Ngoại truyện này là truyện đúng và bổ sung cho mạch truyện chính của MapleStory. Tác giả là Dasom (có blog tại đây), bản tiếng Anh của Maplf (blog tại đây), và Việt hóa bởi Pon!

Video dưới đây là phần chuyển tiếp giữa Chapter 2 và Chapter 3.

Sau đây là nội dung Chapter 3 nhé 😉