Spell Trace, Star Force và Transfer Hammer

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Spell TraceStar Force và Transfer Hammer.

Mục Lục

Hệ thống Spell Trace

Spell Trace là gì?

Khá giống với Scroll bình thường, Spell Trace dùng để tăng chỉ số cho các món đồ có slot. Có thể nói Spell Trace là đơn vị tính để đổi ra scroll trong UI (giao diện)  Equipment Enchant, các scroll này được sử dụng ngay (không đổi ra để bán được đâu nhé) và có tỷ lệ thành công / thất bại tùy thuộc vào từng scroll.

Lượng Spell Trace yêu cầu để đổi ra scroll phụ thuộc vào (i) loại scroll bạn muốn sử dụng và (ii) loại và level của equip  bạn muốn Enhance (tăng chỉ số).

[Lên trên]

Mở UI Equipment Enchant

Đơn giản lắm, bạn chỉ cần mở Item Inventory lên và click vào icon cái búa màu đỏ ở góc dưới là UI này hiện ra liền.

Để Enhance 1 món đồ nào đó, bạn cho nó vào trong UI, sau đó chọn 1 scroll phù hợp và click Enhance.

Khi Enhance đồ, cho dù là SUCCESS (thành công) hay FAIL (thất bại) thì đều giảm đi 01 slot của đồ.

[Lên trên]

Tìm Spell Trace ở đâu?

 • Quái vật bình thườngElite Monster
 • Event (ôi nhiều vô kể)
 • Extract scroll bằng Scroll Extractor
 • Crusader Shop (35 Crusade Coins = 100 Spell Trace)
 • Sudden Mission (100/200/300/500 Spell Trace tùy vào Nexon)
 • Bounty Hunter Pouch (100/200/500/800 Pouch càng xịn mở càng nhiều Spell Trace)
 • Monster Collection Box (Box xịn hơn mở ra nhiều Spell Trace hơn)
 • Monster Park Box (Box của thứ 3 và hên xui thứ 7)
 • Mu Lung Dojo Shop (800 điểm = 100 Spell Trace)
 • Tower of Oz Shop (1,500 điểm = 100 Spell Trace)
 • Ursus Shop

[Lên trên]

Spell Trace vô dụng ở Reboot World

Đồ ở Reboot không có slot nên vô dụng là phải. Tuy nhiên bạn có thể bán vào NPC với giá 5,000mesos 1 cái.

[Lên trên]

Scroll đổi từ Spell Trace

Hệ thống này khá thông minh, nó chỉ liệt kê ra những scroll có ích với món đồ bạn sắp enhance thôi (ví dụ enhance cây Wand thì nó không hiện ra scroll tăng Attack hay DEX, STR) nên bạn tìm lựa ra scroll phù hợp nhất với mình nhé.

 Với Weapon – Vũ khí

 • Có 4 loại scroll với tỷ lệ thành công là 100%, 70%, 30% và 15%
 • Tỷ lệ thành công càng thấp thì chỉ số tăng thêm nếu SUCCESS càng nhiều
 • Đơn cử cho vũ khí level 120+ như sau:
  • 100% – +3 ATT (hoặc M.ATT), +1 stat chính (+50 MaxHP nếu dùng scroll HP)
  • 70% – +5 ATT (hoặc M.ATT), +2 stat chính (+100 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)
  • 30% – +7 ATT (hoặc M.ATT), +3 stat chính (+150 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)
  • 15% – +9 ATT (hoặc M.ATT), +4 stat chính (+200 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)

 Với Gloves – Găng tay

 • Có 3 loại scroll với tỷ lệ thành công là 100%, 70%, và 30%
 • Tỷ lệ thành công càng thấp thì chỉ số tăng thêm nếu SUCCESS càng nhiều
 • Đơn cử cho Gloves level 60+ như sau:
  • 100% – +1 ATT (hoặc M.ATT)
  • 70% – +2 ATT (hoặc M.ATT)
  • 30% – +3 ATT (hoặc M.ATT)

 Với Accessories – Trang sức (không bao gồm Shoulder – Cầu vai)

 • Có 3 loại scroll với tỷ lệ thành công là 100%, 70%, và 30%
 • Tỷ lệ thành công càng thấp thì chỉ số tăng thêm nếu SUCCESS càng nhiều
 • Đơn cử cho Accessories level 120+ như sau:
  • 100% – +2 stat chính (+100 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)
  • 70% – +3 stat chính (+150 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)
  • 30% – +5 stat chính (+250 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP)

