V.115 – Mutiny: Events~!

Hình trên là khái quát các event của đợt update Mutiny ~ Mời các bạn đọc tiếp để biết thêm chi tiết <33

Tóm tắt:

.

1. SP Reset Scroll và Special Mystery Book cho các class được làm mới! [08.8 ~ 24.9]
2. Event đổi book cho Pirate và Dual Blade [08.9 ~ 24.9]
3. Sự trở lại của Dual Blade! [08.8 ~ 24.9]
4. Lễ hội Renegades [08.8 ~ 04.9]

 • a. Event lên cấp: Quà tặng từ Renegades
 • b. Hàng về trong Renegades Shop!
 • c. Các nhiệm vụ event tăng số lượng phần thưởng nhận được!
 • d. Các cách mới để kiếm Renegades Coin.

5. Sự trở lại của Virtue Knights! [08.8 ~ 04.9]
6. Crystal Scale [08.8 ~ 21.8]
7. Cash Shop

Chi tiết:

.

1. SP Reset Scroll và Special Mystery Book cho các class được làm mới! [08.8 ~ 24.9]

Các nhân vật Pirate trước khi revamp và Dual Blade cấp 10 trở lên sẽ được tặng 1 SP Reset Scroll (HSD: 3 ngày). Tác dụng của scroll này là reset tất cả SP của nghề 1 ~ 4.

2. Event đổi book cho Pirate và Dual Blade

Bạn có thể đem các Mastery Book [sách tinh thông] không còn sử dụng được nữa đến đổi cho Maple Admin để chọn lấy Mastery Book mới! Dưới đây là khoảng thời gian bạn có thể đổi book:

 • Đối với Dual Blade: 08.8 ~ 24.9
 • Đối với Pirate: 10:00 PM 16.8 ~ 24.9 (giờ Việt Nam)

3. Sự trở lại của Dual Blade! [08.8 ~ 24.9]

Lỗi (không chắc): Dual Blade cũ với level cao hơn 120 không nhận được Ring và một số nhiệm vụ event cho Dual Blade khác.

a. Trong khoảng thời gian này, Dual Blade sẽ được phần thưởng chuyển nghề:

 • Phần thưởng nghề II
  •  Green Mask (face accessory): REQ LV: 30, STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP/MP +30, Weapon ATT +1, Weapon/Magic DEF +10, ACC/AVOID +5. Untradeable. HSD: 30 ngày.
  •  Typhoon in the Dark (medal): REQ LV: 30, MaxHP/MP +100, AVOID +100. One-of-a-kind item, untradeable.
 • Phần thưởng nghề II+:
  •  Blue Mask (face accessory): REQ LV: 55, STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP/MP +55, Weapon ATT +1, Weapon/Magic DEF +20, ACC/AVOID +10. Untradeable. HSD: 30 ngày.
  •  Owl Belt: REQ LV: 55, Weapon/Magic DEF +37, AVOID +20. 3 upgrade slots. Untradeable.
 • Phần thưởng nghề III:
  •  Purple Mask (face accessory): REQ LV: 70, STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MP +70, Weapon ATT +2, Weapon/Magic DEF +40, ACC/AVOID +15. Untradeable. HSD: 30 ngày.
  •  Wind Cleaver (medal): REQ LV: 70, STR/DEX/INT/LUK +1, MaxHP/MP +150, AVOID +50. One-of-a-kind item, untradeable.
 • Phần thưởng nghề IV:
  •  Dual Blade Mask (face accessory): REQ LVL 120, STR/DEX/INT/LUK +4, MaxHP/MP +120, Weapon/Magic ATT +3, Weapon/Magic DEF +60, ACC/AVOID +20. Có thể chuyển vào kho 1 lần, sau khi lấy ra, vật phẩm sẽ không thể giao dịch nữa. Vĩnh viễn!
  •  Radiant Shadow (medal): REQ LVL 120, STR/DEX/INT/LUK +2, MaxHP/MP +200, AVOID +100. One-of-a-kind item, untradeable.

b. Ngoài ra, Dual Blade còn nhận được Special Mastery Book (tỉ lệ thành công 100%, nâng Max Level của kĩ năng lên tối đa) khi lên cấp độ nhất định.

