drink - Giảm ⅓ trọng lượng của bộ đồ bạn mặc trong vòng 10 phút.
  • Sweet Candy - Tăng 10% EXP trong 10 phút
  • Triple Packed Lunch - Tăng 10% Promotion Points trong 10 phút.
 • Có một shop ở Mess Hall giúp bạn đổi Credit Points:
  • Red Potion -  5 Credits
  • Orange Potion -  10 Credits
  • White Potion -  20 Credits
  • Blue Potion -  15 Credits
  • Mana Elixir -  50 Credits
  • Dexterity Potion -  100 Credits
  • Speed Potion -  100 Credits
  • Magic Potion -  100 Credits
  • Warrior Potion -  100 Credits
  • Sniper Potion -  100 Credits
  • Spell Trace -  50 Credits
  • Premium Hair Wax -  80 Credits
  • Premium Carrot Juice -  80 Credits
  • Snake Bone Soup -  80 Credits
  • Extra-Strength Hand Sanitizer -  80 Credits
  • Cafe Latte -  80 Credits
  • Premium Cologne -  80 Credits
  • Sunrise Dew -  30 Credits
  • Captain Vaga Chair -  5,000 Credits

Phần thưởng:

 • Captain Vaga Medal: Lv: 33, All Stat +8, MaxHP/MaxMP +800, Weapon ATT/Magic ATT +6

