[Updated] V.185 – MapleStory x Re:ZERO Update

Vơn, vẫn như thường lệ thì Update Notes của NX khá là…thiếu thông tin. Mong là bài viết hơn 4,000 chữ này sẽ giúp mọi người có được một cái nhìn khái quát nhất về chuỗi event sắp tới 🙂

À và hôm nay là Sinh nhật của Global MapleStory đó ~

Lịch sử chỉnh sửa

10:20PM 11/5/17 - Cập nhật thêm hình ảnh cho event Mechanical Hearts

UPDATE MỚI

Update: Meso Market
 • Yêu cầu: Account đã tạo phải hơn 15 ngày, và nhân vật phải trên lv60.
 • Bạn có thể mua Maple Points bằng Meso và ngược lại.
 • Ở hầu hết các town, bạn chọn “Quick Move” -> Meso Market, để vào Meso Market. Bạn có thể vào Meso Market bằng cách nói chuyện với NPC [tên] ở Free Market.
 • Tỷ giá giữa Meso và Maple Points sẽ được hiển thị trong UI, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc mua và bán. Tất cả giao dịch sẽ là ngay lập tức.

EVENT MỚI

Pay to win Re:ZERO Events

Re:Zero Attendance Check Event: (11/5 ~ 7/6)
 • Yêu cầu: Lv 33 trở lên.
 • Emilia-tan đã đến với MapleStory, Emilia còn lạ nước lạ cái nên bạn phải giúp cô ấy làm quen với Maple World, bằng cách làm hết đống nhiệm vụ mà cô ấy giao cho bạn.
 • Nhận Quest “[Re:ZERO] A Girl From Another World” để bắt đầu.
 • Nhận Quest từ NPC Emilia và làm theo yêu cầu, sau đó quay về để hoàn thành. Sau khi hoàn thành Emilia-tan sẽ cho bạn một vài lựa chọn sống còn. Nếu bạn chọn đúng thì được quà, còn chọn sai thì “Bùm” màn hình đen thui, bạn sẽ chết và phải bắt đầu nhiệm vụ lại từ ngày 1.
 • Tuy nhiên, nếu chọn sai, thì bạn sẽ nhận được một buff tăng Weapon/Magic ATT +30, Crit Rate +20% trong vòng 30 phút.
 • Sau khi hoàn thành xong hết đống nhiệm vụ hàng ngày Emilia-tan giao cho bạn. Bạn có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ khác để nhận các phần thưởng khác.
 • Phần thưởng:
 • Hoàn thành mỗi nhiệm vụ hàng ngày bạn sẽ nhận được 1 trong 5 Re:ZERO Box:
  • Emilia’s Re:ZERO Box: Vật phẩm tăng trait ngẫu nhiên.
  • Betty’s Re:ZERO Box: Herb hoặc Mining ngẫu nhiên.
  • Roswaal’s Re:ZERO Box: Tăng điểm Honor EXP.
  • Ram’s Re:ZERO Box: Một lượng Meso.
  • Rem’s Re:ZERO Box: Vật phẩm tăng EXP.
 • Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận được phần thưởng:
  • Ngày 1: Một trong năm box Re:ZERO
  • Ngày 2: Title “Useless Baggage”
  • Ngày 3: Title “Roswaal’s Property”
  • Ngày 4: Title “Unwelcome Vagrant”
  • Ngày 5: Title “Useless Intern” Elsa’s Flower Accessory Coupon (HSD: 30 ngày).
 • Mỗi khi bạn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, bạn cũng sẽ nhận được 1 trong 5 Re:ZERO Box.
 • Hoàn thành các Achievement khác để nhận được các Title sau đây:
  • Student Who Refuses Learn
  • Broke Beyond Compare
  • Unemployed, But Alive
  • Makes Game Master Cry
Re:ZERO Reboot World Event: (11/5 ~ 7/6)
 • Yêu cầu: Chỉ có hiệu lực đối với nhân vật mới tạo ở Reboot World sau khi update.
 • Event chỉ được hoàn thành một lần duy nhất ở mỗi account.
 • Đạt được các mốc level sau đây để nhận các phần thưởng:
  • Level 30:
   • Emilia’s Insignia Totem
   • 20 triệu Meso
  • Level 60:
   • Epic Potential Scroll 100% (HSD: 7 ngày)
   • Master Craftman’s Cube Coupon (HSD: 7 ngày)
   • 30 triệu Meso
  • Level 90:
   • Elsa’s Flower Accessory
   • Emilia’s Insignia Recharger Potion (HSD: 7 ngày)
   • 50 triệu Meso
  • Level 120:
   • Emilia’s Insignia Recharger Potion (HSD: 7 ngày)
   • 100 triệu Meso
  • Level 150:
   • Emilia’s Insignia Recharger Potion (HSD: 7 ngày)
   • Master Craftman’s Cube Coupon x4 (HSD: 7 ngày)
   • Epic Potential Scroll 100% (HSD: 7 ngày)
   • 100 triệu Meso
  • Level 180:
   • Emilia’s Insignia Recharger Potion (HSD: 7 ngày)
   • Re:ZERO Surprise Style Box Coupon
   • 200 triệu Meso
P2W - Re:ZERO Surprise Box: (11/5 ~ 7/6)

Rất đơn giản: Bạn vào Cash Shop và mua Re:ZERO Surprise Box với giá 3,400NX (1) và 34,000NX (11). Mở ra và bạn sẽ có CƠ HỘI nhận được Cash Cover phong cách Re:ZERO.