 Với Armor và Shoulder – Các trang bị còn lại

 • Có 3 loại scroll với tỷ lệ thành công là 100%, 70%, và 30%
 • Tỷ lệ thành công càng thấp thì chỉ số tăng thêm nếu SUCCESS càng nhiều
 • Đơn cử cho Armor và Shoulder level 120+ như sau:
  • 100% – +2 stat chính (+100 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP), +30 MaxHP, +3 DEF
  • 70% – +3 stat chính (+150 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP), +70 MaxHP, +5 DEF
  • 30% – +5 stat chính (+250 MaxHP nếu dùng scroll tăng HP), +120 MaxHP, +10 DEF
 • Khi SUCCESS ở lần thứ 4, bạn sẽ được thêm 1 ATT (và/hoặc M.ATT).

Scroll đặc biệt

Có 2 scroll đặc biệt là  Clean Slate Scroll 5% Innocence Scroll 30%. 2 scroll này không ảnh hưởng bởi bất kỳ tính năng tăng %SUCCESS nào ngoại trừ Spell Trace Fever.

Tên Scroll Nếu SUCCESS Spell Trace Ghi chú
Clean Slate Scroll 5% Phục hồi 01 slot bị FAIL 2,000 Không phục hồi quá số slot tối đa
Innocence Scroll 30% Đưa đồ về trạng thái chưa được enhance 5,000 Không có tác dụng với đồ clean

[Lên trên]

Spell Trace Fever

Là một event, trong thời gian đó nếu sử dụng Spell Trace, bạn sẽ được tăng thêm tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thành công của scroll trong event như sau:

Ban đầu Event
5% 10%
15% 25%
30% 45%
70% 95%
100% 100%

[Lên trên]

Hệ thống Star Force

Star Force là gì?

Đây là tính năng giúp Enhance (tăng chỉ số) của những món đồ đã dùng hết slot. Khi Enhance bằng tính năng này, món đồ của bạn sẽ tăng Star. Những Star này sẽ giúp bạn có thể train ở một số map yêu cầu có Star Force.

Chỉ cần mesos để sử dụng hệ thống này.

[Lên trên]

Mở UI Star Force

UI này nằm trong UI Equipment Enchant. Bạn click vào icon hình cái búa màu đỏ trong Item Inventory và đưa 1 món đồ không còn slot vào, hệ thống sẽ chuyển sang tab Star Force cho bạn.

Những món đồ khi enhance bằng Spell Trace mà hết slot cũng sẽ tự động được chuyển sang UI này.

[Lên trên]

Ý nghĩa của các dòng chữ trong UI

 • X Star > X+1 Star – Số Star hiện tại X của món đồ và số Star X+1 sau khi thành công
 • Success Chance – Tỷ lệ thành công khi Enhance
 • Failure (Keep) Chance – Tỷ lệ thất bại khi Enhance nhưng số Star vẫn không bị giảm xuống
 • Failure (Drop) Chance – Tỷ lệ thất bại khi Enhance và số Star bị giảm xuống 1
 • Chance of Item Destruction – Tỷ lệ đồ bị “boom” khi Enhance thất bại
 • Phần còn lại ở dưới là những stat sẽ tăng lên sau khi tăng Star

Có 2 check box để bạn tick vào:

 • Disable Star Catching – Tắt mini-game xuất hiện mỗi lần Enhance. Tick vào để tắt mini-game, nếu tắt thì bạn sẽ không nhận được %SUCCESS bonus từ mini-game nhé.
 • Safeguardxà phòng Dùng thêm 200% lượng mesos để bảo vệ đồ khỏi bị boom. Chỉ có tác dụng khi Enhance lên Star 13 trở đi. Tick vào để sử dụng tính năng này.

