Tag: Krexel

V.148 – Grand Anthenaeum

update v148

Chào mọi người! Mấy ngày nay Pon bận thi lung tung nhiều quá nên giờ mới có thời gian ngồi viết update… Có hơi chậm trễ, mong các bạn thông cảm… Nhưng thà muộn còn hơn không có mà hen ^^.

Đợt update này sẽ đem lại cho maplers một vài hệ thống mới như Boss Arena, PQ liên server, revamp DB và CS, đổi UI,… và một số event “hâm nóng” cho đợt update Sinh nhật lần thứ 9 sắp đến đây 😀

Đọc tiếp

V.141 – Cygnus Awakening Updates

Facebook Cover – GMS

Dạo này Pon hơi bận một chút với mấy việc trên trường (hay nói toạch ra là lười up hình :v) nên giờ mới cho ra lò thêm 1 vài thay đổi mới trong update Cygnus Awakening này. Bao gồm một số vùng đất mới như CWK phiên bản 2, Ellinel, hay Riena Strait cùng với một số thay đổi khá hấp dẫn. Mời các bạn đọc tiếp để biết thêm chi tiết 😀

Đọc tiếp

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