Cash Cover phong cách Re:ZERO: Emilia Overall Outfit, Emilia's Heels, Subaru's Track Suit, Subaru's Sneakers, Felt's Ribbon, Felt Overall Outfit, Felt’s Gloves, Felt's Shoes, Priscilla's Dress, Priscilla's Heels, Elsa's Flower Accessory, Puck's Hat, and Puck's Cape.

Bạn cũng có thể nhận được các món Cash Cover khác như: Villain's Mask, Villain's Cool Tights, Villain Gloves, Villain Shoes, Ink-and-Wash Painting Name Tag Ring, Ink-and-Wash Thought Bubble Ring, Nerdy Glasses, All About Black, All About Jeans, Umbral Coat, Umbral Boots, Umbral Earrings, Magic Tome Weapon, Time Master (M), Time Master Hat, Time Master Shoes (M), Time Mistress (F), Time Mistress Hat, Time Mistress Shoes (F), Umbral Attire, Umbral Shoes, Umbral Cap, Umbral Cloak,

Evening Orchid Hoodie, Dreams Within Dreams, Sweepy Orchid, Evening Orchid, Bright Angel Halo, Bright Angel Coat, Bright Angel Boots, Bright Angel Gloves, Giant Bright Angel Wings, Dark Devil Horns, Dark Devil Coat, Dark Devil Boots, Dark Devil Gloves, and Giant Dark Devil Wings.

P2W - Re:ZERO Random Box: (11/5 ~ 7/6)

Quá đơn giản: Bạn vào Cash Shop và mua Re:ZERO Random Box với giá như sau:

 • Non-Reboot: 3,200NX (1) và 32,000NX (11).
 • Reboot : 2,200NX (1) và 22,000NX (11) hoặc 100,000,000 Mesos (1).

Mở ra và bạn sẽ có CƠ HỘI nhận được một item (Medal, Title, Chair, Android) phong cách Re:ZERO.

 • Android: Ramdroid, Remdroid
 • Chair: Team Emilia Chair,Waking Up to Ram and Rem Chair.
 • Title: Margrave Title, Keeper of the Forbidden Library Title, và Mysterious Beauty Title
 • Medal [Non-Reboot Only]:
  • Life in Another World Medal: STR/DEX/INT/LUK + 10, Weapon ATT/Magic ATT +10, HP/MP restored by +10%, Speed +10, Jump +10, EXP +5%.
  • Re:ZERO Medal: STR/DEX/INT/LUK + 20, Weapon ATT/Magic ATT +20.

Ngoài ra, bạn còn có thể nhận được những item sau:

 • Non-Reboot:
  • Permanent Mounts: Witch's Broomstick Mount, Double Pink Unicorn Mount, Flying Bed Mount, Friend Mount, Double Aria Assistant Mount, Gargoyle Mount, Decapatruck Mount, ...
  • Androids: BattleRoid, Succubus Android, Maidroid, Lotusroid, Orchiroid, Fairy Roid, Moonbeam Roid, ...
  • Android Hearts: Gold, Crystal, Lidium, Superior Lidium, Titanium
  • Permanent Pendant Slot Expansion Coupon
  • Lv. 150 Fafnir weapons
  • Lv. 160 Sweetwater accessories
  • Lightning God Ring
  • Orchid's Badge and Hero of Legend
  • Prototype and Production Soul Enchanters
  • Pendant of the Spirit Box (normal and Special)
  • 20 Slot Bags: Mineral, Herb, Title, Chair, Soul, Production, Recipe
  • Root Abyss (Warrior) Lucky Item Scroll
  • Potential Scrolls: Epic 40/50/100%, Unique 30/60/80/100%
  • Equip Enhancement Scrolls: 2/3/5 star
  • Support Scrolls: Clean Slate 10/20%, Innocence 40/50%, Safety, Protection, Lucky Day, Perfect Innocence Scroll 50%
  • Chaos Scroll of Goodness 50%
  • Miracle Scrolls for Weapon ATT/Magic ATT 50%
  • 8-slot Inventory Coupons
  • Master Craftsman's Cubes and Meister's Cubes
  • B-rank Nebulites: Weapon ATT/Magic ATT, Crit Rate, All Damage, All Stat, Invincibility, Ignore monster’s defense
 • Reboot:
  • Chairs: Tiny Toy Mansion Chair, Chickie Wrap Chair, Electric Cable Car Chair, Maple Swingboat Chair, Ferris Wheel Chair ...
  • Mounts: Flame Bird Mount, Kid Cloud Mount, Flying Whale Mount, ...
  • Enchanter: Prototype Soul Enchanter, Production Soul Enchanter
  • BagsPink Coin Purse, Chair Bags (6, 8, 10, 12, 20 Slot), Title Holders (6, 8, 10, 12, 20 Slot), 20 Slot Mineral Bag, và 20 Slot Herb Bag.
P2W - Re:ZERO Royal Style Coupons: (11/5 ~ 23/5)