 • Lên lvl 30: Slash Storm 20
 • Lên lvl 55: Flying Assaulter 20
 • Lên lvl 70: Mirror Image 20
 • Lên lvl 80: Shadow Meld 20
 • Lên lvl 120: Blade Fury 30 và Thorns 30.

c. Một chiếc nhẫn đặc biệt  dành riêng cho Dual Blade khi lên cấp 50: Dual Blade Ring (lên cấp 50, click vào Biểu tượng báo Sự kiện bên trái màn hình để nhận). Chiếc nhẫn này không thể sử dụng chung với Gratias Ring, Explorer’s Ring, Lilin’s Ring, Resistance Ring.

d. Dual Blade lvl 70 trở lên sẽ  nhận được 1 bộ song đao cấp 75 (lên cấp 70, click vào Biểu tượng báo Sự kiện bên trái màn hình để nhận).

e. Bên cạnh đó, event Hỗ trợ Dual Blade lên cấp còn cho bạn những thứ sau ở các lvl nhất định:

 • Lvl 10/15/20/25/30/35/40/50/60/70: Equipment Box.
 • Lvl 45/55/65/75:  Coupon 1.5x EXP.
 • Lvl 80: Scroll Katara ATT 60%.
 • Lvl 85/95: Coupon 1.5x EXP, Scroll Dagger ATT 60%.
 • Lvl 90: Coupon 1.5x EXP, Scroll Katara ATT 60%.
 • Lvl 100+: Coupon 1.5x EXP, Chaos Scroll 60%.

Vào lần đầu nhận phần thưởng từ event này, bạn sẽ nhận thêm Coupon buff Dueling Dual Blade. Coupon này khi sử dụng sẽ không mất đi (tự động mất đi khi event kết thúc), và tăng HP/MP cho bạn trong 30 phút. Cấp độ của bạn càng cao, lượng HP/MP tăng trong 30 phút ấy càng nhiều! Thời gian dãn cách để sử dụng lần tiếp theo: 30 phút.

f. Cuối cùng, nhân vật Dual Blade sẽ có 1 phần quà riêng khi mới được tạo (nhận ở Biểu tượng báo Sự kiện ở bên trái màn hình):  Gift For New Dual Blades (hsd: 7 ngày) chứa 3 vật phẩm sau:

 •  Pendant of The Spirit (hsd: 30 ngày): Tăng EXP theo thời gian.
 •  Dual Blade Reborn: Huân chương, HP/MP +20, One-of-a-kind Item, untradeable.
 •  Owl Effect: Đồ Cash vĩnh viễn! Sử dụng vật phẩm này, hiệu ứng Cú sẽ đi theo bạn ~

4. Lễ hội Renegades [08.8 ~ 04.9]

Qua v.115, event Lễ hội Renegades kéo dài thêm với nhiều cách kiếm Renegades Coin hơn, và Renegades Shop bán thếm những món đồ mới!

Imortal Pharaoh BeltImortal Pharaoh Shoes sẽ có Epic Potential khi đổi ở NPC Duarte trong khoảng thời gian này.

a. Event lên cấp: Quà tặng từ Renegades

Mỗi khi chuyển nghề, bạn sẽ được chọn 1 trong 3 scroll sau:

 • Scroll for One-Handed Weapon ATT 60%: Weapon ATT +2, ACC +20. Untradeable
 • Scroll for One-Handed Weapon for Magic ATT 60%: Magic ATT +2, INT +1. Untradeable
 • Scroll for Two-Handed Weapon for ATT 60%: Weapon ATT +2, ACC +20. Untradeable

Ngoài ra, khi chuyển nghề lần 4 (lần 9 nếu là Evan), bạn sẽ được tặng thêm 1 Mystery Mastery Book!

b. Hàng về trong Renegades Shop!

Tất cả vũ khí trong shop đều có Epic Potential! Số lượng Scroll Pet WATT, MATT được tăng lên 7. 2 công thức là: Advanced Hero Potion và Advanced Blessing Potion không còn bán nữa.

2 vật phẩm mới có trong Shop:

 •  Pendant of The Spirit (hsd: 30 ngày): tăng EXP theo thời gian. Giá: 30 R.Coin
 •  8 Slot Party Quest Bag: Có thể chứa các vật phẩm nhận được trong Nhiệm vụ nhóm. Giá: 55 R.Coin

c. Các nhiệm vụ event tăng số lượng phần thưởng nhận được!

