Đợt crossover của MapleStory là với anime Evangelion, hứa hẹn sẽ đem lại kha khá item làm đẹp dạng Neo, Machine này nọ :3. Nhưng có lẽ muốn ngon đẹp thì phải nạp nhé \ :v /. Đợt update này từ việc Revamp Skill, đến xóa bỏ Free Market, nâng cấp Auction House, sự trở lại của Stellar Detectives và fix một RỔ lỗi… Chuỗi event Maple Film Festival, hứa hẹn những event mới lạ! Còn shop coin mở vào ngày 7/3 tới đây sẽ do Orchid đứng bán á hihi iu quá đi có khá nhiều các thể loại Ring từ trước đến giờ, nên lấy nếu bạn ở Reboot! Còn non-reboot thì tùy á :3 Ngoài ra cũng còn nhiều món đồ khác nữa, đọc tiếp để biết thêm nhé~

EVANGELION EVENTS

Dr. Kim’s Daily Quests (28/2 (sau bảo trì) ~ 27/3)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).
 • Sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm đã tạo nên 1 khe nứt thứ nguyên, liên kết thế giới của các vị anh hùng Evangelion với Maple World. Hãy sẵn sàng cộng tác với các nhân vật chính trong bộ anime, cùng chống lại các đợt tấn công của Angel trong đợt Event Crossover này!
 • Nhận Quest ‘[Evangelion] Dr. Kim’s Request’ trong icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Dr. Kim sẽ cho bạn một số nhiệm vụ hàng ngày (treo game 30 phút, thu thập item từ quái vật, kích hoạt Runes). Khi hoàn thành Quest, Dr. Kim sẽ cho bạn EVA Coins.

Phần thưởng:

 • EVA Coins
Evangelion Pilot Daily Quests (28/2 (sau bảo trì) ~ 27/3)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).
 • Các phi công Evangelions còn chưa quen và khá tò mò về Maple World, bạn hãy ra tay giúp đỡ họ bằng cách nhận Quest từ mỗi phi công Evangelion ở icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Các phi công Evangelion có nhiều Quest khác nhau (vượt đến tầng 5 Mulung Dojo 2 lần, tiêu diệt Zakum và nhặt Faded Eye of Fire, hoàn thành Monster Park 2 lần).
 • Nếu hoàn thành các Quest này, bạn sẽ nhận được EVA Coins. Và nhận thêm phần thưởng đặc biệt nếu bạn hoàn thành nhiều lần.

Phần thưởng:

 • EVA Coins
 • Shinji's Cassette Player: Tăng Weapon ATT/Magic ATT +20  trong 1h.
 • Rei's Maple World Diary: Tăng 2x EXP trong 1h.
 • Asuka's Homemade Lunch: Tăng Weapon DEF/Magic DEF +250 trong 1h.
4th Angel Invasion (28/2 (sau bảo trì) ~ 27/3)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).
 • Thí nghiệm của Alien X đã triệu hồi các thực thể từ Evangelion World đến với Maple World. Mỗi 2 giờ, các thực thể giống với Angel sẽ xuất hiện!
 • 4th Angel sẽ xuất hiện ở các Town lớn như: Henesys, Orbis, El Nath, Leafre, Magatia.
 •  Tiêu diệt 4th Angel trong khoảng thời gian nhất định để nhận EVA Coins.

Phần thưởng:

 • EVA Coins
6th Angel Invasion (28/2 (sau bảo trì) ~ 27/3)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).
 • 6th Angel xuất hiện ở Omega Sector. Nhận Quest ‘[Evangelion] Eliminate 6th Angel’ để di chuyển đến event map.
 • Bấm đúng các phím mũi tên xuất hiện trên màn hình để giúp các phi công Evangelion nhắm bắn Positron Rifle chính xác vào 6th Angel.
 • Nếu bạn bấm đúng các phím mũi tên xuất hiện trên màn hình, game sẽ đưa bạn lên mức level cao hơn, và tất nhiên là tốc độ sẽ nhanh hơn.
 • Tùy vào số lượng level bạn hoàn thành, bạn sẽ nhận được rank từ D ~ SS. Rank càng cao thì càng nhiều EVA Coins.
 • Chỉ có thể hoàn thành 2 lần/ngày.

Phần thưởng:

 • EVA Coins
Evangelion Coin Shop (28/2 (sau bảo trì) ~ 27/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên. (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

Shop bao gồm:

 • NERV Special Agent: Title. HSD: 7 ngày. STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +15, Boss ATT +5%.
 • NERV Special Agent: Title. STR/DEX/INT/LUK +1.
 • EVA Unit 01 Chair
 • EVA Unit 01 Android Coupon: bao gồm EVA Unit 01 Android và Gold Heart (HSD: 30 ngày).
 • Master Craftsman’s Cube: HSD: 7 ngày.
 • Epic Potential Scroll 50%: HSD: 7 ngày.
 • Nodestone: HSD: 7 ngày.
 • Character Slot Expansion Coupon: HSD: 7 ngày.
 • Japanese Kanji Character Damage Skin
 • Power Elixir (x100) Coupon: HSD: 7 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket: HSD: 1 ngày.
 • Monster Park REBORN Coupon: HSD: 1 ngày.

