Điểm tin event hot lần này (thực ra thì update này chỉ toàn là event, và event ngon :))): Mechanical Hearts (gom heart lv 120, hay đập bàn phím vì nhảy JQ ko qua), Maplehood Watch (free đồ cash cover vĩnh viễn!), The Legends Return (PvP phong cách MapleStory), Chuỗi event mừng năm mới và Magpie Coin Shop. Thôi nhiêu đó đi đã, xin mời chư vị đọc tiếp :”>

Showdown Events

Mechanical Hearts (31/1 - 27/2)
The Legends Return! (7/2 ~ 20/2)
Divine Intelligence (7/2 ~ 27/2)

New Year Events

New Year’s Preparation (17/1 (sau bảo trì) ~ 20/2)
Magpie's Gratitude Box (17/1 (sau bảo trì) ~ 20/2)
New Year’s Mini-Games (17/1 (sau bảo trì) ~ 20/2)
New Year’s Achievements (17/1 (sau bảo trì) ~ 20/2)
New Year's Coin Shop (17/1 (sau bảo trì) ~ 27/2)
New Year Hot Week (22/1 ~ 28/1)

Lunar New Year Events

Daily Hong Bao (7/2 ~ 20/2)
8-Blessing Ring Attendance Check (7/2 ~ 20/2)
Recapture Fireworks (7/2 ~ 20/2)
Vengeful Nyen (7/2 ~ 20/2)
Sugar Time (10/2 ~ 10/2)

Cập nhật game

Bug Fix
Stellar Detectives

Các event mới

Hasty Hunting (17/1 (sau bảo trì) - 30/1)
Tinkerer’s Chest (19/1 ~ 14/2)
Sunny Sunday Perk (28/1 & 04/2 & 11/2)
Attendance Check (5/2 ~ 20/2)
Valentine's Day (7/2 ~ 14/2)
Maplehood Watch (14/2 ~ 27/2)
Cash Inventory Transfer (22/2 (sau bảo trì) ~ 28/2 (sau bảo trì))

Spell Trace Fever – 2x EXP&DROP Event

2x EXP & Drop Event (17/2 ~ 18/2)
Spell Trace Fever (24/2 ~ 25/2)

From Kinn & zBlackwing with <3