Skill_Speed_Infusion Skill_Fickle_Queen_(2) Skill_Divine_Speed MS_Skill_Yellow_Aura MPE green pot booster

Trời mưa lâm râm, nên Pon quyết định viết trả lời về Attack Speed trong MapleStory, trả lời 1 bạn nào đó hỏi trên Facebook haha. Thông tin này được cập nhật và khá đầy đủ cho tới hiện nay luôn nhé! Hữu ích cho những ai muốn tăng tốc độ tấn công của nhân vật luôn nhé 🙂

Đọc tiếp