UPDATES

Achievement Updates
 • Thêm nút Refresh vào hệ thống My Achievement. Bạn có thể click vào nút này để update tiến độ hoàn thành Achievement của mình. Chỉ có thể sử dụng khi ở trong town.
 • Thêm một số Achievement mới:
  • [Theme Dungeon] Once a Crew Member, Always a Crew Member
  • [Ability] Expansion Complete
  • [Ability] Epic Rank Ability detected.
  • [Ability] Unique Rank Ability detected.
  • [Ability] Legendary Rank Ability detected.
  • [Ability] Try getting this too!
  • [Ability] Sandy Foundation
  • [Ability] Humility
  • [Ability] Look Out Below!
  • Explorer's Journal
  • Blade Master's Journal
  • Cygnus Knights's Journal
  • Resistance's Journal
  • Zero's Journal
  • Aran's Journal
  • Mercedes's Journal
  • Luminous's Journal
  • Evan's Journal
  • Shade's Journal
  • Phantom's Journal
  • Mihile's Journal
  • Kinesis's Journal
  • Xenon's Journal
  • Kaiser's Journal
  • Angelic Buster's Journal
  • The Demon's Journal
  • Cadena's Journal
  • Illium's Journal
  • Mihile's Student
  • Mihile's Apprentice
  • Mihile's Special Apprentice
  • Mihile's World's Best Apprentice
  • Mihile's Successor
  • Oz's Student
  • Oz's Apprentice
  • Oz's Special Apprentice
  • Oz's World's Best Apprentice
  • Oz's Successor
  • Irena's Student
  • Irena's Apprentice
  • Irena's Special Apprentice
  • Irena's World's Best Apprentice
  • Irena's Successor
  • Eckhart's Student
  • Eckhart's Apprentice
  • Eckhart's Special Apprentice
  • Eckhart's World's Best Apprentice
  • Eckhart's Successor
  • Hawkeye's Student
  • Hawkeye's Apprentice
  • Hawkeye's Special Apprentice
  • Hawkeye's World's Best Apprentice
  • Hawkeye's Successor
  • Diary of the Goddess Collector
  • Notes of the Goddess Collector
  • Collector of Ancient Books
  • Collector of Old Letters
  • [Spell Trace] Collect Traces to Cast Spells
  • [Spell Trace] Spell-aholic
  • [Spell Trace] Spell Traces, Scatter!
  • [Spell Trace] High-risk, High-return
  • [Spell Trace] No Pain, No Gain
  • [Spell Trace] Be Innocent
  • [Spell Trace] Cleanly, Purely, Success!
  • [Area Exploration] Sanctuary
  • [Area Exploration] Morass
  • Improve Your Fame
  • Henesys's Messenger
  • Perion's Messenger
  • Kerning City's Messenger
  • Beloved Friend of the Fairies
  • Sealing Off the Shrine Depths
  • Orbis's Balanced One
  • Watch the Cold! Winter Clothes Needed
  • Master of Swimming in the Sea
  • Ludibrium's Best Worker is Yours Truly!
  • Leafre's Problemsolver
  • Seeker of Truth
  • I Know What Happened at the Verne Mine
  • New Member of the Sand Bandits
  • City of the Second Future
  • THIS IS PANTHEON!
  • Protagonist of the Heliseum Reclamation
  • Training with the Masters
  • Bellflower Root Power! A Game Against Pirates
  • Walking the Path to the Past
  • World Tree Guardian
  • The Stupid One Isn't Stupid
  • Azwan Ghosts Who Speak Too Much
  • Deep Sea Diver
  • The Future Me to the Present Me
  • Best Sandwich Chef
  • The City of the Blind
  • Wind, Tree, Rock... Spirit's Friend
  • Oh My! This Must Be Collected!
  • [Theme Dungeon] Guardian of the Fairy Academy
  • [Theme Dungeon] Peace to Gold Beach
  • [Theme Dungeon] Riena Strait's Pacifier
  • [Theme Dungeon] The Scandal of Mushroom Castle
  • [Theme Dungeon] Time Travel to the Ellin Forest
  • [Theme Dungeon] Lion King's Castle Exploration
  • [Theme Dungeon] Operation Proposal
  • [Theme Dungeon] Save the Korean Folk Town
  • [Theme Dungeon] Put Ravana the Demon to Sleep
  • [Theme Dungeon] Savior of the Demons
  • [Theme Dungeon] National Producer
  • [Theme Dungeon] Giant's Friend
  • [Theme Dungeon] Go Go M-Force!
  • [Grand Athenaeum] Episode 1: The White Mage
  • [Grand Athenaeum] Episode 2: Empress in Training
  • [Grand Athenaeum] Episode 3: The Black Witch
  • [Grand Athenaeum] Episode 4: Winter Bard
  • [Silent Crusade] Silent Crusade Fellow
  • [Silent Crusade] Silent Crusade Apprentice
  • [Silent Crusade] Silent Crusade B Rank
  • [Silent Crusade] Silent Crusade A Rank
  • [Silent Crusade] Silent Crusade S Rank
  • The Swamp Remains
  • [Black Heaven] Act 1: Secrets in the Wings
  • [Black Heaven] Act 2: To War, Lumiere!
  • [Black Heaven] Act 3: Clash of the Heavens
  • [Black Heaven] Act 4: Returning Fire
  • [Black Heaven] Act 5: To the Core!
  • [Black Heaven] Act 6: Black Heaven
  • [Black Heaven] Lotus Was Grateful
  • [Heroes of Maple] Act 1: Slumbering Dragon Island
  • [Heroes of Maple] Act 1.5: Reunion
  • [Heroes of Maple] Act 2: Abraxas
  • [Heroes of Maple] Act 3: Unfamiliar World
  • [Heroes of Maple] Act 4: World Tree
  • [Heroes of Maple] Heroes Never Die
  • [FriendStory] Prologue: The World Beyond the Closet
  • [FriendStory] Chapter 1: Cygnus and the New Kid
  • [FriendStory] Chapter 2: Orchid and the Stalker
  • [FriendStory] Chapter 3: Hilla and Magnus, Sittin' In A Tree
  • [FriendStory] Chapter 4: Cassandra's Tales of Totally Shocking Stuff
  • [FriendStory] Chapter 5: Students in Crisis
  • [FriendStory] Chapter 6: Damien and the Spirit of Rock
  • [FriendStory] Transfers of Destiny, 10 Times Already!
  • [FriendStory] Behind FriendStory
  • [Medal] Savior of the Empress
  • [Title] Root Abyss Master
  • [Medal] I Only Prepared Up to Stage 100
  • [Medal] Witness the Evolution of Deep Learning
  • [Medal] Tristan's Successor
  • [Medal] Medal With A Sad Story
  • [Medal] Rose Knight
  • [Medal] Dimension Invasion Defender
  • [Medal] Master of the Tower
  • [Medal] Everyone's Friend
  • [Medal] Fear That Dominates The Mighty
  • [Medal] Hero of Heroes
  • [Title] Heart of the Alliance
  • [Medal] Butterfly Dreams
  • [Medal] Azwan's Hero of All Trades
  • [Medal] Good Cook
  • [Medal] Full of Empathy!
  • [Medal] Full of Charm!
  • [Medal] Full of Diligence!
  • [Medal] Full of Willpower!
  • [Medal] Full of Ambition!
  • [Medal] Full of Insight!
  • [Medal] Maple World's Constantine
  • [Medal] Dynamic Hair
  • [Medal] Maple World is Vast, So Many Places to Go
  • [Medal] One Who is Recognized by Dalair
  • [Papulatus] The Clock Tick-Tocks Early Morning
  • [Papulatus] Self-proclaimed Time Master
  • [Papulatus] The Troublemaker of the Otherworld
  • [Papulatus] There's Still One Minute Left
  • [Papulatus] Time is Gold!
  • [Papulatus] The Time Master Controls Time
 • Các Achievement sau được đưa vào mục Memory, không còn thực hiện được nữa:
  • [Fusion] 1 Plus 1
  • [Fusion] Greater Than The Sum of Its Parts
Skill Updates
 • Tất cả skill từ Soul Weapon đều được giảm thời gian xuất chiêu.

All Magician Jobs

 • Ethereal Form: Các nghề không sử dụng MP sẽ tiêu tốn HP. Nếu nghề sử dụng MP, kỹ năng sẽ kết thức khi hết sạch MP.

All Explorer Mage Jobs

 • Infinity: Final Damage sẽ tăng ngay lập tức khi sử dụng skill. Final Damage tăng theo thời gian bị giảm xuống. Giới hạn Final Damage tăng tối đa được loại bỏ.

Arch Mage (Fire, Poison)

 • Inferno Aura: Tăng Damage và số lần tấn công, giảm số mục tiêu tối đa và tăng thời gian xuất hiện đòn tấn công tiếp theo.

Arch Mage (Ice, Lightning)

 • Freezing Breath: Giảm Cooldown.
 • Ice Age: Tăng Damage, giảm thời gian đóng băng khu vực sử dụng skill.

Bishop

 • Blessed Ensemble/Blessed Harmony: Giảm lượng Final Damage tăng thêm dựa vào số lượng thành viên trong party.
 • Angel Ray: Tăng Damage.

All Explorer Bowman Jobs

 • Fury of the Wild: Khi kết thúc skill, Phoenix hoặc Frostprey (tùy thuộc vào class) sẽ tự động xuất hiện.

