Đợt update này chủ yếu là về Event. Event tạo trước Illium cho khá là nhiều hàng ngon. Bên cạnh đó còn có event cho Pet vĩnh viễn FREE, yêu cầu là cày 2 char Cadena và Illium lên 200. À còn Burning Event nữa, nhưng rất tiếc là Zero, Cadena, và Illium không được tham gia Burning nhé. Với dân nghiện cốt truyện thì Winter Bard là cái nhất định phải tham gia :3. Đọc thêm để biết chi tiết nà.

CONTENT MỚI

Grand Athenaeum: Winter Bard

UPDATE MỚI

Bug Fixes
Reboot World Meso Drops

NOVA EVENTS

Illium Pre-Creation (13/12 (sau bảo trì) ~ 19/12)
Mega Burning Project (13/12 (sau bảo trì) ~ 26/12)
Step Up (13/12 (sau bảo trì) ~ 16/1)
Hunter’s Arena (13/12 (sau bảo trì) ~ 16/1)
Nova Hot Week 2 (18/12 ~ 24/12)
Cadena and Illium Level 200 Rewards (29/11~ 9/1/2018)

HOLIDAY EVENTS

Shining Santa Box (13/12 (sau bảo trì) ~ 25/12)
Winter Retreat (13/12 (sau bảo trì) ~ 2/1)
Winter Photo Card (13/12 (sau bảo trì) ~ 2/1)

EVENT MỚI

2x EXP & Drop Sunday (17/12)
December Big Spender (14/12 ~ 31/12)
Sunny Sunday Perk (17/12 ~ 17/12)
Winter Bard Opening Event (13/12 (sau bảo trì) ~ 3/1)
Beast Tamer Character Creation (13/12 (sau bảo trì) ~ 16/1)