banner

Oy, tình hình là dạo này bọn NX ném bom Update quá :((, mỗi lần viết mấy cái này còn dài hơn cả làm tiểu luận ở trường -_- mà có mình Pon làm à :v … Nên kết quả là Update ra khá chậm nên mọi người thông cảm :((

Cơ mà giờ vào phần chính nè, đợt update này NX giới thiệu hệ thống Star Force để nâng cấp đồ thêm Star khá dễ dàng và khá dễ xơi (dễ xơi hơn Equip Enhancement Scroll :3), đi kèm với những thay đổi về skill của các class (Tạm biệt pé Paladin hùng tráng ngày nào :(( ), một loạt các đồ level 110+ mới được ra mắt, và không thể kể đến đó là vài thay đổi về boss, khiến thời gian đánh boss được linh động hơn trước ~ Mời các bạn đọc tiếp để biết thêm chi tiết ha

Đọc tiếp