[Lên trên]

Số Star tối đa

Item đã Enhance 10/15 lần

Mỗi món đồ đều có giới hạn về số Star. Giới hạn này phụ thuộc vào level của món đồ, cụ thể như sau:

Cấp độ Đồ bình thường Đồ Superior
0 – 94 5 3
95 – 107 8 5
108 – 117 10 8
118 – 127 12 10
128 – 137 13 12
138 – 200 15 15

Đồ Superior là đồ có dòng Superior Item ở bảng chỉ số. GMS hiện tại có 3 set đồ Superior là Heliseum (level 80), Nova (level 110) và Tyrant (level 150)

[Lên trên]

Bảng tỷ lệ

Đồ thường

Số Star hiện tại SUCCESS FAIL (không giảm Star) FAIL (giảm Star) DESTROY
0 95% 5%
1 90% 10%
2 85% 15%
3 85% 15%
4 80% 20%
5 75% 25%
6 70% 0% 30%
7 65% 0% 35%
8 60% 0% 40%
9 55% 0% 45%
10 45% 55% 0%
11 35% 0% 65%
12 30% 0% 69.3% 0.7%
13 30% 0% 68.6% 1.4%
14 30% 0% 68.6% 1.4%

[Lên trên]

Đồ Superior

Số Star hiện tại SUCCESS FAIL (không giảm Star) FAIL (giảm Star) DESTROY
0 50% 50%
1 50% 0% 50%
2 45% 0% 55%
3 40% 0% 60%
4 40% 0% 60%
5 40% 0% 58.2% 1.8%
6 40% 0% 57% 3%
7 40% 0% 55.8% 4.2%
8 40% 0% 54% 6%
9 37% 0% 53.55% 9.45%
10 35% 0% 52% 13%
11 35% 0% 48.75% 16.25%
12 3% 0% 48.5% 48.5%
13 2% 0% 49% 49%
14 1% 0% 49.5% 49.5%

[Lên trên]

Số mesos cần để nâng Star

Đồ thường

Áp dụng công thức dưới sau đó làm tròn đến hàng trăm nhé.

Star hiện tại Lượng Mesos
0 – 9 100 + EquipLevel3 * (StarHiệnTại + 1)/25
10 – 14 100 + EquipLevel3 * (StarHiệnTại + 1)2.7/400
Click vào đây để tham khảo số mesos cụ thể

 

[Lên trên]

Đồ Superior

Áp dụng công thức dưới để tính số mesos cần để đập Star rồi làm tròn tới hàng trăm nhé!

Lượng Mesos = EquipLevel3.56

Click vào đây để tham khảo số mesos cụ thể

[Lên trên]

Stat tăng thêm mỗi Star

Đồ thường

 • Trang bị (trừ Weapon và Gloves)
  • Stat chính
  • Stat phụ
  • MaxHP và MaxMP
  • DEF +5% so với DEF của trang bị (+10% nếu là Overall)
 • Gloves
  • Các chỉ số của Trang bị
  • +1 ATT (hoặc M.ATT) khi tăng Star lên các mốc 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15
 • Weapon
  • Các chỉ số của Trang bị
  • +2% ATT và M.ATT của tổng lượng ATT và M.ATT trên Weapon

[Lên trên]

Đồ Superior

Hiện tại chỉ có 3 set là đồ Superior là Heliseum,  Nova Tyrant nên Pon sẽ liệt kê stat tăng thêm theo bảng dưới nhé.

Lưu ý: %DEF tăng lên ở dưới tính theo trang bị nhé, không phải tổng thể nhân vật.

Star

Heliseum Nova

Tyrant

1

 • +2All stats
 • +5% DEF
 • +9 All stats
 • +5% DEF
 • +19 All stats
 • +5% DEF

2

 • +3 All stats
 • +5% DEF
 • +10 All stats
 • +5% DEF
 • +20 All stats
 • +5% DEF

3

 • +5 All stats
 • +5% DEF
 • +12 All stats
 • +5% DEF
 • +22 All stats
 • +5% DEF

4

 x
 • +15 All stats
 • +5% DEF
 • +25 All stats
 • +5% DEF

5

 x
 • +19 All stats
 • +5% DEF
 • +29 All stats
 • +5% DEF

6

x

 • +5 ATT/M.ATT
 • +9 ATT/M.ATT

7

x

 • +6 ATT/M.ATT
 • +10 ATT/M.ATT

8

x

 • +7 ATT/M.ATT
 • +11 ATT/M.ATT

9

x

x

 • +12 ATT/M.ATT

10

x

x

 • +13 ATT/M.ATT

11

x

x

 • +15 ATT/M.ATT

12

x

x

 • +17 ATT/M.ATT

13

x

x

 • +19 ATT/M.ATT

14

x

x

 • +21 ATT/M.ATT

15

x

x

 • +23 ATT/M.ATT

[Lên trên]

Transfer đồ bị “boom” bởi Star Force

Nhìn lại vẫn còn thốn -_-

Chẳng may khi Star Force, món đồ của bạn bị “boom” thì đừng lo nhé, bạn vẫn giữ lại được “xác” của món đồ đó.