CÁC UPDATE MỚI KHÁC

Bonus Stats và Rebirth Flames
 • Hướng dẫn: Soon™
Xoá bỏ Nebulite
 • Đền bù cho việc xóa bỏ Nebulites sẽ được trao. Bạn có thể nhận đền bù thông qua icon Giftbox bên trái màn hình trước 30/6/2018. Nebulite Reward Box sẽ được trao cho nhân vật có level cao nhất trong World đó. Nếu ở World đó có những nhân vật cùng level cao nhất thì đền bù sẽ được trao cho nhân vật có số Fame cao nhất.
 • Quà đền bù bao gồm:
  • Rebirth Flame Lv. 110 (tùy thuộc vào số lượng Nebulites Rank D và Nebulite Boxes trong túi và kho. Người chơi ở Reboot sẽ nhận đền bù khác vào những đợt bảo trì trong tương lai.)
  • Powerful Rebirth Flame Coupon (tùy thuộc vào số lượng Nebulites Rank C trong túi và kho)
  • Eternal Rebirth Flame Coupon (tùy thuộc vào số lượng Nebulites rank B và Nebulite Rank A trong túi và kho)
  • Power Elixirs (tùy thuộc vào số lượng Nebulite Diffuser Fragments có trong túi)
  • Mesos (tùy thuộc vào số lượng Nebulite Socket Creators trong túi và kho. Người chơi ở Reboot sẽ được nhận đền bù cho lượng Premium Fusion Tickets và Nebulite Diffusers mua từ Cash Shop.)
 • Lưu ý:
  • Powerful Rebirth Flame Coupon và Eternal Rebirth Coupon không thể giao dịch. Khi sử dụng coupon, Powerful Rebirth Flame và Eternal Rebirth Flame có thể giao dịch với người chơi khác.
  • Một số người chơi sẽ nhận được Red Potions khi mở Nebulite Reward Box.
  • Bạn sẽ nhận được 10 Power Elixirs cho mỗi Nebulite Diffuser Fragment.
  • Bạn sẽ nhận được 5,000 Mesos cho mỗi Nebulite Socket Creator.
  • Bất kì ai đã mua Premium Fusion Tickets và Nebulite Diffusers từ Cash Shop ở các non-Reboot Worlds sau 1/3/2018 sẽ được đền bù lượng Maple Points bằng với số lượng đã mua. Lượng đền bù này sẽ được trao trong đợt bảo trì trong tương lai.
Bug Fixes (chưa dịch)
 • An issue where while climbing with the Blademaster Hair on male characters would cause a graphical issue will be fixed.
 • An issue where Cadena would get the incorrect Black set weapon in the Frozen Weapon Box will be fixed.
 • An issue where the jumping effects for Rabbit Soap Shooter were not visible on Luminous will be fixed.
 • An issue where you couldn't apply White Eye Color to Cadena's default face will be fixed.
 • An issue where you couldn't apply White Eye Color to the Crescent Eye Face will be fixed.
 • An issue where the Mist Eruption Boost skill in the Nodecrafting và Tri-nodes was using an incorrect icon will be fixed.
 • An issue where the Crescent Eye Face was missing the Red và Hazel colors in its name will be fixed.
 • An issue where sitting on the Animal Crystal Ball Chair would mute the map music will be fixed.
 • An issue where the Road of Regrets 5 mini-map was misaligned will be fixed.
 • An issue where the text for the Condensed Supernova Dust was incorrect will be fixed.
 • An issue where the text of An Old Letter was referencing incorrect person will be fixed.
 • An issue where there was a grammar error in the Magician's Story will be fixed.
 • An issue where the achievement '[Damien] No Deaths' was referencing an incorrect name in the description will be fixed.
 • An issue where the Enchanting Aria Chair was missing tooltip information will be fixed.
 • An issue where Fritto would refer to the Egg Hunt incorrectly will be fixed.
 • An issue where the Super Megaphone và Messenger items had untranslated text for channel 2 will be fixed.
 • An issue where Illium was missing their Maple Black Set Secondary Weapon will be fixed.
 • An issue where using the last Philosopher's Book in the stack would mention a Philosoquill Pen will be fixed.
 • An issue where the book on Herbal Medicine had a spelling error will be fixed.
 • An issue where the World Map could not be opened while in Twisted Aqua Road will be fixed.
 • An issue where Gold Richie in Lith Harbor had untranslated text will be fixed.
 • An issue where the Diary of the Goddess had a formatting issue will be fixed.
 • An issue where the Buccaneer's skill 'Lord of the Deep' would not recast automatically will be fixed.
 • An issue where the Take Me Too! weapon cover was not visible when sitting on a chair will be fixed.
 • An issue where Jett's 'Backup Beatdown' skill had a text issue in the description will be fixed.
 • An issue where in Alishan during Shao's boss fight the summoned Tree Fairy mobs were invisible will be fixed.
 • An issue where Shade's 'Spirit Frenzy' was missing information will be fixed.
 • An issue where forfeiting the medal quests for Easy Rider, Ride Collector, và Tiny Legs could block progression will be fixed.
 • An issue where male Xenon characters used the incorrect voice line during the skill 'Diagonal Chase' will be fixed.
 • An issue where the Dimensional Glove UI would not go semi-transparent during combat will be fixed.
 • An issue where the Super Megaphone và Messengers would display an incorrect channel will be fixed.
 • An issue where the audio for Shao's summon attack would be stuck in a loop will be fixed.
 • An issue where monsters in Vanishing Journey would have a popping sound will be fixed.
 • An issue where running the game in 800x600 would cause interaction issues in certain locations of the screen will be fixed.
 • An issue where the hitbox for Jett's 'Backup Beatdown' skill didn't match the effect/animation will be fixed.
 • An issue where requests from Shadowdealers could not be carried out by Cadena will be fixed.
 • An issue where the Legion UI does not close when entering Cash Shop will be fixed.
 • An issue where Henesys background music would play in the SnowFro's Lair will be fixed.
 • An issue where the damage tăng when using Shadow Walker và not the Final Damage will be fixed.
 • An issue where Bahamut would not attack when attacking enemies with 'Teleport Mastery' will be fixed.
 • An issue where you could use 'Shadow Veil' without a weapon equipped will be fixed.
 • An issue where Face Accessories would not display after using Meltdown on a Buccaneer will be fixed.
 • An issue where when a Cannoneer uses 'Monkey Militia' with hyper passive, dies but uses a Buff Freezer, which would only protect some buffs, will be fixed.
 • An issue where Luminous's 'Ray of Redemption' healing effect would not apply in Ursus will be fixed.
 • An issue where entering Auction House would not show your recently completed transaction history will be fixed.
 • An issue where after disassembling a Node, some Nodes would not display on the V Matrix will be fixed.
 • An issue where Bow Master's 'Inhuman Speed' skill was not inflicting damage will be fixed.
 • An issue where levels didn't adjust properly for monsters that appear in Scrapyard will be fixed.
 • An issue where the Vanishing Erda hit box was not accurate for the versions that appear in Morass daily quests will be fixed.
 • An issue where the Three-Tailed Foxtail wasn't dropping for Samiho in Korean Folk Town will be fixed.
 • An issue where you were unable to search for some jobs' secondary weapons in the detailed search of the Auction House will be fixed.
 • An issue where skill levels were showing up on the tooltip for skills that cannot be achieved among the 5th Job skills will be fixed.
 • An issue where Mercedes could use 'Updraft' while having used the Rune of Might will be fixed.
 • An issue where Kaiser's 'Cursebite' was increasing the status và elemental resistance by double the amount will be fixed.
 • An issue where on the Explorer Beginner the name wasn't showing in the skill window will be fixed.
 • An issue where you couldn't proceed in Separate Ways 2 và Heliseum related quests will be fixed.
 • An issue where while in a Surprise Mission, turning off the quest notification và changing the resolution would close client, will be fixed.
 • An issue where the tooltip và image was different for the Trash Can in Monster Life will be fixed.
 • An issue where the quest items did not disappear from the ground when you obtain the quest item và fulfill the quest condition will be fixed.
 • An issue where you could complete the quest 'Violetta's Knight' by talking to Mushking will be fixed.
 • An issue where Pollo và Fritto did not give EXP in some fields will be fixed.
 • An issue where you could sit on a chair inside Mu Lung Dojo will be fixed.
 • An issue where in the Fuzzy Forest some ladders were disconnected will be fixed.
 • An issue where moving channels would remove guild requests will be fixed.
 • An issue where some hairs applied the Mix Dye incorrectly will be fixed.
 • An issue where some attacks didn't activate when you hung onto a rope at the same time as using a Rune of Destruction will be fixed.
 • An issue where some attacks still pushed the player even while using 'Impenetrable Skin' will be fixed.
 • An issue where the buff from 'Hammers of the Righteous' disappeared even if the Elemental Charge is remaining after the Paladin died và used the Buff Freezer afterwards will be fixed.
 • An issue where 'Terms và Conditions' could not be used by Mercedes while using 'Sylvidia's Flight' will be fixed.
 • An issue where 'Blade Burst' couldn't be used by Kaiser via commands while jumping will be fixed.
 • An issue where the Alchemy level instead of highest profession level was being used as criteria when extracting equipment will be fixed.
 • An issue where Kaiser và Angelic Buster couldn't progress through story quests because of not being able to enter hidden maps will be fixed.
 • An issue where Shadow Style wasn't showing up to other players after moving maps will be fixed.
 • An issue where the character's hair would stick out of the nest while sitting on Hanging Nest Chair will be fixed.
 • An issue where the character would not enter combat state even when 'Blazing Extinction' would hit an enemy will be fixed.
 • An issue where Aran's 'Swing Studies' afterimage would be affected by attack reflection will be fixed.
 • An issue where Evan's 'Dragon Master' would not apply skill transparency in Ursus will be fixed.
 • An issue where Angelic Buster's 'Superstar Spotlight' was affected by the skill transparency in Ursus will be fixed.
 • An issue where using Angelic Buster's 'Superstar Spotlight' và moving maps would close the client will be fixed.
 • An issue where the Assist would not activate if Zero tags while cooldown reduction is applied will be fixed.
 • An issue where Illium's 'Aegis of Light' was applying attacks in proportion to Max HP will be fixed.

