lucid update banner

Update Notes V.179 – Lucid đánh dấu sự xuất hiện của Lachelein – vùng đất mộng mơ, lãnh địa của Lucid – một trong những Commander dưới trướng Black Mage và hiện tại là Boss mạnh nhất của MapleStory. Bên cạnh đó còn khá nhiều những event mới để bạn tham gia miệt mài kiếm phần thưởng như Hasty Hunting event, Play V event. Và có một event mới khá đặc biệt đó là Hot VVeekend Perks event với những ưu đãi khá là chất lượng!

MỤC LỤC

CONTENT MỚI

Boss mới: Lucid

 • Yêu cầu: Lv 230 trở lên
 • Bạn phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở Lachelein để đánh Boss.
 • Số lượng: 1~6 người
 • Có thể chết: 10 mạng
 • Hoàn thành mỗi tuần 1 lần
 • Phần thưởng:
  • Lucid’s Soul Shard
  • Lucid’s Soul (Beefy, Swift, Clever, Fortuitous, Flashy, Potent, Radiant, Hearty, Magnificent).
  • Magnificent Lucid Soul khi ép vào vũ khí sẽ cho ngẫu nhiên 1 trong các thuộc tính sau:
   • ATT +3%,
   • Magic ATT +3%,
   • STR/DEX/INT/LUK +5%,
   • MaxHP + 2000,
   • Critical Rate +12%,
   • Ignore DEF +7%,
   • Boss ATT +7%,
   • All Skill Level +2

[Lên trên]

Khu vực mới : Lachelein

 • Yêu cầu: Lv 220 trở lên
 • Chào mừng bạn đến với thành phố mộng mơ, nhưng hãy coi chừng đấy, mọi thứ không như bạn nghĩ đâu…
 • Bạn cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở Chu Chu Island để đến khu vực này.
 •  Arcane River Droplet Stones rớt ra từ Monsters và  Butterfly Droplet Stones rớt ra từ Lucid.
 • NPC Kanto sẽ đổi 10x  Arcane River Droplet Stone và 1x  Butterfly Droplet Stones thành 1x  Phantasma Coins
 • NPC Dimo sẽ bán đồ Umbra (Lv 200).
Arcane Weapon
 • Arcane Umbra Katana: STR +100, DEX +100, ATT +283, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Fan: INT +100, LUK +100, ATT +206, M.ATT +347, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Scepter: INT +100, LUK +100, ATT +206, M.ATT +347, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Lucky Item Scroll: Adds a Zero weapon to the Arcane Umbra Warrior Set.
 • Arcane Umbra Essence: Sử dụng để nâng cấp Lapis/Lazuli của Zero lên Stage 9.
 • Arcane Umbra Shining Rod: INT +100, LUK +100, ATT +206, M.ATT +347, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Soul Shooter: STR +100, DEX +100, ATT +221, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Desperado: STR +100, MaxHP +2500, ATT +295, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Energy Chain: DEX +100, LUK +100, ATT +221, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Energy Chain: STR +100, DEX +100, ATT +221, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Psy-limiter: INT +100, LUK +100, ATT +206, M.ATT +347, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Saber: STR +100, DEX +100, ATT +283, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Axe: STR +100, DEX +100, ATT +283, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Hammer: STR +100, DEX +100, ATT +283, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Dagger: DEX +100, LUK +100, ATT +276, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Katara: LUK +65, ATT +140, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Cane: DEX +100, LUK +100, ATT +283, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Wand: INT +100, LUK +100, ATT +206, M.ATT +347, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Staff: INT +100, LUK +100, ATT +218, M.ATT +353, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Two-handed Sword: STR +100, DEX +100, ATT +295, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Two- Handed Axe: STR +100, DEX +100, ATT +295, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Two-Handed Hammer: STR +100, DEX +100, ATT +295, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Spear: STR +100, DEX +100, ATT +295, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Polearm: STR +100, DEX +100, ATT +264, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Bow: STR +100, DEX +100, ATT +276, Speed +19, Rate of Knock-Back 80%, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Crossbow: STR +100, DEX +100, ATT +283, Speed +19, Rate of Knock-Back 71%, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Guards: DEX +100, LUK +100, ATT +149, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Claw: STR +100, DEX +100, ATT +221, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Pistol: STR +100, DEX +100, ATT +216, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Dual Bowguns: STR +100, DEX +100, ATT +276, Speed +19, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Siege Gun: STR +100, DEX +100, ATT +302, Defense +200, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
 • Arcane Umbra Ellaha: STR +100, DEX +100, ATT +221, Boss Damage +30%, Ignore Defense +20%.
Arcane Equipment
 • Arcane Umbra Knight Shoes: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250, Speed +10, Jump +7.
 • Arcane Umbra Mage Shoes: INT +40, LUK +40, ATT +9, Defense +250, Speed +10, Jump +7.
 • Arcane Umbra Archer Shoes: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250, Speed +10, Jump +7.
 • Arcane Umbra Bandit Shoes: DEX +40, LUK +40, ATT +9, Defense +250, Speed +10, Jump +7.
 • Arcane Umbra Pirate Shoes: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250, Speed +10, Jump +7.
 • Arcane Umbra Knight Gloves: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250.
 • Arcane Umbra Mage Gloves: INT +40, LUK +40, ATT +9, Defense +250.
 • Arcane Umbra Archer Gloves: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250.
 • Arcane Umbra Pirate Gloves: STR +40, DEX +40, ATT +9, Defense +250.
 • Arcane Umbra Bandit Gloves: DEX +40, LUK +40, ATT +9, Defense +250.
 • Arcane Umbra Knight Cape: STR/DEX/INT/LUK +35, ATT/M.ATT +6, Defense 450.
 • Arcane Umbra Mage Cape: STR/DEX/INT/LUK +35, ATT/M.ATT +6, Defense 450.
 • Arcane Umbra Archer Cape: STR/DEX/INT/LUK +35, ATT/M.ATT +6, Defense 450.
 • Arcane Umbra Thief Cape: STR/DEX/INT/LUK +35, ATT/M.ATT +6, Defense 450.
 • Arcane Umbra Pirate Cape: STR/DEX/INT/LUK +35, ATT/M.ATT +6, Defense 450.

