Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), Việt hóa bởi Pon!
Đây cũng là Chapter cuối cùng trong bộ Wing Masters: Thống lĩnh Ngoại truyện. Để biết diễn biến thêm về phần tiếp theo cũng như cái kết của Gelimer, các bạn có thể vào game và tự tìm hiểu ở Blockbuster Black Heaven nhé!

Happy Mapling ~