ARK EVENT

Ark Pre-Creation (20/6 (sau bảo trì) ~ 27/6)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên.

 • Trong khoảng thời giạn từ 20/6 đến 28/6, khi tạo nhân vật Ark thì bạn sẽ nhận được Ark Pre-Creation Box sau khi bảo trì ngày 28/6.

Ark Pre-Creation Box: Bao gồm:

 • Ark Coin (x100)
 • Mini Mar Pet Coupon - Bao gồm: Mini Mar Pet: HSD 90 ngày. Có thể sử dụng “Water of Life” để hồi sinh.
 • Mini Mar Pet Equipment Coupon - Bao gồm: Mar's Tiny Bag
 • Specter Crown Coupon - Bao gồm: Specter Crown
 • Ark Label Ring Coupon (Permanent) - Bao gồm: Ark Label Ring
 • Ark Chat Ring Coupon (Permanent) - Bao gồm: Ark Chat Ring
 • Ark Damage Skin
 • Equip Tab 8 Slot Coupon
 • Use Tab 8 Slot Coupon
 • Set-up Tab 8 Slot Coupon
 • Etc Tab 8 Slot Coupon
 • Character Slot Expansion Coupon
 • 2X EXP Coupon (15 phút)
Ark Sugar Time (30/6 ~ 30/6)

Yêu cầu: Lv. 33+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Đăng nhập và treo game trong vòng 30/60/90/120 phút để nhận phần thưởng.
 • Một khi nhận cả 4 phần thưởng, bạn có thể lặp lại tối đa 5 lần nữa để nhận tổng cộng 20 phần thưởng.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần ở mỗi account, và phần thưởng có thể nhận ở bất cứ nhân vật nào trong account.
 • Các Hộp phần thưởng sẽ hết HSD vào 8:00 AM, 02/7/2018 (giờ VN).

Rewards:

 • 30 phút:
  • Ark Coin (x10)
 • 60 phút:
  • Ark Coin (x10)
  • 2x EXP Coupon (15 phút): HSD: 7 ngày.
 • 90 phút:
  • Ark Coin (x10)
 • 120 phút:
  • 2x EXP Coupon (15 phút): HSD: 7 ngày.
  • Sugar Time Gift Box:
   • 500 Maple Reward Points
   • Bạn sẽ có cơ hội nhận được:
    •  5,000/10,000/100,000/500,000/1,000,000 Maple Points.
    •  Illium Legendary Absolab Weapon Box.
    •  Master Glowy Butterfly Full Package Coupon.
    •  Master Pony Full Package Coupon.
  • Sugar Time Coin Box:
   • Mở box lần đầu:  Ark Coin (x10).
   • Lần 2  Ark Coin (x15).
   • Lần 3  Ark Coin (x20).
   • Lần 4  Ark Coin (x25).
   • Lần 5  Ark Coin (x30).
Ark Coin Shop (20/6 ~ 7/8)

 • Tìm Yeti Ark Coin Shop NPC ở Henesys, Leafre, và Nameless Town.
 • Cùng tham gia vào các event để nhận Ark Points, sử dụng Ark Points để đổi Ark Coins để mua các vật phẩm từ Ark Coin Shop.

Shop bao gồm:

 • Eternal Flame of Rebirth: 200 Ark Coins
 • Powerful Flame of Rebirth: 80 Ark Coins
 • Epic Potential Scroll 50%: 100 Ark Coins
 • Clean Slate Scroll 10%: 30 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Master Craftsman’s Cube: 70 Ark Coins
 • Special Medal of  Honor: 70 Ark Coins
 • SP Reset Scroll:  50 Ark Coins
 • AP Reset Scroll:  50 Ark Coins
 • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 100 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Occult Cube: 5 Ark Coins
 • Gold Potential Stamp: 20 Ark Coins
 • Special Bonus Potential Stamp: 30 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Innocence Scroll 60%: 50 Ark Coins.Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Golden Hammer 50%: 30 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Bonus Potential Scroll 50%: 150 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Nodestone: 50 Ark Coins/ Node
 • Arcane Symbol Selector Coupon: 50 Ark Coins. Chỉ có ở non-Reboot Worlds.
 • Damage Skin Extraction Coupon: 1,500 Ark Coins

 • Ark Random Damage Skin Box: 80 Ark Coins
 • Transcendent of Time Damage Skin: 300 Ark Coins
 • Superstar Damage Skin: 200 Ark Coins

