Vô cùng thương tiếc báo tin rằng: Đây là Event x2 cuối cùng của mùa hè này <//3:

  • 04:00AM ~ 08:00AM Chủ nhật, 26.8.2012
  • 04:00AM ~ 08:00AM Thứ hai, 27.8.2012

Đọc tiếp