Update này chủ yếu về Cadena, A Better Maple, Skill 5th Job mới! Còn event thì có Breakthrough event để hốt Maple Points, Sugar Time nếu bạn cảm thấy may mắn :v và những event xuyên suốt Nova update này với Nova CoinsNova Coin Shop nhé! Có cả tạo Zero nữa. Và đừng quên vào game hốt đồ free event microsite nha~!

NGHỀ MỚI! CADENA

Hình ảnh được lấy từ blog của Max! Thank you!

Giới thiệu về Cadena
Cadena Skills

SKILL UPDATES

Skill 5th job MỚI!
Thay đổi khác
Thay đổi về skills

TÍNH NĂNG MỚI

Maple Achievements
Spirit Savior

UPDATE HỆ THỐNG HIỆN TẠI

A Better Maple
Thay đổi về phần thưởng boss
Thay đổi khác
Thay đổi về skills

NOVA EVENTS

Breakthrough Nova (29/11 ~ 13/12)
Character Name Change (29/11 ~ 13/12)
Nova Box (29/11/2017 ~ 02/01/2018)
Nova Coin Shop (29/11 ~ 19/12)
Nova Sugar Time (02/12)
Nova Hot Week (04/12 ~ 10/12)
Super Nova (06/12/2017 ~ 02/01/2018)

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Zero Character Creation (29/11 ~ 13/12)
Cryojet Mount (29/11/2017 ~ 02/01/2018)
Dragon Pop (29/11/2017 ~ 02/01/2018)
2x EXP & Drop Weekend (02/12 ~ 03/12)
Sunny Sunday Perk (03/12 & 10/12)
Festival 100-Player Bingo (06/12 ~ 26/12)

Bài dịch xấp xỉ 10,000 chữ xin hân hạnh được gửi đến các bạn~

From Kinn9 and zBlackwing with love <3