 • Nhận nhiệm vụ: Try Out the Level-up Guide.
  • Phần thưởng:  x2.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Renegades Level-up Challenge.
  • Lên level theo đúng yêu cầu của nhiệm vụ.
  • Phần thưởng:  x1,  x1 Coupon 1.5x EXP 
 • Thực hiện nhiệm vụ: Challenge Accepted! Survive 15 pyramid waves!
  • Nhận nhiệm vụ tại Maple Admin.
  • Vượt qua 15 vòng trong Nett’s Pyramid (Lvl 60 ~ 109).
  • Phần thưởng:  x1 ~> x5 ~> x8
  • Chỉ có thể làm mỗi ngày 1 lần.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Challenge Accepted! Clear Monster Park 3 times!
  • Nhận nhiệm vụ tại Spiegelmann.
  •  Hoàn thành 3 màn chơi trong Monster Park (Lvl 60 ~ 94).
  • Phần thưởng:  x1 ~> x5 ~> x8
  • Chỉ có thể làm mỗi ngày 1 lần.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Challenge Accepted! Complete 3 party quests!
  • Nhận nhiệm vụ tại Maple Admin
  • Hoàn thành 3 Party Quest (Level 50 trở lên).
  • Phần thưởng:  x1 ~> x5 ~> x8
  • Chỉ có thể làm mỗi ngày 1 lần.

d. Các cách mới để kiếm Renegades Coin:

 • Mulung Dojo
  • Tham gia Mulung Dojo ở các mức độ khác nhau, khi hoàn thành Dojo, bạn sẽ được thưởng số R.Coin khác nhau.
  • Phần thưởng:
   • Normal (lvl 90+):  x3
   • Hard (lvl 120+):  x4
   • Ranked (lvl 130+):  x5
 • Silent Crusade
  • Hoàn thành mỗi Chapter của Silent Crusade, bạn sẽ được thưởng R.Coin.
  • Phần thưởng:
   • Chapter 1:  x10
   • Chapter 2:  x15
   • Chapter 3:  x20
   • Chapter 4:  x30

Edit: Khi hoàn thành chapter, bạn không được thưởng R.Coin << Lỗi.

Edit 2: Sau đợt bảo trì ngày 16.8, bạn sẽ nhận được R.Coin khi hoàn thành các chapter.

5. Sự trở lại của Virtue Knights! [08.8 ~ 04.9]

Khi đạt cấp độ từ 15 trở lên, bạn đến nói chuyện với NPC Cassandra hoặc click vào viên đá màu tím bên trái màn hình, nhận nhiệm vụ The Tale of The Knights of Virtue và bạn sẽ nhận được 1 Stone of Virtue.

“Bộ đếm” số hit

Việc bạn cần làm lúc này là đánh 500 hit vào quái vật ở các map nhất định để phục hồi Stone of Virtue. Click vào viên đá màu tím ở bên trái màn hình và chọn Knights On The Move -> View all hunting grounds để xem những map ấy.

Khi hạ gục đủ 500 quái vật, bạn hãy sử dụng phím tấn công bình thường để kích hoạt buff Virtue’s Blessing:

 • Lvl dưới 30: +20 WATT/MATT, +max Speed/Jump trong 1 giờ.
 • Lvl 31-70 : +30 WATT/MATT, +max Speed/Jump trong 1 giờ.
 • Lvl 71 trở lên: +40 WATT/MATT, +max Speed/Jump trong 1 giờ.

Lần đầu tiên trong ngày kích hoạt Virtue’s Blessing sẽ cho bạn 1x  Coupon 1.5x EXP trong 1 tiếngđánh dấu 1 ngày tham gia của bạn trong Attendance Book. Bạn sẽ nhận được phần thưởng ứng với số ngày tham gia:

 • 3 ngày:  100x Power Elixirs – Phục hồi toàn bộ HP/MP.
 • 4 ngày:  1x Secret Recipe – Khi sử dụng, bạn sẽ được công thức tương ứng với Profession [nghề phụ] của bạn. Nếu không có Profession, bạn sẽ nhận được công thức ngẫu nhiên.
 • 5 ngày:  3x Scroll Accessory WATT/MATT 15% 
 • 6 ngày:  1x Coupon Thú cưỡi Nightmare (10 ngày)
 • 7 ngày:  3x Advanced Enhancement Scroll
 • 8 ngày:  3x Special Potential Scroll – Làm cho đồ bình thường có Potential với tỉ lệ thành công là 100%.
 • 9 ngày:  3x Golden Hammer 50% – Tăng slot cho vật phẩm (tối đa 2 lần) với tỉ lệ 50%. Nếu thất bại, bạn sẽ mất đi 1 lần tăng slot cho vật phẩm. Tradeable.
 • 10 ngày:  1x Shades of Virtuosity – Eye Accessory lvl 70, All stats +4, WDEF/MDEF +30, Acc./Avoid. +30, 5 slots, không thể có Potential. Untradeable. Có thể dùng Sharing Tag để di chuyển giữa các nhân vật trong tài khoản.