Mua vé làm tóc Royal Style giá 3,300NX (1) và tìm đến Big Headward ở hầu hết các Town, ổng sẽ cạo đầu cho bạn. Trong đợt cạo đầu này bạn sẽ có CƠ HỘI nhận được Style Re:ZERO.

       

 • Male Hairstyles:
  • Re:ZERO: Crusch Hair, Subaru Hair, Rem Hair.
  • Thường: Mop Top, Jawbreaker Hair, Ifrit Hair.
 • Female Hairstyles: 
  • Re:ZERO: Ram Hair, Emilia Hair, Felix Hair.
  • Thường: Princess Roll Hair, Princess of Tears Hair, Cotton Candy Hair.

New and Returning Players Event: (11/5 ~ 6/6)

New Player Event
 • Yêu cầu: Phải là account mới tạo sau khi update.
 • Đạt được các level sau đây để nhận các phần thưởng:
  • Nhân vật mới tạo:
   • Esel Pet Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Hyper Teleport Rock Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Level 30:
   • Level 30 Equipment Support Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon x3 (30 phút): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
  • Level 60:
   • Level 60 Equipment Support Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Burning Character Selection Coupon: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. (Ở Reboot World sẽ nhận được 2x EXP Counpon x3 (30 phút)).
  • Level 100:
   • Level 100 Equipment Support Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon x3 (30 phút): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • 30 Million Mesos Comfort Fund: Không thể giao dịch. Đem vứt shop bạn sẽ được 30 triệu Meso.
  • Level 140:
   • Empress Weapon Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Empress Armor Box: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Epic Potential Scroll 100%: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
Returning Player Event
 • Yêu cầu: Lv33 trở lên và account không đăng nhập game kể từ ngày 11/2/2017 đến nay.
 • Nhận quest ở icon ngôi sao bên tay trái màn hình, và đánh quái trong khoảng level để hoàn thành.
 • Phần thưởng:
  • Ngày 1: 20 Million Mesos Comfort Fund, Không thể giao dịch. Đem vứt shop bạn sẽ được 20 triệu Meso.
  • Ngày 2: Power Elixirs x20
  • Ngày 3: 2x EXP Coupon (30 phút), Không thể giao dịch.
  • Ngày 4: Spell Trace x50
  • Ngày 5: 2x EXP Coupon (30 phút), Không thể giao dịch.
  • Ngày 6: Power Elixirs x100
  • Ngày 7: 30 Million Mesos Comfort Fund, Không thể giao dịch. Đem vứt shop bạn sẽ được 30 triệu Meso.
  • Ngày 8: All-Cure Potion x50, Không thể giao dịch.
  • Ngày 9: 2x EXP Coupon (30 phút), Không thể giao dịch. HSD: 7 ngày.
  • Ngày 10: Spell Trace x100
  • Ngày 11: : 2x EXP Coupon (30 phút), Không thể giao dịch. HSD: 7 ngày.
  • Ngày 12: 50 Million Mesos Comfort Fund, Không thể giao dịch. Bán vào shop NPC sẽ được 50 triệu Meso.
  • Ngày 13: Bonus Potential Scroll 60%
  • Ngày 14: Unique Potential Scroll 100%

Dragon Boat Festival: (31/5 ~ 21/6)

 • Yêu cầu: Lv 33 trở lên
 • Cùng tham gia vào lễ hội Thuyền Rồng! với các mini-game sau:
Tiger’s Quest
 • Thu thập Sticky Glutinous Rice từ quái vật trong khoảng level. Sau khi hoàn thành Quest bạn có thể làm lại sau 30 phút.
 • Phần thưởng:
  • Trait Items
  • Tiger Power Buff 1,2,3
  • 2x EXP Coupon
  • Spell Trace x5
  • Dragon Boat Festival Coin
Buhbear’s Quest
 • Nhận quest từ NPC Buhbear và giữ Magical Bamboo Leaves trong vòng 1h không được log out, nếu log out item sẽ biến mất và bạn phải làm lại từ đầu.
 • Phần thưởng: Dragon Boat Festival Coins x10 và 1 trong các món sau:
  • Power Elixir x10
  • Spell Trace x20
  • High-quality trait item
  • Overstuffed Zongzi Chair
Cassandra’s Quest
 • Nhận Quest từ NPC Cassandra, thu thập Lotus LeavesBamboo Trunks bằng cách đánh quái vật trong khoảng level.
  • Phần thưởng: Dragon Boat Festival Coins
 • Nhận Quest của Cassandra và săn quái trong khoảng level để tìm nguyên liệu tạo Zongzi.
 • Nếu có tham gia Guild, bạn có thể nói chuyện với NPC Leah và đưa Zongzi để nhận Guild Contribution.
Defeat the Moonlight Thief
 • Vào phút thứ 15 và 45 mỗi giờ (5:00PM ~ 5:00AM hôm sau, giờ VN) sẽ có lá thư xuất hiện trên đầu nhân vật, nhấp vào để đến map và nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Moonlight Thief trong khoảng thời gian cho phép. Lưu ý là cần ở các map thông thường để có thể nhận được thư.
 • Phần thưởng:
  • Dragon Boat Festival Coins x5
  • Spell Trace x20
  • Melting Cheese x5
  • Power Elixir x5
  • Elixir x4
  • Luck Perfume 1 x2: Weapon ATT +16 (30 phút)
  • Luck Perfume 2 x2: Magic ATT +16 (30 phút)

