Tag: spell trace

Monster Collection

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về hệ thống Monster Collection được update ở GMS V.174. Có thể nói đây là một hệ thống rất có lợi cho người chơi vì cung cấp một lượng Reward Point, Spell Trace, MesosChaos Scroll of Goodness 50% không hề nhỏ.

Đọc tiếp

Spell Trace, Star Force và Transfer Hammer

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Spell TraceStar Force và Transfer Hammer.

Đọc tiếp

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