Hệ thống Legion

Thông tin chung
 • Yêu cầu:
  • World có ít nhất 3 nhân vật lv 60 trở lên.
  • World có ít nhất 3 nhân vật đã hoàn thành chuyển nghề lần 2.
  • Tổng lv của tất cả các nhân vật trong World ≥ 500.
 • Mở UI Legion bằng cách chọn Menu -> Manage Legion, hoặc bấm phím tắt Manage Legion.

  Mở UI Legion

 • Tăng thêm sức mạnh cho toàn bộ nhân vật trong World bằng cách sắp xếp mảnh ghép từ các nhân vật khác nhau lên bảng Synergy Grid.
 • Tham gia vào Legion Raid với những nhân vật đã chọn, đánh bại Boss và nhận Legion Coin để mua đồ ở Legion Coin Shop – NPC Pancho Sanza.
 • Legion Rank càng cao thì bạn có thể thêm càng nhiều nhân vật khác vào hệ thống Synergy Grid, đồng nghĩa số coin bạn nhận được cũng sẽ tăng lên.
 • Hệ thống này sẽ được thay thế cho Character Cards và Part-Time Jobs.
Member Bonus
 • Stat của nhân vật sẽ được kích hoạt khi bạn thêm mảnh ghép của nhân vật đó vào bảng Synergy Grid.
 • Để thêm mảnh ghép, bạn click vào Assign Members và kéo thả các nhân vật vào Grid.
  • Mảnh ghép có thể xoay trái, phải, lật lên, xuống.
  • Để di chuyển mảnh ghép, bạn giữ chuột trái vào icon trên mảnh ghép và di chuyển tới nơi bạn muốn.
  • Click chuột phải vào icon trên mảnh ghép để xóa khỏi Synergy Grid.
  • Các mảnh ghép phải gắn với nhau và xuất phát từ trung tâm Grid thì mới tăng stat cho bạn.
  • Sau khi xếp hình xong, bạn click Confirm để xác nhận.
 • Loại Stat phụ thuộc vào Job, và Lượng Stat phụ thuộc vào Rank của nhân vật đó.
 • Mỗi Job chỉ tăng stat 1 lần duy nhất. Nếu bạn thêm 2 nhân vật có cùng Job, thì nhân vật có Lượng Stat lớn hơn sẽ được tăng.
 • Dưới đây là bảng các Loại Stat tương ứng về từng nghề, Pon đã phân ra theo thứ tự từ trên xuống, gồm: nhóm Damage, nhóm Ability, nhóm HP/MP, và nhóm Utility.

Cadena: Thief - 10/20/40/80/100 LUK

Illium: Mage - 10/20/40/80/100 INT

Ark: Pirate - 10/20/40/80/100 STR

 • Dưới đây là bảng Rank của nhân vật, do Zero bắt đầu ở level 100 nên sẽ có khác biệt. Cụ thể:
 • Hình dáng của mảnh ghép cũng khác nhau theo từng nhánh nghề, cụ thể như sau:

