Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết về hệ thống Hyper Stat của MapleStory.

Mục lục

Hyper Stat là gì?

Hyper Stat là hệ thống điểm, được mở khi nhân vật đạt level 140. Bạn có thể tăng thêm các stats đặc biệt cho nhân vật với hệ thống này.

Bạn sẽ nhận một lượng Hyper Stat Point khi lên level, và level càng cao thì nhận được càng nhiều Hyper Stat Points.

Sử dụng Hyper Stat Point để tăng Hyper Stat.

Mở bảng Hyper Stat bằng cách bấm phím S (mặc định) hoặc Menu Character -> Stats rồi click vào nút Hyper Stat

[Lên trên]

Hyper Stat Points nhận được khi lên level

Bắt đầu từ khi bạn lên level 140 và kết thúc ở level 250. Như sau:

 • Level 140 – 149: 3 Points/level
 • Level 150 – 159: 4 Points/level
 • Level 160 – 169: 5 Points/level
 • Level 170 – 179: 6 Points/level
 • Level 180 – 189: 7 Points/level
 • Level 190 – 199: 8 Points/level -> Tổng: 330 Points
 • Level 200 – 209: 9 Points/level
 • Level 210 – 219: 10 Points/level
 • Level 220 – 229: 11 Points/level
 • Level 230 – 239: 12 Points/level
 • Level 240 – 249: 13 Points/level
 • Level 250: 14 Points -> Tổng: 894 Points
Click để xem chi tiết từng Level

[Lên trên]

Tăng và reset Hyper Stats

Lượng Hyper Stat Point sẽ tăng dần khi level của Hyper Stat cao lên. Một số skill có Level Max là 5, hoặc 10:

 • Lên Level 1: tốn 1 Hyper Stat Point
 • Lên Level 2: tốn 2 Hyper Stat Points
 • Lên Level 3: tốn 4 Hyper Stat Points
 • Lên Level 4: tốn 8 Hyper Stat Points
 • Lên Level 5: tốn 10 Hyper Stat Points -> Cần 25 Points.
 • Lên Level 6: tốn 15 Hyper Stat Points
 • Lên Level 7: tốn 20 Hyper Stat Points
 • Lên Level 8: tốn 25 Hyper Stat Points
 • Lên Level 9: tốn 30 Hyper Stat Points
 • Lên Level 10: tốn 35 Hyper Stat Points -> Cần 150 Points để Max.

Bạn cũng có thể reset Hyper Stat bằng cách click nút Reset ở bảng Hyper Stat. Cần 10,000,000 Mesos cho 01 lần reset.

[Lên trên]

Nên tăng Hyper Stat nào?

Dựa vào kinh nghiệm tăng Hyper Stat của mình, Pon khuyên các bạn nên tối ưu toàn bộ số Hyper Stat Points đang có bằng cách tăng đều các Hyper Stat cần thiết (được nêu ở bên dưới).

Tùy vào từng nhân vật mà bạn cần những Hyper Stat đặc thù riêng. Pon xin đề cử một vài Hyper Stat cần thiết cho mọi loại nhân vật để các bạn tiện tăng nhé ^~^:

 • Damage (MAX)
 • Critical Damage (MAX)
 • Critical Chance (đủ xài)
 • Boss Damage (MAX – sau này nhiều quá thì reset rồi giảm bớt)
 • Ignore Defense (MAX – sau này nhiều quá thì reset rồi giảm bớt)

Một số loại nhân vật đặc thù thì cần tăng Hyper Stat này:

 • Demon Slayer: Demon Fury (MAX).
 • Kanna: Demon Fury (MAX). Hyper Stat này có tăng cả MANA cho Kanna luôn.
 • HP: Demon Avenger (MAX)
 • STR/DEX/INT/LUK: cho nhân vật nào có main stat là STR/DEX/INT/LUK (MAX).

Các Hyper Stat không nên tăng:

 • MP (nếu bạn không phải Magician, là lựa chọn tăng cuối cùng của Magician. Không tăng nếu bạn là Kanna, Demon Avenger, Demon Slayer, Zero, Angelic Buster hay Kinesis.)
 • SPEED
 • JUMP
 • Status Resistance
 • All Elemental Resistance

[Lên trên]

Chi tiết Hyper Stats

STR

Tăng STR cho nhân vật. Lượng STR tăng không ảnh hưởng bởi buff/item có %stat.

Level Tăng thêm
1 STR +15
2 STR +30
3 STR +45
4 STR +60
5 STR +75
6 STR +90
7 STR +105
8 STR +120
9 STR +135
10 STR +150

[Lên trên]

DEX

Tăng DEX cho nhân vật. Lượng DEX tăng không ảnh hưởng bởi buff/item có %stat.

Level Tăng thêm
1 DEX +15
2 DEX +30
3 DEX +45
4 DEX +60
5 DEX +75
6 DEX +90
7 DEX +105
8 DEX +120
9 DEX +135
10 DEX +150

[Lên trên]

INT

Tăng INT cho nhân vật. Lượng INT tăng không ảnh hưởng bởi buff/item có %stat.

Level Tăng thêm
1 INT +15
2 INT +30
3 INT +45
4 INT +60
5 INT +75
6 INT +90
7 INT +105
8 INT +120
9 INT +135
10 INT +150

[Lên trên]

LUK

Tăng LUK cho nhân vật. Lượng LUK tăng không ảnh hưởng bởi buff/item có %stat.

