Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về hệ thống Potential của MapleStory (Global), bao gồm các tính năng, item liên quan (Scroll, Stamp, Cube) và cách tìm những item đó.

Mục lục

Một số đặc điểm

potential và bonus potential

Potential là một tính năng tăng thêm stat cho nhân vật. Potential có ở hầu hết các item ngoại trừ Totem, Medal, Android, Pet Equipment và Pocket Item.

Một món đồ không có potential sẽ không có viền bao quanh khung item đó. Ngược lại, nếu có Potential / Bonus Potential thì có viền. Tùy thuộc vào màu sắc của viền mà chia ra như sau:

 • Viền đỏ: item có potential bị ẩn đi, cần phải soi potential mới thấy được.
 • Xanh biển: item có potential vào loại Rare.
 • Tím: item có potential vào loại Epic.
 • Vàng: loại Unique.
 • Xanh lục: loại Legendary.

Khi nhận được một món đồ có potential, ở khung chat sẽ hiện thông báo Obtained Rare / Epic / Unique / Legendary tùy thuộc vào hạng potential của món đồ đó.

Khi nhặt một món đồ rớt ra từ quái vật, bạn cũng sẽ nhận được một thông báo ở giữa màn hình về tên và hạng potential của món đồ đó.

Món đồ rớt trên đất mà có potential sẽ tỏa hào quang với hạng potential tương ứng.

[Lên trên]

Tier

Tier, tạm dịch là Phân cấp. Tier phụ thuộc vào level của trang bị. Tier càng cao thì level của trang bị càng cao và có potential tốt hơn:

 • Potential Tier (4)
  • Tier 1: Trang bị level 0 – 30: potential tối ưu đạt 1/2/3/6% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 2: Trang bị level 31 – 70: potential tối ưu đạt 2/4/6/9% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 3: Trang bị level 71 – 150: potential tối ưu đạt 3/6/9/12% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 4: Trang bị level 151 – 200: potential tối ưu đạt 4/7/10/13% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary

Từ sau Update 5th Job, lượng %MaxHP/MaxMP của Tier 4 giảm đi 1%.

 • Bonus Potential Tier (5)
  • Tier 1: Trang bị level 0 – 20: bonus potential tối ưu đạt 1/1/2/3% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 2: Trang bị level 21 – 50: bonus potential tối ưu đạt 1/2/3/4% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 3: Trang bị level 51 – 90: bonus potential tối ưu đạt 1/3/4/5% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 4: Trang bị level 91 – 150: bonus potential tối ưu đạt 2/4/5/7% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary
  • Tier 5: Trang bị level 151 – 200: bonus potential tối ưu đạt 4/5/6/8% ứng với rank Rare/Epic/Unique/Legendary

Tier Bonus Potential của Weapon, Secondary WeaponEmblem tính theo Tier Potential nhưng bị giảm đi về Boss Damage, Ignore Enemy Defense và MaxHP/MaxMP.

[Lên trên]

Các item liên quan đến Potential/Bonus Potential

Potential Scroll và Bonus Potential Scroll

 Potential / Bonus Potential Scroll là scroll giúp món đồ có potential hoặc tăng rank khi pass. Không boom đồ khi fail.

Hiện nay ở GMS có khá nhiều loại Potential Scroll và Bonus Potential Scroll, cụ thể như sau:

 • Cho Potential:
  •  Potential Scroll – tỷ lệ pass: 70%, cho ngẫu nhiên potential (thường là Rare). Chỉ có thể sử dụng lên item không có potential.
  •  Advanced Potential Scroll – tỷ lệ pass 90%, cho ngẫu nhiên potential (thường là Rare). Chỉ có thể sử dụng lên item không có potential.
  • Special Potential Scroll – tỷ lệ pass 100%, cho ngẫu nhiên potential (thường là Rare). Chỉ có thể sử dụng lên item không có potential.
  •  Epic Potential Scroll – tỷ lệ pass có thể là 30/40/50/100%, cho Epic potential. Chỉ có thể sử dụng lên item không có/Rare potential.
  •  Unique Potential Scroll – tỷ lệ pass có thể là 30/60/80/100%, cho Unique potential. Chỉ có thể sử dụng lên item không có/Rare/Epic potential.
  •  Legendary Potential Scroll – tỷ lệ pass 50%, cho Legendary potential. Chỉ có thể sử dụng lên item không có/Rare/Epic/Unique potential.
 • Cho Bonus Potential:
  •  Bonus Potential Scroll – tỷ lệ pass 60%, cho ngẫu nhiên bonus potential (thường là Rare). Chỉ có thể sử dụng lên item không có potential.
  •  Special Bonus Potential Scroll – tỷ lệ pass 100%, cho ngẫu nhiên bonus potential (thường là Rare). Chỉ có thể sử dụng lên item không có potential.