Synergy Grid Bonus

 • Hình phía trên là Synergy Grid. Bảng này được chia ra làm 16 vùng, với nội vùng và ngoại vùng:
 • Nội vùng:
  • Gồm 8 vùng là STR, DEX, INT, LUK, HP, MP, ATT, M.ATT.
  • Có thể thay đổi vị trí các vùng cho nhau bằng cách click chuột trái lên tên vùng. Khi thay đổi vị trí, chắc chắn rằng không còn tên vùng nào là Set Stat. Sau khi sắp xếp, hệ thống sẽ yêu cầu bạn Confirm và lưu cho bạn.
  • Mỗi vùng có tối đa 15 ô.
  • Vừa vào Legion là có đủ các vùng này, không phải unlock gì thêm.
 • Ngoại vùng:
  • Gồm 8 vùng là Bonus EXP, Critical Rate, Boss Damage, Knockback Resistance, Buff Duration, Ignore DEF, Critical Damage, Abnormal Status Resistance.
  • Vị trí của các vùng là cố định.
  • Mỗi vùng có tối đa 40 ô.
  • Phải unlock vùng này bằng cách tăng Rank cho Legion.
  • Mỗi vùng sẽ tăng thêm một lượng ô khi Legion tăng đến một Rank nhất định. Cụ thể như sau:
   • Nameless Legion 4: tăng 6 ô.
   • Renowned Legion 1: tăng 7 ô.
   • Renowned Legion 3: tăng 8 ô.
   • Renowned Legion 5: tăng 9 ô.
   • Heroic Legion 2: tăng 10 ô.
  • Chỉ số các vùng như bảng sau:
Legion Rank
 • Legion có tổng cộng 20 rank. Để tăng Rank, bạn cần đạt được Tổng Level các nhân vật trong WorldLegion Coins nhất định. Khi đạt đủ điều kiện, nói chuyện với Dame Appropriation để tăng Rank cho Legion của bạn.
 • Khi tăng Rank cho Legion, bạn có thể thêm nhiều Raid Member (mảnh ghép nhân vật) vào trong Grid. Qua đó tăng thêm stat cho nhân vật trong World, và tăng Raid Power cho toàn Legion (cụ thể ở phần Legion Raid Power bên dưới).
 • Dưới đây là bảng Legion Rank và điều kiện để tăng Rank: (hiện đang có event giảm 50% số Legion Coins cần thiết để tăng Rank, kéo dài đến 7:00AM ngày 19/7/2017 (giờ VN))
Legion Raid Power

 • Legion Raid Power là tổng lượng Attack Power (Damage/giây) mà Legion của bạn gây cho Dragon Boss trong Raid. Số này càng cao, thì đánh Dragon Boss càng đau, được càng nhiều Legion Coins.

 • Bạn có thể thấy lượng Attack Power của mỗi nhân vật ở phía trên tên của nhân vật đó.
 • Attack Power được quyết định bởi Level và số Star Force của mỗi nhân vật.
 • Công thức tính Attack Power từ Level nhân vật
  • Level 060 – 099: 0.50*Level3
  • Level 100 – 139: 0.60*Level3
  • Level 140 – 179: 0.70*Level3
  • Level 180 – 199: 0.80*Level3
  • Level 200 – 209: 1.00*Level3
  • Level 210 – 219: 1.10*Level3
  • Level 220 – 229: 1.15*Level3
  • Level 230 – 239: 1.20*Level3
  • Level 240 – 250: 1.25*Level3
 • Từ công thức có thể rút ra được một số lượng Attack Power điển hình nhu sau:
  • Level 60 = ~100k/s
  • Level 100 = ~400k/s
  • Level 140 = ~1.9m/s
  • Level 200 = ~8m/s
  • Level 230 = ~14.5m/s
  • Level 250 = ~19.5m/s
 • Công thức tính Attack Power từ số Star Force (SF) của nhân vật
  • Star Force 000 – 059: 0.10*SF3 + 15.0*SF2
  • Star Force 060 – 119: 0.11*SF3 + 16.5*SF2
  • Star Force 120 – 179: 0.12*SF3 + 18.0*SF2
  • Star Force 180 – 499: 0.13*SF3 + 19.5*SF2
 • Từ công thức có thể rút ra được một số lượng Attack Power điển hình như sau:
Raid và Daily Quests

 • Để bắt đầu, bạn click vào nút Start Raid ở UI Legion.

 • Trong này bạn sẽ thấy các nhân vật được ghép vào Synergy Grid đang tấn công Dragon Boss.
 • Dragon Boss có 2 loại HP.
  • HP màu vàng: là HP bạn có thể rút của Dragon Boss bằng cách tự mình tấn công.
  • HP màu tím: là HP mà chỉ có Raid (các nhân vật trong  được ghép vào Synergy Grid) mới có thể rút được. Legion Raid Power chính là lượng Damage mỗi giây mà tất cả các nhân vật gây lên cho Dragon Boss.
  • Khi Dragon Boss bị tiêu diệt, một Dragon Boss khác sẽ hiện ra. Nếu bạn không có thời gian đánh Dragon Boss thì cũng không sao, Raid sẽ đánh chết nó cho bạn :3.
 • Ở góc trên bên trái là số Legion Coins bạn có thể nhận được sau khi bấm nút Retreat.
 • Ở phía trên hiển thị số damage mà cả bạn và Raid gây ra cho Dragon Boss. Ứng với mỗi 100 tỷ Damage, bạn sẽ nhận được 1 Legion Coin.
 • Trong này bạn sẽ thấy Dragon WhelpGolden Wyvern xuất hiện liên tục. Tiêu diệt chúng để làm nhiệm vụ hàng ngày (Daily Quest) nhận từ NPC Dame Appropriation (có ở hầu hết các Town lớn nhỏ).
  • Mỗi ngày bạn có thể kiếm được 30 Legion Coins từ Daily Quests.
  • Daily Quest chỉ hoàn thành được 1 lần/ngày/world.
Legion Coins và Legion Coin Shop