Bow Master

 • Reckless Hunt: Bow: Giảm lượng Trừ DEF .

Shadower

 • Assassinate: Damage tăng thêm tùy thuộc vào số Kill Point được thay thế bằng Final Damage.

Dual Blade

 • Asura's Anger: Tăng Damage.

Corsair

 • Eight-Legs Easton: Tăng tầm đánh.

Wind Archer

 • Albatross: Có thể click chuột phải lên icon skill để tắt hiệu ứng áo choàng.

Night Walker

 • Dark Servant: Giảm thời gian xuất chiêu.
 • Quintuple Star: Tăng Damage.
 • Shadow Illusion: Giảm thời gian xuất chiêu.

Thunder Breaker

 • Deep Rising: Thêm khả năng: Bất tử khi sử dụng skill.

Mihile

 • Expert Sword Mastery: Tăng thêm nữa Critical Rate và Critical Damage.
 • Sword of Light: Khi đang cooldown, Sword of Light đôi khi sẽ xuất hiện một lần lúc nhân vật đang tấn công.

Evan

 • Support Jump: Khi Mir đang tấn công mà sử dụng skill này, skill Return! sẽ được kích hoạt, đồng thời sau đó kích hoạt skill này.
 • Thunder Flash: Tăng Damage.

Mercedes

 • Elven Grace: Thêm khả năng: Tăng Damage khi tấn công quái vật bình thường.
 • Rising Rush: Tăng Damage và số lần tấn công của đòn tấn công cuối cùng.
 • Aerial Barrage: Thay đổi khả năng Tăng Damage cho skill Rising Rush thành Tăng Damage %.
 • Gust Dive: Tăng Damage và số lần tấn công.
 • Ignis Roar: Tăng Thời gian duy trì buff.
 • Ishtar's Ring: Thay đổi khả năng: Tăng Damage % cho Stunning Strikes thành Tăng Damage % cho Unicorn Spike.
 • Spikes Royale: Tăng Damage và thay đổi khả năng: Tăng Damage của Tornado thành Tăng Damage %.
 • Lightning Edge: Thay đổi khả năng: Tăng Damage của Gust Dive thành Tăng Damage %.
 • Rolling Moonsault: thay đổi khả năng: Tăng Damage của Rising Rush và Aerial Barrage thành Tăng Damage %.
 • Staggering Strikes: Tăng Damage.

Phantom

 • Mille Aiguilles: Tăng Damage.

Luminous

 • Gate of Light: Tăng Damage khi chỉ tấn công 1 mục tiêu.

Demon Slayer

 • Demon Lash: Giảm thời gian xuất chiêu.
 • Raven Storm: Bất tử khi sử dụng skill và tăng Cooldown.
 • Demon Impact: Tăng Damage.
 • Demon Cry: Giảm thời gian xuất chiêu.

Battle Mage

 • Condemnation: Thêm giao diện hiển thị để thấy rõ tình trạng kích hoạt của skill, loại bỏ icon buff.

Xenon

 • Core Overload: Giảm Damage của Plasma Current nhưng tăng tần số kích hoạt. Thay đổi cách tính lượng MP tiêu tốn từ % MaxMP hiện tại thành % MaxMP lúc kích hoạt.

Mechanic

 • Mech: Nếu gặp trạng thái bất thường, icon debuff sẽ hiện trên đầu nhân vật. Bạn có thể leo lên Mech (người máy) sau khi hồi phục từ trạng thái bất thường như Petrify (tê liệt).
 • Doomsday Device: Sẽ không tấn công dù cho vẫn còn thời gian, khi nhân vật không điều khiển Mech (người máy).

Kaiser

 • Final Form: Thời gian thực hiện động tác nhảy khi biến hình được giảm xuống. Có thể sử dụng Air Lift khi biến hình.
 • Blade Burst: Có thể sử dụng skill này khi đang nhảy. Thêm hiệu ứng riêng khi sử dụng skill lúc đang nhảy.
 • Ancestral Prominence: Bất tử khi sử dụng skill.

Angelic Buster

 • Soul Resonance: Tăng Damage, Tăng lượng giảm damage khi sử dụng skill.

Zero

 • Doubletime - Strength: Tăng tốc độ tấn công của Beta khi đạt tối đa số buff stack.

Kinesis

 • Ultimate - Trainwreck: Giảm lượng Psychic Point tiêu tốn.

Hayato

 • Unfaltering Blade: Tăng Critical Damage.

Kanna

 • Spirit Path: Tăng Critical Damage.

Cadena

 • Summon Brick: Giảm tầm đánh theo chiều dọc.
 • Summon Spiked Bat: Giảm tầm đánh theo chiều dọc của đòn tấn công cuối cùng.

