Hệ thống Familiar

Hệ thống Familiar được làm mới lại vào V.213 – update mừng sinh nhật GMS lão làng với 15 năm tuổi hoạt động và không có dấu hiệu chững lại~ Hệ thống mới cho phép bạn triệu hồi tối đa 3 Familiars, mỗi con sẽ cho bạn một vài dòng Potential… chúng là gì, chi tiết hơn xin mời đọc tiếp nhé~

Sơ lược

 • Nhận quest [Familiar] Roro and Me ở icon Roro bên trái màn hình để bắt đầu xem hướng dẫn cơ bản và UI của hệ thống này.
 • Thay thế Roro vào chỗ slot đồ Crusader Codex của hệ thống cũ trong Equipment UI
 • Bạn có thể tìm Familiar bằng cách tiêu diệt quái vật hoặc mở gói booster trong Cash Shop và Familiar Shop.
 • Bạn có thể kích hoạt một Familiar có rồi như là một Familiar mới ở UI Familiar System.
 • Mỗi người chơi có thể chứa 100 Familiars. Nếu có hơn 100 Familiars trước update này, bạn sẽ nhận thêm 20 slots free cộng với tổng số Familiar hiện có (vd có 125 con thì sau update sẽ có 145 slots).
  • Bạn có thể mở rộng giới hạn Familiar bằng Familiar Slot Expansion Coupon. Tối đa 2,000 slots.
  • Thẻ Familiar giống nhau được gộp tối đa 100 cái/slot đồ trong Inventory
 • Xóa bỏ tính năng đặt tên cho Familiar khi kích hoạt. Bạn có thể dùng 2,000,000 mesos để đổi tên cho chúng ở tab Collection trong UI Familiar System.
 • Bạn có thể khóa Familiar bằng tính năng Familiar Lock, giúp bỏ qua những familiar này khi sử dụng “Select All” để chọn familiar cho Fusion hoặc Extraction.
 • Familiar có sức sát thương tính theo Attack power của Familiar và sát thương của nhân vật.
 • Người chơi mua Permanent Legendary Booster Pack trước v.213 sẽ được hoàn trả 7,500 Maple Points mỗi pack.
 • Người chơi có Medal của Crusader Codex sẽ được bồi thường thông qua một quest ở icon hình ngôi sao:
  • New Collector
   • Familiar Booster Pack (x3): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • Familiar Essence (x2): Không thể giao dịch.
  • Renowned Collector
   • Familiar Booster Pack (x6): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • Familiar Essence (x5): Không thể giao dịch.
  • Amazing Collector
   • Familiar Booster Pack (x10): Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày.
   • Familiar Essence (x10): Không thể giao dịch.
   • Suspicious Fauxmiliar Card: Không thể giao dịch.

Familiar Levels

 • Tất cả Familiar bắt đầu từ level 1. Tăng EXP cho Familiar bằng cách triệu hồi nó ra và tham gia tấn công quái vật trong tầm level với người chơi (±20 level). Familiar tăng level theo cách này sẽ dừng ở level 5.
 • Dưới đây là lượng EXP cần để Familiar lên level:
  • Lv. 2: 300 EXP
  • Lv. 3: 600 EXP
  • Lv. 4: 1,200 EXP
  • Lv. 5: 2.400 EXP
 • Đối với server thường, bạn có thể dùng Familiar Breakthrough Card để tăng giới hạn level cho Familiar ở hạng Unique/Legendary, lên tối đa level 7.
  • Lv. 6: 2,600 EXP
  • Lv. 7: 2,800 EXP
 • Attack power và Defense của Familiar có thể sẽ tăng thêm một lượng khi lên level. Xem bảng thông số dưới đây nhé
Level Common và Rare Epic Unique Legendary
1 -> 2 +0 Min / +1 Max +0 Min / +2 Max +0 Min / +2 Max +1 Min / +3 Max
2 -> 3 +0 Min / +1 Max +0 Min / +2 Max +1 Min / +3 Max +1 Min / +3 Max
3 -> 4 +0 Min / +2 Max +1 Min / +2 Max +1 Min / +3 Max +2 Min / +4 Max
4 -> 5 +1 Min / +2 Max +1 Min / +3 Max +2 Min / +4 Max +2 Min / +4 Max
5 -> 6 N/A N/A +3 Min / +7 Max +4 Min / +8 Max
6 -> 7 N/A N/A +5 Min / +10 Max +8 Min / +12 Max