 • Legion Coin là item có thể bỏ vào Storage để chuyển qua nhân vật khác.
 • Kiếm Legion Coin bằng cách đi Raid và làm Daily Quest.
 • Đem Legion Coins đến gặp NPC Pancho Sanza (đứng ở cạnh NPC Dame Appropriation) để đổi lấy những item sau:
  • Legion's Might Lv. 1: Buff +10 ATTvà M.ATT trong 10 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [20 coins]
  • Legion's Might Lv. 2: Buff +20 ATTvà M.ATT trong 20 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [30 coins]
  • Legion's Might Lv. 3: Buff +30 ATTvà M.ATT trong 30 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [50 coins]
  • Legion's Expertise Lv. 1: Buff +100% EXP trong 10 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [30 coins]
  • Legion's Expertise Lv. 2: Buff +100% EXP trong 20 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [50 coins]
  • Legion's Expertise Lv. 3: Buff +100% EXP trong 30 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [70 coins]
  • Legion's Luck Lv. 1: Buff +30% Drop trong 10 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [30 coins]
  • Legion's Luck Lv. 2: Buff +30% Drop trong 20 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [50 coins]
  • Legion's Luck Lv. 3: Buff +30% Drop trong 30 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [70 coins]
  • Legion's Wealth Lv. 1: Buff +50% Mesos trong 10 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [30 coins]
  • Legion's Wealth Lv. 2: Buff +50% Mesos trong 20 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [50 coins]
  • Legion's Wealth Lv. 3: Buff +50% Mesos trong 30 phút. Untradeable. Mua được 10 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [70 coins]
  • Clean Slate Scroll 10%: Không có tỷ lệ boom đồ. Untradeable. Mua được 3 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [60 coins]
  • Epic Potential Scroll 50%: Mua được 3 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [140 coins]
  • Gold Potential Stamp: Tỷ lệ thành công 80% tăng 1 Potential Line cho đồ có 2 Lines. Untradeable. Mua được 3 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [40 coins]
  • Master Craftsman's Cube: Có thể bỏ vào Storage. Mua được 3 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [140 coins]
  • Basic Legion Meso Box: Mở ra nhận được một lượng mesos. Untradeable. Mua được 50 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [30 coins]
  • Intermediate Legion Meso Box: Mở ra nhận được một lượng vừa mesos. Untradeable. Mua được 30 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [50 coins]
  • Advanced Legion Meso Box: Mở ra nhận được một lượng lớn mesos. Untradeable. Mua được 20 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [70 coins]
  • Basic Legion Growth Potion: Sử dụng sẽ nhận được 49%EXP cần để lên level (yêu cầu level 100-129), và được buff 2x EXP trong 30 phút. Untradeable. Mua được 5 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [100 coins]
  • Intermediate Legion Growth Potion: Sử dụng sẽ nhận được 49%EXP cần để lên level (yêu cầu level 130-159), và được buff 2x EXP trong 30 phút. Untradeable. Mua được 5 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [150 coins]
  • Advanced Legion Growth Potion: Sử dụng sẽ nhận được 49%EXP cần để lên level (yêu cầu level 160-179), và được buff 2x EXP trong 30 phút. Untradeable. Mua được 5 cái/tuần. HSD: 10 ngày. [200 coins]
Setup đồ tăng Star Force cho Mule

Để tối ưu hóa được hệ thống Legion, bạn cần khá nhiều Star Force cho Mule. Tìm hiểu về Star Force tại đây.