 • Ark Chair: 300 Ark Coins
 • Pepe Sleeping Bag Chair: 400 Ark Coins
 • Hanging Nest Chair: 700 Ark Coins
 • Discovery Campfire Chair: 1,000 Ark Coins
 • Permanent Chug Boat Mount Coupon: 250 Ark Coins
 • Permanent Steamboat Mount Coupon: 300 Ark Coins
 • Permanent Cruise Ship Mount Coupon: 400 Ark Coins
 • Permanent Black Scooter Mount Coupon: 250 Ark Coins
 • Trait Boost Potion: 300 Ark Coins
 • Job Advancement Coin: 300 Ark Coins
 • Character Slot Expansion Coupon: 200 Ark Coins
 • Hyper Teleport Rock Coupon (1 Day): 15 Ark Coins
 • Mastery Book 20: 10 Ark Coins
 • Mastery Book 30: 20 Ark Coins
 • Final Form Main Color Change Coupon: 50 Ark Coins
 • Final Form Sub Color Change Coupon: 50 Ark Coins
 • Final Form Color Reset Coupon: 30 Ark Coins
 • Power Elixir x100 Coupon: 5 Ark Coins
 • Pollo và Fritto Entry Ticket: 20 Ark Coins
 • Ark Random Damage Skin Box II: 80 Ark Coins
 • Heavenly Damage Skin: 300 Ark Coins
 • Hybrid Damage Skin: 200 Ark Coins
 • The First Maple Tree Chair: 1,000 Ark Coins
 • Nest of Life: 400 Ark Coins
 • Snow Pepe: 300 Ark Coins
 • Flying Whale Mount Coupon (Permanent): 600 Ark Coins
 • Permanent Yephinx Mount Coupon: 400 Ark Coins
 • Permanent Flying Treasure Map Mount Coupon: 400 Ark Coins
 • Permanent Sleighing with Kemdi Mount Coupon: 350 Ark Coins
 • Chaos Ring Coupon: 3,500 Ark Coins. Mở coupon sẽ nhận được Chaos Ring
  • Stat: +20 ATT/MATT, +30 STR/DEX/INT/LUK, +3000 HP/MP
  • Có khả năng thay đổi ngẫu nhiên stat và potential. Mỗi tuần có thể thay đổi tối đa 10 lần.
  • Khả năng thay đổi này sẽ mất sau 180 ngày. Stat và Potential vẫn giữ nguyên.
  • Stat khi thay đổi:
   • ±5 ATT/M.ATT
   • ±5 STR/DEX/INT/LUK
   • ±150 HP/MP
  • 1 lần thay đổi sẽ thay đổi cả stat và potential (không thể tách rời)
  • Một số lưu ý khác:
   • Không thể Star Force.
   • Có thể dùng Cube, Potential Scroll lên.
   • Potential Rank cao nhất có thể nhận được từ khả năng thay đổi là Unique.
   • Khi đạt Legendary Potential, khả năng thay đổi chỉ làm đổi stat.
 • Synergy Ring Coupon: 800 Ark Coins
 • Synergy Ring Cube: 30 Ark Coins
Ark Hot Week (2/7 ~ 8/7)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành chapter 2)
 • Một ngày được tính từ 7:00 sáng hôm đó đến 6:59 sáng hôm sau (giờ VN)
 • Click vào icon hộp quà phía bên trái màn hình để nhận quà.

Phần thưởng

 • Thứ 2, 2/7
  • Pendant of the Spirit: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 3, 3/7
  • Nodestone: Không thể giao dịch.
 • Thứ 4, 4/7
  • Character Slot Expansion Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 5, 5/7
  • 2x EXP Coupon (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để 2x EXP trong 30 phút.
 • Thứ 6, 6/7
  • Ark Coin (x30): Không thể giao dịch.
 • Thứ 7, 7/7
  • Maple Rewards 1,000: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Chủ nhật, 8/7
  • Selective 8 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu nhận đủ tất cả các phần quà trong cùng 1 World (không phải World Alliance nhé).

DISCOVERY EVENT

Discovery Event và Ark Point

Nhìn cái thanh ở trên quen hem, nó là thanh Ark Gauge, dùng để hiển thị số Ark Points bạn kiếm được và số Ark Coins có thể nhận.

 • Chơi các event Discovery để nhận Ark Points.
 • Cứ 100 Ark Points bạn sẽ nhận được 1 Ark Coin.
 • Bạn có thể kiếm tối đa 20,000 Ark Points mỗi ngày (tương ứng 200 Coins).
 • Click vào nút GET để nhận Ark Coins.
 • Số Ark Point sẽ reset vào 7:00 AM giờ VN.
 • Ark Gauge sẽ xuất hiện từ 20/6 (sau bảo trì) đến 07/8 (cái này hem rõ tại ko thấy trong update notes)
Discovery Desert (20/6 (sau bảo trì) ~ 26/6 và 11/7 ~ 18/7)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Maple World Discovery' ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình.
 • Vào mỗi phút thứ 15 và 45 mỗi giờ, sẽ có lá thư xuất hiện trên đầu nhân vật, click vào lá thứ để di chuyển đến map.
 • Event phải có ít nhất 10 người tham gia, tối đa 50 người.
 • Khi vào map event, bạn sẽ được đưa cho một bảng số ngẫu nhiên. Kemdi sẽ gọi lần lượt từng số. Số nào giống thì bạn tick vào số đó trên bảng.
 • Nếu đủ một hàng/cột/hàng chéo gồm 5 số (hoặc 4 số và lá phong) thì click BINGO là bạn chiến thắng.
 • Kemdi sẽ gọi 50 số. Có tối đa 30 người có thể thắng và xếp theo thứ tự ai BINGO trước thì người đó đứng hạng cao hơn.
 • Bạn sẽ không nhận được thư mời nếu đạt mức tối đa Ark Point ngày hôm đó (20,000)

