maplestory-user-discussion

Hôm qua, trong cuộc thảo luận lấy ý kiến người chơi KMS dài 3 tiếng, 20 người chơi được tuyển chọn đã nêu ra những ý kiến/câu hỏi của mình để cải thiện KMS trong thời gian tới. Cuối cùng thì sau 3 năm chờ đợi, chúng ta đã có cái gọi là thành quả, có cái để hy vọng vào, đó là Job 5th!

Và dưới đây là những ghi chú được người chơi viết lại trong cuộc thảo luận (nguồn insoya, Korean – english translator: Max (orangemushroom)):

Đọc tiếp