Let’s swing ~

Theo cốt truyện MapleStory, 5 anh hùng đứng lên chiến đấu và phong ấn Black Mage đã được ra mắt Mapler Hàn Quốc dịp hè này. Bạn nào để ý thì có thể dễ dàng thấy chữ cái đầu tiên của tên 5 anh hùng này hợp thành chữ M A P L E!

  • Mercedes
  • Aran
  • Phantom
  • Luminous
  • Evan

Đọc tiếp