Illium

 • Deploy Crystal: Có thể di chuyển Crystal khi các skill Reaction (phản ứng) đang xảy ra.
 • Reaction - Destruction : Tăng Damage khi tấn công boss.
 • Wings of Glory: Tăng Damage khi tấn công boss.
 • Crystal Ignition: Tăng Damage khi tấn công boss.
 • Reaction - Spectral Blast: Tăng Damage khi tấn công boss.
Profession Updates
 • Khi học các Profession (Alchemy, Smithing, hoặc Accessory Crafting), bạn sẽ có thể sử dụng tính năng Fuse Equipment và Extraction.
  • Khi Fuse 2 item có Potential, item thành phẩm sẽ luôn luôn có Potential.
  • Khi Fuse item có Potential Rank cao, item thành phẩm sẽ có Potential Rank bằng với item nguyên liệu.
  • Khi Fuse item có Potential Rank khác nhau, item thành phẩm sẽ có Potential Rank ngẫu nhiên trong khoảng giữa 2 item nguyên liệu.
  • Khi Fuse item có Potential Rank nhất định, item thành phẩm có khả năng cao nhận được Potential Rank giống với item nguyên liệu.
  • Có thể Fuse và Extract Pocket Item.
  • Thực hiện Fuse sẽ không tăng Profession Mastery nữa.
  • Smithing và Accessory Crafting có thể Extract tối đa 5 item cùng lúc.
  • Alchemy có thể Extract tối đa 10 item cùng lúc.
  • Giảm thời gian Fuse, Extract, và Craft.
 • Thêm Enhancement skill khi đạt Craftsman Rank hoặc Meister Rank đối với Smithing và Accessory Crafting.
 • Thêm 2 nguyên liệu chế tạo mới: Magic Whetstone và Magic Emerstone.
Chat Updates
 • Có thể tự do di chuyển khung chat.
 • Thêm tính năng External Chat. Vào Options -> External Chat sẽ hiện ra khung chat ở ngoài khung màn hình game (chỉ hoạt động khi hiển thị ở dạng cửa sổ - Windowed Mode).
 • Bạn có thể thêm tab cho khung chat, và điều chỉnh bộ lọc của mỗi tab, trừ tab All và tab Battle.
 • Thêm nút Help ở cạnh phần nhập nội dung chat. Click nút này sẽ hiện danh sách /câu_lệnh có thể sử dụng.
Xóa bỏ Free Market
 • Xóa bỏ các portal vào trong các room của Free Market. Nếu vẫn còn trong room của FM sau khi bảo trì update V.193 hoàn tất, bạn vẫn có thể ra ngoài bình thường.
 • Các item bán trong shop sẽ được chuyển hết vào NPC Fredrick, gặp NPC Fredrick ở Free Market Entrance để lấy lại.
 • Từ giờ sẽ chỉ còn Auction House và Trade giữa người chơi với nhau là phương thức giao dịch của game.
 • MVP Diamond Shop sẽ được xóa bỏ khỏi MVP Diamond Mega Pack.
 • Các code Marvel Machine của Hired Merchant chưa sử dụng, Hired Merchant 30 ngày và 90 ngày sẽ được đền bù.
Trade System Updates
 • Thêm tab Market Price Wish List vào Auction House.
  • Tab Market Price giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết về các giao dịch gần đây nhất của các item, bao gồm cả Closing Price  và Transaction Date.
  • Các item xuất hiện trong tab Market Price có thể được đưa vào danh sách yêu thích – Wish List, hoặc mua trực tiếp.
  • Có thể lưu tối đa 10 item vào Wish List.
  • Chọn item trong Wish List sẽ giúp bạn tìm kiếm giá thị trường – Search Market Price, hoặc thực hiện tìm kiếm đơn thuần – General Search, hoặc mua liền ngay và luôn – Buy.
 • Phí giao dịch được đồng bộ thành 5% giá trị, bất kể giá như thế nào.
Stellar Detectives
 • Chuỗi nhiệm vụ ban đầu được đơn giản hóa.
  • Quest '[Stellar Detectives] Canvassing the Neighborhood' giảm số lượng quái phải tiêu diệt trong khoảng level từ 500 về 50.
  • Quest '[Stellar Detectives] Garbage in the Wind' giảm số lượng Litter item từ 100 về 10.
  • Quest '[Stellar Detectives] Traces of Mana' giảm số lượng Mana Particles 200 về 20.
  • Quest '[Stellar Detectives] A Space-Gun for Hire' giảm số lượng Valuable Loot từ 200 về 20.
  • Quest '[Stellar Detectives] The Price of Knowledge' giảm số lượng Awesome Monster Loot từ 300 về 30.
  • Quest '[Stellar Detectives] Tiger Trackers' giảm số lượng Strange Animal Fur từ 50 về 5.
 • Số lần tham gia dungeon của Stellar Detective tăng từ 3 lên 5.
 • Giảm sát thương của các tia laser trong dungeon.
 • Tăng lượng EXP nhận được khi hoàn thành dungeon.
 • Fix lỗi Rather Fatal Rawr Ring sai lượng Critical %.
 • Fix lỗi Stellar Detective Ring sai lượng potential stat, các Ring này sẽ được đưa về đúng trạng thái của chúng. Nếu bạn sở hữu các Ring này trước đó thì stat của chúng vẫn sẽ được thay đổi lại cho chính xác.
Showa Town
 • Showa Town, Mushroom Shrine và các khu vực lân cận được làm mới lại (trừ khu vực Sengoku Era và Momijigaoka).
 • Level của quái vật và nhiệm vụ được tăng lên, với mức khởi đầu là Lv. 160 thay vì Lv. 35.
 • Xóa bỏ phần lớn quest.
 • Chuỗi nhiệm vụ của Ninja Castle bắt đầu từ Lv. 170 thay vì Lv. 160.
 • Nhiều item bị xóa bỏ khỏi phần thưởng của NPC Faito.
 • Thêm NPC Perry, giúp di chuyển nhanh giữa Showa Town, Ninja Castle, Mushroom Shrine, và Six Path Crossway.
Update khác
 • Có thể chỉnh sửa hoặc xóa Group trong Buddy List bằng cách click chuột phải lên tên của group. Tất cả bạn bè trong group đó sẽ được di chuyển đến Unassigned Group.
 • Tính năng Mời vào Guild được cải thiện, cho phép nhận lời mời khi ở khác kênh, và hiển thị tên Guild trong thông báo lời mời.
 • Tăng số slot của Black List lên 100, thêm tính năng Black List cả Guild.
 • Tất cả mọi đoạn chat của nhân vật có tên trong Black List đều bị chặn.
 • Lời mời vào Guild của Guild có tên trong Black List sẽ tự động bị từ chối.
 • Xóa bỏ câu lệnh /find . Từ giờ chỉ có thể xem vị trí của bạn bè trong Buddy List.
 • Chỉ có thể sử dụng Teleport Rock để di chuyển đến những nhân vật cho phép sử dụng tính năng này. Bạn có thể vào Settings -> Options -> Social và bỏ tick lựa chọn cho phép sử dụng Teleport Rock.
 • Khi tham gia Ursus bằng phương thức Quick Matching với 10+ người (tùy vào số lượng người chơi nhận Rank E), người chơi không nhận Rank E sẽ được tăng về điểm số. Bước tính toán sẽ được thực hiện sau khi hiển thị số điểm tổng.
 • Pet sẽ tự động di chuyển ra chỗ khác nếu chúng che mất nhân vật lúc đang đứng tại chỗ.
 • Bạn có thể xem các câu lệnh của Pet bằng cách rê lên icon pet và đọc phần mô tả của pet đó.
 • Các NPC bán Pet Food sẽ không bán sách lệnh của Pet nữa.
 • Update icon của MapleStory
Sửa lỗi
 • Cadena và Illium sẽ có Commerci Weapon.
 • Phần mô tả của các món đồ Cash sẽ được update để phản ánh đúng những loại vũ khí mà món đồ Cash đó có thể trang bị lên.
 • Fix lỗi mất tính năng SHOP của các Android.
 • Update danh sách đồ drop bởi Emperor Toad.
 • Sửa lỗi quest của Illium.
 • Sửa lỗi Familiar vô hình.
 • Sửa lỗi hiển thị dòng hội thoại của NPC NLC Taxi khi đưa người chơi đến Bent Tree.
 • Sửa lỗi câu chữ của quest '[Gold Beach] Floating Away' .
 • Sửa lỗi hiển thị của NPC Huey đè lên NPC Blair trong quest 'Investigating the Package'.
 • Sửa lỗi chuyển động của boss Vellum.
 • Sửa lỗi câu chữ của NPC Spindle nói về MapleStory TCG.
 • Sửa lỗi hiển thị khi tạo nhân vật Luminous.
 • Sửa lỗi Face vô diện khi xem trong Beauty Salon.
 • Sửa lỗi hiển thị của mini-map Grove of the Spirit Tree.
 • Sửa lỗi câu chữ của item Pink Bean Balloon Mount (30 Days).
 • Sửa lỗi không hiển thị thông báo khi người chơi ngồi lên Glow Spell Chair.
 • Sửa lỗi một số skill không gây sát thương sau khi sử dụng đến một lượng Erdas Shower skill nhất định.