Phần thưởng:

 • Hạng 1 : 3,000 Ark Points
 • Hạng 2 ~ 5: 2,000 Ark Points
 • Hạng 6 ~ 10: 1,000 Ark Points
 • Hạng 11 ~ 20: 800 Ark Points
 • Hạng 21 ~ 30: 600 Ark Points
 • Không nằm trong bảng xếp hạng: 300 Ark Points
Discovery Field (20/6 (sau bảo trì) - 3/7)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Discovery Field' sau khi hoàn thành '[Discovery] Maple World Discovery'.
 • Thu thập Ark Points bằng việc săn Monster.

Phần thưởng:

 • 1 Ark Point mỗi Monster mà bạn tiêu diệt (trên dưới 20lv)
 • 10 Ark Points mỗi Combo Orb
 • 50 Ark Points mỗi Rune/Lure được kích hoạt
 • 80 Ark Points mỗi Elite Monster mà bạn tiêu diệt
 • 120 Ark Points mỗi Elite Boss mà bạn tiêu diệt
Discovery Viewpoint (20/6 (sau bảo trì) ~ 3/7)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Maple World Discovery' từ icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Mở Discovery Map và đi đến Primal Maple Tree hoặc 1000-Year-Old Herb Garden.

 • Ở Primal Maple Tree, bạn sẽ nhận được 3 Ark Points mỗi 10 giây.

 • Ở 1000-Year-Old Herb Garden, bạn sẽ nhận được EXP mỗi 10 giây. 1000-Year-Old Herb Garden yêu cầu lv105 để vào.

Phần thưởng:

 • Ark Points
 • EXP
Discovery Ocean (20/6 (sau bảo trì) ~ 7/8)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Discovery Ocean' sau khi hoàn thành '[Discovery] Maple World Discovery'.
 • Bạn có thể chọn các Fishin’ Holes khác nhau trong Discovery Map để đi câu.
 • Bạn phải tạo một party từ 1 đến 4 người để đi câu, và càng nhiều người trong party, lượng EXP nhận sẽ càng nhiều.
 • Khi bạn đang ở Fishing Hole, bấm nút “Space” ở đúng vị trí để giảm khoảng cách từ con cá đến tàu của bạn. Khi khoảng cách đạt 0m, thì chúc mừng cá đã dính câu.
 • Bạn phải đưa số cá mà bạn câu được về bến tàu để đổi Fishing Points.
 • Bạn sẽ nhận được 10 Ark Points cho mỗi 10,000 Fishing Points.
 • Bạn bắt càng nhiều cá thì level sẽ tăng lên, cho phép tàu di chuyển nhanh hơn và chứa được nhiều cá hơn.
 • Ban đầu, bạn chỉ có thể câu cá ở Henesys Fishin’ Hole.Sau khi bạn đạt được những level nhất định thì các vùng sau đây sẽ được mở:Gold Beach, Rien, Mu Lung và Temple of Time Fishin’ Holes.

 • Hoàn thành các Quest của Angler bằng việc câu các loại cá theo yêu cầu Fishin’ Hole.
  • Yêu cầu: Câu được cá hạng Rare ở Fishin’ Hole tương ứng
  • Phần thưởng: 40 Ark Coins

 • Nếu bạn hoàn thành các Quest từ Angler thì Yeti sẽ cho bạn một phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng: Golden Shark Mount
Discovery Treasure Ship (27/6 ~ 3/7 và 18/7 ~ 24/7)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Maple World Discovery' từ icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Nhấp chuột vào lá thư xuất hiện trên đầu mỗi phút thứ 15 và 45 mỗi giờ để tham gia Event.
 • Số lượng người chơi tối đa: 100.
 • Người chơi có cơ hội bấm mã code mỗi 10 giây.
  • "O" xuất hiện khi một trong những số bạn nhập vào là đúng và đúng vị trí.
  • "△" xuất hiện khi một trong những số bạn nhập vào là đúng nhưng sai vị trí.
  • "X" xuất hiện khi nhập sai số và sai vị trí.
 • Nếu bạn nhập đúng mã số, bạn sẽ được lên bảng và đợi đến vòng kế tiếp.
 • Phần thưởng sẽ được trao tùy vào thứ hạng bạn đạt được.
 • Tổng cộng có 4 vòng và 15 lượt. Vòng đoán số sẽ tự động kết thúc khi đủ 30 người chơi lên bảng vàng hoặc hết số lượt đoán.
 • Bạn sẽ không nhận được thư mời nếu đạt mức tối đa Ark Point ngày hôm đó (20,000)

Phần thưởng:

 • Hạng 1: 2,000 Ark Points
 • Hạng 2 ~ 5: 1,500 Ark Points
 • Hạng 6 - 10: 1,000 Ark Points
 • Hạng 11 - 20: 500 Ark Points
 • Hạng 21 - 30: 300 Ark Points
 • Không có hạng: 100 Ark Points
Discovery Glacier (4/7 ~ 10/7)