Mini-Game Station: (31/5 ~ 20/6)

Thông tin chung

*Đây là thông tin có từ Update V.151.1 nên chỉ mang tính tham khảo về cả cách chơi và phần thưởng. Khi có đủ thông tin Pon sẽ update lại.

event games bubbles

 • Yêu cầu: Lv33 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).
 • Nói chuyện với NPC Kemdi để di chuyển đến map Mini-Game Station.
 • Có tất cả 5 trò chơi để bạn tha hồ, đủ cảm xúc, vui, ức chế, khoái, được troll, bị troll,…

Kemdi entrance

Trước khi chơi thì hãy nhớ nhận nhiệm vụ của NPC Kemdi ở trong đó đã nha. Kemdi sẽ yêu cầu bạn chơi/thắng một số trận nhất định và thưởng cho bạn bằng Dragon Boat Festival Coin á!

Omok - Carô phong cách MapleStory
Maple Omok

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Do Gong – Maple Omok và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

gameplay

Cái này cũng giống như chơi caro ở  Việt Nam mình, nhưng có một số lưu ý Pon sẽ nói sau đây:

 • Bạn có 30 giây để đi. Nếu quá 30 giây bạn sẽ mất lượt.
 • Không được chơi 2 hàng 3.
 • Bạn sẽ thắng khi có 5 quân cờ nằm trên 1 hàng ngang, dọc, hoặc chéo. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn có 6, 7, 8 hay 9 quân cờ trên 1 hàng thì cũng KHÔNG công nhận là thắng.
 • Bị CHẶN HAI ĐẦU 5 quân cờ thì vẫn thắng như thường.
 • Bạn có thể chơi mini game này 10 lần/ngày.

Phần thưởng: Dù thắng hay thua bạn cũng không nhận được gì đâu nhé. Chủ yếu là chơi cho vui :v

Memory - Trúc Xanh phong cách MS

Memory

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Kona – Memory và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

gameplay

Khi mới vào game, 20 lá bài sẽ được lật lên nhanh sau đó úp xuống, bạn cần phải nhớ vị trí của các lá bài giống nhau và lật lên. Mỗi cặp giống nhau bạn sẽ được 1 điểm. Và sau đây cũng là 1 vài lưu ý nhỏ :)):

 • Nếu lật đúng, bạn sẽ được lật tiếp.
 • Nếu lật sai, đối phương sẽ được lật.
 • Bạn chỉ có 10 giây để lật.
 • Bạn thắng nếu lật được 6+ cặp trở lên.
 • Bạn hòa nếu lật được 5 cặp.
 • Bạn thua nếu lật được 4- cặp.
 • Bạn có thể chơi mini game này 10lần/ngày.

Phần thưởng: Dù thắng hay thua bạn cũng không nhận được gì đâu nhé. Chủ yếu là chơi cho vui :v

One Card - UNO phong cách MS

One Card

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Fortune – One Card và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

gameplay

Trò chơi này khá phức tạp nhưng là trò vui nhất trong tất cả các trò chơi :D. Khi mới vào, bạn sẽ được phát cho 7 lá bài. Nhiệm vụ của bạn là làm sao đó, dùng mưu mẹo, troll bằng bài,… để không còn cầm lá bài nào trong tay thì sẽ là người thắng cuộc.

Do là có khá nhiều lá bài và công năng khác nhau nên Pon sẽ hệ thống lại cho các bạn dễ chơi, dễ hiểu :D.

