Một big update mới lại ập đến GMS cùng vô vàn đợt bảo trì với nhiều tính năng mới, cải thiện các tính năng sẵn có, sự kiện với những phần thưởng hấp dẫn: Bonus Stat (Additional Option) thay thế cho Nebulite; Những câu truyện mới được thêm vào như Captain Vaga (lối chơi ASDW và dùng chuột để tấn công); Các sự kiện giúp kiếm Ark Coin để mua đồ trong Ark Coin Shop (có Chaos Ring, một loại ring đặc biệt cho phép thay đổi stat và potential!) vân vân mây mây, nói chung là ngon.

UPDATE MỚI

V Care
Grand Athenaeum: Shadow Alchemist
Nhiệm vụ hằng ngày ở Morass
Esfera: Origin Sea (mở vào 11/7)
Captain Vaga (mở vào 11/7)

CÁC UPDATE MỚI KHÁC

Bonus Stats và Rebirth Flames
Xoá bỏ Nebulite
Bug Fixes (chưa dịch)

ARK EVENT

Ark Pre-Creation (20/6 (sau bảo trì) ~ 27/6)
Ark Sugar Time (30/6 ~ 30/6)
Ark Coin Shop (20/6 ~ 7/8)
Ark Hot Week (2/7 ~ 8/7)

DISCOVERY EVENT

Discovery Event và Ark Point
Discovery Desert (20/6 (sau bảo trì) ~ 26/6 và 11/7 ~ 18/7)
Discovery Field (20/6 (sau bảo trì) - 3/7)
Discovery Viewpoint (20/6 (sau bảo trì) ~ 3/7)
Discovery Ocean (20/6 (sau bảo trì) ~ 7/8)
Discovery Treasure Ship (27/6 ~ 3/7 và 18/7 ~ 24/7)
Discovery Glacier (4/7 ~ 10/7)
Discovery Sky (4/7 ~ 7/8)
Discovery Weather (4/7 ~ 7/8)

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Mega Burning Project (20/6 (sau bảo trì) ~ 3/7)
Tinkerer's Chest (20/6 (sau bảo trì) ~ 7/8)
2x EXP & Drop Weekend (23/6 ~ 24/6)
Sunny Sunday Perk (24/6 & 1/7 & 8/7 & 15/7 & 22/7)
Maple Relay (1/7 ~ 3/8)
Spell Trace Fever Time (14/7 ~ 16/7 và 21/7 - 23/7)