 • Sửa lỗi kích hoạt skill Return! khi nhập lệnh ngay cả khi skill Support Jump của Evan chưa hoạt động.
 • Sửa lỗi hiển thị 2 lần của skill Blade Burst khi Kaiser đạt Job 4. Reset SP của skill này.
 • Sửa lỗi không cộng gộp của skill Doubletime (Strength) của Zero với skill Decent Speed Infusion.
 • Sửa lỗi người chơi không gây sát thương cho Inferno Wolf nhưng vẫn nhận được phần thưởng khi người chơi khác trong party tiêu diệt Inferno Wolf.
 • Sửa lỗi giật lag khác chuyển giữa các tab trong khung chat.
 • Sửa lỗi hiển thị của khung hình nền (di chuyển quá nhanh hay quá chậm) của một số map.
 • Sửa lỗi của Monster Park Friday Box và Legion Meso Box nhận định số lượng Meso tối đa là 9,900,000,000.
 • Sửa lỗi biến mất Item Guard của Arcane Symbol khi Arcane Symbol tăng level. Những Arcane Symbol bị lỗi này sẽ nhận được 90 ngày khóa item.
 • Sửa lỗi nhận quá số lượng mesos nhất định.
 • Sửa lỗi xuất hiện hơn 2 Altar Tower khi đánh Hard Hilla.
 • Sửa lỗi hiện thông báo sai rằng Zero sẽ không nhận được item hay EXP ở Maple World trước khi hoàn thành Chapter 2.
 • Sửa lỗi skill profession (Weapon Smelting và Accessory Enhancement) đôi khi biến mất.
 • Sửa lỗi vẫn cho phép sử dụng Boss Matchmaking List dù cho đã tiêu diệt Chaos Zakum và Chaos Papulatus trong tuần đó.
 • Khi nhận quest 'Cross World Party Quest Challenge!', những lần tham gia trước đó sẽ được reset.
 • Sửa lỗi Thunder Breaker Job 5 không nhận được quest 'Puppeteer's Hideout'.
 • Sửa lỗi không thể di chuyển nhân vật nếu không click chuột sau khi thay đổi Hotkey.
 • Sửa lỗi vẫn có thể sử dụng Soul Weapon khi nút On/Off của hiệu ứng Soul Weapon không hiển thị dù cho bạn đã thu nhỏ Soul Weapon UI. (lậu mé thề ko hiểu cái lỗi này là sao luôn =)) )
 • Sửa lỗi trang bị Node bằng cách kéo thả sẽ trang bị Node của trang trước trong V Matrix.
 • Sửa lỗi Omega Sector không hiện diện trong các hệ thống di chuyển nhanh như Interdimensional Portal.
 • Sửa lỗi một số map của Arcane River – Morass.
 • Sửa lỗi mất chỗ đứng trong map 'That Day in Trueffet 4'.
 • Sửa lỗi không thể bắn tên, đạn, hay ném phi tiêu khi dính trạng thái bất thường 'Potion Seal'.
 • Sửa lỗi tìm kiếm trong Auction House, tìm Damage % Increase nhưng cả Boss Damage % Increase cũng hiện ra.
 • Sửa lỗi crash game khi chọn một số mục trong hệ thống Help của Legion.
 • Sửa lỗi boss Papulatus thi triển cả 2 chế độ tấn công khi dính trạng thái bất thường lúc đang ở trạng thái Alarm Mode. Papulatus sẽ không còn dính trạng thái bất thường khi đang trong trạng thái Alarm Mode.
 • Sửa lỗi Lucky Item vẫn được áp dụng cho một loại trang bị nhất định khi nhân vật đang sử dụng loại trang bị đó.
 • Sửa lỗi ngồi nhầm lên Papulatus's Clock Chair của người khác khi bạn đang thử ngồi lên Papulatus's Clock Chair.
 • Sửa lỗi cho phép sử dụng skill không đăng ký sử dụng khi đánh Ursus.
 • Sửa lỗi xóa bỏ hành động của skill khi Explorer Magician sử dụng skill 'Unreliable Memory'.
 • Sửa lỗi thời gian duy trì không chuẩn xác khi sử dụng skill Guided Arrow được giảm cooldown.
 • Sửa lỗi dính delay khi Bishop cho Pet auto buff Bless sau đó học Advanced Blessing.
 • Sửa lỗi Rangefinder không được áp dụng chuẩn xác lên skill Perfect Shot của Marksman.
 • Sửa lỗi sai hành động (crossbow -> bow) khi Marksman sử dụng Soul Arrow, Hookshot, Piercing, Sniping, hoặc High Speed Shot.
 • Sửa lỗi không có gì thay đổi khi tăng skill Critical Fire của Cannoneer từ Lv. 9 lên Lv. 10.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng skill Savage Flame của Blaze Wizard tại một số map đặc biệt.
 • Sửa lỗi không sử dụng được Revolving Cannon khi Blaster sử dụng Revolving Blast khi đang sử dụng Bunker Buster.
 • Sửa lỗi M-FL không gây sát thương khi Mechanic sử dụng tên lửa với Doomsday Device.
 • Sửa lỗi Morph Gauge chỉ tăng 1 lần khi Kaiser sử dụng skill Bladefall tấn công với nhiều thanh kiếm.
 • Sửa lỗi Apocalypse Cannon của Cadena không gây damage khi được nạp năng lượng.
 • Sửa lỗi skill Chain Arts: Beatdown của Cadena không gây damage lên một số quái vật.
 • Sửa lỗi hiện khung chat khi đang làm quest cốt truyện của Illium.
 • Sửa lỗi lưu lại các liên lạc của nhân vật trước khi chuyển nhân vật.
 • Sửa lỗi hiện Map UI khi chuyển đến màn hình login.
 • Sửa lỗi item Paper Bag không thể đưa vào Cash Inventory.
 • Sửa lỗi hiện effect của vũ khí Blood Oath ở trên map khi bạn sử dụng megaphone.
 • Sửa lỗi tốn 2 Safety Charm hồi sinh trong town sau khi chết.
 • Sửa lỗi có sự sai khác giữa thời gian còn lại hiện trên UI và thời gian THỰC còn lại.
 • Sửa lỗi không hiển thị hình ảnh của NPC ở tab Complete của một số quest vùng Vanishing Journey.
 • Sửa lỗi sai khác về lượng Attack Power tăng thêm so với lượng chính xác khi Zero so sánh vũ khí với một Zero khác.
 • Sửa lỗi map 'Forgotten Path of Time 1' không phải là Burning Field.
 • Sửa lỗi không dính trạng thái bất thường của Lucid trong dạng phẫn nộ.
 • Sửa lỗi boss buff OMNI-CLN and Papulatus biến mất sau khi chết.
 • Sửa lỗi pet không nhặt một số item nhất định trong Cross World Party Quest.
 • Sửa lỗi một số đồ Cash không hiển thị ở màn hình chọn nhân vật.
 • Sửa lỗi hiện thông báo 'Please try again later.' Khi tăng/giảm Fame của người khác.
 • Sửa lỗi nhận được Lucent Gauntlet khi mở Thief Box trong Dragon Rider.
 • Scarlet Ring sẽ trở thành item Untradeable Once Equipped và là Unique Equipped Item.
 • Sửa lỗi sai phiên bản Decent Sharp Eyes từ Potential của một số class.
 • Sửa lỗi không hiển thị toàn bộ các mảnh Set Item của set Gollux và Alien.
 • Sửa lỗi hoạt động không chuẩn khi Xenon thực hiện reset AP mà đang trang bị 1 item tăng INT. Tất cả Xenon sẽ được reset AP, HP và MP. Lỗi này sẽ được bồi thường bằng Maple Points đối với những AP Reset Scroll được mua trong khoảng 27/2 đến 28/2/2018. Phần đền bù sẽ được chuyển đến các account bị ảnh hưởng trong đợt bảo trì trong tương lai.
 • Sửa lỗi Venom Burst vẫn có thể bỏ độc các mục tiêu không thể bị tấn công.
 • Sửa lỗi không đồng bộ lượng Final Damage của skill Advanced Combo lúc được buff Combat Orders.
 • Sửa lỗi skill Sacrosanctity vẫn còn hiện hiệu ứng dù cho skill đã kết thúc.
 • Sửa lỗi skill Evil Eye không kích hoạt khi sử dụng cùng lúc di chuyển qua portal.
 • Sửa lỗi không vào trạng thái bất tử khi sử dụng skill Final Pact nếu có một thành viên trong party sử dụng Crystalline Bulwak trước đó.
 • Sửa lỗi Arrow Blaster biến mất ngay khi vừa đặt.
 • Sửa lỗi không thể giữ buff Ignis Roar dù cho đã sử dụng Buff Freezer.
 • Sửa lỗi có thể tấn công các mục tiêu mà đáng lẽ không thể tấn công khi sử dụng Luck of the Draw.
 • Sửa lỗi skill Jaguar Rampage không nhận được effect của Hyper Skill: Summon Jaguar – Reinforce.
 • Sửa lỗi tầm đánh rộng thất thường khi Mechanic đang ngồi trên Mech ở dạng Tank, và đang ở vị trí ngồi.
 • Sửa lỗi Cadena bị lệch vị trí khi sử dụng Summon Daggers, Summon Shotgun, và Summon Decoy Bomb nếu di chuyển quá nhanh.
 • Sửa lỗi đôi khi các đòn tấn công không kích hoạt skill Master of Death.