Khi đánh dấu tham gia event được 7 ngày, bạn sẽ được 1 Event Stamp!

Lỗi: Bạn không thể click vào nút DAILY CHECK để xem tiến trình làm event này. Tuy nhiên mỗi ngày bạn làm event đều được hệ thống tính hết nên yên tâm nha!

Và một điều nữa, trong khoảng từ 12:00 AM đến 2:00 PM giờ Việt Nam, Eregos sẽ xuất hiện ở các map có khả năng phục hồi Stone of Virtue. Hạ gục Eregos sẽ rơi ra 1x  Evil Spirit Box.

Edit: Sau đợt bảo trì ngày 16.8, Eregos bắt đầu drop Evil Spirit Box ~

Evil Spirit Box chứa 1 trong các món đồ sau:

 • Scroll for Pet Equip. for ATT/M. ATT 60%
 • Clean Slate Scroll 10%
 • Advanced Equipment Enhancement Scroll
 • Chaos Scroll 60%
 • Scroll for weapon for ATT/M. ATT 60%
 • Scroll for armor for ATT/M. ATT 15%
 • Scroll for armor for STR 60%
 • Scroll for armor for DEX 60%
 • Scroll for armor for INT 60%
 • Scroll for armor for LUK 60%
 • Vũ khí và trang bị lvl 30 (nếu bạn có cấp độ 1 ~ 28)
 • Vũ khí và trang bị lvl 50 (nếu bạn có cấp độ 29 ~ 48)
 • Vũ khí và trang bị lvl 70 (nếu bạn có cấp độ 49 ~ 68)
 • Vũ khí và trang bị lvl 90 (nếu bạn có cấp độ 69 trở lên)
 • Sunrise Dew x10
 • Reindeer Milk x10
 • Vật phẩm tăng Ambition, Willpower, Diligence, Empathy, Charm, Insight.

6. Crystal Scale [08.8 ~ 21.8]

Quái vật thuộc tầm cấp độ của bạn sẽ drop  Renegades Gem. Để sử dụng Renegades Gem, bạn phải mua  Crystal Scale với giá 1,300NX trong Cash Shop.

Click sử dụng Crystal Scale và đưa Renegades Gem vào cửa sổ mới hiện ra, click OK để mở Renegades Gem.

Phần thưởng là 1 trong những vật phẩm sau:

 • Đồ Crimson Maple  Lv.70
 • Vũ khí Renegades Lv.100
 • Vũ khí mô phỏng đồ cash Lv.103-113
 • Coupon Princessoid và Android
 • Mystery Mastery Books
 • Hộp Pendant of the Spirit
 • Golden Hammer 50%
 • Coupon làm tóc: Evan Hair Coupon (M), Pretty Girl Hair Coupon (F)
 • Túi đựng quặng ngọc, cây thuốc 5 ~ 12slots
 • Pink Coin Purse
 • Ghế ngồi: Bunny Chair, Tuxedo Kitty Chair, Oh My Empress.
 • Quặng ngọc: Confusion Fragment, Philosopher’s Stone, Primal Essence, Garnet, Topaz, Amethyst, Emerald, and Sapphire.
 • Cuộn giấy: Bao gồm Renegades Scrolls, Chaos Scrolls, Clean Slate Scrolls (10% và 20%), Potential Scrolls, Innocence Scrolls, Protections Scrolls, Safety Scrolls, và Lucky Day Scrolls.

7. Cash Shop

Thời gian này, Cash shop bán rất chi là nhiều vật phẩm vĩnh viễn! Bao gồm Trang bị cho Pet, Hyper Teleport Rock và nhiều trang bị cash shop khác!

Bên cạnh đó còn phải kể tới Gói Pet Puffram với giá chỉ 1 NX! Tuy nhiên, pet này chỉ sống được 7 ngày </3

Oh, và còn cả Inner Ability Lock nữa. Vật phẩm cash shop này sẽ tăng Rank cho 1 dòng Inner Abilitygiữ cho dòng Rank A ( Alpha Lock) hoặc B (Beta Lock) khi sử dụng Circulator.

Để biết thêm chi tiết về giá cả và các mặt hàng khác, click here ~

2 Comments

 1. Cái hộp Evil Spirit đang bị lỗi và không rơi ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2023 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