Giới thiệu các quân bài:

 • Chất của bài: Có 4 chất tương ứng với 4 màu: Xanh biển, Xanh lá, Đỏ, và Vàng.
 • Các quân bài số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Đây là những lá bài thông thường, không có khả năng đặc biệt.
 • attack cards Các quân bài tấn công: Là những quân bài có hình Cung tên, Súng lục, Ngọn lửa, và Thanh kiếm. Dùng để tấn công người chơi khác, người nào bị tấn công sẽ phải rút lên tay số bài tương ứng với số ngọn lửa trên bàn bài.
 • magic cardsCác quân bài hiệu ứng: Có các hiệu ứng: Đổi chất - CHANGE (đổi chất bài từ chất này sang chất khác. Ví dụ: từ Xanh lá qua đỏ), Đánh thêm 1 lá - ONE MORE (Đánh thêm 1 lá bài nữa), Nhảy lượt - JUMP (khi sử dụng lá bài này, lượt của người tiếp theo sẽ bị bỏ qua),  và Đảo chiều - GO BACK (đổi ngược chiều đi của các lượt đánh bài)
 • Các quân bài Cygnus Knights:
  • Mihile Mihile – Màu vàng: Ngăn chặn đòn tấn công vào mình.
  • Oz Blaze Wizard – Màu đỏ: Thêm 5 ngọn lửa lên bàn bài để tấn công người kế tiếp.
  • WA Wind Archer – Màu xanh lá: Bỏ toàn bộ lá bài xanh lá ra khỏi tay của các người chơi.
  • Hawkeye Thunder Breaker – Màu xanh biển: Thêm 2 lá vào tay của các người chơi khác.
  • eckhart Night Walker – Màu tím: Bỏ qua lượt bài của mình. Có thể đánh lá bài này ra mà không cần đúng chất.

Luật chơi:

 • Để có thể đánh bài, bạn cần đánh 1 lá trong tay mà có cùng chất hoặc cùng loại bài. Ví dụ: Trên bàn có con 6 ĐỎ thì bạn phải đánh con 6 trong tay hoặc con có chất ĐỎ. Ngoài ra hệ thống sẽ tự động tô sáng những lá bài nào bạn có thể đánh nên yên tâm nha.
 • Nếu không đánh được bài, bạn phải rút 1 lá từ bộ bài.
 • Nếu bị tấn công, bạn có thể phòng thủ bằng lá Mihile hoặc sử dụng 1 lá tấn công khác có sức mạnh bằng hoặc hơn lá đó.
 • Nếu trên tay có 17 lá thì đồng nghĩa với việc bạn thua trò này rồi đó :3.
 • Như đã nói lúc nãy, Nếu trong tay không còn lá nào thì bạn là người thắng cuộc.
 • Trò chơi sẽ kết thúc khi có người về nhất. Thứ hạng Nhì, Ba, Bét sẽ dựa vào số bài trên tay. Người còn ít bài nhất sẽ về Nhì, Nhiều bài thứ hai sẽ về Ba, và ai giữ nhiều bài nhất sẽ về Bét :v.
 • Bạn có thể chơi mini game này 10 lần/ngày.

Phần thưởng

 • Nhất: Dragon Boat Festival Coin (10)
 • Nhì: Dragon Boat Festival Coin (8)
 • Ba: Dragon Boat Festival Coin (7)
 • Bét: Dragon Boat Festival Coin (6)
Monsteropoly - Cờ tỷ phú phong cách MS

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Dice Admin - Monsteropoly và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

Thực chất game này rất giống Cờ tỷ phú, nhưng là phiên bản của MapleStory. Bạn sẽ cùng 2 người chơi khác chơi cho tới khi nào Heart của 2 trong 3 người thành 0 hoặc hết thời gian. Heart giống như số tiền bạn có để chơi cờ tỷ phú vậy :D, à đừng quên là mỗi ngày chỉ chơi được 10 lần thôi nhé.

gameplay 2

Bạn tung xúc xắc và di chuyển đến các vị trí, có các loại vị trí là:

 • Quái vật: Bạn sẽ dùng số Heart để "mua" quái vật này, ai đi vào ô này sẽ phải "nộp" heart cho bạn và ngược lại, nếu đi vào ô của người khác thì bạn cũng phải "nộp". Sẽ nói rõ hơn ở phần dưới.
 • Bình máu trắng: Hồi phục 100 Heart cho bạn.
 • Quả bom: Lấy của bạn 200 Heart.
 • Các ô ?: Bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các quyền sau:
  • Block an Attack Once: Đi vào ô của người khác không phải nộp tiền 1 lần.
  • Enhance a Monster: Nâng cấp cho ô quái vật của bạn (Tốn Heart).
  • Seduce a Monster: Chiếm lấy ô quái vật của người khác (Tốn Heart).
  • Move Anywhere: Đi tới một vị trí bạn chọn.
 • Ô khởi đầu: Mỗi khi đi qua ô này, bạn sẽ được hồi 100 Heart.

Quái vật trên bàn cờ có giá trị riêng, bạn phải dùng Heart để "mua" nó. Bất cứ ai đạp lên ô của người khác sẽ phải "nộp" heart VÀ được quyền chiếm ô đó rồi nâng cấp thêm 1 lần (tốn Heart, nếu không đủ Heart hệ thống sẽ tự động bỏ qua lựa chọn này). Mỗi quái vật có thể nâng cấp 3 lần (tương ứng 3 sao). Quái vật 3 sao sẽ không bị chiếm bởi người chơi khác. Riêng Moon Bunny sau khi "mua" lần đầu sẽ mặc định được 3 sao... và ai ôm phải nó sẽ rất "ấm" đó :v.

