Hệ thống này đã được thay thế bởi Legion.

Character Card là một trong những tính năng được thấy ở phần chọn nhân vật. Character Card tăng các chỉ số nhất định cho tất cả các nhân vật trong world khi được sử dụng.

Đọc tiếp