Equipment Trace – “xác” của món đồ bị boom bởi Star Force sẽ có thể “sống lại” nhờ hệ thống Transfer này. Bạn đặt Equipment Trace đó vào ô bên trái, và một món đồ giống về tên ở ô bên phải. Sau đó click Transfer là món đồ sẽ “sống lại”.

Việc Transfer này sẽ chuyển tất cả stat trên Equipment Trace sang món đồ bên phải. Equipment Trace sau khi Transfer sẽ biến mất.

Sau khi Transfer thành công:

 • Item thường: được trả lại item có 12 star
 • Superior Item: được trả lại item KHÔNG có star.

[Lên trên]

Demon Avenger – Star Force Conversion

Dưới đây là lượng MaxHP tăng thêm cho mỗi Star cho Demon Avenger. Lưu ý rằng khi đạt đến một mốc Star thì các Star trước sẽ tăng MaxHP bằng đúng lượng của mốc đó.

Star Force

MaxHP tăng (mỗi Star)

0 – 30 60
31 – 70 85
71 – 120 110
121 – 180 135
181 trở lên 160

[Lên trên]

Transfer Hammer

Đây là tính năng đưa stat  (Potential, Bonus Potential và Star Force) của đồ level thấp lên đồ có level cao hơn. Tuy nhiên chính vì nghe quá tốt nên nó sẽ có một số giới hạn nhé.

Cách sử dụng

Trước tiên, bạn click vào icon Transfer Hammer trong Item Inventory (hình cái búa màu xanh)

Một giao diện mới hiện ra, ở ô bên trái sẽ liệt kê tất cả các item có thể chuyển stat. Nếu không có item nào ở đây tức là bạn không có item thỏa mãn điều kiện chuyển stat.

Click vào item chuyển stat -> Click vào item nhận stat bên phải -> click chọn scroll 100% (chỉ xuất hiện nếu item nhận stat còn slot) -> Click Transfer -> Click OK

[Lên trên]

Điều kiện chuyển stat

 • Item chuyển stat phải có ít nhất 1 Star Force.
 • Item nhận stat phải lớn hơn level của item chuyển stat, tối đa 10 level với item level 100+, tối đa 20 level với item level 0~99.

[Lên trên]

Lưu ý khi chuyển stat

 • Sau khi hoàn tất, item chuyển stat sẽ biến mất.
 • Trạng thái giao dịch (Tradeable, Trade disable when equipped, Movement possible…) của item nhận stat giữ nguyên.
 • Số Star Force của item nhận stat sẽ ít hơn 1 so với item chuyển stat.
 • Item nhận stat giữ nguyên những gì được Enhance (Scroll, Spell Trace, Soul Weapon). Nếu item này còn slot chưa dùng thì sẽ được đập bằng scroll 100% cùi bắp (bạn được chọn) cho hết slot.
 • Không chuyển được Nebulite.
 • PotentialBonus Potential chỉ chuyển qua tối đa là Epic Rank. Item có Rank cao hơn (Unique, Legendary) mà chuyển qua thì item nhận stat cũng chỉ giới hạn ở Epic.
 • Lượng stat ở Potential và Bonus Potential sẽ giữ nguyên, Rank cao hơn sẽ giảm xuống mức Epic tương ứng.

Vậy Transfer Hammer cùi bắp quá nhỉ? Không đúng. Đối với người chơi mới, bạn có thể farm những item Pensalir và Utgard level 140 có Bonus Potential (10att mỗi món) để chuyển lên đồ cRA (Root Abyss). Tăng range nhẹ nhàng mà hiệu quả 🙂 Và không áp dụng cho những ai đã godly đồ cRA nha :v

[Lên trên]

Bài viết tham khảo từ StrategyWiki

Happy Mapling ~

zBlackwing

23 Comments

 1. cho em hỏi mục ép 1 đồ phải hết số lần upgrade thì mới đc ép star ạ? khi upgrade có thể xịt mất đồ ko? cuộn giấy mình ko có có thể dùng spell thay ạ? chuyển xác khi tạch là giống hệt tên nghĩa là 1 món đồ giống nó? chuyển đồ chưa nổ thì chỉ cần cùng loại equip là đc ạ?