NEW EVENTS

Rainbow Spectrum (28/2 (sau bảo trì) ~ 13/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày để nhận phần thưởng theo ý bạn.
 • Mỗi ngày, bạn có thể chọn 1 trong 7 nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, bạn có thể chọn 1 trong 7 phần thưởng bạn muốn.
 • Bạn chỉ có thể hoàn thành 7 nhiệm vụ hàng ngày (14 nhiệm vụ ngày thứ 7). Bạn có thể lập lại nhiệm vụ bạn muốn làm nhiều lần.
 • Hoàn thành tất cả 7 nhiệm vụ mỗi ngày, bạn sẽ hoàn thành thử thách “Rainbow Ngày
  “ và nhận thêm phần thưởng.
 • Có 7 nhiệm vụ bạn có thể chọn:
  • Vanquish Foes
  • The Master of Patience
  • Come Find Me
  • The Professional
  • The Greater Greeter
  • Welcome to Monster Park
  • Party Quest Bonanza

Phần thưởng:

 • 2x EXP Coupon: HSD: 1 ngày. Tăng 2x EXP trong 15’.
 • Loot Fountain (20-minute): HSD: 1 ngày. Tăng Drop Rate +30% trong 20’.
 • 2x Mesos Coupon: HSD: 1 ngày. Tăng 2x lượng Mesos trong 15’.
 • 50 Reward Points: HSD: 1 ngày.
 • Infinite Revitalizer: HSD: 1 ngày. Giảm 70 độ mệt mỏi của Harvesting/Mining.
 • Trait Sack: HSD: 1 ngày. Tăng 50 - 100 điểm trait ngẫu nhiên.
 • Occult Cube (x2): Vĩnh viễn.

Rainbow Day Challenge Bonus Gift:

 • 3x EXP Coupon: HSD: 1 ngày. Tăng 3x EXP trong 15’.
 • Nodestone: HSD: 7 ngày.
 • Arcane Symbol x2 Selector Coupon: HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận 2 Arcane Symbols mà bạn muốn
 • 100 Reward Points (x2): HSD: 1 ngày.
 • Monster Park REBORN Coupon: HSD: 1 ngày.
 • Trait Selector Box: HSD: 1 ngày. Tăng 500 - 1000 điểm trait ngẫu nhiên.
 • Occult Cube (x15): Vĩnh viễn.

Hoàn thành Rainbow Day Challenge 7 lần:

 • Ultimate Spectrum Mapler: Title. Stats sẽ biến mất vào 6:59AM 20/3/2018 (giờ VN): STR/DEX/INT/LUK +50, Weapon ATT/Magic ATT +20, Boss Damage +30%, Ignore DEF +30%, MaxHP/MaxMP +2,000.
Sunny Sunday Perks (4/3 & 11/3 & 18/3 & 25/3 & 1/4)
 • Tuần 1 – 4/3/2018
  • Giảm 30% lượng Spell Trace cho mỗi lần sử dụng.
  • Tăng 2x Drop Rate (Reboot World).
 • Tuần 2 – 11/3/2018
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force.
  • Nhận miễn phí 20 Arcane Symbols (1 lần mỗi World).
  • Tăng gấp đôi lượng Pop Coins và lượng vật phẩm hàng ngày từ Maple Film Festival.
 • Tuần 3 – 18/3/2018
  • Tỉ lệ 100% khi sử dụng Star Force ở mức 5, 10, 12 stars.
  • Nhận miễn phí Monster Charge từ Spitfire event.
  • Tăng gấp đôi lượng Pop Coins và lượng vật phẩm hàng ngày từ Maple Film Festival.
 • Tuần 4 – 25/3/2018
  • Giảm 50% lượng Honor reset Ability.
  • Tăng 5x lượng Honor EXP từ Medal of Honor rớt từ quái vật ở các bãi train.
  • Tăng gấp đôi lượng Pop Coins và lượng vật phẩm hàng ngày từ Maple Film Festival.
 • Tuần 5 - 1/4/2018
  • Tăng 2x EXP khi hoàn thành Pollo và Fritto.
  • Tăng 2x lượng Arcane Symbols khi hoàn thành (Vanishing Journey, Hungry Muto, Dream Defender, and Spirit Savior).
  • Giảm 50% khi soi Potential.
  • Tăng gấp đôi lượng Pop Coins và lượng vật phẩm hàng ngày từ Maple Film Festival.
Hot Week (5/3 ~ 11/3)
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành chapter 2)
 • Một ngày được tính từ 7:00 sáng hôm đó đến 6:59 sáng hôm sau (giờ VN)
 • Click vào icon hộp quà phía bên trái màn hình để nhận quà.

Phần thưởng:

 • Thứ 2, 5/3
  • Pendant of the Spirit: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 3, 6/3
  • Storage Room 4 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 4, 7/3
  • Character Slot Expansion Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Thứ 5, 8/3
  • Special Medal of Honor (x3): Không thể giao dịch
 • Thứ 6, 9/3
  • 2x EXP Coupon (x3): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Sử dụng để 2x EXP trong 30 phút.
 • Thứ 7, 10/3
  • Pop Coin (x40): Không thể giao dịch
 • Chủ nhật, 11/3
  • 1000 Reward Points Token: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu nhận đủ tất cả các phần quà trong cùng 1 World (không phải World Alliance nhé).
Spell Trace Fever (10/3 - 11/3 & 24/3 - 25/3)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 10/3 & 24/3 (Thứ 7)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 11/3 & 25/3 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 12/3 & 26/3 (Thứ 2)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
Daily Goodies (12/3 - 27/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

Đăng nhập vào game mỗi ngày và nhận Quest Attendance Check ở icon ngôi sao bên trái màn hình.

