Tower of oz banner

Hế lô mọi người, những tháng ngày đứt cáp đã qua, nhưng thời gian ăn chơi phè phưỡn trước khi bước vào năm 2 đại học của Pon cũng gần hết rồi… nhưng lâu lâu vẫn ngồi mò mẫm mấy thứ liên quan tới update lần này: Tower of Oz và cách lên tầng! Các bạn đọc tiếp để biết thêm chi tiết về update lần này cũng như các sự kiện mới nhé ^^

Đọc tiếp