Familiar Quality Ranks

 • Quality Rank của Familiar gồm 5 hạng như sau:
  • Common (cũ: Common)
  • Rare (cũ: Uncommon)
  • Epic (cũ: Rare)
  • Unique (cũ: Legendary)
  • Legendary (mới thêm)
 • Familiar hạng Common, Rare, Epic sẽ thăng hạng khi đạt level tối đa và có đủ Rank-Up Points.
  • Lượng Rank-Up Points tiêu tốn / tỷ lệ thăng hạng thành công như sau:
   • Common to Rare: 50 Rank-Up Points / 100%
   • Rare to Epic: 100 Rank-Up Points / 80%
   • Epic to Unique: 150 Rank-Up Points / 40%
  • Nếu thăng hạng thất bại, bạn sẽ mất 50% số Rank-Up Points.
 • Thu thập Rank-Up Points bằng cách Fuse các Familiar đã có trong phần Fusion của tab Collection. Lượng Rank-Up Points nhận được tùy vào thứ hạng của Familiar được dung hợp:
  • Common Familiar: 1 Rank-Up Point
  • Rare Familiar: 2 Rank-Up Points
  • Epic Familiar: 3 Rank-Up Points
  • Unique Familiar: 4 Rank-Up Points
  • Legendary Familiar: 5 Rank-Up Points
 • Bạn cũng có thể nhận Rank-Up Points bằng cách mua Suspicious Fauxmiliar Coupon trong Familiar Shop (cả Reboot và sv thường), và Booster Pack/Unique Booster Pack trong Cash Shop (sv thường).
 • Sử dụng Red Familiar Card để thay đổi Potential trên Familiar (sv thường thôi nhé). Item này cũng có khả năng thăng 1 hạng cho familiar, kể cả là Unique lên Legendary cũng chơi.
 • Màu của Familiar Quality Rank được điều chỉnh cho giống với Item Potential Rank.

Familiar Potentials

 • Familiar sẽ có 2 dòng Potential, dòng đầu tiên phụ thuộc vào thứ hạng hiện tại của Potential, dòng thứ hai giảm 1 hạng. Nhân vật sẽ nhận được những potential khi triệu hồi Familiar.
 • Nếu Familiar có hiệu ứng passive trước v.213, hiệu ứng đó sẽ được chuyển thành Potential tương tự, cho đến khi Familiar thay đổi Potential hay tăng hạng. Potential slot trống sẽ chuyển thành dòng tăng STR/DEX/INT/LUK +1.
 • Familiar kích hoạt sau v.213 sẽ nhận Potential ngẫu nhiên tùy thuộc vào Quality Rank.
 • Bạn sẽ phải mở khóa Potential của Familiar, tốn 35,000 mesos cho mỗi lần mở.
 • Bạn có thể thay đổi Potential bằng cách thăng hạng cho Familiar, hoặc dùng Red Familiar Card.

Triệu hồi Familiars

 • Mới đầu, bạn có thể triệu hồi tối đa 1 Familiar. Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan để mở thêm 2 slot nữa, tổng cộng có thể triệu hồi 3 Familiars!
  • Slot 1: Tự nhiên mà có.
  • Slot 2: Hoàn thành nhiệm vụ được giao sau khi thu thập được 1 Familiar Badge.
  • Slot 3: Hoàn thành nhiệm vụ được giao sau khi thu thập được 10 Familiar Badge.
 • Vào tab Setup để cài đặt Familiar mà bạn muốn triệu hồi.
 • Sử dụng skill ở tab Beginner có tên Summon Familiar để triệu hồi Familiar.