[Lên trên]

EVENT MỚI

Hasty Hunting (04/01 ~ 17/01)

 • Yêu cầu: Lv 33 trở lên
 • Nhận Quest [V] Hasty Hunting ở icon hình V Coin  để bắt đầu.

 • Trong thời gian diễn ra event này, bạn sẽ nhận được những ưu đãi khi đi train như sau:
  • Elite Monsters và Elite Boss sẽ xuất hiện nhanh hơn trước.
  • Số lượng Reward Pouch rớt từ Elite Boss có thể mở được trong ngày tăng gấp đôi (mở được tối đa 50 cái/ngày ?).
  • Rune sẽ xuất hiện nhanh hơn trước và tăng thêm 100% EXP khi sử dụng (tổng cộng là 200% EXP trong 3 phút). Thời gian cooldown của Rune giảm từ 15 xuống 10 phút.
  • Sudden Mission tăng gấp đôi số lần clear (từ 3 lên 6 ?)
  • Portal Bounty Hunter (Pollo và Fritto) sẽ xuất hiện nhanh hơn trước.
  • Portal Inferno Wolf sẽ xuất hiện nhanh hơn trước. Khi đánh Inferno Wolf sẽ nhận được 2x EXP.
  • Boss Party Buff sẽ mạnh hơn trước gấp 3 lần.

 • Sau khi nhận Quest, bạn sẽ được giao 9 daily quests để làm mỗi ngày. Các quest bao gồm:
  • Hạ gục 555 monster ở tầm level.
  • Hạ gục 15 Elite Monsters.
  • Hạ gục 1 Elite Boss.
  • Hoàn thành Bounty Hunter Portal của Pollo và Fritto 5 lần.
  • Tham gia giảm HP của Inferno Wolf 1 lần.
  • Kích hoạt Runes 5 lần.
  • Hoàn thành Sudden Mission 5 lần.
  • Đạt 555 Combo Kill.
  • Đạt 55 Multi KO.
 • Phần thưởng: Các Box sau mở ra nhận được 1 món ngẫu nhiên.
  • Basic Haste Box (Box màu lục)
   • Spell Trace x100
   • Power Elixirs x10
   • Basic Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Silver Potential Stamp: 7 ngày
   • Chaos Scroll 100%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 5%: 7 ngày
  • Intermediate Haste Box (Box màu lam)
   • Spell Trace x200
   • Power Elixirs x20
   • Intermediate Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Gold Potential Stamp: 7 ngày
   • Chaos Scroll 100%: 7 ngày
   • Golden Hammer 50%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
  • Advanced Haste Box (Box màu tím)
   • Spell Trace (x500)
   • Intermediate Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Golden Hammer 50%: 7 ngày
   • Epic Potential Scroll 50%: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
   • Innocence Scroll 50%: 7 ngày
   • Chaos Scroll of Goodness 50%: 7 ngày
  • Superior Haste Box (Box có cánh)
   • Spell Trace (x800)
   • Advanced Hunter’s Honor Medal: 7 ngày
   • Pure Clean Slate Scroll 10%: 7 ngày
   • Master Craftsman’s Cube: 7 ngày
   • Chaos Scroll of Goodness 50%: 7 ngày
   • Meister’s Cube: 7 ngày
   • Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%: 7 ngày

[Lên trên]

Hot VVeekend Perks: (7/01 ~ 8/01; 14/01 ~ 15/01)

 • Thời gian: Giờ VN
  • 3:00 chiều 07/01 – 2:59 chiều 09/01
  • 3:00 chiều 14/01 – 2:59 chiều 16/01
 • Yêu cầu: Bạn phải nhận nhiệm vụ [V] Sizzling Saturday VVeekend Perks ở icon hình V Coin  trước khi nhận được ưu đãi từ event.
 • Phần thưởng:
  • Reset Inner Ability sẽ giảm 50% Honor EXP.
  • Cơ hội nhận được Magnificent Soul sẽ tăng gấp 5 lần.
  • Khi mở V Box số Coins sẽ tăng gấp 3 lần.
  • [Update 07/01/17] Giảm giá 30% các item trong Shop V Coin
  • [Update 08/01/17] Nexon troll vụ giảm giá 30% nhé!

