Dưới đây là bảng thống kê những thành phần lừa đảo của GMS (Global MapleStory)

TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAO DỊCH VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN NÀY

STT Tên Facebook Discord Thời gian Giá trị Độ tinh vi
1 Vũ Quang Hiếu Link HieuQuangVu
#7980
1/12/17 300k Cao
2
3
4
5
6
7
8
9
10