  • Đúng rồi Sơn, muốn ép star thì đồ phải hết slot.
   Khi upgrade sẽ có tỷ lệ % boom đồ ở một số đồ/lần nâng cấp nhất định, Sơn xem trên bài viết Pon có đề chi tiết rồi ý.
   Nếu có scroll thì Sơn vẫn có thể ép vào item như bình thường nhé.
   Chuyển xác (stat) đồ bị boom do Star Force cần 1 món đồ giống hệt tên của món bị boom.
   Ý Sơn nói “chuyển đồ khi nổ” là tính năng Transfer Hammer đúng ko? Nếu vậy thì cần item cùng loại lớn hơn tối đa 10 level (với item level 100+), hoặc tối đa 20 level (với item level 1~99). Yêu cầu của item chuyển stat là có ít nhất 1 Star Force. Giới hạn của potential khi chuyển là Epic. Nếu item được chuyển stat còn slot trống thì sẽ được tự động đập scroll cùi pắp cho hết slot. Thế nên tốt nhất là enhance item được chuyển stat ngon lành trước rồi hãy dùng Transfer Hammer.

 2. Mình ko hiểu lắm về phần transfer hammer.
  Item sau khi bị boom thì item còn lại gì ko?
  Nếu item bị boom vẫn còn star, vậy tại sao mình ko sử dụng item đó tiếp tục? Bạn có thể cho 1 hình minh họa về chỉ số item bị boom ko?
  Việc chuyển star force như vậy luôn thành công 100% hay sao?
  Item nhận được star force từ 1 item khác với item ép star trực tiếp thì item nào có lợi hơn (nếu ko tính cuộn giấy ép vào slot trước đó)

  • Transfer Hammer là tính năng đưa stat của đồ level thấp lên đồ có level cao hơn. Cụ thể như sau:
   – Khi chuyển stat bằng Transfer Hammer thì item cùng loại lớn hơn tối đa 10 level (với item level 100+), hoặc tối đa 20 level (với item level 1~99).
   – Yêu cầu của item chuyển stat là có ít nhất 1 Star Force. Giới hạn của potential khi chuyển là Epic. Nếu item được chuyển stat còn slot trống thì sẽ được tự động đập scroll cùi pắp cho hết slot, item được chuyển stat có số Star Force giảm đi 1 so với item chuyển stat. Thế nên tốt nhất là enhance item được chuyển stat ngon lành trước rồi hãy dùng Transfer Hammer.

   Item sau boom bằng Star Force sẽ còn lại Equipment Trace (tất nhiên là ko equip lên được -> ko xài được nữa). Để xài được thì cần 1 item có tên y chang để khôi phục nhé. Sau khi khôi phục lại thì stat của item sẽ như sau:
   – Potential, Bonus Potential: Như cũ
   – Enhance (Scroll, Spell Trace) Nebulite: mất luôn
   – Star Force: về 0
   – Hình ảnh của Equipment Trace bạn có thể xem ở cái GIF trên bài hướng dẫn của pon nha 😉

   Item boom bằng cách khác (ép scroll Equip Enhancement, scroll có tỷ lệ boom đồ,…) thì boom là mất luôn nha 😐

   Dùng Transfer Hammer có tỷ lệ thành công 100%.

   Theo như Pon được biết thì Star Force tăng theo level chứ không ảnh hưởng bởi việc dùng transfer hay ép trực tiếp. Cho nên 2 cách cho kết quả như nhau nhé.

 3. Chào Pon!
  Mình mới chơi lại maple nên mình có chút thắc mắc về tranfer hammer.
  Gia sử item nhận stat chưa scrolling nhưng có sẵn rank unique, nhưng item chuyển stat thì chỉ rank rare
  Khi tiến hành tranfer thì rank unique của item nhận stat có bị mất không

 4. vậy đồ như thế nào mới ép spell trace được vậy bạn?
  mình ép cái cape max luôn thì được nhưng mà ép mấy cái khác lại không được.
  mặc dù cái cape lại chung bộ với những cái khác :3

 5. Hi, Pon
  Golden Hammer nếu fail có thể dùng CSS 10% recover được phải không? Nếu recover lại thì có cần Hammer tiếp không? Vd: Cái Weapon có 8 Slot, fail 1 phát hammer, recover lại sẽ có 9 slot hay vẫn 8 slotvà phải hammer lại?

 6. Ép sao đồ tyran bằng cách nào bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