Người chơi được cho là thua cuộc nếu số Heart chạm mức 0. Nếu thời gian hết mà vẫn chưa phân thắng bại thì thứ hạng sẽ phụ thuộc vào ô tổng điểm (dưới ô Heart). Ai điểm cao nhất sẽ là người về nhất, cao nhì sẽ về nhì, người còn lại về bét.

Phần thưởng:

 • Nhất: Dragon Boat Festival Coin (15)
 • Nhì: Dragon Boat Festival Coin (10)
 • Ba: Dragon Boat Festival Coin (5)
Supernatural Yut - Cờ cá ngựa phiên bản Hàn Quốc

Supernatural Yut là phiên bản cải tiến của Yut Wars. Luật chơi tương tự - Ai về đủ 4 con là thắng. Nhưng khi bắt đầu bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 quyền hỗ trợ và 1 quyền chơi khăm. Sử dụng 2 quyền này và tính toán hợp lý nhất và giành chiến thắng!

Sau đây là cách chơi Yut Wars:

Trò này khá là giống trò cờ cá ngựa ở Việt Nam. Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Wee Moon Bunny - Game of Yut và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

yut waiting

Đợi một chút và bạn sẽ được thông báo tìm thấy đối thủ, bấm OK để được vào game.

yut play

Tại đây, bạn bấm CAST YUT để tung "xúc sắc". Và đây là một số luật cơ bản:

 • Số mặt ngửa tương ứng với số bước mà bạn có thể đi.
  • Nếu tung được 4 mặt ngửa (YUT), bạn sẽ được đi 4 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung được 5 mặt úp (MO), bạn sẽ được đi 5 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung hỏng (NAK), bạn sẽ bị mất lượt
  • Nếu tung được mặt ngửa có dấu X (BACK DO), bạn sẽ đi ngược lại 1 bước.
 • Tại các ô mũi tên trên bàn chơi, nếu quân cờ của bạn dừng ở đây thì sau đó nó sẽ đi tiếp theo chiều mũi tên.
 • Nếu "đá" được cờ đối phương, bạn sẽ được đi tiếp.
 • Nếu quân cờ của bạn chồng lên nhau, thì khi di chuyển, chúng sẽ đồng loạt di chuyển.
 • Bạn thắng nếu đưa cả 4 quân cờ về đích (FINISH)
 • 1 ngày bạn có thể chơi Yut Wars 10 lần.

yut win

Phần thưởng:

 • Nhất:  Dragon Boat Festival Coin (15)
 • Nhì:  Dragon Boat Festival Coin (5)
 • Hết thời gian: Dragon Boat Festival Coin (2)

Event mới khác

Discount Counpon Giveaway: (13/5)
 • Từ 3:00PM 13/5 đến 2:59PM 14/5 (giờ VN). Login vào game để nhận quà từ icon hình hộp quà bên trái màn hình. Phần quà là một Coupon ngẫu nhiên, khi mở ra sẽ được 1 trong 2 Coupon sau:
  • Charming Cosmetic Discount Voucher (50%): Giảm 50% cho 1 món Cash Shop Cover (Hat, Weapon, Cape, Pet Equip,…)
  • Crazy Cube Discount Voucher (50%): Giảm 50% cho 1 cube (Black, Red, hoặc Bonus Potential Cube).
Hot Week: (15/5 ~ 21/5)

Login vào hàng ngày và nhận quà ở icon hộp quà bên trái màn hình. Một ngày được tính từ 3:00PM ngày hôm đó đến 2:59PM ngày hôm sau (giờ VN)

 • Thứ 2 (15/5):
  • Spell Trace x100
 • Thứ 3 (16/5):
  • Special Medal of Honor (Không thể giao dịch)
 • Thứ 4 (17/5):
  • Selective 4 Slot Coupon (Không thể giao dịch, HSD :7 ngày)
 • Thứ 5 (18/5):
  • Mysterious Meso Pouch
 • Thứ 6 (19/5):
  • 2x Drop Coupon x3 (1 giờ) (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày)
 • Thứ 7 (20/5):
  • Epic Potential Scroll 50% (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày)
 • Chủ Nhật (21/5):
  • Job Advancement Coin (Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày)
  • Một phần quà tự chọn từ Thứ 2 đến Thứ 7 nếu bạn thu thập đủ 7 ngày trong cùng 1 World (không phải World Alliance).
Mechanical Hearts: (24/5 ~ 20/6)

 • Tập đoàn Aspire vừa cho ra mắt dòng Android mới - Wondroid. Dòng Android mới này rất giống với con người, nên rất khó để nhận ra sự khác biệt. Những Android luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ bạn, Wondroid là một bước tiến mới trong ngành công nghiệp Android.
 • Tuy nhiên, cái giá phải trả để Wondroid có được cảm xúc của con người là gì? Cùng khám phá những bí mật của Aspire và tìm ra sự thật khủng khiếp đằng sau nó.

