Update lần này bao gồm class mới: Illium, sự trở lại của Papulatus, và vùng đất thứ tư của Arcane River: Morass! Event thì có chuỗi event mừng nhân vật mới Illium; Chuỗi event mừng Giáng sinh; kèm vào đó là Coins Coins, và Coins :v

NHÂN VẬT MỚI: ILLIUM

Images from Max of OrangeMushroom.net! Thanks!

Giới thiệu về Illium (mở ngày 20/12)
Illium Skills
5th Job Skills

CONTENT MỚI

Morass (mở ngày 3/1)
Papulatus Revamp (mở ngày 3/1)

NOVA EVENTS

Illium Boost Up (20/12 ~ 16/1)
Nova Coin Shop (20/12 ~ 16/1)
Nova Hot Week 3 (25/12 ~ 31/12)
Festival Nova Box (3/1 ~ 16/1)
Mega Burning Project (3/1 ~ 16/1)
Nova Sugar Time (6/1 ~ 6/1)

EVENT GIÁNG SINH

Snowdrift Lodge (20/12 ~ 2/1)
Christmas Means Presents (20/12 ~ 25/12)
Deck The Trees (20/12 ~ 25/12)
Merry, Merry Christmas (20/12 ~ 25/12)
New Year’s Countdown (31/12 - 31/12)
New Year’s Hot Day (1/1 ~ 1/1)

CÁC EVENT KHÁC

2x EXP & Drop Weekend (23/12 ~ 24/12)
Sunny Sunday Perk (24/12, 31/12, 07/01, 14/01)
Spell Trace Fever Time (30/12 - 31/12)
Zero Character Creation (1/12/ ~ 16/1)
Cash Inventory Transfer (4/1 (sau bảo trì) ~ 17/1 (sau bảo trì))