Cheat: https://dexless.com/tools/ox-quiz-guide/

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận quest '[Discovery] Maple World Discovery' ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Vào phút thứ 15 và 45 của mỗi giờ, một lá thư sẽ xuất hiện trên đầu nhân vật.
 • Nhấp chuột vào lá thư trên đầu để vào Event (nhớ là đứng ở nơi teleport đến được thì mới có thể nhận thư nhé).
 • Event cần ít nhất 10 người tham gia.
 • Game sẽ cho 20 câu nhận định, và bạn cần xác định câu đó đúng hay sai bằng cách chạy qua chỗ có dấu X (Sai) nếu bạn nghĩ nó sai, và O (Đúng) nếu bạn nghĩ nó đúng.
 • Nếu trả lời sai, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
 • Đúng càng nhiều câu, bạn nhận được càng nhiều Ark Points.
 • Nếu không may "tạch" sớm, bạn có thể thoát và nhận thưởng tương ứng. Nhưng nếu bạn ở lại đến khi game kết thúc, bạn sẽ nhận được thêm 500 Ark Points.
 • Bạn sẽ không nhận được thư mời nếu đạt mức tối đa Ark Point ngày hôm đó (20,000)

Phần thưởng:

 • Câu hỏi từ 1 - 10: 100 Ark Points đối với mỗi câu trả lời đúng
 • Câu hỏi từ 11 - 20: 200 Ark Points đối với mỗi câu trả lời đúng
 • 500 Ark Points cho những người chơi ở lại đến khi game kết thúc.
Discovery Sky (4/7 ~ 7/8)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest '[Discovery] Maple World Discovery' từ icon ngôi sao bên trái màn hình và hoàn thành Quest '[Discovery] Discovery Sky'.
 • Sử dụng Discovery Map UI hay nhấp vào đám mây ở Ludibrium để di chuyển đến map.
 • Sẽ có các map sau: Leafre, Ariant, Edelstein, và Orbis. Bạn phải hoàn thành các Quest Flight Master để có thể đi đến các map khác.
 • Mục tiêu là bạn bay xa nhất có thể và ăn các vật thể trên trời để nhận Sky Points và tăng thêm độ cao.
 • Chạy lướt tới bằng cách nhấp phím mũi tên → 2 lần. Sau đó nhảy lên, rồi bung dù bằng cách bấm phím Space.
 • Dù bay hoạt động tương tự skill bay của Demon Avenger/Demon Slayer
 • Nhận Sky PointsArk Points khi bạn ăn Pollen và Rainbow Pollen.
 • Sky Points được sử dụng để nâng cấp Flying Level khi bạn đạt đủ số điểm. Một số hiệu ứng sẽ được mở khi bạn vừa đạt được Flying Level mới.
 • Bạn có thể nhận thêm Ark Points và Sky Points khi bay được một khoảng cách nhất định.

Lượng Ark Points khi bạn ăn các vật thể:

 • Pollen - 3 Ark Points.
 • Tailwind - Tăng độ cao.
 • Rainbow Pollen - 30 Ark Points.
 • Golden Tailwind - Tăng độ cao.

Khoảng cách:

 • 5,000 m  - 13 Sky Points và Ark Points.
 • 10,000 m - 50 Sky Points và Ark Points.
 • 20,000 m - 200 Sky Points và Ark Points.
 • 30,000 m - 450 Sky Points và Ark Points.
 • 40,000 m - 800 Sky Points và Ark Points.
 • 50,000 m - 1,250 Sky Points và Ark Points.

Flying Level:

 • Level đầu không có các Effect Bonus.
 • Đạt 500 Tổng lượng Sky Points: Lượng Sky Points nhận được từ Pollen tăng từ 3 lên 4.
 • Đạt 1,000 Tổng lượng Sky Points: Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống.
 • Đạt 2,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 4,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 8,000 Tổng lượng Sky Points: Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống, có thể sử dụng Booster.
 • Đạt 12,000 Tổng lượng Sky Points: Lượng Sky Points nhận được từ Rainbow Pollen tăng từ 30 lên 40.
 • Đạt 16,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 20,000 Tổng lượng Sky Points: Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 25,000 Tổng lượng Sky Points: Sky Points given by Pollen tăngd from 4 to 5.
 • Đạt 30,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.
 • Đạt 35,000 Tổng lượng Sky Points:Tốc độ rơi của dù bay giảm xuống, tăng sức mạnh của Booster .
 • Đạt 50,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi ăn Tailwind/Golden Tailwind.
 • Đạt 60,000 Tổng lượng Sky Points:  Lượng Sky Points nhận được từ Pollen tăng từ 40 lên 50.
 • Đạt 70,000 Tổng lượng Sky Points:Tăng hiệu ứng khi rơi xuống vùng Large Fans.

Discovery Weather (4/7 ~ 7/8)

Yêu cầu: Lv. 33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

Nhận Quest '[Discovery] Maple World Discovery' và hoàn thành Quest '[Discovery] Discover Weather'.

Săn 200 Monster trong khoảng level (trên dưới 20lv) để kích hoạt hiệu ứng thời tiết đầu trong 30 giây.

Tiếp tục săn thêm 200 Monster trong khoảng level (trên dưới 20lv) ở cùng map để thay đổi hiệu ứng thời tiết (tối đa 5 Stage) trước khi quay về hiệu ứng ban đầu.