   

 • Tham gia cùng Spencer, Phoebe, Sephia giải cứu những Wondroid trong các mini-game và điều tra Aspire HQ để có thể lật đổ tập đoàn tội ác này.
 • Có 2 Mode để bạn tham gia:
  • Rescue Mode: Vượt chướng ngại vật và giải cứu Wondroid. Bạn sẽ không thể sử dụng skill khi tham gia Mode này.
  • Investigation Mode: Tiêu diệt quái vật và tìm ra sự thật của Aspire.
 • Ngoài ra còn có nhiệm vụ hàng ngày. Nói chuyện với Spencer để nhận nhiệm vụ và hoàn thành.
 • Bạn sẽ được Aspire Commemorative Coins khi tham gia event, Coin dùng để mua đồ trong Coin Shop của Alec.

Thanks Spadow for the awesome images!

 • Coin Shop:
  • Lưu ý: Sử dụng Aspire Commemorative Coins để mua đồ trong shop, nhưng một số món cần phải hoàn thành một số điều kiện nhất định mới có thể mua được.
  • Glimmering Mechanical Wondroid Heart: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần. Level 120,  All Stat + 10, Max HP +500, Weapon ATT +1, 9 Slots.
  • Wondroid Heart: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần. All Stat +5, MaxHP +200, Weapon ATT +1,
  • Aster-oid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Rhearoid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Katdroid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Anastasioid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Roxxyroid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Apolloid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Jaxoid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Sarimroid: Vĩnh viễn. Có thể chuyển vào Storage 01 lần.
  • Aster’s Bon Bon Ribbon: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Rhea’s Classical Dream: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Kat’s Magic Kit: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Anastasia’s Royal Serenade: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Roxxy’s Full Moon Rhapsody: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Apollo’s Steampunk Look: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Jax’s Sonata Tuxedo: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Sarim’s Midnight Show: 30 ngày, Có thể chuyển vào Storage.
  • Glimmering Mechanical Heart Belt: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 10, Max HP/MP +300, Weapon ATT +5, DEF +150.
  • Glimmering Mechanical Heart Pendant: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 16, Max HP/MP +50, Weapon ATT +7.
  • Glimmering Mechanical Heart Badge: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 11, Max HP/MP +200, Weapon ATT +5. DEF 100.
  • Glimmering Mechanical Heart Shoulder: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 11, Weapon ATT +5. DEF +150.
  • Mechanical Heart Belt: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 4, Max HP/MP +150, Weapon ATT +1. DEF +50
  • Mechanical Heart Pendant: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 11, Max HP/MP +300, Weapon ATT +3.
  • Mechanical Heart Badge: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 3, Weapon ATT +1. DEF +70.
  • Mechanical Heart Shoulder: Vĩnh viễn, Có thể chuyển vào Storage. All Stat + 5, Weapon ATT +1. DEF 70.
  • Aspire Industries Damage Skin: Vĩnh viễn.
  • For Display Purposes Only Chair: Vĩnh viễn. Phục hồi HP/MP 200 mỗi giây.
  • Scrolls, EXP/Drop Coupons, Trait, Bag
  • ...
Jewel Crafting: (31/5 ~ 20/6)
 • Yêu cầu lv 33 trở lên
 • NPC đặc biệt bán đồ event sẽ xuất hiện tại Henesys và Leafre, mua Magical Jewel Box (10 Coins) và Jewel Crafting Ring (10 Coins) từ NPC (tab SPECIAL) để chế tạo Ring.
 • Mở Magical Jewel Box bạn sẽ nhận được 1 viên Jewel hạng C (thường), B (hiếm), hoặc A (rất hiếm).
 • Ring có 4 Rank tăng dần: C - B - A - S.
 • Để tăng Rank cho Jewel, bạn vào Event Hall và gặp NPC Magical Mortar Bunny để gộp 2 Jewel cùng Rank bất kỳ lại để có cơ hội lên rank với tỷ lệ thành công như sau:
  • C - > B: 70% thành công.
  • B - > A: 50% thành công.
  • A - > S: 30% thành công.
 • Để Craft ring, bạn cũng gặp NPC Magical Mortar Bunny và đặt Jewel Crafting Ring ở 1 bên và viên Jewel bạn muốn craft vào bên còn lại, bấm OK là xong.
 • Các loại Ring bao gồm:
  • strong-ring Strong Ring (rank C-S)
  • lucky-ring Lucky Ring (rank C-S)
  • keen-ring Keen Ring (rank C-S)
  • nimble-ring Nimble Ring (rank C-S)