Vậy mỗi Mule bao nhiêu Star Force là tối ưu nhất? Câu trả lời là càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên vì càng nhiều SF thì càng tốn kém nên Pon nghĩ 140 là ổn nhé.

Setup đồ cho Mule với số Star Force trên mỗi món

 • Pensalir/Empress: Hat, Overall (2x SF), Gloves, Shoes, Weapon, Cape.
  • Mỗi món: 10 Stars.
  • Tổng cộng: 70 Stars.
 • Boss Accessories: Eye, Face, Earrings, ShoulderRings (Silver Blossom Ring (đánh Horntail), Ifia's Ring (đánh Hard Von Leon, hoặc mở Box nhận được từ Daily Quest ở Rose Garden (Lion King Castle))).
  • Mỗi món: 10 Stars (riêng Eye chỉ được 8).
  • Tổng cộng: 58 Stars.
 • Gollux Accessories: Pendant, Belt.
  • Mỗi món: 10 Stars.
  • Tổng cộng: 20 Stars.

Các item trên đa phần là đánh boss mà ra. Các boss bao gồm: Empress (cho set Empress), Zakum (cho Eye và Face), Magnus (cho Shoulder), Horntail (cho Earrings và Ring), Hard Von Leon (cho Ring), Gollux (cho Pendant và Belt).

Như vậy, với setup đồ như trên bạn đã có 148 Stars với chi phí Star Force khoảng 100-200mil Mesos (dao động tùy vào độ may mắn khi ép đồ của bạn). Việc đầu tư mesos vào Star Force chắc chắn sẽ đem lại lợi ích dài hạn cho bạn, vì càng được nhiều Legion Coins, bạn càng mua được nhiều thứ, trong đó có cả Mesos!

Legion's Weekly Ranking

Hệ thống này cũng có một bảng xếp hạng cho các Legion cày được nhiều Coin nhất.

 • Top 1 sẽ nhận được 1 Legion Chair1 Legion Dragon Mount
 • Top 2 đến 100 sẽ nhận được 1 Legion Dragon Mount
Đặc điểm cần lưu ý
 • Member Bonus Stat không ảnh hưởng bởi %stat, nhưng Grid Bonus Stat thì có ảnh hưởng bởi %stat.
 • Mỗi Job chỉ tăng stat 1 lần duy nhất. Nếu bạn thêm 2 nhân vật có cùng Job, thì nhân vật có Lượng Stat lớn hơn sẽ được tăng.
 • Các mảnh ghép phải liên kết với nhau và xuất phát từ trung tâm của Synergy Grid.
 • Để unlock tất cả các ô của Ngoại vùng, bạn cần đạt rank Heroic Legion 2, tức là cần tối thiểu 6,000 level tổng cộng trong World.
 • Tin vui cho Reboot: Buff Legion's Wealth (tăng %Mesos nhận được) stack (cộng gộp) được với Familiar (như Leprechaun hay Eye of Time).
 • Nên ưu tiên cày level cho nhân vật thay vì tăng Star Force vì hệ số nhân Damage từ Level cao hơn từ SF. Tuy nhiên đến một lúc nào đó mà bạn chán lên level thì hãy quay sang SF, hoặc ngược lại.

11 Comments

 1. Sao ko mua cái eye accessory trong silent crusader shop mà lấy 10 star hả porn

  • Nếu Quân có thời gian cày Crusade Coins ở mule thì vẫn có thể mua để tăng thêm vài stars nữa ^_^

   Và tui ko quen ai có cái tên kỳ lạ như kia cả f5

 2. Mình bên Reboot pon ạ

 3. 20% tỉ lệ tăng % dame là sao pon ?? Lâu lâu nó nhảy dame cao à pon

 4. chưa update Cadena và Illium thì phải?

 5. %Summon Duration nghĩa là tăng triệu hồi cái gì vậy Pon

 6. Pon update mấy char mới đi:
  – PathFinder + DEX 10/20/40/80/100
  – HoYoung + LUK 10/20/40/80/100

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