Hệ thống Traits

Trait – phẩm chất của nhân vật, có thể xem tại UI Profession và có mối liên hệ mật thiết với Profession.

Nhân vật có tất cả 6 traits, mỗi trait sẽ tăng cho nhân vật một số stat đặc biệt, tăng tỷ lệ thành công của scroll, mở slot Pocket Item, nhận được thêm Emoticon free vĩnh viễn,…

Mục lục

Ambition – Khát vọng

 • Tăng chỉ số này bằng cách đánh boss (là chủ yếu), trang bị đồ có Ambition EXP, dùng thuốc tăng Ambition (Hair Wax) hoặc Trait Boost tăng Ambition.
 • Với mỗi 5 level, bạn sẽ mất ít đi 0.25% EXP khi chết, và tăng 0.5% Ignore Enemy Defense.
  • Khi đạt level 100, bạn sẽ mất ít đi 5% EXP khi chết và tăng 10% Ignore Enemy Defense.
 • Lượng EXP hiển thị khi bạn rê chuột vào Trait này là lượng EXP bạn sẽ mất nếu chết.
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Ambition:
  •  Humble Honor (Level 20, STR +3) – gặp Manji và tiêu diệt 200 Iron Hog.
  •  Bearded Ambition (Level 60, STR +5) – gặp Vogen và tiêu diệt 300 Pepe, Dark Pepe.
  • King’s Dignity (Level 100, STR +10) – gặp Von Leon và tiêu diệt Von Leon.
 • Lượng Ambition tối đa có thể nhận được: 500/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Insight – Sự sáng suốt

 • Tăng chỉ số này bằng cách đào quặng khoáng, trang bị đồ có Insight EXP, hoặc dùng thuốc (Trait Boost, Carrot Juice).
 • Với mỗi 10 level, đòn tấn công của bạn sẽ phá thêm 0.5% Elemental Resistance của quái vật.
  • Khi đạt level 100, lượng phá Elemental Resistance là 5%
 • Với mỗi 30 level, bạn sẽ được khả năng soi potential đồ level cao hơn, miễn phí.
  • Rank 1: Soi miễn phí đồ từ level 30 trở xuống;
  • Rank 2: đồ từ level 70 trở xuống;
  • Rank 3: đồ từ level 120 trở xuống.
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Insight:
  • Hawk’s Eye (Level 20, INT +3) – gặp Hawkeye và nhận free.
  •  Fairy’s Pupil (Level 60, INT +5) – gặp Fairy’s Pupil và tiêu diệt 600 Malady.
  • Clairvoyant (Level 100, INT +10) – gặp Do Gong và tiêu diệt 1 King Sage Cat.
 • Lượng Insight tối đa có thể nhận được: 500/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Empathy – Lòng cảm thông

 • Tăng chỉ số này bằng cách đào hoa bới bông, trang bị đồ có Empathy EXP, hoặc dùng thuốc (Trait Boost, Cup of Coffee).
 • Với mỗi 5 level, bạn sẽ tăng 100 MP và tăng 0.5% Buff Duration.
  • Khi đạt level 100, bạn sẽ tăng 2,000 MP và tăng 10% Buff Duration.
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Empathy:
  •  Troubled Youth (Level 20, Speed/Jump +3) – gặp Alex và đưa cho hắn 1 Garnier (Claw)
  •  Bard (Level 60, Speed/Jump +5) – gặp Prince of Whales Sharyl và trả lời đúng các câu hỏi.
  • Human Enough (Level 100, Speed/Jump +10) – gặp Humanoid A và đưa cho hắn 500 May Mist.
 • Lượng Empathy tối đa có thể nhận được: 500/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Willpower – Nghị lực

 • Tăng chỉ số này bằng cách duy trì thời gian online, đi PQ, đi Dojo, tăng level cho Mining, trang bị đồ có Willpower EXP, hoặc dùng thuốc (Trait Boost, Snake Soup).
 • Với mỗi 5 level, bạn sẽ tăng 100 HP, 5 DEF và 1 Status Resistance.
  • Khi đạt level 100, bạn sẽ tăng 2,000 HP, 100 DEF và 20 Status Resistance.
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Willpower:
  •  No Pain, No Gain (Level 20, HP/MP +300) – gặp John và đưa 10 Salad.
  •  Beauty of Patience (Level 60, HP/MP +500) – gặp Tae Gong và tiêu diệt 200 Bubble Fish, Flower Fish và Mask Fish.
  • Patience Incarnate (Level 100, HP/MP +700) – gặp Eleska và đưa 1 Deo’s Thorn.
 • Lượng Willpower tối đa có thể nhận được: 500/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Dilligence – Tính chuyên cần

 • Tăng chỉ số này bằng cách chế quặng, thảo dược, chế đồ, tăng level cho Accessory Crafting, Smithing, Alchemy, trang bị đồ có Diligence EXP,  hoặc sử dụng thuốc (Trait Boost, Hand Sanitizer)
 • Với mỗi 5 level, bạn sẽ tăng 1% tỷ lệ được gấp đôi Mastery khi chế tạo và 0.5% tỷ lệ thành công của scroll (trừ các scroll đặc biệt).
  • Khi đạt level 100, bạn sẽ tăng 20% tỷ lệ gấp đôi Mastery và 10% tỷ lệ thành công của scroll.
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Diligence:
  •  Hand of the Family (Level 20, DEX +3) – gặp Mrs. Ming Ming và đưa 100 Blue Mushroom Cap.
  •  Expert’s Heart (Level 60, DEX +5) – gặp Eurek the Alchemist và đưa 10 Elixir, Power Elixir.
  • Midas’s Touch (Level 100, DEX +10) – gặp Kenta và đưa 1 Tenacious Knight Paudron.
 • Lượng Diligence tối đa có thể nhận được: 500/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Charm – Duyên dáng

 • Tăng chỉ số này bằng cách nhận Fame, đi PQ, trang bị đồ có Charm EXP, hoặc sử dụng thuốc (Trait Boost, Cologne)
 • Với mỗi 5 level từ level 30, bạn sẽ nhận được 1 Quest để làm lấy Emoticon (vĩnh viễn).
 • Khi đạt level 30, bạn nhận được 1 Quest để mở Pocket Slot. Cần 1  Rose Clipping (đào ra từ các cây thảo dược) để hoàn thành Quest.
  • Khi đạt level 100, bạn có thể sở hữu tất cả 15 Emoticon vĩnh viễn xài chơi.
  •               
 • Các Medal có thể nhận được khi tăng level cho Charm:
  •  Eyes on Me (Level 20, LUK +3) – gặp Ms. Tan để nhận free.
  •  The Hotness (Level 60, LUK +5)  – gặp Le Tierre và tiêu diệt 600 Big Spider.
  • Epitome of Beauty (Level 100, LUK +10) – gặp Temple Keeper và đưa 1 Whale’s Helmet, Knight’s Mask và Guardian’s Horn.
 • Lượng Charm tối đa có thể nhận được: 5,000/ngày. Không áp dụng với thuốc tăng Trait và Trait Boost.

[Lên trên]

Happy Mapling ~

zBlackwing

2 Comments

 1. empathy tăng buff duration nữa ạ?

  • Đúng rùi Sơn, có vẻ như nguồn a dựa vào để viết bị thiếu và sai một vài chỗ. Cảm ơn em đã phát hiện nhé ^~^

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