Summon Gauge

 • Summon Gauge – thanh năng lượng triệu hồi của Familiar.
 • Familiar được gộp thẻ (2 hoặc 3) trước v.213 sẽ được tách ra trong hệ thống Familiar mới.
 • Summon Gauge sẽ giảm liên tục khi Familiar được triệu hồi (kể cả khi không tham gia tấn công). Gauge sẽ giảm chậm đi nếu các Familiar được triệu hồi có tổng lượng Defense cao lên.
 • Tất cả Familiar được triệu hồi sẽ có chung 1 Summon Gauge duy nhất.
 • Summon Gauge sẽ hồi phục hoàn toàn vào 7:00 AM mỗi ngày (giờ VN). Bạn cũng có thể dùng Familiar Essence trong Familiar Shop để hồi phục 50% năng lượng cho Summon Gauge.

Familiar Badges

 • Tương tự như hệ thống Familiar Set Effect trước đây, bạn sẽ phải thu thập những Familiar nhất định để có thể nhận được Badge.
 • Hiện tại hệ thống có tổng cộng 38 Badges để bạn thu thập!
 • Bạn có thể trang bị tối đa 8 Badge lúc. Mỗi Badge sẽ có một hiệu ứng buff riêng, và chúng cộng gộp với nhau tới một lượng tối đa nhất định.
  • Các hiệu ứng sau sẽ không cộng gộp:
   • Cơ hội hồi phục HP/MP
   • All Skill
  • Các hiệu ứng sau có thể cộng gộp, kèm theo mức gộp tối đa:
   • MaxHP +10
   • MaxMP +5
   • LUK +2
   • DEX +2
   • STR +2
   • INT +2
   • All Stats (STR/DEX/INT/LUK) +2
   • DEF +10
   • Weapon ATT +2
   • Magic ATT +2
   • Speed +2
   • Jump +2
   • MaxHP +2%
   • Magic ATT +3%
   • All Stats (STR/DEX/INT/LUK) +1%
   • Weapon Attack +3%
   • Damage +3%
   • DEF +2%
   • Critical Rate +3%
   • Ignore Enemy DEF +15%
 • Familiar vẫn được tính vào bộ sưu tập của Badge dù cho có bị Extract.
 • Danh sách Familiar Badge và buff của chúng:
  • Starter Badge: MaxHP +5
  • Snowflake Badge: MaxHP +5
  • Oppressor Badge: MaxHP +5
  • Shadow Badge: LUK +2
  • Magical Badge: INT +2
  • Secret Badge: Weapon ATT +1, DEF +5
  • Mesa Badge: STR +2
  • Peaceful Badge: DEX +2
  • Beach Badge: Speed +1, Magic ATT +1%
  • Resistance Badge: Critical Rate +1%
  • Mineral Badge: DEF +5, Ignore Enemy DEF 3% upon attacking
  • Sandy Badge: Damage +1%, DEF +5
  • Mechanical Badge: INT +2, Magic ATT +1
  • Toy Badge: MaxHP +10, Ignore Enemy DEF 3% upon attacking
  • Clockwork Badge: MaxHP +1%, DEF +5
  • Forest Badge: MaxHP +5, DEF +5
  • Wave Badge: Magic ATT +1%, DEF +10
  • Wings Badge: Speed +1, STR/DEX/INT/LUK +1%
  • Snow Badge: Weapon ATT +1, DEX +1
  • Depths Badge: Weapon ATT +1%, Magic ATT +2
  • Cloud Badge: STR/DEX/INT/LUK +1, Ignore Enemy DEF 3% upon attacking
  • Hatching Badge: All Skill Level +1
  • Time Badge: 3% chance to recover 20 HP when attacking, Ignore Enemy DEF 3% upon attacking
  • Shrine Badge: 15% chance to recover 30 MP when you defeat a monster, Damage +1%
  • Shuriken Badge: DEX +1, Damage +1%
  • Showa Badge: STR/DEX/INT/LUK +1, Damage +1%
  • Skyscraper Badge: Weapon ATT +1, Magic ATT +2
  • Mighty Badge: STR +2, Weapon ATT +2
  • Exorcism Badge: STR/DEX/INT/LUK +1%
  • Tyrant King: STR/DEX/INT/LUK +1%
  • Lion Badge: Weapon ATT +1%, MaxHP +1%
  • Apocalypse Badge: Weapon ATT +1%, Magic ATT +1%
  • Mariner Badge: Jump +1, LUK +2
  • Cursed Badge: DEF +2%, Critical Rate +1%
  • Commerci Badge: DEF +2%, Critical Rate +1%
  • Mushking Badge: Weapon ATT +2, Magic ATT +2
  • Darkness Badge: Damage +1%
  • Dragon Badge: MaxHP +5, Ignore Enemy DEF 3% upon attacking