[Lên trên]

Soi Potential và Bonus Potential

Để có thể soi potential của item viền đỏ (Hidden potential), bạn cần mở Item Inventory và click vào icon hình cái kính lúp, sau đó click vào item cần soi và trả một lượng mesos.

Bạn có thể soi potential/bonus potential miễn phí nếu Insight của nhân vật đạt level nhất định:

 • Insight level 30+ : miễn phí soi item có level <= 30.
 • Insight level 60+ : miễn phí soi item có level <= 70.
 • Insight level 90+ : miễn phí soi item có level <= 120.

[Lên trên]

Tăng line cho Potential và Bonus Potential

Item có thể có tối đa 3 lines potential và 3 lines bonus potential. Nếu item chỉ có 2 lines, bạn phải dùng Stamp để tăng thêm 1 line:

 • Cho Potential:
  •   Silver Potential Stamp – tỷ lệ pass 50%
  •   Gold Potential Stamp – tỷ lệ pass 80%
  •   Perfect Potential Stamp – tỷ lệ pass 100%
 • Cho Bonus Potential:
  • Basic Bonus Potential Stamp – tỷ lệ pass 20%
  •  Intermediate Bonus Potential Stamp – tỷ lệ pass 40%
  •  Advanced/Silver Bonus Potential Stamp – tỷ lệ pass 60%
  •  Gold Bonus Potential Stamp – tỷ lệ pass 80%
  •  Perfect Bonus Potential Stamp – tỷ lệ pass 100%

[Lên trên]

Thay đổi Potential và Bonus Potential

Nếu line potential không ưng ý, bạn có thể dùng Cube để thay đổi potential. Khi thay đổi, potential có khả năng tăng hạng.

Dưới đây là danh sách các loại Cube hiện có ở GMS:

 • Cho Potential
  •  Occult Cube – hạng tối đa: Epic, Có khả năng Không rớt hạng. (lần kiểm tra gần nhất là vào Update V.186 – Override: Evolve thì Occult Cube không còn rớt hạng nữa)
  •  Master Craftsman’s Cube – Hạng tối đa: Unique, Không ảnh hưởng bởi Double Miracle Time.
  •  Meister Cube – Hạng tối đa: Legendary, Không ảnh hưởng bởi Double Miracle Time.
  •  Red Cube – Hạng tối đa: Legendary. Sau khi sử dụng nhận được 01 Red Cube Fragment.
  •  Black Cube – Hạng tối đa: Legendary, Cho phép chọn giữa potential trước và sau khi thay đổi. Sau khi sử dụng nhận được 01 Black Cube Fragment.
  •  Violet Cube – Hạng tối đa: Legendary, Nếu item có 2 lines, cho ra 4 lines sau khi thay đổi, chọn ra 2 lines. Nếu item có 3 lines, cho ra 6 lines sau khi thay đổi, chọn ra 3 lines. Sau khi sử dụng nhận được 01 Super Miracle Cube Fragment.
 • Cho Bonus Potential
  •  Bonus Potential Cube – Hạng tối đa: Legendary. Sau khi sử dụng nhận được 01 Bonus Potential Cube Fragment.
  •   White Cube – Hạng tối đa: Legendary, Cho phép chọn giữa bonus potential trước và sau khi thay đổi.