 • Tiêu diệt 200 quái vật trong khoảng level để nhận phần thưởng
 • Chỉ có thể hoàn thành Quest một lần ở mỗi World.
 • Phần thưởng là Daily Spring Spree Gift Box (Di chuyển trong account, HSD: 1 ngày) :
  • 2x EXP Coupon: Không thể giao dịch. Biến mất vào 6:59 AM giờ VN ngày kế tiếp. Tăng 2x EXP trong 15’.
  • Spring Spree Delicacy: Không thể giao dịch. Biến mất vào 6:59 AM giờ VN ngày kế tiếp. Weapon ATT/Magic ATT +30 trong 15’.
  • Pop Coin (x5): Không thể giao dịch.

Phần thưởng:

 • Ngày 1: Daily Spring Spree Gift
 • Ngày 2: Daily Spring Spree Gift (x2)
 • Ngày 3: Daily Spring Spree Gift (x3)
 • Ngày 4: Daily Spring Spree Gift (x4)
 • Ngày 5: Daily Spring Spree Gift (x5)
 • Ngày 6: Daily Spring Spree Gift (x6)
 • Ngày 7: Daily Spring Spree Gift (x7)
 • Ngày 8: Daily Spring Spree Gift (x8)
 • Ngày 9: Daily Spring Spree Gift (x9)
 • Ngày 10: Daily Spring Spree Gift (x10)
Stellar Detectives Reopen Event (14/3 ~ 27/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Stellar Detectives đã khai trương lại, và những phần thưởng hấp dẫn đang chờ đợi bạn.
 • Đi vào Hyperspace Cube Dungeon và đạt được 20 điểm để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.
  • Ngày 1: 1.5x EXP Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Tăng 2x EXP trong 30’.
  • Ngày 2: Spell Trace (x500): Không thể giao dịch.
  • Ngày 3:
   • Non-Reboot worlds: Golden Hammer 50%: Không thể giao dịch.
   • Reboot world: Mysterious Meso Pouch
  • Ngày 4: Spell Trace (x1,000): Không thể giao dịch.
  • Ngày 5: 1.5x EXP Coupon (x2): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Tăng 2x EXP trong 30’.
  • Ngày 6: Spell Trace (x1,000): Không thể giao dịch.
  • Ngày 7: Selective 8 Slot Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Bạn cũng có thể nhận thêm lượng EXP khi hoàn thành Hyperspace Cube Dungeon trong suốt thời gian diễn ra event.
 • Tỉ lệ xuất hiện Hidden NPC Shops trong Hyperspace Cube Dungeon được tăng lên trong suất thời gian diễn ra event.
Pink Bean's Plum Petal Puffs (14/3 ~ 27/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Thu thập Plum Petal Puffs bằng cách săn quái vật trong khoảng level.
 • Plum Petal Puff không thể giao dịch và sẽ biến mất vào cuối event 6:59AM 28/3/2018 (giờ VN).
 • Sử dụng Plum Petal Puff để nhận EXP và Pop Coin (Không thể giao dịch); bạn cũng có cơ hội nhận được Pink Bean Hairband Coupon (Có thể giao dịch)!

MAPLE FILM FESTIVAL EVENTS

Maple Film Festival Passport (7/3 ~ 3/4)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Một số bộ phim đã được đệ trình lên Maple Film Festival!
  • King of the Rings
  • Monster Cabbie
  • Detective Kemdi
  • Spitfire
  • Deplorable Maple
  • Standoff
 • Tham gia vào event và nhận đóng dấu vào Maple Film Festival Passport của bạn. Mỗi cái đóng dấu khác nhau sẽ cho bạn các stats khác nhau. Những chỉ số trên sẽ được áp dụng lên Title khi bạn hoàn thành những Quest của MFF .

Phần thưởng:

 • MFF Cinemaphile Title sẽ được trao khi bạn nhận Quest của MFF "[MFF] Film Festival Premiere". Title sẽ hết hạn vào 6:59AM 12/4/2018 (giờ VN).
 • Tùy vào số lần đóng dấu trên Passport, bạn sẽ nhận được MFF Cinemaniac Title (hết hạn vào 6:59AM 3/5/2018 (giờ VN))
Monster Cabbie (7/3 ~ 3/4)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Nhận Quest "[MFF] Monster Cabbie" từ icon ngôi sao bên trái màn hình hay nhấp vào Monster Cabbie ở MFF Marquee.
 • Nói chuyện với NPC Spiegelmann để nhận Quests, để nghe giải thích rõ hơn cách chơi minigame và bắt đầu minigame.
 • Mục tiêu của 1 đến 6 người chơi là di chuyển nhiều hành khách nhất có thể đến đia điểm quy định trong vòng 5’.
 • Hành khách và điểm đến: Mushrooms đến Henesys, Cursed Eyes đến Ellinia, Boars đến Perion, Ghosts/Stirge đến Kerning City, Rock Spirits có thể di chuyển đến những nơi trên.
 • Nếu hành khách cách xa địa điểm cần đến, thì họ sẽ trả thêm cho bạn.
 • Bạn có thể sử dụng “Fare” để nâng cấp tốc độ, số lượng ghế ngồi trong Taxi.
 • Bạn có thể sử dụng “Fare” từ minigame để đổi Meso hoặc Pop Coins ở Speigelmann.
Detective Kemdi (7/3 ~ 3/4)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Nhấp chuột vào lá thư xuất hiện trên đầu mỗi phút thứ 15 và 45 mỗi giờ để tham gia Event.
 • Số lượng người chơi cho phép lên đến 100, tham gia vào trò chơi đoán số.
 • Người chơi có cơ hội bấm mã code mỗi 10s.
  • "O" xuất hiện khi 1 trong những số bạn nhập vào là đúng và đúng vị trí.
  • "△" xuất hiện khi 1 trong những số bạn nhập vào là đúng nhưng sai vị trí.
  • "X" xuất hiện khi nhập sai số và không đúng vị trí.
 • Nếu bạn nhập đúng mã số, bạn sẽ được lên bảng và đợi đến vòng kế tiếp.
 • Phần thưởng sẽ được trao tùy vào thứ hạng bạn đạt được.
 • Tổng cộng có 5 vòng và 15 lượt. Vòng đoán số sẽ tự động kết thúc khi đủ 30 người chơi lên bảng vàng.

Phần thưởng:

 • 1st place: Pop Coins (x20)
 • 2nd - 5th place: Pop Coins (x15)
 • 6th - 10th place: Pop Coins (x10)
 • 11th - 20th place: Pop Coins (x5)
 • 21st - 30th place: Pop Coins (x3)
 • Người chơi không nằm trong bảng vàng sẽ nhận được 1 Pop Coin.
Spitfire (14/3 ~ 27/3)

Yêu cầu: Lv110 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Quest "[MFF] Spitfire" ở icon ngôi sao bên trái màn hình sau khi hoàn thành Quest "[MFF] Film Festival Premiere" để di chuyển đến Spitfire map.
 • Nói chuyện với NPC Cassandra để vào map, nơi mà 10 người chơi được di chuyển đến cùng lúc (không cùng party). Nếu bạn đang trong party thì bạn sẽ tự động rời khỏi party đó.
 • Ở Spitfire map, bạn sử dụng Pop Coins để triệu hồi quái vật. Chỉ có bạn mới có thể nhìn thấy và săn những quái vật mà bạn đã triệu hồi . Bạn sẽ nhận được thêm 120% EXP từ quái vật bạn triệu hồi.
 • Trả cho NPC Cassandra 10 Pop Coins để triệu hồi 500 quái vật.
 • Level của bạn sẽ quyết định lượng quái vật mà bạn có thể triệu hồi mỗi ngày:
  • Lv. 100-119: 500 monsters
  • Lv. 120-139: 1,000 monsters
  • Lv. 140-159: 1,500 monsters
  • Lv. 160-179: 2,000 monsters
  • Lv. 180-199: 2,500 monsters
  • Lv. 200+: 3,000 monsters
 • Nếu bạn bị đá khỏi game hay đá đít ra Desktop, quái vật bạn đã triệu hồi vẫn sẽ không biến mất. Nói chuyện với Cassandra để thay đổi loại quái vật.
 • Bạn có thể triệu hồi quái vật ở Arcane River, nếu bạn vào được các khu vực thuộc Arcane River.
Deplorable Maple (14/3 ~ 28/3)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Săn Elite Monsters ở Maple World. Mỗi 3 lần Elite Monster được triệu hồi, Elite Deplorable Maple Monsters sẽ xuất hiện. Bao gồm Grim Orange Mushroom, Grim Slime, và Grim Ribbon Pig.
 • Khi tiêu diệt, Bonus Stage sẽ xuất hiện với nhiều mini-Deplorable Maple Monster với lượng EXP cực kì cao.
Standoff (21/3 ~ 3/4)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

 • Nhận Quest "[MFF] Standoff" ở icon hình ngôi sao bên trái màn hình sau khi hoàn thành Quest "[MFF] Film Festival Premiere".
 • Grizzly, Panda, và Tae Roon vô tình làm mất mấy bộ phim. Họ tha thiết khẩn cầu sự giúp đỡ của bạn để tìm lại nhưng bộ phim đó!
 • Có 2 cách để nhận Film Points:
  • Nhặt Film Scraps từ quái vật trong khoảng level.
  • Treo game ở các Town: Henesys, Leafre, Perion, Sleepywood, Orbis, El Nath, Ludibrium, Magtia, Edelstein, Haven, Mu Lung, Deserted Camp, Pantheon, Nameless Town, Chu Chu Village, Lachelein Main Street, Go to Grove of the Spirit Tree, Trueffret Square.
 • Mỗi khi đủ 100 Film Points , số lượng Film Reels bạn nhận được sẽ tăng lên. Sử dụng Film Reels để nhận Pop Coins.
 • Bạn chỉ có thể nhận 100 Film Reels/ngày  và 10,000 Film Points/ngày đối với mỗi nhân vật.
 • Vào Sunny Sundays (25/3/2018 và 1/4/2018) lượng Film Reel và Film Points sẽ được tăng lên, đông nghĩa là bạn có thể nhận 200 Film Reels và 20,000 Film Points/ngày.
King of the Rings (7/3 ~ 3/4)

Yêu cầu: Lv33 trở lên.

Tìm đến NPC Ring Master Orchid ở Henesys, Leafre, và Nameless Town để mua hàng bằng Pop Coins!

 • Shop bao gồm:
  • Enhancement Pouch:  15 Pop Coins. Chứa một vật phẩm ngẫu nhiên dùng để Enhance.
  • Trait Pouch:  15 Pop Coins. Tăng Trait ngẫu nhiên.
  • Spring Spree Random Damage Skin Box:  80 Pop Coins. Chứa các Damage Skin sau: Rice Cake, Full Moon, Gilded Moonlight, Chestnut, Sweet Tea Cake, Persimmon Tree, Moon Bunny, and Full of Hearts Damage Skin.
  • Random Snack Damage Skin Box:  80 Pop Coins. Chứa các Damage Skin sau: Popcorn, Churros, Soft-serve, Marshmallow, Foamy Friends, Frozen Treat, Donut, and Choco Donut Damage Skin.
  • Film Festival Random Mask Box:  40 Pop Coins. Bao gồm Film Festival Mask Coupon. Sử dụng để nhận các Coupon sau: Detective Kemdi Mask, Cassandara Spitfire Mask, Cabbie Speigelmask, MFF Moon Bunny Mask.
  • Movie Night Chair:  700 Pop Coins.
  • Cinema Starlet Chair:  1,000 Pop Coins.
  • Permanent Crazy Cabbie Mount:  250 Pop Coins.
  • Permanent VIP Cabbie Mount:  350 Pop Coins.
  • Jewel Craft Ring:  10 Pop Coins.
  • Magical Jewel Box:  10 Pop Coins.
  • Pivotal Adventure Ring:  1,500 Pop Coins. STR/DEX/INT/LUK +3, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +3.
  • Synergy Ring Coupon:  800 Pop Coins.
  • Synergy Ring Cube:  30 Pop Coins.
  • Cosmos Ring Coupon:  10 Pop Coins.
  • Cosmos Atom:  60 Pop Coins. Sử dụng để Enhance Synergy Ring. Tỉ lệ thành công 100%, STR/DEX/INT/LUK +1, Weapon ATT/Magic ATT +1, MaxHP/MaxMP +100.
  • Cosmos Ring Cube:  30 Pop Coins. Sử dụng để Enhance Cosmos Ring.
  • Vengeful Ring Coupon:  10 Pop Coins.
  • Vengeful Stone:  60 Pop Coins. Sử dụng để Enhance Vengeful Ring. Tỉ lệ thành công  100%, STR/DEX/INT/LUK +1, Weapon ATT/Magic ATT +1, MaxHP/MaxMP +100.
  • Vengeful Ring Cube:  30 Pop Coins. Chỉ có thể sử dụng với Vengeful Ring.
  • Complete Sylph Ring Coupon:  500 Pop Coins.
  • Strong Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: STR +4, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng với Non-Reboot Worlds .
  • Dexterous Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: DEX +4, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Intelligent Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: INT +4, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Lucky Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: LUK +4, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Healthy Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: MaxHP +200, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Balanced Sylph Stone:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: STR/DEX/INT/LUK +2, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Strong Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: STR +4, Weapon ATT +1, DEF +15. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Dexterous Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: DEX +4, Magic ATT +1. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Intelligent Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công 100%: INT +4, Magic ATT +1. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Lucky Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: LUK +4, Magic ATT +1. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Healthy Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: MaxHP +200, Magic ATT +1. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Balanced Sylph Crystal:  100 Pop Coins. Tỉ lệ thành công  100%: STR/DEX/INT/LUK +2, Magic ATT +1. Chỉ áp dụng đối với non-Reboot World.
  • Reboot Cosmos Ring Coupon:  1,200 Pop Coins. Chỉ áp dụng đối với Reboot World.
  • Reboot Vengeful Ring Coupon:  1,200 Pop Coins. Chỉ áp dụng đối với Reboot World.
  • Reboot Complete Sylph Ring Coupon:  1,500 Pop Coins. Chỉ áp dụng đối với Reboot World.
 • Khi có đủ các Ring sau đây: Master Ring SS, Pivotal Adventure Ring, Synergy Ring, Cosmos Ring, Vengeful Ring,  Complete Sylph Ring. Bạn sẽ hoàn thành Achievement và nhận được Ring Master Chair!

From Kinn & zBlackwing with <3

Happy Mapling~