Các Stage của Hiệu ứng thời tiết:

 • Stage 1 (Tuyết rơi): 2 Ark Points cho mỗi Monster mà bạn tiêu diệt. EXP +10%, Weapon ATT/Magic ATT +5
 • Stage 2 (Mưa): 4 Ark Points cho mỗi Monster mà bạn tiêu diệt. Exp +20%, Weapon ATT/Magic ATT +10
 • Stage 3 (Gió): 6 Ark Points cho mỗi Monster mà bạn tiêu diệt. Exp +30%, Weapon ATT/Magic ATT +15
 • Stage 4 (Sương mù): 8 Ark Points cho mỗi Monster mà bạn tiêu diệt. Exp +40%, Weapon ATT/Magic ATT +20
 • Stage 5 (Trời quang): 10 Ark Points cho mỗi Monster mà bạn tiêu diệt. Exp +50%, Weapon ATT/Magic ATT +30

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Mega Burning Project (20/6 (sau bảo trì) ~ 3/7)

 • Lưu ý: Không thay đổi thời gian trên máy tính, để tránh tình trạng không tạo được Burning Character, hoặc xóa Burning Char và không tại lại được.
 • Yêu cầu: Những char tạo mới trong đợt event này mới được tham gia event (ngoại trừ Zero, Cadena và Illium), còn những char tạo trước event này sẽ không thể Burn được. Level 33+ mới nhận được Box.

 • Tạo nhân vật mới và thông báo như trên sẽ hiện ra. Chọn Yes để chuyển nhân vật thành Burning Character.
 • Thay vì mỗi lần lên chỉ có 1 level, lần này bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa. (Vd: Bạn đang ở Level 100 thay vì lên cấp sẽ là Lv101, bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa là lv103). Và Event này chỉ có tác dụng đối với những char < Lv150.
 • Vào character đã được Burn ở màn hình chọn nhân vật, sau đó nhận Quest 1+2 Level Up! Mega Burning Project! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình, bạn sẽ nhận thưởng!

 • Phần thưởng:
  • Lv30 Equipment Box: Chỉ mở ra được khi đạt level 30. Bao gồm những món equip level 30 thuộc nhánh nghề của bạn.
  • Mysterious Cryptic Chest: Mở ra bạn sẽ được 1 pet ốc sên (Snail). HSD: 5 tiếng, có khả năng loot item và meso. Không thể hồi sinh. Không thể đưa vào cash shop.
  • Legendary Cryptic Chest: Chỉ mở ra được khi đạt level 100. Bao gồm:
   • Frozen Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được các item sau:
    • Frozen Hat: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +23 MaxHP/MaxMP +270, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +293. Slots: 10.
    • Frozen Cape: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense: +180, Speed +9, Jump +5. Slots: 7.
    • Frozen Suit: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense: +315. Slots: 10.
    • Frozen Weapon: Untradeable. Req. Lv: 100. Stat tùy thuộc vào nghề của bạn.
   • Frozen Secondary Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được Secondary Weapon tương ứng với nghề của bạn.
   • Mastery Book 20 x3
   • Mastery Book 30 x3
  • Keep on Burning: Chỉ mở ra được khi đạt level 130. Trong Box có Title Keep on Burning. Không thể giao dịch. HSD: 14 ngày. Lv130. All Stat +10, MaxHP/MP + 400, Weapon/Magic ATT +10, Boss ATT +10%, IED +10% (Ignore Enemy Defense).
Tinkerer's Chest (20/6 (sau bảo trì) ~ 7/8)

Yêu cầu: Level 33+

Event này dành cho những người quay Marvel Machine ra Tinkerer’s Chest.

Nói chuyện với NPC Yulia ở Event Hall, các town lớn và Henesys Market để:

 • Nhận Quest lấy Tinkerer Shoulder hoặc Belt mới. Hoặc
 • Nhận Quest nâng cấp Tinkerer Shoulder và Belt đang có sẵn trong túi.

Tiêu diệt 200 quái vật trong tầm level rồi trả Quest cho Yulia cùng  01 Tinkerer’s Chest và nhận thưởng:

 • Tinkerer Shoulder hoặc Belt mới. Hoặc
 • 01 lần nâng cấp Shoulder và Belt đang có sẵn

Các item này phân biệt sức mạnh bằng màu. Thứ tự từ Yếu đến Mạnh là: Vàng -> Xanh lá -> Xanh lam -> Đỏ -> Đen.

Khi trang bị Shoulder và Belt cùng màu, bạn sẽ nhận được Set Bonus.

Ví dụ về Stat và Set Bonus cho Tinkerer Set màu Đen.