master-ring-ss

 • Click vào NPC Bunny đứng cạnh cái Mortar, chọn dòng đầu tiên, đưa cho nó 20M Meso để kết hợp 4 rings (Ring rank S, không phân biệt loại) và nhận Master Ring (rank SS)
  •  Master Ring: Req. Lv: 120,  STR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP/MaxMP +3000, Weapon ATT/Magic ATT +20. Có thể có Potential. Không Star Force được. Untradeable.
Hunting Boost Haste Event: (7/6 ~ 20/6)
 • Trong thời gian diễn ra event này, bạn sẽ nhận được những ưu đãi khi đi train như sau:
  • Elite Monsters và Elite Bosssẽ xuất hiện nhanh hơn trước.
  • Số lượng Rare Treasure Chest rớt từ Elite Boss có thể mở được trong ngày tăng gấp đôi (mở được tối đa 50 cái/ngày).
  • Rune sẽ xuất hiện nhanh hơn trước và tăng thêm 100% EXPkhi sử dụng (tổng cộng là 200% EXP trong 3 phút). Thời gian cooldown của Rune giảm từ 15 xuống 10 phút.
  • Sudden Mission tăng gấp đôi số lần clear (từ 3 lên 6)
  • Portal Bounty Hunter (Pollo và Fritto) sẽ xuất hiện nhanh hơn trước.
  • Portal Inferno Wolf sẽ xuất hiện nhanh hơn trước. Khi đánh Inferno Wolf sẽ nhận được 2x EXP.
  • Boss Party Buff sẽ mạnh hơn.
 • Bạn sẽ được giao 9 daily quests để làm mỗi ngày. Các quest bao gồm:
  • Hạ gục 999 monster ở tầm level.
  • Hạ gục 20 Elite Monsters.
  • Hạ gục 1 Elite Boss.
  • Hoàn thành Bounty Hunter Portal của Pollo và Fritto 3 lần.
  • Tham gia giảm HP của Inferno Wolf 1 lần.
  • Kích hoạt Runes 5 lần.
  • Hoàn thành Sudden Mission 3 lần.
  • Đạt 500 Combo Kill.
  • Đạt 100 Multi KO.
 • Phần thưởng: Các Box sau mở ra nhận được 1 món ngẫu nhiên.
  • Basic Haste Box (Box màu lục)
   • Spell Trace x100
   • Power Elixirs x10
   • Basic Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Silver Potential Stamp: 7 ngày
   • Chaos Scroll 100%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 5%: 7 ngày
  • Intermediate Haste Box (Box màu lam)
   • Spell Trace x200
   • Power Elixirs x20
   • Intermediate Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Gold Potential Stamp: 7 ngày
   • Chaos Scroll 100%: 7 ngày
   • Golden Hammer 50%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
  • Advanced Haste Box (Box màu tím)
   • Spell Trace (x500)
   • Intermediate Hunter's Honor Medal: 7 ngày
   • Golden Hammer 50%: 7 ngày
   • Epic Potential Scroll 50%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
   • Innocence Scroll 50%: 7 ngày
   • Chaos Scroll of Goodness 50%: 7 ngày
  • Superior Haste Box (Box có cánh)
   • Spell Trace (x800)
   • Advanced Hunter's Honor Medal: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
   • Master Craftsman's Cube: 7 ngày
   • Chaos Scroll of Goodness 50%: 7 ngày
   • Meister's Cube: 7 ngày
   • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 7 ngày
  • Sau khi hoàn thành tất cả 9 Daily Quests trong 1 ngày, bạn sẽ mở được 1 Weekly Quest. Hoàn thành cả 2 Weekly Quests (7 ngày đầu 1 quest, 7 ngày sau 1 quest) để nhận phần thưởng xịn hơn:
   • Fastest Mapler: STR/DEX/INT/LUK + 50, Weapon ATT/Magic ATT +20, MaxHP/MaxMP +2000, Boss Damage +30%, DEF Ignored 30%. Stat tồn tại trong 30 ngày.
   • Phần thưởng sẽ update thêm khi đủ thông tin
Beast Tamer Character Creation (7/6 ~ 29/8)

Trong thời gian này bạn có thể tạo nhân vật Beast Tamer.

Spell Trace Fever và 2x EXP & Drop event

Spell Trace Fever (03/6 ~ 04/6)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 03/6  (Thứ 7)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 04/6 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 06/6 (Thứ 2)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
2x EXP & Drop Event (10/6~11/6 và 17/6~18/6)

Thời gian: Giờ VN

 • Ngày 10/6 || 17/6 (thứ 7)
  • 3:00 chiều – 6:00 chiều
 • Ngày 11/6 || 18/6 (Chủ nhật)
  • 1:00 sáng – 4:00 sáng
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa
  • 3:00 chiều – 6:00 chiều
 • Ngày 12/6 || 19/6 (Thứ 2)
  • 1:00 sáng – 4:00 sáng
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa

From Kinn9 & zBlackwing with Love ~

Happy Mapling ~

2 Comments

 1. Chu choa mạ ơi. Event trấu tró quá trời lun

 2. Mong muốn 1 set Emilia là đủ rồi :”>

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