[Lên trên]

Hot Week: (09/01 ~ 15/01)

 • Yêu cầu: Lv33 trở lên và Zero phải hoàn thành Chapter 2.
 • Thông tin chi tiết về Hot week xem tại đây.
 • Phần thưởng:
  • Thứ 2: (09/01)
   • Selective 4 Slot Coupon: Không thể giao dịch.
  • Thứ 3: (10/01)
   •  1000 Reward Points Token: Không thể giao dịch.
  • Thứ 4: (11/01)
   •  V Coin x30: Không thể giao dịch.
  • Thứ 5: (12/01)
   •  V Slot Coupon: Khi sử dụng sẽ nhận được Selective 8 Slot Coupon, Storage Room 8 Slot, Character Slot Expansion Coupon. Không thể giao dịch.
  • Thứ 6: (13/01)
   •  Epic Potential Scroll 100%: Không thể giao dịch.
  • Thứ 7: (14/01)
   •  500 Maple Points Coupon: Không thể giao dịch.
  • Chúa Nhật: (15/01)
   • [Reboot] Mysterious Meso Sack. Mở ra nhận được một lượng mesos.
   • [World khác]  Bonus Potential Scroll 60%: Không thể giao dịch.
   • Nếu bạn nhận hết quà từ thứ 2 đến Chúa nhật, bạn sẽ được chọn thêm 1 phần quà từ thứ 2 tới thứ 7.

[Lên trên]

Play V Rewards Event: (04/01 ~ 31/01)

 • Yêu cầu: Có thể tham gia ở bất kỳ nhân vật nào trong account, nhưng mỗi account chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.
 • Nhận nhiệm vụ ở icon hình mặt cô gái để bắt đầu.
 • Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 4 nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành trong thời gian nhất định:
  • Nhiệm vụ 1: Kích hoạt Rune 2 lần.
   • Vào game tối thiểu 30 phút mới được hoàn thành.
   • Phần thưởng: daily-1 Daily V 30m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Miu Miu Traveling Merchant (1-day))
  • Nhiệm vụ 2: Tham gia Portal vào Bounty Hunter Pollo/Fritto 1 lần.
   • Cần đợi 30 phút sau khi nhận Daily V 30m Box.
   • Phần thưởng: daily-2 Daily V 60m Box (mở ra nhận được 50 Reward Points và 1x Owl Of Minerva)
  • Nhiệm vụ 3: Tấn công Elite Boss 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 60m Box.
   • Phần thưởng: daily-3 Daily V 120m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points và 1x Super Megaphone)
  •  Nhiệm vụ 4: Tấn công Iferno Wolf trong Iferno Den 1 lần.
   • Cần đợi 60 phút sau khi nhận Daily V 120m Box.
   • Phần thưởng: daily-4 Daily V 180m Box (mở ra nhận được 200 Reward Points 1x Master Craftsman Cube (1-day) và 1x Miracle Circulator)
 • Khi mở được một số Daily box nhất định, bạn sẽ được nhận những hộp quà đặc biệt. Lưu ý là chỉ nhận được 1 lần cho account thôi nhé.
  • Mở 12 box: achieve-1 Play V Rewards Tier 1 Box – chứa 1x Royal Hair Coupon
  • Mở 28 box: achieve-2 Play V Rewards Tier 2 Box – chứa 1x Lil Neon Wings (đồ Cash – Cape, có khả năng bay trong town) và 5x Golden Apples (mở ra 02 item bất kỳ, có khả năng ra đồ hiếm). Ở Reboot: nhận 30x Mysterious Meso Pouch.
  • Mở 60 box: achieve-3 Play V Rewards Tier 3 Box – chứa 10,000 Reward Points và 6x Red Cubes
  • Mở 96 box: achieve-4 Play V Rewards Tier 4 Box – chứa 1x Absolabs Weapon cho class mở box này, không áp dụng cho Zero. Có thể cho vào Storage. Weapon có sẵn 12 star, Unique potential, không thể giao dịch, không thể sử dụng Transfer Hammer. Nếu bị “bùm” thì không nhận được Equipment Trace nếu sử dụng Star Force.

[Lên trên]

2x EXP và Drop (07/01 ~ 09/01)

Thời gian: Giờ VN

 • Thứ bảy, ngày 07/01
  • 3:00 chiều – 6:00 chiều
 • Chủ nhật, ngày 08/01
  • 1:00 sáng – 4:00 sáng
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa
  • 3:00 chiều – 6:00 chiều
 • Thứ 2, ngày 09/01
  • 1:00 sáng – 4:00 sáng
  • 9:00 sáng – 12:00 trưa

[Lên trên]

Happy Mapling ~

Người dịch: Kinn9 (GRAZED)

Chỉnh sửa: zBlackwing