 • Tinkerer’s Black Belt: Lv: 100, STR/DEX/INT/LUK: +100, Weapon ATT/Magic ATT: +50, DEF: + 100, 1 upgrade slot (unhammered)
 • Tinkerer’s Black Shoulder Accessory: Lv: 100, STR/DEX/INT/LUK: +40, Weapon ATT/Magic ATT: +15, DEF: +200, 1 upgrade slot (unhammered)
 • Set Bonus (Black): STR/DEX/INT/LUK: +50, MaxHP/MaxMP: +20%, Weapon ATT/Magic ATT: +50, DEF: +200
2x EXP & Drop Weekend (23/6 ~ 24/6)


Thời gian: Giờ VN

 • Ngày 23/6 (thứ 7)
  • 3:00 chiều – 6:00 chiều
 • Ngày 24/6 (Chủ nhật)
  • 1:00 sáng – 4:00 sáng
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa
Sunny Sunday Perk (24/6 & 1/7 & 8/7 & 15/7 & 22/7)
 • Tuần 1 - 24/6/2018
  • Giảm 30% Meso khi sử dụng Star Force (trừ đồ Superior).
  • Gấp đôi lượng Ark Points từ Discovery Events.
  • Lượng Ark Point hàng ngày từ Discovery Events (Viewpoint, Field, Ocean, và Desert) được nhân đôi.
 • Tuần 2 - 1/7/2018
  • Giảm 30% lượng Ark Coin khi mua đồ từ Ark Coin Shop.
  • Gấp đôi lượng Ark Points từ Discovery Events.
  • Lượng Ark Point hàng ngày từ Discovery Events (Viewpoint, Field, Ocean, và Desert) được nhân đôi.
 • Tuần 3 - 8/7/2018
  • Tỉ lệ 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5 stars, 10 stars, và 12 stars (trừ đồ Superior).
  • Gấp đôi lượng Ark Points từ Discovery Events.
  • Lượng Ark Point hàng ngày từ Discovery Events (Viewpoint, Field, Ocean, và Desert) được nhân đôi.
 • Tuần 4 - 15/7/2018
  • Nhận 4 Arcane Symbol Coupon.Sử dụng để nhận 5 Arcane Symbols (bạn phải hoàn thành Storyline của vùng đó để nhận. Ví dụ: Nếu bạn không hoàn thành Chu Chu Island thì bạn không thể nhận Arcane Symbol của Chu Chu Island).
  • 1 Storm Growth Potion.
  • Nhận 2x EXP Coupon (30 min) x3.
  • Gấp đôi lượng Ark Points từ Discovery Events.
  • Lượng Ark Point hàng ngày từ Discovery Events (Viewpoint, Field, Ocean, và Desert) được nhân đôi.
 • Tuần 5 - 22/7/2018
  • Giảm 30% lượng Ark Coin khi mua đồ từ Ark Coin Shop.
  • Giảm 50% lượng Honor EXP khi reset Ability.
  • Gấp đôi lượng Ark Points từ Discovery Events.
  • Lượng Ark Point hàng ngày từ Discovery Events (Viewpoint, Field, Ocean, và Desert) được nhân đôi.
Maple Relay (1/7 ~ 3/8)
 • Yêu cầu: Có thể tham gia ở bất kỳ nhân vật nào trong account, nhưng mỗi account chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.
 • Nhận nhiệm vụ [Ark] Maple Relay Event Notice ở icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình.
 • Click vào icon player để mở UI event Maple Relay
 • Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 4 nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành trong thời gian nhất định:
  • Nhiệm vụ 1: Kích hoạt Rune 2 lần.
   • Vào game tối thiểu 30 phút mới được hoàn thành.
   • Phần thưởng: daily-1  Daily Maple Relay Rewards 30m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Miu Miu Traveling Merchant (1-day))
  • Nhiệm vụ 2: Tham gia Portal vào Bounty Hunter Pollo/Fritto 1 lần.
   • Cần đợi 30 phút sau khi nhận Daily V 30m Box.
   • Phần thưởng: daily-2  Daily Maple Relay Rewards 60m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Owl Of Minerva)
  • Nhiệm vụ 3: Tấn công Elite Boss 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 60m Box.
   • Phần thưởng: daily-3  Daily Maple Relay Rewards 120m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points và 1x Super Megaphone)
  •  Nhiệm vụ 4: Tấn công Iferno Wolf trong Iferno Den 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 120m Box.
   • Phần thưởng: daily-4  Daily Maple Relay Rewards 180m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points 1x Master Craftsman Cube (1-day) và 1x Miracle Circulator)
 • Khi mở được một số Daily box nhất định, bạn sẽ được nhận những hộp quà đặc biệt. Lưu ý là chỉ nhận được 1 lần cho account thôi nhé.
  • Mở 14 box: achieve-1  Maple Relay Rewards Tier 1 Box - chứa 1x Royal Hair Coupon
  • Mở 40 box: achieve-2  Maple Relay Rewards Tier 2 Box - chứa:
   • Server thường: Lil Neon Wings (đồ Cash - Cape, có khả năng bay trong town) và Arcane Symbol Selector Coupon (x15).
   • Reboot: 30x Mysterious Meso Pouch.
  • Mở 80 box: achieve-3 Maple Relay Rewards Tier 3 Box - chứa 10,000 Reward Points và 6x Red Cubes, 1x Gold Potential Stamp Coupon
  • Mở 120 box: achieve-4 Maple Relay Rewards Tier 4 Box - chứa:
   • Absolabs Weapon cho class mở box này hoặc Dominator Pendant. Box có thể cho vào Storage. Weapon, Pendant có sẵn 12 star, Unique potential, không thể giao dịch, không thể sử dụng Transfer Hammer. Nếu bị “bùm” thì không nhận được Equipment Trace nếu sử dụng Star Force.
   • Eternal Rebirth Flame x5 Coupon
Spell Trace Fever Time (14/7 ~ 16/7 và 21/7 - 23/7)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 14/7 & 21/7 (Thứ 7)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 15/7 & 22/7 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 16/7 & 23/7 (Thứ 2)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng