Link Skill toàn tập [Updated 2020]

bannerr

Link skill là gì?

Mỗi nhánh nghề đặc thù (trừ Explorer thuần túy) đều có một Skill có thể chuyển qua nhân vật khác sử dụng. Đó được gọi là Link skill.

Khi nhân vật đạt tới cấp độ 70 thì có thể chuyển Link skill đến một nhân vật khác trong cùng World.

Thuật ngữ

 • Link – chuyển link skill tới một nhân vật
 • Unlink – gỡ bỏ link skill tới một nhân vật
 • UI (User Interface) – Giao diện người dùng

Một vài lưu ý về link skill

 • Một link skill chỉ chuyển được cho một nhân vật (có thể unlink để link đến một nhân vật khác).
 • Nhân vật chỉ nhận được một link skill cùng loại.
 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 12 link skills khác loại.
 • Các link skill sau có thể cộng dồn lại với nhau (tăng thêm level, không tốn thêm slot link skill)
  • Cygnus Blessing – dồn tối đa 5 link skill cùng loại (yêu cầu 5 class Cygnus khác nhau).
  • Spirit of Freedom – dồn tối đa 4 link skill cùng loại (yêu cầu 4 class Resistance khác nhau).
 • Nhân vật có link skill cần đạt level 70 để có thể chuyển skill qua nhân vật khác.
 • Nhân vật Zero có thể chuyển Link skill ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ storyline thu thập Goddess Teardrop đầu tiên ở level 118.
 • Sau khi link cần đợi qua ngày để có thể link tới một nhân vật khác.
 • Chỉ nhân vật đã chuyển nghề lần 1 mới nhận được link skill.

Cấp độ của Link skill

 • Level 1 – khi mới tạo nhân vật
 • Level 2 – khi đạt level 120.
 • Level 3 – khi đạt level 210.
 • Link skill của Zero: Level 5 – sau khi thu thập đủ 5 Goddess Teardrops.

Hướng dẫn sử dụng link skill

skill-ui

Mở bảng skill lên bằng cách bấm phím “K” hoặc ở thanh menu chọn Character -> Skills.

beginner-tab-link-manager

Chuyển đến tab Beginner Skill, tìm đến và click đôi chuột vào skill Link Manager. Một UI mới sẽ hiện ra cho phép bạn thao tác với Link skill.

link-manager

 • My Link Skill: Hiển thị Link skill của nhân vật đang chơi. Nếu nhân vật không có Link skill thì chỗ này sẽ hiện là “You don’t have any Link Skills”.
 • Active Link Skills: Hiển thị những Link skill được link tới nhân vật đang chơi (tối đa 12 link skills).
 • Available Link Skills: Hiển thị tất cả Link skill mà bạn có thể link tới nhân vật này.
 • Linked Stat Bonuses: Hiển thị các chỉ số bạn nhận được từ Active Link Skills.
 • Click vào LINK để chuyển skill tới nhân vật đang chơi.
 • Click vào UNLINK để gỡ bỏ link skill từ nhân vật đang chơi.

Danh sách Link skill nên dùng

 • Kanna – tăng %Damage
 • Demon Avenger – tăng %Damage
 • Ark – tăng %Damage khi tấn công không ngừng nghỉ
 • Cadena – tăng %Damage khi tấn công quái vật có level thấp hơn mình, và %Damage khi tấn công quái vật đang trong trạng thái bất thường
 • Illium – tăng %Damage khi di chuyển liên tục (không khuyến khích cho class hay đứng cố định 1 chỗ)
 • Phantom – tăng %Critical Chance
 • Demon Slayer – tăng %Damage to Boss
 • Kinesis – tăng %Critical Damage
 • Xenon – tăng %All Stats [STR/DEX/INT/LUK]
 • Beast Tamer – tăng %Damage to Boss, %Critical Chance, %MaxHP/MP
 • Luminous – tăng %Ignore Enemy Defense
 • Angelic Buster – buff tăng %Damage trong 10 giây, cooldown 90 giây.
 • Zero – giảm 15% Damage khi bị tấn công, tăng 10% Ignore Enemy Defense (level 5)
 • Hayato – tăng 10 All stats, 5 Attack, 5 Magic Attack (level 1)
 • Explorer Bowman – tăng %Critical Chance và tỷ lệ thêm mới Monster Collection.
 • Adele – tăng %Damage to Boss và %Damage dựa trên số thành viên nhóm.

Thay thế Link skill theo một số trường hợp cụ thể

Ở trên là danh sách 12 link skills thiên về Damage theo thứ tự giảm dần. Ngoài ra có thể đơn cử một số Link skill sau cho từng trường hợp cụ thể như:

 • Khi cần EXP, thật nhiều EXP: Mercedes (Level 2: tăng 15% EXP), Evan (kéo dài thời gian duy trì buff của Runes) và Aran (tăng một lượng EXP cực lớn khi ăn Combo Orb)
 • Nhân vật đang chơi là Demon Avenger: CannoneerKaiser (tăng rất nhiều %HP)
 • Khi cần khả năng sinh tồn cao: Resistance – Spirit of Freedom (tăng thời gian bất tử sau khi hồi sinh. Level 8: 8 giây bất tử), Cygnus Blessing (Level 10: 25% Status/Elemental Resistance) và Shade (Level 2: 10% may mắn còn sống sau khi HP về 0).

Danh sách Link skill cụ thể từng level

Invincible Belief – Explorer Warrior (Hero / Dark Knight / Paladin)

Mỗi nhánh của Explorer Warrior sẽ tăng một lần duy nhất cho link skill này. Nên để có thể max, bạn cần cả 3 nghề là Hero, Dark Knight, và Paladin.

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill Level Stat
1 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 20% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 410 giây.
2 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 23% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 370 giây.
3 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 26% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 330 giây.
4 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 29% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 290 giây.
5 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 32% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 250 giây.
6 Khi HP còn dưới 15%, hồi phục 35% HP mỗi giây trong 3 giây. Cooldown 210 giây.

Empirical Knowledge – Explorer Magician (Arch Mage IL / Arch Mage FP / Bishop)

Mỗi nhánh của Explorer Magician sẽ tăng một lần duy nhất cho link skill này. Nên để có thể max, bạn cần cả 3 nghề là Arch Mage IL, Arch Mage FP, và Bishop.

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill Level Stats
1 Có 15% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 1%.
2 Có 17% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 1%.
3 Có 19% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 2%.
4 Có 21% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 2%.
5 Có 23% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 3%.
6 Có 25% khả năng tạo Curse Mark lên mục tiêu khi tấn công. Curse mark duy trì trong 10 giây, gộp tối đa 3 lần. Mỗi lần gộp sẽ tăng Damage và Ignore Defense thêm 3%.

Adventurer’s Curiosity – Explorer Bowman (Bowmaster /  Marksman / Pathfinder)

Mỗi nhánh của Explorer Bowman sẽ tăng một lần duy nhất cho link skill này. Nên để có thể max, bạn cần cả 3 nghề là Bowmaster, Marksman, và Pathfinder.

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill Level Stats
1 Critical Rate +3% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +10%
2 Critical Rate +4% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +15%
3 Critical Rate +6% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +20%
4 Critical Rate +7% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +25%
5 Critical Rate +9% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +30%
6 Critical Rate +10% và Tỷ lệ xuất hiện Monster Collection mới +35%

Thief’s Cunning – Explorer Thief (Night Lord / Shadower / Dual Blade)

Mỗi nhánh của Explorer Thief sẽ tăng một lần duy nhất cho link skill này. Nên để có thể max, bạn cần cả 3 nghề là Night Lord, Shadower, và Dual Blade.

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill Level Stats
1 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +3% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.
2 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +6% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.
3 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +9% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.
4 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +12% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.
5 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +15% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.
6 Khi gây hiệu ứng bất thường lên mục tiêu, damage +18% trong 10 giây. Cooldown 20 giây.

canoneer-pirates-blessing Pirate’s Blessing – Explorer Pirate (Buccaneer / Corsair / Cannoneer)

Mỗi nhánh của Explorer Pirate sẽ tăng một lần duy nhất cho link skill này. Nên để có thể max, bạn cần cả 3 nghề là Buccaneer, Corsair, và Cannoneer.

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill Level Stats
1 All Stat +20, HP và MP +350, Giảm Damage lên bản thân +5%
2 All Stat +30, HP và MP +525, Giảm Damage lên bản thân +7%
3 All Stat +40, HP và MP +700, Giảm Damage lên bản thân +9%
4 All Stat +50, HP và MP +875, Giảm Damage lên bản thân +11%
5 All Stat +60, HP và MP +1,050, Giảm Damage lên bản thân +13%
6 All Stat +70, HP và MP +1,225, Giảm Damage lên bản thân +15%

mercedes-elven-blessing Elven Blessinng – Mercedes

Skill level Yêu cầu Level Stats
1 70 (10 đối với Mercedes) Monster EXP +10% thụ động. Sử dụng để teleport về Elluel (Cooldown: 10 phút)
2 120 Monster EXP +15% thụ động. Sử dụng để teleport về Elluel (Cooldown: 10 phút)
3 210 Monster EXP +20% thụ động. Sử dụng để teleport về Elluel (Cooldown: 10 phút)

ds-fury-unnleashed Fury Unleashed – Demon Slayer

Skill level Yêu cầu Level Stats
1 70 (10 đối với Demon Slayer) Damage to Boss Monsters +10%
2 120 Damage to Boss Monsters +15%
3 210 Damage to Boss Monsters +20%

phantom-instinct Phantom Instinct – Phantom

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Phantoms) Critical Rate +10%
2 120 Critical Rate +15%
3 210 Critical Rate +20%

mihile-knights-watch Knight’s Watch – Mihile

Đối với Mihile – chủ nhân skill

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 10 Trong 15 giây, hấp thụ 3 đòn tấn công (-10% damage khi dính %HP Damage). Damage +15% khi còn buff. Buff biến mất khi hấp thụ hết đòn tấn công hay hết thời gian duy trì.
2 120 Trong 30 giây, hấp thụ 6 đòn tấn công (-20% damage khi dính  %HP Damage). Damage +20% khi còn buff. Buff biến mất khi hấp thụ hết đòn tấn công hay hết thời gian duy trì.
3 210 Trong 45 giây, hấp thụ 9 đòn tấn công (-30% damage khi dính  %HP Damage). Damage +25% khi còn buff. Buff biến mất khi hấp thụ hết đòn tấn công hay hết thời gian duy trì.

Đối với nhân vật nhận Link skill

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 Stance +100% trong 90 giây. Cooldown 180 giây.
2 120 Stance +100% trong 110 giây. Cooldown 180 giây.
3 210 Stance +100% trong 130 giây. Cooldown 180 giây.

jett-core-aura Core Aura – Jett

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Jett) Tăng ngẫu nhiên một lượng Weapon ATT, Magic ATT, STR, DEX, INT và LUK.

Lượng stat thay đổi ngẫu nhiên mỗi ngày, lượng stat tăng nhiều hơn sau khi thực hiện chuyển nghề lần 4.
Có thể dùng đồ Cash để tăng thêm stat.

luminous-light-wash Light Wash – Luminous

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Luminous) Ignore Enemy Defense +10%
2 120 Ignore Enemy Defense +15%
3 210 Ignore Enemy Defense +20%

kaiser-iron-will Iron Will – Kaiser

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Kaiser) HP +10%
2 120 HP +15%
3 210 HP +20%

ab-terms-and-conditions Terms and Conditions – Angelic Buster

Là skill buff, tăng %Damage. Cooldown 90 giây.

Skill level Yêu cầu Level Chính chủ Link
1 70 (10 đối với Angelic Busters) Damage +60% Damage +30%
2 120 Damage +90% Damage +45%
3 210 Damage +120% Damage +60%

da-wild-rage Wild Rage – Demon Avenger

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Demon Avengers) Damage +5%
2 120 Damage +10%
3 210 Damage +15%

xenon-hybrid-logic Hybrid Logic – Xenon

Skill level Yêu cầu Level Stats
1 70 (10 đối với Xenon) All Stat +5%
2 120 All Stat +10%

hayato-keen-edge Keen Edge – Hayato

Skill level Yêu cầu Level Stats
1 70 (10 đối với Hayato) All Stat +10, Weapon ATT và Magic ATT +5

kanna-elementalism Elementalism – Kanna

Skill level Yêu cầu Level Stats
1 70 (10 đối với Kanna) Damage +5%
2 120 Damage +10%

cyngus-blessing Cygnus Blessing – Knights of Cygnus

Cygnus Knight tăng điểm cho skill này không được giống nhau -> Bắt buộc phải tạo 5 nhân vật gồm Dawn Warrior, Blaze Wizard, Wind Archer, Night Walker, Thunder Breaker để max skill này (10).