Familiar Shop và Familiar Extraction

 • Familiar Shop khá tiện lợi, nằm luôn trong UI của hệ thống Familiar mới. Shop bán các món đồ sau (làm mới mỗi 7:00 AM thứ Tư mỗi tuần (giờ VN)):
  • Familiar Essence: 1,000 Familiar Points. Không thể giao dịch. Sử dụng để hồi phục Summon Gauge thêm 50%.
  • Familiar Booster Pack: 7,500 Familiar Points. Giới hạn mua: 1 cái/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận 1 Familiar ngẫu nhiên.
  • Suspicious Fauxmiliar Card Coupon: 25,000 Familiar Points. Giới hạn mua: 1 cái/tuần. Không thể giao dịch, HSD: 1 ngày. Sử dụng để nhận 1 Suspicious Fauxmiliar Card: Sử dụng để dung hợp Familiar rank từ Common đến Unique. Tăng Rank-Up Points của Familiar thêm 15.
 • Thu thập Familiar Points bằng cách phân giải thẻ Familiar trong mục Extraction của tab Collection. Lượng Familiar Points nhận được tùy thuộc vào Quality Rank của Familiar.
  • Common: 10 Familiar Points
  • Rare: 15 Familiar Points
  • Epic: 30 Familiar Points
  • Unique: 40 Familiar Points
  • Legendary: 50 Familiar Points

Familiar Cash Items

 • Những món đồ sau được bán trong Cash Shop (chỉ có ở server thường):
  • Red Familiar Card: Sử dụng để thay đổi Potential của Familiar theo Quality Rank hiện tại. Có thể tăng Rank khi sử dụng. Nếu Familiar tăng Rank khi sử dụng, lượng Rank-Up Points tích lũy sẽ bị xóa bỏ. Có thể sử dụng lên Familiar có rank từ Common đến Legendary.
  • Familiar Breakthrough Card: Sử dụng để tăng giới hạn level của Familiar thêm 1. Có thể sử dụng tối đa 2 lần lên Familiar. Chỉ có thể sử dụng lên Familiar rank Unique và Legendary.
  • Suspicious Fauxmiliar Card: Sử dụng để dung hợp Familiar. Tăng lượng Rank-Up Points thêm 15. Nhận được thông qua Booster Pack và Unique Booster Pack.
  • Familiar Slot Expansion Coupon: Sử dụng để tăng thêm 5 slots chứa Familiar, tối đa 2,000 slots.

1 Comment

 1. Kẻ lạ mặt

  30/09/2020 at 4:57 Chiều

  Bạn cho mình hỏi chút là tất cả familiar cùng hạng rank( ví dụ epic ) có tương đương nhau không ? kiểu như có mấy con epic trong AH bán 5m 10m nhưng cũng có con bán 2 3m

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2022 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