Level Tăng thêm
1 LUK +15
2 LUK +30
3 LUK +45
4 LUK +60
5 LUK +75
6 LUK +90
7 LUK +105
8 LUK +120
9 LUK +135
10 LUK +150

[Lên trên]

HP

Tăng %MaxHP

Level Tăng thêm
1 HP +2%
2 HP +4%
3 HP +6%
4 HP +8%
5 HP +10%
6 HP +12%
7 HP +14%
8 HP +16%
9 HP +18%
10 HP +20%

[Lên trên]

MP

Tăng %MaxMP. Không tăng chỉ số này nếu bạn là Kanna, Demon Avenger, Demon Slayer, Zero, Angelic Buster hay Kinesis.

Level Tăng thêm
1 MP +2%
2 MP +4%
3 MP +6%
4 MP +8%
5 MP +10%
6 MP +12%
7 MP +14%
8 MP +16%
9 MP +18%
10 MP +20%

[Lên trên]

Demon Fury (cần thiết cho Demon Slayer và Kanna)

Tăng Demon Fury (nếu là Demon Slayer) hoặc MANA (nếu là Kanna)

Level Tăng thêm
1 DF/MANA +10
2 DF/MANA +20
3 DF/MANA +30
4 DF/MANA +40
5 DF/MANA +50

[Lên trên]

SPEED

Tăng tốc độ di chuyển. Đừng tăng nếu bạn max speed rồi nhé.

Level Tăng thêm
1 Movement Speed +4
2 Movement Speed +8
3 Movement Speed +12
4 Movement Speed +16
5 Movement Speed +20

[Lên trên]

JUMP

Tăng lực nhảy. Đừng tăng nếu bạn max jump (123%) rồi nhé.

Level Tăng thêm
1 Jump +2
2 Jump +4
3 Jump +6
4 Jump +8
5 Jump +10

[Lên trên]

Critical Rate

Tăng tỷ lệ ra đòn tấn công chí mạng. Đừng tăng nếu bạn max critical rate (100%) rồi nhé.

Level Tăng thêm
1 Critical Rate +1%
2 Critical Rate +2%
3 Critical Rate +3%
4 Critical Rate +4%
5 Critical Rate +5%
6 Critical Rate +7%
7 Critical Rate +9%
8 Critical Rate +11%
9 Critical Rate +13%
10 Critical Rate +15%

[Lên trên]

Critical Damage

Tăng Damage của đòn tấn công chí mạng.

Level Tăng thêm
1 Critical Damage +1%
2 Critical Damage +2%
3 Critical Damage +3%
4 Critical Damage +4%
5 Critical Damage +5%
6 Critical Damage +6%
7 Critical Damage +7%
8 Critical Damage +8%
9 Critical Damage +9%
10 Critical Damage +10%

[Lên trên]

Ignore Defense

Tăng khả năng xuyên giáp của đòn tấn công. Giảm DEF của mob, qua đó tăng lượng damage gây lên mob khi tấn công.

Level Overall Stat
1 Ignore DEF 3%
2 Ignore DEF 6%
3 Ignore DEF 9%
4 Ignore DEF 12%
5 Ignore DEF 15%
6 Ignore DEF 18%
7 Ignore DEF 21%
8 Ignore DEF 24%
9 Ignore DEF 27%
10 Ignore DEF 30%

[Lên trên]

Damage

Tăng Damage khi tấn công.

Level Tăng thêm
1 Damage +3%
2 Damage +6%
3 Damage +9%
4 Damage +12%
5 Damage +15%
6 Damage +18%
7 Damage +21%
8 Damage +24%
9 Damage +27%
10 Damage +30%

[Lên trên]

Boss Damage

Tăng Damage khi tấn công Boss.

Level Tăng thêm
1 Damage to Boss Monsters +3%
2 Damage to Boss Monsters +6%
3 Damage to Boss Monsters +9%
4 Damage to Boss Monsters +12%
5 Damage to Boss Monsters +15%
6 Damage to Boss Monsters +19%
7 Damage to Boss Monsters +23%
8 Damage to Boss Monsters +27%
9 Damage to Boss Monsters +31%
10 Damage to Boss Monsters +35%

[Lên trên]

All Elemental Resistance

Tăng cường khả năng kháng thuộc tính của nhân vật, giảm damage của đòn tấn công ma pháp thuộc tính lên nhân vật. Không có tác dụng với đòn tấn công tính bằng %HP. Không tăng nếu nhân vật đã đạt 100% Elemental Resistance.

Level Tăng thêm
1 Elemental Resistance +4%
2 Elemental Resistance +8%
3 Elemental Resistance +12%
4 Elemental Resistance +16%
5 Elemental Resistance +20%

[Lên trên]

Status Resistance

Tăng cường khả năng kháng trạng thái bất thường lên nhân vật. Kháng này càng cao thì thời gian duy trì trạng thái bất thường càng giảm.

Level Tăng thêm
1 Abnormal Status Resistance +1
2 Abnormal Status Resistance +2
3 Abnormal Status Resistance +3
4 Abnormal Status Resistance +4
5 Abnormal Status Resistance +5
6 Abnormal Status Resistance +7
7 Abnormal Status Resistance +9
8 Abnormal Status Resistance +11
9 Abnormal Status Resistance +13
10 Abnormal Status Resistance +15

[Lên trên]

Knockback Resistance

Tăng cường khả năng trụ vững của nhân vật. Nhân vật sẽ không bị đẩy lùi khi dính đòn. Đừng tăng nếu bạn max stance (100%) rồi nhé!

Level Tăng thêm
1 Stance +2%
2 Stance +4%
3 Stance +6%
4 Stance +8%
5 Stance +10%

[Lên trên]

Happy Mapling ~

zBlackwing

Số liệu tham khảo từ StrategyWiki