 • Level 70 – 119: tăng 1 điểm
 • Level 120+: tăng 2 điểm
Skill level Link Chính chủ (Max level 2)
1 Elemental Resistance +2%, Abnormal Status Resistance +2 Elemental Resistance +5%, Abnormal Status Resistance +5
2 Elemental Resistance +5%, Abnormal Status Resistance +5 Elemental Resistance +10%, Abnormal Status Resistance +10
3 Elemental Resistance +7%, Abnormal Status Resistance +7
4 Elemental Resistance +10%, Abnormal Status Resistance +10
5 Elemental Resistance +12%, Abnormal Status Resistance +12
6 Elemental Resistance +15%, Abnormal Status Resistance +15
7 Elemental Resistance +17%, Abnormal Status Resistance +17
8 Elemental Resistance +20%, Abnormal Status Resistance +20
9 Elemental Resistance +22%, Abnormal Status Resistance +22
10 Elemental Resistance +25%, Abnormal Status Resistance +25

bt-focus-spirit Focus Spirit – Beast Tamer

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Beast Tamer) Critical Rate +4%, Damage to Boss Monsters +4%, HP/MP +3%
2 120 Critical Rate +7%, Damage to Boss Monsters +7%, HP/MP +4%
3 210 Critical Rate +10%, Damage to Boss Monsters +10%, HP/MP +5%

zero-rhinne-blessing Rhinne Blessing – Zero

Tăng level cho skill bằng cách làm chuỗi nhiệm vụ Storyline của Zero, thu thập Goddess Teardrop. Skill tăng một phát từ 3 lên 5 (bỏ qua level 4) sau khi hoàn thành Chapter 8.

Skill không có tác dụng với các đòn tấn công tính bằng %HP.

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 118 Ignore Enemy Defense +2%, Khi bị tấn công -3% Damage
2 128 Ignore Enemy Defense +4%, Khi bị tấn công -6% Damage
3 138 Ignore Enemy Defense +6%, Khi bị tấn công -9% Damage
4 178 Ignore Enemy Defense +8%, Khi bị tấn công -12% Damage
5 178 Ignore Enemy Defense +10%, Khi bị tấn công -15% Damage

shade-close-call Close Call – Shade

Skill Level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Shade) 5% tỷ lệ sống còn
2 120 10% tỷ lệ sống còn

resistance spirit of freedom.png Spirit of Freedom – Resistance

Để max level skill này cần có đủ 4 class khác nhau của nhánh Resistance: Battle Mage, Wild Hunter, Mechanic và Blaster

 • Level 1 – 119: Chính chủ nhận được 1 điểm. Level 120+: Chính chủ nhận được 2 điểm.
 • Level 70 – 119: Link nhận được 1 điểm. Level 120+: Link nhận được 2 điểm.
Skill Level Link Stat Stat chính chủ (Max level 2)
1 1 giây bất tử sau khi hồi sinh 3 giây bất tử sau khi hồi sinh
2 2 giây bất tử sau khi hồi sinh 6 giây bất tử sau khi hồi sinh
3 3 giây bất tử sau khi hồi sinh
4 4 giây bất tử sau khi hồi sinh
5 5 giây bất tử sau khi hồi sinh
6 6 giây bất tử sau khi hồi sinh
7 7 giây bất tử sau khi hồi sinh
8 8 giây bất tử sau khi hồi sinh

judgement Judgment – Kinesis

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Kinesis) Critical Damage +2%
2 120 Critical Damage +4%

aran-combo-kill-blessing Combo Kill Blessing – Aran

Tăng EXP nhận được khi ăn Combo Kill Orb – cái cục xuất hiện khi đánh đủ 50 Combo Kill.