[Lên trên]

Tìm ở đâu

Potential/Bonus Potential Scroll

List mang tính chất tham khảo, có thể không đầy đủ. Mong được các bạn đóng góp ^^

 •  Potential Scroll
  • Quái vật rớt ra
  • Boss rớt ra
  • Shop đặc biệt sau khi đánh boss Root Abyss
  • Shop NPC Randolf ở Gollux
 •  Advanced Potential Scroll
  • Boss rớt ra
  • Shop đặc biệt sau khi đánh boss Root Abyss
  • Đổi từ 20 mảnh Red Cube Fragment
  • Shop NPC Randolf ở Gollux
 •  Special Potential Scroll
  • Event
 •  Epic Potential Scroll
  • Mở Box Monster Collection (Decent trở lên)
  • Bounty Hunter Fritto – Hunter Pouch
  • Inferno Wolf – Hunter Pouch
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Đổi từ 30 Super Miracle Cube Fragments
  • Event
 •  Unique Potential Scroll
  • Box Tuesday Monster Park
  • Event Attendance Check
  • Event liên quan tới NX: Daily deal, Marvel Machine, Philosopher Book,…
 •  Legendary Potential Scroll
  • Event liên quan tới NX.
  • Mở Box Maplehood Random Box có khả năng ra (tỷ lệ cực cực cực thấp)
 •  Bonus Potential Scroll
  • Event
 •  Special Bonus Potential Scroll
  • Đổi từ 30 Black Cube Fragments
  • Event

[Lên trên]

Stamp

List mang tính chất tham khảo, có thể không đầy đủ. Mong được các bạn đóng góp ^^

 •  Silver Potential Stamp
  • Mở Box Monster Collection (Adequate trở lên)
  • Bounty Hunter Fritto – Hunter Pouch
  • Inferno Wolf – Hunter Pouch
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Elite Monster rớt ra
  • Đổi từ 9 Bonus Potential Cube Fragments
  • Event
 •  Gold Potential Stamp
  • Mở Box Monster Collection (Decent trở lên)
  • Bounty Hunter Fritto – Hunter Pouch
  • Inferno Wolf – Hunter Pouch
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Elite Monster rớt ra
  • Event
 •  Perfect Potential Stamp
  • Đổi từ 20 Red Cube Fragments
  • Đổi từ 15 Black Cube Fragments
  • Event
 •  Basic Bonus Potential Stamp
  • Boss rớt ra
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
 •  Intermediate Bonus Potential Stamp
  • Boss rớt ra
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
 •  Advanced/Silver Bonus Potential Stamp
  • Boss rớt ra
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Event
 •  Gold Bonus Potential Stamp
  • Đổi từ 27 Bonus Potential Cube Fragments
  • Boss rớt ra
  • Event
 •  Perfect Bonus Potential Stamp
  • Event

[Lên trên]

Cube

List mang tính chất tham khảo, có thể không đầy đủ. Mong được các bạn đóng góp ^^

 •  Occult Cube
  • Shop đặc biệt xuất hiện sau khi đánh boss Root Abyss
  • Event
 •  Master Craftsman’s Cube
  • Box Monster Collection (Adequate trở lên)
  • Đánh boss rớt ra
  • Bounty Hunter Fritto – Hunter Pouch
  • Inferno Wolf – Hunter Pouch
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Sudden Mission
  • Đào Mysterious/Legendary Mysterious Vein/Herb
  • Chế tạo Cube với Smithing Profession
  • [Reboot] Mua trong shop General giá 7,500,000 mesos
  • Event
 •  Meister Cube
  • Box Monster Collection (Decent trở lên)
  • Đánh boss rớt ra
  • Elite Boss – Rare Treasure Chest
  • Đào Legendary Mysterious Vein/Herb
  • Chế tạo Cube với Smithing Profession
  • Event
 •  Red Cube
  • Mua trong Cash Shop giá 1,200NX
  • [Reboot] Mua trong Cash Shop giá 12,000,000 mesos
  • Mua trong Maple Reward Shop giá 1,200 Reward Points, tối đa 5 Cubes/tháng. Reset vào ngày 01 hàng tháng.
  • Event
 •  Black Cube
  • Mua trong Cash Shop giá 2,200NX
  • [Reboot] Mua trong Cash Shop giá 22,000,000 mesos
  • Mua trong Maple Reward Shop giá 2,200 Reward Points, tối đa 5 Cubes/tháng. Reset vào ngày 01 hàng tháng.
 •  Violet Cube
  • Chỉ có trong sự kiện liên quan tới NX: Black Friday, Marvel Machine,…
  • Giá giới thiệu trong Cash Shop: 2,500NX (đã hết)
 •  Bonus Potential Cube
  • Mua trong Cash Shop giá 2,400NX
  • Event cho phép mua trong Reward Shop giá 2,400 Reward Points
 •  White Cube
  • Chỉ có trong sự kiện liên quan tới NX: Black Friday, Marvel Machine,…

[Lên trên]

Danh sách Potential Line

Potential đặc biệt

Một số món đồ có khả năng chứa những dòng Potential đặc biệt như cho thêm Skill (Decent Skill), tăng Critical Damage, tăng All Skills Level, giảm Cooldown,… Xem danh sách ở dưới đây theo loại item:

 •  Hat – Mũ
  • Decent Mystic Door (Unique – yêu cầu item level 70+)
  • Decent Advanced Blessing (Legendary – yêu cầu item level 120+)
  • Skill Cooldown -1/-2 giây (Legendary – tối đa -5 giây cooldown)
  • All Skill Levels +1/+2/+3 (Unique/Legendary – không vượt Mastery Level, không ảnh hưởng hyper skill và skill 5th
  • Skill Cooldown -1 giây (Legendary – Bonus Potential – tối đa -5 giây cooldown)
 •  Top – Áo
  • Invincible thêm 1/2/3 giây sau khi bị tấn công (Unique/Legendary)
  • Elemental Resistance (Legendary)
 •  Bottom – Quần
  • Decent Hyper Body (Unique – yêu cầu item level 70+)
  • Abnormal Status Resistance (Legendary)
 •  Gloves – Găng tay
  • Decent Sharp Eyes (Unique – yêu cầu item level 120+)
  • Decent Speed Infusion (Legendary – yêu cầu item level 120+)
  • Critical Damage +8% (Legendary – yêu cầu item level 81+. Dưới level 80 vẫn có thể nhận được line này nhưng giảm lượng %)
  • Auto Steal Chance (Legendary – quái vật sau khi đánh vẫn chưa chết có khả năng rớt đồ, không áp dụng cho boss)
 •  Shoes – Giày
  • Decent Haste (Unique – yêu cầu item level 70+)
  • Decent Combat Orders (Legendary – yêu cầu item level 70+)

[Lên trên]

Potential tăng nhiều damage

Các line có khả năng tăng nhiều damage là Damage to Bosses, Ignore Enemy Defense, %ATT/M.ATT, %Damage, Critical Rate. Các line này có ở các item sau:

 •  Weapon và  Secondary Weapon – Vũ khí chính và Vũ khí phụ
  • Potential
   • Damage to Bosses
   • Ignore Enemy Defense
   • %ATT/M.ATT
   • %Damage
   • Critical Rate
  • Bonus Potential
   • Giống Potential
   • Lượng % ở các line Damage to Bosses, Ignore Enemy Defense và MaxHP/MaxMP ít hơn so với Potential -> nên dùng %ATT/M.ATT, %Damage.
 • Emblem
  • Potential
   • Ignore Enemy Defense
   • %ATT/M.ATT
   • %Damage
   • Critical Rate
  • Bonus Potential
   • Giống Potential
   • Lượng % ở các line Ignore Enemy Defense và MaxHP/MaxMP ít hơn so với Potential.
 •  Crusade Codex (tùy thuộc vào set)
  • Ignore Enemy Defense
  • %ATT/M.ATT
 •  Các line potential/bonus potential tăng %STR/DEX/INT/LUK/All Stats có ở tất cả các item.

[Lên trên]

Danh sách chi tiết

[Lên trên]

Bài viết được tham khảo ở StrategyWiki.

Happy Mapling ~

zBlackwing