Facebook Cover – GMS

Dạo này Pon hơi bận một chút với mấy việc trên trường (hay nói toạch ra là lười up hình :v) nên giờ mới cho ra lò thêm 1 vài thay đổi mới trong update Cygnus Awakening này. Bao gồm một số vùng đất mới như CWK phiên bản 2, Ellinel, hay Riena Strait cùng với một số thay đổi khá hấp dẫn. Mời các bạn đọc tiếp để biết thêm chi tiết 😀

Đọc tiếp