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Aran) Combo Kill Orb EXP +400%
2 120 Combo Kill Orb EXP +650%
3 210 Combo Kill Orb EXP +900%

evan-rune-persistence Rune Persistence – Evan

Tăng thời gian duy trì của tất cả các loại buff Rune (gồm cả buff loại 60 giây và 30 giây)

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Evan) Thời gian duy trì buff Rune +30%
2 120 Thời gian duy trì buff Rune +50%
3 210 Thời gian duy trì buff Rune +70%

 Intensive Insult – Cadena

Tăng Damage% khi tấn công quái vật có level thấp hơn, và quái vật đang ở trong trạng thái bất thường.

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Cadena) Damage +3% lên quái vật có level thấp hơn nhân vật, Damage +3% lên quái vật đang ở trong trạng thái bất thường
2 120 Damage +6% lên quái vật có level thấp hơn nhân vật, Damage +6% lên quái vật đang ở trong trạng thái bất thường

 Flow of Battle – Illium

Tăng Damage% khi di chuyển liên tục. Buff này không nhận ảnh hưởng bởi Buff  tăng Duration

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Illium) Damage +1% trong 5 giây mỗi khi di chuyển được 500 pixel. Tối đa: Damage +6%. Cooldown giữa mỗi lần cộng gộp: 1 giây
2 120 Damage +2% trong 5 giây mỗi khi di chuyển được 500 pixel. Tối đa: Damage +12%. Cooldown giữa mỗi lần cộng gộp: 1 giây

 Solus – Ark

Nhấn chìm bản thân vào cuộc chiến không hồi kết, tăng Damage% khi tấn công không ngừng nghỉ. Buff này không nhận ảnh hưởng bởi Buff  tăng Duration

Skill level Yêu cầu Level Stat
1 70 (10 đối với Ark) Damage +1% khi tấn công tối thiểu 2 lần trong vòng 5 giây, cộng gộp tối đa 5 lần. Lần cộng gộp đầu tiên nhận được thêm 1% Damage (tối đa: +6% Damage). Cooldown giữa mỗi lần cộng gộp: 5 giây
2 120 Damage +2% khi tấn công tối thiểu 2 lần trong vòng 5 giây, cộng gộp tối đa 5 lần. Lần cộng gộp đầu tiên nhận được thêm 1% Damage (tối đa: +11% Damage). Cooldown giữa mỗi lần cộng gộp: 5 giây
3 210 Damage +3% khi tấn công tối thiểu 2 lần trong vòng 5 giây, cộng gộp tối đa 5 lần. Lần cộng gộp đầu tiên nhận được thêm 1% Damage (tối đa: +16% Damage). Cooldown giữa mỗi lần cộng gộp: 5 giây

Bravado – Ho Young

Tấn công xuyên giáp, và gây sát thương lớn hơn khi mục tiêu còn đầy HP.

Skill Level Level required Stats
1 70 (10 đối với Ho Young) Ignore DEF +5%, và Damage lên mục tiêu còn đầy HP +9%
2 120 Ignore DEF +10%, và Damage lên mục tiêu còn đầy HP +14%

Noble Fire – Adele

Tăng cường sức mạnh bản thân bằng cách dựa vào những người đồng đội.

Skill Level Level required Stats
1 70 (10 đối với Adele) Damage to boss monsters +2%, cho mỗi thành viên nhóm (không có nhóm thì tính là 1), Damage +1% (cho bản thân), tối đa +4%
2 120 Damage to boss monsters +4%, cho mỗi thành viên nhóm (không có nhóm thì tính là 1), Damage +2% (cho bản thân), tối đa +8%

9 Comments

 1. k hiu gi het :

 2. ua vay gio ken 120 lum cai skill r xoaa nhan vat no co mat skil k

 3. Ủa có mấy Skinlovers chỉ yêu cầu 70 là đc linh r phải k pon

 4. @@ mình đâu tạo đc đủ 12 nhân vật mà lấy đủ 12 link skill hả Pon

 5. Hayato nút nhảy lên sao vậy bạn

 6. rất hữu ích,cảm ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